Patvirtinti avansinių išmokų dydžiai – kviečiame susipažinti

Tiesioginių išmokų avansas sudaro 70 - 85 proc. tiesioginių išmokų dalies.

Pirmą kartą bus remiama išmanioji melioracijos sistema

Reguliuojamajam drenažui (melioracijos infrastruktūros rekonstravimui ir išmaniosios melioracijos pritaikymui sausringiems periodams) skirta 10 mln. Eur.

Parama smulkiųjų ūkių bendradarbiavimui

Kur du stos, ten visada daugiau naudos

Kaip bus ateityje skirstoma tiesioginė parama žemės ūkiui

Tikslas perskirstant išmokas ir yra užpildyti nišą iki 100 ha, kad tokie ūkiai galėtų dirbti pelningiau, būtų labiau gyvybingi ir neatsisakytų žemės ūkio veiklos.

karves Vėl bus teikiama pagalba galvijų laikytojams

Galvijų laikytojams, pardavusiems rinkai galvijus, toliau teikiama pagalba

Didinama susietoji parama už pienines karves

Iš viso 2020 m. susietajai paramai už pienines karves numatyta 29,57 mln. Eurų

parama Šiuo metu renkamos paraiškos

Planuojantiems kreiptis dėl paramos primename, pagal kurias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonių veiklos sritis šiuo metu renkamos paraiškos.

Išmokos smulkiems ūkininkams: kam priklauso, kur kreiptis ir kada pasieks pinigines

Periodinė išmoka už vieną pilną karantino mėnesį taip pat siekia 200 eurų.

melžiamos karvės Smulkūs pieno ūkiai gali kreiptis paramos verslo planui įgyvendinti

Smulkūs pieno gamintojai galės gauti iki 15 tūkst. Eur išmoką savo verslo planui įgyvendinti.

Derybos baigtos: parama žemės ūkiui didės

Pritarta, kad Lietuvos ūkininkų tiesioginės išmokos augtų, kol 2027 m. pasiektų 215 Eur už hektarą.

galvijai Galvijų laikytojai, nukentėję nuo karantino, kviečiami teikti paraiškas paramai gauti

Parama mokama tik kai ūkininkas parduoda galvijus įmonei, užsiimančiai žemės ūkio produktų perdirbimu, arba perpardavėjui.

darbas kaime Naujų darbo vietų kaime sukūrimui – ypatingas dėmesys

Palengvintos paramos teikimo taisyklės.

paraisku priemimas Planuojantys pradėti savo verslą kaimo vietovėse galės gauti beveik 19 tūkst. Eur

Įgyvendinant projektą galima numatyti vykdyti keletą remiamų ekonominės veiklos rūšių.

Prasidėjo pasėlių deklaravimas

Prasidėjo nuotolinis žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas, kuris truks iki gegužės 3 d.

zydinti pieva Ūkininkai kviečiami tapti naujos kartos agrarinės aplinkosaugos pradininkais Lietuvoje

Nuo gegužės mėnesio Lietuvoje startuoja novatoriška agrarinės aplinkosaugos priemonė, skirta išsaugoti gausiai žydinčias natūralias pievas

Paskolų ir lizingo sutarčių su garantija sąlygas galima keisti paprasčiau

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kartu su Vyriausybe, Žemės ūkio ministerija, socialiniais partneriais aktyviai ieško ir kitų būdų, kaip padėti tiek ūkininkams, tiek kitiems verslams kaimo vietovėse

Keičiamas paraiškų ES paramai gauti priėmimo grafikas

Daugelio priemonių paraiškų surinkimas pratęstas mėnesiu.

Parama draudimo nuo sausros įmokoms kompensuoti

Kompensuojama iki 70 proc. sumokėtos draudimo įmokos sumos

Valstybės pagalba veislininkystei – ką reikėtų žinoti?

Valstybė kasmet skiria daugiau kaip 3 mln. eurų plėtoti nacionalinę gyvūnų veislininkystės sistemą.

