Nuo gegužės 1 d. reglamentuojamas gyvulių kergimas

2014-02-04 18:08   Peržiūros : 135   Spausdinti


Žemės ūkio ministro V. Juknos 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 3D-59 „Dėl gyvulių sėklinimo pažymėjimo, veislinių bulių reproduktorių spermos dozių ir galvijų kergimo taisyklių patvirtinimo" reglamentuojama galvijų kergimo tvarka. Taip siekiama vykdyti į Lietuvą įvežamos ir sėklinimo centruose pagaminamos bulių reproduktorių spermos dozių apskaitą, panaudojimo kontrolę bei užkrečiamųjų ligų prevenciją ir kontrolę. Įsakymas įsigalioja nuo 2014 m. gegužės 1 d.

Fiziniams ir juridiniams asmenims, teikiantiems gyvulių sėklinimo paslaugas bei ūkininkams, kurie sėklina gyvulius savo bandoje, vieną kartą per mėnesį, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo atlikto sėklinimo, privaloma perduoti duomenis apie apsėklintus galvijus ar kiaules per VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro parengtą interneto tinklalapį www.vic.lt į interaktyviąją galvijų ar kiaulių sėklinimo duomenų bazę ir užtikrinti perduodamų duomenų teisingumą. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau - Centras) privalo užtikrinti interaktyviųjų duomenų bazių palaikymą, duomenų kaupimą, jų apsaugą, sisteminimą ir informacijos teikimą.

Žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna pastebi, kad iki šiol nebuvo galvijų kergimą reglamentuojančio teisės akto. „Mėsinėje galvijininkystėje karvės ir telyčios paprastai apvaisinamos kergiant jas buliais, tuo tarpu dirbtinis apvaisinimas (sėklinimas) naudojamas išskirtiniais atvejais ir tik smulkiose bandose. Kai kuriuose pieninių galvijų ūkiuose karvių ir telyčių apvaisinimas irgi vykdomas jas kergiant. Centro duomenų bazėse daugėja galvijų su nepilna kilme - žinoma tik motina, tėvo nėra galimybės nurodyti, nes kergimo įvykis nebuvo perduotas Centrui. Siekiant turėti visą informaciją apie galvijų kilmę ir taip išvengti galimo neapgalvoto giminingo veisimo, kuomet kergiama nežinomos kilmės buliais, tvirtinama kergimo ir jo apskaitos tvarka", - pažymi ministras prof. V. Jukna.

Žemės ūkio ministras pabrėžia, kad siekiant turėti teisingą informaciją apie gyvulių spermos panaudojimą ir jos apskaitą, tobulinama Centro administruojama gyvulių (galvijų, kiaulių) sėklinimo duomenų bazė, papildant ją informacija apie gyvulių sėklinimo centruose ir įmonėse sukauptą ir iš kitų šalių įvežtas gyvulių spermos dozes bei spermos dozių realizaciją Lietuvos Respublikoje. Naujoji apskaitos tvarka sudaro sąlygas stebėti reproduktorių spermos dozių judėjimą, panaudojimą, sėklinimo centruose ir sėklintojų turimų reproduktorių spermos dozių kiekį.

Žemės ūkio ministerijos informacija


Kategorijos: Veislininkystė, galvijų ir paukščių pardavimas
Gyvunu veisimas

Gyvūnų augintinių veisimas: ką reikėtų žinoti apsisprendusiems to imtis?

Gyvūnų augintinių veisiamos rūšys - ne tik šunys, katės ar šeškai, tačiau ir kitos: pelės, smiltpelės, žiurkėnai, degu, žiurkės, jūrų kiaulytės, šinšilos, dekoratyviniai triušiai, paukščiai ir kt.  

Šiuolaikinė „Big Dutchman" narvelinė sistema vištoms dedeklėms su pašildyto oro padavimo sistema, padžiovintu mėšlo pašalinimu.

Vištų auginimo sąlygos ir moderni vištidės įranga

Optimalus mikroklimatas, šėrimo laikymo salygos vištoms, kalakutams, antims, žasims, kaip šiuolaikiškai įrengti vištų fermą siekiant užtikrinti aukštą produktyvumą 

Karvidės statyba ir įranga

Pieno ūkiai ypač perspektyvūs maženio derlingumo dirvožemio rajonuose 

avys

Avių veislių klasifikacija

Avių veislių kodai, veislės sutrumpinimas 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Kainą skaičiuojančios svarstyklės su LCD ekranu (KSP)
Kainą skaičiuojančios ir etiketes spausdinančios svarstyklės

Prekybai skirtos elektroninės svarstyklės, leis ne tik pa...

Gyvulių draudimas

Galvijų draudimas

Sėklos Hycolor
Sėklos Hycolor

Hibridinių žieminių rapsų sėklos

Sėklos Chagall
Sėklos Chagall

Žieminių rapsų sėklos

Pašarinių žolių sėklų mišiniai

Pašarinės žolės, pašarinės žolės sėk...