Paskolų ir lizingo sutarčių su garantija sąlygas galima keisti paprasčiau

2020-03-25 16:13   Peržiūros : 7   Spausdinti


Atsižvelgiant į grėsmes, kylančias dėl koronaviruso ir siekiant sumažinti administracinę naštą ūkio subjektams (garantijų gavėjams) bei finansų įstaigoms, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas nusprendė leisti finansų įstaigoms priimti sprendimus dėl suteiktų paskolų/lizingo sutarčių pakeitimų be atskiro bendrovės sutikimo.

Šis sprendimas klientams ir finansų įstaigoms leis operatyviai priimti sprendimus dėl paskolų ar lizingo sutarčių keitimo. Šiuo metu svarbu atsižvelgti į verslo poreikius, todėl sutarčių pakeitimus, kurie nedidina Žemės ūkio paskolų fondo prisiimamos rizikos, bus galima atlikti finansų įstaigos ir kliento sutarimu.

Finansų įstaigoms keičiant paskolų/lizingo sutarčių sąlygas dėl įmokų grąžinimo terminų, nekeičiant galutinio grąžinimo termino (išskyrus atvejus, kai ketinama atsisakyti ES paramos lėšų nukreipimo paskolos grąžinimui), paskolos ar lizingo panaudojimo termino, turto įkeitimo finansų įstaigai termino, leidimo išnuomoti, pakartotinai įkeisti ar kitaip perleisti finansų įstaigai už teikiamą paskolą/lizingą įkeistą turtą ir (ar) turtines teises, jeigu neatsisakoma įkeitimo finansų įstaigai, garantijos galiojimo laikotarpiu finansų įstaigai papildomai įkeičiamo turto ir (ar) turtinių teisių, priimamo sprendimo su Žemės ūkio paskolų garantijų fondu derinti nereikia.

Finansų įstaigos per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo privalo informuoti bendrovę apie atliktus pakeitimus, kartu elektroninėmis priemonėmis pateikdamos paskolos/lizingo sutarties pakeitimo kopiją, jeigu tokia buvo pasirašyta, ar kitokius dokumentus, kuriuose būtų nurodyta paskolos/lizingo sutarties pakeitimo esmė. Kitus paskolų/lizingo sutarčių, suteiktų su bendrovės garantija, sąlygų pakeitimus finansų įstaigos ir toliau turi derinti su bendrove.

Šiuo metu Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kartu su Vyriausybe, Žemės ūkio ministerija, socialiniais partneriais aktyviai ieško ir kitų būdų, kaip padėti tiek ūkininkams, tiek kitiems verslams kaimo vietovėse. Jau artimiausiu metu planuojama pasiūlyti ir kitas priemones, padėsiančias sušvelninti šios krizės pasekmes, išsaugoti tiek darbo vietas kaimo vietovėse, tiek patį verslą.

Parengta pagal UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas

 


Kategorijos: Parama žemės ūkiui

Išmokos smulkiems ūkininkams: kam priklauso, kur kreiptis ir kada pasieks pinigines

Periodinė išmoka už vieną pilną karantino mėnesį taip pat siekia 200 eurų.  

Valstybės pagalba veislininkystei – ką reikėtų žinoti?

Valstybė kasmet skiria daugiau kaip 3 mln. eurų plėtoti nacionalinę gyvūnų veislininkystės sistemą.  

Parama ūkių biosaugai stiprinti

Priemonės prioritetas bus teikiamas kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams 

Aktualūs ūkininkų įsipareigojimai spalį

Primename spalio mėnesio įsipareigojimų terminus ūkininkams, šiais metais pateikusiems paraiškas gauti tiesiogines išmokas bei dalyvaujantiems su plotu susijusių Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose. 

Kokia parama gali pasinaudoti bitininkai?

Žemės ūkio ministerija, siekdama padėti bitininkams, yra numačiusi ne vieną priemonę, galinčią jiems padėti. 

Nuo lapkričio 19 d. – paraiškos naujam verslui pradėti (kompensuojant išlaidas iki 16 tūkst.)

Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad bus remiama ne žemės ūkio veikla. 

Rudens pradžia – metas planuoti miško veisimą

Miškininkai, dar nepasinaudoję šia galimybe, tačiau numatę plėsti savo miškų plotus, paraiškas galės teikti iki spalio 31 d. 

sausra

Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai

Pareiškėjai, negalintys įvykdyti paramai gauti keliamų reikalavimų ar prisiimtų įsipareigojimų dėl sausros ir ūkininkaujantys teritorijoje, kurioje nepaskelbta stichinė sausra, turi pranešti apie tai Nacionalinei mokėjimo agentūrai 

Temą atitinkančios įmonės