Patvirtintas paramos paraiškų priėmimo grafikas 2020 metais

Paraiškų priėmimo grafike numatyta ir naujų priemonių / veiklos sričių, pagal kurias kitais metais pareiškėjai galės kreiptis paramos

traktorius Galimybės panaudoti paramos lėšomis įsigytą žemės ūkio techniką

Paramos lėšomis įsigytą turtą projekto kontrolės laikotarpiu galima panaudoti ne tik savo ūkyje

Paramai plėsti ekonominę veiklą – rekordinė suma

Už vieną darbo vietą - iki 50 tūkst. Eur paramos

Aktualūs ūkininkų įsipareigojimai spalį

Primename spalio mėnesio įsipareigojimų terminus ūkininkams, šiais metais pateikusiems paraiškas gauti tiesiogines išmokas bei dalyvaujantiems su plotu susijusių Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose.

Avansinės išmokos – tik neturintiems įsiskolinimų ūkininkams

Planuojama, kad ūkininkaujantys nederlingose žemėse ūkininkai sulauks 33 mln. Eur avansinių išmokų.

Nuo spalio vidurio rekordinio dydžio išmokų avansai ūkininkams – 313 mln. Eur

Tiesioginių išmokų avansas sudarys 70 proc. tiesioginių išmokų dalies

2019 metais deklaruotos žemės ūkio naudmenos ir kiti plotai

Palyginti su 2018 metais, šiemet pateikta apie 2 tūkst. paraiškų mažiau, tačiau deklaruotas plotas padidėjo 16 469,24 ha.

Žemės sklypų savininkai raginami pasitikrinti nustatytus apleistų žemės ūkio naudmenų plotus

Iki liepos 1 d. savininkai dar gali susitvarkyti nustatytus apleistus plotus, o apie tai pranešę VĮ Valstybės žemės fondui, - išvengti ir didesnių žemės mokesčių.

misko kelias Miškų keliams su žvyro danga įrengti teikiama parama

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 300 077 Eur paramos lėšų

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas – nuo balandžio 15 d.

Žemės ūkio ministerija, supaprastinusi tiesioginių išmokų taisykles, sumažino administracinę naštą pareiškėjams.

Kodėl pareiškėjams kartais prireikia sugrąžinti gautą paramą

Norėdami padėti ūkininkams išvengti klaidų, kurios gali turėti įtakos skolos susidarymui, supažindiname su administravimo praktikoje pasitaikančiais pavyzdžiais.

Kokia parama gali pasinaudoti bitininkai?

Žemės ūkio ministerija, siekdama padėti bitininkams, yra numačiusi ne vieną priemonę, galinčią jiems padėti.

Valstybės pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti

Pareiškėjai gali būti fiziniai arba juridiniai asmenys - žemės ūkio valdų valdytojai, laikantys mėsinių galvijų, avių ar ožkų bandas ir siekiantys pagerinti laikomų gyvulių bandų genetinę kokybę aukštos veislinės vertės gyvuliais.

parama zemes ukui Kaimo plėtros programoje – trys naujos priemonės

Perskirsčius lėšas tarp KPP priemonių, parama smulkiems ūkiams padidės 10 mln. Eur.

parama Patvirtintos naujos tiesioginių išmokų taisyklės

Supažindiname su pagrindiniais pakeitimais.

Kaulės Atsisakantiems auginti kiaules – 100 eurų išmoka

Sąlygas atitinkantiems pareiškėjams bus mokama 100 eurų išmoka už kiekvieną paskerstą kiaulę.

Patvirtintas paramos paraiškų priėmimo grafikas 2019 metams

Žemės ūkio ministerija patvirtino Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiką.

Patvirtinti tiesioginių išmokų ir susietosios paramos už 2018 m. deklaruotus plotus dydžiai

Iš viso 2018 m. tiesioginėms išmokoms skirta 475 mln. eurų

Patvirtinti paramos už pasėlius ir ūkinius gyvūnus išmokų dydžiai

Iš viso šiemet šalies žemdirbių pajamoms palaikyti skirta 28,6 mln. Eur pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos

Laikas teikti dokumentus kompensacijai už grynaveislius ūkinius gyvūnus gauti

Nuo š. m. lapkričio 1 d. Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT) pradėjus vykdyti ūkinių gyvūnų veislininkystės priežiūros ir kontrolės funkcijas, perimtas ir Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti taisyklių įgyvendinimas.

Nuo lapkričio 19 d. – paraiškos naujam verslui pradėti (kompensuojant išlaidas iki 16 tūkst.)

Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad bus remiama ne žemės ūkio veikla.

Nukentėjusiems nuo liūčių – daugiau pigesnio kuro

Didinami papildomi gazolių, apmokestintų sumažintu akcizo tarifu ir skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, kiekiai

Verslo pradžiai kaime – pati paprasčiausia iki šiol parama

Jau netrukus svarstantys apie verslo pradžią galės pasinaudoti visiškai nauja ES paramos priemone ir užsitikrinti iki 16 tūkst

Ūkininkams – finansinė parama saugant naminius gyvulius nuo vilkų

Atsižvelgiant į vilkų elgseną ir jų veiklos teritorijas, reikia rasti tokias ūkininkavimo formas, kurios būtų palankios ir vilkams, ir avims, ir ūkininkams.

Verslui kaime pradėti – 3,4 mln. Eur

Pradėti savo verslą kaime nėra paprasta, tam reikalingos nemenkos pradinės investicijos.

karvė Toliau didėja parama už pienines karves

2018 m. susietosios paramos už pieninę karvę paramos dydis - 107,32 Eur už pieninę karvę.

melioracijos griovys Būtinieji ūkio darbai rugsėjo mėnesį

Primename ūkio darbus, kuriuos privalu užbaigti iki šio mėnesio pabaigos.

Smulkiesiems kiaulių augintojams – valstybės parama jau nuo rugsėjo

Pateikti paraiškas galės ir tie kiaulių laikytojai, kurie tiesiog nuspręs atsisakyti trejus metus auginti kiaules šiemet AKM paliestuose šalies rajonuose.

Rudens pradžia – metas planuoti miško veisimą

Miškininkai, dar nepasinaudoję šia galimybe, tačiau numatę plėsti savo miškų plotus, paraiškas galės teikti iki spalio 31 d.

Ūkio darbų terminai rugpjūtį

Pareiškėjai, gaunantys tiesiogines išmokas bei dalyvaujantys su plotu susijusiose kaimo plėtros programos priemonių veiklose, turėtų būtinuosius ūkio darbus atlikti nustatytu laiku.

Aktualūs įsipareigojimų terminai liepą

Ūkininkams, siekiantiems gauti išmokas už deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, primename svarbiausius liepos įsipareigojimų terminus.

Smulkių ūkių bendradarbiavimas: mažesni gamybos kaštai, didesnis ūkių našumas

Maksimali paramos suma vienam pareiškėjui - 90 000 eurų. Šiam paraiškų surinkimo etapui skirta 3, 63 mln. eurų.

sausra Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai

Pareiškėjai, negalintys įvykdyti paramai gauti keliamų reikalavimų ar prisiimtų įsipareigojimų dėl sausros ir ūkininkaujantys teritorijoje, kurioje nepaskelbta stichinė sausra, turi pranešti apie tai Nacionalinei mokėjimo agentūrai

Prekiauji turguje – gali gauti paramą

Prašantiems paramos pagal šią veiklos sritį būtini partneriai, o projekte turi dalyvauti mažiausiai 2 ūkio subjektai.

miškas Parama investicijoms į miškininkystės technologijas

Atsakingai prižiūrint miškus, didėja ne tik jų ekonominė nauda, auginami medienos ištekliai, bet ir užtikrinama tvari miškų ūkio plėtra.

Ūkininkai sulauks kompensacijos už žuvusius pasėlius

Europos Komisija nukentėjusiems nuo praėjusios vasaros liūčių Lietuvos ūkininkams skyrė 9 mln. 120 tūkst. Eur paramos.

Erozijai jautriose teritorijose šakniavaisių auginti negalima

Tokiu būdu pareiškėjas iki deklaravimo pradžios galės pasitikrinti, ar laukas, kuriame jis yra numatęs auginti cukrinius runkelius, bulves, morkas, svogūnus, burokėlius ar kitus šakniavaisius ir šakniagumbius, patenka į erozijai jautrias teritorijas.

juodagalvės avys Apie įsipareigojimus auginant nykstančius naminius gyvūnus

Nykstančių gyvulių ar naminių paukščių skaičius ūkyje negali mažėti

Netrukus ūkininkai sulauks susietosios paramos už gyvulius

Išmokų už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas sulauks 31,5 tūkst. ūkininkų.

Patvirtinti susietosios paramos už gyvulius dydžiai

Susietosios paramos išmokos už minėtus gyvulius bus išmokamos nuo š. m. kovo 1 d. iki birželio 30 d.

Temą atitinkančios įmonės