Plūgo pasirinkimas

2018-10-23 10:02   Peržiūros : 7382   Spausdinti


Žemdirbystėje dirvos dirbimas nėra galutinis tikslas, o tik priemonė norimiems rezultatams pasiekti. Tačiau ši priemonė - daugiausia darbo ir energijos sąnaudų reikalaujantis darbas. Dirvos dirbimui tenka 30 - 40 procentų visų žemės ūkyje sunaudojamų degalų, todėl pradėdami dirbti žemę turime žinoti, ko siekiame ir ar tuo žemės dirbimu bus pasiektas tikslas. Pats svarbiausias ir pats sunkiausias žemės ruošimo darbas yra arimas. Čia padarytos klaidos yra sunkiai ištaisomos.

Lietuvos žemdirbystės instituto duomenimis galimybė aeruoti pagrindinę šaknų vystimosi zoną bei palaikyti tinkamą drėgmės kiekį paviršiniame dirvos sluoksnyje idealiausiai galima tik atliekant dirvos arimą. Šis dirvos dirbimo būdas kol kas ne tik neužleidžia savo pozicijų, bet susilaukia naujų šalininkų. Be to arimas yra ekologiškai saugių technologijų, įgalinančių atsisakyti cheminių priemonių ir mineralinių trąšų naudojimo, pagrindas. Lietuvoje, taikant naujas technologijas, susidomėjimas dirvos arimu buvo sumažėjęs, ir daugelis žemdirbių buvo atsisakę žemės arimo. 2010 metų žiemą nuo alinančio sauso užšalimo žuvo daug žiemkenčių, pasėtų neartose dirvose, tuo tarpu pasėliai, kurie buvo pasėti suartose dirvose, buvo daug atsparesni sausam užšalimui. Atsisakius plūgo sunku rasti pakankamai geras alternatyvas pasėlių ligų prevencijai, sudygusių piktžolių, kenkėjų mechaninei kontrolei. Tik gerai suartose dirvose pagerėja dirvožemio fizinės savybės, sumažėja piktžolių, o visos naudojamos agropriemonės didina augalų derlių. Šiuo atveju tik plūgas yra idealus sprendimas siekiant, kad augalų šaknys optimaliai augtų ir užtikrintų aukštą ir stabilų pasėlių derlingumą.

Pagrindinis žemės dirbimo padargas yra plūgas. Plūgas - tai paprastas padargas, sudarytas iš prie traktoriaus prikabinimo ar pakabinimo įtaiso, plūgo rėmo, korpuso, priešplūgio, peilio ir atraminio rato. Jo paskirtis - lygiai atpjauti dirvos riekę, ją apversti, guldant į vagos dugną viršutinį piktžolėtą sluoksnį. Suartas dirvos sluoksnis turi būti lygus ir supurentas. Dirvą ariant plūgais, jų darbinės dalys žemės paviršių veikia pleišto principu: tai yra šiuo principu deformuoja žemę, ją atpjauna, apverčia ir iš dalies sutrupina augalinį dirvos sluoksnį.

Pagal plūgo korpuso tipą plūgai skirstomi į: verstuvinius, beverstuvinius, su išpjauta verstuve, lėkštinius, kombinuotuosius ir rombinius. Pagal savo paskirtį plūgai yra skirstomi į bendrosios paskirties plūgus, skirtus arti dirbamas dirvas, ir specialiosios paskirties plūgus - tai sodų, miškų, krūmų, pelkių bei plantažinius plūgus.
Lietuvoje parduodamų plūgų pasiūla didelė, ir kiekvienas ūkininkas bei žemės ūkio paslaugų teikėjas gali pasirinkti individualios komplektacijos plūgą, pasirinktoms žemės dirbimo užduotims atlikti. Renkantis plūgą yra galimybė pasirinkti atstumą tarp plūgo korpusų, rėmo atstumą nuo žemės, plūgo darbinio pločio reguliavimą (mechaniškai arba hidrauliškai), taip pat galima mechaninė ar „non - stop" linginė korpusų apsaugos sistema.

