Kodėl pareiškėjams kartais prireikia sugrąžinti gautą paramą

2019-04-03 14:53   Peržiūros : 41   Spausdinti


Kai NMA administruodama ūkininkų paraiškas gauti tiesiogines išmokas, paramą pagal su plotu susijusias Kaimo plėtros programos priemones, paramą už laikomus gyvulius duomenis atnaujina duomenis, kartais nustato deklaruotų duomenų neatitikimų. ES teisės aktai įpareigoja NMA, pasikeitus paraiškos duomenims, paraiškas vertinti iš naujo. Norėdami padėti ūkininkams išvengti klaidų, kurios gali turėti įtakos skolos susidarymui, supažindiname su administravimo praktikoje pasitaikančiais pavyzdžiais.

NMA, nustačiusi duomenų neatitikimų, kartais turi priimti sprendimą dėl pareiškėjui jau išmokėtos dalies paramos sumos susigrąžinimo. NMA, atsižvelgdama į susidariusią pareiškėjams nepalankią situaciją, stengiasi kiek galima jiems padėti: išnagrinėja konkrečią situaciją (dėl force majeure aplinkybių), pareiškėjams suteikia galimybę skolą grąžinti dalimis per tam tikrą laiką ar padengti būsimosiomis išmokomis.

Kaip rodo statistikos duomenys, dažniausiai skolos susidaro dėl kontrolinių žemės sklypų pasikeitimų (2018 m. duomenimis 64 proc.), gavus naują ortofotografinę nuotrauką. Jei atnaujintoje ortofotografinėje nuotraukoje matoma, kad deklaruotiems plotams, už kuriuos buvo prašoma paramos, buvo priskirti pastatai, iškasti tvenkiniai, krūmai ar mišku apaugę laukai bei kiti paramai netinkami objektai, už tokius plotus gautą paramą reikia grąžinti. Likusi dalis (36 proc.) skolų susidaro dėl prisiimtų tęstinių įsipareigojimų nesilaikymo arba nutraukimo prieš terminą, dėl pavėluotos gyvulių registracijos ir kitų priežasčių.

Vadovaujantis teisės aktais, parama gali būti susigrąžinta skaičiuojant nuo metų, kuriais buvo padarytas (užfiksuotas) pažeidimas, tačiau ne daugiau kaip už ketverius metus. Žemiau, remiantis paraiškų administravimo praktika, pateikiami pavyzdžiai, kada paramos skirti negalima.

 

Deklaruojami netinkami paramai plotai

 

I pavyzdys

Deklaruoto ploto dalį sudaro medžių grupės / krūmynai

2018 m. pareiškėjas deklaravo lauką pagal 2015-05-25 darytą ortofotografinę nuotrauką, kurioje matyti, jog laukas atitinka paramos tiesioginėmis išmokomis keliamus reikalavimus. Tuo tarpu 2018-05-30 darytoje ortofotografinėje nuotraukoje matyti maži medeliai ir krūmai. Pareiškėjui už šią lauko dalį tiesioginės išmokos už 2018 m. nemokamos, o jau išmokėta parama susigrąžinama.

 

Ortofotografinę nuotrauką, darytą 2015-05-25, rasite čia.

Ortofotografinę nuotrauką, darytą 2018-05-30, rasite čia.

 

II pavyzdys

Deklaruoto ploto dalį sudaro kelias, pastatas ar kitas objektas

2018 m. pareiškėjas deklaravo lauką pagal 2015-05-29 darytą ortofotografinę nuotrauką, kurioje matyti, jog visas laukas atitinka tiesioginėms išmokoms keliamus reikalavimus. Tuo tarpu 2018-05-30 darytoje ortofotografinėje nuotraukoje matyti pastatytas gyvenamasis namas. Todėl pareiškėjui tiesioginės išmokos už šią lauko dalį už 2018 m. nemokamos, o jau išmokėta parama susigrąžinama.

Ortofotografinę nuotrauką, darytą 2015-05-29, rasite čia.

Ortofotografinę nuotrauką, darytą 2018-05-30, rasite čia.

 

III pavyzdys

Deklaruoto ploto dalį sudaro kelias

2018 m. pareiškėjas deklaravo lauką pagal 2015-06-01 darytą ortofotografinę nuotrauką, kurioje matyti, jog visas laukas atitinka tiesioginėms išmokoms keliamus reikalavimus. Tuo tarpu 2018-06-01 darytoje ortofotografinėje nuotraukoje matyti kelias. Todėl pareiškėjui tiesioginės išmokos už šią lauko dalį už 2018 m. nemokamos, o jau išmokėta parama susigrąžinama.

