Vasarinių miežių veislės

2023-02-15 11:01   Peržiūros : 4986   Spausdinti


 

Acsinia. Vasarinių miežių veislė, sukurta Vokietijoje, Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG

sėklininkystės įmonėje.

Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2014 ir 2015 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 9,26 t ha-1

grūdų derlius. Didžiausias šios veislės miežių derlius

buvo išaugintas 2014 m. Kauno AVT skyriuje - 11,2 t ha-1

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose buvo nustatyta 11,49 proc. baltymų ir 62,6 proc.

krakmolo. Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 57,41 g, hektolitro masė - 67,1 kg hl-1

, stambių

grūdų ant 2,5 mm skersmens akučių sieto - 94,1 proc.

'Acsinia' veislės miežių vidutinis aukštis - 70,1 cm. Jie atsparūs išgulimui, tai įvertinta vidutiniškai 8

balais (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

'Acsinia' veislės miežiai vidutinio ankstyvumo - nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai

praeidavo 48,6 dienos, o vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 89,8 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo

iki vaškinės brandos), t. y. jie buvo beveik tokio pat ankstyvumo kaip standartinės veislės 'Ema DS' ir

'Milford' ir 1 diena ankstyvesni negu standartinių 'Iron' ir 'Propino' veislių augalai.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2014-2015 m.

daugiausia miežius pažeidė miltligė (Erisyphe graminis) ir tinkliškoji (Helminthosporium teres) dryžligė.

'Acsinia' veislės atsparumas tinkliškajai dryžligei visuose AVT skyriuose 2014 m. buvo įvertintas vidutiniškai

5,3 ir 2015 m. - 7,7 balo. Atsparumas miltligei atitinkamai 9 ir 8,8 balo. Pasvalio AVT skyriuje 2014 m. šios

veislės augalus pažeidė rudadėmė dryžligė (Helminthosporium sativum), atsparumas buvo įvertintas 6 balais.

Kitų ligų pažeidimai buvo nežymūs, veislės atsparumas atskiruose AVT skyriuose įvertintas 7-9 balais.

 

Alisa DS. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Lietuvoje, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų

centro filiale Žemdirbystės institute. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2008 ir 2009 m.

Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Tyrimo metais šiose AVT stotyse gautas vidutinis 6,92 ha-1

grūdų derlingumas, kuris šiek tiek buvo didesnis už vidutinį standartinių veislių derlingumą, gautą per tą patį

tyrimo laikotarpį. Didžiausias jų grūdų derlius - 9,16 t ha-1

buvo išaugintas 2008 m. Kauno AVT stotyje.

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris - 51,02 g. Laboratorijoje nustatytas salykliniams miežiams

būdingas mažas vidutinis baltymų kiekis - 10,1 proc., o krakmolo - 66,2 proc. (sausojoje medžiagoje).

Vidutinė hektolitro masė buvo 66,18 kg/100 l. Savo kokybiniais rodikliais - baltymų kiekiu ir hektolitro

mase - veislė atitiko tuo metu I klasės miežiams taikytus supirkimo ir tiekimo reikalavimus.

'Alisa DS' veislė neaukšta. Jos augalų vidutinis aukštis tyrimo laikotarpiu buvo 68 cm. Stiebai tvirti.

Bandymo metais šie miežiai neišgulė, todėl jų atsparumas išgulimui įvertintas 9 balais.

Veislės vegetacijos periodo vidutinė trukmė buvo 86 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki

grūdų vaškinės brandos). Tyrimo metais vaškinę brandą šios veislės miežiai pasiekdavo viena diena vėliau

negu standartinės veislės.

Selekcininko duomenimis, veislė atspari dulkančioms kūlėms, miltligei, dryžligei ir vidutiniškai

atspari rinchosporiozei. Pasvalio AVT stotyje 2008 ir 2009 m. įrengtuose specialiuose salyklinių miežių

veislių atsparumo ligoms įvertinimo bandymų laukeliuose, kuriuose nebuvo naudota fungicidų, juostuotoji,

rudadėmė ir tinkliškoji dryžligės pažeidė 25-50 proc. šių miežių. Plungės AVT stotyje 2009 m. iki 20 proc.

šios veislės augalų sirgo miltlige ir rudosiomis rūdimis.

Anakin. Vasarinių miežių veislė sukurta Danijoje, Sejet Planteforaedling I/S sėklininkystės firmoje.

Šios miežių veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2007-2008 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Vilniaus AVT

stotyse. Tyrimo metais jose gautas vidutinis 6,72 t ha-1

grūdų derlius. Didžiausias jų derlius išaugintas

2008 m. Kauno AVT stotyje - 9,82 t ha-1

Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris net 55,36 g. Atskirais veislės tyrimo metais išaugintuose

grūduose nustatytas vidutinis baltymų kiekis sudarė 11,6-12,9 proc. Augalų vidutinis aukštis apie 76 cm. Šios

veislės miežiai pasižymi atsparumu išgulimui, kuris įvertintas 8,7 balo.

'Anakin' veislės miežiai yra vidutinio ankstyvumo. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 88 dienos

(skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos).

Atskirais veislės tyrimo metais tinkliškoji dryžligė pažeidė 4-25 proc., o miltligė - iki 5 proc. šių

miežių augalų. Kitų ligų pažeidimai buvo labai nežymūs.

Arka DS. Vasarinių miežių veislė sukurta Lietuvoje, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro

filiale Žemdirbystės institute. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2009 ir 2010 m. Šilutės,

Kauno, Pasvalio ir Vilniaus AVT stotyse. Tyrimo metais jose gautas vidutinis 6,84 t ha-1

grūdų derlius.

Didžiausias jų derlius išaugintas 2009 m. Šilutės AVT stotyje - 7,89 t ha-1

Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinis svoris - 41,61 g. Atskirais veislės tyrimo metais

išaugintuose grūduose nustatytas vidutinis baltymų kiekis sudarė 12,4 proc., vidutinė hektolitro masė buvo

64,69 kg/100 l, o tai atitiko tuo metu I klasės miežiams taikytus supirkimo ir tiekimo reikalavimus.

'Arka DS' veislės miežiai gerai krūmijasi, jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 82 dienos

(skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos), vidutinis aukštis 2009 ir 2010 m. buvo

71,5 cm, o atsparumas išgulimui vidutiniškai įvertintas 7,6 balo.

Selekcininkų duomenimis, veislė atspari dryžligei, miltligei, dulkančioms kūlėms ir vidutiniškai

atspari rinchosporiozei. Bandymų laukeliuose atskirais veislės tyrimo metais dryžligės pažeidė iki 10 proc.

augalų, Vilniaus AVT stotyje 2009 m. rudadėmė dryžligė - iki 30 proc. augalų. Kitų ligų pažeidimai visose

AVT stotyse buvo labai nežymūs.

Avalon. Vasarinių miežių veislė sukurta Vokietijoje, Saatzucht J. Breun GmbH sėklininkystės

įmonėje.

Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2013 ir 2014 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 8,05 t ha-1

grūdų derlius, kuris buvo 0,45 t ha-1

(5,9 proc.)

didesnis negu standartinių veislių 'Luokė', 'Iron', 'Milford' ir 'Propino'. Didžiausias miežių derlius buvo

išaugintas 2014 m. Kauno AVT skyriuje - 11,33 t ha-1

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 53,50 g, hektolitro masė - 64,9. kg hl-1

. Laboratorijoje

įvertinus grūdų kokybę, juose buvo nustatyta: baltymų - 11,5 proc., krakmolo - 62,8 proc., stambių grūdų ant

2,5 mm skersmens akučių sieto - 95,2 proc.

'Avalon' veislės miežių vidutinis aukštis - 70,5 cm. Jie atsparūs išgulimui, tai įvertinta vidutiniškai 8

balais (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

'Avalon' veislės miežiai vidutinio ankstyvumo - nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai

praeidavo 47 dienos, o vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 84 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki

vaškinės brandos).

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2013-2014 m.

miežius pažeidė miltligė (Erisyphe graminis), tinkliškoji (Helminthosporium teres) ir rudadėmė

(Helminthosporium sativum) dryžligės, rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis), smulkiosios rūdys

(Puccinia hordei) ir varpų septoriozė (Septoria nodorum). 'Avalon' veislės miežius kiek daugiau pažeidė

miltligė ir tinkliškoji dryžligė Kauno, Šilutės ir Utenos AVT skyriuose. Veislės atsparumas šioms ligoms buvo

įvertintas 4 - 6 balais (9 balai - labai atspari veislė). Kitų ligų pažeidimai visuose AVT skyriuose buvo

nežymūs, veislės atsparumas įvertintas 7-9 balais.

Beatrix. Vasarinių miežių veislė sukurta Vokietijoje, Nordsaat Saatzucht GmbH sėklininkystės

firmoje. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo ir grūdų tinkamumo salyklo gamybai tyrimai buvo atlikti

2005-2006 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis

5,61 t ha-1

grūdų derlius. Bandymuose 'Beatrix' veislės miežiai subrandino 0,37 t ha-1

(7,1 proc.) didesnį

grūdų derlių už visų minėtais metais tirtų salyklinių miežių veislių vidutinį derlių. Didžiausias šių salyklinių

miežių grūdų derlius gautas 2005 m. Kauno AVT stotyje - 6,95 t ha-1

Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris 50,75 g. Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose

nustatytas palyginti nedidelis vidutinis baltymų kiekis -10,8 proc., o krakmolo - 63,5 proc. (absoliučiai

sausoje medžiagoje). Augalai neaukšti. Jų vidutinis aukštis 60 cm. 'Beatrix' veislės miežiai gana atsparūs

išgulimui, kas įvertinta net 8,6 balo.

Veislė vidutinio ankstyvumo. Jos augalų vegetacijos periodo vidutinė trukmė 79 dienos. Kauno AVT

stotyje įrengtame specialiame atskirų miežių veislių atsparumo ligoms įvertinimo bandyme, kuriame nebuvo

naudotos cheminės kovos su ligomis priemonės, tinkliškosios dryžligės buvo pažeista iki 15 proc. augalų. Kitų

ligų pažeidimai buvo labai nežymūs.

Bente . Vasarinių miežių veislė, sukurta Vokietijoje, Nordaat Saatzucht GmbH. sėklininkystės

įmonėje.

2018 m. laikotarpis nuo sėklų sudygimo iki visiško augalų išplaukėjimo visuose AVT skyriuose buvo

itin sausas ir šiltas. Vidutinė paros temperatūra Kauno ir Utenos AVT skyriuose buvo 2-3 °C, o Pasvalio ir

Šilutės AVTS net iki 6 °C aukštesnė už vidutinę daugiametę. Kritulių kiekis atitinkamai buvo nuo 2,1 iki 4,3

karto mažesnis, lyginant su daugiamečiu vidurkiu. Susidariusios klimato sąlygos labai stipriai paveikė visas

tiriamas veisles, augalai buvo žemesni, mažai krūmijosi, plaukėti pradėjo 4-12 dienų anksčiau nei įprastai. Tai

sutrumpino ir lėmė beveik vienodą skirtingų veislių vegetacijos trukmę, turėjo didelės įtakos grūdų derliui.

Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2017 ir 2018 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 7,89 t ha-1

grūdų derlius. Didžiausias derlius buvo išaugintas

2017 m. Šilutės AVT skyriuje - 10,43 t ha-1

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose buvo nustatyta 12,7 proc. baltymų ir 62,2 proc. krakmolo.

Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 57,81 g, hektolitro masė - 66,1 kg hl-1

, stambių grūdų ant 2,5

mm skersmens akučių sieto - 96,7 proc.

'Bente' veislės miežių vidutinis aukštis - 62,1 cm. Jie atsparūs išgulimui, tai įvertinta vidutiniškai 8,6

balo (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

Šios veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 84,1 dienos skaičiuojant nuo sėklų sudygimo

iki vaškinės brandos), nuo sėklų sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai praeidavo 42,3 dienos, t. y. jie buvo

tokio pat ankstyvumo kaip standartinės veislės 'Avalon' ir 'Laureate' ir vidutiniškai 1 diena ankstyvesni negu

standartinės veislės 'RGT Planet' miežiai.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2017-2018 m.

miežius nežymiai pažeidė juostuotoji (Helminthosporium gramineum), tinkliškoji Helminthosporium teres) ir

rudadėmė (Helminthosporium sativum) dryžligės. 'Bente' veislės atsparumas dryžligėms visuose AVT

skyriuose buvo įvertintas vidutiniškai 6-9 balais. Kauno AVT skyriuje 2017 m. miežius kiek daugiau pažeidė

varpų fuzariozė, bet 'Bente' veislės miežių atsparumas buvo įvertintas 8,5 balo (9 balai - labai atspari veislė).

Kitų ligų pažeidimų nenustatyta.

Britney . Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Vokietijoje, Ackermann Saatzucht GmbH

sėklininkystės įmonėje. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2012-2013 m. Plungės, Kauno,

Pasvalio ir Utenos AVT skyriuose. Tyrimo metais gautas vidutinis 6,73 t ha-1

grūdų derlius, kuris buvo

0,13 t ha-1

didesnis negu standartinių veislių. Didžiausias grūdų derlius - 9,18 t ha-1

- buvo išaugintas 2013 m.