Pabandykime paanalizuoti UAB "Livila" čekų kompanijos „Sukov" parduodamus plūgus. Ši kompanija gamina sustiprintos konstrukcijos vienpusius ir vartomus plūgus. Šie plūgai skirti darbui sunkiomis sąlygomis. Kai daugelis plūgų gamintojų ES plūgų rėmus gamina naudojant 8 mm plieną, šios gamyklos plūgų rėmai pagaminti iš 10 mm storio plieno. Be to darbinės, dylančios plūgo dalys, gaminamos iš termiškai grūdinto, legiruoto boro plieno. Dėl mechaninių grūdinto boro plieno savybių jis ypač atsparus dilimui. Iš jo galima gaminti labai tvirtas konstrukcijas, nes konstrukcijos ilgiau išlieka patvarios, o dėl plieno atsparumo dilimui ir aplinkos poveikiui pavyksta sutaupyti lėšų. Ariant apkrovimo sąlygomis, tvirta ir gerai apgalvota šių plūgų konstrukcija užtikrina optimalų galios paskirstymą ir stabilumą.

Pakabinami vienpusiai plūgai

Kompanijos „Sukov" gaminami pakabinami vienpusiai plūgai Junior FX, Katland FX, SKR FX - tai seniausias tradicijas ir šiuolaikines technologijas siejantys plūgai, kurie gali būti 3-5 korpusų. Šie tradiciniai plūgai vis dar populiarūs ir gerai vertinami dėl paprastos konstrukcijos bei nedidelio svorio. Šių plūgų konstrukcija yra paprastesnė, jų reguliavimas nesudėtingas ir žemesnė kaina. Vienpusio vertimo plūgais ariama sumetimu ir išmetimu. Plūgų korpusai apsaugoti varžtais, kurie, susidūrus su kliūtimi, nukerpami. Visi plūgų tipai gali būti komplektuojami su priešplūgiais, diskiniais peiliais bei su prailginimo sparneliais ant verstuvių galo.


Junior, SKR, Katland - tai pakabinami klasikiniai plūgai, kurie taip pat gaminami su varžtine korpusų apsauga nuo kliūčių ir pasirinktinai gali būti nuo 3 iki 5 korpusų. Visi šių plūgų tipai gali būti komplektuojami su priešplūgiais, diskiniais peiliais bei su prailginimo sparneliais ant verstuvių galo. Šiems plūgams gali būti keičiamas darbinis plotis (1 pav.).


Sukov“ plūgų darbinio pločio keitimo principinė schema
1 pav. „Sukov" plūgų darbinio pločio keitimo principinė schema.

Šio tipo plūguose yra darbinio pločio keitimo mechanizmas. Ariant tokiu plūgu galima gerai pritaikyti arimo agregatą prie dirvos savybių ir optimaliai panaudoti traktoriaus traukos jėgą. Plūgo darbinis plotis keičiamas mechaniškai pasukant rėmą pakabos atžvilgiu ir korpusus apie vertikalią ašį, kad pavažos padėtis būtų lygiagreti važiavimo krypčiai. Pakeitus plūgo darbinį plotį keičiasi atpjaunamos dirvos riekės plotis. Kai korpuso konstrukcinis darbo plotis yra 35 cm, darbinis plotis gali būti keičiamas nuo 30 iki 40 cm. Žinoma, keičiamo darbinio pločio plūgai yra gerokai brangesni, negu paprasti.

Pažangios „Sukov" gamybos technologijos bei inovacinių techninių sprendimų pagrindu gaminami 3 - 5 korpusų pakabinami Junior - Spring, Katland - Spring serijos plūgai. Šiuose plūguose yra linginė „non - stop" plūgo korpusų apsauga nuo akmenų ar kitų dirvoje pasitaikančių kliūčių (2 pav.). Pataikius ant akmens korpusai yra apsaugoti nuolatinio veikimo sistemos. Nenutrūkstamą apsauginės sistemos veikimą užtikrina lingė, kurios pagalba korpusas atsilenkia, o pravažiavus kliūtį grįžta atgal. Šio tipo plūguose taip pat yra įrengtas darbinio pločio 30-35-40 keitimo mechanizmas. Šių tipų plūgai gali būti komplektuojami su priešplūgiais, diskiniais peiliais bei su prailginimo sparneliais ant verstuvių galo.

