Vasarinių miežių veislės

2013-04-12 11:01   Peržiūros : 3329   Spausdinti


 

Anakin. Vasarinių miežių veislė sukurta Danijoje, Sejet Planteforaedling sėklininkystės firmoje. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2007-2008 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Vilniaus AVT stotyse. Tyrimo metais jose gautas vidutinis 6,72 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias jų derlius išaugintas 2008 m. Kauno AVT stotyje - 9,82 t ha-1.

Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris net 55,36 g. Atskirais veislės tyrimo metais išaugintuose grūduose nustatytas vidutinis baltymų kiekis sudarė 11,6-12,9 proc. Augalų vidutinis aukštis apie 76 cm. Šios veislės miežiai pasižymi atsparumu išgulimui, kuris įvertintas 8,7 balo.

'Anakin' veislės miežiai yra vidutinio ankstyvumo. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 88 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos).

Atskirais veislės tyrimo metais tinkliškoji dryžligė pažeidė 4-25 proc., o miltligė - iki 5 proc. šių miežių augalų. Kitų ligų pažeidimai buvo labai nežymūs.

 

Arka DS. Vasarinių miežių veislė sukurta Lietuvoje, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filiale Žemdirbystės institute. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2009 ir 2010 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Vilniaus AVT stotyse. Tyrimo metais jose gautas vidutinis 6,84 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias jų derlius išaugintas 2009 m. Šilutės AVT stotyje - 7,89 t ha-1.

Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinis svoris - 41,61 g. Atskirais veislės tyrimo metais išaugintuose grūduose nustatytas vidutinis baltymų kiekis sudarė 12,4 proc., vidutinė hektolitro masė buvo 64,69 kg/100 l, o tai atitiko tuo metu I klasės miežiams taikytus supirkimo ir tiekimo reikalavimus.

'Arka DS' veislės miežiai gerai krūmijasi, jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 82 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos), vidutinis aukštis 2009 ir 2010 m. buvo 71,5 cm, o atsparumas išgulimui vidutiniškai įvertintas 7,6 balo.

Selekcininkų duomenimis, veislė atspari dryžligei, miltligei, dulkančioms kūlėms ir vidutiniškai atspari rinchosporiozei. Bandymų laukeliuose atskirais veislės tyrimo metais dryžligės pažeidė iki 10 proc. augalų, Vilniaus AVT stotyje 2009 m. rudadėmė dryžligė - iki 30 proc. augalų. Kitų ligų pažeidimai visose AVT stotyse buvo labai nežymūs.

 

Barabas. Vasarinių miežių veislė sukurta Danijoje, Sejet Planteforaedling sėklininkystės firmoje. Veislės ūkinio vertingumo ir tinkamumo Lietuvos agroklimato sąlygoms tyrimai atlikti 2004-2005 metais Šilutės, Pasvalio, Utenos ir Vilniaus AVT stotyse. Bandymuose 'Barabas' veislės miežiai pasižymėjo gerais, stabiliais derliais. Tyrimo metais gautas vidutinis 6,65 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias jų derlius išaugintas 2004 m. Pasvalio AVT stotyje - 7,42 t ha-1.

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris 46,40 g. Atlikus laboratorines analizes, juose nustatytas vidutinis baltymų kiekis - 11,1 proc. Augalai trumpo šiaudo, jų stiebai gerokai žemesni (apie 15 cm) už standartinės 'Luokė' veislės miežių. Augalų vidutinis aukštis 63 cm. Atsparumas išgulimui vidutiniškai įvertintas 8,5 balo (9 balai - labai atsparūs išgulimui). Veislė vidutinio ankstyvumo. Jos augalų vegetacijos periodo vidutinė trukmė 89 dienos.

'Barabas' veislės miežiai palyginti atsparūs ligoms. Šios veislės tyrimo metais bandymuose tinkliškosios dryžligės buvo pažeista 2-10 proc. augalų. Kitų ligų pažeidimai buvo labai nežymūs.

 

Beatrix. Vasarinių miežių veislė sukurta Vokietijoje, Nordsaat Saatzucht GmbH sėklininkystės firmoje. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo ir grūdų tinkamumo salyklo gamybai tyrimai buvo atlikti 2005-2006 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Veislės tyrimo

metais gautas vidutinis 5,61 t ha-1 grūdų derlius. Bandymuose 'Beatrix' veislės miežiai subrandino 0,37 t ha-1 (7,1 proc.) didesnį grūdų derlių už visų minėtais metais tirtų salyklinių miežių veislių vidutinį derlių. Didžiausias šių salyklinių miežių grūdų derlius gautas 2005 m. Kauno AVT stotyje - 6,95 t ha-1.

Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris 50,75 g. Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose nustatytas palyginti nedidelis vidutinis baltymų kiekis -10,8 proc., o krakmolo - 63,5 proc. (absoliučiai sausoje medžiagoje). Augalai neaukšti. Jų vidutinis aukštis 60 cm. 'Beatrix' veislės miežiai gana atsparūs išgulimui, kas įvertinta net 8,6 balo.

Veislė vidutinio ankstyvumo. Jos augalų vegetacijos periodo vidutinė trukmė 79 dienos. Kauno AVT stotyje įrengtame specialiame atskirų miežių veislių atsparumo ligoms įvertinimo bandyme, kuriame nebuvo naudotos cheminės kovos su ligomis priemonės, tinkliškosios dryžligės buvo pažeista iki 15 proc. augalų. Kitų ligų pažeidimai buvo labai nežymūs.

Carbona. Vasarinių miežių veislė sukurta Danijoje, Nordic Seed A/S sėklininkystės firmoje. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2008-2009 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Vilniaus AVT stotyse. Tyrimo metais jose gautas geras vidutinis 6,96 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias jų derlius išaugintas 2008 m. Kauno AVT stotyje - 9,46 t ha-1.

Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinis svoris - 46,23 g. Atskirais veislės tyrimo metais išaugintuose grūduose nustatytas vidutinis baltymų kiekis sudarė 11,3-15,4 proc. Augalų vidutinis aukštis - 64 cm. Šios veislės miežiai pasižymi atsparumu išgulimui, kas įvertinta 8,8 balo.

'Carbona' veislės miežiai yra vidutinio ankstyvumo. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 86 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos).

Atskirais veislės tyrimo metais rudadėmė dryžligė pažeidė 10-25 proc., o miltligė - iki 35 proc. šių miežių augalų. Kitų ligų pažeidimai buvo labai nežymūs.

Christopher. Paprastųjų vasarinių miežių veislė sukurta Danijoje, Sejet Planteforaedling I/S sėklininkystės firmoje. Veislės ūkinio vertingumo nustatymo tyrimai buvo atlikti 2009 ir 2010 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Vilniaus AVT stotyse. Tyrimo metais jose gautas vidutinis 7,64 t ha-1 grūdų derlius. Bandymų laukeliuose 'Christopher' veislės miežiai subrandino net 0,63 t ha-1, arba 8 proc. didesnį grūdų derlių, palyginti su gautu standartinių miežių veislių vidutiniu derliumi. Didžiausias šios veislės miežių grūdų derlius išaugintas 2009 m. Kauno AVT stotyje - 8,52 t ha-1.

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris - 46,71 g. Atskirais veislės tyrimo metais išaugintuose grūduose vidutiniškai buvo nustatyta 12,3 proc. baltymų, vidutinė hektolitro masė buvo 64,26 kg/100 l, tai atitiko tuo metu I klasės miežiams taikytus supirkimo ir tiekimo reikalavimus.

Augalai žemi, jų vidutinis aukštis buvo apie 71 cm. Atsparumas išgulimui įvertintas 7,1 balo. 'Christopher' veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė tokia pat kaip ir standartinių

veislių 'Carbona' ir 'Luokė' - 80 dienų.

'Christopher' veislės miežiai tyrimo metais pasižymėjo atsparumu ligoms. Tik 2010 m. Pasvalio AVT stotyje buvo pastebėta iki 20 proc. augalų, sergančių juostuotąja ar tinkliškąja dryžligėmis. Kitose AVT stotyse įrengtuose bandymų laukeliuose ligos nepažeidė daugiau kaip 15 proc. augalų.

 

Gustav. Vasarinių miežių veislė sukurta Švedijoje, Svalöf Weibull AB sėklininkystės firmoje. Veislės ūkinio vertingumo nustatymo tyrimuose, atliktuose 2005-2006 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse, gautas vidutinis 5,46 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias šios veislės miežių grūdų derlius išaugintas 2006 m. Kauno AVT stotyje - 6,48 t ha-1.

