Avansinės išmokos – tik neturintiems įsiskolinimų ūkininkams

2019-10-15 13:19   Peržiūros : 70   Spausdinti


Nuo spalio 16 d. pradedamos mokėti ne tik tiesioginių išmokų, bet ir paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių" avansinę dalį. Tačiau avansas Kaimo plėtros programos dalyviams gali būti mokamas tik tuo atveju, jei pastarieji neturi įsiskolinimų Valstybiniam socialiniam draudimo fondui (Sodrai) bei Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).

Avansas bus mokamas lapkričio 30 d. Planuojama, kad ūkininkaujantys nederlingose žemėse ūkininkai sulauks 33 mln. Eur avansinių išmokų. Tačiau pervedant paramos lėšas kaimo plėtros programos dalyviams atsižvelgiama į tai, ar pareiškėjai neturi įsiskolinimų valstybės biudžetui.

Fiziniai asmenys, pateikusieji paraiškas pagal su plotu susijusias Kaimo plėtros programų priemones, gali gauti išmokas tik tuo atveju, jei neturi įsiskolinimų Sodrai.

Tuo tarpu juridiniams asmenims paramos lėšos gali būti mokamos tik tuo atveju, jei šie asmenys neturi įsiskolinimų Sodrai ir VMI. Tiesa, ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla yra finansuojama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, bei juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai.

 

Parengta pagal NMA informaciją


Kategorijos: Parama žemės ūkiui

Valstybės pagalba veislininkystei – ką reikėtų žinoti?

Valstybė kasmet skiria daugiau kaip 3 mln. eurų plėtoti nacionalinę gyvūnų veislininkystės sistemą.  

Parama ūkių biosaugai stiprinti

Priemonės prioritetas bus teikiamas kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams 

Aktualūs ūkininkų įsipareigojimai spalį

Primename spalio mėnesio įsipareigojimų terminus ūkininkams, šiais metais pateikusiems paraiškas gauti tiesiogines išmokas bei dalyvaujantiems su plotu susijusių Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose. 

Kokia parama gali pasinaudoti bitininkai?

Žemės ūkio ministerija, siekdama padėti bitininkams, yra numačiusi ne vieną priemonę, galinčią jiems padėti. 

Nuo lapkričio 19 d. – paraiškos naujam verslui pradėti (kompensuojant išlaidas iki 16 tūkst.)

Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad bus remiama ne žemės ūkio veikla. 

Rudens pradžia – metas planuoti miško veisimą

Miškininkai, dar nepasinaudoję šia galimybe, tačiau numatę plėsti savo miškų plotus, paraiškas galės teikti iki spalio 31 d. 

sausra

Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai

Pareiškėjai, negalintys įvykdyti paramai gauti keliamų reikalavimų ar prisiimtų įsipareigojimų dėl sausros ir ūkininkaujantys teritorijoje, kurioje nepaskelbta stichinė sausra, turi pranešti apie tai Nacionalinei mokėjimo agentūrai 

Temą atitinkančios įmonės