Galvijų veislininkystės svarba produktyvumui

2015-09-06 10:53   Peržiūros : 1386   Spausdinti


Galvijų veislininkystė - tai organizacinių, selekcinių, zootechninių ir veterinarinių priemonių sistema, nukreipta galvijų veislėms gerinti, tai dirbtinė galvijų porų atranka pagal geriausius produktyvumo išryškinimo požymius. Lietuvoje veisiami pieninių ir mėsinių veislių galvijai, todėl jų veislininkystės tikslas - veisti ir gerinti ne tik pieninių veislių galvijus, bet ir vystyti mėsinę galvijininkystę.

Pieninėje galvijininkystėje didinamas pieninių veislių karvių produktyvumas, gerinama pieno sudėtis, taip pat gerinamas karvių eksterjeras, vaisa, tešmuo, ilgaamžiškumas ir kitos ūkiškai naudingos savybės. Mėsinių galvijų veislininkystės uždavinys - didinti gyvulių augimo spartą, gerinti pašarų panaudojimą, gerinti eksterjerą, raumeningumą, skerdenų mėsos kokybę ir didinti geros veislinės vertės galvijų skaičių.

Pieninių  galvijų veislininkystė

Pienininkystė - viena svarbiausių Lietuvos žemės ūkio šakų, pienas ir pieno produktai sudaro penktadalį visos Lietuvoje pagaminamos žemės ūkio produkcijos. 2014 metų statistiniai duomenys rodo, kad mes ne tik apsirūpiname pienu ir jo produktais, bet ir  daugiau kaip pusę šios produkcijos eksportuojame. Puikios kokybės lietuviški pieno produktai pasiekia daugiau kaip 60 valstybių vartotojus, todėl mūsų pieno produktų žaliavos gamintojų tikslas - primelžti kuo daugiau ir kokybiško pieno. Tai pasiekiama gerinant veislininkystės darbą ir atliekant pieno kokybės tyrimus. Tyrimų rezultatai yra panaudojami gerinant gyvulių produktyvumą. Pieno gamintojui gyvulių produktyvumo tyrimo nauda pasireiškia ir išsaugant gyvulių bandos sveikatingumą bei genetinį potencialą. Ligų prevencija būna efektyvesnė nei ligų gydymas, kuris reikalauja daug išlaidų ir ne visada būna sėkmingas.

Dėl kryptingo ir nuoseklaus darbo didėja karvių produktyvumas. 2014 metais iš kontroliuojamos karvės vidutiniškai primelžta 6766 kg pieno. Aišku, tai nėra daug, palyginus su ES šalimis senbuvėmis, kur iš karvės melžiama vidutiniškai po 8000-9000 kg, bet palyginus su 2003-2004 metais, kai buvo melžiama 5231 kg, produktyvumas išaugo 1535 kg. Tai rodo, kad vykdant kryptingą selekciją, naudojantis investicinėmis programomis ir taikant kitas pažangaus ūkininkavimo formas, pasiekiama pakankamai gerų rezultatų. Jau ir šiandien kai kuriuose Lietuvos pieno ūkiuose iš karvės yra melžiama 9000 kg ir daugiau pieno. Pavyzdžiui, Šakių rajono Lukšių ŽŪB, Griškabūdžio ŽŪB ir Kubilių ŽŪB vidutinis metinis primilžis siekia 9831-9992 kg pieno iš karvės.

Tačiau pienininkystėje dar yra labai daug spręstinų galvijų veislininkystės problemų. Tinkama veislininkystės kryptis atskirose pieninių galvijų bandose turi būti pasirenkama atsižvelgiant į karvių produktyvumo ir pieno sudėties rodiklius, eksterjero ir kitus ypatumus. Mokslininkų yra įrodytas karvių eksterjero požymių ryšys su produktyvumu. JAV Holšteinų veisėjų asociacijos fermoje „Ever-Green-View" Viskonsino valstijoje karvė Nr. 1326 per 365 trečios laktacijos dienas 2010 m. davė 32804 kg (per parą vidutiniškai 89 kg) 3,86 proc. riebumo ir 3,12 proc. baltymingumo pieno. Ji buvo puikaus eksterjero (įvertinimas EX-92). Mūsų pieninių galvijų veisėjų dar laukia ilgas darbas, siekiant tokių produktyvumo aukštumų. Bet pasigirti turime kuo:  Šakių rajono Kubilių ŽŪB karvė (LT000005025224), buliaus Jobess dukra, per trečią laktaciją (305 dienas) davė 18386 kg 4,25 proc. riebumo ir 3,1 proc. baltymingumo pieno.

