Sklypo suformavimas, paskirties keitimas ir įteisinimas: kaip tą atlikti?

2018-06-27 11:16   Peržiūros : 2016   Spausdinti


Jūs esate žemės sklypo bendrasavininkis ir norite savo dalį parduoti, dovanoti ar įkeisti. Turite sklypą, kurį norite padalinti į mažesnius ir pakeisti jų naudojimo paskirtį. Ketinate statytis namą žemės ūkio paskirties žemėje? Sitaucijų gali būti daug. Kokie pagrindiniai jų sprendimo žingsniai?

Sklypo suformavimas, paskirties keitimas ir įteisinimas

Visų situacijų susijusių žemės sklypų formavimu ir nuosavybės įteisinimu neišnagrinėsime, tačiau su šioje srityje dirbančių specialistų pagalba pabandysime aptarti dažniausiai pasitaikančius atvejus ir nubrėžti pagrindinius veiksmus.

Žemės sklypo formavimas prie naudojamų statinių

Jeigu reikia įteisinti žemės sklypą prie nuosavybės teise priklausančių statinių, pirmas žingsnis siekiant šio tikslo - geodeziniai  arba kadastriniai matavimai.

Žemės sklypo geodeziniai matavimai - tai tikslus žemės sklypo ploto nustatymas, tikslios žemės sklypo ribos ir jų posūkio taškų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje, žemės sklypo plano ir kitų duomenų, reikalingų įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastro (NTK) duomenų bazę, parengimas.

Kadangi kiekvieno sklypo geodeziniai duomenys įrašomi nekilnojamo turto kadastro duomenų bazėje, šie matavimai dar vadinami kadastriniais matavimais.

"Yra keletas priežasčių, dėl kurių raginčiau įgyvendinti dalies žmonių vis atidėliojamus žemės sklypų dokumentų sutvarkymo darbus, pirmas kurių yra geodeziniai arba kadastriniai matavimai. Pirmoji priežastis ta, kad visos paslaugos nuolat brangsta, antroji - dalyje savivaldybių tikslinami bendrieji planai, rengiami savivaldybės ir vietos lygmens bendrieji planai pagal naująjį Teritorijų planavimo įstatymą", - sako kadastrinius matavimu atliekančios įmonės "Altagis"direktorius Albinas Tamošiūnas.

Tuos, kurie neturi suformuoto žemės sklypo prie gyvenamojo namo, jis ragina pirmajame etape bent atlikti geodezinius matavimus, kad formuojant aplinkinius sklypus neliktumėte tik ant žemės, ant kurios stovi namas.

Pirmas žingsnis norint įteisinti naudojamą žemės sklypą - kadastriniai matavimai.
Pirmas žingsnis norint įteisinti naudojamą žemės sklypą - kadastriniai matavimai.

Kitas etapas būtų namų valdos žemės sklypo projekto parengimas ir išpirkimas iš valstybės. Vadovaujantis Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje numatytomis aplinkybėmis, valstybinė žemė užstatyta fiziniams ir juridiniams asmenims priklausančiais statiniais, parduodama ne aukciono būdu. Jei tai nuolatinė gyvenamoji vieta, taikoma 40 proc. nuolaida nuo vietovėje esančios žemės vertės. Valstybinės žemės sklypai parduodami tokio dydžio, kuris būtinas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Šie žemės sklypai miestuose negali būti didesni kaip 0,2 hektaro (20 arų) Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Druskininkuose, Palangoje, Birštone ir ne didesni kaip 0,3 hektaro (30 arų) - kituose miestuose (išskyrus Neringą). Jei naudojamas sklypas didesnis, parduodamo sklypo plotas gali siekti atitinkamai iki 0,3 ir 0,4 ha.

Sklypo formavimas ir paskirties keitimas žemės valdų projektais

Nuo 2014 m. sausio 1 d. žemės sklypų paskirtis keičiama ir sklypai formuojami žemės valdos projektais, o ne vien detaliaisiais planais kaip būdavo anksčiau. Tai reiškia, kad jų paskirtis gali būti keičiama formuojant, padalijant sklypą ir kitais žemės valdos projektais. Ką tai reiškia praktiškai?

"Altagis" direktorius paaiškina, jog sklypo savininkas, norėdamas suformuoti ar pertvarkyti sklypą ir pakeisti jo naudojimo paskirtį, turi pateikti prašymą elektroninėje Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS) užpildant atitinkamą formą. Galima su prašymu kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos padalinį (kai žemės sklypas yra kaimo gyvenamojoje vietovėje), arba savivaldybės administracijos direktorių (kai sklypas yra miesto ar miestelio teritorijoje).