Plungės AVT skyriuje.

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 53,27 g, juose nustatyta: baltymų - 10,6 proc., krakmolo -

62,7 proc., stambių grūdų ant 2,5 mm sieto - 95,9 proc.

'Britney' veislės miežiai neaukšti, tyrimo metais jų vidutinis aukštis buvo 63 cm, atsparumas išgulimui

įvertintas vidutiniškai 7,6 balo (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari

išgulimui veislė). 2012 m. šios veislės miežiai bandymų laukeliuose, kuriuose nebuvo naudoti augalų augimo

reguliatoriai, labiausiai išgulė Pasvalio ir Kauno AVT skyriuose, jų atsparumas išgulimui atitinkamai buvo

įvertintas 6 ir 3 balais.

Veislė yra vidutinio ankstyvumo, vegetacijos periodo vidutinė trukmė tokia kaip standar-tinių veislių -

80 dienų (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos).

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2012 m.

'Britney' veislės miežius Pasvalio AVT skyriuje pažeidė tinkliškoji (Helminthosporium teres), rudadėmė

(Helminthosporium sativum), juostuotoji (Helminthosporium gramineum) dryžligės, o Plungės AVT

skyriuje - varpų septoriozė (Septoria nodorum). Atsparumas šioms ligoms atitinkamai buvo įvertintas 4 ir 6

balais (9 balai - labai atspari veislė). Kitų ligų pažeidimai buvo nežymūs, visuose AVT skyriuose jų kiekis

neviršijo 10 proc., veislės atsparumas įvertintas 8-9 balais.

Carambole. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Danijoje, Sejet Planteforaedling I/S

sėklininkystės įmonėje. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2011-2012 m. Plungės, Kauno,

Pasvalio ir Utenos AVT skyriuose. Tyrimo metais gautas vidutinis 6,40 t ha-1

grūdų derlius, kuris buvo

0,16 t ha-1

didesnis negu standartinių veislių. Didžiausias grūdų derlius - 9,09 t ha-1

buvo išaugintas 2012 m.

Pasvalio AVT skyriuje.

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 52,53 g, juose nustatyta: baltymų - 10,8 proc., krakmolo -

64,3 proc., stambių grūdų ant 2,5 mm sieto - 95,2 proc.

'Carambole' veislės miežiai neaukšti, šiaudas tvirtas ir trumpas, atsparūs išgulimui. Tyrimo metais jų

vidutinis aukštis buvo 61 cm, atsparumas išgulimui - 9 balai (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1

iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

Veislė yra vidutinio ankstyvumo, vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 82 dienos (skaičiuojant nuo

sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos).

2011 m. visuose AVT skyriuose ligų pažeistų augalų buvo nedaug. 2012 m. 'Carambole' veislės

miežius daugiausiai pažeidė juostuotoji (Helminthosporium gramineum) ir rudadėmė (Helminthospo-rium

sativum) dryžligės. Specialiuose salyklinių miežių veislių atsparumo ligoms įvertinimo bandymuose, kuriuose

nebuvo naudoti fungicidai ir augimo reguliatoriai, Pasvalio AVT skyriuje dryžligės pažeidė 50-75 proc. šių

miežių, tačiau augalų pažeidimo laipsnis buvo nedidelis - 10 proc. Kitų ligų pažeidimai buvo nežymūs.

Carmen. Vasarinių miežių veislė, sukurta Švedijoje, Lantmännen ek. för. sėklininkystės įmonėje.

Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2016 ir 2017 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 7,68 t ha-1

grūdų derlius. Didžiausias šios veislės miežių

derlius buvo išaugintas 2017 m. Pasvalio AVT skyriuje - 10,15 t ha-1

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose buvo nustatyta 11,8 proc. baltymų ir 62,9 proc. krakmolo.

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 51,44 g, hektolitro masė - 64,1 kg hl-1

, stambių grūdų ant 2,5 mm

skersmens akučių sieto - 91,6 proc.

'Carmen' veislės miežių vidutinis aukštis - 53,2 cm. Jie atsparūs išgulimui, tai įvertinta vidutiniškai

8,5 balo (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

'Carmen' miežių veislė yra vidutinio ankstyvumo - nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai

praeidavo 44,7 dienos, o vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 87,7 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo

iki vaškinės brandos), t. y. jie buvo atitinkamai 0,7 ir 1 diena ankstyvesni už standartines veisles 'Laureate' ir

'Milford', ir vidutiniškai 1,3 dienos vėlyvesni negu standartinės veislės 'RGT Planet' miežiai.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2016-2017 m.

miltligės (Erisyphe graminis) pažeistų augalų buvo labai nedaug, visų veislių atsparumas įvertintas 8-9 balais.

Juostuotoji (Helminthosporium graminea), tinkliškoji (Helminthosporium teres) ir rudadėmė

(Helminthosporium sativum) dryžligės miežius pažeidė daugiau. 'Carmen' veislės miežių atsparumas šioms

ligoms buvo vertintas nuo 5 iki 8 balų (kai 9 balai - labai geras atsparumas). 2017 m. Kauno AVT skyriuje

vasarinius miežius pažeidė varpų fuzariozė (Fusarium graminearum). 'Carmen' veislės atsparumas šiai ligai

įvertintas 8,5 balo.

Chronicle. Paprastųjų vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Jungtinėje Karalystėje, Limagrain

UK Ltd. sėklininkystės įmonėje. Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2012 ir 2013 m. Plungės, Kauno,

Pasvalio ir Utenos AVT skyriuose. Tyrimo metais buvo gautas geras 6,64 t ha-1

vidutinis grūdų derlius.

Didžiausias šios veislės miežių grūdų derlius buvo išaugintas 2012 m. Pasvalio AVT skyriuje - 9,21 t ha-1

.

Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinė masė - 50,21 g. Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę

nustatytas vidutinis baltymų kiekis sudarė 10,4 proc., krakmolo - 63,8 proc., ant 2,5 mm skersmens akučių

sieto vidutiniškai likdavo 96,0 proc. grūdų.

'Chronicle' veislės miežių vidutinis aukštis 67,9 cm, jie atsparūs išgulimui, tai įvertinta 8 balais

(atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

'Chronicle' veislė yra ankstyva. Jos augalų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 76,6 dienos

(skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos). Ji vidutiniškai 3,8 dienos ankstyvesnė už

standartinių veislių miežius.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2012 m.

'Chronicle' veislės miežius Pasvalio AVT skyriuje daugiausia pažeidė tinkliškoji (Helminthosporium teres) ir

rudadėmė (Helminthosporium sativum) dryžligės, o Plungės AVT skyriuje - varpų septoriozė (Septoria

nodorum). Atsparumas šioms ligoms atitinkamai buvo įvertintas 4 ir 6 balais (9 balai - labai atspari veislė).

Kitų ligų pažeidimai buvo nežymūs, visuose AVT skyriuose jų kiekis neviršijo 10 proc., veislės atsparumas

įvertintas 8- 9 balais.

Cosmopolitan. Vasarinių miežių veislė, sukurta Danijoje, Sejet Planteforaendling I/S

sėklininkystės įmonėje.

2018 m. laikotarpis nuo sėklų sudygimo iki visiško augalų išplaukėjimo visuose AVT skyriuose buvo

itin sausas ir šiltas. Vidutinė paros temperatūra Kauno ir Utenos AVT skyriuose buvo 2-3 °C, o Pasvalio ir

Šilutės AVTS net iki 6 °C aukštesnė už vidutinę daugiametę. Kritulių kiekis atitinkamai buvo nuo 2,1 iki 4,3

karto mažesnis, lyginant su daugiamečiu vidurkiu. Susidariusios klimato sąlygos labai stipriai paveikė visas

tiriamas veisles, augalai buvo žemesni, mažai krūmijosi, plaukėti pradėjo 4-12 dienų anksčiau nei įprastai. Tai

sutrumpino ir lėmė beveik vienodą skirtingų veislių vegetacijos trukmę, turėjo didelės įtakos grūdų derliui.

Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2017 ir 2018 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 7,90 t ha-1

grūdų derlius. Didžiausias šios veislės miežių

derlius buvo išaugintas 2017 m. Pasvalio AVT skyriuje - 10,18 t ha-1

 

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose buvo nustatyta 12,4 proc. baltymų ir 62,6 proc. krakmolo.

Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 56,98 g, hektolitro masė - 64,6 kg hl-1

, stambių grūdų ant 2,5

mm skersmens akučių sieto - 95 proc.

'Cosmopolitan' veislės miežių vidutinis aukštis - 57,4 cm. Jie atsparūs išgulimui, tai įvertinta

vidutiniškai 8,1 balo (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui

veislė).

'Cosmopolitan' miežių veislė yra vidutinio ankstyvumo - nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai

praeidavo 43 dienos, o vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 85,6 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo

iki vaškinės brandos), t. y. veislė išplaukėdavo ir vegetacijos periodo vidutinė trukmė buvo beveik tokia pati

kaip standartinių veislių 'Avalon' ir 'Laureate', o už standartinę veislę 'RGT Planet' jie buvo 1 diena

ankstyvesni.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2017-2018 m.

miežius nežymiai pažeidė juostuotoji (Helminthosporium gramineum), tinkliškoji Helminthosporium teres) ir

rudadėmė (Helminthosporium sativum) dryžligės. 'Cosmopolitan' veislės atsparumas dryžligėms visuose

AVT skyriuose buvo įvertintas vidutiniškai 7-9 balais. Kauno AVT skyriuje 2017 m. miežius kiek daugiau

pažeidė varpų fuzariozė. 'Cosmopolitan' veislės miežių atsparumas buvo įvertintas 8 balais (9 balai - labai

atspari veislė). Kitų ligų pažeidimų nenustatyta.

Corinna. Vasarinių miežių veislė, sukurta Vokietijoje, Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG

sėklininkystės įmonėje.

Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2014 ir 2015 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Tyrimo metais buvo gautas 9,30 t ha-1 vidutinis grūdų derlius. Didžiausias šios veislės miežių grūdų

derlius buvo išaugintas 2015 m. Pasvalio AVT skyriuje - 11,08 t ha -1

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose vidutiniškai buvo nustatyta 10,9 proc. baltymų ir

62,9 proc. krakmolo. Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 53,94 g, hektolitro masė - 66,2 kg hl-1

stambių grūdų ant 2,5 mm skersmens akučių sieto - 93,8 proc.

'Corinna' veislės miežių vidutinis aukštis 68,3 cm, jie atsparūs išgulimui, kuris įvertintas 8 balais

(atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

Šios veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 90,8 dienos (skaičiuojant nuo sėklų

sudygimo iki grūdų vaškinės brandos), nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai praeidavo 51,6 dienos, t. y.

jie buvo vidutiniškai 1,8-3,6 dienomis vėlyvesni negu standartinių veislių 'Ema DS','Iron', 'Propino' ir

'Milford' augalai.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2014-2015 m.

daugiausia miežius pažeidė miltligė (Erisyphe graminis) ir tinkliškoji (Helminthosporium teres) dryžligė.

'Corinna' veislės atsparumas tinkliškajai dryžligei visuose AVT skyriuose 2014 m. buvo įvertintas

vidutiniškai 5,8 ir 2015 m. - 7,7 balo. Atsparumas miltligei atitinkamai 8,3 ir 8,5 balo. Šilutės AVT skyriuje

2015 m. šios veislės augalus pažeidė juostuotoji dryžligė (Helminthosporium gramineum), atsparumas buvo

įvertintas 6 balais. Kitų ligų pažeidimai buvo nežymūs, veislės atsparumas atskiruose AVT skyriuose

įvertintas 7-9 balais.

Crossway. Vasarinių miežių veislė, sukurta Danijoje, Nordic Seed A/S sėklininkystės įmonėje.

Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2014 ir 2015 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 9,46 t ha-1

grūdų derlius. Didžiausias šios veislės miežių

derlius buvo išaugintas 2015 m. Pasvalio AVT skyriuje - 11,27 t ha-1

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose vidutiniškai buvo nustatyta 10,8 proc. baltymų ir

63,4 proc. krakmolo. Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 53,14 g., hektolitro masė - 67,4 kg hl-1

stambių grūdų ant 2,5 mm skersmens akučių sieto - 93,2 proc.

'Crossway' veislės miežių vidutinis aukštis - 67 cm. Jų atsparumas išgulimui vidutiniškai įvertintas

7 balais (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

Šios veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 90,8 dienos (skaičiuojant nuo sėklų

sudygimo iki grūdų vaškinės brandos), nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai praeidavo 48,6 dienos, t. y.

jie buvo beveik tokio pat ankstyvumo kaip standartinės veislės 'Ema DS' ir 'Milford' ir 1 diena ankstyvesni

negu standartinių 'Iron' ir 'Propino' veislių augalai.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2014-2015 m.

daugiausia miežius pažeidė miltligė (Erisyphe graminis) ir tinkliškoji (Helminthosporium teres) dryžligė.

