Galvijų augintojai gaus didesnę nacionalinę paramą

2014-02-04 18:09   Peržiūros : 63   Spausdinti


Galvijų augintojams už 2013 kalendorinius metus bus skiriama nacionalinė parama ne tik už bulius (atsietoji specialioji išmoka), bet ir atrasta lėšų skirti paramą atsietoms skerdimo bei ekstensyvinimo išmokoms. Būtent pastarųjų išmokų galvijų augintojai už 2012 m. negavo. 

2013 m. liepą buvo priimtas Europos Komisijos sprendimas, kuriuo Lietuvai leista už 2013 metus mokėti pereinamojo laikotarpio nacionalinę paramą (t. y. buvusias papildomas nacionalines tiesiogines išmokas) tokia pačia tvarka, kaip ir 2012 metais. Lietuvos Vyriausybei skyrus lėšas šioms išmokoms mokėti, žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna 2014 m. sausio 29 d. patvirtino Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiųjų išmokų už bulius 2013 metais skyrimo taisykles bei Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos skerdimo ir ekstensyvinimo išmokų už galvijus 2013 metais skyrimo taisykles.

Vadovaudamasis šiomis taisyklėmis, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, įvertinęs centrinėje duomenų bazėje turimus duomenis apie nustatytais atskaitos metų laikotarpiais išmokoms gauti reikalavimus atitikusius galvijų augintojus ir jiems priskirtų išmokų skaičių, atrinks tuos, kurie bus tinkami šioms atsietosioms išmokoms gauti bei pateiks jų sąrašus Nacionalinei mokėjimo agentūrai, kad pastaroji galėtų pervesti pinigus į galvijų laikytojų sąskaitas. Potencialių gavėjų sąrašus VĮ Žemės ūkio ir informacijos ir kaimo verslo centras perduos į kiekvieno rajono savivaldybę - čia bus galima sužinoti už kokį bulių, už kokį galvijų, už kokį bulių ekstensyvinimo atskaitos skaičių priskirtos išmokos.

Pagrindinis reikalavimas dėl atsietųjų išmokų už 2013 metus priskyrimo siejamas su valdos ar partnerystės įregistravimu bei žemės ūkio naudmenų 2013 m. deklaravimu. Taip pat atsietųjų specialiųjų išmokų už bulius galės tikėtis tie galvijų laikytojai, kurie už 2010 ir (ar) 2011 metus buvo gavę specialiųjų išmokų. Atsietosios skerdimo išmokos bus skiriamos laikytojams, kurie atskaitos laikotarpiu, t. y. 2004-2006 metais, buvo gavę skerdimo išmokų už galvijus, o atsietosios ekstensyvinimo išmokos - tiems laikytojams, kurie 2004-2006 m. buvo gavę ekstensyvinimo išmokų. Kadangi šios visos trys išmokos atsietos nuo gamybos, jas skiriant nebus įvertinama, kiek galvijų laikytojas pardavė skersti ar eksportavo konkrečiai 2013 metais, tačiau bus apskaičiuojamos pagal laikytojo tam tikrais atskaitos metais gautų išmokų skaičiaus aritmetinį vidurkį.

„Visas šias išmokas Nacionalinė mokėjimo agentūra turėtų pradėti mokėti jau vasario mėnesį. Už 2013 metus nustatyta 800 Lt dydžio atsietoji specialioji išmoka, 30 Lt atsietoji skerdimo išmoka ir 30 Lt atsietoji ekstensyvinimo išmoka", - sakė žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna.

Žemės ūkio ministerija iš anksto atkreipia dėmesį tų laikytojų, kurie 2013 m. paveldėjo ūkį ar jį perėmė pagal Ankstyvojo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos priemonę ar kitu būdu: tam, kad jie gautų prieš tai buvusiam valdos valdytojui skirtas išmokas, būtinai turi kreiptis į VĮ Žemės ūkio kaimo verslo centrą su prašymu bei fakto įrodymo dokumentais. Negavusieji išmokų laikytojai prašymus dėl jų priskyrimo galės teikti iki 2014 m. gegužės 31 d.

Žemės ūkio ministerija ragina visus gyvulių laikytojus pasidomėti, ar vasario-kovo mėnesiais jų banko sąskaitas pasiekė parama už galvijus.

Žemės ūkio ministerijos informacija


Kategorijos: Gyvulininkystė, paukštininkystė, žuvininkystė, bitininkystė, Veislininkystė, galvijų ir paukščių pardavimas
Gyvunu veisimas

Gyvūnų augintinių veisimas: ką reikėtų žinoti apsisprendusiems to imtis?

Gyvūnų augintinių veisiamos rūšys - ne tik šunys, katės ar šeškai, tačiau ir kitos: pelės, smiltpelės, žiurkėnai, degu, žiurkės, jūrų kiaulytės, šinšilos, dekoratyviniai triušiai, paukščiai ir kt.  

Šiuolaikinė „Big Dutchman" narvelinė sistema vištoms dedeklėms su pašildyto oro padavimo sistema, padžiovintu mėšlo pašalinimu.

Vištų auginimo sąlygos ir moderni vištidės įranga

Optimalus mikroklimatas, šėrimo laikymo salygos vištoms, kalakutams, antims, žasims, kaip šiuolaikiškai įrengti vištų fermą siekiant užtikrinti aukštą produktyvumą 

Karvidės statyba ir įranga

Pieno ūkiai ypač perspektyvūs maženio derlingumo dirvožemio rajonuose 

avys

Avių veislių klasifikacija

Avių veislių kodai, veislės sutrumpinimas 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Kainą skaičiuojančios svarstyklės su LCD ekranu (KSP)
Kainą skaičiuojančios ir etiketes spausdinančios svarstyklės

Prekybai skirtos elektroninės svarstyklės, leis ne tik pa...

Gyvulių draudimas

Galvijų draudimas

Sėklos Hycolor
Sėklos Hycolor

Hibridinių žieminių rapsų sėklos

Sėklos Chagall
Sėklos Chagall

Žieminių rapsų sėklos

Pašarinių žolių sėklų mišiniai

Pašarinės žolės, pašarinės žolės sėk...