Grūdų elevatorius ir jo automatizavimas

2023-05-03 12:01   Peržiūros : 247   Spausdinti


 

Vienas iš svarbiausių etapų grūdų pramonėje yra jų apdorojimas  po derliaus nuėmimo ir tinkamas išsaugojimas. Dėl klaidų ir nekokybiško grūdų apdirbimo bei saugojimo kasmet prarandami dideli jų kiekiai.

Pagrindiniai grūdų pramonės uždaviniai yra išsaugoti grūdus neprarandant jų kokybės ir minimaliai prarandant svorio. Naudojant tinkamas technologines priemones ir režimus, sėklinių grūdų kokybę galima netgi padidinti. Šiuolaikinėje grūdų pramonėje  naudojama vis daugiau automatizuotų procesų, kurie žymiai sumažina darbo ir energijos sąnaudas ruošiant ir saugant grūdus. Tai sumažina grūdų ir gaminamų iš jų produktų, pašarų savikainą, užtikrina didesnį pelną juos realizuojant.

Elevatorius yra grūdų apdorojimo fabrikas, kuriame priimami, apdirbami, saugomi ir vėliau išvežimui paskirstomi grūdai. Čia grūdai, priklausomai nuo numatyto jų naudojimo, pasiekia reikiamą kondiciją. Šiuolaikiškame elevatoriuje dauguma  procesų kompiuterizuoti,  matomi centrinėje dispečerinėje, iš kur vyksta elevatoriaus valdymas ir grūdų priežiūra.

Grūdų apdirbimo procesai

Pilnas grūdų apdirbimo ciklas susideda iš grūdų priėmimo ir svėrimo, kokybės ir klasės nustatymo, panašaus tipo grūdų partijų formavimo, priemaišų pašalinimo, džiovinimo, pakartotinio grūdų valymo, aktyvaus ventiliavimo. Efektyviausia procesą vykdyti pastovaus darbo technologinėse linijose, nepertraukiant proceso iki pat grūdų paruošimo sandėliavimui.

 

Grūdų elevatoriaus automatizavimas

Praktiškai visus procesus elevatoriuje rekomenduojama automatizuoti, tokiu atveju darbo sąnaudos dažnai sumažėja perpus. Šiuolaikiniame grūdų elevatoriuje visą grūdų srauto judėjimą seka davikliai, per elektrines sklendes transporteriais srautas paskirstomas į tinkamą vietą ir tai gali atlikti vienas darbuotojas  iš operatorinės. Pasak Sauliaus Jatauto, UAB "Automatizavimo sprendimai" vadovo, automatizavimo svarbą puikiai patvirtina UAB "Linas Agro" 32 000 tonų grūdų elevatoriaus rekonstrukcijos pavyzdys. Pasak elevatoriaus vadovo Tomo Ignatavičiaus, automatizavus elevatorių buvo 50 procentų sumažintas darbuotojų skaičius pamainoje, sumažėjo energijos poreikiai, grūdai  geriau paruošiami ir geriau išsilaiko. Šiuo metu procesai kontroliuojami iš operatorinės, į viską reaguojama daug operatyviau ir darbai vyksta gerokai sklandžiau.

Grūdų elevatoriaus automatizavimas

Valdymo pulto operatoriaus ekrane rodomi visi grūdų elevatoriaus objektai, jų užimtumas, grūdų būklė. Įrengta UAB "Automatizavimo sprendimai"

Grūdų priėmimas ir pirminis paskirstymas

Ūkininkui atvykus iki elevatoriaus, sveriama transporto priemonė, grūdai iškraunami ir atliekami kokybės tyrimai. Kokybei nustatyti operatorius iš kelių vietų paima mėginius su specialia paėmimo įranga, iš kurios mėginiai patenka į laboratoriją. Grūdai iškraunami į grūdų duobę, iš kurios transporteriais  nukreipiami į paskirstymo talpą. Automatika reguliuoja dirbančių variklių apkrovimą ir darbinę būklę. Atsiradus gedimams ar perkrovoms, gaunamas signalas nukreipiamas į valdymo pultą.

Vertikalieji kaušiniai transporteriai pakelia grūdus į paskirstymo talpas, kuriose yra sumontuotos operatoriaus iš valdymo pulto reguliuojamos elektrinės paskirstymo sklendės. Atsižvelgiant į grūdų būklę ir elevatoriaus bei džiovyklų apkrovimą, grūdai operatoriaus valdomais transporteriais siunčiami džiovinti, vėdinti arba į rezervines talpas. Šiame etape automatika  prižiūri ir kaušinių transporterių veiklą, saugodama nuo perkrovų signalizuoja, jei užsikerta skriemuliai taip apsaugojant transporterio diržą nuo trūkimo, bei signalizuoja, jei diržas pasislenka į šoną.