'Crossway' veislės atsparumas tinkliškajai dryžligei visuose AVT skyriuose 2014 m. buvo įvertintas

vidutiniškai 5,8 ir 2015 m. - 7,7 balo. Atsparumas miltligei atitinkamai 9 ir 8,8 balo (9 balai - labai

atspari veislė). Pasvalio AVT skyriuje 2014 m. rudadėmės (Helminthosporium sativum) ir 2015 m. Šilutės

AVT juostuotosios (Helminthosporium gramineum) dryžligių pažeidimai įvertinti po 6 balus. Kitų ligų

pažeidimai buvo nežymūs, veislės atsparumas atskiruose AVT skyriuose įvertintas 7-9 balais.

Ellinor. Vasarinių miežių veislė, sukurta Vokietijoje, Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG

sėklininkystės įmonėje.

2018 m. laikotarpis nuo sėklų sudygimo iki visiško augalų išplaukėjimo visuose AVT skyriuose buvo

itin sausas ir šiltas. Vidutinė paros temperatūra Kauno ir Utenos AVT skyriuose buvo 2-3 °C, o Pasvalio ir

Šilutės AVTS net iki 6 °C aukštesnė už vidutinę daugiametę. Kritulių kiekis atitinkamai buvo nuo 2,1 iki 4,3

karto mažesnis, lyginant su daugiamečiu vidurkiu. Susidariusios klimato sąlygos labai stipriai paveikė visas

tiriamas veisles, augalai buvo žemesni, mažai krūmijosi, plaukėti pradėjo 4-12 dienų anksčiau nei įprastai. Tai

sutrumpino ir lėmė beveik vienodą skirtingų veislių vegetacijos trukmę, turėjo didelės įtakos grūdų derliui.

Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2017 ir 2018 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 7,86 t ha-1

grūdų derlius. Didžiausias šios veislės miežių

derlius buvo išaugintas 2017 m. Pasvalio AVT skyriuje - 10,44 t ha-1

.

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose buvo nustatyta 12,6 proc. baltymų ir 62,7 proc. krakmolo.

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 54,09 g, hektolitro masė - 66,2 kg hl-1

, stambių grūdų ant 2,5 mm

skersmens akučių sieto - 95,4 proc.

'Ellinor' veislės miežių vidutinis aukštis - 61 cm. Jie labai atsparūs išgulimui, tai įvertinta vidutiniškai

8,7 balo (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

Nuo 'Ellinor' veislės miežių sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai praeidavo 43,3 dienos, o

vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 85,7 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki vaškinės brandos), t.

y. jie buvo beveik tokio pat ankstyvumo kaip standartinių veislių 'Avalon', 'Laureate' ir 'RGT Planet' veislių

11

augalai.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2017-2018 m.

miežius nežymiai pažeidė juostuotoji (Helminthosporium gramineum), tinkliškoji Helminthosporium teres) ir

rudadėmė (Helminthosporium sativum) dryžligės. 'Ellinor' veislės atsparumas dryžligėms visuose AVT

skyriuose buvo įvertintas vidutiniškai 7-9 balais. Kauno AVT skyriuje 2017 m. miežius kiek daugiau pažeidė

varpų fuzariozė. 'Ellinor' veislės miežių atsparumas buvo įvertintas 8,5 balo (9 balai - labai atspari veislė).

Kitų ligų pažeidimų nenustatyta.

Embrace. Vasarinių miežių veislė, sukurta Danijoje, Sejet Planteforaendling I/S sėklininkystės

įmonėje.

2018 m. laikotarpis nuo sėklų sudygimo iki visiško augalų išplaukėjimo visuose AVT skyriuose buvo

itin sausas ir šiltas. Vidutinė paros temperatūra Kauno ir Utenos AVT skyriuose buvo 2-3 °C, o Pasvalio ir

Šilutės AVTS net iki 6 °C aukštesnė už vidutinę daugiametę. Kritulių kiekis atitinkamai buvo nuo 2,1 iki 4,3

karto mažesnis, lyginant su daugiamečiu vidurkiu. Susidariusios klimato sąlygos labai stipriai paveikė visas

tiriamas veisles, augalai buvo žemesni, mažai krūmijosi, plaukėti pradėjo 4-12 dienų anksčiau nei įprastai. Tai

sutrumpino ir lėmė beveik vienodą skirtingų veislių vegetacijos trukmę, turėjo didelės įtakos grūdų derliui.

Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2017 ir 2018 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Tyrimo metais buvo gautas 8,34 t ha-1 vidutinis grūdų derlius. Didžiausias šios veislės miežių grūdų

derlius buvo išaugintas 2017 m. Kauno AVT skyriuje - 10,05 t ha-1

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose vidutiniškai buvo nustatyta 12,1 proc. baltymų ir 62,9

proc. krakmolo. Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 53,90 g, hektolitro masė - 66,1 kg hl-1

, stambių

grūdų ant 2,5 mm skersmens akučių sieto - 96,7 proc.

'Embrace' veislės miežių vidutinis aukštis 57 cm, jie labai atsparūs išgulimui, kuris vidutiniškai

įvertintas 8,7 balo (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui

veislė).

Šios veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 85 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo

iki grūdų vaškinės brandos), nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai praeidavo 43,7 dienos, t. y. veislė

išplaukėdavo ir vegetacijos periodo vidutinė trukmė buvo beveik tokia pati kaip standartinių veislių 'Avalon'

ir 'Laureate', o už standartinę veislę 'RGT Planet' jie buvo 1,3 dienos ankstyvesni.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2017-2018 m.

miežius nežymiai pažeidė juostuotoji (Helminthosporium gramineum), tinkliškoji Helminthosporium teres) ir

rudadėmė (Helminthosporium sativum) dryžligės. 'Embrace' veislės atsparumas dryžligėms visuose AVT

skyriuose buvo įvertintas vidutiniškai 7-9 balais. Kauno AVT skyriuje 2017 m. miežius kiek daugiau pažeidė

varpų fuzariozė. 'Embrace' veislės miežių atsparumas buvo įvertintas 7 balais (9 balai - labai atspari veislė).

Kitų ligų pažeidimų nenustatyta.

Ema DS. Vasarinių miežių pašarinio tipo veislė sukurta Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro

filiale Žemdirbystės institute. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2010-2012 m. Šilutės,

Kauno, Pasvalio ir Vilniaus AVT skyriuose. Tyrimo metais juose gautas geras vidutinis 7,16 t ha-1

grūdų

derlius. Didžiausias jų derlius išaugintas 2012 m. Pasvalio AVT skyriuje - 8,48 t ha-1

Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinė masė - 49,71 g, hektolitro masė - 67,8 kg hl-1

. Atskirais

veislės tyrimo metais išaugintuose grūduose nustatytas baltymų kiekis sudarė 11,1-14,1 proc. Augalų

vidutinis aukštis - 70 cm. Šios veislės miežiai atsparūs išgulimui, tai įvertinta 8,3 balo.

'Ema DS' veislės miežiai yra vidutinio ankstyvumo. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 83

dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos).

Selekcininko duomenimis, ši veislė atspari miltligei (Erysiphe graminis). Paprastųjų miežių bandymų

laukeliuose 2011 m. ligų pažeistų augalų buvo nedaug, jų kiekis neviršijo 10-15 proc. 2012 m., susidarius

palankioms sąlygoms, ligos pasireiškė stipriau. 'Ema DS' veislės miežių bandymų laukeliuose atsparumui

ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudotos cheminės kovos su ligomis priemonės, Pasvalio AVT skyriuje

tinkliškoji dryžligė (Helminthosporium teres) pažeidė iki 25 proc. augalų, jų pažeidimo laipsnis siekė 50 proc.

Šilutės AVT skyriuje rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis) pažeidė iki 20 proc. augalų, jų pažeidimo

laipsnis siekė 25 proc. Kituose AVT skyriuose ligų pažeistų augalų buvo mažiau, jų kiekis neviršijo 10 proc.

Explorer. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Prancūzijoje, Secobra Recherches

sėklininkystės įmonėje. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2012 ir 2013 m. Plungės, Kauno,

Pasvalio ir Utenos AVT skyriuose. Tyrimo metais gautas vidutinis 7,02 t ha-1

grūdų derlius, kuris buvo

0,42 t ha-1

(6,4 proc.) didesnis negu standartinių veislių 'Honey', 'Iron', 'Propino' ir 'NFC Tipple'.

Didžiausias grūdų derlius - 9,21 t ha-1

- buvo išaugintas 2012 m. Pasvalio AVT skyriuje.

Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 57,64 g, juose nustatytas vidutinis baltymų kiekis -

11,1 proc., krakmolo - 62,4 proc., ant 2,5 mm skersmens akučių sieto vidutiniškai likdavo 95,4 proc. grūdų.

'Explorer' veislė neaukšta, šiaudas tvirtas ir trumpas, ji atspari išgulimui. Tyrimo metais veislės

vidutinis aukštis buvo 64 cm, atsparumas išgulimui - 8,1 balo (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1

iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

Veislė yra vidutinio ankstyvumo, vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 81 diena (skaičiuojant nuo

sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos).

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2012 m.

'Explorer' veislės miežius Pasvalio AVT skyriuje daugiausia pažeidė tinkliškoji (Helminthosporium teres) ir

rudadėmė (Helminthosporium sativum) dryžligės. Atsparumas šioms ligoms atitinkamai buvo įvertintas 4

balais (9 balai - labai atspari veislė). Kitų ligų pažeidimai buvo nežymūs, visuose AVT skyriuose jų kiekis

neviršijo 10 proc., veislės atsparumas įvertintas 8 - 9 balais.

Fandaga. Vasarinių miežių veislė, sukurta Vokietijoje, Nordsaat Saatzucht GmbH sėklininkystės

įmonėje.

2018 m. laikotarpis nuo sėklų sudygimo iki visiško augalų išplaukėjimo visuose AVT skyriuose buvo

itin sausas ir šiltas. Vidutinė paros temperatūra Kauno ir Utenos AVT skyriuose buvo 2-3 °C, o Pasvalio ir

Šilutės AVTS net iki 6 °C aukštesnė už vidutinę daugiametę. Kritulių kiekis atitinkamai buvo nuo 2,1 iki 4,3

karto mažesnis, lyginant su daugiamečiu vidurkiu. Susidariusios klimato sąlygos labai stipriai paveikė visas

tiriamas veisles, augalai buvo žemesni, mažai krūmijosi, plaukėti pradėjo 4-12 dienų anksčiau nei įprastai. Tai

sutrumpino ir lėmė beveik vienodą skirtingų veislių vegetacijos trukmę, turėjo didelės įtakos grūdų derliui.

Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2017 ir 2018 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 8,18 t ha-1

grūdų derlius. Didžiausias šios veislės miežių

derlius buvo išaugintas 2017 m. Pasvalio AVT skyriuje - 10,65 t ha-1

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose vidutiniškai buvo nustatyta 12,2 proc. baltymų ir 62,7

proc. krakmolo. Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 55,89 g, hektolitro masė - 66,6 kg hl-1

, stambių

grūdų ant 2,5 mm skersmens akučių sieto - 96,7 proc.

'Fandaga' veislės miežių vidutinis aukštis - 60 cm. Jų atsparumas išgulimui vidutiniškai įvertintas 8,4

balo (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

Šios veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 84,9 dienos (skaičiuojant nuo sėklų

sudygimo iki grūdų vaškinės brandos), nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai praeidavo 43,7 dienos, t. y.

jie buvo beveik tokio pat ankstyvumo kaip standartinės veislės 'Avalon' ir 'Laureate' ir 1,3 dienos

ankstyvesni negu standartinės 'RGT Planet' veislės augalai.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2017-2018 m.

miežius nežymiai pažeidė juostuotoji (Helminthosporium gramineum), tinkliškoji Helminthosporium teres) ir

rudadėmė (Helminthosporium sativum) dryžligės. 'Fandaga' veislės atsparumas dryžligėms visuose AVT

skyriuose buvo įvertintas vidutiniškai 7-9 balais. Kauno AVT skyriuje 2017 m. miežius kiek daugiau pažeidė

varpų fuzariozė, bet 'Fandaga' veislės miežių atsparumas buvo įvertintas 9 balais (9 balai - labai atspari

veislė). Kitų ligų pažeidimų nenustatyta.

Feedw ay . Vasarinių miežių veislė, sukurta Danijoje, Nordic Seed A/S sėklininkystės įmonėje.

2018 m. laikotarpis nuo sėklų sudygimo iki visiško augalų išplaukėjimo visuose AVT skyriuose buvo

itin sausas ir šiltas. Vidutinė paros temperatūra Kauno ir Utenos AVT skyriuose buvo 2-3 °C, o Pasvalio ir

Šilutės AVTS net iki 6 °C aukštesnė už vidutinę daugiametę. Kritulių kiekis atitinkamai buvo nuo 2,1 iki 4,3

karto mažesnis, lyginant su daugiamečiu vidurkiu. Susidariusios klimato sąlygos labai stipriai paveikė visas

13

tiriamas veisles, augalai buvo žemesni, mažai krūmijosi, plaukėti pradėjo 4-12 dienų anksčiau nei įprastai. Tai

sutrumpino ir lėmė beveik vienodą skirtingų veislių vegetacijos trukmę, turėjo didelės įtakos grūdų derliui.

Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2017 ir 2018 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 7,97 t ha-1

grūdų derlius. Didžiausias šios veislės miežių

derlius buvo išaugintas 2017 m. Pasvalio AVT skyriuje - 10,29 t ha-1

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose vidutiniškai buvo nustatyta 12,7 proc. baltymų ir 62,8

proc. krakmolo. Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 52,99 g, hektolitro masė - 67,7 kg hl-1

, stambių

grūdų ant 2,5 mm skersmens akučių sieto - 95,7 proc.

'Feedway' veislės miežių vidutinis aukštis - 54 cm. Jie labai atsparūs išgulimui, tai vidutiniškai

įvertinta 8,7 balo (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui

veislė).

Šios veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 83,4 dienos (skaičiuojant nuo sėklų

sudygimo iki grūdų vaškinės brandos), nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai praeidavo 41,7 dienos, t. y.

vidutinis jų vegetacijos periodo ilgis buvo beveik 2 dienomis trumpesnis negu standartinių veislių 'Avalon',

'Laureate' ir 'RGT Planet' miežių. Laikotarpis nuo sudygimo iki išplaukėjimo taip pat buvo 1,7 dienos

trumpesnis negu 'Avalon' ir 'Laureate', taip pat 0,7 dienos - negu 'RGT Planet' veislių miežių.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2017-2018 m.

miežius nežymiai pažeidė juostuotoji (Helminthosporium gramineum), tinkliškoji Helminthosporium teres) ir

rudadėmė (Helminthosporium sativum) dryžligės. 'Feedway' veislės atsparumas dryžligėms visuose AVT

skyriuose buvo įvertintas vidutiniškai 7-9 balais. Kauno AVT skyriuje 2017 m. miežius kiek daugiau pažeidė

varpų fuzariozė. 'Feedway' veislės miežių atsparumas buvo įvertintas 8 balais (9 balai - labai atspari veislė).

Kitų ligų pažeidimų nenustatyta.

Flair. Vasarinių miežių veislė, sukurta Danijoje, Sejet Planteforaendling I/S sėklininkystės įmonėje.

Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2015 ir 2016 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 8,40 t ha-1

grūdų derlius, kuris buvo 2,5 proc. didesnis negu

standartinių veislių derliaus vidurkis. Didžiausias šios veislės miežių derlius buvo išaugintas 2015 m. Pasvalio

AVT skyriuje - 11,15 t ha-1

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose buvo nustatyta 11,4 proc. baltymų ir 62,9 proc. krakmolo.

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 51,85 g, hektolitro masė - 64,4 kg hl-1

, stambių grūdų ant 2,5 mm

skersmens akučių sieto -93,5 proc.

'Flair' veislės miežių vidutinis aukštis - 59,4 cm. Jie labai atsparūs išgulimui, tai įvertinta vidutiniškai

8,4 balais (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

'Flair' miežių veislė yra vidutinio ankstyvumo - nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai praeidavo

47,3 dienos, o vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 88,5 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki vaškinės

brandos), t. y. jie buvo beveik tokio pat ankstyvumo kaip standartinė veislė 'Propino' ir vidutiniškai 1 diena

vėlyvesni negu standartinių 'Milford' ir 'RGT Planet' veislių miežiai.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2015-2016 m.

miltligės (Erisyphe graminis) pažeistų augalų buvo labai nedaug, visų veislių atsparumas įvertintas 8-9 balais.

Juostuotoji (Helminthosporium graminea), tinkliškoji (Helminthosporium teres) ir rudadėmė

(Helminthosporium sativum) dryžligės miežius pažeidė daugiau. 'Flair' veislės miežių atsparumas šioms ligoms

buvo vertintas nuo 5,5 iki 9 balų (kai 9 balai - labai geras atsparumas).

Gesine. Vasarinių miežių salyklinio tipo veislė, sukurta Vokietijoje, Nordsaat Saatzucht GmbH

sėklininkystės įmonėje.

Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2014 ir 2015 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 9,82 t ha-1

grūdų derlius. Didžiausias šios veislės miežių

derlius buvo išaugintas 2015 m. Pasvalio AVT skyriuje - 12,22 t ha-1

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose vidutiniškai buvo nustatyta 11,2 proc. baltymų ir

63,2 proc. krakmolo. Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 53,17 g, hektolitro masė - 67,8 kg hl-1

, stambių

grūdų ant 2,5 mm skersmens akučių sieto - 95,8 proc.

'Gesine' veislės miežių vidutinis aukštis - 69 cm. Jie atsparūs išgulimui, tai vidutiniškai įvertinta 8,5

balo (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

Šios veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 90,6 dienos (skaičiuojant nuo sėklų

sudygimo iki grūdų vaškinės brandos), nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai praeidavo 49 dienos, t. y.

jie buvo beveik tokio pat ankstyvumo kaip standartinės veislės 'Ema DS', 'Iron ir 'Propino' ir 1 diena

vėlyvesni negu 'Milford' veislės augalai.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2014-2015 m.

daugiausia miežius pažeidė miltligė (Erisyphe graminis) ir tinkliškoji (Helminthosporium teres) dryžligė.

'Gesine' veislės atsparumas tinkliškajai dryžligei visuose AVT skyriuose 2014 m. buvo įvertintas vidutiniškai

5,8 ir 2015 m. - 8 balais. Atsparumas miltligei atitinkamai 7,7 ir 8,8 balo (9 balai - labai atspari veislė).

Šilutės AVT skyriuje 2015 m. šios veislės augalus pažeidė smulkiosios rūdys (Puccinia hordei), atsparumas

buvo įvertintas 6 balais. Kitų ligų pažeidimai buvo nežymūs, veislės atsparumas atskiruose AVT skyriuose

įvertintas 7-9 balais.

Grace. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Vokietijoje, Nordsaat Saatzucht GmbH

sėklininkystės firmoje. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2010 ir 2011 m. Plungės, Kauno,

Pasvalio ir Utenos AVT skyriuose. Tyrimo metais šiuose skyriuose gautas vidutinis 5,76 t ha-1

grūdų derlius.

Didžiausias derlingumas - 8,06 t ha-1

buvo gautas 2011 m. Kauno AVT skyriuje.

Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinė masė - 49,19 g. Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę,

juose nustatytas salykliniams miežiams būdingas mažas vidutinis baltymų kiekis - 10,4 proc. ir labai geras

grūdų stambumas - ant 2,5 mm sieto vidutiniškai likdavo net 96,3 proc. grūdų. Grūduose vidutiniškai

nustatyta 63,1 proc. krakmolo (sausojoje medžiagoje), vidutinė hektolitro masė - 65,5 kg hl-1

'Grace' veislės miežių vidutinis aukštis - 64 cm. Tyrimo metais šie miežiai neišgulė, todėl jų

atsparumas išgulimui įvertintas 9 balais.

Veislės vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 76 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų

vaškinės brandos). 'Grace' veislė vidutiniškai viena diena ankstyvesnė už standartinę 'Iron' veislę ir dviem

dienomis ankstyvesnė už 'Honey' ir 'NFC Tipple' veisles.

Pasvalio AVT skyriuje 2010 m. bandymų laukeliuose veislių atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose

nebuvo naudotos cheminės kovos su ligomis priemonės, juostuotoji, rudadėmė ir tinkliškoji dryžligės pažeidė

nuo 10 iki 25 proc. 'Grace' veislės miežių. Pasvalio AVT skyriuje 2011 m. ir per visą tyrimo laikotarpį

kituose AVT skyriuose augalų, kuriuos pažeidė ligos, buvo nedaug, jų kiekis neviršijo10 proc.

Highway. Vasarinių miežių veislė, sukurta Danijoje, Nordic Seed A/S sėklininkystės įmonėje.

Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2015 ir 2016 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Tyrimo metais buvo gautas 8,38 t ha-1 vidutinis grūdų derlius, kuris buvo 2,3 proc. didesnis negu

standartinių veislių derliaus vidurkis. Didžiausias šios veislės miežių grūdų derlius buvo išaugintas 2015 m.

Pasvalio AVT skyriuje - 11,33 t ha -1

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose vidutiniškai buvo nustatyta 11,5 proc. baltymų ir 63,1

proc. krakmolo. Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 53,3 g, hektolitro masė - 64,2 kg hl-1

, stambių

grūdų ant 2,5 mm skersmens akučių sieto - 96,8 proc.

'Highway' veislės miežių vidutinis aukštis 61 cm, jie atsparūs išgulimui, kuris įvertintas 7,8 balo

(atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

Šios veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 87 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo

iki grūdų vaškinės brandos), nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai praeidavo 46,1 dienos, t. y. jie buvo

vidutiniškai 0,6 dienos ankstyvesni negu standartinių veislių augalai.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2015-2016 m.

miltligės (Erisyphe graminis) pažeistų augalų buvo labai nedaug, visų veislių atsparumas įvertintas 8-9 balais.

Juostuotoji (Helminthosporium graminea), tinkliškoji (Helminthosporium teres) ir rudadėmė

(Helminthosporium sativum) dryžligės miežius pažeidė daugiau. 'Highway' veislės miežių atsparumas šioms

ligoms įvertintas nuo 6 iki 9 balų (kai 9 balai - labai geras atsparumas).

Honey. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Švedijoje, Svalöf Weibull AB sėklininkystės

firmoje. Šios salyklinių miežių veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2008-2009 m. Plungės, Kauno,

Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis 6,86 t ha-1

grūdų derlius. Didžiausias jų

derlius - 9,55 t ha-1

buvo išaugintas 2008 m. Kauno AVT stotyje.

Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinis svoris - 51,71 g. Tyrimo metais išaugintuose 'Honey'

veislės miežių grūduose nustatytas vidutinis baltymų kiekis sudarė 9,9 proc., o krakmolo - 66,8 proc.

Šios veislės miežiai neaukšti, labai atsparūs išgulimui. Jų vidutinis aukštis - 68 cm. Augalų atsparumas

išgulimui įvertintas 9 balais.

'Honey' veislės miežiai yra vidutinio ankstyvumo. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 86 dienos

(skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos).

Pasvalio AVT stotyje 2008-2009 m. įrengtuose specialiuose miežių veislių atsparumo ligoms

įvertinimo bandymuose dryžligės (juostuotoji ir rudadėmė) pažeidė net 50-75 proc. augalų. Kitų ligų

pažeidimai buvo labai nežymūs.

Invictus. Vasarinių miežių pašarinio tipo veislė sukurta Danijoje, Sejet Planteforaedling I/S

sėklininkystės įmonėje.

Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2013 ir 2014 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 7,66 t ha-1

grūdų derlius, kuris buvo beveik toks pat kaip

standartinių veislių 'Luokė', 'Iron', 'Milford' ir 'Propino'. Didžiausias šios veislės miežių derlius buvo

išaugintas 2014 m. Kauno AVT skyriuje - 11,35 t ha-1

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 50,41 g., hektolitro masė - 65,5. kg hl-1

. Laboratorijoje

įvertinus grūdų kokybę, juose buvo nustatyta: baltymų - 11,3 proc., krakmolo - 63,1 proc., stambių grūdų ant

2,5 mm skersmens akučių sieto - 91,7 proc.

'Invictus' veislės miežių vidutinis aukštis - 73 cm. Jie atsparūs išgulimui, tai įvertinta 7,8 balo

vidutiniškai (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

'Invictus' veislės miežiai vidutinio ankstyvumo - nuo sėklų sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai

praeidavo 47 dienos, o vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 84 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki

vaškinės brandos).

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2013- 2014 m.

miežius pažeidė miltligė (Erisyphe graminis), tinkliškoji (Helmin-thosporium teres) ir rudadėmė

(Helminthosporium sativum) dryžligės, rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis), smulkiosios rūdys

(Puccinia hordei) ir varpų septoriozė. 'Invictus' veislės miežius tik 2014 m. kiek daugiau pažeidė tinkliškoji

dryžligė Šilutės AVT skyriuje. Veislės atsparumas buvo įvertintas 6 balais (9 balai - labai atspari veislė). Kitų

ligų pažeidimai buvo labai nežymūs, visuose AVT skyriuose veislės atsparumas ligoms įvertintas 8-9 balais.

Iron. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Danijoje, Nordic Seed A/S sėklininkystės firmoje.

Šios miežių veislės tyrimai atlikti 2008-2009 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Veislės

tyrimo metais gautas geras vidutinis 7,19 t ha-1

grūdų derlius. Bandymuose 'Iron' veislės miežiai subrandino

0,42 t ha-1

(6,2 proc.) didesnį grūdų derlių už standartinių salyklinių miežių veislių vidutinį derlių. Didžiausias

šios veislės miežių grūdų derlius buvo išaugintas 2008 m. Kauno AVT stotyje - 9,74 t ha-1

Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinis svoris - 50,88 g. Laboratorijoje grūdų kokybę, juose

nustatytas salykliniams miežiams būdingas mažas vidutinis baltymų kiekis - 9,8 proc. Grūduose nustatytas

vidutinis krakmolo kiekis sudarė 64,3 proc.

