Reikalavimai pieno ir pieno gaminių pardavimui tiesiogiai vartotojui

2013-09-10 15:07   Peržiūros : 228   Spausdinti


Pirminė atsakomybė už maisto saugą tenka ūkininkui

 • Daugelis ūkio higienos ir žalio pieno reikalavimų liko nepakeisti, tačiau yra tam tikrų nežymių skirtumų, įskaitant šiuos:
 • Žalio pieno apibrėžimas išplečiamas apimant visus ūkio gyvūnus: „Žalias pienas" - tai ūkio gyvūnų pieno sekrecijos liaukų pagamintas pienas, kuris nebuvo pakaitintas iki aukštesnės kaip 40º C temperatūros
 • Bet kurio gyvūno, kurio profilaktinių bruceliozės ir tuberkuliozės tyrimų individuali reakcija yra teigiama, žalias pienas negali būti vartojamas maistui
 • Pieno įranga ir pieno saugojimo, tvarkymo ar vėsinimo patalpos turi būti įrengtos taip, kad pieno užteršimo rizika būtų kiek įmanoma apribota
 • Gyvūnų, kuriems nustatomi klinikiniai tešmens ligos simptomai, pienas maistui negali būti vartojamas, jis gali būti vartojamas tik laikantis veterinarijos gydytojo nurodymų
 • Reikalavimas, kad iš karvių būtų primelžiama bent du litrai pieno per dieną, panaikintas
 • Ūkininkai turi inicijuoti procedūras, siekdami užtikrinti, kad leistinas ribas viršijančių antibiotikų likučių turintis žalias pienas nebūtų pateikiamas į rinką
 • Kai žalias pienas neatitinka antibiotikų likučiams, bakteriniam užterštumui ar somatinių ląstelių skaičiui nustatytų standartų reikalavimų, ūkininkas ar pieno supirkėjas privalo informuoti teritorinę VMVT ir imtis priemonių padėčiai ištaisyti. Jeigu ūkininkas neištaiso padėties per tris mėnesius nuo pirmo pranešimo apie reikalavimų dėl bendro bakterijų ir somatinių ląstelių skaičiaus neatitikimą, žalio pieno pristatymas iš to ūkio sustabdomas. Toks veiklos sustabdymas turi galioti tol, kol ūkininkas neįrodo, kad žalias pienas ir vėl atitinka nustatytus reikalavimus.

Reikalavimai pieno ir pieno gaminių pardavimui tiesiogiai vartotojui:

1. Ūkininkas norintis parduoti pieną ar iš jo gaminti ir parduoti pieno gaminius tiesiogiai vartotojams (iš ūkio, turgavietėse ar kitose leistinose prekybos vietose...) privalo kreiptis į teritorinę VMVT su prašymu.

2. Teritorinės VMVT specialistas įvertins ar ūkyje laikomasi melžimo, pieno paruošimo, higienos, sanitarijos, gaminių gamybos reikalavimų, įvertins žaliavos, pieno gaminių, vandens tyrimų protokolus, savikontrolės programą bei kitą tvarkomą dokumentų apskaitą ir vieneriems metams išduos leidimą veiklai.

3. Tokiame ūkyje privalo būti:

 • Ūkių karvės, avys ar ožkos nuolat prižiūrimos veterinarijos gydytojo, o ūkis turi būti kontroliuojamas nustatytu periodiškumu valstybinio veterinarijos gydytojo. Šių gyvulių sveikatos būklę patvirtina išduotas gyvūno sveikatos pažymėjimas.
 • Ūkyje dirbančiųjų asmenų sąrašas. Asmenys, dalyvaujantys melžiant pieną ir tvarkant pieno produktus, privalo pasitikrinti sveikatą.
 • Pieną ir pieno gaminius gamintojas privalo gaminti tik iš savo ūkyje laikomų gyvulių žalio pieno.
 • Ūkiams leidžiama perdirbti ne daugiau kaip 500 kg žalio pieno per dieną. šis reikalavimas netaikomas, kai pieno produktai parduodami tiesiogiai vartotojui iš ūkio.
 • Leidžiama naudoti gamybai šiltą žalią pieną, primelžtą prieš 2 valandas, arba atšaldytą iki + 8 °C žalią pieną, kuris atitinka reikalavimus (bendras bakterijų skaičius ne daugiau 100 tūkst./ml., somatinių ląstelių skaičius ne daugiau 400 tūkst./ml., negali būti inhibitorinių medžiagų ir pašalinio vandens).
 • Žalio pieno mėginiai tiriami kartą per metų ketvirtį VĮ „Pieno tyrimai" laboratorijoje šiems rodikliams nustatyti: bendro bakterinio užterštumo, somatinių ląstelių skaičiaus, inhibitorinių medžiagų, užšalimo taško, riebalų, baltymų; S.aureus piene turi būti ištirti teritorinės VMVT laboratorijoje vieną kartą per 6 mėnesius.
 • Ūkyje turi būti pieno gaminių gamybos technologinio proceso aprašymas, receptūra ir tvarkoma pieno produktų apskaita, pildomi plovimo, dezinfekavimo, šaldymo įrenginio, patalpų temperatūrų, termiškai apdorojamo žalio pieno temperatūrų registracijos žurnalai.
 • Realizuojami pieno gaminiai privalo būti supakuojami ar sufasuojami, o pienas gali būti supakuojamas ir suženklinami iš karto juos pagaminus ūkyje. Ženklinimo etiketėje privalo būti nurodytas gamintojo vardas, pavardė, produkto pavadinimas, teritorinės VMVT išduoto leidimo prekiauti pieno produktais, pagamintais ūkyje, (toliau - leidimas) numeris, laikymo sąlygos, įrašas „tinka vartoti iki..." Pieno ženklinimo etiketėje būtina nurodyti ūkio veterinarinės priežiūros numerį, pieno laikymo sąlygas, melžimo laiką ir pateikti nuorodą „vartoti tik virintą".
 • Pieno produktais leidžiama prekiauti tam tikslui įrengtose mažmeninėse prekyvietėse ar ūkyje iš specialiai įrengtos higienos sąlygas atitinkančios patalpos, kurioje yra šaldymo įrenginys.
 • Pieno produktų transportavimo metu turi būti laikomasi higienos sąlygų, temperatūros režimų, užtikrinančių saugų pieno produktų pristatymą.
 • Leidžiama parduoti tik atšaldytą iki +6 °C temperatūros žalią karvių, avių ir ožkų pieną.
 • Parduoti pieną viešojo maitinimo įmonėms, darželiams, ligoninėms galima tik iš sertifikuotų pieno gamybos ūkių.  Pardavimo metu perpilant pieną į pirkėjo tarą, pieno pardavėjas privalo palikti informaciją raštu apie pieno laikymo sąlygas, tinkamumo vartoti terminą su nuoroda „vartoti tik virintą". Ši informacija gali būti surašyta pieno važtaraštyje. 

