Apie įsipareigojimus auginant nykstančius naminius gyvūnus

2018-03-06 15:26   Peržiūros : 41   Spausdinti


juodagalvės avysNacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) jau ne pirmus metus kvietė teikti paraiškas nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvuliams ir naminiams paukščiams išsaugoti. Parama šiai veiklai, atsižvelgiant į tai, kada pateikta paraiška, mokama 5, 6 arba 7 metus, tačiau tam, kad ji būtų nepertraukiamai teikiama, būtina laikytis prisiimtų įsipareigojimų, tad NMA paramos gavėjams primena pagrindinius reikalavimus. Nykstančių gyvulių ar naminių paukščių skaičius ūkyje negali mažėti

Pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programoje (KPP) pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas" veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas", teikdami paraišką prisiima vieną svarbiausių įsipareigojimų - išlaikyti paramos paraiškoje deklaruotą nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ar naminių paukščių skaičių 5 arba 6 metus ir vykdyti minėtą veiklą nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos iki paskutiniųjų įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios dienos. Taigi, minėtu laikotarpiu nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ar naminių paukščių skaičius ūkyje negali būti mažesnis nei paraiškos teikimo dieną. Taip pat pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai privalo:

 • laikytis gyvūnų gerovės, gyvūnų sveikatingumo, ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo reikalavimų;
 • ūkinius gyvūnus ir naminius paukščius veisti tik grynuoju veisimu, t. y. poruoti tik tos pačios veislės ūkinius gyvūnus arba naminius paukščius;
 • dalyvauti įgyvendinant teisės aktų pripažintos veislininkystės institucijos selekcinę programą;
 • vykdyti gyvulių produktyvumo kontrolę;
 • ūkinių gyvūnų bandą papildyti ūkiniais gyvūnais iš savininkų, laikančių nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulius ir (ar) naminius paukščius, kurių kilmė patvirtinta genetiškai;
 • dėl nuo paramos gavėjo nepriklausančių priežasčių sumažėjus pagal šią priemonę deklaruotų ūkinių gyvūnų skaičiui, per 20 dienų informuoti NMA ir pateikti įrodančius dokumentus bei atnaujinti duomenis apie ūkinių gyvūnų pokyčius valdoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo" nustatyta tvarka;
 • dėl nuo paramos gavėjo nepriklausančių priežasčių sumažėjus ūkinių gyvūnų skaičiui, per 120 dienų atkurti ūkinių gyvūnų skaičių ir atnaujinti duomenis apie ūkinių gyvūnų pokyčius valdoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 nustatyta tvarka.

Jei gyvūnas keičiamas kitu NMA specialistai taip pat atkreipia dėmesį, kad, keičiant bent vieną paraiškoje deklaruotą arklį, galviją, kiaulę į tokios pat kilmės kitą, būtina apie tai per 30 darbo dienų informuoti NMA pareiškėjui patogiu informavimo būdu (paštu, el. paštu) ir nurodyti paramos paraiškoje deklaruotų arklio, galvijo, kiaulės tapatybės nustatymo numerį, pateikti naujai deklaruojamo paramai pagal šią veiklą arklio, galvijo arba kiaulės tapatybės nustatymo numerį bei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 nustatyta tvarka, atnaujinti duomenis apie ūkinių gyvūnų pokyčius valdoje. Keisdamas bent vieną paramos paraiškoje deklaruotą avį, vištinę žąsį į tokios pat kilmės kitą, pareiškėjas jam patogiu informavimo būdu (paštu, el. paštu) per 30 darbo dienų privalo nurodyti NMA paramos paraiškoje deklaruotos avies kilmės pažymėjimo ar vištinės žąsies tapatybės nustatymo numerį ir pateikti naujai deklaruojamos paramai pagal šią veiklą avies kilmės pažymėjimą ar vištinės žąsies kilmės sertifikatą bei tapatybės nustatymo numerį. Tai, kas svarbu patikrų vietoje metu NMA, siekdama įsitikinti, kad paramos gavėjas, vykdydamas KPP veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas", laikosi prisiimtų reikalavimų, organizuoja patikras vietoje. Pažymėtina, kad jų metu nustatoma, ar veiklos vykdytojas turi paramos paraiškoje įsipareigotų išlaikyti ūkinių gyvūnų kilmės patvirtinimo dokumentus (šių dokumentų nereikalaujama, jei ūkyje laikomi arkliai ir galvijai). Taip pat patikrų vietoje metu tikrinama, kaip visoje valdoje laikomasi šių pagrindinių reikalavimų pagal veiklą:

 • ūkiniai gyvūnai turi būti tinkamai ir laiku suženklinti ir užregistruoti;
 • galvijų laikytojai turi turėti teisingai užpildytus galvijo pasus;
 • ūkiniai gyvūnai turi būti laikomi laikantis gyvūnų gerovės reikalavimų;
 • visoje valdoje laikomasi Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų apraše ir Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 m., apraše išdėstytų reikalavimų.

Kaip skaičiuojama parama Pareiškėjams ir paramos gavėjams, jau laukiantiems išmokų iš NMA, svarbu žinoti, kad mokėtina paramos suma apskaičiuojama remiantis paramos paraiška ir prie jos pridėtų dokumentų duomenimis, taip pat atsižvelgiama į administracinių patikrų bei patikrų vietoje rezultatus. NMA apskaičiuojant mokėtiną sumą, imamas metinis paramos gavėjo pagal šią veiklą įsipareigotų išlaikyti kiekvienos gyvūnų rūšies skaičiaus perskaičiuotas SG vidurkis, kuris apskaičiuojamas kiekvieno mėnesio 1-ąją dieną. Jei pateiktas prašymas dėl ūkinių gyvūnų skaičiaus didinimo, SG vidurkis perskaičiuojamas nuo šio prašymo pateikimo NMA datos.

 


Kategorijos: Parama žemės ūkiui

Kokia parama gali pasinaudoti bitininkai?

Žemės ūkio ministerija, siekdama padėti bitininkams, yra numačiusi ne vieną priemonę, galinčią jiems padėti. 

Nuo lapkričio 19 d. – paraiškos naujam verslui pradėti (kompensuojant išlaidas iki 16 tūkst.)

Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad bus remiama ne žemės ūkio veikla. 

Rudens pradžia – metas planuoti miško veisimą

Miškininkai, dar nepasinaudoję šia galimybe, tačiau numatę plėsti savo miškų plotus, paraiškas galės teikti iki spalio 31 d. 

sausra

Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai

Pareiškėjai, negalintys įvykdyti paramai gauti keliamų reikalavimų ar prisiimtų įsipareigojimų dėl sausros ir ūkininkaujantys teritorijoje, kurioje nepaskelbta stichinė sausra, turi pranešti apie tai Nacionalinei mokėjimo agentūrai 

Temą atitinkančios įmonės