Naujų darbo vietų kaime sukūrimui – ypatingas dėmesys

2020-05-27 12:19   Peržiūros : 93   Spausdinti


darbas kaimeSiekdama sumažinti koronaviruso pandemijos pasekmes, bedarbystę ir socialinę atskirtį regionuose, skatindama jaunas šeimas kurtis kaime, Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) naujų verslų ir darbo vietų kaime sukūrimui šiemet skiria ypatingą dėmesį.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse" verslo planams kaime įgyvendinti 2020 metams ŽŪM ne tik numatė 25 mln. eurų, bet ir palengvino paramos teikimo taisykles.

Pareiškėjai 2014-2019 metais pagal šią populiarią priemonę pateikė beveik 3 tūkst. paraiškų už beveik 63 mln. Eur. Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse patvirtinta jau daugiau kaip 1 tūkst. paraiškų už  21 mln. Eur. Išmokėta paramos suma siekia 12,5 mln. Eur.

Pareiškėjai kūrė įvairiausius verslus: kepyklėles, kirpyklas, poilsio ir sporto reikmenų parduotuvėles, autoservisus, baldų gamybos įmones, restoranus, pradėjo teikti kraštovaizdžio tvarkymo, plovimo ir valymo, pagaminto valgio išvežiojimo paslaugas.

Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininkės Dalios Matukienės teigimu, ši priemonė tikrai labai reikalinga mažinant šalyje bedarbystę. Šiuo metu situacija sudėtingiausia ir socialinė atskirtis didžiausia pasienio regionuose, ypač Lazdijų, Ignalinos, Kelmės, Jurbarko rajonuose. Anot jos, yra tikrai įkvepiančių pavyzdžių, kaip galima bedarbystės regionuose išradingai įgyvendinti puikias idėjas. Štai Ročkių kaime (Lazdijų r.) jaunos šeimos  supirko senas sodybas, plėtoja įvairias veiklas, planuoja atidaryti kempingą ir pritraukti keliautojus, kurie domisi ekologija.

,,Šiuo karantino laikotarpiu Žemės ūkio ministeriją pavadinčiau išskirtine ministerija, nes ji iš tiesų glaudžiai bendradarbiauja su asociacijomis, institucijomis, įsiklauso ir analizuoja, kokios bus pasekmės, ką galima padaryti, tikrai galvoja apie jauną verslą. Tikimės, kad žmonės sugrįš į kaimą kurti verslų, gyventi bendruomenėje ir regionai atgims", - sako D. Matukienė.

Pernai teikusiems paraiškas ir norintiems pradėti verslą kaime buvo išmokama 17 200 eur suma, o šiemet ji padidinta iki 18 800 eur, kai sukuriama ne mažiau kaip 1 darbo vieta, arba 37 600 Eur, kai sukuriamos ne mažiau kaip 2 darbo vietos. Tai vienas iš esminių veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse" taisyklių pakeitimų, susijusių su pandemijos pasekmių mažinimu.

Anksčiau buvo nustatyta, kad parama išmokama dviem dalimis ir pirmoji dalis siekė 50 proc., o šiemet Žemės ūkio ministerija minėtąją dalį padidino net iki 80 proc.

Parama skirta fiziniams bei naujai įsteigtiems privatiems juridiniams asmenims. Privatūs juridiniai asmenys turi būti registruoti ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos (anksčiau buvo  6 mėn.).

Ar gali parama pasinaudoti tie, kurie negyvena kaime, bet nori čia persikelti? Taip, tikrai gali. Tiek fiziniai, tiek privatūs juridiniai asmenys turi atitikti labai mažos įmonės reikalavimus ir būti savarankiški (išskyrus ūkininkus). Svarbu, kad pareiškėjo - fizinio asmens - nuolatinė gyvenamoji vieta būtų deklaruota kaimo vietovėje, o pareiškėjo - juridinio asmens - buveinė būtų registruota kaimo vietovėje.

Pareiškėjų projektai vertinami pagal atrankos kriterijus, už atitiktį jiems suteikiami balai. Kadangi ši priemonė skirta tam, kad jauni žmonės galėtų kaime sukurti pajamas sau ir šeimai, aukštų prioritetinių balų gaus jaunuoliai iki 29 m., emigrantai, jaunos šeimos, gavusios subsidijas būstui kaimo vietovėje įsigyti, ir kt. Tačiau už borto neliks ir vyresni pareiškėjai, kurie turi idėjų ir yra reikalingi savo bendruomenei.

Paraiškos pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse" renkamos nuo gegužės 18 d. iki birželio 15 d.

Žemės ūkio ministerijos inf.


Kategorijos: Parama žemės ūkiui

Valstybės pagalba veislininkystei – ką reikėtų žinoti?

Valstybė kasmet skiria daugiau kaip 3 mln. eurų plėtoti nacionalinę gyvūnų veislininkystės sistemą.  

Parama ūkių biosaugai stiprinti

Priemonės prioritetas bus teikiamas kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams 

Aktualūs ūkininkų įsipareigojimai spalį

Primename spalio mėnesio įsipareigojimų terminus ūkininkams, šiais metais pateikusiems paraiškas gauti tiesiogines išmokas bei dalyvaujantiems su plotu susijusių Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose. 

Kokia parama gali pasinaudoti bitininkai?

Žemės ūkio ministerija, siekdama padėti bitininkams, yra numačiusi ne vieną priemonę, galinčią jiems padėti. 

Nuo lapkričio 19 d. – paraiškos naujam verslui pradėti (kompensuojant išlaidas iki 16 tūkst.)

Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad bus remiama ne žemės ūkio veikla. 

Rudens pradžia – metas planuoti miško veisimą

Miškininkai, dar nepasinaudoję šia galimybe, tačiau numatę plėsti savo miškų plotus, paraiškas galės teikti iki spalio 31 d. 

sausra

Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai

Pareiškėjai, negalintys įvykdyti paramai gauti keliamų reikalavimų ar prisiimtų įsipareigojimų dėl sausros ir ūkininkaujantys teritorijoje, kurioje nepaskelbta stichinė sausra, turi pranešti apie tai Nacionalinei mokėjimo agentūrai 

Temą atitinkančios įmonės