'Iron' veislės miežių augalai palyginti neaukšti, labai atsparūs išgulimui. Jų vidutinis aukštis - 68 cm,

atsparumas išgulimui vidutiniškai įvertintas 9 balais.

'Iron' veislės miežiai yra vidutinio ankstyvumo. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 85 dienos

(skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos).

Pasvalio AVT stotyje 2008-2009 m. įrengtuose specialiuose salyklinių miežių veislių atsparumo

ligoms įvertinimo bandymuose, kuriuose iš viso nebuvo naudoti fungicidai, dryžligės pažeidė iki 75 proc.

augalų. Kitų ligų pažeidimai buvo nežymūs.

Kangoo. Salyklinių miežių veislė sukurta Nyderlanduose, Limagrain Nederland B.V. sėklininkystės

firmoje. 'Kangoo' veislės miežių ūkinio vertingumo ir jų grūdų tinkamumo salyklo gamybai tyrimai buvo

atlikti 2007-2008 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis

6,43 t ha-1

grūdų derlius. Didžiausias 'Kangoo' veislės salyklinių miežių grūdų derlius įrengtuose bandymuose

buvo išaugintas 2008 m. Kauno AVT stotyje - 8,78 t ha-1

Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris - 53,32 g. Laboratorijoje įvertinus veislės tyrimo metais

išaugintų grūdų kokybę, nustatytas vidutinis baltymų kiekis sudarė šiek tiek daugiau kaip 11,0 proc., o

krakmolas - 63,7 proc. Šiuos miežius auginant pagal specialią salyklinių miežių auginimo technologiją, jų

grūduose baltymai nesudaro daugiau kaip 11,5 proc., todėl jie būna tinkami salyklo gamybai.

Atskirose veislių tyrimo stotyse įrengtuose bandymuose 'Kangoo' veislės miežių vidutinis aukštis

svyravo nuo 46 iki 86 cm. 'Kangoo' veislės miežiai labai atsparūs išgulimui, kas įvertinta net 8,9 balo.

Veislė yra vidutinio ankstyvumo. Jos augalų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 83 dienos

(skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos).

Pasvalio AVT stotyje 2007-2008 m. įrengtuose specialiuose miežių veislių atsparumo ligoms

įvertinimo bandymuose, kuriuose iš viso nebuvo naudoti fungicidai, dryžligė pažeidė 20-50 proc. šių miežių

augalų. Miltligės ir kitų ligų pažeidimų nenustatyta.

Katniss. Vasarinių miežių veislė, sukurta Danijoje, Nordic Seed A/S sėklininkystės įmonėje.

Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2015 ir 2016 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Tyrimo metais buvo gautas 8,37 t ha-1 vidutinis grūdų derlius, kuris buvo 2,2 proc. didesnis negu

standartinių veislių derliaus vidurkis. Didžiausias šios veislės miežių grūdų derlius buvo išaugintas 2015 m.

Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose - atitinkamai 10,92 t ha-1

ir 10,96 t ha-1

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose vidutiniškai buvo nustatyta 11,5 proc. baltymų ir 63,1

proc. krakmolo. Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 54,41 g, hektolitro masė - 65,0 kg hl-1

, stambių

grūdų ant 2,5 mm skersmens akučių sieto - 93,2 proc.

'Katniss' veislės miežių vidutinis aukštis 66,9 cm. Atsparumas išgulimui įvertintas 7 balais

(atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

Šios veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 87,5 dienos (skaičiuojant nuo sėklų

sudygimo iki grūdų vaškinės brandos), nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai praeidavo 47,6 dienos, t. y.

jie buvo vidutiniškai 0,9 dienos vėlyvesni negu standartinių veislių augalai.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2015-2016 m.

miltligės (Erisyphe graminis) pažeistų augalų buvo labai nedaug, visų veislių atsparumas įvertintas 8-9 balais.

Juostuotoji (Helminthosporium graminea), tinkliškoji (Helminthosporium teres) ir rudadėmė

(Helminthosporium sativum) dryžligės miežius pažeidė daugiau. 'Katniss' veislės miežių atsparumas šioms

ligoms buvo vertintas nuo 6 iki 9 balų (kai 9 balai - labai geras atsparumas).

Kerstin. Vasarinių miežių salyklinio tipo veislė, sukurta Vokietijoje, Nordsaat Saatzucht GmbH

sėklininkystės įmonėje.

Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2013 ir 2014 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos

AVT skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 7,78 t ha-1

grūdų derlius, kuris buvo 0,18 t ha-1

(2,3 proc.) didesnis negu standartinių veislių 'Luokė', 'Iron', 'Milford' ir 'Propino'. Didžiausias šios veislės

miežių derlius buvo išaugintas 2014 m. Kauno AVT skyriuje - 11,27 t ha-1

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 53,29 g, hektolitro masė - 64,9 kg hl-1

. Laboratorijoje

įvertinus grūdų kokybę, juose buvo nustatyta: baltymų - 11,4 proc., krakmolo - 62,8 proc., stambių grūdų

ant 2,5 mm skersmens akučių sieto - 92,4 proc.

'Kerstin' veislės miežių vidutinis aukštis - 68 cm. Jie atsparūs išgulimui, tai įvertinta 7,7 balo

vidutiniškai (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

'Kerstin' veislės miežiai vidutinio ankstyvumo - nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai

praeidavo 46 dienos, o vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 84 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki

vaškinės brandos).

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai,

2013-2014 m. miežius pažeidė miltligė (Erisyphe graminis), tinkliškoji (Helminthosporium teres) ir

rudadėmė (Helminthosporium sativum) dryžligės, rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis), smulkiosios

rūdys (Puccinia hordei) ir varpų septoriozė (Septoria nodorum). 'Kerstin' veislės miežius 2014 m. kiek

daugiau pažeidė tinkliškoji dryžligė Kauno, Pasvalio, Šilutės ir Utenos AVT skyriuose. Veislės atsparumas

šioms ligoms buvo įvertintas 4-6 balais (9 balai - labai atspari veislė). Kitų ligų pažeidimai buvo nežymūs,

visuose AVT skyriuose veislės atsparumas ligoms vertintas 7-9 balais. Selekcininko duomenimis, 'Kerstin'

veislės miežiai yra labai atsparūs miltligei. 'Kerstin' veislės miežių atsparumas miltligei visuose AVT

skyriuose 2013 ir 2014 m. buvo įvertintas 9 balais.

Kirsna DS. Vasarinių miežių pašarinio tipo veislė sukurta Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų

centro filiale Žemdirbystės institute. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2010-2012 m.

Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Vilniaus AVT skyriuose. Tyrimo metais juose gautas vidutinis 6,94 t ha-1

grūdų

derlius. Didžiausias derlius išaugintas 2012 m. Pasvalio AVT skyriuje - 8,10 t ha-1

Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinė masė - 48,05 g, hektolitro masė - 67,8 kg hl-1

. Tyrimo

metais 'Kirsna DS' veislės miežiuose vidutiniškai nustatyta 11,6 proc. baltymų.

Augalų vidutinis aukštis - 71,8 cm. Tyrimo laikotarpiu šios veislės miežių vidutinis atsparumas

išgulimui buvo 7,7 balo.

'Kirsna DS' veislės miežiai - vidutinio ankstyvumo. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 83

dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos).

Paprastųjų miežių bandymų laukeliuose 2012 m., susidarius palankioms sąlygoms, ligos pasireiškė

stipriau negu 2011 m. Šilutės AVT skyriaus bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose

nebuvo naudotos cheminės kovos su ligomis priemonės, iki 25 proc. augalų pažeidė rinchosporiozė

(Rhynchosporium secalis), o Pasvalio AVT skyriuje - rudadėmė dryžligė (Helminthosporium sativum).

Augalų pažeidimo laipsnis svyravo nuo 15 proc. iki 50 proc. Kituose AVT skyriuose ligų pažeistų augalų

buvo mažiau, jų kiekis neviršijo 10 proc

KWS Asta. Paprastųjų vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Vokietijoje, KWS Lochow GmbH

sėklininkystės įmonėje. Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2012 ir 2013 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir

Utenos AVT skyriuose. Tyrimo metais gautas vidutinis 7,12 t ha-1

grūdų derlius. Didžiausias šios veislės

miežių grūdų derlius buvo išaugintas 2012 m. Pasvalio AVT skyriuje - 9,64 t ha-1

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 54,4 g. Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, nustatytas

vidutinis baltymų kiekis sudarė 10,5 proc., krakmolo - 63,3 proc., ant 2,5 mm skersmens akučių sieto

vidutiniškai likdavo 95,8 proc. grūdų.

'KWS Asta' veislės miežių vidutinis aukštis 73 cm, jie atsparūs išgulimui, tai įvertinta 7,8 balo

(atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

'KWS Asta' veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė buvo 80 dienų (skai-čiuojant nuo

sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos).

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2012 m.

'KWS Asta' veislės miežius Pasvalio AVT skyriuje daugiausia pažeidė tinkliškoji (Helminthosporium teres)

ir rudadėmė (Helminthosporium sativum) dryžligės. Atsparumas šioms ligoms buvo įvertintas 4 balais

(9 balai - labai atspari veislė). Kitų ligų pažeidimai buvo nežymūs, visuose AVT skyriuose jų kiekis neviršijo

10 proc., veislės atsparumas įvertintas 8-9 balais.

KWS Atrika. Paprastųjų vasarinių miežių veislė sukurta Vokietijoje, KWS Lochow GmbH

sėklininkystės įmonėje. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2012-2013 m. Šilutės, Kauno,

Pasvalio ir Vilniaus AVT skyriuose. Tyrimo metais juose gautas geras vidutinis 7,80 t ha-1 grūdų derlius.

Didžiausias derlius išaugintas 2013 m. Kauno AVT skyriuje - 8,95 t ha- 1

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 54,44 g, hektolitro masė - 66,84 kg hl-1

. Atskirais veislės

tyrimo metais išaugintuose grūduose nustatytas baltymų kiekis sudarė 10,2-13,8 proc. Augalų vidutinis

aukštis - 70 cm. Šios veislės miežių atsparumas išgulimui įvertintas 7,6 balo (kai 9 balai - labai atspari

veislė).

'KWS Atrika' veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 81 diena (skaičiuojant nuo sėklų

sudygimo iki grūdų vaškinės brandos). Vidutiniškai jie buvo 1,8 dienos ankstyvesni už standartinių veislių

'Christopher' ir 'Luokė' miežius.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudotos cheminės kovos su

ligomis priemonės, šios veislės miežius 2012 m. ligos pažeidė stipriau ir veislės atspa-rumas joms buvo

įvertintas taip: Šilutės AVT skyriuje ramularija (Ramularia collo-cygni) ir rinchosporiozė (Rhynchosporium

secalis) - po 6 balus, Pasvalio AVT skyriuje tinkliškoji (Helminthosporium teres) ir rudadėmė dryžligės

(Helminthosporium sativum) - atitinkamai 5 ir 3 balais. Kauno AVT skyriuje 2012 ir 2013 m. atsparumas

tinkliškajai dryžligei įvertintas vidutiniškai 6,5 balo. Kitų ligų pažeistų augalų visuose tyrimo skyriuose buvo

mažiau, jų kiekis neviršijo 10 proc., ir veislės atsparumas įvertintas 8-9 balais.

KWS Beckie. Vasarinių miežių veislė, sukurta Vokietijoje, KWS Lochow GmbH sėklininkystės

įmonėje.

Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2015 ir 2016 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 8,66 t ha-1

grūdų derlius, kuris buvo 5,7 proc. didesnis negu

standartinių veislių derliaus vidurkis. Didžiausias šios veislės miežių derlius buvo išaugintas 2015 m. Pasvalio

AVT skyriuje - 11,91 t ha-1

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose vidutiniškai buvo nustatyta 11,5 proc. baltymų ir 63 proc.

krakmolo. Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 55,58 g, hektolitro masė - 64,5 kg hl-1

, stambių grūdų

ant 2,5 mm skersmens akučių sieto - 96,9 proc.

'KWS Beckie' veislės miežių vidutinis aukštis - 59,5 cm. Jie labai atsparūs išgulimui, kuris vidutiniškai

įvertintas 9 balais (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui

veislė).

Šios veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 87 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo

iki grūdų vaškinės brandos), nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai praeidavo 47,5 dienos, t. y. jie buvo

beveik tokio pat ankstyvumo, kaip ir standartinė veislė 'Propino' ir atitinkamai 0,9 ir 1,4 dienos vėlyvesnė negu

standartinių veislių 'Milford' ir 'RGT Planet' miežiai.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2015-2016 m.

miltligės (Erisyphe graminis) pažeistų augalų buvo labai nedaug, visų veislių atsparumas įvertintas 8-9 balais.

Juostuotoji (Helminthosporium graminea), tinkliškoji (Helminthosporium teres) ir rudadėmė

(Helminthosporium sativum) dryžligės miežius pažeidė daugiau. 'KWS Beckie' veislės miežių atsparumas

šioms ligoms buvo vertintas nuo 5,5 iki 9 balų (kai 9 balai - labai geras atsparumas).

