Kaimo plėtros programoje – trys naujos priemonės

2019-01-29 10:33   Peržiūros : 148   Spausdinti


parama zemes ukuiietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (KPP) stebėsenos komitetas, kurį sudaro įvairių ministerijų, žemdirbių savivaldos, nevyriausybinių organizacijų atstovai, pritarė siūlomam programos finansinio plano pakeitimo projektui.

„Šie pakeitimai yra tai, kas naujoviška, kas reikalinga, kas gali padidinti kaimo gyvybingumą ir konkurencingumą. Suprantu, kiekvienas atsineša savo lūkesčius, tačiau svarbiausia žiūrėti į visumą - kaimas ir gamintojai turi stiprėti", - pabrėžia žemės ūkio ministras Giedrius Surplys.

Stebėsenos komitetas pritarė ne vienos priemonės pakeitimams, susijusiems su fiksuotų išlaidų apmokėjimo taikymu. Svarbūs pakeitimai laukia priemonės „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu", taip pat peržiūrėtos vietos bendruomenių administravimo išlaidos, papildytas mažiau palankių ūkininkauti vietovių sąrašas, padidintos miškams skirtos priemonės išmokos.

Suderinus su Europos Komisija, programą ruošiamasi papildyti trimis naujomis priemonėmis ir veiklomis. Siekiant racionaliai panaudoti lėšas atitinkamai perskirstytas ir KPP biudžetas, iš mažiau populiarių priemonių lėšas skiriant sėkmingiau įgyvendinamoms.

Naująja priemone „Parama gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimui ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymui"  bus siekiama padėti ūkiams spręsti rizikos valdymo problemas. Pagal ją numatyta ūkiams kompensuoti dalį lėšų, investuotų į prevencines biologinės saugos priemones. Tai paskatintų juos geriau prisitaikyti prie ypač pavojingų užkrečiamųjų gyvūnų ligų. Numatytas priemonės biudžetas - 4,4 mln. Eur.

Vilkų daromai žalai kasmet augant, Stebėsenos komitetas nutarė, kad KPP priemonę „Investicijos į materialųjį turtą" tikslinga papildyti nauja veikla - „Prevencinių priemonių taikymas prieš plėšrūnų ūkiniams gyvūnams daromą žalą". Pagal veiklą, kuriai numatoma skirti 1 mln. Eur, planuojama remti elektrinio piemens ir elektrinių tvorų, specialių aviganių šunų veislių įsigijimą.

Stebėsenos komitetas taip pat pritarė KPP papildymui nauja veiklos sritimi - „Pajamų stabilizavimo priemone (rizikų valdymo fondai)". Šiai veiklai numatoma skirti 1,6 mln. Eur.

Perskirsčius lėšas tarp KPP priemonių, parama smulkiems ūkiams padidės 10 mln. Eur.

Atsižvelgęs į blogą melioracijos sistemų būklę ir lėšų iš valstybės biudžeto trūkumą, Stebėsenos komitetas pritarė, kad parama žemės ūkio vandentvarkai padidėtų beveik 1,9 mln. Eur.

Poreikis tvarkyti vietinius kelius kaime vis dar išlieka didžiulis. Nesutvarkyti keliai trukdo pritraukti investicijas, kurtis naujiems verslams, gyventi šeimoms. Tikimasi, kad Europos Komisija pritars Lietuvos siekiams paramai investicijoms į visų rūšių mažos apimtiems infrastruktūrą (t. y. savivaldybių projektams vietiniams keliams tvarkyti) papildomai skirti 10,4 mln. Eur.

ZUM.Lt inf


Kategorijos: Parama žemės ūkiui

Išmokos smulkiems ūkininkams: kam priklauso, kur kreiptis ir kada pasieks pinigines

Periodinė išmoka už vieną pilną karantino mėnesį taip pat siekia 200 eurų.  

Valstybės pagalba veislininkystei – ką reikėtų žinoti?

Valstybė kasmet skiria daugiau kaip 3 mln. eurų plėtoti nacionalinę gyvūnų veislininkystės sistemą.  

Parama ūkių biosaugai stiprinti

Priemonės prioritetas bus teikiamas kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams 

Aktualūs ūkininkų įsipareigojimai spalį

Primename spalio mėnesio įsipareigojimų terminus ūkininkams, šiais metais pateikusiems paraiškas gauti tiesiogines išmokas bei dalyvaujantiems su plotu susijusių Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose. 

Kokia parama gali pasinaudoti bitininkai?

Žemės ūkio ministerija, siekdama padėti bitininkams, yra numačiusi ne vieną priemonę, galinčią jiems padėti. 

Nuo lapkričio 19 d. – paraiškos naujam verslui pradėti (kompensuojant išlaidas iki 16 tūkst.)

Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad bus remiama ne žemės ūkio veikla. 

Rudens pradžia – metas planuoti miško veisimą

Miškininkai, dar nepasinaudoję šia galimybe, tačiau numatę plėsti savo miškų plotus, paraiškas galės teikti iki spalio 31 d. 

sausra

Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai

Pareiškėjai, negalintys įvykdyti paramai gauti keliamų reikalavimų ar prisiimtų įsipareigojimų dėl sausros ir ūkininkaujantys teritorijoje, kurioje nepaskelbta stichinė sausra, turi pranešti apie tai Nacionalinei mokėjimo agentūrai 

Temą atitinkančios įmonės