Turint ūkyje aukšto produktyvumo karvių bandą labai svarbu yra jų ūkinio naudojimo trukmė, kadangi užsiauginti karvę trunka ne vienus metus. Pastarųjų metų moksliniais tyrimais nustatyta, kad pieninių galvijų ilgaamžiškumas labai glaudžiai susijęs su genotipu ir eksterjeru. 2012 m. mokslininkė Małgorzata Morek-Kopeć su grupe tyrėjų nustatė, kad didžiausią įtaką karvių ilgaamžiškumui turi kūno gylis, krūtinės plotis ir pieninis tipas. Dadpasand su bendrautoriais (2008 m.) teigė, kad tokie karvių eksterjero požymiai, kaip tešmens gylis, užpakalinių kojų pastatymo kampas teigiamai koreliuoja su ilgaamžiškumu, o nukrypimai nuo optimalaus šių požymių įvertinimo padidina ankstyvojo brokavimo riziką.

Lietuvoje iš viso kasmet brokuojama apie 4 proc. galvijų dėl galūnių, 13-14 proc. - dėl tešmens ligų. Pastaraisiais dešimtmečiais tiriant pieninių galvijų populiacijas nustatyta tendencija, kad dėl didėjančio karvių produktyvumo didėja karvių sergamumas tešmens uždegimu. Dėl karvių tešmens uždegimo atvejų gausėjimo ir jo biologinio poveikio ūkininkai patiria daugiausia nuostolių. Nustatytas glaudus ryšys tarp morfologinių tešmens savybių ir polinkio sirgti mastitu. Kadangi nuo spenių ir melžimo įrangos čiulpiklių susilietimo ploto priklauso, kaip tvirtai melžikliai laikosi ant spenių melžimo metu, todėl pageidautina, kad karvių speniai būtų ne trumpesni kaip 3 cm ir ne ilgesni kaip 8-9 cm. Jei speniai yra per ilgi, melžiant spaudimo takto metu pospeninėje čiulpiklio kameroje kinta vakuumo lygis ir pablogėja melžimo kokybė, padidėja mastito rizika. Atrenkant karves veisimui reikia atkreipti dėmesį ir į spenių storumą. Pageidaujamas spenių storis: pirmaveršių - 2,4-2,5 cm, suaugusių karvių - 2,7-2,8 cm. Dabartiniu metu taisyklingas tešmuo ypatingai svarbus melžimo robotus turintiems ūkiams. Karves su taisyklingais speniais robotas greičiau pamelžia, gyvuliai mažiau stresuoja, mažiau gyvulių brokuojasi. Prieš įsigyjant robotą visada pravartu, kad asociacijos specialistai atliktų karvių eksterjero vertinimą ir pateiktų informaciją apie tešmenis.

Galvijų veislininkystės informacinė sistema

Nepriklausomai nuo to, ar laikoma 10-50 ar 200 karvių, pieno ūkiai nori turėti produktyvią ir sveiką bandą. Šiandien neužtenka turėti gerus tvartus, kokybiškus pašarus, gerą melžimo įrangą, didžiulę įtaką turi galvijų veislininkystė. Veislininkystės uždavinys pieno ūkiuose - tobulinti karvių veisles ir taip gerinant bandas, didinti galvijų produktyvumą, o tuo pačiu siekti geresnės gaunamos produkcijos kokybės. Siekis sukurti pelningą pieno ūkį yra neatsiejamas nuo geros genetinės vertės gyvulių bandos, o ją suformuoti, be nuosekliai kaupiamų gyvulių produktyvumo duomenų, neįmanoma. Veislininkystėje dirbti aklai negalima, todėl produktyvumo kontrolė yra labai svarbi ir neatsiejama sėkmingo pienininkystės verslo dalis.

Gyvulių produktyvumo kontrolė vykdoma visoje Lietuvos teritorijoje, tačiau kontroliuojama tik apie 43 proc. melžiamų karvių. Šalyje yra 20 gyvulių produktyvumo kontrolės skyrių. Skyriams vadovauja gyvulių produktyvumo kontrolės skyrių vadovai, kuriems pavesta koordinuoti, vykdyti ir organizuoti gyvulių produktyvumo kontrolę jiems priskirtose teritorijose. Nekontroliuojant karvių yra sudėtinga vykdyti veislininkystės darbą ir išvengti giminingo veisimo.

 

Pieninių  galvijų veislininkystė

Vienas iš pagrindinių galvijų veislininkystėje darbų yra atskirų galvijų populiacijų kilmės apskaitos vedimas ir veislininkystės programų vykdymas, kuris apima įvertinimą, atranką ir kitas priemones. Norint turėti produktyvią bandą, reikalinga produktyviausių karvių atranka ir aukštos genetinės vertės bulių spermos panaudojimas, kas yra neįmanoma be galvijų kilmės ir produktyvumo apskaitos.