KWS Duncan. Vasarinių miežių veislė, sukurta Vokietijoje, KWS Lochow GmbH sėklininkystės

įmonėje.

Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2014 ir 2015 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 9,47 t ha-1

grūdų derlius. Didžiausias šios veislės miežių

derlius buvo išaugintas 2014 m. Kauno AVT skyriuje - 11,30 t ha-1

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose vidutiniškai buvo nustatyta 11,3 proc. baltymų ir

63,4 proc. krakmolo. Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 52,94 g, hektolitro masė - 68,3 kg hl-1

, stambių

grūdų ant 2,5 mm skersmens akučių sieto - 95,9 proc.

'KWS Duncan' veislės miežių vidutinis aukštis - 71 cm. Jų atsparumas išgulimui vidutiniškai

įvertintas 7,6 balo (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui

veislė).

'KWS Duncan' veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 90,3 dienos (skaičiuojant nuo

sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos), nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai praeidavo 50,4

dienos, t. y. jie buvo beveik tokio pat ankstyvumo kaip standartinės veislės 'Iron' ir 'Propino' ir atitinkamai

1,8 ir 2,4 dienomis vėlyvesni negu 'Ema DS' ir 'Milford' veislių augalai.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2014-2015 m.

daugiausia miežius pažeidė miltligė (Erisyphe graminis) ir tinkliškoji dryžligė (Helminthosporium teres).

'KWS Duncan' veislės atsparumas tinkliškajai dryžligei visuose AVT skyriuose 2014 m. buvo įvertintas

vidutiniškai 6 ir 2015 m. - 7,3 balo. Atsparumas miltligei atitinkamai 9 ir 8,8 balo (9 balai - labai atspari

veislė). Šilutės AVT skyriuje 2015 m. šios veislės augalus pažeidė juostuotoji dryžligė (Helminthosporium

gramineum), atsparumas buvo įvertintas 6 balais. Kitų ligų pažeidimai buvo nežymūs, veislės atsparumas

atskiruose AVT skyriuose įvertintas 7-9 balais.

KWS Fantex. Vasarinių miežių veislė, sukurta Vokietijoje, KWS Lochow GmbH sėklininkystės

įmonėje.

Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2015 ir 2016 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 8,46 t ha-1

grūdų derlius, kuris buvo 3,3 proc. didesnis negu

standartinių veislių derliaus vidurkis. Didžiausias šios veislės miežių derlius buvo išaugintas 2015 m. Pasvalio

AVT skyriuje - 11,84 t ha-1

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose vidutiniškai buvo nustatyta 11,4 proc. baltymų ir 63,2 proc.

krakmolo. Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 51,77 g, hektolitro masė - 64,2 kg hl- 1

, stambių grūdų ant

2,5 mm skersmens akučių sieto - 95,1 proc.

'KWS Fantex' veislės miežių vidutinis aukštis - 60,1 cm. Jie labai atsparūs išgulimui, tai vidutiniškai

įvertinta 9 balais (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui

veislė).

Šios veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 88,5 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo

iki grūdų vaškinės brandos), nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai praeidavo 47,3 dienos, t. y. jie buvo

beveik tokio pat ankstyvumo, kaip ir standartinės veislės 'Propino', ir išplaukėdavo atitinkamai 0,7 ir 1,2 dienos

vėliau negu standartinių veislių 'Milford' ir 'RGT Planet' miežiai.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2015-2016 m.

miltligės (Erisyphe graminis) pažeistų augalų buvo labai nedaug, visų veislių atsparumas įvertintas 8-9 balais.

Juostuotoji (Helminthosporium graminea), tinkliškoji (Helminthosporium teres) ir rudadėmė

(Helminthosporium sativum) dryžligės miežius pažeidė daugiau. 'KWS Fantex' veislės miežių atsparumas

šioms ligoms buvo vertintas nuo 5,5 iki 9 balų (kai 9 balai - labai geras atsparumas).

KWS Hobbs. Vasarinių miežių veislė, sukurta Vokietijoje, KWS Lochow GmbH sėklininkystės

įmonėje.

Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2014 ir 2015 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 9,6 t ha-1

grūdų derlius. Didžiausias šios veislės miežių

derlius buvo išaugintas 2015 m. Pasvalio AVT skyriuje - 12,08 t ha-1

.

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose vidutiniškai buvo nustatyta 11,2 proc. baltymų ir

63,1 proc. krakmolo. Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 52,88 g, hektolitro masė - 66,4 kg hl-1

, stambių

grūdų ant 2,5 mm skersmens akučių sieto - 95,3 proc.

'KWS Hobbs' veislės miežių vidutinis aukštis - 65,9 cm. Jie atsparūs išgulimui, tai įvertinta 8 balais

vidutiniškai (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

'KWS Hobbs' veislės miežiai vidutinio ankstyvumo - nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai

praeidavo 50,6 dienos, o vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 90,4 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo

iki vaškinės brandos), t. y. jie buvo beveik tokio pat ankstyvumo kaip standartinės veislės 'Iron' ir 'Propino' ir

atitinkamai 2 ir 2,6 dienomis vėlyvesni negu 'Ema DS' ir 'Milford' veislių augalai.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2014-2015 m.

daugiausia miežius pažeidė miltligė (Erisyphe graminis) ir tinkliškoji dryžligė (Helminthosporium teres).

'KWS Hobbs' veislės atsparumas miltligei visuose AVT skyriuose buvo įvertintas 9 balais, o atsparumas

tinkliškajai dryžligei 2014 m. vidutiniškai 5,5 ir 2015 m. - 8,3 balo. (9 balai - labai atspari veislė). Pasvalio

AVT skyriuje 2014 m. šios veislės augalus pažeidė rudadėmė dryžligė (Helminthosporium sativum),

atsparumas buvo įvertintas 6 balais. Kitų ligų pažeidimai buvo nežymūs, veislės atsparumas atskiruose AVT

skyriuose įvertintas 7-9 balais.

Laureate. Vasarinių miežių veislė, sukurta Jungtinėje Karalystėje, Syngenta UK Ltd. sėklininkystės

įmonėje.

Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2015 ir 2016 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 9,11 t ha-1

grūdų derlius, kuris buvo 11,2 proc. didesnis negu

standartinių veislių derliaus vidurkis. Didžiausias šios veislės miežių derlius buvo išaugintas 2015 m. Pasvalio

AVT skyriuje - 12,42 t ha-1

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose vidutiniškai buvo nustatyta 11,4 proc. baltymų ir 63,2 proc.

krakmolo. Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 55,12 g, hektolitro masė - 63,8 kg hl-1

, stambių grūdų

ant 2,5 mm skersmens akučių sieto - 96,4 proc.

'Laureate' veislės miežių vidutinis aukštis - 60,9 cm. Jų atsparumas išgulimui vidutiniškai įvertintas 8

balais (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

'Laureate' veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 88,8 dienos (skaičiuojant nuo sėklų

sudygimo iki grūdų vaškinės brandos), nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai praeidavo 48 dienos, t. y. jie

išplaukėdavo vėliau negu standartinių veislių 'Milford', 'Propino' ir 'RGT Planet' miežiai, t. y. atitinkamai 1,4,

0,6 ir 1,9 dienos.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2015-2016 m.

miltligės (Erisyphe graminis) pažeistų augalų buvo labai nedaug, visų veislių atsparumas įvertintas 8-9 balais.

Juostuotoji (Helminthosporium graminea), tinkliškoji (Helminthosporium teres) ir rudadėmė

(Helminthosporium sativum) dryžligės miežius pažeidė daugiau. 'Laureate' veislės miežių atsparumas šioms

ligoms buvo vertintas nuo 6 iki 9 balų (kai 9 balai - labai geras atsparumas).

Luokė. Vasarinių miežių veislė, sukurta Lietuvos žemdirbystės institute iš kryžminimo kombinacijos

['Vega' x ('Ofir'x'Berenice')] x 'Flare'. Veislės autoriai: A. Leistrumaitė, S. Švedienė, K. Leistrumas, G.

Liutkevičius, P. Petrauskas.

Konkursiniuose veislių bandymuose, atliktuose Šilutės, Pasvalio ir Vilniaus augalų veislių tyrimo

stotyse, vidutiniškai prikulta 5,25 t ha-1

grūdų - 0,3 t ha-1

daugiau, negu 'Ūla' veislės miežių. Didžiausias

grūdų derlius gautas 2000 m. Pasvalio stotyje- 7,65 t ha-1

. Tai pats didžiausias vasarinių miežių derlius gautas

2000 metais konkursiniuose miežių veislių bandymuose, įskaitant ir salyklinius miežius.

'Luokė' veislės miežių grūdai stambūs, 1000 grūdų vidutinė masė 47,3 g. Grūduose nustatyta: baltymų

13,9  ir krakmolo 57,8 . Augalų vidutinis aukštis 62 cm. Augalai atsparūs išgulimui. Jų atsparumas

išgulimui įvertintas 8,8 balo. Veislė vidutinio ankstyvumo. Vegetacijos periodo vidutinis ilgis 87 dienos, kaip

ir standartinės veislės 'Ūla'. Augalai lapų ligoms (rudadėmei dryžligei, septoriozei ir rinchosporiozei)

atsparesni, nei standartinės veislės 'Ūla'.

Melius. Paprastųjų vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Jungtinėje Karalystėje, Syngenta

UK Ltd. sėklininkystės įmonėje. Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2012 ir 2013 m. Plungės, Kauno,

Pasvalio ir Utenos AVT skyriuose. Tyrimo metais buvo gautas geras 7,5 t ha-1

vidutinis grūdų derlius.

Didžiausias šios veislės miežių grūdų derlius buvo išaugintas 2012 m. Pasvalio AVT skyriuje - 9,52 t ha-1

.

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 53,94 g. Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę nustatytas

vidutinis baltymų kiekis sudarė 11,0 proc., krakmolo - 63,4 proc., ant 2,5 mm skersmens akučių sieto

vidutiniškai likdavo 95,0 proc. grūdų.

'Melius' veislės miežių vidutinis aukštis 69 cm, jie atsparūs išgulimui, tai įvertinta 7,9 balo

(atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

'Melius' veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 78,2 dienos (skaičiuojant nuo sėklų

sudygimo iki grūdų vaškinės brandos). Ji vidutiniškai 2,1 dienos ankstyvesnė už standartinių veislių miežius.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2012 m.

'Melius' veislės miežius Pasvalio AVT skyriuje daugiausia pažeidė tinkliškoji (Helmin-thosporium teres) ir

rudadėmė (Helminthosporium sativum) dryžligės - atsparumas šioms ligoms atitinkamai buvo įvertintas 4

balais (9 balai - labai atspari veislė). Kitų ligų pažeidimai buvo nežymūs, visuose AVT skyriuose jų kiekis

neviršijo 10 proc., veislės atsparumas įvertintas 8-9 balais.

Michelle. Vasarinių miežių veislė sukurta Vokietijoje, Ackermann Saatzucht GmbH sėklininkystės

įmonėje.

Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2013 ir 2014 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 7,93 t ha-1

grūdų derlius, kuris buvo 0,33 t ha-1

(4,4 proc.)

didesnis negu standartinių veislių 'Luokė', 'Iron', 'Milford' ir 'Propino'. Didžiausias derlius buvo išaugintas

2014 m. Kauno AVT skyriuje - 10,74 t ha-1

.

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 52,96 g., hektolitro masė - 65,0. kg hl-1

. Laboratorijoje

įvertinus grūdų kokybę, juose buvo nustatyta: baltymų - 11,8 proc., krakmolo - 62,7 proc., stambių grūdų ant

2,5 mm skersmens akučių sieto - 92,8 proc.

'Michelle' veislės miežių vidutinis aukštis - 71 cm. Jie atsparūs išgulimui, tai įvertinta 8,3 balo

vidutiniškai (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

'Michelle' veislės miežiai išplaukėdavo vidutiniškai per 45 dienas nuo sudygimo, o vegetacijos

periodo vidutinė trukmė - 82,8 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki vaškinės brandos). Jie buvo

vidutiniškai 1 diena ankstyvesni negu standartinių veislių 'Luokė', 'Iron', 'Milford' ir 'Propino' miežiai.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2013- 2014 m.

miežius pažeidė miltligė (Erisyphe graminis), tinkliškoji (Helminthosporium teres) ir rudadėmė

(Helminthosporium sativum) dryžligės, rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis), smulkiosios rūdys

(Puccinia hordei) ir varpų septoriozė. 'Michelle' veislės miežius kiek daugiau pažeidė tinkliškoji dryžligė

2014 m. Veislės atsparumas visuose AVT skyriuose buvo įvertintas 5-6 balais (9 balai - labai atspari veislė).

Kitų ligų pažeidimai buvo nežymūs, visuose AVT skyriuose veislės atsparumas įvertintas 7-9 balais.

