Teisiniai aktai
2019-12-07 Trąšų naudojimo apskaitos žurnalas

Trąšų naudojimo apskaitos žurnalas daugiau

2015-08-26 Javapjūtės darbams talkina karštas rugpjūtis

Lietuvoje javapjūtė jau persirito į antrąją pusę, nors dėl vėsios vasaros derliaus nuėmimo pradžia vėlavo. daugiau

2015-08-26 Parengta nauja žemės konsolidacijos projektų rengimo tvarka

Žemės konsolidacijos projektai nebepriskiriami prie teritorijų planavimo dokumentų. daugiau

2015-08-26 Dėl gaisrų pavojaus lankytis miškuose draudžia 18 savivaldybių

Dėl didelio gaisrų pavojaus lankymąsi šalies miškuose apribojo jau 41 savivaldybė. Arti trečdalio savivaldybių laikinai uždraudė lankytis jų teritorijoje esančiuose miškuose. daugiau

2015-08-18 Ekspertai iš Kinijos vertins gyvus galvijus

Jeigu vertinimai bus palankūs, Lietuva galės eksportuoti gyvus galvijus į Kiniją. daugiau

2013-12-07 Reikalavimus techninio komposto, techninio raugo ir stabilato kokybei ir naudojimui

Reikalavimus techninio komposto, techninio raugo ir stabilato kokybei ir naudojimui daugiau

2013-12-07 Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymas

Apibrėžia veterinarijos formas, kontroliuojančias institucijas, veterinarinės higienos reikalavimus daugiau

2013-12-07 Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašas

Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašą daugiau

2013-12-07 Dėl Valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo

Dėl Valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo daugiau

2013-12-07 Nuotėkų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai

Nuotekų dumblo panaudojimo tręšti taisyklės daugiau

2013-12-07 Trąšų laikymo, naudojimo ir apskaitos kontrolės tvarkos aprašas

Trašų naudojimo ir tręšimo taisyklės ir reglamentavimas daugiau

2013-12-07 Pašarų ir kraiko sandėlių technologinio projektavimo taisyklės ŽŪ TPT 06:2011

Kaip statyti ir įrengti pašarų ir kraiko sandėlius daugiau