Kukurūzų veislių charakteristikos

2013-04-12 17:49   Peržiūros : 152   Spausdinti


Aayrton. Vidutinio ankstyvumo kukurūzų hibridinė veislė sukurta Prancūzijoje, Limagrain Verneuil Holding sėklininkystės firmoje. Selekcininko duomenimis, šios hibridinės kukurūzų veislės FAO silosui ir grūdams - 230.
'Aayrton' veislės kukurūzų ūkinio vertingumo tyrimai auginant silosui atlikti 2009 ir
2010 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Vilniaus AVT stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis žaliosios masės derlius - 63,82 t ha-1. Perskaičiavus į sausąsias medžiagas, jų derlius sudarė 21,87 t ha-1.
Sausosios medžiagos tyrimo metais išaugintų kukurūzų žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 31,13 proc. Atlikus laboratorines analizes sausojoje medžiagoje buvo nustatyta 7,2-8,3 proc. baltymų ir 18,4-23,6 proc. ląstelienos.
Burbuolės žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 27,5 proc. 'Aayrton' kukurūzų vidutinis
aukštis - 274 cm. Tyrimo metais įrengtuose bandymų laukeliuose jie neišgulė.
Šios veislės kukurūzų vegetacijos periodo vidutinė trukmė buvo 110 dienų (skaičiuojant nuo kukurūzų sėklų sudygimo iki jų pieninės-vaškinės brandos), t. y. tokia pat, kaip ir standartinių kukurūzų veislių.

Aaspeed. Ankstyva kukurūzų hibridinė veislė sukurta Prancūzijoje, Limagrain Verneuil
Holding sėklininkystės firmoje. Selekcininko duomenimis, šios hibridinės kukurūzų veislės FAO silosui - 220, o grūdams - nenurodytas. 'Aaspeed' veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2007-2008 m. Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVT stotyse. Bandymuose gautas vidutinis žalios masės derlius - 62,77 t/ha. Perskaičiavus į normalizuotas sausas medžiagas, jų derlius sudarė 31,05 t/ha.
Bandymuose gautas 'Aaspeed' veislės kukurūzų normalizuotų sausų medžiagų derlius buvo net 3,28 t/ha (11,8 proc.) didesnis, lyginant su standartinių 'Amadeo', 'Kwiss' ir 'Baxxos' veislių šio derliaus vidurkiu.
Sausos medžiagos tyrimo metais išaugintų kukurūzų žalioje masėje vidutiniškai sudarė 38,2 proc. Atlikus laboratorines analizes absoliučiai sausoje medžiagoje buvo nustatyta 8,4-8,6 proc. baltymų ir 20,2-21,5 proc. ląstelienos.
Burbuolės žalios masės sausoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 33,6 proc. 'Aaspeed'
kukurūzų hibridinės veislės grūdai tyrimo metais burbuolėse subręsdavo iki pieninės-vaškinės ir vaškinės brandos. Augalų vidutinis aukštis - 245 cm. Tyrimo metais įrengtuose bandymuose jie neišgulė.
'Aaspeed' veislės kukurūzų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 110 dienų (skaičiuojant nuo kukurūzų sėklų sudygimo iki jų pieninės-vaškinės brandos).


Abbot. Ankstyva kukurūzų hibridinė veislė sukurta Prancūzijoje, Limagrain Verneuil Holding sėklininkystės firmoje. Selekcininko duomenimis, šios hibridinės kukurūzų veislės FAO silosui ir grūdams - 190.
'Abbot' veislės kukurūzų ūkinio vertingumo tyrimai (auginant silosui) 2009 ir 2010 m. atlikti Šilutės, Kauno ir Pasvalio AVT stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis 58,7 t ha-1 žaliosios masės arba 23,3 t ha-1 sausųjų medžiagų derlius, kuris buvo 1,7 proc. didesnis už standartinės ankstyvos veislės 'Kwiss' žaliosios masės ir sausųjų medžiagų vidutinį derlingumą. Sausosios medžiagos žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 34,6 proc. Burbuolės sudarė vidutiniškai 31,8 proc. žaliosios masės.
'Abbot' veislės kukurūzų sausojoje medžiagoje atskirais jų tyrimo metais nustatytas baltymų kiekis sudarė 7,1-8,7 proc., o ląsteliena - 19,7-23,3 proc. Vidutinis augalų aukštis - 261 cm. Veislė atspari išgulimui. Šių kukurūzų vegetacijos periodo vidutinė trukmė buvo 110 dienų, t. y. jie subręsdavo vidutiniškai viena diena vėliau už standartinės 'Kwiss' veislės kukurūzus.

Amack. Ankstyva kukurūzų hibridinė veislė sukurta Prancūzijoje, Limagrain Verneuil Holding sėklininkystės firmoje. Selekcininko duomenimis, šios hibridinės kukurūzų veislės FAO silosui - 220, o grūdams - 235.
'Amack' veislės kukurūzų ūkinio vertingumo nustatymo tyrimai auginant silosui atlikti
2008-2009 m. Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVT stotyse. Bandymuose gautas vidutinis žalios masės derlius - 62,88 t/ha. Perskaičiavus į normalizuotas sausąsias medžiagas, jų derlius sudarė 24,08 t/ha.
Sausosios medžiagos tyrimo metais išaugintų kukurūzų žalioje masėje vidutiniškai sudarė 33,9 proc. Atlikus laboratorines analizes absoliučiai sausoje medžiagoje buvo nustatyta 6,9- 8,2 proc. baltymų ir 17,5-21,8 proc. ląstelienos.
Burbuolės žalios masės sausojoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 30,5 proc. 'Amack' kukurūzų hibridinės veislės tyrimo metais grūdai burbuolėse subręsdavo iki pieninės-vaškinės brandos. Augalų vidutinis aukštis - 258 cm. Tyrimo metais įrengtuose bandymuose jie neišgulė.
Šios veislės kukurūzų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 127 dienos (skaičiuojant nuo kukurūzų sėklų sudygimo iki jų pieninės-vaškinės brandos).

Amadeo. Kukurūzų hibridas sukurtas Vokietijoje, KWS SAAT AG sėklininkystės firmoje. Tai vidutinio ankstyvumo kukurūzų hibridas. Jo FAO silosui 220, o grūdams - 230.
Šio hibrido ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2004-2005 m. trijose AVT stotyse. Bandymuose gautas vidutinis žalios masės derlius 66,13 t/ha, o perskaičiavus į normalizuotas sausas medžiagas - 25,18 t/ha.
'Amadeo' kukurūzų hibrido normalizuotų sausų medžiagų derlius buvo gautas net 5,1 t/ha (25,4 proc.) didesnis, lyginant jį su standartinio 'Justina' hibrido. Sausos medžiagos žalioje masėje vidutiniškai sudarė 33,5 proc. Jose nustatytas vidutinis baltymų kiekis 9,1 proc., o ląstelienos - 22,5 proc. Didžiausias normalizuotų sausų medžiagų derlius buvo gautas 2005 m. Vilniaus AVT stotyje - 34,80 t/ha. Burbuolės žalios masės sausoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 36,0 proc. Augalai atsparūs išgulimui, nors jų vidutinis aukštis palyginti didelis - 221 cm.
'Amadeo' kukurūzų hibrido, auginto silosui, grūdai burbuolėse visais tyrimo metais subręsdavo iki pieninės-vaškinės brandos.
Atlikus 'Amadeo' kukurūzų hibrido tinkamumo auginti grūdams tyrimus, Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyje 2004 m. gautas 16,63 t/ha, o Šilutės augalų veislių tyrimo stotyje 2005 m. - 18,66 t ha-1 standartinio drėgnumo grūdų derlius. Šių kukurūzų hibrido derlius grūdams Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyje buvo nuimtas 2004 m. spalio 26 d., o Šilutės augalų veislių tyrimo stotyje - 2005 spalio 7 d.

Amatus. Kukurūzų hibridinė veislė sukurta Vokietijoje, KWS SAAT AG sėklininkystės firmoje. Tai ankstyvos brandos kukurūzų hibridinė veislė, kurios FAO 210/220 (silosui ir grūdams).
Ūkinio vertingumo ir tinkamumo Lietuvos agroklimato sąlygoms nustatymo bandymuose 'Amatus' kukurūzų hibridinė veislė tirta 2005- 2006 m. Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVT stotyse. Šios hibridinės veislės tyrimo metais gautas vidutinis 68,92 t/ha žalios masės derlius, o perskaičiavus į normalizuotas sausas medžiagas - 28,62 t/ha šių medžiagų. Sausos medžiagos žalioje masėje tyrimo metais vidutiniškai sudarė 35,0 proc. Jose nustatytas vidutinis baltymų kiekis 9,0 proc., o ląstelienos - 20,3 proc. Didžiausias normalizuotų sausų medžiagų derlius buvo gautas 2006 m. Šilutės AVT stotyje -37,88 t/ha. Burbuolės žalios masės sausoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 35,6 proc. Hibridinės veislės 'Amatus' tyrimo metais (auginimo silosui) burbuolėse grūdai subręsdavo iki vaškinės brandos. Augalų vidutinis aukštis 239 cm. Įrengtuose bandymuose jie neišgulė.

Ambrosini. Kukurūzų hibridinė veislė sukurta Vokietijoje, KWS SAAT AG sėklininkystės firmoje. Selekcininko duomenimis, šių kukurūzų FAO silosui ir grūdams - 220.
'Ambrosini' veislės kukurūzų ūkinio vertingumo nustatymo tyrimai atlikti (auginant silosui) 2009 ir 2010 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Vilniaus AVT stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis 67,4 t ha-1 žaliosios masės arba 23,8 t ha-1 sausųjų medžiagų derlius, arba atitinkamai 10,1 proc. ir 4,0 proc. didesnis už standartinių veislių ('Amadeo', 'Kwiss' ir 'Baxxos') vidutinį derlių. Sausosios medžiagos žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 32,6 proc. Burbuolės žaliojoje masėje sudarė vidutiniškai 32,1 proc., t. y. vidutiniškai 1,0 proc. daugiau negu standartinių veislių kukurūzų.
'Ambrosini' veislės kukurūzų sausojoje medžiagoje atskirais jų tyrimo metais nustatytas baltymų kiekis sudarė 6,7-8,1 proc., o ląsteliena - 18,0-24,2 proc. Vidutinis augalų aukštis - 268 cm. Veislė atspari išgulimui. Šių kukurūzų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 111 dienų, t. y. veislės 'Ambrosini' augalai viena diena vidutiniškai vėlyvesni už standartines kukurūzų veisles.

Anvil. Ankstyva kukurūzų hibridinė veislė sukurta Vokietijoje, KWS SAAT AG sėklininkystės firmoje. Šios hibridinės veislės FAO silosui ir grūdams - 200. 'Anvil' veislės kukurūzų ūkinio vertingumo tyrimai (auginant silosui) atlikti 2006-2007 m. Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVT stotyse. Bandymuose gautas vidutinis žalios masės derlius - 67,00 t/ha, o perskaičiavus į normalizuotas sausas medžiagas - 31,74 t ha-1. Šių kukurūzų normalizuotų sausų medžiagų derlius tyrimo metais buvo gautas net 3,29 t/ha (11 proc.) didesnis, lyginant su standartinių 'Amadeo', 'Kwiss' ir 'Baxxos' veislių kukurūzų vidutiniu derliumi. Didžiausias normalizuotų sausų medžiagų derlius buvo gautas 2006 m. Vilniaus AVT stotyje įrengtame kukurūzų veislių bandyme - 37,70 t/ha.
Tyrimo metais išaugintų kukurūzų žalioje masėje sausos medžiagos sudarė 31,3-43,6 proc. 'Anvil' veislės kukurūzų absoliučiai sausoje medžiagoje buvo nustatyta 8,6-10,3 proc. baltymų ir 16,3-20,1 proc. ląstelienos. Burbuolės žalios masės sausoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 39,8 proc.
Tyrimo metais Šilutės ir Vilniaus AVT stotyse burbuolėse grūdai subręsdavo iki vaškinės brandos, o Kauno AVT stotyje - iki pieninės-vaškinės brandos. Šilutės AVT stotyje 2007 m. įrengtame jų tinkamumo auginti grūdams bandyme gautas 11,67 t/ha grūdų derlius.
Vidutinis augalų aukštis - 220 cm. Įrengtuose bandymuose jie neišgulė. 'Anvil' hibridinės veislės kukurūzų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 123 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki jų derliaus nuėmimo silosui brandos).