Grūdų elevatoriaus įranga

Grūdų paskirstymas elevatoriuje per vamzdžius, transporterius reguliuojant srautus automatikos kontroliuojamomis elektrinėmis sklendėmis

 

Išankstinis grūdų valymas

Išankstinis grūdų valymas turi didelę įtaką tolimesnei jų kokybei, pagerina grūdų partijos kokybę, taip pat padidina apdirbimo efektyvumą bei vėlesniuose etapuose naudojamos technologinės įrangos produktyvumą. Dažniausiai į elevatorių patiekiami grūdai turi apie 23- 25 proc. drėgnumą, tuo tarpu priemaišos gali turėti 40- 45 proc. drėgnumą. Saugant tokius grūdus, drėgmė migruoja tarp priemaišų ir grūdų, didėja drėgmės kiekis grūduose ir džiovinimo išlaidos. Išankstinis valymas turėtų būti atliekamas pirmą parą, nes tada aktyviausiai vyksta apsikeitimas drėgme tarp grūdų ir priemaišų.

Grūdų valomosios būna sietinės ir būgninės. Sietinės išvalo šiaudus, smėlį, pelus, akmenukus, piktžolių sėklas, susmulkintus grūdus. Aukštesnį našumą užtikrina didesnis sietų plotis. Taip pat naudojami būgniniai valytuvai, kuriuose nevalyti grūdai patenka į dulkių nusiurbimo kamerą, kurioje oro srovė nupučia dulkes, lengvas šiukšles. Kitame valymo etape grūdai patenka į būgną su skirtingais valymo sietais. Sietai gali būti pritaikomi bet kokiam valymo tipui.

 

Pirminis grūdų valymas

Pirminis valymas atliekamas po džiovinimo. Jo metu pašalinamos tiek priemaišos, tiek nekokybiški grūdai. Iš grūdų pašalinama apie 60 proc. priemaišų, grūdų nuostoliai neturėtų viršyti 1,5 procento.

 

Antrinis grūdų valymas

Antrinis grūdų valymas naudojamas po pirminio valymo paruošti sėklinius grūdus arba atskirti sunkiai atskiriamas priemaišas grūduose, kurie bus naudojami maisto pramonėje. Nuo kitų valymų jis skiriasi ir tuo, kad atskiriami 2 klasės grūdai netinkantys sėjai. Grūdų drėgnumas šiame valyme turi būti mažiau 3 proc, priemaišų - iki 18 proc. Į atliekas negali patekti daugiau kaip 1 proc. kokybiškų grūdų ir ne daugiau 3 proc. 2 klasės grudų.

 

Grūdų džiovinimas

Grūdai džiovinami iki tokio drėgmės lygio, kuris užtikrina patikimą sandėliavimą bei išlaiko grūdų kokybines savybes. Dažniausiai naudojamas temperatūrinis grūdų džiovinimas, kai per grūdus leidžiamas pašildytas oras. Oras pašildomas leidžiant per šilumokaičius arba tiekiamas karštas iš tiesioginio  degimo dujų kameros.  Temperatūra turi būti optimali atsižvelgiant į grūdų rūšį,  panaudojimą ir drėgnį iki džiovinimo. Viršyti rekomenduojamos temperatūros negalima, nes tai gali pakenkti grūdų kokybei.

Džiovinant grūdus vieno proceso metu maistinių grūdų drėgnis sumažinamas iki 6 proc.  ir iki  4-5 proc. sėklinių grūdų. Todėl grūdus su padidintu drėgniu gali tekti perleisti per džiovyklą kelis ar net daugiau kartų.

Kai grūdai džiovinimo metu perkraunami tokios  džiovyklos vadinamos cirkuliacinės. Tokiose grūdai džiovinami tolygiai. Šiuolaikinėse cirkuliacinėse džiovyklose  įmontuojama ir grūdų valymo bei atšaldymo įranga.  Automatika reguliuoja į džiovyklą paduodamo oro temperatūrą didindama arba mažindama degiklio galią, seka grūdų ir oro temperatūrą. Temperatūros ir drėgnumo davikliai leidžia nustatyti optimalų džiovinimo  režimą.