Bet kuriame prašyme nurodomas projekto rengimo tikslas (pavyzdžiui, sujungiant du sklypus suformuoti sklypą komercinio pastato statybai), sklypo kadastrinis numeris ir pateikiamas planas ar planai. "Altagis" vadovas sako, kad šį darbą gali padaryti pats savininkas, arba patikėti jį specialistams, kas yra patogiau ir paprasčiau, nes toli gražu ne visi žmonės supranta oficialią biurokratinę įstatymų ir reglamentų kalbą.

„Turime nemažai informacijos arba žinome, kur jos ieškoti, tad logiška, kad labai dažnai sklypo projekto rengimo darbą pradedame nuo pat jo pradžios, sudarydami su klientu paslaugos teikimo sutartį. Taip tiesiog greičiau, nes žinome žemėtvarkos įstatymų nuostatas, poįstatyminius aktus, prašymų pateikimo sąlygas, tad klientams patariame, kaip elgtis vieje ar kitoje sitaucijoje, juk kiekvienas atvejis individualus ir unikalus", - teigia įmonės vadovas.

„Altagis
„Altagis" matininkai naudoja naujausių technologijų instrumentus ir programinę įrangą.

Pateikus prašymą gaunamas atsakymas, ar toje vietovėje ir tam sklypui leidžiama rengti žemėtvarkos projektą, jei prašymas pateiktas elektroniniu būdu sistemoje galima stebėti jo eigą - kada derinamas su institucijomis, rengiamos sąlygos ir kt.

Gavus sprendimą rengti žemės sklypo formavimo/pertvarkymo sąlygas, išduodamos projekto sąlygos ir šiame etape jau būtina specialistų pagalba. Jei reikia, jie pirmiausia jie padaro topografinę arba geodezinę nuotrauką, jei matavimai seni, iš naujo atlieka geodezinius matavimus ir, laikydamiesi nurodytų sąlygų, parengia projektą, suderina su užsakovu, paviešina jį, gauna institucijų patvirtinimą, atlieka kadastrinius matavimus, paženklina sklypą vietovėje ir tik tuomet jį galima registruoti VĮ „Registrų centras".

Jeigu vienas sklypas dalijamas į kelis, galima sklypą dalinti rengiant sklypo detalųjį planą. Tuomet žemės sklypo savininkas ar naudotojas teikia prašymą savivaldybės administracijos direktoriui. Prašymo nagrinėjimo ir projektavimo sąlygų išdavimo etapai panašūs, nauja yra tai, kad viešinimo etape žemės sklypo savininkas ar naudotojas prie teritorijos į turi pastatyti stendą, kuriame pateikia informaciją apie detaliojo plano rengimo pradžią ir planavimo tikslus, nurodydamas planuojamo žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį bei informaciją apie numatomą statyti pastatą.

Ūkininko sodybos sklypo projektas

Tai, kas buitine kalba yra namo statymas žemės ūkio paskirties žemėje, biurokratine kalba yra kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Paprastai šnekant, jis reikalingas, jei norite pasistatyti namą jums nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties sklype, bet biurokratine kalba toks pastats bus vadinamas ūkininko sodyba, o pastato ir žemės savininkas - ūkininku, nors gerai žinome, kad taip dažniausiai nėra.

Ūkininkas gali statyti vieną ūkininko sodybą nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties ne mažesniame kaip 0,5 hektaro žemės sklype, išskyrus teritorijas po 1995 m. birželio 1 d. priskirtas miestams.

Pagrindinių veiksmų eiga tokia pat,  kaip ir rengiant žemės sklypo formavimo /pertvarkymo projektą:

  • Pateikiamas prašymas Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui arba užpildoma prašymo formą ŽPDRIS elekroninėje sistemoje.
  • Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar teritorinio padalinio vadovas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo ir planavimo tikslų arba pateikia motyvuotą atsisakymą jį priimti.
  • Žemės sklypo savininkas arba jo įgaliotas planavimo organizatorius apie priimtą sprendimą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų bei patvirtintą planavimo darbų programą paskelbia seniūnijos, kurioje yra planuojama teritorija, skelbimų lentoje ir Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje.
  • Gavęs planavimo sąlygas, žemės sklypo savininkas ar jo įgaliotas planavimo organizatorius su  projekto rengėju - jais gali būti tik atestuoti specialistai,  sudaro rašytinę sutartį kaimo plėtros žemėtvarkos projektui parengti ir toliau jau jau dirba specialistai. Jie ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios sutarties sudarymo užpildo ŽPDRIS nurodytus sutarties duomenis.
  • Projekto organizatorius parengia projektą ir derina su žemės sklypo savininku.
  • Projekto rengėjas arba žemės sklypo savininkas, kitas planavimo organizatorius  užtikrina projekto viešinimą.
  • Projektas derinamas savivaldybės Teritorijų planavimo komisijoje.
  • Pateikiamas registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.
  • Įsigaliojus projektui, ūkininkas gali kreiptis į vietos savivaldybę dėl leidimo statyti ūkininko sodybą išdavimo.