Aubade (KX1353). Kukurūzų hibridas sukurtas Vokietijoje, KWS SAAT AG sėklinin-kystės firmoje. Tai vidutinio ankstyvumo kukurūzų hibridas, kurio FAO 220/220 (silosui ir grūdams). 'Aubade' hibridas ūkinio vertingumo ir tinkamumo Lietuvos agroklimato sąlygoms įvertinimo bandymuose tirtas 2003-2004 m. trijose augalų veislių tyrimo stotyse. Hibrido tyrimo metais gautas labai geras - 60,42 t/ha vidutinis žalios masės arba 22,40 t/ha normalizuotų sausų medžiagų derlius. Sausos medžiagos žalioje masėje vidutiniškai sudarė 32,7 proc., o burbuolės žalios masės sausoje medžiagoje - 34,2 proc. Didžiausias normalizuotų sausų medžiagų derlius buvo gautas 2003 m. Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyje - 42,70 t/ha. 'Aubade' hibrido sausoje medžiagoje nustatytas vidutinis baltymų kiekis 9,1 proc., o ląstelienos - 24,5 proc. Hibrido tyrimo metais burbuolėse grūdai subręsdavo tik iki pieninės-vaškinės brandos. Augalų vidutinis aukštis 221 cm. Bandymuose jie neišgulė Auxxel. Kukurūzų hibridinė veislė sukurta Prancūzijoje, RAGT 2n sėklininkystės firmoje.
'Auxxel' yra ankstyvos brandos kukurūzų hibridinė veislė, kurios FAO silosui 210. Ši kukurūzų hibridinė veislė ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose tirta 2005-2006 m. trijose augalų veislių tyrimo stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis 64,88 t/ha žalios masės arba 27,67 t/ha normalizuotų sausų medžiagų derlius. Sausos medžiagos žalioje masėje vidutiniškai sudarė 35,7 proc., o burbuolės žalios masės sausoje medžiagoje - 37,3 proc. Didžiausias normalizuotų sausų medžiagų derlius gautas 2006 m. Vilniaus AVT stotyje - 39,60 t/ha. 'Auxxel' kukurūzų hibridinės veislės sausoje medžiagoje nustatytas vidutinis baltymų kiekis sudarė 9,3 proc., o ląstelienos - 19,6 proc. Šios hibridinės veislės tyrimo metais burbuolėse grūdai subręsdavo iki pieninės-vaškinės ir vaškinės brandos.
Augalų vidutinis aukštis palyginti didelis - 245 cm. Tačiau šios hibridinės veislės tyrimo metais įrengtuose bandymuose jie neišgulė.


Baxxita. Kukurūzų hibridinė veislė sukurta Prancūzijoje, RAGT 2n sėklininkystės firmoje.
Tai ankstyvos brandos kukurūzų hibridinė veislė, kurios FAO silosui - 190, o grūdams - 220. 'Baxxita' veislės kukurūzai ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose (auginant silosui) 2006-2007 m. tirti Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVT stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis 63,88 t ha-1 žalios masės arba 27,99 t ha-1 normalizuotų sausų medžiagų derlius. Sausos medžiagos žalioje masėje vidutiniškai sudarė 35,9 proc., o burbuolės žalios masės sausoje medžiagoje - 35,2 proc. Didžiausias normalizuotų sausų medžiagų derlius gautas 2006 m. Vilniaus AVT stotyje - 34,10 t/ha.
'Baxxita' veislės kukurūzų derliaus, išauginto atskirais jų tyrimo metais, sausoje medžiagoje nustatytas baltymų kiekis sudarė 7,2-11,1 proc., o ląsteliena 16,9-22,3 proc. Šios kukurūzų hibridinės veislės tyrimo metais burbuolėse grūdai subręsdavo iki pieninės-vaškinės ir vaškinės brandos.
Vidutinis augalų aukštis palyginti didelis - 251 cm, tačiau tyrimo metais įrengtuose bandymuose jie neišgulė.
'Baxxita' veislės kukurūzų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 122 dienos.

Baxxos. Kukurūzų hibridas sukurtas Prancūzijoje, RAGT 2n sėklininkystės firmoje.
'Baxxos' yra ankstyvos brandos kukurūzų hibridas, kurio FAO silosui 210. Šis kukurūzų hibridas ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose tirtas 2004-2005 m. trijose augalų veislių tyrimo stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis 59,00 t/ha žalios masės arba 23,14 t/ha normalizuotų sausų medžiagų derlius. Sausos medžiagos žalioje masėje vidutiniškai sudarė 34,2 proc., o burbuolės žalios masės sausoje medžiagoje - 37,1 proc. Didžiausias normalizuotų sausų medžiagų derlius gautas 2005 m. Vilniaus AVT stotyje - 29,90 t/ha. 'Baxxos' kukurūzų hibrido sausoje medžiagoje nustatytas vidutinis baltymų kiekis sudarė 8,8 proc., o ląstelienos - 22,9 proc.
Augalų vidutinis aukštis palyginti didelis - 232 cm, tačiau jie atsparūs išgulimui. 'Baxxos' hibrido tyrimo metais grūdai burbuolėse visuomet subręsdavo iki pieninės-vaškinės brandos.
Cathy. Vidutinio ankstyvumo kukurūzų hibridinė veislė sukurta Prancūzijoje, Limagrain
Europe s. a. sėklininkystės firmoje. Selekcininko duomenimis, šios kukurūzų veislės FAO silosui - 210. 'Cathy' veislės kukurūzų ūkinio vertingumo nustatymo tyrimai (auginant silosui) atlikti 2010 ir 2011 m. Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVT skyriuose. Bandymuose gautas vidutinis žaliosios masės derlius - 65,8 t ha-1. Perskaičiavus į sausąsias medžiagas, jų derlius sudarė 23,6 t ha-1.
Tyrimo metais sausosios medžiagos kukurūzų žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 33,1 proc. Laboratorijoje jose buvo nustatyta 5,9-9,1 proc. baltymų ir 18,1-24,0 proc. ląstelienos. Burbuolės žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 33,4 proc. 'Cathy' kukurūzų veislės tyrimo metais grūdai burbuolėse subręsdavo iki pieninės-vaškinės brandos. Augalų vidutinis aukštis - 264 cm. Per visą tyrimo laikotarpį bandymų laukeliuose jie neišgulė.
'Cathy' veislės kukurūzų vidutinė vegetacijos periodo trukmė buvo 103 dienos, skaičiuojant nuo kukurūzų sėklų sudygimo iki jų pieninės-vaškinės brandos.

Chalice. Kukurūzų hibridinė veislė sukurta Prancūzijoje, Limagrain Verneuil Holding sėklininkystės firmoje. Selekcininko duomenimis, tai ankstyva veislė, kurios FAO silosui - 200, o grūdams - 210.
'Chalice' veislės kukurūzai ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose (auginant silosui) 2008-2009 m. tirti Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVT stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis 56,60 t ha-1 žalios masės arba 24,80 t ha-1 normalizuotų sausųjų medžiagų derlius. Sausosios medžiagos žalioje masėje vidutiniškai sudarė 36,3 proc., arba 1,2 proc. daugiau už standartinių veislių ('Amadeo', 'Kwiss' ir 'Baxxos') vidutinį sausųjų medžiagų kiekį. Burbuolių žalios masės sausojoje medžiagoje buvo 33,1 proc., tai 1,6 proc. daugiau už standartinių veislių vidurkį.
'Chalice' veislės kukurūzų absoliučiai sausoje medžiagoje atskirais jų tyrimo metais nustatytas baltymų kiekis sudarė 7,5-9,5 proc., o ląsteliena - 16,2-20,6 proc. Šios kukurūzų hibridinės veislės bandymuose grūdai burbuolėse subręsdavo iki pieninės-vaškinės brandos.
Vidutinis augalų aukštis palyginti didelis - 271 cm, tačiau tyrimo metais jie neišgulė. Šių kukurūzų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 127 dienos.

Chavoxx. Kukurūzų hibridinė veislė sukurta Prancūzijoje, RAGT 2n sėklininkystės firmoje. Selekcininko duomenimis, tai ankstyva veislė, kurios FAO silosui - 190.
'Chavoxx' veislės kukurūzai ūkinio vertingumo bandymuose (auginant silosui) tirti 2010 ir 2011 m. Šilutės, Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose. Tyrimo metais gautas vidutinis 59,8 t ha-1 žaliosios masės arba 19,9 t ha-1 sausųjų medžiagų derlius. Sausosios medžiagos žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 32,1 proc., arba 2,2 proc. daugiau už standartinių veislių ('Amadeo', 'Kwiss' ir 'Baxxos') vidutinį sausųjų medžiagų kiekį. Burbuolių žaliojoje masėje vidutiniškai buvo 30,8 proc.
Nustatyta, kad 'Chavoxx' veislės kukurūzų sausojoje medžiagoje baltymų kiekis sudarė 7,0- 8,6 proc., o ląsteliena - 20,8-22,9 proc. Šios kukurūzų veislės grūdai burbuolėse subręsdavo iki pieninės-vaškinės brandos, jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė buvo 101 diena.

Colisee. Vidutinio ankstyvumo kukurūzų hibridinė veislė sukurta Vokietijoje, KWS SAAT AG sėklininkystės įmonėje. Selekcininko duomenimis, šių kukurūzų FAO silosui - 220.
'Colisee' veislės kukurūzų ūkinio vertingumo tyrimai auginant silosui atlikti 2011 ir 2012 m. Šilutės, Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose. Bandymuose gautas vidutinis žaliosios masės derlius - 70,4 t ha -1 arba 21,8 t ha -1 sausųjų medžiagų derlius. Sausosios medžiagos žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 30,7 proc., jose buvo nustatyta 6,6-9,3 proc. baltymų ir 19,1-27,4 proc. ląstelienos.
Burbuolės žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 30,5 proc. Tai 1,3 proc. daugiau už standartinių veislių vidurkį.
'Colisee' kukurūzų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 110 dienų (skaičiuojant nuo kukurūzų sėklų sudygimo iki jų pieninės-vaškinės brandos). Vidutinis aukštis - 274 cm, jie atsparūs išgulimui.


Coxximo. Kukurūzų hibridinė veislė sukurta Prancūzijoje, RAGT 2n sėklininkystės firmoje.
Selekcininko duomenimis, tai vidutinio ankstyvumo kukurūzų hibridinė veislė, kurios FAO silosui - 230.
'Coxximo' veislės kukurūzai ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose (auginant silosui) 2007-2008 m. tirti Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVT stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis 65,39 t ha-1 žalios masės arba 27,74 t ha-1 normalizuotų sausų medžiagų derlius. Sausos medžiagos žalioje masėje vidutiniškai sudarė 35,5 proc., o burbuolės žalios masės sausoje medžiagoje - 32,3 proc.
'Coxximo' veislės kukurūzų derliaus, išauginto atskirais jų tyrimo metais, absoliučiai sausoje medžiagoje nustatytas baltymų kiekis sudarė 8,0 -8,9 proc., o ląsteliena - 19,6-20,8 proc. Šios kukurūzų hibridinės veislės tyrimo metais įrengtuose bandymuose burbuolėse grūdai subręsdavo iki pieninės-vaškinės ir vaškinės brandos.
Vidutinis augalų aukštis palyginti didelis - 250 cm, tačiau tyrimo metais jie neišgulė.
'Coxximo' veislės kukurūzai pieninę-vaškinę brandą pasiekdavo praėjus 110 dienų po jų sėklų sudygimo.

Delitop. Ankstyvosios kukurūzų hibridinės veislės selekcininkas - Šveicarijos firma Syngenta Crop Protection AG. Selekcininko duomenimis, šios kukurūzų hibridinės veislės FAO silosui - 220, o grūdams - 230.
'Delitop' veislės kukurūzų ūkinio vertingumo nustatymo tyrimai (auginant silosui) atlikti
2008-2009 m. Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVT stotyse. Bandymuose gautas vidutinis žalios masės derlius - 63,03 t ha-1, o perskaičiavus į normalizuotas sausąsias medžiagas - 24,05 t ha-1.
Tyrimo metais išaugintų kukurūzų žalioje masėje sausosios medžiagos vidutiniškai sudarė 33,6 proc. 'Delitop' veislės kukurūzų absoliučiai sausoje medžiagoje buvo nustatyta 6,6-9,0 proc. baltymų ir 16,6-22,8 proc. ląstelienos. Burbuolės žalios masės sausojoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 29,8 proc.
Vidutinis augalų aukštis - 248 cm. Įrengtuose bandymuose jie neišgulė. 'Delitop' kukurūzų hibridinės veislės vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 126 dienos (skaičiuojant nuo kukurūzų sėklų sudygimo iki jų pieninės-vaškinės brandos).

Delphine. Ankstyvas kukurūzų hibridas sukurtas Prancūzijoje, Euralis Semences sėklininkystės firmoje. Šio hibrido FAO silosui - 200, o grūdams - 210. 'Delphine' kukurūzų hibrido ūkinio vertin -gumo tyrimai atlikti 2004-2005 m. Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVT stotyse. Bandymuose gautas vidutinis žalios masės derlius 60,11 t/ha, o perskaičiavus į normalizuotas sausas medžiagas - 20,39 t/ha. Didžiausias normalizuotų sausų medžiagų derlius gautas 2005 m. Vilniaus AVT stotyje - 30,30 t/ha.
Tyrimo metais sausos medžiagos žalioje masėje vidutiniškai sudarė 31,8 proc. 'Delphine' hibrido sausoje medžiagoje nustatytas vidutinis baltymų kiekis sudarė net 9,5 proc. arba 0,9 proc. daugiau, lyginant su standartiniu 'Justina' hibridu. Ląstelienos sausoje medžiagoje vidutiniškai nustatyta 22,8 proc.
Tyrimo metais burbuolėse grūdai subręsdavo iki pieninės-vaškinės brandos. Augalų vidutinis aukštis 210 cm. Bandymo metais jie neišgulė.