Galvijų veislininkystėje tokią apskaitą palengvina kompiuterizuota galvijų bandų apskaita ir jos valdymas atskiruose ūkiuose. Galvijų veislininkystės informacinė sistema yra tobulinama sukuriant vieningą kompiuterinę programą duomenų pasikeitimui su ūkinių gyvūnų registro ir veislininkystės informacine sistema. Pritaikant pažangias informacinių sistemų technologijas bei duomenų bazių valdymo operacinę sistemą, yra užtikrinamas duomenų apibendrinimas, sisteminimas, veislinės vertės nustatymas ir pateikimas vartotojams.

Tokia apskaita suteikia galimybę įvertinti bulių veislinę vertę pagal bulių palikuonis - lyginami palikuonių bendraamžiai, vertinant jų produktyvumą, eksterjerą ir kitas savybes. Lyginant pieninius galvijus palyginama, kiek buliaus dukros duoda pieno, kokia jo kokybė - koks kiekis baltymų ir riebalų.

Šiuo metu Lietuvoje karvėms ir telyčioms sėklinti naudojama šiaudeliuose įšaldyta veislinių bulių sperma. Ant įšaldyto šiaudelio užrašyta šalis, įmonė, buliaus numeris, vardas, šaldymo data, veislė. Taigi, turint  šiaudelyje užrašytus nurodytus davinius, apie buliaus palikuonis informaciją galima rasti įmonės informacinėje sistemoje ir įvertinti pagal sukurtą genetinių vertinimų analizę. Tokia analizė - tai didelė finansinė nauda pieno ūkiui, nes apsėklinus karves buliaus, kuris perduoda geras ilgaamžiškumo savybes, sperma, gimusios dukterys gyvens ilgiau ir pagamins daugiau pieno. Ūkis, jį pardavęs, gaus daugiau pajamų, todėl veislininkystės svarba pieno ūkiuose neginčijama.

Mėsinių  galvijų veislininkystė

Mėsinė galvijininkystė, nors palyginus jauna, tačiau labai perspektyvi verslo šaka. Šiame sektoriuje Lietuvos ūkininkams perspektyvos labai geros, todėl  mėsinių galvijų auginimas galėtų būti kaip viena iš galimybių sukurti pridėtinę vertę ir gauti nemažą pelną. Šiuo metu Lietuvoje veikia ne vienas specializuotas mėsinių galvijų ūkis, kur didžioji pajamų dalis yra gaunama, realizuojant  mėsinius galvijus arba mėsinių ir pieninių galvijų mišrūnus. Daugiausia auginami aštuonių veislių  grynaveisliai mėsiniai galvijai: Šarole, Limuzinų, Aubrakų, Simentalių, Herefordų, Angusų, Šorthornų ir Galovėjų. Statistiniais daviniais daugiausia mėsinių galvijų auginama derlinguose žalienų plotuose, o mažiau palankių ūkininkauti žemių potencialas mėsinės gyvulininkystės plėtrai beveik neišnaudojamas.

Mėsinių  galvijų veislininkystė

2013 m. gruodžio 4 d. LR Vyriausybė patvirtino Nacionalinę 2014-2020 metų gyvulininkystės sektoriaus plėtros programą, kurios strateginis tikslas - stiprinti į vidaus ir užsienio rinką orientuotą konkurencingą gyvulininkystės sektorių, ūkinių gyvūnų augintojams užtikrinantį pajamas, o vartotojams - geros kokybės produktus. Taigi, vienas iš svarbiausių mėsinių galvijų veislininkystės tikslų yra suformuoti tvirtą grynaveislių mėsinių veislių galvijų branduolį. Todėl veislių selekcijos programas reikėtų sudaryti ir jas vykdyti, siekiant efektyvaus genetinio potencialo panaudojimo, atsižvelgiant į turimus tipus ir numatant mėsos kokybės bei ūkinių savybių gerinimo kryptis. Todėl, kaip ir pieninių, taip ir mėsinių galvijų atrankoje turi būti tobulinama galvijų vertės nustatymo veislininkystės informacinė sistema, kuri užtikrina spartesnį ir tikslesnį duomenų surinkimą, perdavimą, apibendrinimą, sisteminimą, veislinės vertės nustatymą ir savalaikį pateikimą vartotojams.

Vienas iš pagrindinių mėsinių galvijų veislininkystės uždavinių yra tas, kad selekcinės atrankos būdu išaugintų galvijų mėsa pasižymėtų purumu, marmuringumu ir sultingumu, o galvijai pasižymėtų dideliu augimo greičiu kuo mažesnėmis pašarų sąnaudomis. Eksterjeras taip pat svarbus rodiklis, todėl mėsinis galvijas turi pasižymėti gražiu kūno sudėjimu, tiesiomis kojomis ir didele galva. Kiekvienai veislei yra savi standartai, tad skirtingų veislių galvijai pasižymi tik tai veislei būdingais požymiais.