„Non-stop“ linginė „Sukov“ plūgo korpuso apsauga nuo akmenų ar kitu dirvoje pasitaikančių kliūčių
2 pav. „Non-stop" linginė „Sukov" plūgo korpuso apsauga nuo akmenų ar kitu dirvoje pasitaikančių kliūčių


„Sukov" pakabinamų vienpusių plūgų gale, o SKR FX per vidurį yra įmontuotas atraminis ratukas, kurio pagalba, keičiant esančio prie rato reguliuojamo varžto ilgį, yra nustatomas arimo gylis. Arimo gylis yra nustatomas sekančiai: kai plūgas prijungtas prie ratinio traktoriaus, ariant traktoriaus kairieji ratai rieda neartu lauku, o dešinieji - išarta vaga. Nustatant plūgo arimo gylį aikštelėje, traktorius kairiaisiais ratais užvažiuoja ant lygioje vietoje padėto tašelio, kurio aukštis yra 15 - 40 mm mažesnis nei arimo gylis, o po atraminiu plūgo ratu padedama tokio pat aukščio trinkelė.

Centrine traktoriaus trauke ir plūgo atraminio rato sraigtu reikia sureguliuoti plūgą taip, kad jo rėmas būtų horizontalus, o visi noragai liestų aikštelę. Išmatuoti centrinės traukės ir gylio reguliavimo sraigto ilgius reikia tam, kad lauke būtų galima greitai atstatyti aikštelėje sureguliuotą plūgo padėtį. Ariant taip sureguliuotu plūgu neišsiskiria atskiri plūgo važiavimai.

Sukov" plūgai gali būti komplektuojami su diskiniais peiliais (3 pav.) ar su priešplūgiais, todėl perkant, geriau rinktis plūgą su didesniais atstumais tarp korpusų. Norint turėti švarią vagą kitam važiavimui reikia plūgą komplektuoti su diskiniu peiliu paskutiniam plūgo korpusui. Kiekvienam korpusui diskiniai peiliai montuojami ariant pievas ir ganyklas, laukus su daug augalinių liekanų, sunkesnes mechaninės sudėties dirvas. Peiliai gali būti su lygiais, karpytais, gofruotais diskais, skirtingo skersmens ir storio, su apsauga nuo akmenų.


Diskinis 480 mm skersmens plūgo peilis

3 pav. Diskinis 480 mm skersmens plūgo peilis

Pakabinami apverčiamieji plūgai

Pastaruoju metu populiarėja apverčiamieji lygaus arimo plūgai. Šie plūgai turi nemažai privalumų. Ariant visas laukas suariamas vienodu gyliu, sumažėja dirvos erozija, dirvos sėjai paruošiamos greičiau ir pigiau, arimo našumas padidėja 10 - 20 proc. Tyrimais nustatyta, kad ariant apverčiamaisiais plūgais gaunamas vidutiniškai 12 proc. didesnis derlius. Tokio tipo plūgais patogiau arti netaisyklingos formos laukuose. Todėl perkant naują plūgą pirmiausia reikia pasvarstyti, ar pirkti aukščiau aprašytą tradicinį vienpusį plūgą, ar apverčiamą plūgą. Pirmieji visada būna pigesni už tokios pat komplektacijos vartomuosius, tačiau naudojant tradicinius plūgus vargu ar pavyks išlyginti laukus nuo seniau susidariusių sumetimų ir išmetimų. Ardami jais gausite iki 25-30 proc. mažesnį derlių. Be to, papildomai bus gaištamas laikas važiavimams posūkių juostose.
Apverčiamų plūgų privalumai yra sekantys:

 • gaunamas lygus, be sumetimų ir išmetimų kaukas;
 • dėl trumpesnių važiavimų posūkiuose našesnis darbas;
 • kokybiškiau dirba visos kitos naudojamos žemės ūkio mašinos (kultivatoriai, sėjamosios ir t.t.)