Parama ūkių biosaugai stiprinti

Priemonės prioritetas bus teikiamas kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams

Ministerija remia veislinių gyvūnų įsigijimą

Norintieji įsigyti grynaveislių ūkinių gyvūnų ir gauti dalinį kompensavimą, paraiškas gali teikti nuo 2020 m. sausio 20 d. iki vasario 18 d.

Patvirtintas paramos paraiškų priėmimo grafikas 2020 metais

Paraiškų priėmimo grafike numatyta ir naujų priemonių / veiklos sričių, pagal kurias kitais metais pareiškėjai galės kreiptis paramos

traktorius Galimybės panaudoti paramos lėšomis įsigytą žemės ūkio techniką

Paramos lėšomis įsigytą turtą projekto kontrolės laikotarpiu galima panaudoti ne tik savo ūkyje

Paramai plėsti ekonominę veiklą – rekordinė suma

Už vieną darbo vietą - iki 50 tūkst. Eur paramos

Aktualūs ūkininkų įsipareigojimai spalį

Primename spalio mėnesio įsipareigojimų terminus ūkininkams, šiais metais pateikusiems paraiškas gauti tiesiogines išmokas bei dalyvaujantiems su plotu susijusių Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose.

Avansinės išmokos – tik neturintiems įsiskolinimų ūkininkams

Planuojama, kad ūkininkaujantys nederlingose žemėse ūkininkai sulauks 33 mln. Eur avansinių išmokų.

Nuo spalio vidurio rekordinio dydžio išmokų avansai ūkininkams – 313 mln. Eur

Tiesioginių išmokų avansas sudarys 70 proc. tiesioginių išmokų dalies

2019 metais deklaruotos žemės ūkio naudmenos ir kiti plotai

Palyginti su 2018 metais, šiemet pateikta apie 2 tūkst. paraiškų mažiau, tačiau deklaruotas plotas padidėjo 16 469,24 ha.

Žemės sklypų savininkai raginami pasitikrinti nustatytus apleistų žemės ūkio naudmenų plotus

Iki liepos 1 d. savininkai dar gali susitvarkyti nustatytus apleistus plotus, o apie tai pranešę VĮ Valstybės žemės fondui, - išvengti ir didesnių žemės mokesčių.

misko kelias Miškų keliams su žvyro danga įrengti teikiama parama

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 300 077 Eur paramos lėšų

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas – nuo balandžio 15 d.

Žemės ūkio ministerija, supaprastinusi tiesioginių išmokų taisykles, sumažino administracinę naštą pareiškėjams.

Kodėl pareiškėjams kartais prireikia sugrąžinti gautą paramą

Norėdami padėti ūkininkams išvengti klaidų, kurios gali turėti įtakos skolos susidarymui, supažindiname su administravimo praktikoje pasitaikančiais pavyzdžiais.

Kokia parama gali pasinaudoti bitininkai?

Žemės ūkio ministerija, siekdama padėti bitininkams, yra numačiusi ne vieną priemonę, galinčią jiems padėti.

Valstybės pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti

Pareiškėjai gali būti fiziniai arba juridiniai asmenys - žemės ūkio valdų valdytojai, laikantys mėsinių galvijų, avių ar ožkų bandas ir siekiantys pagerinti laikomų gyvulių bandų genetinę kokybę aukštos veislinės vertės gyvuliais.

parama zemes ukui Kaimo plėtros programoje – trys naujos priemonės

Perskirsčius lėšas tarp KPP priemonių, parama smulkiems ūkiams padidės 10 mln. Eur.

parama Patvirtintos naujos tiesioginių išmokų taisyklės

Supažindiname su pagrindiniais pakeitimais.

Kaulės Atsisakantiems auginti kiaules – 100 eurų išmoka

Sąlygas atitinkantiems pareiškėjams bus mokama 100 eurų išmoka už kiekvieną paskerstą kiaulę.

Patvirtintas paramos paraiškų priėmimo grafikas 2019 metams

Žemės ūkio ministerija patvirtino Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiką.

Patvirtinti tiesioginių išmokų ir susietosios paramos už 2018 m. deklaruotus plotus dydžiai

Iš viso 2018 m. tiesioginėms išmokoms skirta 475 mln. eurų

Temą atitinkančios įmonės