MB "Altagis" vadovas primena, kad kadastriniai matavimai apima ne tik žemės sklypų, bet ir pastatų,  matavimus, kurie liaudiškai vadinami inventorizacija, jie būtini tiek sklypų, tiek pastatų nuosavybės dokumentų gavimui.

"Labai dažnai žmonės neįsivaizduoja, kiek laiko trunka kadastrinių matavimų procedūra ir mano, kad juos galima atlikti žaibiškai. Sklypo matavimo, suformavimo procedūra trunka apie 2 mėnesius, nes kvietimus, kad atvyktų pasirašyti matavimų akto, gretimų sklypų savininkams reikia išsiųsti mažiausiai prieš 10 dienų. Jei kaimynai neatvyksta arba atvyksta ne visi, neatvykusiems registruotu laišku siunčiama žemės sklypo ribų akto kopija ir 30 dienų laukiama jų pastabų. Žemės sklypo planą tikrina vietos Žemėtvarkos skyrius, jis irgi turi 30 dienų laikotarpį šiam darbui. Tik gavus išvadas galima registruoti nuosavybės teisę. Tad procesas netrumpas, bet stengiamės, kad jis neišsitęstų, dirbame visoje Lietuvoje", - sako Šiaulių įmonės "Altagis" direktorius A. Tamošiūnas.

Žemės sklypo pirkimas namo statybai

Nepriklausomai nuo to, ar perkate sklypą iš jo savininko, ar iš NT agentūros, pagrindinis ir svarbiausias dokumentas, liudijantis sklypo nuosavybę, yra Nekilnojamojo turto registro išrašas pagal nurodytą turto adresą. Jis turi būti patvirtintas registro tvarkytojo spaudu ir parašu. Prie NT registro išrašo pridedama žemės sklypo schema arba planas. Atkreipkite dėmesį, kokiu būdu suformuotas žemės sklypas - atliekant preliminarius ar kadastrinius matavimus. Pirmuoju atveju nėra garantijų, kad sklypo ribos yra tikslios.

Geodezinių arba kadastrinių matavimų plane būna pažymėtos tikslios sklypo koordinatės, taip išvengiama nesusipratimų dėl sklypo ploto ir ribų.

Jeigu sklypas aptvertas, verta išsiaiškinti, ar tvora pastatyta ant sklypo ribų, ar neužima valstybinės ar kieno nors privačios žemės. Tai rodo sklypo žymėjimas vietovės plane, kurį tvirtina geodezinius matavimus atliekantis specialistas ar įmonė.

Kiekvienas žemės sklypas, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, turi trijų dalių dvylikos skaitmeninių simbolių sklypo kadastrinį numerį: - „XXXX/YYYY:ZZZZ" (XXXX - kadastro vietovės kodas, YYYY - kadastro bloko kodas, ZZZZ - sklypo numeris kadastro bloke).

NT registro išraše be kadastrinio numerio dar nurodomi žemės sklypo naudojimo apribojimai, jeigu tokių yra. Tai gali būti aukštos įtampos elektros linijos apsaugos zonos, servitutai, kelių, ežerų upių apsaugos zonos ir kt.

"Teoriškai viskas aišku, bet nebūna standartinių atvejų ir projektų, kiekvienas vis kitoks, kaip nebūna ir standartinių sklypų. Visgi patariame užsakyti projektą ar matavimus specialistams, su jais konsultuotis, nes tik tokiu atveju visada galima rasti išeitį iš kebliausių situacijų", - savo patirtį apibendrina MB "Altagis" vadovas.

