Parama ūkių biosaugai stiprinti

2020-02-05 12:32   Peržiūros : 44   Spausdinti


Siekiant kompensuoti ūkiams dalį lėšų, investuotų į prevencines biologinės saugos priemones, žemės ūkio ministras Andrius Palionis patvirtino naujos Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius" veiklos srities ,,Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes"  įgyvendinimo taisykles.

Užkrečiamųjų gyvūnų ligų protrūkiai labai kenkia žemės ūkio sektoriaus gamybos potencialui, todėl veiksmingas rizikos valdymas yra labai svarbus. Žemės ūkio ministerija siekia paskatinti ūkius aktyviau investuoti į prevenciją, tad reaguojant į paukščių gripo grėsmę paankstintas ir sutrumpintas priemonės paraiškų rinkimas. Paraiškų rinkimo pradžia - kovo 2 d., paraiškos bus renkamos iki kovo 31. Paraiškų vertinimui numatytas dviejų mėnesių terminas.

Priemonės prioritetas bus teikiamas kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams, kadangi šie sektoriai dabartiniu metu susiduria su didžiausia rizika dėl afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo.

Paramos pagal šias taisykles gali kreiptis ūkinių gyvūnų laikytojai, ne trumpiau kaip metus vykdantys veiklą gyvulininkystės sektoriuje, į kurio biosaugos stiprinimą investuojama. Pareiškėjai iki paramos paraiškos pateikimo turės būti parengę biologinio saugumo priemonių taikymo ir tam reikalingų investicijų planą dėl biologinio saugumo priemonių ūkinių gyvūnų laikymo vietose, šis planas turės būti suderintas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniu padaliniu.

Paramos intensyvumas negali viršyti 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų,  didžiausia galima paramos suma projektui negali viršyti 70 tūkst. Eur ir 200 Eur vienam sutartiniam gyvuliui, kai prašoma paramos suma viršija 4 tūkst. Eur.

Pareiškėjai galės teikti tik vieną paramos paraišką tai pačiai ūkinių gyvūnų laikymo vietai, tačiau pareiškėjo teikiamų paramos paraiškų skaičius pagal šią priemonę neribojamas. Didžiausia bendra gauta paramos vienam paramos gavėjui (taip pat ir susijusiems asmenims) suma negali viršyti 300 tūkst. Eur pagal šią priemonę.

Žemės ūkio ministerijos informacija


Kategorijos: Parama žemės ūkiui

Valstybės pagalba veislininkystei – ką reikėtų žinoti?

Valstybė kasmet skiria daugiau kaip 3 mln. eurų plėtoti nacionalinę gyvūnų veislininkystės sistemą.  

Parama ūkių biosaugai stiprinti

Priemonės prioritetas bus teikiamas kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams 

Aktualūs ūkininkų įsipareigojimai spalį

Primename spalio mėnesio įsipareigojimų terminus ūkininkams, šiais metais pateikusiems paraiškas gauti tiesiogines išmokas bei dalyvaujantiems su plotu susijusių Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose. 

Kokia parama gali pasinaudoti bitininkai?

Žemės ūkio ministerija, siekdama padėti bitininkams, yra numačiusi ne vieną priemonę, galinčią jiems padėti. 

Nuo lapkričio 19 d. – paraiškos naujam verslui pradėti (kompensuojant išlaidas iki 16 tūkst.)

Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad bus remiama ne žemės ūkio veikla. 

Rudens pradžia – metas planuoti miško veisimą

Miškininkai, dar nepasinaudoję šia galimybe, tačiau numatę plėsti savo miškų plotus, paraiškas galės teikti iki spalio 31 d. 

sausra

Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai

Pareiškėjai, negalintys įvykdyti paramai gauti keliamų reikalavimų ar prisiimtų įsipareigojimų dėl sausros ir ūkininkaujantys teritorijoje, kurioje nepaskelbta stichinė sausra, turi pranešti apie tai Nacionalinei mokėjimo agentūrai 

Temą atitinkančios įmonės