Viena iš naujienų, kurias siūlo "Automatizavimo sprendimai", yra drėgmės matuokliai grūdų sraute.

Taip pat naudojamos mobilios džiovyklos, kurios dažniausiai skirtos mažiems ir vidutiniams ūkiams. Paruošti darbui tokią džiovyklą užtrunka kelias dešimtis minučių, galią perduoti galima nuo traktoriaus darbinio veleno, oras šildomas kuru arba dujomis.  Norint gauti geresnę grūdų kokybę, naudojami šilumokaičiai atskiriant dūmus nuo karšto oro.

Šiuolaikinėse džiovyklose 1 tonoje javų ir rapsų sumažinti grūdų drėgmę 1 procentu prireikia apie 1,1 - 1,2 l, kukurūzų -  1,2- 1,5 litro degalų.

 

Aktyvus grūdų vėdinimas

Šviežius grūdus galima padaryti fiziologiškai pasyviais, atsparesniais dėl mažesnio drėgnio ir temperatūros, naudojant aktyvią ventiliaciją. Aktyvus ventiliavimas naudojamas tiek prieš, tiek po džiovinimo. Džiovinami ne didesnio kaip 20 -22 proc. drėgnio javų grūdai ir sėklos, žolių kūlenos - iki 35 proc. drėgnio.  Grūdus, kuriuos galima laikyti ventiliuojamuose sandėliuose - iki 15,5 proc. drėgnumo,  galima išdžiovinti nenaudojant papildomo pašildymo, pučiant iki 75 proc. santykinio drėgnio orą.  Iki 14 proc. drėgnumo grūdai,  kai  bus galima laikyti neventiliuojamuose sandėliuose, džiovinami naudojant papildomą pašildymą ir iki 65 proc. drėgnio orą.

Ventiliavimui naudojami vamzdinė, bunkerinė ir grindinė įranga. Grindinė įranga gali būti stacionari ir pernešama, vamzdinė - vertikali ir teleskopinė. Priklausomai nuo grūdų drėgnio, į grūdų masę paduodamas  tam tikras oro kiekis.  Automatika gali reguliuoti ventiliavimo laiką.

 

Grūdų saugojimas

Apdoroti ir sutvarkyti grūdai gali  saugiai išsilaikyti neprarasdami savo kokybinių savybių. Ilgalaikio grūdų laikymo pastatai  būna aruodinio arba bokštinio tipo. Šiuo metu populiaresni  įvairių konstrukcijų metaliniai grūdų saugojimo bokštai. Tai gali būti plokščiadugniai bokštai, bokštai ant atramų, po kuriais įvažiuoja grūdavežiai įsipilti grūdų.

Grūdų elevatorius

Grūdų sandėliavimo bokštai

Grūdams saugoti iš esmės naudojami trys režimai:

Grūdų saugojimas, kai grūdų gyvybinės funkcijos sustabomos juos atšaldžius. Laikino grūdų atšaldymo režimas taip pat naudojamas, kai nespėjama išdžiovinti grūdų. Prieš pervežimą taip pat rekomenduojama grūdus atšaldyti.
Grūdų saugojimas hermetiškos talpose, į kurias nepatenka oras.
Grūdų saugojimas sausame būvyje, kei grūdų drėgnis mažesnis nei kritinis. Tokios būsenos grūduose stipriai sulėtėja  apykaitos procesai, mikroorganizmų, erkučių vystymasis, didžioji grūdų masė atsiduria anabiotiniame būvyje  Toks saugojimo būdas laikomas efektyviausiu, tinkamai saugant grūdai gali išlikti kokybiški kelerius ar net daugiau metų. Ypač geras efektas būna sausus grūdus laikant atšaldytus.

Labai svarbu stebėti saugomus grūdus, laiku atšaldyti ir izoliuoti nuo išorės veiksnių - pavyzdžiui, temperatūros ir oro drėgnio svyravimų. Iš valdymo pulto situaciją sandėliuose reguliuojama pasitelkus temperatūros daviklius. Temperatūrai pakilus, operatorius padidina ventiliavimą arba mažina temperatūrą perkraunant grūdus.
Tačiau, saugojant net ir gerai išdžiovintus grūdus, išlieka pavojus dėl įvairių kenkėjų, kuriems grūdų sausumas nėra kliūtis. Tokiais atvejais grūdai atšaldomi iki temperatūros, kurioje kenkėjai nėra aktyvūs.  Dar įmanomas grūdų sugedimas,  kai atskirose sandėlio vietose formuojasi drėgmės lašeliai dėl ryškios temperatūros kaitos.