Ortofotografinę nuotrauką, darytą 2015-06-01, rasite čia.

Ortofotografinę nuotrauką, darytą 2018-06-01, rasite čia.

 

IV pavyzdys

Deklaruoto ploto dalį sudaro šlapias nedirbamas plotas

2018 m. pareiškėjas deklaravo plotą pagal 2016-05-08 ortofotografinę nuotrauką. Tuo tarpu 2018 m. palydovinėje nuotraukoje matomas apsemtas nedirbamas plotas. Todėl pareiškėjui tiesioginės išmokos už šią lauko dalį už 2018 m. nemokamos, o jau išmokėta parama susigrąžinama.

Ortofotografinę nuotrauką, darytą 2016-05-08, rasite čia.

2018 m. palydovinę nuotrauką rasite čia.

 

Nutrūksta įsipareigojimų pagal KPP priemones vykdymas

ES reglamente numatyti atvejai, kokiais kriterijais remiantis prašoma grąžinti paramą pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemones „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas", „Ekologinis ūkininkavimas", „Su „Natura 2000" ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos". Įsipareigojimus prisiėmę ūkininkai juos turi vykdyti nenutrūkstamai. Jeigu pavyzdžiui, pareiškėjas, prisiėmęs 5 metų įsipareigojimus pagal tam tikrą priemonės veiklą, ketvirtais įsipareigojimų metais netęsia jų vykdymo, paramą jis turi sugrąžinti už visus ankstesnius metus (kaip nustatyta priemonės įgyvendinimo taisyklėse).

 

Registruose pakeisti laikomų gyvulių duomenys

Parama gali būti mokama tik už paraiškos teikimo metais paramos reikalavimus atitinkančius gyvulius. Pažeidimai gali būti nustatomi, kai pareiškėjas gyvulį išregistravo atgaline data (nustatomas faktas, kad paraiškos teikimo metais gyvulio, už kurį buvo prašoma paramos, jau nebuvo valdoje).

 

Galimybė skolą grąžinti dalimis ar padengti būsimosiomis išmokomis

Susidariusią skolą pareiškėjai gali grąžinti dalimis, iš anksto su NMA suderinę skolų grąžinimo planą. Šia galimybe 2018 m. pasinaudojo 207 pareiškėjai. Svarbu paminėti, kad ES reglamentas suteikia valstybei narei teisę nesiekti susigrąžinti iš paramos gavėjo sumos, neviršijančios 100 Eur (neįskaitant palūkanų). Taigi ūkininkai skolos iki 100 Eur (neįskaitant palūkanų) grąžinti neturi. Žinotina, kad palūkanos skaičiuojamos po 60 kalendorinių dienų nuo sprendimo dėl skolos susigrąžinimo gavėjui išsiuntimo dienos.

NMA inf.


Kategorijos: Parama žemės ūkiui

Išmokos smulkiems ūkininkams: kam priklauso, kur kreiptis ir kada pasieks pinigines

Periodinė išmoka už vieną pilną karantino mėnesį taip pat siekia 200 eurų.  

Valstybės pagalba veislininkystei – ką reikėtų žinoti?

Valstybė kasmet skiria daugiau kaip 3 mln. eurų plėtoti nacionalinę gyvūnų veislininkystės sistemą.  

Parama ūkių biosaugai stiprinti

Priemonės prioritetas bus teikiamas kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams 

Aktualūs ūkininkų įsipareigojimai spalį

Primename spalio mėnesio įsipareigojimų terminus ūkininkams, šiais metais pateikusiems paraiškas gauti tiesiogines išmokas bei dalyvaujantiems su plotu susijusių Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose. 

Kokia parama gali pasinaudoti bitininkai?

Žemės ūkio ministerija, siekdama padėti bitininkams, yra numačiusi ne vieną priemonę, galinčią jiems padėti. 

Nuo lapkričio 19 d. – paraiškos naujam verslui pradėti (kompensuojant išlaidas iki 16 tūkst.)

Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad bus remiama ne žemės ūkio veikla. 

Rudens pradžia – metas planuoti miško veisimą

Miškininkai, dar nepasinaudoję šia galimybe, tačiau numatę plėsti savo miškų plotus, paraiškas galės teikti iki spalio 31 d. 

sausra

Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai

Pareiškėjai, negalintys įvykdyti paramai gauti keliamų reikalavimų ar prisiimtų įsipareigojimų dėl sausros ir ūkininkaujantys teritorijoje, kurioje nepaskelbta stichinė sausra, turi pranešti apie tai Nacionalinei mokėjimo agentūrai 

Temą atitinkančios įmonės