Renkantis apverčiamą plūgą svarbu nuspręsti, kokį korpusų skaičių pasirinkti. Šiuolaikinių plūgų su pusiau sraigtinėmis verstuvėmis vienam korpusui, atsižvelgiant į važiavimo greitį, arimo gylį, dirvos sudėtį, drėgnumą ir pan., reikia 20-25 AG traktoriaus galios. Be to, visada gerai turėti traktoriaus galios atsargą, nes jos gali prireikti atsiradus buksavimui, ariant kalvotose dirvose. Plūgų instrukcijose yra nurodytas plūgui reikalingas galingumas, o ne kokio galingumo turėtų būti traktorius.

Plūgai su nukerpamo varžto apsauga

Šią „Sukov" plūgų grupę sudaro nedidelės keliamosios galios pakabinami apverčiamieji plūgai Junior Roto, Downhil 850, SKR Roto, Downhil. Stipri šių plūgų konstrukcija pagaminta iš aukštos kokybės grūdinto plieno. Plūgo svorio centras yra arti traktoriaus, todėl reikalinga nedidelė keliamoji galia. Plūgo vartaliojimas vyksta hidrocilindro (4 pav.) pagalba naudojant automatinį hidraulinį cilindro apvertimą, kuris valdomas iš traktoriaus kabinos. Plūgo apvertimo mechanizmas pasižymi tvirta konstrukcija. Apvertimo ašies skersmuo 120 mm. Yra tepamieji guoliai ir specialus užraktas, fiksuojantis plūgą transportavimo metu. Apvertimo mechanizmas patikimai išlaiko apkrovas plūgo apvertimo metu.

Plūgo „Sukov“ hidraulinis plūgo apvertimo mechanizmas
4 pav. Plūgo „Sukov" hidraulinis plūgo apvertimo mechanizmas

Šie plūgai skirti dirvos arimui lygiuose laukuose ir šlaituose iki 10° nuolydžio apverčiant dirvos juostą prieš nuolydį. Minėti plūgai gali būti papildomai sukomplektuoti su dantytais arba bėgio formos peiliais, priešplūgiais bei augalinės kilmės atliekų apvertėjais. Korpusuose gali būti įtaisyti reguliuojami verstuvių sparneliai, kurie leidžia sklandžiai apversti dirvos juostą esant dideliam korpuso atakos kampui. Nuo akmenų ar kitų dirvoje pasitaikančių kliūčių šios grupės plūgai atskirai kiekvienam korpusui turi nukerpamo varžto apsaugos sistemą.
Darbinis „Sukov" plūgo plotis gali būti keičiamas nustatant tris skirtingas pakopas (30, 35 ir 40 cm), tinkančias skirtingoms arimo sąlygoms. Tačiau plūgo Downhil darbinis plotis nustatomas 34 cm 39 cm ir 45 cm. Toks pakopinis reguliavimas atliekamas perstatant varžtą.

Su nukerpamo varžto korpuso apsauga kompanija taip pat gamina plūgą Downhil Vario. Šis plūgas turi bepakopį (35-53 cm) hidraulinį plūgo darbinio pločio nustatymo mechanizmą (5 pav.).

Plūgo Downhil Vario plūgo darbinio pločio keitimo hidraulinis mechanizmas
5 pav. Plūgo Downhil Vario plūgo darbinio pločio keitimo hidraulinis mechanizmas

Plūgai su „non - stop" lingės apsauga

Nenutrūkstamą apsauginės sistemos veikimą „Sukov" plūguose Junior Roto - Spring, SKR Roto - Spring, Downhil - Spring užtikrina „non - stop" linginė apsauga. Tai unikali, itin patogi 7- nių lakštų sustiprinta apsauga, kuri ariant tokiu plūgu, korpusui užkliuvus už kliūties sustoti nereikia, „non - stop" lingė automatiškai grąžina korpusą į darbinę padėtį. Šių plūgų vartaliojimas vyksta hidrocilindro pagalba, naudojant automatinį hidraulinį cilindro apvertimą. Lyginant su tradiciniais, šie plūgai turi daug privalumų. Jais ariant visas laukas suariamas vienodu gyliu, sumažėja dirvos erozija, dirvos sėjai paruošiamos greičiau ir pigiau, arimo našumas padidėja 10 - 20 proc. Tokio tipo plūgais patogiau arti.