Detalesnė informacija yra išdėstyta Specialiuose reikalavimuose ūkiams, gaminantiems pieno produktus (Žin., 2008, Nr. 56-2138, Nr. 145-5860 ) ir Žalio pieno, skirto tiesiogiai vartoti, pardavimo reikalavimuose.

VMVT inf.


Kategorijos: Mėsiniai ir pieno ūkiai, galvijų, paukščių augintojai, Gyvulininkystė, paukštininkystė, žuvininkystė, bitininkystė
Svarbu
Vištų auginimas

Vištų auginimas

Vištų auginimo sąlygos ir moderni vištidės įranga, vištų šėrimo įranga, vištidės projektavimas, vėdinimas, šildymas, apšvietimas  

Avių auginimas

Avių auginimas

Kaip auginti avis, tinkamiausios auginimui avių veislės, mėsinės avių veislės, avių priežiūra, bevilnės avys, avių maitinimas, avių ligos 

Danielių auginimas

Danielių auginimo verslas

Kaip auginti danielius, ar apsimoka auginti danielius, danielių priežiūra, maitinimas 

kaip įkurti ūkį

Kaip įkurti ūkį

Nagrinėjant Vakarų Europos patirtį galima būtų daryti išvadą, kad Lietuvoje dar yra didžiulės perspektyvos kurti sėkmingus, rentabilius ūkius. 

pieno supirkimas

Galima patikrinti supirkėjo patikimumą

Kaip apsisaugoti nuo nesąžiningų produkcijos supirkėjų, kai produkcija pristatoma, tačiau ūkininkas už ją pinigų negauna. 

Kiaulių fermos koridorius

Kiaulių fermos įranga ir kiaulių auginimas

Kiaulių auginimo įrengimai ir įranga, fermos kiaulėms įrengimas 

avys

Avių veislių klasifikacija

Avių veislių kodai, veislės sutrumpinimas 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 8
Ėriena, aviena, avių pienas, pieno produktai
Saltoniškių g. 9, Vilnius
Mobilus: +370-615-44544, El. paštas: pastas@eriukas.lt
Vaitelių ekologinis ūkis. Mišrus ūkis, kuriame auginami grynaveisliai mėsiniai galvijai.
Žostautų k., Pernaravos sen., Kėdainių r.
Mobilus: +370-615-19465
Prekyba aviena, avienos, jautienos dešrelės.
Strazdų g. 4, Vilnius
Telefonas: +370-5-2551745, Mobilus: +370-682-11512, El. paštas: info@modepa.lt
Kaimiškos kepeninės, karkos vyniotinis, karšto rūkymo dešros, šalto rūkymo dešros
Nedzingės km., Varėnos r.
Mobilus: +370-650-50006, +370-611-71696, El. paštas: vitolda@takas.lt
1 2 3 4 5 ... 8
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Riebalų skirtuvai

Visuomeninėms įstaigoms skirtas įrenginys riebalų atskyri...

Pieno aušintuvai

Nauji ir naudoti pieno aušintuvai

Pieno išpilstymo automatai

Pieno išpilstymo automatas Brunimat KS650

Mobili įranga lauko melžimiui

Karvių lauko melžimo įranga

Kaip auginti šilauoges

Kaip auginti šilauoges

Šilauogių auginimo filmas, kaip parinkti vietą šilauogėms, žemės mišinys šilauogėms, kaip sodinti šilauoges, šilauogių genėjimas ir priežiūra daugiau