Demsey. Kukurūzų hibridinė veislė sukurta Prancūzijoje, Maїsadour Semences sėklininkystės įmonėje. Selekcininko duomenimis, tai ankstyva veislė, kurios FAO silosui ir grūdams - 200.
'Demsey' veislės kukurūzų ūkinio vertingumo tyrimai auginant silosui atlikti 2011 ir 2012 m., o grūdams 2010-2012 m. Šilutės, Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose. Tyrimo metais gautas vidutinis 70,2 t ha -1 žaliosios masės arba 21,8 t ha-1 sausųjų medžiagų derlius. Sausosios medžiagos žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 30,7 proc., arba 1,5 proc. daugiau už standartinių veislių ('Amadeo','Karriol' 'Sulexa' ir 'Vinato') vidutinį sausųjų medžiagų kiekį. Burbuolės žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 31,4 proc. Baltymų ir ląstelienos kiekis sudarė atitinkamai 6,0-9,0 ir 16,0-23,2 proc. Šios kukurūzų hibridinės veislės bandymuose grūdai burbuolėse subręsdavo iki pieninės-vaškinės brandos.
Atliekant bandymus dėl grūdų derliaus vidutinis grūdų derlingumas buvo 11,9 t ha-1 arba 1,27 t ha-1 didesnis negu standartinių veislių vidutinis grūdų derlius. Grūdai stambūs, jų 1000 grūdų vidutinė masė - 291,3 g. Baltymų ir krakmolo grūduose atitinkamai buvo nustatyta po 9,6 proc. ir 71,6 proc. Žaliosios masės derliui šių kukurūzų vegetacijos periodo vidutinė trukmė buvo 112 dienų, o grūdams - 128. Vidutinis augalų aukštis - 278 cm.

Dido. Ankstyva kukurūzų hibridinė veislė sukurta Prancūzijoje, Maїsadour Semences sėklininkystės įmonėje. Selekcininko duomenimis, šios kukurūzų veislės FAO silosui ir grūdams - 210.
'Dido' veislės kukurūzų ūkinio vertingumo tyrimai, auginant juos silosui ir grūdams, atlikti Šilutės, Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose 2010 ir 2011 m. Bandymuose gautas vidutinis žaliosios masės derlius - 71,0 t ha-1. Perskaičiavus į sausąsias medžiagas, jų derlius sudarė 20,9 t ha-1, vidutiniškai - 29,9 proc. Sausosiose medžiagose buvo nustatyta 7,1-9,3 proc. baltymų ir 20,0-22,0 proc. ląstelienos. Burbuolės žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 30,1 proc.
Atliekant bandymus dėl grūdų derliaus vidutinis grūdų derlingumas buvo 10,8 t ha-1, 1000 grūdų vidutinė masė - 297,8 g. Baltymų ir krakmolo grūduose atitinkamai buvo nustatyta po 9,3 proc. ir 72,7 proc.
'Dido' veislės kukurūzų vidutinė vegetacijos periodo trukmė buvo 105, o grūdams - 125 dienos. Augalų vidutinis aukštis - 276 cm.

Dribble. Ankstyvosios kukurūzų hibridinės veislės selekcininkas -Prancūzijos, Maїsadour Semences sėklininkystės firma. Selekcininko duomenimis, šios kukurūzų veislės FAO silosui ir grūdams - 170.
'Dribble' veislės kukurūzų ūkinio vertingumo tyrimai (auginant silosui ir grūdams) atlikti
2010 ir 2011 m. Šilutės, Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose, kuriuose gautas vidutinis žaliosios masės derlius - 60,4 t ha-1, o perskaičiavus į sausąsias medžiagas - 19,44 t ha-1.
Tyrimo metais išaugintų 'Dribble' kukurūzų žaliojoje masėje sausosios medžiagos vidutiniškai sudarė 31,4 proc., jose buvo nustatyta 6,4-9,1 proc. baltymų ir 18,5-28,2 proc. ląstelienos. Burbuolės žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 30,9 proc. Bandymuose grūdams vidutinis grūdų derlingumas buvo 10,7 t ha-1, 1000 grūdų masė - 294,2 g. Baltymų ir krakmolo grūduose atitinkamai buvo nustatyta vidutiniškai po 9,1 proc. ir 73,2 proc.
'Dribble' kukurūzų veislės vegetacijos periodas grūdams buvo 123 dienos, o silosui - vidutiniškai 101 diena (skaičiuojant nuo kukurūzų sėklų sudygimo iki jų pieninės-vaškinės brandos). Tyrimo laikotarpiu grūdų derlių jie subrandino vidutiniškai dviem dienomis vėliau negu standartinė kukurūzų veislė 'Kwiss'.
Vidutinis augalų aukštis - 255 cm, veislė atspari išgulimui.

Early Star. Kukurūzų hibridas sukurtas Prancūzijoje, Euralis Semences sėklininkystės firmoje. Tai labai ankstyvas kukurūzų hibridas, kurio FAO yra 160/160 (silosui ir grūdams). Ūkinio vertingumo bandymuose tirtas tris metus (2001-2003 m.) Šilutės, Kauno ir Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyse. Tyrimo metais minėtose stotyse buvo gautas vidutinis 50,35 t/ha šio kukurūzų hibrido žalios masės derlius, o perskaičiavus į normalizuotas sausas medžiagas - 23,59 t/ha jų derlius. Sausos medžiagos žalioje masėje tyrimo metais vidutiniškai sudarė 37,8 proc. Jose nustatytas vidutinis baltymų kiekis 9,3 proc., o ląstelienos - 16,5 proc. Didžiausias normalizuotų sausų medžiagų derlius buvo gautas 2003 m. Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyje - 44,86 t/ha. Burbuolės žalios masės sausoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 42,2 proc.
Hibrido 'Early star' tyrimo metais (auginimo silosui) visose trijose augalų veislių tyrimo stotyse grūdai burbuolėse visuomet subręsdavo iki vaškinės arba pilnos brandos. Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyje įrengtame kukurūzų auginimo bandyme nuėmus šio kukurūzų hibrido derlių grūdams (spalio 15 d.), gauta 16,84 t/ha standartinio drėgnumo grūdų. Augalų vidutinis aukštis
241 cm. Bandymuose jie neišgulė.

Eduardo. Kukurūzų hibridinė veislė sukurta Austrijoje, Saatbau Linz sėklininkystės firmoje. Tai ankstyvos brandos kukurūzų hibridinė veislė, kurios FAO silosui - 210, o grūdams -230.
'Eduardo' veislės kukurūzai ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose (auginant silosui 2008-2009 m. tirti Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVT stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis 68,14 t ha-1 žalios masės arba 25,41 t ha-1 normalizuotų sausųjų medžiagų derlius. Šių kukurūzų normalizuotų sausųjų medžiagų derlius tyrimo metais buvo gautas 1,54 t ha-1 (6,5 proc.) didesnis, lyginant su visų tirtų veislių vidutiniu derliumi. Didžiausias normalizuotų sausųjų medžiagų derlius buvo gautas 2009 m. Vilniaus AVT stotyje įrengtame kukurūzų veislių bandyme - 28,90 t ha-1.
Tyrimo metais išaugintų kukurūzų žalioje masėje sausosios medžiagos sudarė 29,3-
36,7 proc. 'Eduardo' veislės kukurūzų absoliučiai sausoje medžiagoje buvo nustatyta 7,3-8,3 proc. baltymų ir 19,3-21,5 proc. ląstelienos. Burbuolės žalios masės sausojoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 30,6 proc. Šių kukurūzų tyrimo metais burbuolėse grūdai subręsdavo iki pieninės-vaškinės brandos.
Vidutinis augalų aukštis palyginti didelis - 272 cm, tačiau tyrimo metais įrengtuose bandymuose jie neišgulė. 'Eduardo' veislės kukurūzų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 126 dienos.

Elita. Kukurūzų hibridas, sukurtas Vokietijoje, Pioneer sėklininkystės firmoje. Šio hibrido FAO skaičiai: silosui 210, grūdams - 230.
'Elita' hibridas buvo tiriamas 1998- 2000m. Šilutės, Kauno ir Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyse. Bandymuose gautas vidutinis žalios masės derlius 51,1 t ha-1, normalizuotų sausų medžiagų - 23,5 t ha-1. Sausų medžiagų vidutinis kiekis žalioje masėje sudarė 37,0%. Didžiausias normalizuotų sausų medžiagų derlius 'Elita' hibrido kukurūzuose gautas 2000 m. Vilniaus stotyje - 49,2 t ha-1. Didžiausias sausų medžiagų procentas žalioje masėje buvo nustatytas 1999m. Kauno stotyje - 47,7%. Burbuolės sudarė 44,5% žalios masės sausoje medžaigoje. Joje nustatytas vidutinis baltymų kiekis 8,3%. Vilniaus stotyje burbuolės pasiekė pieninę - vaškinę, o kitose stotyse - vaškinę brandą. Augalų vidutinis aukštis 217 cm, jie neišgulė.

Elverde. Vidutinio ankstyvumo kukurūzų hibridinė veislė, sukurta Prancūzijoje, Panam
France Sarl sėklininkystės firmoje. Selekcininko duomenimis, jos FAO silosui ir grūdams - 240.
'Elverde' veislės kukurūzai ūkinio vertingumo bandymuose tirti auginant silosui ir grūdams 2010 ir 2011 m. Šilutės, Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose. Tyrimo metais gautas vidutinis 61,45 t ha-1 žaliosios masės arba 19,4 t ha-1 sausųjų medžiagų derlius. Didžiausias sausųjų medžiagų derlius buvo gautas 2011 m. Pasvalio AVT skyriuje - 23,8 t ha-1. Grūdų (bandymuose grūdams) vidutiniškai buvo prikulta po 11,4 t ha-1. Grūdai šiek tiek smulkesni negu standartinės 'Kwiss'
kukurūzų veislės, 1000 jų masė - 268,8 g.
Tyrimo metais išaugintų kukurūzų žaliojoje masėje sausosios medžiagos sudarė 23,6-35,7 proc. 'Elverde' veislės kukurūzų sausojoje medžiagoje buvo nustatyta vidutiniškai 7,5 proc. baltymų ir 24,6 proc. ląstelienos, grūduose atitinkamai baltymų 8,7 proc., krakmolo - 73,6 proc. Burbuolės žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 32,8 proc. Šių kukurūzų vidutinis vegetacijos periodas silosui buvo 100 dienų, o grūdai burbuolėse subręsdavo iki vaškinės brandos vidutiniškai per 123 dienas, t. y. 2 dienomis vėliau negu standartinės kukurūzų veislės 'Kwiss' grūdai.
Vidutinis augalų aukštis - 253 cm. Veislė atspari išgulimui.

ES Arktis. Kukurūzų hibridas sukurtas Prancūzijoje, Euralis Semences sėklininkystės firmoje. Tai labai ankstyvos brandos kukurūzų hibridas, kurio FAO 160/160 (silosui ir grūdams).
Ūkinio vertingumo ir tinkamumo Lietuvos agroklimato sąlygoms nustatymo bandymuose 'ES Arktis' kukurūzų hibridas tirtas 2004-2005 m. Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVT stotyse. Šio hibrido tyrimo metais gautas vidutinis 59,56 t ha-1 žalios masės derlius, o perskaičiavus į normalizuotas sausas medžiagas - 21,02 t ha-1 šių medžiagų derlius. Sausos medžiagos žalioje masėje tyrimo metais vidutiniškai sudarė 32,0 proc. Jose nustatytas vidutinis baltymų kiekis 9,4 proc., o ląstelienos - 23,9 proc. Didžiausias normalizuotų sausų medžiagų derlius buvo gautas 2004 m. Vilniaus AVT stotyje - 30,60 t ha-1. Burbuolės žalios masės sausoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 34,6 proc.
Hibrido 'ES Arktis' tyrimo metais (auginimo silosui) burbuolės dažniausiai subręsdavo iki vaškinės brandos. Augalų vidutinis aukštis 203 cm. Bandymuose jie neišgulė.

ES Shorty. Kukurūzų hibridas sukurtas Prancūzijoje, Euralis Semences sėklininkystės firmoje. Tai ankstyvos brandos kukurūzų hibridas, kurio FAO yra 180/180 (silosui ir grūdams). Ūkinio vertingumo ir jo tinkamumo Lietuvos sąlygoms nustatymo bandymuose tirtas tris metus (2002-2004 m.) Šilutės, Kauno ir Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyse. Tyrimo metais minėtose stotyse buvo gautas vidutinis 52,35 t ha-1 šio kukurūzų hibrido žalios masės derlius, o perskaičiavus į normalizuotas sausas medžiagas - 22,72 t ha-1 jų derlius. Sausos medžiagos žalioje masėje tyrimo metais vidutiniškai sudarė 35,7 proc. Jose nustatytas vidutinis baltymų kiekis 9,1 proc., o ląstelienos - 25,0 proc. Didžiausias normalizuotų sausų medžiagų derlius buvo gautas 2003 m. Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyje - 43,96 t ha-1. Burbuolės žalios masės sausoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 38,0 proc.
Hibrido 'ES Shorty' tyrimo metais (auginamo silosui) Kauno ir Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyse grūdai burbuolėse visuomet subręsdavo iki pieninės-vaškinės, o Šilutės AVT stotyje - iki vaškinės brandos. Augalų vidutinis aukštis 227 cm. Tyrimo metais jie neišgulė.