 

Grūdų krovimas

Grūdų pakrovimo talpoje dažniausiai įtaisomas lygio daviklis, kuris reguliuoja į talpą pilamų grūdų kiekį.

Elevatoriaus grūdų atkrovimo įranga

Grūdų atkrovimo talpa valdoma elektrinių sklendžių ir reaguojanti į pasikeičiantį grūdų tūrį.

Vietą elevatoriui verta parinkti patogioje transportui, taip pat ir geležinkeliui. Atsižvelgiama į vietovės specifiką, nes gruntiniai vandenys turi būti mažiausiai 1 metro gylyje nuo paviršiaus. Pastatai įrengiami atsižvelgiant į technologinių, sanitarinių, aplinkos apsaugos ir priešgaisrinių normų reikalavimus.  Numatomas elektros tiekimas, vandens tiekimas ir jo pašalinimas bei išvalymas.

Atsižvelgiant į aukščiau nagrinėtus procesus, elevatoriuje statomi:

  • Grūdų priėmimo pastatai, automobilių svarstyklės, grūdų iškrovimo, duobės valymo įrengimai, drėgnų grūdų laikino laikymo ir džiovinimo pastatai.
  • Tarp technologių įrenginių grūdų srauto  judėjimą užtikrina kaušiniai (dažniausiai vertikalia kryptimi) arba sraigtiniai transporteriai (dažniausiai horizontalia kryptimi).
  • Beicavimo patalpos ir beicuotų sėklų saugojimo sandėliai, kurie turi būti atskirti nuo kitų gamybinių pastatų.
  • Taip pat elevatoriuje numatomos vietos  katilinei ir   kuro saugyklai, patalpos personalui, dispečerinė, eksploatacinių medžiagų sandėlys.

 


0kininko gido AgroZinios.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama

 


Kategorijos: Augalininkystė, žemdirbystė, Grūdinės kultūros, Parama žemės ūkiui, Žemės ūkio produkcija, saugojimas ir perdirbimas, maisto pramonė, Grūdų prekyba, saugojimas, perdirbimas, Sandėliavimo ir džiovinimo įranga, Žemės ūkio pastatų statyba ir įrengimas
Svarbu
Bulvių kenkėjai

Bulvių ligos ir kenkėjai

Bulvių ligų požymiai, bulvių apsaugos priemonės, bulvių kenkėjai ir kontrolės bei naikinimo priemonės 

Žieminių kviečių ligos

Žieminių kviečių ligos ir kenkėjai

Žieminių kviečių ligų požymiai ir simptomai, žieminių kviečių kenkėjai. Priemonės nuo žieminių kviečių ligų ir kenkėjų 

Moliūgų auginimas

Moliūgų auginimas

Kaip auginti moliūgus, geriausios moliūgų veislės, dirvožemio paruošimas moliūgams ir tręšimas, priežiūra, ligos ir kenkėjai  

Žieminių kviečių tręšimas

Žieminių kviečių tręšimas

Žieminių kviečių sėja ir rudeninis tręšimas. Pavasarinis kviečių tręšimas. 

Boro trąšos

Boro trąšos

Tręšimas boru per lapus, boro poveikis augalams, cukriniams runkeliams ir kviečiams, boro trąšų derinimas su kitais mikroelementais 

Siauralapis gaurometis

Siauralapis gaurometis

Siauralapio gauromečio fermentuotos arbatos gamyba, gauromečio auginimas 

Pašarinės žolės auginimas

Pašarinės žolės auginimas

Geriausia pašarinė žolė, kaip auginti pašarinę žolę, dirvos žolynams paruošimas, pašarinės žolės tręšimas 

Tunelinė grybų džiovykla

Tunelinės grybų džiovyklės

Pramoninės ir buitinės grybų džiovyklės, grybų džiovinimas, grybų džiovinimo verslas 

Žieminių rapsų auginimas

Žieminių rapsų auginimas

Žieminių rapsų auginimas, sėjos laikas, žemės įdirbimas, žieminių rapsų ligos ir kenkėjai 

Daržovių perdirbimas

Daržovių ir vaisių perdirbimo technologija bei įrengimai

Daržovių paruošimas perdirbimui, daržovių paruošimo perdirbimui įranga, daržovių ir vaisių plovimo, skutimo, pjaustymo ir džiovinimo įranga 