Didelis „Sukov" plūgų privalumas - galimybė arimo metu keisti jų užgriebio (darbinį) plotį. Sumažėjus plūgo darbiniam pločiui, sumažėja ir arimui reikalingas galingumas. Šių modelių arimo plotį galima keisti 30, 35, 40 cm. Tačiau plūguose Downhil - Spring mechaninis atakos kampo keitimas vienu korpusu: 34, 39, 45 cm. Tiesa, pakeisti darbinį plotį reikia papildomo laiko.

Šie plūgai gaminami 2-5 korpusų bei gali būti papildomai sukomplektuoti su priešplūgiais arba augalinės kilmės atliekų apvertėjais. Korpusuose gali būti įtaisyti reguliuojami verstuvių sparneliai, kurie leidžia sklandžiai apversti dirvos juostą esant dideliam korpuso atakos kampui.

Plūgo komplektuojamų variantų įvairovė leidžia rasti optimalų sprendimą kiekvienam laukui, gauti norimų parametrų arimą bei operatyviai keisti darbines dalis.

Plūgo Downhil – Spring ratas yra plūgo viduryje ir skirtas arimo gylio reguliavimui bei atramai arimo metu
6 pav. Plūgo Downhil - Spring ratas yra plūgo viduryje ir skirtas arimo gylio reguliavimui bei atramai arimo metu

Pusiau pakabinami apverčiamieji plūgai

Pusiau pakabinami kompanijos „Sukov" plūgai yra skirti dideliems ūkiams. Šie plūgai pasižymi sustiprinta konstrukcija, lengvu ir tiksliu reguliavimu, puikia arimo kokybe. Jie yra pritaikyti visoms dirvoms, net ir ypač sunkioms. Plūgo pagrindines verstuves ir juostines dalis laiko rėmas, tačiau jų vienintelė funkcija - apversti dirvožemį. Pusiau pakabinamų plūgų gamą sudaro trys serijos:

 • plūgai su nukerpamo varžto apsauga - ArcoAgro 140, ArcoAgro, ArcoAgro On-Land, ArcoAgro NP. Šie plūgai arimo metu turi galimybę keisti darbinį plotį nuo 30 iki 47 cm. Agregatuojami su 90- 120 AG traktorias;
 • plūgai su „non - stop" lingės apsauga - ArcoAgro - Spring. Šis plūgas arimo metu turi galimybę keisti darbinį plotį 35-41-47 cm. Rekomenduojama agregatuoti su ne mažiau kaip 150 AG traktoriumi;
 • nekeičiamo 40 cm darbinio pločio plūgas ArcoAgro NP On-Land (7 pav.). Šis plūgas turi nukerpamo varžto apsaugą, gali būti nuo 6 iki 12 korpusų. Šie plūgai agregatuojami su traktoriumi nuo 300 AG.

Pusiau pakabinami vartomi plūgai mažai apkrauna traktoriaus pakabą, gali turėti didesnius atstumus tarp korpusų bei turi didesnį korpusų skaičių (iki 12). Tokiu būdu yra išnaudojami didelio galingumo traktoriai.

Paprastai šių plūgų atraminiai - transportavimo ratai būna plūgo gale. Arimo metu ratukas rieda lauko paviršiumi, o transportuojant plūgą keičiame ratuko padėtį (8 pav.). Nuleidus plūgą jis traukiamas paskui traktorių ir rieda ant ratuko. Tai ne tik atpalaiduoja traktoriaus pakabą, bet ir palengvina vairavimą (nereikia dairytis, ar pakeltas plūgas, ir saugoti jo nuo kliūčių). „Sukov" plūgai vartomi virš atraminių ratų ir jų nereikia aukštai iškelti virš dirvos. Norint užtikrinti rėmo tvirtumą, plūgų konstrukcija yra sustiprinta, tačiau jie yra ir sunkesni ir brangesni.