Fox. Vidutinio ankstyvumo kukurūzų hibridinė veislė sukurta Šveicarijoje, Delley Seeds and Plants Ltd. sėklininkystės įmonėje. Selekcininko duomenimis, jos FAO silosui - 240.
'Fox' veislės kukurūzai Šilutės, Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose 2011 ir 2012 m. tirti silosui. Tyrimo metais gautas vidutinis 81,7 t ha-1 žaliosios masės arba 24,4 t ha-1 sausųjų medžiagų derlius. Sausosios medžiagos žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 30,2 proc., burbuolės - 30,8 proc.
Sausojoje medžiagoje nustatyta 7,0-8,6 proc. baltymų ir 20,8-22,9 proc. ląstelienos. Vegetacijos periodo trukmė buvo 3,2 dienomis ilgesnė negu standartinių veislių vidutinis vegetacijos periodas ir tokia pati kaip standartinės, vidutinio ankstyvumo veislės 'Vinato'.
'Fox' veislės kukurūzai labai aukšti, jų vidutinis aukštis - 290 cm.
Giancarlo. Vidutinio ankstyvumo kukurūzų hibridinė veislė sukurta Austrijoje, Saatbau Linz sėklininkystės įmonėje. Selekcininko duomenimis, jos FAO silosui - 230. 'Giancarlo' veislės kukurūzai Šilutės, Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose 2011 ir 2012 m. buvo tiriami silosui. Tyrimo metais gautas vidutinis 76,4 t ha-1 žaliosios masės arba 22,9 t ha-1 sausųjų medžiagų derlius. Palyginti su standartinių veislių vidutiniu sausųjų medžiagų derliumi, 'Giancarlo' buvo 1,4 t ha-1 arba 6,4 proc. derlingesnė.
Sausosios medžiagos žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 30,2 proc., o burbuolės žaliojoje masėje - 26,8 proc. Didžiausias sausųjų medžiagų derlingumas buvo gautas 2012 m. Pasvalio AVT skyriuje - 27,7 t ha-1.
Sausojoje medžiagoje nustatyta vidutiniškai 7,9 proc. baltymų ir 22,9 proc. ląstelienos. Vidutinė vegetacijos periodo trukmė - 112,5 dienos. Vidutiniškai jie buvo 1 diena vėlyvesni už standartinės, toje pačioje sėklininkystės įmonėje sukurtos, vidutinio ankstyvumo veislės 'Vinato' kukurūzus.
Šios veislės kukurūzai labai aukšti, vidutinis jų aukštis per tyrimo laikotarpį buvo 299 cm, o 2012 m. visuose AVT skyriuose jie užaugo aukštesni negu 3 m.

Grizzly. Vidutinio ankstyvumo kukurūzų hibridinė veislė sukurta Šveicarijoje, DSP Delley Seeds and Plants Ltd. sėklininkystės firmoje. Selekcininko duomenimis, šios kukurūzų veislės FAO silosui - 220.
'Grizzly' veislės kukurūzų ūkinio vertingumo tyrimai silosui atlikti 2010 ir 2011 m. Šilutės, Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose, kuriuose gautas vidutinis žaliosios masės derlius - 70,8 t ha-1, o perskaičiavus į sausąsias medžiagas - 21,53 t ha-1.
Šių kukurūzų tyrimo metais gautas vidutinis žaliosios masės derlius buvo net 16,6 proc., o sausųjų medžiagų - 7,4 proc. didesnis, lyginant su visų standartinių veislių vidutiniu derlingumu. Didžiausias sausųjų medžiagų derlius buvo gautas 2010 m. Pasvalio AVT skyriuje - 24,8 t ha-1. Sausosios medžiagos žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 30,5 proc. 'Grizzly' veislės kukurūzų derliaus, išauginto atskirais jų tyrimo metais, sausojoje medžiagoje nustatyta vidutiniškai 6,7-8,0 proc. baltymų ir 19,5-24,5 proc. ląstelienos.
Burbuolės žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 31,5 proc. Tyrimo laikotarpiu vegetacijos periodo vidutinė trukmė buvo 103 dienos (skaičiuojant nuo kukurūzų sėklų sudygimo iki jų pieninės-vaškinės brandos) t. y. jie buvo 2 dienomis vėlyvesni už standartines veisles.
'Grizzly' kukurūzų vidutinis aukštis net 291 cm. Jie buvo vidutiniškai 26 cm aukštesni už visas standartines veisles, bet atsparūs išgulimui.

Ixxes. Ankstyva kukurūzų hibridinė veislė sukurta Prancūzijoje, RAGT 2n sėklininkystės firmoje. Šios hibridinės veislės FAO silosui - 200, o grūdams - nenustatytas.
'Ixxes' veislės kukurūzų ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2008-2009 m. Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVT stotyse. Bandymuose gautas vidutinis žalios masės derlius - 54,97 t ha-1. Perskaičiavus į normalizuotas sausąsias medžiagas jų derlius sudarė 26,16 t ha-1.
Šių kukurūzų tyrimo metais gautas vidutinis sausųjų medžiagų derlius buvo net 2,29 t ha-1 (9,6 proc.) didesnis, lyginant su visų (2008-2009 m.) tirtų veislių vidutiniu derlingumu. Didžiausias normalizuotų sausųjų medžiagų derlius buvo gautas 2009 m. Kauno AVT stotyje - 29,40 t ha-1. Sausosios medžiagos žalioje masėje tyrimo metais vidutiniškai sudarė 37,9 proc. Atlikus laboratorines analizes jose nustatyta 6,6-8,6 proc. baltymų ir 17,8-23,6 proc. ląstelienos.
Burbuolės žalios masės sausojoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 33,2 proc. 'Ixxes' kukurūzų tyrimo metais grūdai burbuolėse subręsdavo iki pieninės-vaškinės brandos. Augalų aukštis - 267 cm. Tyrimo metais įrengtuose bandymuose jie neišgulė.
'Ixxes' veislės kukurūzų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 126 dienos (skaičiuojant nuo kukurūzų sėklų sudygimo iki jų derliaus nuėmimo silosui brandos).
Justina. Vidutinio ankstyvumo kukurūzų hibridas, sukurtas Vokietijoje, Pioneer sėklininkystės firmoje. Šio hibrido FAO skaičiai: silosui 230, grūdams - 240.
Konkursiniuose bandymuose 1999-2000 m. hibridas tirtas trijose augalų veislių tyrimo stotyse. Bandymuose gautas vidutinis 63,5 t ha-1 žalios masės derlius, arba atitinkamai 32,8 t ha-1 normalizuotų sausų medžiagų. Vidutinis sausų medžiagų kiekis žalioje masėje sudarė 39,2%. Didžiausias normalizuotų sausų medžiagų derlius gautas 2000 m. Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyje - 49,3 t ha-1, o didžiausias sausų medžiagų kiekis kukurūzų žalioje masėje (42,9%) minėtoje stotyje bandytuose hibrido 'Justina' kukurūzuose buvo 1999 m. Bandymuose šio hibrido vidutinis normalizuotų sausų medžiagų derlius buvo gautas net 40,8% didesnis, negu standartinio
hibrido'Anna'. Burbuolės žalios masės sausoje medžiagoje sudarė 44,9%, o nustatytas vidutinis baltymų kiekis sausoje medžiagoje sudarė 8,18%. Nors kukurūzų augimui 2000 m. vasara nebuvo labai palanki, tačiau Vilniaus stotyje burbuolės pasiekė pieninę-vaškinę, o Šilutės ir Kauno augalų veislių tyrimo stotyse - vaškinę brandą. Bandymuose augalų vidutinis aukštis buvo 230 cm, jie neišgulė.

Karriol. Ankstyva kukurūzų hibridinė veislė sukurta Vokietijoje, KWS SAAT AG
sėklininkystės firmoje. Šių kukurūzų FAO silosui ir grūdams - 180.
'Karriol' veislės kukurūzų ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2010 ir 2011 m. Šilutės, Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose, kuriuose gautas vidutinis žaliosios masės derlius - 62,22 t ha-1, o perskaičiavus jį į sausąsias medžiagas - 20,8 t ha-1. Sausųjų medžiagų derlingumas tyrimo metais buvo gautas 0,75 t ha-1 (3,7 proc.) didesnis, lyginant su standartinių veislių vidutiniu derlingumu. Didžiausias sausųjų medžiagų derlius buvo gautas 2010 m. Pasvalio AVT skyriuje - 22,27 t ha-1.
'Karriol' veislės kukurūzų žaliojoje masėje sausosios medžiagos sudarė 31,9 proc., jose buvo nustatyta 6,9-9,4 proc. baltymų ir 16,8-22,2 proc. ląstelienos. Burbuolės žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 31,0 proc.
Vidutinis augalų aukštis buvo 267 cm, o veislės vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 100 dienų (skaičiuojant nuo kukurūzų sėklų sudygimo iki jų pieninės-vaškinės brandos), t. y. vidutiniškai 2 cm aukštesni ir 1 diena ankstyvesni už standartinių veislių kukurūzus. Veislė atspari išgulimui.

Klifton. Ankstyva kukurūzų hibridinė veislė sukurta Vokietijoje, KWS SAAT AG sėklininkystės firmoje. Šios hibridinės veislės FAO silosui - 190, o grūdams - 200. 'Klifton' kukurūzų hibrido ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2005-2006 m. Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVT stotyse. Bandymuose gautas vidutinis žalios masės derlius 64,68 t ha-1, o perskaičiavus į normalizuotas sausas medžiagas - 27,49 t ha-1. Didžiausias normalizuotų sausų medžiagų derlius gautas 2006 m. Vilniaus AVT stotyje - 34,60 t ha-1. Tyrimo metais išaugintų kukurūzų žalioje masėje sausos medžiagos vidutiniškai sudarė 35,7 proc. 'Klifton' hibridinės veislės sausoje medžiagoje nustatytas vidutinis baltymų kiekis sudarė 8,9 proc. Ląstelienos sausoje medžiagoje vidutiniškai nustatyta 20,2 proc.
Tyrimo metais burbuolėse grūdai subręsdavo iki vaškinės brandos. Augalų vidutinis aukštis
237 cm. Įrengtuose bandymuose jie neišgulė.

Kokon. Labai ankstyva hibridinė kukurūzų veislė sukurta Vokietijoje, KWS SAAT AG
sėklininkystės firmoje. Šios hibridinės veislės FAO silosui ir grūdams - 180.
'Kokon' kukurūzų veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2006-2007 m. Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVT stotyse. Bandymuose gautas vidutinis žalios masės derlius - 66,15 t ha-1, o perskaičiavus į normalizuotas sausas medžiagas - 29,55 t ha-1. Sausos medžiagos žalioje masėje tyrimo metais vidutiniškai sudarė 36,8 proc. Jose nustatyta: baltymų 7,4-11,7 proc., o ląstelienos - 15,7-21,6 proc. Didžiausias normalizuotų sausų medžiagų derlius buvo gautas 2006 m. Vilniaus AVT stotyje - 36,80 t ha-1. Burbuolės žalios masės sausoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 37,7 proc. Augalai atsparūs išgulimui, nors jų vidutinis aukštis palyginti didelis - 231 cm.
Augintų silosui 'Kokon' kukurūzų grūdai burbuolėse visais tyrimo metais subręsdavo iki pieninės-vaškinės ir vaškinės brandos. Šios veislės kukurūzų vegetacijos periodo vidutinė trukmė -
123 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki derliaus nuėmimo silosui brandos). Šilutės AVT stotyje atlikus 'Kokon' kukurūzų hibridinės veislės tinkamumo auginti grūdams tyrimus, 2007 m. buvo gautas 9,55 t ha-1 standartinio drėgnumo grūdų derlius (šių kukurūzų derlius grūdams 2007 m. buvo nuimtas rugsėjo 28 d.).

Konsensus. Ankstyva kukurūzų hibridinė veislė sukurta Vokietijoje, KWS SAAT AG
sėklininkystės firmoje. Šių kukurūzų FAO silosui - 200, o grūdams - 210.
'Konsensus' veislės kukurūzų ūkinio vertingumo nustatymo tyrimai atlikti 2008-2009 m. trijose AVT stotyse. Bandymuose gautas vidutinis žalios masės derlius - 60,25 t ha-1, o perskaičiavus į normalizuotas sausąsias medžiagas - 25,43 t/ha. Šių kukurūzų normalizuotų sausųjų medžiagų derlius tyrimo metais buvo gautas 1,56 t ha-1 (6,5 proc.) didesnis, lyginant su visų tuo pačiu laikotarpiu tirtų veislių vidutiniu derlingumu. Didžiausias normalizuotų sausųjų medžiagų derlius buvo gautas 2009 m. Vilniaus AVT stotyje įrengtame kukurūzų veislių bandyme - 30,80 t ha-1.
Tyrimo metais išaugintų kukurūzų žalioje masėje sausosios medžiagos sudarė 35,5 proc.
'Konsensus' veislės kukurūzų absoliučiai sausoje medžiagoje buvo nustatyta 6,9-9,4 proc. baltymų ir 16,8-22,2 proc. ląstelienos. Burbuolės žalios masės sausojoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 32,5 proc. Tyrimo metais įrengtuose bandymuose grūdai subręsdavo iki pieninės-vaškinės brandos. Bandymuose, įrengtuose 2009 m. nustatyti šių kukurūzų tinkamumui auginti grūdams, gautas vidutinis 9,51 t ha-1 grūdų derlius.
Vidutinis augalų aukštis - 256 cm. Įrengtuose bandymuose jie neišgulė. 'Konsensus'
hibridinės veislės kukurūzų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 126 dienos.