Parengta pagal MB "Altagis" informaciją

 


Kategorijos: Žemės ūkio pastatų statyba ir įrengimas
Svarbu
Arkiniai angarai

Arkiniai angarai

Arkinio angaro statyba, arkinio angaro konstrukcija, arkinio angaro šiltinimas, arkiniai angarai gyvuliams, technikai, grūdams,  

Karkasinio namo statyba

Karkasinio namo statyba

Karkasinis namas, karkasinio namo projektavimas, pažingsninė instrukcija kaip statyti karkasinį namą, karkasinio namo statybos klaidos 

Karvidės statyba

Karvidės statyba ir įranga

Karvidės projektavimas, karvidžių tipai, fermos įranga, karvių šėrimo įranga, karvių melžimo įranga 

Šuns voljeras

Šuns voljeras

Koks turi būti šuns voljeras? Kaip įrengti šuns voljerą, šuns voljero dydžiai 

Vištų auginimas

Vištų auginimas

Vištų auginimo sąlygos ir moderni vištidės įranga, vištų šėrimo įranga, vištidės projektavimas, vėdinimas, šildymas, apšvietimas  

Avių auginimas

Avių auginimas

Kaip auginti avis, tinkamiausios auginimui avių veislės, mėsinės avių veislės, avių priežiūra, bevilnės avys, avių maitinimas, avių ligos 

Rekuperacinės sistemos įrengimas

Rekuperacinės sistemos įrengimas

Vėdinimo projektavimas, buitiniai ir pramoniniai rekuperatoriai, galingumo nustatymas, ortakiai, valdymas ir kitos detalės, svarbios teisingam vėdinimo įrangos pasirinkimui ir montavimui. 

Vėdinimo sistemos įrengimas

Vėdinimo sistemos įrengimas

Rekuperacinės sistemos kaina nėra tokia didelė, kad rizikuotume savo sveikata. Pilnaverčio vėdinimo trūkumas gali būti alergijų, astmos, pelėsių atsiradimo priežastimi.  

Terasos statyba

Terasos statyba

Ar įmanoma pastatyti beveik amžiną lauko terasą? Juk terasos medžiagos ir tvirtinimo elementai veikiami pačių agresyviausių sąlygų. Lietaus ir sniego tirpsmo vanduo, aukšta temperatūra, ultravioletiniai spinduliai, dviguba temperatūra ir ultravioletiniai spinduliai atsispindėję nuo vitrininės sienos stiklų. 

Grūdų džiovyklų automatizavimas

Grūdų džiovyklų ir elevatorių automatizavimo perspektyvos

Kodėl reikalinga automatizuoti grūdų kokybinį apdorojimą ir kokios šio proceso transformacijos perspektyvos. 

Grūdų elevatoriaus įrengimas

Grūdų elevatoriaus įrengimas

Į ką reikia atkreipti didžiausią dėmesį renkantis elevatorių.  

grūdų elevatorius

Grūdų elevatoriai ir jų automatizavimas

Grūdų apdorojimo įranga ir elevatoriaus darbas, elevatoriaus automatizavimo sprendimai. 

Betoninės aikštelės įrengimas

Betoninės aikštelės įrengimas

Betono danga be betono ir asfalto trūkumų 

Elektros instaliacija name

Namo elektros instaliacijos planas turėtų būti parengtas iki pamatų užpylimo 

Ištraukiamo oro šilumos siurbliai

Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį. 

Karkasinio namo šiltinimas

Karkasinio namo šiltinimas

Karkasinio namo sienų šiltinimas akmens vata, sandarumo sprendimai, vėjo ir garo izoliacija. Karkasinių sienų konstrukcija. 

Vandens gręžiniai – viskas, ką reikia žinoti

Kaip turi būti įrengtas vandens gręžinys, kad tarnautų šimtą metų? Kaip užsakovui atpažinti kvalifikuotus hidrogeologus? Kodėl žymiai skiriasi gręžinių įrengimo kainos ir kokios galimos nekokybiškai įrengto gręžinio pasekmės?  

Gamybinių ir sandėliavimo patalpų vėdinimas

Pramoninės gamybos cechai, gyvulių fermos ir žemės ūkio produkcijos sandėliai, logistikos įmonių patalpos, serverinės, laboratorijos – yra daugybė įvairios paskirties gamybos ir sandėliavimo patalpų, kuriose būtinas geras vėdinimas. Kokiais kriterijais vadovaujantis rengiami gamybinių patalpų vėdinimo projektai, kokia naudojama įranga?  

Kaip įrengti saulės elektrinę?

Mažos galios saulės elektrinės įrengimas, valstybės strategija ir parama, finansavimo modeliai. 

Pirmas žingsnis norint įteisinti naudojamą žemės sklypą - kadastriniai matavimai.