12 korpusų „Sukov“ plūgas ArcoAgro NP On-Land darbo metu
7 pav. 12 korpusų „Sukov" plūgas ArcoAgro NP On-Land darbo metu

Manevringumui pagerinti galinis ratas komplektuojamas su papildomais hidrocilindrais ratui pasukti posūkio metu. Kadangi plūgo nereikia kelti virš žemės, tai jis gali būti sunkesnis (sustiprintos konstrukcijos) ir turėti didesnius atstumus tarp plūgo korpusų (1000 mm). Pusiau pakabinamas plūgas, turintis daugiau korpusų, nei pakabinamas plūgas, gali dirbti ir su mažesnio galingumo traktoriumi. Pusiau pakabinamų „Sukov" plūgų korpusų skaičius gali būti nuo 4 vnt. iki 12 vnt.

„Sukov“ pusiau pakabinamas apverčiamas plūgas ArcoAgro 140 transportavimo metu
8 pav. „Sukov" pusiau pakabinamas apverčiamas plūgas ArcoAgro 140 transportavimo metu

Į ką atsižvelgti renkantis plūgą

Turimos technikos lygis, jos panaudojimo galimybės bei taikomos naujos žemės dirbimo technologijos didele dalimi lemia pelningą ūkininkavimą. Dažname ūkyje žemės ūkio mašinos yra perkamos vieną kartą per 10-15 metų. Norint pakeisti jas naujomis, pirmiausia, reikia pinigų, o perkant būtina pasirinkti tokias, kuriomis dirbant efektyviai išnaudotume turimus traktorius. Naujų technologijų reikalavimai didele dalimi lemia įsigyjamos mašinos komplektaciją. Į ką reikia atsižvelgti pasirenkant plūgą?

Pirmiausia reikia pasvarstyti, ar pirkti tradicinį, ar vartomąjį plūgą. Pirmieji visada būna pigesni už tokios pat komplektacijos vartomuosius, tačiau naudojant paprastus plūgus vargu ar pavyks išlyginti laukus nuo seniau susidariusių sumetimų ir išmetimų. Jais dirbdami gausite iki 25-30 proc. mažesnį derlių. Be to, papildomai bus gaištamas laikas važiavimams posūkių juostose.

Tai kokį plūgą pasirinkti? Tikslaus atsakymo niekur nerasite. Europoje plūgus gaminama apie 40 plūgus gaminančių kompanijų. Renkantis plūgą patartina atsižvelgti į visus, net ir iš pirmo žvilgsnio gal ne tokius svarbius argumentus. Tačiau visais atvejais galutinį sprendimą reikia priimti, surinkus pakankamai informacijos apie rinkoje siūlomus plūgus ir ją išanalizavus. Pagal galimybę reikėtų pasitarti su tokius pat plūgus sėkmingai eksploatuojančiais ūkininkais. Neverta įsigyti technikos vadovaujantis vien pavadinimu ar kaina, nes pasirinkimo klaidos kainuoja kur kas daugiau.

UAB „Livila" prekiauja Rytų ir Vakarų šalyse pagaminta įvairių modelių žemės ūkio technika. „Sukov" - tai Čekijos žemės ūkio technikos gamybos įmonė. Šiuo metu lietuviai dar tik atranda jos produkciją, o kitose šalyse ji jau gerai žinoma. Kainos ir kokybės santykio požiūriu „Sukov" labai tinka lyginti su kita garsia Čekijos įmone - „Škoda". Niekam ne paslaptis, kad perkantis „Škodos" gamintą automobilį už gerokai mažesnę kainą įsigyja iš esmės tą patį „Volkswagen" automobilį.

UAB „Livila" klientų aptarnavimo specialistai, puikiai išmanantys savo darbą ir turintys ilgametę darbo patirtį pardavinėjant įvairią žemės ūkio techniką, padės išsirinkti optimaliausią variantą už jums priimtiną kainą.

Daugiau apie „Sukov" plūgus rasite čia: http://www.livila.lt/lt/products/plugai

Pagal UAB „Livila" medžiagą tekstą parengė Algis Mačiukas

 


Kategorijos: Žemės ūkio ir miško technika, Plūgai, kultivatoriai ir kita žemės įdirbimo technika
Siloso volai

Siloso volai

Kodėl tankinti silosą volu technologiškai yra geriau 

Kukurūzai

Kukurūzų auginimas

Kukurūzų sėja, priežiūra, derliaus nuėmimas. 