Kosinus. Kukurūzų hibridinė veislė sukurta Vokietijoje, KWS SAAT AG sėklininkystės firmoje. Tai vidutinio ankstyvumo kukurūzų hibridinė veislė, kurios FAO silosui ir grūdams 230.
Šios hibridinės veislės ūkinio vertingumo tyrimai buvo atlikti 2005-2006 m. Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVT stotyse. Bandymuose gautas palyginti didelis vidutinis žalios masės derlius - 74,92 t ha-1, o perskaičiavus į normalizuotas sausas medžiagas - 29,25 t ha-1. 'Kosinus' kukurūzų hibridinės veislės normalizuotų sausų medžiagų derlius buvo gautas net 2,20 t ha-1 (8,1 proc.) didesnis, lyginant su visų 2005-2006 m. tirtų hibridinių kukurūzų veislių vidutiniu šių medžiagų derliumi. Sausos medžiagos žalioje masėje vidutiniškai sudarė 33,6 proc. Jose nustatytas vidutinis baltymų kiekis 8,8 proc., o ląstelienos - 20,6 proc. Didžiausias normalizuotų sausų medžiagų derlius buvo gautas 2006 m. Šilutės AVT stotyje - 41,31 t ha-1.
Burbuolės žalios masės sausoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 33,5 proc. 'Kosinus' kukurūzų hibridinės veislės grūdai burbuolėse visais tyrimo metais subręsdavo iki pieninės- vaškinės brandos. Augalai atsparūs išgulimui, nors jų vidutinis aukštis palyginti didelis - 230 cm.

Kwiss. Kukurūzų hibridas sukurtas Vokietijoje, KWS SAAT AG sėklininkystės firmoje. Tai ankstyvos brandos kukurūzų hibridas, kurio FAO yra 170/170 (silosui ir grūdams).
Palankiais kukurūzų auginimo metais gali subrandinti grūdus. Nepalankiais kukurūzų auginimui 2004 m. Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyje įrengtame jų auginimo grūdams bandyme buvo gautas 22,98 t ha-1 pieninės-vaškinės brandos burbuolių derlius. Šio hibrido ūkinio vertingumo tyrimuose, atliktuose 2003-2004 m. Šilutės, Kauno ir Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyse, gautas vidutinis 54,06 t ha-1 žalios masės derlius. Perskaičiavus į normalizuotas sausas medžiagas, jų derlius sudarė 23,95 t ha-1. Normalizuotų sausų medžiagų derlius buvo 2,70 t ha-1 arba 12,7 proc. didesnis už standartinio 'Justina' hibrido vidutinį derlių. Sausos medžiagos žalioje masėje tyrimo metais vidutiniškai sudarė 36,0 proc. Didžiausias normalizuotų sausų medžiagų derlius gautas 2003 m.
Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyje - 43,68 t ha-1.Burbuolės žalios masės sausoje medžiagoje sudarė 39,3 proc. Joje vidutiniškai nustatyta baltymų 8,7 proc. Ląsteliena sausoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 24,3 proc.
Tyrimo metais (auginimo silosui) burbuolėse grūdai visuomet subręsdavo iki pieninės- vaškinės brandos, o 2003 m. Šilutės ir Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyse pasiekė vaškinę brandą. Augalų vidutinis aukštis 219 cm. Bandymo metais jie neišgulė.

Lapriora. Ankstyva kukurūzų hibridinė veislė sukurta Vokietijoje, KWS SAAT AG
sėklininkystės firmoje. Šios hibridinės veislės FAO silosui ir grūdams 190.
'Lapriora' kukurūzų tyrimai atlikti 2008-2009 m. Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVT stotyse. Bandymuose gautas vidutinis žalios masės derlius - 59,26 t ha-1, o perskaičiavus į normalizuotas sausąsias medžiagas - 24,84 t/ha. Didžiausias normalizuotų sausųjų medžiagų derlius buvo gautas 2009 m. Vilniaus AVT stotyje - 28,66 t ha-1.
Tyrimo metais išaugintų kukurūzų žalioje masėje sausosios medžiagos vidutiniškai sudarė 35,1 proc. 'Lapriora' veislės kukurūzų absoliučiai sausoje medžiagoje buvo nustatyta 7,4-8,6 proc. baltymų ir 16,3-19,7 proc. ląstelienos. Burbuolės žalios masės sausojoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 30,3 proc.
Tyrimo metais įrengtuose bandymuose grūdai burbuolėse subręsdavo iki pieninės-vaškinės ir vaškinės brandos. Bandymuose, įrengtuose 2009 m. nustatyti jų tinkamumui auginti grūdams, gautas vidutinis 9,46 t ha-1 grūdų derlius.
Vidutinis augalų aukštis - 234 cm. Įrengtuose bandymuose jie neišgulė. 'Lapriora' kukurūzų hibridinės veislės vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 127 dienos (skaičiuojant nuo kukurūzų sėklų sudygimo iki jų pieninės-vaškinės brandos).

Lentoso. Vidutinio ankstyvumo kukurūzų hibridinė veislė sukurta Austrijoje, Saatbau Linz sėklininkystės įmonėje. Selekcininko duomenimis, jos FAO silosui - 220. Burbuolės vidutinio ilgio, cilindro formos, grūdas geltonai oranžinės spalvos, viršūnė geltona, grūdo forma tarpinė tarp titnaginio ir dantinio.
'Lentoso' veislės kukurūzai Šilutės, Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose 2011 ir 2012 m. buvo tiriami silosui. Tyrimo metais gautas vidutinis 73,6 t ha-1 žaliosios masės arba 22,1 t ha-1 sausųjų medžiagų derlius. Palyginti su standartinių veislių vidutiniu sausųjų medžiagų derlingumu, 'Lentoso' buvo 0,6 t ha-1 arba 2,6 proc. derlingesnė.
Sausosios medžiagos žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 30,3 proc., burbuolės - 30,2 proc. Sausojoje medžiagoje nustatyta vidutiniškai 8,0 proc. baltymų ir 20,7 proc. ląstelienos. Šios veislės vidutinis vegetacijos periodo ilgis - 112 dienų. Vidutiniškai jie buvo 4 dienomis vėlyvesni negu standartinių veislių kukurūzai. Vidutinis augalų aukštis - 272 cm.

LG30208. Ankstyva kukurūzų hibridinė veislė sukurta Prancūzijoje, Limagrain Verneuil Holding sėklininkystės firmoje. Šių kukurūzų FAO silosui - 210, o grūdams - 225.
'LG30208' kukurūzų hibridinės veislės ūkinio vertingumo tyrimai auginant silosui atlikti
2008-2009 m. Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVT stotyse. Bandymuose gautas vidutinis žalios masės derlius - 62,16 t ha-1, o perskaičiavus į normalizuotas sausąsias medžiagas - 24,59 t ha-1. Didžiausias normalizuotų sausųjų medžiagų derlius gautas 2009 m. Vilniaus AVT stotyje - 28,40 t ha-1. Tyrimo metais išaugintų kukurūzų žalioje masėje sausosios medžiagos vidutiniškai sudarė
34,4 proc. 'LG30208' hibridinės veislės absoliučiai sausoje medžiagoje nustatytas baltymų kiekis sudarė 7,4-9,2 proc., o ląstelienos - 18,8-20,7 proc. Šios kukurūzų hibridinės veislės tyrimo metais įrengtuose bandymuose grūdai burbuolėse subręsdavo iki pieninės-vaškinės brandos. Burbuolės žalios masės sausojoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 31,0 proc. Augalų vidutinis aukštis - 249 cm. Įrengtuose bandymuose jie neišgulė.
'LG30208' kukurūzų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 127 dienos (skaičiuojant nuo kukurūzų sėklų sudygimo iki jų pieninės-vaškinės brandos).

Maeva. Kukurūzų hibridinės veislės selekcininkas - Šveicarijos Roger Jaquléry sėklininkystės firma. Tai ankstyvos brandos kukurūzų hibridinė veislė, kurios FAO silosui - 220.
Šios kukurūzų veislės ūkinio vertingumo ir tinkamumo Lietuvos sąlygoms nustatymo tyrimai atlikti 2006-2007 m. Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVT stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis 72,36 t ha-1 žalios masės arba 29,84 t ha-1 normalizuotų sausų medžiagų derlius. Sausos medžiagos žalioje masėje vidutiniškai sudarė 35,3 proc., o burbuolės žalios masės sausoje medžiagoje - 34,4 proc. Didžiausias normalizuotų sausų medžiagų derlius buvo gautas 2006 m. Vilniaus AVT stotyje - 37,0 t ha-1. Tyrimo metais išaugintų 'Maeva' kukurūzų hibridinės veislės sausoje medžiagoje nustatytas baltymų kiekis sudarė 7,6-11,2 proc., o ląstelienos - 16,5-25,7 proc. Šių kukurūzų tyrimo metais minėtose AVT stotyse įrengtuose bandymuose burbuolėse grūdai subręsdavo iki pieninės-vaškinės ir vaškinės brandos.
'Maeva' veislės kukurūzų augalų vidutinis aukštis palyginti didelis - 247 cm, tačiau tyrimo metais įrengtuose bandymuose jie neišgulė. Šių kukurūzų vegetacijos periodo vidutinė trukmė -
122 dienos (skaičiuojant nuo kukurūzų sėklų sudygimo iki jų derliaus nuėmimo silosui brandos).

MAS 18T. Ankstyvosios kukurūzų hibridinės veislės selekcininkas - Maïsadour Semences firma, Prancūzija. Selekcininko duomenimis, šios kukurūzų veislės FAO silosui ir grūdams - 190.
'MAS 18T' veislės kukurūzų ūkinio vertingumo tyrimai auginant silosui ir grūdams atlikti
2009 ir 2010 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Vilniaus AVT stotyse. Bandymų laukeliuose gautas vidutinis žaliosios masės derlius - 68,1 t ha-1, o perskaičiavus į sausąsias medžiagas - 23,6 t ha-1, arba atitinkamai 11,0 proc. ir 1,03 proc. didesnis už standartinių veislių ('Amadeo', 'Kwiss' ir 'Baxxos') vidutinį derlių. Tyrimo metais išaugintų kukurūzų žaliojoje masėje sausosios medžiagos vidutiniškai sudarė 32,2 proc. sausojoje medžiagoje buvo nustatyta 7,6-8,6 proc. baltymų ir 19,0-
22,0 proc. ląstelienos. Burbuolės žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 29 proc.
Vidutinis augalų aukštis - 266 cm. Tyrimo metais jie neišgulė. 'MAS 18T' kukurūzų hibridinės veislės vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 113 dienų (skaičiuojant nuo kukurūzų sėklų sudygimo iki jų pieninės-vaškinės brandos).
Grūdų iš hektaro buvo prikulta vidutiniškai po 9,76 t ha-1 arba 5 proc. daugiau negu standartinės 'Kwiss' kukurūzų veislės. Grūdai šiek tiek smulkesni negu standartinės veislės, 1000 jų svoris - 251 g. Vegetacijos periodas, skaičiuojant nuo sudygimo iki vaškinės brandos, buvo 131 diena, arba šios veislės augalai 4,5 dienomis subrendo vėliau negu standartinės 'Kwiss' veislės kukurūzai. Grūduose nustatyta 9,6 proc. baltymų ir 72,1 proc. krakmolo.

MAS 10K. Vidutinio ankstyvumo kukurūzų hibridinė veislė. Jos selekcininkas - Prancūzijos, Maїsadour Semences sėklininkystės įmonė. Selekcininko duomenimis, šios veislės FAO silosui - 220.
'MAS 10K' veislės kukurūzai Šilutės, Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose 2011 ir 2012 m. buvo tiriami silosui. Bandymuose gautas vidutinis žaliosios masės derlius - 72,68 t ha-1, o perskaičiavus į sausąsias medžiagas - 21,60 t ha-1. 'MAS 10K' sausųjų medžiagų derlingumas buvo šiek tiek (0,5 proc.) didesnis, lyginant jį su standartinių veislių vidutiniu derlingumu. Didžiausias sausųjų medžiagų derlius buvo gautas 2012 m. Pasvalio AVT skyriuje - 26,6 t ha-1. Žaliojoje masėje sausosios medžiagos vidutiniškai sudarė 30,1 proc., jose buvo nustatyta 6,9-9,4 proc. baltymų ir 19,3-25,8 proc. ląstelienos. Burbuolės žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 34,9 proc. Jų kiekis buvo 3,4 proc. didesnis negu standartinių veislių vidurkis.
Vidutinis augalų aukštis - 266 cm.
MAS 14G. Ankstyva kukurūzų hibridinė veislė sukurta Prancūzijoje, Maїsadour Semences sėklininkystės įmonėje. Selekcininko duomenimis, jos FAO silosui ir grūdams - 200. Burbuolės trumpos, kūgiškai cilindro formos, grūdai oranžiniai su gelsva viršūnėle, panašūs į titnaginius.
'MAS 14G' veislės kukurūzai Šilutės, Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose 2011 ir 2012 m. buvo tiriami silosui ir grūdų derliui. Tyrimo metais gautas vidutinis 69,4 t ha-1 žaliosios masės arba 23,6 t ha-1 sausųjų medžiagų derlius, kuris buvo net 9,8 proc. didesnis už standartinių veislių vidutinį sausųjų medžiagų derlių. Žaliojoje masėje sausosios medžiagos sudarė 28,6-34,5 proc., jose buvo nustatyta vidutiniškai 7,5 proc. baltymų ir 24,6 proc. ląstelienos. Burbuolės žaliosios masės sausojoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 33,6 proc. Bandymuose grūdams vidutiniškai buvo prikulta po 10,9 t
ha-1 grūdų, t. y. 0,33 t ha-1 daugiau negu standartinių veislių vidutiniškai. Grūdai šiek tiek smulkesni negu standartinių veislių, 1000 jų masė - 249,2 g. Baltymų ir krakmolo grūduose atitinkamai buvo nustatyta po 9,1 proc. ir 71,7 proc.
Šių kukurūzų vidutinė vegetacijos periodo trukmė žaliosios masės derliui buvo 110 dienų, o grūdams - 128 dienos.
Vidutinis augalų aukštis - 258 cm.