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris 47,80 g. Veislės tyrimo metais išaugintuose šių miežių grūduose nustatytas vidutinis baltymų kiekis sudarė 10,6 proc. o krakmolo - 63,1 proc.

Augalų vidutinis aukštis nedidelis - tik 54 cm. Stiebai labai tvirti, todėl šios veislės miežiai beveik neišgula. Atsparumas išgulimui įvertintas 8,8 balo. Vegetacijos periodo vidutinė trukmė 83 dienos.

 

'Gustav' veislės miežių grūdai subręsta 4 dienom vėliau už standartinės 'Barke' veislės.

Kauno AVT stotyje įrengtame specialiame miežių veislių atsparumo ligoms įvertinimo bandyme tinkliškosios dryžligės buvo pažeista 5-20 proc., o rudadėmės dryžligės iki 20 proc. 'Gustav' veislės miežių augalų.

 

Ingmar. Vasarinių miežių veislė sukurta Vokietijoje, Nordsaat Saatzucht GmbH sėklininkystės firmoje. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo ir tinkamumo Lietuvos agroklimato sąlygoms tyrimai atlikti 2006-2007 m. Šilutės, Pasvalio, Utenos ir Vilniaus AVT stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis 5,37 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias jų derlius išaugintas 2007 m. Šilutės AVT stotyje įrengtame bandyme - 6,90 t ha-1.

Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris - 48,76 g. Atskirais veislės tyrimo metais išaugintuose grūduose buvo nustatyta 10,7-15,8 proc. baltymų. Augalų vidutinis aukštis - 70 cm. Jų stiebai labai tvirti, atsparūs išgulimui. Ši jų savybė įvertinta 8,6 balo.

'Ingmar' veislės miežiai yra vieni iš ankstyviausių. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 80 dienų (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos). Šios veislės grūdai subręsta net 7 dienom anksčiau už standartinės 'Luokė' veislės miežius.

Atskirais veislės tyrimo metais dryžligės pažeidė 10-25 proc., o rinchosporiozė - iki 25 proc. šių miežių augalų. Kitų ligų pažeidimai buvo labai nežymūs.

 

 

 

Keops. Vasarinių miežių veislė sukurta Danijoje, Sejet Planteforaedling sėklininkystės firmoje. Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2006-2007 m. keturiose AVT stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis 5,50 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias jų grūdų derlius buvo išaugintas 2007 m. Šilutės AVT stotyje - 7,55 t ha-1. Tai rodo dideles potencines šios veislės miežių derlingumo galimybes.

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris - 46,35 g. Atskirais veislės tyrimo metais išaugintuose grūduose nustatytas baltymų kiekis sudarė 10,4-16,4 proc. Augalai trumpo šiaudo. Jų vidutinis aukštis - 58 cm. Šios veislės miežiai pasižymi dideliu atsparumu išgulimui, kuris įvertintas net 8,9 balo.

'Keops' veislės miežiai yra labai ankstyvi. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 81 diena (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos).

Tyrimo metais 'Keops' veislės miežiai palyginti mažai buvo pažeidžiami ligų. Nustatytas (2007 m.) tik kiek didesnio kiekio jų augalų pažeidimas dryžligėmis ir rinchosporioze (10-25 proc.).

 

 

Luokė. Vasarinių miežių veislė, sukurta Lietuvos žemdirbystės institute iš kryžminimo kombinacijos ['Vega' x ('Ofir'x'Berenice')] x 'Flare'. Veislės autoriai: A. Leistrumaitė

S. Švedienė, K. Leistrumas, G. Liutkevičius, P. Petrauskas.

Konkursiniuose veislių bandymuose, atliktuose Šilutės, Pasvalio ir Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyse, vidutiniškai prikulta 5,25 t ha-1 grūdų - 0,3 t ha-1 daugiau, negu 'Ūla' veislės miežių. Didžiausias grūdų derlius gautas 2000 m. Pasvalio stotyje- 7,65 t ha-1. Tai pats didžiausias vasarinių miežių derlius gautas 2000 metais konkursiniuose miežių veislių bandymuose, įskaitant ir salyklinius miežius.