Daržovių džiovyklės

Daržovių ir vaisių džiovyklės

Džiovinimo verslas, ar verta imtis vaisių ir daržovių džiovinimo, buitinės ir pramoninės vaisių ir daržovių džiovyklės, džiovinamos žaliavos tvarkymo įranga, džiovintos produkcijos rentabilumas, pardavimai, reklama 

Prieskoninių žolelių tunelinė džiovyklė

Prieskoninių ir vaistinių žolelių džiovinimas

Kaip džiovinti prieskonines ir vaistines žoleles, kaip išsirinkti žolelių džiovyklę, vaistažolių ir prieskonių džiovinimo verslas 

Pavasarinis žemės įdirbimas

Pavasarinis žemės įdirbimas ir paruošimas

Žemės ūkio technika pavasariniam dirvos įdirbimui, kultivatoriai, skutikai žemės įdirbimui pavasarį 

Medžių priežiūra

Medžių priežiūra

Medžio priežiūra, medžio priežiūros darbai, medžių sodinimas, medžių genėjimas, medžių pjovimas, šakų sutvarkymas, šakų susmulkinimas, kelmų naikinimas, medžių gydymas 

pomidoru auginimas

Pomidorų auginimas

Kaip auginti pomidorus? Pomidorų daigų sodinimas šiltnamyje ir lauke, pomidorų priežiūra, pomidorų veislės 

Agurkų auginimas

Agurkų auginimas

Kaip auginti agurkus, agurkų sodinimas, agurkų priežiūra, agurkų ligos ir kenkėjai 

Vyno gamybos verslas

Vyno gamybos verslas

Vynuogyno įveisimas, įrengimas, vyno gamybos verslo rentabilumas ir perspektyvos, vynuogyno marketingas ir reklama 

Nuo ko pradėti veisti sodą

Nuo ko pradėti veisti sodą

Sodo įveisimas, vietos ir dirvožemio sodui parinkimas, sodinukų parinkimas, atstumai tarp medžių sode, sodo sodinimas ir priežiūra 

Pomidorų ligos

Pomidorų ligos ir kenkėjai

Kokios būna pomidorų ligos, pomidorų kenkėjai, kaip atpažinti pomidorų ligas, pomidorų apsaugos priemonės  

Sidro gaminimas

Sidro gaminimas

Naminio sidro gamyba, kaip pagaminti skanų sidrą, sidro gamybos technologija, naminis sidras 

Naminio vyno gamyba

Naminio vyno gamyba

Kaip gaminti naminį vyną, uogos ir vaisiai naminio vyno gamybai, naminio vyno gamybos technologija ir įranga 

Oro drėkinimo rūko sistemos

Oro drėkinimo rūko sistemos

Dirbtinio rūko sistemos, apsaugos nuo šalnų sistema, oro filtravimo, vėsinimo, dulkių mažinimo, kvapų šalinimo, priešgaisrines ir kitas funkcijas. 

Tikslioji žemdirbystė - gausaus ir sveiko derlius pagrindas

Tikslioji žemdirbystė - gausaus ir sveiko derliaus pagrindas

Tikslus trąšų, pesticidų normų nustatymas ir paskleidimas pasėliuose 

Šiluogių auginimas

Šilauogių auginimas

Šilauogių veislės, šilauogių sodinimas, šilauogių auginimas, priežiūra ir ligos 

Žirnių auginimas

Žirnių auginimas

Kaip auginti žirnius, geriausios žirnių veislės, dirvožemio žirniams paruošimas ir tręšimas, žirnių priežiūra, ligos ir kenkėjai 

Bulvių auginimas

Bulvių auginimas

Kaip išauginti gerą bulvių derlių, geriausios bulvių veislės, dirvožemio paruošimas, bulvių tręšimas, bulvių ligos ir kenkėjai 

Pelėsio naikinimas

Pelėsio naikinimas

Pelėsio poveikis, kaip apsisaugoti nuo pelėsio, kaip naikinti pelėsį 

burokeliu auginimas

Burokėlių auginimas

Kaip auginti burokėlius, veislės, dirvožemio paruošimas, burokėlių priežiūra, ligos, burokėlių tręšimas 

Rapsų ligos ir kenkėjai

Rapsų ligos ir kenkėjai

Kaip atpažinti svarbiausius rapsų kenksmingus organizmus ir kokias efektyvias apsaugos priemones būtina naudoti 

vyno gamybos įranga

Vyno gamybos įranga

Vynuogių auginimo ir priežiūros moderni įranga, vyno gamybos įranga didelėms vyninėms 

Topinambai

Topinambų auginimas

Kaip auginti topinambus, topinambų sodinimo laikas, topinambų naudingosios savybės, receptai su topinambais. 