MAS 16V. Vidutinio ankstyvumo kukurūzų hibridinė veislė sukurta Prancūzijoje, Maїsadour Semences Ltd. sėklininkystės įmonėje. Selekcininko duomenimis, šios kukurūzų veislės FAO silosui ir grūdams - 210.
'MAS 16V' veislės kukurūzai Šilutės, Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose 2011 ir 2012 m. buvo tiriami silosui. Bandymuose gautas vidutinis 70,8 t ha-1 žaliosios masės derlius, o perskaičiavus į sausąsias medžiagas - 22,5 t ha-1. Jis buvo 4,7 proc. didesnis negu standartinių veislių vidutinis derlius. Didžiausias sausųjų medžiagų derlius buvo gautas 2012 m. Pasvalio AVT skyriuje - 26,4 t ha-1. Sausosios medžiagos žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 31,1 proc., o burbuolės - 30,9 proc. Laboratorijoje nustatyta 6,4-8,9 proc. baltymų ir 19,3-28,4 proc. ląstelienos.
Atliekant bandymus dėl grūdų derliaus vidutinis grūdų derlingumas buvo 10,3 t ha-1, 1000 grūdų vidutinė masė - 273,4 g. Baltymų ir krakmolo grūduose atitinkamai buvo nustatyta po 9,6 proc. ir 71,9 proc. Šių kukurūzų vegetacijos periodo vidutinė trukmė žaliosios masės derliui buvo 112 dienų, o grūdams - 126 dienos.
'MAS 16V' kukurūzų vidutinis aukštis - 268 cm.

Monty. Ankstyva kukurūzų hibridinė veislė sukurta Prancūzijoje, Limagrain Europe s. a. sėklininkystės firmoje. Selekcininko duomenimis, šios veislės FAO silosui 190.
'Monty' kukurūzų ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2010 ir 2011 m. Šilutės, Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose. Bandymuose gautas vidutinis žaliosios masės derlius - 60,2 t ha-1, o perskaičiavus į sausąsias medžiagas - 19,6 t ha-1.
Didžiausias sausųjų medžiagų derlius buvo gautas 2011 m. Šilutės AVT skyriuje - 24,83 t ha- 1.
Žaliojoje masėje sausosios medžiagos vidutiniškai sudarė 31,5 proc. 'Monty' veislės
kukurūzų sausoje medžiagoje buvo nustatyta 7,5-8,6 proc. baltymų ir 18,7-27,6 proc. ląstelienos. Burbuolės žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 32,9 proc.
'Monty' veislės kukurūzų vidutinis augalų aukštis buvo 248 cm, vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 100 dienų (skaičiuojant nuo kukurūzų sėklų sudygimo iki jų pieninės-vaškinės brandos) t. y. vidutiniškai 17 cm žemesni ir 1 diena ankstyvesni už standartinių veislių kukurūzus.


Morella. Kukurūzų hibridinė veislė sukurta Vokietijoje, F. V. Moreau Saatzucht GmbH sėklininkystės firmoje. Tai ankstyvos brandos kukurūzų hibridinė veislė, kurios FAO silosui - 220, o grūdams - 210.
'Morella' veislės kukurūzai ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose (auginant silosui)
2008-2009 m. tirti Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVT stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis
61,84 t ha-1 žalios masės arba 24,33 t ha-1 normalizuotų sausųjų medžiagų derlius. Sausosios medžiagos žalioje masėje vidutiniškai sudarė 34,2 proc., o burbuolės žalios masės sausojoje medžiagoje - 30,0 proc. Didžiausias normalizuotų sausųjų medžiagų derlius gautas 2009 m. Vilniaus AVT stotyje - 30,70 t ha-1.
'Morella' veislės kukurūzų derliaus, išauginto atskirais jų tyrimo metais, absoliučiai sausoje medžiagoje nustatytas baltymų kiekis sudarė 7,2-9,5 proc., o ląsteliena - 19,1-22,0 proc. Šios kukurūzų hibridinės veislės tyrimo metais grūdai burbuolėse subręsdavo iki pieninės-vaškinės brandos.
Vidutinis augalų aukštis palyginti didelis - 266 cm, tačiau tyrimo metais įrengtuose
bandymuose jie neišgulė.
'Morella' veislės kukurūzų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 127 dienos.

Nancis. Kukurūzų hibridas sukurtas Prancūzijoje, Fau Semences sėklininkystės firmoje. Tai ankstyvas kukurūzų hibridas, kurio FAO yra 170/170 (silosui ir grūdams). Ūkinio vertingumo bandymuose tirtas du metus (2001-2002 m.) Šilutės, Kauno ir Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyse. Tyrimo metais minėtose stotyse buvo gautas vidutinis 38,55 t ha-1šio kukurūzų hibrido žalios masės derlius, o perskaičiavus į normalizuotas sausas medžiagas - 25,22 t ha-1derlius. Lyginant su standartiniu hibridu 'Justina', normalizuotų sausų medžiagų derlius gautas 1,16 t ha-1arba 4,6 % didesnis. Tyrimo metais sausos medžiagos žalioje masėje vidutiniškai sudarė net 45,0 %. Joje nustatytas vidutinis baltymų kiekis 9,6 %, o ląstelienos - 13,1 %. Didžiausias normalizuotų sausų medžiagų derlius buvo gautas 2001 m. Vilniaus AVT stotyje - 35,78 t ha-1. Burbuolės žalios masės sausoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 46,3 %.
Hibrido 'Nancis' tyrimo metais visose augalų veislių tyrimo stotyse grūdai burbuolėse subręsdavo iki vaškinės arba pilnos brandos. Kauno AVT stotyje 2002 m. nuėmus šio kukurūzų hibrido derlių grūdams, gauta 5,47 t ha-1 standartinio drėgnumo grūdų. Augalų vidutinis aukštis
226 cm. Bandymuose jie neišgulė

NK Falkone. Kukurūzų hibridinė veislė sukurta Prancūzijoje, Syngenta Seeds S. A. S sėklininkystės firmoje. Tai ankstyvos brandos kukurūzų hibridinė veislė, kurios FAO silosui ir grūdams - 210.
'NK Falkone' veislės kukurūzų ūkinio vertingumo nustatymo tyrimai (auginant silosui ir grūdams) atlikti 2009 ir 2010 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Vilniaus AVT stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis 64,3 t ha-1 žaliosios masės arba 22,31 t ha-1 sausųjų medžiagų derlius. Sausosios medžiagos žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 32,3 proc., o burbuolės žaliojoje masėje - 28,3 proc. Didžiausias sausųjų medžiagų derlius gautas 2009 m. Vilniaus AVT stotyje - 29,6 t ha-1.
'NK Falkone' veislės kukurūzų derliaus, išauginto atskirais jų tyrimo metais, sausojoje medžiagoje nustatytas baltymų kiekis sudarė 7,1-8,6 proc., o ląsteliena - 18,4-22,1 proc.
Vidutinis augalų aukštis - 260 cm, veislė atspari išgulimui. 'NK Falkone' veislės kukurūzų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 111 dienų.
Grūdų iš hektaro buvo prikulta vidutiniškai po 10,2 t arba 10 proc. daugiau negu standartinės 'Kwiss' kukurūzų veislės. Grūdai šiek tiek smulkesni negu standartinių veislių, 1000 jų svoris - 247 g. Vegetacijos periodas, skaičiuojant nuo sudygimo iki vaškinės brandos, buvo 137 dienos. Palyginus su standartine kukurūzų veisle 'Kwiss', ši veislė subrendo 10 dienų vėliau. Baltymų grūduose nustatyta 9,3 proc., krakmolo - 72,6 proc.

Pirro. Ankstyva kukurūzų hibridinė veislė sukurta Austrijoje, Saatbau Linz sėklininkystės įmonėje. Šių kukurūzų FAO silosui 200.
'Pirro' veislės kukurūzų bandymuose silosui Šilutės, Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose 2011 ir 2012 m. buvo gautas vidutinis žaliosios masės derlius - 70,9 t ha-1, o perskaičiavus jį į sausąsias medžiagas - 22,2 t ha-1. Sausųjų medžiagų derlingumas buvo 0,65 t ha-1 (3,0 proc.) didesnis, palyginti su standartinių veislių vidutiniu derlingumu. Didžiausias sausųjų medžiagų derlius buvo gautas 2012 m. Pasvalio AVT skyriuje - 27,7 t ha-1. Sausosios medžiagos žaliojoje masėje sudarė 30,7 proc., o burbuolės - 30,5 proc. Sausosiose medžiagose nustatyta 6,5-8,7 proc. baltymų ir 17,7-25,8 proc. ląstelienos.
Vidutinis augalų aukštis buvo 281 cm, veislės vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 107 dienos, t. y. jie buvo vidutiniškai 16 cm aukštesni ir 1 diena ankstyvesni už standartinių veislių kukurūzus.


Plenty. Ankstyva kukurūzų hibridinė veislė sukurta Prancūzijoje, Maїsadour Semences sėklininkystės įmonėje. Selekcininko duomenimis, šios veislės FAO silosui ir grūdams - 210.
'Plenty' kukurūzai buvo tirti auginant juos silosui ir grūdų derliui Šilutės, Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose 2011 ir 2012 m. Bandymuose gautas vidutinis žaliosios masės derlius - 81,6 t ha-1, o perskaičiavus į sausąsias medžiagas - 23,7 t ha-1. Sausųjų medžiagų derlingumas buvo net 2,2 t ha-1 (10,3 proc.) didesnis, palyginti su standartinių veislių vidutiniu derlingumu. Didžiausias sausųjų medžiagų derlius buvo gautas 2011 m. Šilutės AVT skyriuje - 27,8 t ha-1.
'Plenty' veislės kukurūzų žaliojoje masėje sausosios medžiagos vidutiniškai sudarė 31,5 proc., jose buvo nustatyta 7,3-8,9 proc. baltymų ir 21,2-25,7 proc. ląstelienos. Burbuolės žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 28,2 proc.
Bandymuose grūdams vidutiniškai buvo prikulta po 11,0 t ha-1 grūdų. Grūdai šiek tiek smulkesni negu standartinių veislių, 1000 jų masė - 266 g. Baltymų ir krakmolo grūduose atitinkamai buvo nustatyta po 9,1 proc. ir 72,2 proc.
Šių kukurūzų vegetacijos periodo trukmė, auginant juos silosui, buvo 112, o grūdams - 130 dienų. 'Plenty' veislės grūdai iki vaškinės brandos subręsdavo vidutiniškai 7 dienomis vėliau negu standartinės veislės.
Vidutinis 'Plenty' veislės kukurūzų aukštis - 282 cm.

Podium. Ankstyva kukurūzų hibridinė veislė sukurta Vokietijoje, KWS SAAT AG
sėklininkystės firmoje. Selekcininko duomenimis, šios kukurūzų hibridinės veislės FAO silosui - 200, o grūdams - 210.
'Podium' veislės kukurūzų ūkinio vertingumo tyrimai (auginant silosui) atlikti 2007-
2008 m. Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVT stotyse, o auginimo grūdams - Šilutės AVT stotyje. Bandymuose gautas vidutinis žalios masės derlius - 62,70 t ha-1, o perskaičiavus į normalizuotas sausas medžiagas - 29,96 t ha-1. Šių kukurūzų normalizuotų sausų medžiagų derlius tyrimo metais buvo gautas net 2,19 t ha-1 (7,9 proc.) didesnis, lyginant su standartinių 'Amadeo', 'Kwiss' ir 'Baxxos' veislių kukurūzų vidutiniu derliumi.
Tyrimo metais išaugintų kukurūzų žalioje masėje sausos medžiagos vidutiniškai sudarė 37,6 proc. 'Podium' veislės kukurūzų absoliučiai sausoje medžiagoje buvo nustatyta 7,9-8,2 proc. baltymų ir 19,5-22,5 proc. ląstelienos. Burbuolės žalios masės sausoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 36,4 proc.
Tyrimo metais Šilutės ir Vilniaus AVT stotyse burbuolėse grūdai subręsdavo iki vaškinės brandos, o Kauno AVT stotyje - iki pieninės - vaškinės brandos. Šilutės AVT stotyje 2008 m. įrengtame jų tinkamumo auginti grūdams bandyme gautas 9,62 t ha-1 grūdų derlius, kuris buvo nuimtas rugsėjo 20 d., praėjus 117 dienų po jų sėklų sudygimo.
Vidutinis augalų aukštis - 242 cm. Įrengtuose bandymuose jie neišgulė. 'Podium' kukurūzų hibridinės veislės vegetacijos periodo (augintų silosui) vidutinė trukmė - 108 dienos (skaičiuojant nuo kukurūzų sėklų sudygimo iki jų pieninės-vaškinės brandos).