'Luokė' veislės miežių grūdai stambūs, 1000 grūdų vidutinė masė 47,3 g. Grūduose nustatyta: baltymų 13,9 ir krakmolo 57,8 . Augalų vidutinis aukštis 62 cm. Augalai atsparūs išgulimui. Jų atsparumas išgulimui įvertintas 8,8 balo. Veislė vidutinio ankstyvumo. Vegetacijos periodo vidutinis ilgis 87 dienos, kaip ir standartinės veislės 'Ūla'. Augalai lapų ligoms (rudadėmei dryžligei, septoriozei ir rinchosporiozei) atsparesni, nei standartinės veislės 'Ūla'.

 

Mercada. Vasarinių miežių veislė sukurta Vokietijoje, Lochow-Petkus GmbH sėklininkystės firmoje. Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2004-2005 m. keturiose AVT stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis 6,27 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias jų derlius išaugintas 2004 m. Pasvalio AVT stotyje įrengtame bandyme - 7,12 t ha-1.

Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris 49,67 g. Laboratorijoje įvertinant grūdų baltymingumą, juose nustatytas vidutinis baltymų kiekis - 11,1 proc.

Šių miežių augalai vidutiniškai 10 cm žemesni už standartinės 'Luokė' veislės miežius. Augalų vidutinis aukštis 68 cm. Jų stiebai tvirti, atsparūs išgulimui. Ši jų savybė vidutiniškai įvertinta 8,4 balo. 'Mercada' miežių veislė yra vidutinio ankstyvumo. Jos augalų vegetacijos periodo vidutinė trukmė 90 dienų.

Šios veislės miežiai atsparūs daugumai ligų. Tyrimo metais nustatytas tik nedidelis miežių lapų pažeidimas dryžlige (1-7 proc.).

Noja DS. Vasarinių miežių pašarinio tipo veislė, sukurta Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filiale Žemdirbystės institute. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2009-2011 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Vilniaus AVT skyriuose. Tyrimo metais juose gautas geras vidutinis 6,63 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias derlius išaugintas 2009 m. Šilutės AVT skyriuje - 7,48 t ha-1.

Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinė masė - 44,30 g. Tyrimo metais jie buvo šiek tiek stambesni (3,5 proc.) už standartinių veislių 'Luokė' ir 'Carbona' grūdus. Tyrimo metais išaugintuose grūduose nustatytas vidutinis baltymų kiekis - 12,8 proc.

'Noja DS' veislės miežiai pasižymi trumpu šiaudu, augalų vidutinis aukštis - 64 cm. Veislė labai atspari išgulimui, kuris vidutiniškai buvo įvertintas 8,8 balo. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 82 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos).

Tyrimo laikotarpiu šios veislės miežiai subrendo vidutiniškai 2 dienomis vėliau negu standartinės paprastųjų miežių veislės 'Luokė' ir 'Carbona' miežiai.

Selekcininko duomenimis, ši veislė yra atspari miltligei, rudadėmei dryžligei ir rinchosporiozei, vidutiniškai atspari ramularijai ir tinkliškajai dryžligei. Atskirais veislės tyrimo metais bandymų laukeliuose augalų atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudotos cheminės kovos su ligomis priemonės, iki 20 proc. šios veislės augalų Šilutės AVT skyriuje sirgo miltlige. Pasvalio AVT skyriuje 2011 m. rudadėmė ir tinkliškoji dryžligės pažeidė iki 10 proc., juostuotoji - iki 25 proc., septoriozė - iki 20 proc., o miltligė - iki 10 proc. augalų.

 

Simba. Vasarinių miežių veislė sukurta Danijoje, Sejet Planteforaedling sėklininkystės firmoje. Veislės ūkinio vertingumo tyrimai buvo atlikti 2002 - 2003 metais Šilutės, Pasvalio ir Vilniaus AVT stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis 6,82 t ha-1 grūdų derlius, kuris buvo 5,2 proc. didesnis už visų minėtais metais tirtų miežių veislių derliaus vidurkį. Didžiausias grūdų derlius gautas 2003 m. Šilutės augalų veislių tyrimo stotyje - 7,83 t ha-1.

Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris 52,87 g. Atlikus laboratorinius tyrimus, juose

nustatyta 11,8 proc. baltymų. Augalai trumpo šiaudo. Jų vidutinis aukštis 52 cm. Šios veislės augalai pasižymi atsparumu išgulimui, kuris vidutiniškai įvertintas 8,8 balo. Veislė vidutinio ankstyvumo. Jos augalų vegetacijos periodo vidutinė trukmė 84 dienos. 'Simba' veislės miežiai yra vieni iš ankstyviausių. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė 82 dienos.