Sklypo suformavimas, paskirties keitimas ir įteisinimas: kaip tą atlikti?

Jūs esate žemės sklypo bendrasavininkis ir norite savo dalį parduoti, dovanoti ar įkeisti. Turite sklypą, kurį norite padalinti į mažesnius ir pakeisti jų naudojimo paskirtį. Ketinate statytis namą žemės ūkio paskirties žemėje? Sitaucijų gali būti daug. Kokie pagrindiniai jų sprendimo žingsniai?  

Požeminio betono hidroizoliacija

Požeminių betono konstrukcijų hidroizoliacijai naudojant betono priedus, nereikia tepti mastikų ar klijuoti bituminės hidroizoliacijos. 

Elektros instaliacija mediniame name – naujos statybos ir sename

Elektros instaliacijos mediniame name ypatumai ir taisyklės. Elektros instaliacijos atnaujinimas. 

Kadastriniai matavimai – kam reikalingi ir kiek kainuoja?

Kadastriniai ir geodeziniai matavimai - ar tai tas pats? 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4
Pamatų įrengimas Vilniuje ir visoje Lietuvoje
Olandų g. 10A-5, Vilnius
Mobilus: +370 647 06118, El. paštas: henrikopamatai@gmail.com
Šviestuvų parduotuvė internete www.gerasviesa.lt Platus pasirinkimas sodybų, fermų, sandėlių, angarų apšvietimui. Geros kainos ir kokybė. Pristatymas visoje Lietuvoje.
Ševčenkos 16H, Vilnius
Telefonas: +370 671 48457, Mobilus: +370 671 48457, El. paštas: info@gerasviesa.lt
Kokybiškos statybinės medžiagos stogui, fasadui, gerbūviui, vidaus apdailai, hidroizoliacijai
Birželio 23-iosios g. 5, Vilnius
Telefonas: +370-5-2610179, Mobilus: +370-655-55108, El. paštas: rimantas@mosas.lt
Medinės stogų konstrukcijos - projektavimas, gamyba, montavimas
Kooperacijos g. 3a-31, Klaipėda
Mobilus: +370-600-07027, El. paštas: info@eivuda.lt
Įrenginiai AntiCa – apsauga nuo užkalkėjimo ir korozijos, vandens filtrai, antikalkai, nukalkintojai, kalkių šalintojai, antikalkinai magnetai
Pamėnkalnio g. 4 - 1, Vilnius
Telefonas: +370-686-81634, Mobilus: +370-687-73616, El. paštas: info@armada1.lt
Angarų statyba. Šlaitinių, plokščių stogų įrengimas, dengimas, lietaus nuvedimo sistemos-fermoms, ūkiniams pastatams, sodyboms. Skardinimas. Metalo konstrukcijų montavimas
Pramonės pr. 4 i, Plungė
Mobilus: +370-613-11174, El. paštas: mbbliekorius@gmail.com
1 2 3 4
1 2 3 4 5 ... 7
Produktai
Pamatų įrengimas, liejimas, betonavimo darbai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir visoje Lietuvoje

Pamatų įrengimas, liejimas, betonavimo darbai Vilniuje, K...

Terasų stiklinimas Klaipėda
Terasų stiklinimas Klaipėda

Terasų, lodžijų, pavėsinių stiklinimas, stiklinių terasų ...

Priešgaisrinės katilinės durys Kaune
Priešgaisrinės katilinės durys Kaune

Ugniai atsparios, tvirtos ir gražios katilinės durys. Pri...

Trinkelių imregnantas
Trinkelių impregnantas

Trinkelių atnaujinimas bespalviu ir spalvotu impregnantu

Prekyba Led šviestuvais - apšvietimo projektavimas sandėliams, fermoms, ūkiniams pastatams

Prekyba Led šviestuvais - apšvietimo projektavimas sandėl...

Greičiausiai atsiperkantys šildytuvai

Infraraudonųjų spindulių šildytuvai

Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Mineralinės medžiagos mišinys (smėlio žvyro mišinys), fr. 0/5
Smėlis, žvyras, žvirgždas ir jų mišiniai

Betono užpildas, mineralinės medžiagos, akmenys, akmens s...

1 2 3 4 5 ... 7
Kaip auginti šilauoges

Kaip auginti šilauoges

Šilauogių auginimo filmas, kaip parinkti vietą šilauogėms, žemės mišinys šilauogėms, kaip sodinti šilauoges, šilauogių genėjimas ir priežiūra daugiau