PR 39G12. Kukurūzų hibridas sukurtas Vokietijoje, Pioneer sėkli- ninkystės firmoje. Tai vidutinio ankstyvumo kukurūzų hibridas, kurio FAO silosui 220. Ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose (auginimo silosui) tirtas tris metus (2001-2003 m.) Šilutės, Kauno ir Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyse. Tyrimo metais minėtose stotyse buvo gautas vidutinis 58,40 t ha-1 šio kukurūzų hibrido žalios masės derlius, o perskaičiavus į normalizuotas sausas medžiagas - 28,37 t ha-1 derlius. Lyginant su minėtais metais gautu standartinio hibrido 'Justina' derliumi, hibrido 'PR 39G12' normalizuotų sausų medžiagų derlius buvo 3,20 t ha-1arba 12,7 proc. didesnis. Tyrimo metais sausos medžiagos žalioje masėje vidutiniškai sudarė 37,9 proc. Jose nustatytas vidutinis baltymų kiekis 8,9 proc., o ląstelienos - 17,7 proc. Didžiausias normalizuotų sausų medžiagų derlius buvo gautas 2003 m. Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyje - 45,19 t ha-1.
Burbuolės žalios masės sausoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 38,8 proc. Šio hibrido tyrimo metais grūdai burbuolėse subręsdavo iki pieninės - vaškinės ir vaškinės brandos. Augalai išaugdavo labai aukšti, vidutiniškai 249 cm aukščio. Tačiau bandymuose jie neišgulė.

PR39D35. Kukurūzų hibridas sukurtas JAV, Pioneer sėklininkystės firmoje. Tai vidutinio ankstyvumo kukurūzų hibridas. Jo FAO silosui 230. Šio hibrido ūkinio vertingumo tyrimai buvo atlikti 2004-2005 m. Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVT stotyse. Bandymuose gautas vidutinis žalios masės derlius 61,80 t ha-1, o perskaičiavus į normalizuotas sausas medžiagas - 19,87 t ha-1. Žalioje masėje vidutiniškai nustatyta 30,7 proc. sausų medžiagų. Didžiausias normalizuotų sausų medžiagų derlius buvo gautas 2005 m. Vilniaus AVT stotyje - 34,00 t ha-1.
'PR39D35' hibrido sausoje medžiagoje nustatytas vidutinis baltymų kiekis 8,4 proc., o
ląstelienos - 21,7 proc.
Burbuolės sausoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 28,9 proc. Jose grūdai subręsdavo iki pieninės-vaškinės brandos. Augalų vidutinis aukštis 217 cm. Kukurūzų hibrido 'PR39D35' augalai bandymo metais neišgulė.

PR39H32. Kukurūzų hibridas sukurtas Vokietijoje, Pioneer sėklininkystės firmoje. Tai vidutinio ankstyvumo kukurūzų hibridas, kurio FAO yra 220/220 (silosui ir grūdams). Ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose (auginimo silosui) tirtas du metus (2003-2004 m.) Šilutės, Kauno ir Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyse. Tyrimo metais minėtose stotyse buvo gautas geras - 59,17 t ha-1vidutinis šio kukurūzų hibrido žalios masės derlius, o perskaičiavus į normalizuotas sausas medžiagas - 21,29 t ha-1derlius. Sausos medžiagos žalioje masėje vidutiniškai sudarė 31,8 proc. Jose nustatytas vidutinis baltymų kiekis 9,3 proc., o ląstelienos - 23,7 proc.
Didžiausias šių kukurūzų normalizuotų sausų medžiagų derlius - 44,72 t ha-1 buvo
išaugintas 2003 m. Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyje įrengtame bandyme. Burbuolės žalios masės sausoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 35,4 proc. Šio hibrido tyrimo metais grūdai burbuolėse subręsdavo iki pieninės-vaškinės ir vaškinės brandos. Augalai išaugdavo palyginti aukšti. Jų vidutinis aukštis buvo 232 cm, tačiau bandymuose jie neišgulė.

PR39W67. Kukurūzų hibridas sukurtas Vokietijoje, Pioneer sėklininkystės firmoje. Tai ankstyvos brandos kukurūzų hibridas, kurio FAO silosui. Šio hibrido ūkinio vertingumo tyrimuose, atliktuose 2003-2004 m. Šilutės, Kauno ir Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyse, gautas vidutinis 57,15 t ha-1 žalios masės derlius. Perskaičiavus į normalizuotas sausas medžiagas, jų derlius sudarė 22,75 t ha-1. Normalizuotų sausų medžiagų derlius buvo 7,1 proc. didesnis už standartinio 'Justina'
hibrido vidutinį derlių. Sausos medžiagos žalioje masėje vidutiniškai sudarė 33,7 proc. Didžiausias normalizuotų sausų medžiagų derlius gautas 2003 m. Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyje - 45,75 t ha-1.
Burbuolės žalios masės sausoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 36,1 proc. Joje nustatytas vidutinis baltymų kiekis 9,5 proc. Ląsteliena sausoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 23,5 proc. Tyrimo metais (auginimo silosui) burbuolėse grūdai subręsdavo iki pieninės-vaškinės, o Šilutės ir Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyse burbuolės pasiekdavo ir vaškinę brandą. Augalų vidutinis aukštis 228 cm. Jie palyginti atsparūs išgulimui.

Ricardinio. Vidutinio ankstyvumo kukurūzų hibridinė veislė sukurta Vokietijoje, KWS SAAT AG sėklininkystės firmoje. Selekcininko duomenimis, šių kukurūzų FAO silosui - 230, o grūdams - 240.
'Ricardinio' veislės kukurūzų ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2009 ir 2010 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Vilniaus AVT stotyse. Bandymų laukeliuose gautas vidutinis žaliosios masės derlius - 65,2 t ha-1, o perskaičiavus į sausąsias medžiagas - 23,01 t ha-1. Šių kukurūzų sausųjų medžiagų derlius tyrimo metais buvo gautas 0,27 t ha-1 (2,7 proc.) didesnis, lyginant su standartinių tuo pačiu laikotarpiu tirtų veislių vidutiniu derlingumu. Didžiausias sausųjų medžiagų derlius buvo gautas 2009 m. Vilniaus AVT stotyje įrengtame kukurūzų veislių bandyme - 30,0 t ha-1.
Tyrimo metais išaugintų kukurūzų žaliojoje masėje sausosios medžiagos sudarė 32,4 proc.
'Ricardinio' veislės kukurūzų sausojoje medžiagoje buvo nustatyta 7,2-9,2 proc. baltymų ir 17,6- 23,0 proc. ląstelienos. Burbuolės žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 30,1 proc.
'Ricardinio' veislės kukurūzai atsparūs išgulimui, jų vidutinis aukštis - 281 cm. Šios veislės kukurūzų vegetacijos periodo vidutinė trukmė buvo tokia pat kaip ir standartinių 'Amadeo', 'Kwiss' ir 'Baxxos' veislių - 110 dienų.

Salgado. Kukurūzų hibridinė veislė sukurta Vokietijoje, KWS SAAT AG sėklininkystės firmoje. Tai ankstyvos brandos kukurūzų hibridinė veislė, kurios FAO silosui - 200, o grūdams - 230.
Šios kukurūzų hibridinės veislės tyrimuose, atliktuose 2005-2006 m. Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVT stotyse, gautas vidutinis 68,34 t ha-1 žalios masės derlius. Perskaičiavus į normalizuotas sausas medžiagas, jų derlius sudarė 27,29 t ha-1. Sausos medžiagos žalioje masėje tyrimo metais vidutiniškai sudarė 34,7 proc. Jose nustatytas vidutinis baltymų kiekis 8,8 proc., o ląstelienos - 20,1 proc. Didžiausias normalizuotų sausų medžiagų derlius buvo gautas 2006 m. Vilniaus AVT stotyje - 32,30 t ha-1.
Burbuolės žalios masės sausoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 38,0 proc. 'Salgado' kukurūzų hibridinės veislės grūdai tyrimo metais burbuolėse subręsdavo iki pieninės-vaškinės ir vaškinės brandos. Augalų vidutinis aukštis 241 cm. Tyrimo metais jie neišgulė.

Shoxx. Ankstyva veislė sukurta Prancūzijoje, RAGT 2n sėklininkystės įmonėje. Selekcininko duomenimis, šių kukurūzų FAO silosui ir grūdams - 190.
'Shoxx' kukurūzai buvo tirti auginant juos silosui ir grūdų derliui Šilutės, Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose 2011 ir 2012 m. Bandymuose gautas vidutinis žaliosios masės derlius - 64,5 t ha-1, o perskaičiavus į sausąsias medžiagas - 24,0 t ha-1, kuris, lyginant su standartinių veislių vidutiniu sausųjų medžiagų derliumi, buvo net 2,5 t ha-1 arba 11,4 proc. didesnis.
Didžiausias sausųjų medžiagų derlius buvo gautas 2012 m. Kauno AVT skyriuje - 37,3 t ha-1.
Sausosios medžiagos kukurūzų žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 33,7 proc. Nustatytas vidutinis baltymų kiekis buvo 8,1 proc., o ląstelienos - 20,7 proc. Burbuolės žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 33,0 proc.
Bandymuose grūdams vidutiniškai buvo prikulta po 11,0 t ha-1 grūdų. Grūdai smulkesni negu standartinių veislių, 1000 jų masė - 250 g. Baltymų ir krakmolo grūduose atitinkamai buvo nustatyta po 8,8 proc. ir 72,2 proc.
Šios veislės kukurūzų vidutinė vegetacijos periodo trukmė auginant silosui buvo 107 dienos, o grūdams - 121 diena, atitinkamai tai 1 ir 1,4 dienos trumpesnė negu standartinių veislių.
Augalų vidutinis aukštis - 249 cm.

Silvestre. Kukurūzų hibridinė veislė sukurta VokietijojeKWS SAAT AG sėklininkystės firmoje. Tai ankstyvos brandos kukurūzų hibridinė veislė, kurios FAO silosui - 210, o grūdams - 220.
Ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose 'Silvestre' hibridinė veislė tirta 2005-2006 m. trijose AVT stotyse. Tyrimo metais minėtose stotyse buvo gautas vidutinis 69,21 t ha-1 šios kukurūzų hibridinės veislės žalios masės derlius, o perskaičiavus į normalizuotas sausas medžiagas - 25,48 t ha-1 jų derlius. Sausos medžiagos žalioje masėje vidutiniškai sudarė 33,3 proc. Jose nustatytas vidutinis baltymų kiekis 8,8 proc., o ląstelienos - 20,1 proc. Didžiausias normalizuotų sausų medžiagų derlius buvo gautas 2006 m. Vilniaus AVT stotyje - 34,70 t/ha.
Burbuolės žalios masės sausoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 36,5 proc. 'Silvestre' kukurūzų hibridinės veislės grūdai tyrimo metais burbuolėse subręsdavo iki pieninės-vaškinės ir vaškinės brandos. Augalų vidutinis aukštis labai didelis - net 253 cm. Tyrimo metais jie neišgulė.

Silvinio. Ankstyva kukurūzų hibridinė veislė sukurta Vokietijoje, KWS SAAT AG sėklininkystės firmoje. Selekcininko duomenimis, šių kukurūzų FAO silosui ir grūdams - 200.
'Silvinio' kukurūzų ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2010 ir 2011 m. Šilutės, Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose. Bandymuose gautas vidutinis žaliosios masės derlius - 66,4 t ha-1, o perskaičiavus į sausąsias medžiagas - 20,9 t ha-1, kuris lyginant su standartinių veislių vidutiniu sausųjų medžiagų derliumi buvo 0,84 t ha-1 arba 4,2 proc. didesnis.
Didžiausias sausųjų medžiagų derlius buvo gautas 2010 m. Pasvalio AVT skyriuje - 24,0 t ha-1.
Sausosios medžiagos kukurūzų žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 31,0 proc. Nustatytas vidutinis baltymų kiekis buvo 7,9 proc., o ląstelienos - 21,8 proc. Burbuolės žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 33,9 proc. Šios veislės kukurūzai iki pieninės-vaškinės brandos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo) subręsdavo vidutiniškai per 100 dienų, t. y. viena diena anksčiau negu standartinės veislės. Augalų vidutinis aukštis - 286 cm, jie atsparūs išgulimui.

SL Enormo. Kukurūzų hibridinė veislė sukurta Austrijoje, Saatbau Linz sėklininkystės firmoje. Tai vidutinio ankstyvumo kukurūzų hibridinė veislė, kurios FAO silosui - 220.
'SL Enormo' veislės kukurūzų ūkinio vertingumo nustatymo tyrimai (auginant silosui) atlikti 2009 ir 2010 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Vilniaus AVT stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis 67,95 t ha-1 žaliosios masės arba 22,19 t ha-1 sausųjų medžiagų derlius. Didžiausias sausųjų medžiagų derlius buvo gautas 2009 m. Vilniaus AVT stotyje - 29,0 t ha-1.
Tyrimo metais išaugintų kukurūzų žaliojoje masėje sausosios medžiagos vidutiniškai sudarė 31,2 proc. 'SL Enormo' veislės kukurūzų sausojoje medžiagoje buvo nustatyta 7,9-8,13 proc. baltymų ir 18,2-23,9 proc. ląstelienos. Burbuolės žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 27,5 proc.
Kukurūzai aukšti, vidutinis jų aukštis - 294 cm, tačiau veislė atspari išgulimui. 'SL Enormo' veislės kukurūzų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 116 dienų. Tai net 6 dienomis ilgesnis vegetacijos periodas, lyginant su standartinių veislių vegetacijos periodu.