Šie miežiai taip pat atsparūs ligoms. Tyrimo metais nustatytas tik labai nežymus miežių lapų pažeidimas dryžlige.


Kategorijos: Augalininkystė, žemdirbystė, Veislininkystė, sėklų ir sodinukų prekyba, Žemdirbiai, augalininkystės ūkiai
kaip įkurti ūkį

Kaip įkurti ūkį

Nagrinėjant Vakarų Europos patirtį galima būtų daryti išvadą, kad Lietuvoje dar yra didžiulės perspektyvos kurti sėkmingus, rentabilius ūkius. 

raktažolės

Fenologinis sėjos kalendorius

Augalų sėjos laikas pagal fenologinį kalendorių 

Antrametis derlius kiek smulkesnis, aktyviai nenaudojant cheminių apsaugos priemonių uogos kiek pažeistos ligų

Kultūrinių žemuogių auginimas

Žemuogės yra labai perspektyvios prekiaujant sodinukais, šviežių uogų skynimui ir prekybai konservuotomis žemuogėmis. 

Topinambai

Topinambų auginimas

Topinambų auginimas, laikymas, naudingosios savybės, receptai su topinambais. 

Javų nuėmimo kombainas

Žieminių kviečių auginimas

Dirvos paruošimas žieminiams kviečiams, žieminių kviečių veislės, ligos, agrotechnika, kviečių kokybės vertinimas ir saugojimas 

Aviečių tręšimas

Kokios trąšos reikalingos avietėms, tręšimo normos, požymiai rodantys mineralinių trašų trūkumą avietėms. 

braškyno priežiūra

Braškyno priežiūra nuėmus derlių

Piktžolių braškyne naikinimas, braškyno paruošimas žiemojimui, braškių tręšimas prieš žiemą, braškyno apsauga nuo kenkėjų ir ligų 

česnakai

Česnakai

Česnakų auginimas, dirvos česnakams paruošimas, česnakai iš sėklų, česnakų derliaus nuėmimas 

šparagai

Šparagų auginimas

Kaip auginti šparagus ( smidrus), dirvos paruošimas, auginimas, šparagų derliaus surinkimas ir apdorojimas 

dobilai

Žalioji trąša

Žaliosiomis trąšomis, arba sideratais, vadinami augalai, kurie specialiai auginami ir užkasami į dirvą, kad ją patręštų.  

Corbis nuotr.

Ridikėliai

Ridikėlių sėjimas, auginimas, priežiūra, ligos ir kenkėjai  

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 7
Ūkyje auginami moliūgai, cukinijos, bulvės, morkos, burokai ir įvairiausios kitokios daržovės.
Drąsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r.
Mobilus: +370-601-20151, El. paštas: asas.artur@gmail.com
„Naujamiesčio dekoratyvinių augalų ūkis“ siūlo įsigyti įvairiausių rūšių augalų – spygliuočių, lapuočių, vijoklių, gėlių – ir teikia profesionalias apželdinimo paslaugas.
Ragainės k., Panevėžio r.
Telefonas: +370-661-064367, Mobilus: +370-610-64367, El. paštas: sigitas@augaluukis.lt
Sėklinės bulvės
Žemaičių g. 2, Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r.
Telefonas: +370-46-476222, Mobilus: +370-650-17665, El. paštas: info@seklinesbulves.lt
Vienmetės gėlės, daugiametės gėlės, rožės, viržiai, rododendrai ir kiti augalai.
Varluvos km., Domeikavos sen., Kauno r.
Telefonas: +370-37-477494, Mobilus: +370-618-10794, El. paštas: augalai@augalai.lt
1 2 3 4 5 ... 7
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Braškių trąšos
Trąšos braškėms

Pavasarinės ir rudeninės trąšos braškėms, kaip tręšti bra...

Granuliuotos kalkės dirvos rūgštingumui mažinti
Granuliuotos kalkės dirvos rūgštingumui mažinti

Dirvos rūgštingumo mažinimas

Grėblių rinkinys

Universalus grėblys, mažų lapų grėblys, didelių lapų grėb...

Aptvėrimai elniams

Tvora elniams tve...

Tinklinė tvora

Tinklinės tvoros, tvoros iš tin...