Pakeisti reikalavimai susietajai paramai už pienines karves gauti

2021-04-07 12:53   Peržiūros : 49   Spausdinti


karvėArtėjant žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimui, suklusti turėtų sieksiantys susietosios paramos už pienines karves. Jų laukia kelios esminės naujovės.

Pieninių karvių nepertraukiamo išlaikymo valdoje laikotarpis - 3mėn.

Nuo šių metų parama bus mokama valdos valdytojams už Ūkinių gyvūnų registre (ŪGR) įregistruotas valdos valdytojo ir (ar) partnerių vardu bei nepertraukiamai išlaikytas valdoje 2021 m. balandžio 1 d. - birželio 30 d. (tris mėnesius) pienines karves.  Anksčiau buvo skaičiuojamas 12 mėnesių vidurkis (nuo praėjusių metų balandžio 1 d. iki einamųjų metų kovo 30 d.).

Nebus vertinamas  rinkai patiektas  pieno kiekis. Iki šiol iš pareiškėjų, pretenduojančių į paramą, buvo reikalaujama, kad vidutinis rinkai patiektas pieno kiekis iš vienos pieninės karvės 12 mėnesių laikotarpiu siektų ne mažiau kaip 500 kg.

Vietoje šio kriterijaus atsirado naujas - norintys gauti paramą taip pat turi būti pateikę informaciją ŪGR apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą arba išsimetimą) nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d. Duomenys apie tai turi būti įregistruoti šiame registre.

Svarbu nepamiršti

Žemės ūkio ministerija primena, kad ūkininkai, norintys gauti susietąją paramą už pienines karves, toje pačioje paraiškoje turi pažymėti, kad nori ją gauti.

Taip pat svarbu nepamiršti ir kitų reikalavimų.

Pieninių veislių karvių laikytojai privalo laikytis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo reikalavimų. Būtina nepavėluoti ir per 7 kalendorines dienas pranešti ne tik pieninių veislių karvių, bet ir prieauglio perkėlimo (išvežimo, atvežimo) ir kaitos (atvedimo, gaišimo, paskerdimo) duomenis ŪGR.

Turintys prisijungimą prie ŪGR laikytojai duomenis gali įsivesti patys. Neturintys prisijungimo, dokumentus gali pateikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) teritoriniam padaliniui arba pasinaudoti ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo paslaugų teikėjo paslaugomis.

Užpildytus ir pasirašytus dokumentus VMVT teritoriniam padaliniui jau galima siųsti ir el. paštu.

Taip pat svarbu nuolat tikrinti, ar pieninės karvės nėra pametusios ausų įsagų. Pastebėjus, kad įsagas pamestas, būtina nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas, jį užsakyti. Gavus įsagą - tinkamai  juo paženklinti karvę.

Reikalavimai tinkamai ženklinti ūkinius gyvūnus ir registruoti juos Ūkinių gyvūnų registre, atgaminti pamestus ausų įsagus nustatytais terminais taikomas visiems galvijams.

Parama nebus skiriama

Planuojantys siekti susietosios paramos turėtų žinoti, kad parama už konkrečią karvę nebus skiriama, jeigu ŪGR nėra duomenų apie jos prieauglio atvedimą arba gaišimą 18 mėn. laikotarpiu (nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d.).

Taip pat parama už konkrečią pieninę karvę nebus skiriama, jeigu jos išlaikymo laikotarpiu (2021 m. balandžio 1 d. - birželio 30 d.) valdos valdytojas ar jo partneris duomenis apie jos perkėlimą ir (ar) kaitą pateiks ŪGR  pavėluotai - po 7 kalendorinių dienų.

Jeigu šių metų balandžio 1 d. - birželio 30 d. pieninė karvė bus parduota ar dovanota kitos valdos valdytojui ir (ar) partneriui, parama už šią karvę taip pat negalės būti skirta.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. visas patikras dėl ūkinių gyvūnų  registravimo ir ženklinimo reikalavimų laikymosi atlieka viena institucija - VMVT, kuri perduoda patikrų duomenis VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui bei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

2021-2022 m. susietosios paramos už pienines karves administravimo taisykles galite rasti čia.

 


Kategorijos: Parama žemės ūkiui

Išmokos smulkiems ūkininkams: kam priklauso, kur kreiptis ir kada pasieks pinigines

Periodinė išmoka už vieną pilną karantino mėnesį taip pat siekia 200 eurų.  

Valstybės pagalba veislininkystei – ką reikėtų žinoti?

Valstybė kasmet skiria daugiau kaip 3 mln. eurų plėtoti nacionalinę gyvūnų veislininkystės sistemą.  

Parama ūkių biosaugai stiprinti

Priemonės prioritetas bus teikiamas kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams 

Aktualūs ūkininkų įsipareigojimai spalį

Primename spalio mėnesio įsipareigojimų terminus ūkininkams, šiais metais pateikusiems paraiškas gauti tiesiogines išmokas bei dalyvaujantiems su plotu susijusių Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose. 

Kokia parama gali pasinaudoti bitininkai?

Žemės ūkio ministerija, siekdama padėti bitininkams, yra numačiusi ne vieną priemonę, galinčią jiems padėti. 

Nuo lapkričio 19 d. – paraiškos naujam verslui pradėti (kompensuojant išlaidas iki 16 tūkst.)

Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad bus remiama ne žemės ūkio veikla. 

Rudens pradžia – metas planuoti miško veisimą

Miškininkai, dar nepasinaudoję šia galimybe, tačiau numatę plėsti savo miškų plotus, paraiškas galės teikti iki spalio 31 d. 

sausra

Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai

Pareiškėjai, negalintys įvykdyti paramai gauti keliamų reikalavimų ar prisiimtų įsipareigojimų dėl sausros ir ūkininkaujantys teritorijoje, kurioje nepaskelbta stichinė sausra, turi pranešti apie tai Nacionalinei mokėjimo agentūrai 

Temą atitinkančios įmonės