Sucosta. Kukurūzų hibridinė veislė sukurta Vokietijoje, Dow AgroSciences GmbH sėklininkystės firmoje. Tai ankstyvos brandos kukurūzų hibridinė veislė, kurios FAO silosui - 200, o grūdams - 190.
'Sucosta' veislės ūkinio vertingumo tyrimai buvo atlikti 2008-2009 m. Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVT stotyse. Bandymuose gautas vidutinis žalios masės derlius 60,10 t ha-1, o perskaičiavus į normalizuotas sausąsias medžiagas - 25,33 t ha-1. 'Sucosta' kukurūzų hibridinės veislės normalizuotų sausųjų medžiagų derlius buvo gautas net 1,46 t ha-1 (6,1 proc.) didesnis, lyginant su visų 2008-2009 m. tirtų hibridinių kukurūzų veislių vidutiniu šių medžiagų derliumi. Sausosios medžiagos žalioje masėje vidutiniškai sudarė 35,5 proc. arba 1,4 proc. daugiau už visų tirtų veislių vidurkį. Atlikus laboratorines analizes absoliučiai sausoje medžiagoje buvo nustatyta
6,5-9,1 proc. baltymų ir 16,2-23,8 proc. ląstelienos.
Burbuolės žalios masės sausojoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 28,7 proc. 'Sucosta' kukurūzų hibridinės veislės grūdai tyrimo metais burbuolėse subręsdavo iki pieninės-vaškinės brandos. Šie kukurūzai atsparūs išgulimui, nors jų vidutinis aukštis palyginti didelis - 278 cm.
'Sucosta' veislės kukurūzų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 127 dienos.

Sulexa. Ankstyva kukurūzų hibridinė veislė sukurta Vokietijoje, Dow AgroSciences GmbH
sėklininkystės firmoje. Selekcininko duomenimis, šios kukurūzų hibridinės veislės FAO silosui -
190, o grūdams - 210.
'Sulexa' veislės kukurūzai ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose (auginant silosui)
2008-2009 m. tirti Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVT stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis 59,68 t ha-1 žalios masės arba 24,81 t ha-1 normalizuotų sausųjų medžiagų derlius. Sausosios medžiagos žalioje masėje vidutiniškai sudarė 35,4 proc., o burbuolės žalios masės sausojoje medžiagoje - 30,8 proc.
'Sulexa' veislės kukurūzų derliaus, išauginto atskirais jų tyrimo metais, absoliučiai sausoje medžiagoje nustatytas baltymų kiekis sudarė 6,7-8,4 proc., o ląsteliena - 17,6-22,7 proc. Šios kukurūzų hibridinės veislės tyrimo metais įrengtuose bandymuose grūdai burbuolėse subręsdavo iki pieninės-vaškinės brandos.Vidutinis augalų aukštis palyginti didelis - 265 cm, tačiau tyrimo metais jie neišgulė. Šios veislės kukurūzų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 127 dienos (skaičiuojant nuo kukurūzų sėklų sudygimo iki jų pieninės-vaškinės brandos).

Tango. Kukurūzų hibridas sukurtas Vokietijoje, Südwestsaat/Saaten-Union sėklininkystės firmoje. Tai vidutinio ankstyvumo kukurūzų hibridas. Jo FAO 220 - vienodas auginant silosui ir grūdams. Šio hibrido ūkinio vertingumo tyrimai buvo atlikti 2003-2004 m. Šilutės, Kauno ir Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyse. Bandymuose gautas vidutinis žalios masės derlius 55,18 t ha-1, o perskaičiavus į normalizuotas sausas medžiagas - 24,71 t ha-1. Bandymuose gautas 'Tango' hibrido vidutinis normalizuotų sausų medžiagų derlius buvo net 16,3 proc. didesnis, lyginant jį su standartinio 'Justina' hibrido. Tyrimo metais sausos medžiagos žalioje masėje vidutiniškai sudarė net 36,0 proc., arba 3,1 proc. daugiau už 'Justina' hibrido. Didžiausias normalizuotų sausų medžiagų derlius buvo gautas 2003 m. Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyje - 46,50 t ha-1. 'Tango' hibrido sausoje medžiagoje nustatytas vidutinis baltymų kiekis 8,6 proc., o ląstelienos - 26,0 proc.
Burbuolės sausoje medžiagoje vidutiniškai sudarė 39,5 proc. Jose grūdai subręsdavo iki pieninės-vaškinės brandos. Augalų vidutinis aukštis 218 cm. Tyrimo metais jie neišgulė.

Target. Kukurūzų hibridas, sukurtas Vokietijoje, KWS sėklininkystės firmoje.'Target'
priskiriamas ankstyvų hibridų grupei. Jo FAO skaičiai silosui ir grūdams - 180/180.
Konkursiniuose 'Target' kukurūzų hibrido bandymuose, atliktuose 1999-2000 m. Šilutės, Kauno ir Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyse, vidutiniškai gauta 52,4 t ha-1 žalios masės, o normalizuotų sausų medžiagų - 24,0 t ha-1. Sausų medžiagų žalioje masėje nustatyta 37,8%. Didžiausias normalizuotų sausų medžiagų derlius buvo gautas 2000 m. Vilniaus stotyje - 33,3 t ha-1, o didžiausias sausų medžiagų procentas žalioje masėje nustatytas 1999 m. derliaus kukurūzuose Kauno stotyje - 43,4. Burbuolės žalios masės sausoje medžiagoje sudarė 39,7%. Jose baltymai sudarė 8,6%. Vilniaus stotyje 2000 metais burbuolės pasiekė pieninę-vaškinę, o kitose veislių tyrimo stotyse vaškine brandą. Augalų vidutinis aukštis sudarė 224 cm, jie praktiškai neišgula.

Tifenn. Kukurūzų hibridinė veislė sukurta Prancūzijoje, Maïsadour Semences sėklininkystės firmoje. Tai vidutinio ankstyvumo kukurūzų hibridinė veislė, kurios FAO silosui ir grūdams - 230.
'Tifenn' veislės ūkinio vertingumo tyrimai silosui ir grūdams buvo atlikti 2009 ir 2010 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Vilniaus AVT stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis žaliosios masės derlius 68,0 t ha-1, o perskaičiavus į sausąsias medžiagas - 23,47 t ha-1. 'Tifenn' kukurūzų hibridinės veislės sausųjų medžiagų derlius buvo gautas 0,73 t ha-1 (3 proc.) didesnis, lyginant su vidutiniu standartinių veislių 'Amadeo', 'Kwiss' ir 'Baxxos' šių medžiagų derliumi. Sausosios medžiagos žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 32,1 proc. Atlikus laboratorines analizes sausojoje medžiagoje buvo nustatyta vidutiniškai 8,2 proc. baltymų ir 20,84 proc. ląstelienos.
Burbuolės žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 29,4 proc. Šie kukurūzai atsparūs išgulimui, jų vidutinis aukštis - 268 cm.'Tifenn' veislės kukurūzų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 113 dienų.
Grūdų iš hektaro buvo prikulta vidutiniškai po 9,03 t. Grūdai šiek tiek smulkesni negu standartinės veislės, 1000 jų svoris - 250 g. Vegetacijos periodas, skaičiuojant nuo sudygimo iki vaškinės brandos, buvo 131 diena. Palyginti su standartine kukurūzų veisle 'Kwiss' ši veislė subrendo 4 dienomis vėliau. Baltymų grūduose nustatyta 9,0 proc., krakmolo - 72,0 proc.

Vinato. Vidutinio ankstyvumo kukurūzų hibridinė veislė sukurta Austrijoje, Saatbau Linz sėklininkystės firmoje. Selekcininko duomenimis, jos FAO silosui - 220, o grūdams - 230.
'Vinato' veislės kukurūzai ūkinio vertingumo bandymuose (auginant silosui) 2010 ir 2011 m. tirti Šilutės, Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose. Tyrimo metais buvo gautas vidutinis 74,6 t ha-1 žaliosios masės arba 21,2 t ha-1 sausųjų medžiagų derlius. Lyginant su standartinių veislių vidutiniu sausųjų medžiagų derlingumu, 'Vinato' derlingumas buvo 1,14 t ha-1 arba 5,7 proc. didesnis.
Sausosios medžiagos žaliojoje masėje vidutiniškai sudarė 29,4 proc. Didžiausias sausųjų medžiagų derlingumas buvo gautas 2010 m. Kauno AVT skyriuje - 24,70 t ha-1. Burbuolės žaliojoje masėje sudarė 28,0 proc.
'Vinato' veislės kukurūzų derliaus, išauginto atskirais jų tyrimo metais, sausojoje medžiagoje nustatyta vidutiniškai 7,6 proc. baltymų ir 21,6 proc. ląstelienos. Šios kukurūzų veislės vidutinis vegetacijos periodas - 105 dienos. Vidutiniškai jie buvo 4 dienomis vėlyvesni už standartines veisles.
Vidutinis augalų aukštis - 278 cm, veislė atspari išgulimui.


Kategorijos: Augalininkystė, žemdirbystė, Veislininkystė, sėklų ir sodinukų prekyba, Pašarai, maisto priedai gyvuliams, Žemdirbiai, augalininkystės ūkiai
kaip įkurti ūkį

Kaip įkurti ūkį

Nagrinėjant Vakarų Europos patirtį galima būtų daryti išvadą, kad Lietuvoje dar yra didžiulės perspektyvos kurti sėkmingus, rentabilius ūkius. 

raktažolės

Fenologinis sėjos kalendorius

Augalų sėjos laikas pagal fenologinį kalendorių 

Antrametis derlius kiek smulkesnis, aktyviai nenaudojant cheminių apsaugos priemonių uogos kiek pažeistos ligų

Kultūrinių žemuogių auginimas

Žemuogės yra labai perspektyvios prekiaujant sodinukais, šviežių uogų skynimui ir prekybai konservuotomis žemuogėmis. 

Topinambai

Topinambų auginimas

Topinambų auginimas, laikymas, naudingosios savybės, receptai su topinambais. 

Javų nuėmimo kombainas

Žieminių kviečių auginimas

Dirvos paruošimas žieminiams kviečiams, žieminių kviečių veislės, ligos, agrotechnika, kviečių kokybės vertinimas ir saugojimas 

Aviečių tręšimas

Kokios trąšos reikalingos avietėms, tręšimo normos, požymiai rodantys mineralinių trašų trūkumą avietėms. 

braškyno priežiūra

Braškyno priežiūra nuėmus derlių

Piktžolių braškyne naikinimas, braškyno paruošimas žiemojimui, braškių tręšimas prieš žiemą, braškyno apsauga nuo kenkėjų ir ligų 

česnakai

Česnakai

Česnakų auginimas, dirvos česnakams paruošimas, česnakai iš sėklų, česnakų derliaus nuėmimas 

šparagai

Šparagų auginimas

Kaip auginti šparagus ( smidrus), dirvos paruošimas, auginimas, šparagų derliaus surinkimas ir apdorojimas 

dobilai

Žalioji trąša

Žaliosiomis trąšomis, arba sideratais, vadinami augalai, kurie specialiai auginami ir užkasami į dirvą, kad ją patręštų.  

Corbis nuotr.

Ridikėliai

Ridikėlių sėjimas, auginimas, priežiūra, ligos ir kenkėjai  

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 7
Ūkyje auginami moliūgai, cukinijos, bulvės, morkos, burokai ir įvairiausios kitokios daržovės.
Drąsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r.
Mobilus: +370-601-20151, El. paštas: asas.artur@gmail.com
„Naujamiesčio dekoratyvinių augalų ūkis“ siūlo įsigyti įvairiausių rūšių augalų – spygliuočių, lapuočių, vijoklių, gėlių – ir teikia profesionalias apželdinimo paslaugas.
Ragainės k., Panevėžio r.
Telefonas: +370-661-064367, Mobilus: +370-610-64367, El. paštas: sigitas@augaluukis.lt
Sėklinės bulvės
Žemaičių g. 2, Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r.
Telefonas: +370-46-476222, Mobilus: +370-650-17665, El. paštas: info@seklinesbulves.lt
Vienmetės gėlės, daugiametės gėlės, rožės, viržiai, rododendrai ir kiti augalai.
Varluvos km., Domeikavos sen., Kauno r.
Telefonas: +370-37-477494, Mobilus: +370-618-10794, El. paštas: augalai@augalai.lt
1 2 3 4 5 ... 7
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Braškių trąšos
Trąšos braškėms

Pavasarinės ir rudeninės trąšos braškėms, kaip tręšti bra...

Granuliuotos kalkės dirvos rūgštingumui mažinti
Granuliuotos kalkės dirvos rūgštingumui mažinti

Dirvos rūgštingumo mažinimas

Grėblių rinkinys

Universalus grėblys, mažų lapų grėblys, didelių lapų grėb...

Aptvėrimai elniams

Tvora elniams tve...

Tinklinė tvora

Tinklinės tvoros, tvoros iš tin...