Hidraulinės sistemos gedimai

Hidraulinių sistemų gedimai

Žemės ūkio ir kitos technikos hidraulinė įranga hidraulinių sistemų dėka dirba didelėmis apkrovomis ir yra linkusi į gedimus. 

kaip išsirinkti traktorių

Kaip išsirinkti traktorių

Į kokius kriterijus reikia atsižvelgti renkantis traktorių 

Zoliniu pasaru ruosimas

Žolinių pašarų ruošimas ir saugojimas

Praktiniais šienainio ruošimo ir išsaugojimo patarimai. Stambiųjų pašarų saugojimas lauko sąlygomis. 

Puspriekabė Dina DP 14

Savivartės žemės ūkio puspriekabės

Žemės ūkio produktų pervežimas yra vienas iš svarbiausių žemės ūkio darbų aspektų. Geriausias variantas, leidžiantis bet kokiu atstumu perkelti net ir mažiausią krovinį be nuostolių, yra savivarčių puspriekabių naudojimas. 

Ekskavatorinio krautuvo pasirinkimas

Kaip išsirinkti ekskavatorinį krautuvą? Ekskavatorinių krautuvų eksploatacinės savybės 

Kaip išsirinkti vikšrinį mini krautuvą?

Vikšrinių mini krautuvų galimybės, naudojimo sritys, priedai ir universalumas 

Ratinis mini krautuvas

Kaip išsirinkti ratinį mini krautuvą?  

Kaip išsirinkti javų nuėmimo kombainą

Kaip išsirinkti javų nuėmimo kombainą

Į kokius kriterijus reikia atsižvelgti renkantis javų kombainą.  

Mini ekskavatoriaus pasirinkimo kriterijai

Kaip išsirinkti naują mini ekskavatorių? Mini ekskavatorių gedimų atsiradimas ir šalinimas  

Pakabinamas priešsėjinio dirvos įdirbimo kultivatorius KLL – 6

Dirvos kultivavimo technika

Į ką atsižvelgti renkantis kultivatorių  

Rulonų transportavimo priekabos

Stambių pašarų rulonų transportavimas 

Ritininis presas - vyniotuvas McHale Fusion3

Žolės presai ir presai - vyniotuvai

Šios žemės ūkio mašinos ne tik surenka žalią masę, bet ir ją susmulkina, supresuoja bei išsaugo pašaro kokybę 

Lauko purkštuvai

Lauko purkštuvai

Lauko purkštuvų gamybos naujienos, technologijos, nauda žemdirbiams. Į ką reikia atkreipti didžiausią dėmesį, kad renkantis purkštuvą pasėlių priežiūra duotų geriausią rezultatą, o išleisti pinigai nenueitų vėjais. 

Kaip išsirinkti kombainą

Kaip išsirinkti kombainą?

Tinkamas kombainas pagreitina darbus, mažina darbo sąnaudas ir derliaus nuostolius, gali dirbti nepalankiomis derliaus nuėmimui sąlygomis. 

Patarimai perkantiems žoliapjovę

Patarimai perkantiems žoliapjovę

Kiemo, laukų, sodo bei įvairių kitų pievų priežiūra reikalauja nemenko susitelkimo bei geros technikos. 

Giluminis dirvos purentuvas IMPLEMEX UGP – 700

Giluminis dirvos purenimas – investicija didesniam derliui

Suslėgtoje dirvoje yra užspaudžiamos dirvos poros, kuriomis augalų šaknis pasiekia ne tik kapiliarinė drėgmė, bet ir deguonis.  

Plūgo pasirinkimas

Plūgo pasirinkimas

Pats svarbiausias ir pats sunkiausias žemės ruošimo darbas yra arimas. Čia padarytos klaidos yra sunkiai ištaisomos. 

Sodo šakų smulkintuvai

Sodo šakų smulkintuvai

Kaip išsirinkti sodo šakų smulkintuvą, kaip su juo dirbti. 