Milford. Vasarinių miežių pašarinio tipo veislė sukurta Vokietijoje, Saatzucht J. Breun GmbH

sėklininkystės įmonėje. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2012-2013 m. Šilutės, Kauno,

Pasvalio ir Vilniaus AVT skyriuose. Tyrimo metais gautas vidutinis 7,71 t ha-1

grūdų derlius. Didžiausias

derlius buvo išaugintas 2013 m. Kauno AVT skyriuje - 9,04 t ha-1

.

Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinė masė - 50,40 g, hektolitro masė - 64,91 kg hl-1

, juose

vidutiniškai nustatyta 11,7 proc. baltymų.

Augalų vidutinis aukštis - 64,4 cm. Tyrimo laikotarpiu šios veislės miežių vidutinis atsparumas

išgulimui buvo 7,6 balo.

'Milford' veislės miežiai - vidutinio ankstyvumo. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 83 dienos

(skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos) t. y. tokia pat kaip standartinių veislių

'Christopher' ir 'Luokė' miežių.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudotos cheminės kovos su

ligomis priemonės, šios veislės miežius 2012 m. ligos pažeidė stipriau ir veislės atsparumas joms buvo

įvertintos taip: Šilutės AVT skyriuje ramularija (Ramularia collocygni) ir rinchosporiozė (Rhynchosporium

secalis) - po 6 balus (kai 9 balai - labai atspari veislė), Pasvalio AVT skyriuje tinkliškoji (Helminthosporium

teres) ir rudadėmė (Helminthosporium sativum) dryžligės - po 3 balus. Kauno AVT skyriuje 2012 ir 2013 m.

atsparumas tinkliškajai dryžligei įvertintas vidutiniškai 6,5 balo. Kitų ligų pažeistų augalų visuose tyrimo

skyriuose buvo mažiau, jų kiekis neviršijo 10 proc., veislės atsparumas įvertintas 8-9 balais.

Montoya. Paprastųjų vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Vokietijoje, Ackermann Saatzucht

GmbH & Co. KG sėklininkystės įmonėje. Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2012 ir 2013 m. Plungės,

Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT skyriuose. Tyrimo metais buvo gautas geras 7,06 t ha-1

vidutinis grūdų

derlius. Didžiausias šios veislės miežių grūdų derlius buvo išaugintas 2012 m. Pasvalio AVT skyriuje -

9,06 t ha-1

.

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 51,88 g. Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę nustatytas

vidutinis baltymų kiekis sudarė 10,5 proc., krakmolo - 63,4 proc., ant 2,5 mm skersmens akučių sieto

vidutiniškai likdavo 95,9 proc. grūdų.

'Montoya' veislės miežiai neaukšti, jų vidutinis aukštis 67 cm. Jie atsparūs išgulimui, tai įvertinta 7,1

balo (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

'Montoya' veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 81 diena (skaičiuojant nuo sėklų

sudygimo iki grūdų vaškinės brandos). Ji šiek tiek (0,75 dienos) vėlyvesnė už standartinių veislių miežius.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2012 m.

'Montoya' veislės miežius Pasvalio AVT skyriuje daugiausiai pažeidė tinkliškoji (Helminthosporium teres) ir

rudadėmė (Helminthosporium sativum) dryžligės. Atsparumas šioms ligoms atitinkamai buvo įvertintas 4

balais (9 balai - labai atspari veislė). Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose 2013 m. smulkiosios rūdys (Puccinia

hordey) pažeidė iki 40 proc. augalų ir atsparumas joms įvertintas 6 balais. Kitų ligų pažeidimai buvo nežymūs,

visuose AVT skyriuose jų kiekis neviršijo 15 proc., veislės atsparumas įvertintas 7-9 balais.

NFC Tipple. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Jungtinėje Karalystėje, Syngenta

Seeds Ltd. sėklininkystės firmoje. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo ir grūdų tinkamumo salyklo gamybai

tyrimai buvo atlikti 2006-2007 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Veislės tyrimo metais

gautas vidutinis 5,62 t ha-1

grūdų derlius. Didžiausias 'NFC Tipple' veislės salyklininių miežių grūdų derlius

bandymuose buvo išaugintas 2007 m. Kauno AVT stotyje - 7,12 t ha-1

.

Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris - 52,37 g. Laboratorijoje įvertinus atskirose AVT

stotyse veislės tyrimo metais išaugintų grūdų kokybę, juose buvo nustatyta 8,3-13,7 proc. baltymų ir 61,6-

67,3 proc. krakmolo. Neleistinai didelis - 13,7 proc. baltymų kiekis nustatytas 2006 m. Kauno AVT stotyje

įrengtame bandyme išaugintuose grūduose, kur šie miežiai buvo pasėti po cukrinių runkelių.

Šios veislės miežiai palyginti neaukšti. Jų vidutinis aukštis - 60 cm. 'NFC Tipple' veislės miežiai labai

atsparūs išgulimui, kas įvertinta net 8,9 balo.

Veislė yra vidutinio ankstyvumo. Jos augalų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 80 dienų

(skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos).

Pasvalio AVT stotyje 2007 m. įrengtame specialiame miežių veislių atsparumo ligoms įvertinimo

bandyme, kuriame iš viso nebuvo naudoti fungicidai, dryžligės pažeidė 10 proc., o rinchosporiozė - iki

50 proc. 'NFC Tipple' veislės miežių augalų. Kitų ligų pažeidimų nenustatyta.

Noja DS. Vasarinių miežių pašarinio tipo veislė, sukurta Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro

filiale Žemdirbystės institute. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2009-2011 m. Šilutės,

Kauno, Pasvalio ir Vilniaus AVT skyriuose. Tyrimo metais juose gautas geras vidutinis 6,63 t ha-1

grūdų

derlius. Didžiausias derlius išaugintas 2009 m. Šilutės AVT skyriuje - 7,48 t ha-1

.

Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinė masė - 44,30 g. Tyrimo metais jie buvo šiek tiek

stambesni (3,5 proc.) už standartinių veislių 'Luokė' ir 'Carbona' grūdus. Tyrimo metais išaugintuose

grūduose nustatytas vidutinis baltymų kiekis - 12,8 proc.

'Noja DS' veislės miežiai pasižymi trumpu šiaudu, augalų vidutinis aukštis - 64 cm. Veislė labai atspari

išgulimui, kuris vidutiniškai buvo įvertintas 8,8 balo. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 82 dienos

(skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos).

Tyrimo laikotarpiu šios veislės miežiai subrendo vidutiniškai 2 dienomis vėliau negu standartinės

paprastųjų miežių veislės 'Luokė' ir 'Carbona' miežiai.

Selekcininko duomenimis, ši veislė yra atspari miltligei, rudadėmei dryžligei ir rinchosporiozei,

vidutiniškai atspari ramularijai ir tinkliškajai dryžligei. Atskirais veislės tyrimo metais bandymų laukeliuose

augalų atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudotos cheminės kovos su ligomis priemonės, iki

20 proc. šios veislės augalų Šilutės AVT skyriuje sirgo miltlige. Pasvalio AVT skyriuje 2011 m. rudadėmė ir

tinkliškoji dryžligės pažeidė iki 10 proc., juostuotoji - iki 25 proc., septoriozė - iki 20 proc., o miltligė - iki

10 proc. augalų.

Odyssey. Paprastųjų vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Jungtinėje Karalystėje, Limagrain

UK Ltd. sėklininkystės įmonėje. Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2012 ir 2013 m. Plungės, Kauno,

Pasvalio ir Utenos AVT skyriuose. Tyrimo metais buvo gautas 6,65 t ha-1

vidutinis grūdų derlius. Didžiausias

šios veislės miežių grūdų derlius buvo išaugintas 2012 m. Pasvalio AVT skyriuje - 8,53 t ha-1

.

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 52,82 g. Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę nustatytas

vidutinis baltymų kiekis sudarė 10,6 proc., krakmolo - 63,5 proc., ant 2,5 mm skers-mens akučių sieto

vidutiniškai likdavo 96,2 proc. grūdų.

'Odyssey' veislės miežių vidutinis aukštis 68 cm, jie atsparūs išgulimui, tai įvertinta 7,2 balo

(atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

'Odyssey' veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 80,3 dienos (skaičiuojant nuo sėklų

sudygimo iki grūdų vaškinės brandos). Ji beveik tokia kaip standartinių veislių miežių.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2012 m.

'Odyssey' veislės miežius Pasvalio AVT skyriuje daugiausia pažeidė tinkliškoji (Helminthosporium teres) ir

rudadėmė (Helminthosporium sativum) dryžligės. Atsparumas šioms ligoms atitinkamai buvo įvertintas 4

balais (9 balai - labai atspari veislė). Kauno AVT skyriuje 2013 m. smulkiosios rūdys (Puccinia hordei)

pažeidė iki 40 proc. augalų ir atsparumas joms įvertintas 6 balais. Kitų ligų pažeidimai buvo nežymūs, visuose

AVT skyriuose jų kiekis neviršijo 15 proc., veislės atsparumas įvertintas 7-9 balais.

Olympus. Vasarinių miežių veislė, sukurta Prancūzijoje, Limagrain Europe s. a. sėklininkystės

įmonėje.

Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2015 ir 2016 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 8,31 t ha-1

grūdų derlius, kuris buvo 1,4 proc. didesnis negu

standartinių veislių derliaus vidurkis. Didžiausias šios veislės miežių derlius buvo išaugintas 2015 m. Pasvalio

AVT skyriuje - 11,58 t ha-1

.

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose vidutiniškai buvo nustatyta 11,1 proc. baltymų ir 63,2 proc.

krakmolo. Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinė masė - 50,58 g, hektolitro masė - 64,5 kg hl-1

, stambių

grūdų ant 2,5 mm skersmens akučių sieto - 95,3 proc.

'Olympus' veislės miežių vidutinis aukštis - 59,6 cm. Jie atsparūs išgulimui, tai įvertinta vidutiniškai 8

balais (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

'Olympus' veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 88,6 dienos (skaičiuojant nuo sėklų

sudygimo iki grūdų vaškinės brandos), nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai praeidavo 50,4 dienos, t. y.

jie išplaukėdavo atitinkamai 3,8, 3 ir 4,7 dienomis vėliau negu standartinių veislių 'Milford', 'Propino' ir 'RGT

Planet' miežiai.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2015-2016 m.

miltligės (Erisyphe graminis) pažeistų augalų buvo labai nedaug, visų veislių atsparumas įvertintas 8-9 balais.

Juostuotoji (Helminthosporium graminea), tinkliškoji (Helminthosporium teres) ir rudadėmė

(Helminthosporium sativum) dryžligės miežius pažeidė daugiau. 'Olympus' veislės miežių atsparumas šioms

ligoms buvo vertintas nuo 6 iki 9 balų (kai 9 balai - labai geras atsparumas).

Overture. Paprastųjų vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Jungtinėje Karalystėje, Limagrain

UK Ltd. sėklininkystės įmonėje. Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2012 ir 2013 m. Plungės, Kauno,

Pasvalio ir Utenos AVT skyriuose. Tyrimo metais buvo gautas geras 6,93 t ha-1

vidutinis grūdų derlius.

Didžiausias šios veislės miežių grūdų derlius buvo išaugintas 2012 m. Pasvalio AVT skyriuje - 8,61 t ha-1

.

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 50,83 g. Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę nustatytas

vidutinis baltymų kiekis sudarė 10,6 proc., krakmolo - 63,4 proc., ant 2,5 mm skersmens akučių sieto

vidutiniškai likdavo 96,1 proc. grūdų.

'Overture' veislės miežių vidutinis aukštis 67,9 cm, jie atsparūs išgulimui, tai įvertinta 7,3 balo

(atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

'Overture' veislės augalų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 80,5 dienos (skaičiuojant nuo sėklų

sudygimo iki grūdų vaškinės brandos). Ji tokia pat kaip standartinių veislių miežių.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2012 m.

'Overture' veislės miežius Pasvalio AVT skyriuje daugiausia pažeidė tinkliškoji (Helminthosporium teres) ir

rudadėmė (Helminthosporium sativum) dryžligės, o Plungės AVT skyriuje - varpų septoriozė (Septoria

nodorum). Atsparumas šioms ligoms atitinkamai buvo įvertintas 5 ir 6 balais (9 balai - labai atspari veislė).

Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose 2013 m. smulkiosios rūdys (Puccinia hordey) pažeidė iki 40 proc. šios

veislės augalų, atsparumas įvertintas 6 balais. Kitų ligų pažeidimai buvo nežymūs, visuose AVT skyriuose jų

kiekis neviršijo 15 proc., veislės atsparumas įvertintas 7-9 balais.

Paustian. Vasarinių miežių salyklinio tipo veislė sukurta Danijoje, Sejet Planteforaedling I/S

sėklininkystės įmonėje.

Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2013 ir 2014 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 7,64 t ha-1

grūdų derlius, kuris buvo toks pat kaip

standartinių veislių 'Luokė', 'Iron', 'Milford' ir 'Propino'. Didžiausias šios veislės miežių derlius buvo

išaugintas 2014 m. Kauno AVT skyriuje - 11,23 t ha-1

.

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 50,74 g., hektolitro masė - 65,3. kg hl-1

. Laboratorijoje

įvertinus grūdų kokybę, juose buvo nustatyta baltymų - 11,3 proc., krakmolo - 63 proc., stambių grūdų ant

2,5 mm skersmens akučių sieto - 93,8 proc.