Krokų auginimas

Krokų auginimas

Kaip auginti krokus, krokų sodinimo laikas, krokų ankstyvas pražydinimas 

Teleskopiniai krautuvai

Nauji teleskopiniai krautuvai

Naujas teleskopinis krautuvas, teleskopinio krautuvo pasirinkimas, teleskopinio krautuvo dalys, NEW HOLLAND teleskopiniams krautuvams bei visai NEW HOLLAND statybinei technikai specialios finansavimo sąlygos. Palūkanos nuo 1,25%. 

kaip įkurti ūkį

Kaip įkurti ūkį

Nagrinėjant Vakarų Europos patirtį galima būtų daryti išvadą, kad Lietuvoje dar yra didžiulės perspektyvos kurti sėkmingus, rentabilius ūkius. 

Braškyno priežiūra nuėmus derlių

Braškyno priežiūra nuėmus derlių

Braškių sutvarkymas po derliaus, , braškyno paruošimas žiemojimui, braškių tręšimas prieš žiemą, braškyno apsauga nuo kenkėjų ir ligų 

Temą atitinkančios įmonės

Lietuva


1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 39

Žarėnų k., Šakynos sen., Šiaulių r.
Mobilus: +370-686-03006, El. paštas: k.patiejunas@kws.com

P. Lukšio g. 7, Krakių mstl., Krakių sen., Kėdainių r.
Telefonas: +370-347-38110, El. paštas: krakiuzub@takas.lt

Nemuno g. 4, Kubilių k., Plokščių sen., Šakių r.
Telefonas: +370-345-46249, Mobilus: +370-620-69501, El. paštas: kubiliuzub@takas.lt

Senojo Vieškelio g., Plikiškių k., Satkūnų sen., Joniškio r.
Telefonas: +370-426-41834, Mobilus: +370-686-77541

Trakų g. 2, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos r.
Telefonas: +370-349-49325

Kurmaičių k., Kepalių sen., Joniškio r.
Telefonas: +370-426-41410, Mobilus: +370-687-82798, El. paštas: kurmaiciai@gmail.com

Ringuvėnų k., Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių r.
Telefonas: +370-41-581032, +370-41-582683, El. paštas: kzukiob@gmail.com

Aukštuvių g. 12, Lančiūnavos kaimas, Vilainiai, Kėdainiai
Mobilus: +370-659-58075 , El. paštas: info@kvedaruukis.lt

Mieliūnų k., Vabalninko sen., Biržų r.
Mobilus: +370-672-92117

Kauno g. 1A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2130726 , El. paštas: info@labtarna.lt
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 39
1 2 3 4 5 ... 7
Produktai
Trąšos braškėms po derliaus - pristato Mivena Uab - kompanijos Henselmans atstovai Lietuvoje

Trąšos braškėms po derliaus - pristato Mivena Uab - kompa...

Laistymo sistemos Klaipėda
Laistymo sistemos Klaipėda

Laistymo sistemos įranga Klaipėda, automatinio laistymo į...

Žolės pjovimas kaina
Žolės pjovimas kaina

Žolės pjovimas gera kaina, aukštos žolės pjovimas kaina, ...

Vejos įrengimas kaina
Vejos įrengimas kaina

Sklypo paruošimas vejai, vejos įrengimas, vejos sėjimas k...

Termo vazonai
Termo vazonai augalams

Termo vazonas sėkmingam augalų augimui vasarą ir žiemą. Š...

Vejos pjovimo traktoriukas Tauragė
Vejos pjovimo traktoriukas Tauragė

Traktorius vejos pjovimui, žolės pjovimo traktorius Taura...

Kokybiškos daržovių sėklos internetu

"SYNGENTA" daržovių sėklos.

Grūdų drėgmės matuoklis

Birių medžiagų drėgmės matuoklis HPXT

Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

1 2 3 4 5 ... 7
Kaip auginti šilauoges

Kaip auginti šilauoges

Šilauogių auginimo filmas, kaip parinkti vietą šilauogėms, žemės mišinys šilauogėms, kaip sodinti šilauoges, šilauogių genėjimas ir priežiūra daugiau