Orsi žoliapjovė su automatine kopijavimo sistema

Kelių komunalinė technika

Technika, kurios pagalba aptarnaujamos kelio apsaugos zonos, lyginami žvyrkeliai, valomas sniegas bei atliekamos kitos kelių aptarnavimo procedūros.  

Javų kombaino pasirinkimas

Javų kombaino pasirinkimas

Ką reikia žinoti renkantis javų kombainą 

Automobilinės svarstyklės su pakelta plienine platforma.

Automobilinės svarstyklės

Kaip išsirinkti automobilines svarstykles? 

Įmirkusių dirvų dirbimas

Nors dėl liūčių ūkininkai patyrė didžiulius nuostolius ir paskelbta ekstremali situacija, tačiau įmirkusias dirvas įdirbti ir paruošti jas naujiems derliams teks patiems ūkininkams. Būtent todėl reikalingos ne tik naujos žinios, bet ir novatoriškas mąstymas bei strateginis darbų organizavimas.  

 naujos kartos traktorius AXION 900

CLAAS išleidžia didžiuosius naujos kartos traktorius AXION 900

Daugiau galios, daugiau funkcijų, daugiau patogumų 

Tikslioji žemdirbystė - gausaus ir sveiko derlius pagrindas

Tikslioji žemdirbystė - gausaus ir sveiko derliaus pagrindas

Naujos technologijos leidžia itin tiksliai nustatyti trąšų pesticidų, normas, dirbti laukuose. Automatinės vairavimo sistemos, kintamos normos technologijos, augalų fiziologinės būklės jutikliai 

Temą atitinkančios įmonės

Lietuva


1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17

Veiverių g. 51, Kaunas
Mobilus: +370-678-78028, +370-610-40430, El. paštas: info@tavotechnika.lt

Narėpų km. Karmėlavos sen., Kauno r.
Mobilus: +370-656-68888, +370-655-52222, El. paštas: info@technikosprekybanuoma.lt

Raudondvario pl. 141, Kaunas
Telefonas: +370-37-211950, El. paštas: biuras@versin.lt
x

Gaveikėnai, Ignalinos r.
Telefonas: +370-386-53440, El. paštas: raimondas@dalaudasco.lt

Sasnavos g. 70, Marijampolė
Telefonas: +370-343-51484, +370-343-51383 , Mobilus: +370-687-41484, El. paštas: info@zemuktechnika.lt

Sporto g. 9K, Marijampolė
Telefonas: +370-343-70770

Vanaginės g. 45-2, Didžiosios Riešės k., Vilnius
Mobilus: +370-611-56733, El. paštas: info@agespa.lt

Jurbarko g. 2-208, Kaunas
Telefonas: +370-37-328502, Mobilus: +370-620-66089, El. paštas: agrarines@agrarines.lt

Šabaldauskai, Utenos r.
Telefonas: +370 69846745, +370 68623411, Mobilus: +370-698-46745, El. paštas: info@agrenta.lt
Sėklos. Trąšos. Žemės ūkio technika.
S. Lozoraičio g. 19A, Garliava, Kaunas
Telefonas: +370-37-552172, Mobilus: +370-618-29089, El. paštas: laima.gronskiene@agrimatco-eu.com
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17
1 2 3 4 5 ... 13
Produktai
Žemės įdirbimo technika

Plūgai, diskiniai skutikai, kultivatoriai, tankinimo volai, giluminiai purentuvai

Unia žemės ūkio-agrotechnika Vilniuje/visoje Lietuvoje

Unia žemės ūkio-agrotechnika Vilniuje/visoje Lietuvoje

Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Barstytuvai

Barstytuvas - sėjamoji

Sniego kastuvai

Kokybiški sniego kastuvai su garantija

Internetinė žemės ūkio, statybos, industrinių auto padangų parduotuvė

Greita ir patogi internetinė padangų parduotuvė- Rytas,Uab

Gamintojo ÖZKA agrotechnikos, industrinėms padangoms jau 5-ių metų garantija - Rytas,Uab

Gamintojo ÖZKA agrotechnikos, industrinėms padangoms jau...

Traktoriu hidraulikos atsargines dalys
Traktorių hidraulikos atsarginės dalys

Hidraulinės dalys traktoriams

1 2 3 4 5 ... 13