Galvijų genomo analizė

Galvijų selekcija pageidaujamų savybių linkme - tai ilgas ir sudėtingas procesas, kuris labai priklauso nuo buliaus veislinės vertės. Ją nustatant klasikiniais vertinimo metodais sugaištama ne vienus metus, tačiau yra būdų, kurie selekcijai suteikia kur kas didesnį greitį - tai galvijų genomo analizė, kuri atveria naujus veislininkystės horizontus. Pastaraisiais metais užsienio šalių veislininkystės įmonėse sparčiai diegiama naujovė - bulių genomo vertinimas ir genominė selekcija. Naudojant šį metodą iš spermos, kraujo, plaukų šaknelių pavyzdžio nustatoma, kokius ūkiškai naudingų savybių genus gyvūnas yra paveldėjęs iš tėvų ir perduos savo palikuonims. Tai labai supaprastina veislinių bulių vertinimą ir atranką, kadangi tik nustačius genus, galima gana tiksliai pasakyti, ko bus vertas galvijas, kai užaugs.

Galvijų genominė analizė - revoliucija veislininkystės sistemoje. Vykdant selekciją tradiciniais metodais užtrunkama daug laiko, buliukai veislei atrenkami tik pagal jo tėvų savybes, apie patį gyvulį nieko nežinant. Tai buvo labai komplikuota ir brangi sistema. Vieno buliaus veislinės vertės patikrinimui tekdavo išleisti apie 20-25 tūkst. eurų (69-86,25 tūkst. litų). Be to, tam reikia turėti ir gana didelę sėklinamų karvių populiaciją. Galop dažnai paaiškėdavo, kad metų metus tikrinamų bulių veislinė vertė prasta, ir tokios spermos ūkininkai nepageidauja naudoti savo bandoje, kad nebloginti bandos rodiklių. Genomo tyrimo pagalba buliaus vertinimą galima atlikti per vieną savaitę, ir kainuoja gerokai pigiau - ištirti buliaus genomą kainuoja apie 100 eurų (345 litai). Taip pat galima ištirti ir embriono genomą, tad blogos veislinės vertės buliai tiesiog negims. Nustatyta, kad genomo vertinimo patikimumas pagal produktyvumą siekia iki 78 proc., pagal  somatines ląsteles - 76 proc.

Šioje srityje ypač daug yra pasiekę vokiečiai ir amerikiečiai. Pasaulyje apie 20 proc. parduodamos spermos yra įvertintų genomų bulių, tuo tarpu JAV ir Vokietijoje tokios spermos dalis sudaro daugiau nei 50 proc.

Veislininkystė Lietuvoje neįgauna didesnio pagreičio greičiausiai dėl to, kad lietuviai nenori brangiau mokėti už kokybę. Lietuvoje yra ūkininkų, kurie naudojasi aukščiausio lygio naujausia genetika, kita dalis gyvulių augintojų iš principo renkasi karvėms sėklinti tik tų bulių spermą, kurių įvertintas ne vienas tūkstantis dukterų, - tai kiekvieno ūkininko laisvas pasirinkimas. LGVA priklausantys pieno ūkių šeimininkai jau patyrė, jog naujos veislininkystės technologijos padėjo pasiekti didesnio karvių produktyvumo ir gauti daugiau pajamų, todėl genetika ir Lietuvoje pagaliau turi būti pripažinta turinti didelės reikšmės ūkio konkurencingumui.

Tekstą parengė Algis Mačiukas


Kategorijos: Gyvulininkystė, paukštininkystė, žuvininkystė, bitininkystė, Veislininkystė, galvijų ir paukščių pardavimas

Karvidės statyba ir įranga

Pieno ūkiai ypač perspektyvūs maženio derlingumo dirvožemio rajonuose 

Šiuolaikinė „Big Dutchman" narvelinė sistema vištoms dedeklėms su pašildyto oro padavimo sistema, padžiovintu mėšlo pašalinimu.

Vištų auginimo sąlygos ir moderni vištidės įranga

Optimalus mikroklimatas, šėrimo laikymo salygos vištoms, kalakutams, antims, žasims, kaip šiuolaikiškai įrengti vištų fermą siekiant užtikrinti aukštą produktyvumą 

avys

Avių veislių klasifikacija

Avių veislių kodai, veislės sutrumpinimas 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Kainą skaičiuojančios svarstyklės su LCD ekranu (KSP)
Kainą skaičiuojančios ir etiketes spausdinančios svarstyklės

Prekybai skirtos elektroninės svarstyklės, leis ne tik pa...

Gyvulių draudimas

Galvijų draudimas

Sėklos Hycolor
Sėklos Hycolor

Hibridinių žieminių rapsų sėklos

Sėklos Chagall
Sėklos Chagall

Žieminių rapsų sėklos

Pašarinių žolių sėklų mišiniai

Pašarinės žolės, pašarinės žolės sėk...