'Paustian' veislės miežių vidutinis aukštis - 67,4 cm. Jie atsparūs išgulimui, tai įvertinta 8,7 balo

vidutiniškai (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

'Paustian' veislės miežiai vidutinio ankstyvumo - nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai

praeidavo 46 dienos, o vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 83,3 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo

iki vaškinės brandos), t. y. tokia pati kaip standartinių veislių 'Luokė', 'Iron', 'Milford' ir 'Propino'.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2013- 2014 m.

miežius pažeidė miltligė (Erisyphe graminis), tinkliškoji (Helminthosporium teres) ir rudadėmė

(Helminthosporium sativum) dryžligės, rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis), smulkiosios rūdys

(Puccinia hordei) ir varpų septoriozė. 'Paustian' veislės miežius daugiau pažeidė tinkliškoji dryžligė Kauno ir

Utenos AVT skyriuose 2014 m., kuriuose veislės atsparumas šiai ligai buvo įvertintas 3 - 4 balais (9 balai -

labai atspari veislė). Kitų ligų pažeidimai visuose AVT skyriuose buvo nežymūs, veislės atsparumas įvertintas

7-9 balais.

Plenty. Vasarinių miežių veislė, sukurta Vokietijoje, Saatzucht Josef Breun GmbH sėklininkystės

įmonėje.

Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2015 ir 2016 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 8,52 t ha-1

grūdų derlius, kuris buvo 4 proc. didesnis negu

standartinių veislių derliaus vidurkis. Didžiausias šios veislės miežių derlius buvo išaugintas 2015 m. Pasvalio

AVT skyriuje - 11,58 t ha-1

.

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose vidutiniškai nustatyta 11,7 proc. baltymų ir 62,6 proc.

krakmolo. Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 54,9 g, hektolitro masė - 65,4 kg hl- 1

, stambių grūdų ant 2,5

mm skersmens akučių sieto - 96,4 proc.

'Plenty' veislės miežių vidutinis aukštis - 62,9 cm. Jie atsparūs išgulimui, tai įvertinta vidutiniškai 8

balais (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

Šios veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 88,6 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo

iki grūdų vaškinės brandos), nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai praeidavo 48,6 dienos, t. y. jie

išplaukėdavo atitinkamai 2, 1,2 ir 2,5 dienomis vėliau negu standartinių veislių 'Milford', 'Propino' ir 'RGT

Planet' miežiai.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2015-2016 m.

miltligės (Erisyphe graminis) pažeistų augalų buvo labai nedaug, visų veislių atsparumas įvertintas 8-9 balais.

Juostuotoji (Helminthosporium graminea), tinkliškoji (Helminthosporium teres) ir rudadėmė

(Helminthosporium sativum) dryžligės miežius pažeidė daugiau. 'Plenty' veislės miežių atsparumas šioms

ligoms buvo vertintas nuo 5 iki 9 balų (kai 9 balai - labai geras atsparumas).

Propino. Paprastųjų vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Jungtinėje Karalystėje, Syngenta

Seeds Ltd. sėklininkystės firmoje. Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2010 ir 2011 m. Plungės, Kauno,

Pasvalio ir Utenos AVT skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas 5,88 t ha-1

vidutinis derlingumas, kuris

0,26 t ha-1

(4,5 proc.) buvo didesnis už standartinių veislių 'Honey', 'Iron' ir 'NFC Tipple' derlingumą.

Didžiausias šios veislės miežių grūdų derlius buvo išaugintas 2011 m. Kauno AVT skyriuje - 9,09 t ha-1

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 52,11 g, ant 2,5 mm skersmens akučių sieto vidutiniškai

likdavo 98,4 proc. grūdų. Laboratorijoje įvertinus išaugintų grūdų kokybę nustatytas vidutinis baltymų kiekis

sausojoje medžiagoje sudarė 10,5 proc., krakmolas - 62,7 proc., vidutinė hektolitro masė - 63,6 kg hl-1

.

'Propino' veislės miežių vidutinis aukštis 67 cm, jie labai atsparūs išgulimui, kuris įvertintas 9 balais

visuose AVT skyriuose.

Šios veislės vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 77 dienos, t. y. tokia pat kaip standartinės veislės

'Iron' ir viena diena ankstyvesnė už 'Honey' ir 'NFC Tipple' veisles.

Pasvalio AVT skyriuje 2010 m. bandymų laukeliuose veislių atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose

nebuvo naudotos cheminės kovos su ligomis priemonės, juostuotoji, rudadėmė ir tinkliškoji dryžligės pažeidė

nuo 10 iki 25 proc. 'Propino' veislės miežių. Pasvalio AVT skyriuje 2011 m. ir per visą tyrimo laikotarpį

kituose AVT skyriuose ligų pažeistų augalų kiekis buvo nedidelis ir neviršijo 10 proc.

Quench. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Jungtinėje Karalystėje, Syngenta Seeds Ltd.

sėklininkystės firmoje. Veislės ūkinio vertingumo tyrimai buvo atlikti 2006-2007 m. Plungės, Kauno,

Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 5,78 t ha-1

grūdų derlius. Didžiausias

'Quench' veislės miežių grūdų derlius - 7,30 t ha-1

buvo išaugintas 2007 m. Kauno AVT stotyje.

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris - 49,79 g. Laboratorijoje įvertinus atskirose AVT stotyse

2006-2007 m. išaugintų grūdų kokybę, kai kuriuose jų bandiniuose buvo nustatyta daugiau kaip 11 proc.

baltymų. Tačiau šiuos miežius auginant pagal specialią salyklinių miežių auginimo technologiją, jų grūduose

baltymai nesudaro daugiau kaip 11 proc., todėl jie yra tinkami salyklo gamybai. Krakmolo šių miežių

grūduose nustatyta 61,2-69,4 proc.

Šios veislės miežiai neaukšti, atsparūs išgulimui. Augalų vidutinis aukštis - 61 cm. Jų atsparumas

išgulimui įvertintas 8,6 balo.

'Quench' veislės miežiai yra vidutinio ankstyvumo. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 80 dienų

(skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos).

Augalai palyginti atsparūs ligoms. Pasvalio AVT stotyje 2007 m. įrengtame specialiame miežių veislių

atsparumo ligoms įvertinimo bandyme, kuriame iš viso nebuvo naudoti fungicidai, 10 proc. 'Quench' veislės

miežių augalų buvo pažeisti rinchosporiozės ir tinkliškosios dryžligės. Kitų ligų pažeidimų nebuvo nustatyta.

RGT Planet. Vasarinių miežių veislė, sukurta Prancūzijoje, RAGT 2n sėklininkystės įmonėje.

Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2014 ir 2015 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 10,09 t ha-1

grūdų derlius. Didžiausias derlius buvo

išaugintas 2014 m. Kauno AVT skyriuje - 11,85 t ha-1

.

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose buvo nustatyta vidutiniškai 11 proc. baltymų ir 63,3 proc.

krakmolo. Grūdai stambūs, 1000 jų masė - 53,76 g, hektolitro masė - 67,2 kg hl-1

, stambių grūdų ant 2,5 mm

skersmens akučių sieto - 94,2 proc.

'RGT Planet' veislės miežių vidutinis aukštis - 69,3 cm. Jie atsparūs išgulimui, tai įvertinta 8 balais

vidutiniškai, atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė.

Šios veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 90,1 dienos (skaičiuojant nuo sėklų

sudygimo iki grūdų vaškinės brandos), nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai praeidavo 48,3 dienos, t. y.

jie buvo beveik tokio pat ankstyvumo kaip standartinės veislės 'Ema DS' ir 'Milford', ir iki 1,5 dienos

ankstyvesni negu standartinių 'Iron' ir 'Propino' veislių augalai.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2014-2015 m.

daugiausia miežius pažeidė miltligė (Erisyphe graminis) ir tinkliškoji dryžligė (Helminthosporium teres).

'RGT Planet' veislės atsparumas tinkliškajai dryžligei visuose AVT skyriuose 2014 m. buvo įvertintas

vidutiniškai 5,8 ir 2015 m. - 7,7 balo. Atsparumas miltligei atitinkamai 9 ir 8,8 balo (9 balai - labai atspari

veislė). 2014 m. Pasvalio AVT skyriuje rudadėmės (Helminthosporium sativum) ir 2015 m. Šilutės AVT

juostuotosios (Helminthosporium gramineum) dryžligių pažeidimai įvertinti atitinkamai 6 ir 5 balais. Kitų ligų

pažeidimai buvo nežymūs, veislės atsparumas atskiruose AVT skyriuose įvertintas 7-9 balais.

Ronny. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Vokietijoje, Saatzucht J. Breun GmbH

sėklininkystės įmonėje. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2012-2013 m. Plungės, Kauno,

Pasvalio ir Utenos AVT skyriuose. Tyrimo metais gautas vidutinis 6,78 t ha-1

grūdų derlius, kuris buvo

0,19 t ha-1

didesnis negu standartinių veislių. Didžiausias grūdų derlius - 8,83 t ha

-1

- buvo išaugintas 2012 m.

Pasvalio AVT skyriuje.

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 52,10 g, juose nustatyta: baltymų - 10,9 proc., krakmolo -

62,9 proc., stambių grūdų ant 2,5 mm sieto - 96,6 proc.

'Ronny' veislės miežių vidutinis aukštis buvo 69,1 cm, atsparumas išgulimui tyrimo metais buvo

įvertintas vidutiniškai 7,2 balo (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari

išgulimui veislė). Veislė yra vidutinio ankstyvumo, vegetacijos periodo vidutinė trukmė tokia pati kaip

standartinių veislių - 80 dienų (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos).

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2012 m.

'Ronny' veislės miežius Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose daugiausia pažeidė tinkliškoji (Helminthosporium

teres) ir rudadėmė (Helminthosporium sativum) dryžligės. Atsparumas šioms ligoms atitinkamai buvo

įvertintas 6 ir 5 balais (9 balai - labai atspari veislė). Kitų ligų pažeidimai buvo nežymūs, visuose AVT

skyriuose jų kiekis neviršijo 15 proc., veislės atsparumas įvertintas 7-9 balais.

Rosalina . Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Danijoje, Sejet Planteforaedling I/S

sėklininkystės firmoje. Ši veislė ūkinio vertingumo ir jų grūdų tinkamumo salyklo gamybai nustatymo

bandymuose tirta 2008- 2009 m. keturiose AVT stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis 7,01 t ha-1

grūdų

derlius. Didžiausias 'Rosalina' veislės salyklinių miežių grūdų derlius bandymuose buvo išaugintas 2008 m.

Kauno AVT stotyje - 9,24 t ha-1

.

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris - 52,58 g. Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę juose

nustatytas labai nedidelis vidutinis baltymų kiekis - 10,1 proc., o krakmolo - 64,7 proc.

Augalai neaukšti, atsparūs išgulimui. Jų vidutinis aukštis - 64 cm. Šių miežių atsparumas išgulimui

įvertintas 8,9 balo.

'Rosalina' veislės miežiai yra vidutinio ankstyvumo. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 85

dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos).

Pasvalio AVT stotyje 2008-2009 m. įrengtuose specialiuose salyklinių miežių veislių atsparumo

ligoms įvertinimo bandymuose, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, nustatyta, kad smulkiosios rūdys pažeidė

iki 20 proc., o dryžligės - net iki 75 proc. augalų.

Rusnė DS. Vasarinių miežių pašarinio tipo veislė, sukurta Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų

centro filiale Žemdirbystės institute.

Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2013-2015 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 8,16 t ha-1

grūdų derlius. Didžiausias šios veislės miežių

derlius buvo išaugintas 2015 m. Pasvalio AVT skyriuje - 11,05 t ha-1

.

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose buvo nustatyta vidutiniškai 11,5 proc. baltymų ir

63,1 proc. krakmolo. Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų masė - 52,25 g, hektolitro masė - 67,7 kg hl-1

,

stambių grūdų ant 2,5 mm skersmens akučių sieto - 96 proc.

'Rusnė DS' veislės miežių vidutinis aukštis - 68 cm. Jų atsparumas išgulimui vidutiniškai įvertintas

7,8 balo (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

Šios veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 86 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo

iki grūdų vaškinės brandos), nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai praeidavo 47,3 dienos, t. y. jie buvo

beveik tokio pat ankstyvumo kaip standartinių veislių 'Ema DS', 'Milford','Iron' ir 'Propino' augalai.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2014-2015 m.

daugiausia miežius pažeidė miltligė (Erisyphe graminis) ir tinkliškoji dryžligė (Helminthosporium teres).

'Rusnė DS' veislės atsparumas tinkliškajai dryžligei visuose AVT skyriuose 2014 m. buvo įvertintas

vidutiniškai 5,5 ir 2015 m. - 7,7 balo. Atsparumas miltligei atitinkamai 9 ir 8,8 balo (9 balai - labai atspari

veislė). Pasvalio AVT skyriuje 2014 m. rudadėmės (Helminthosporium sativum) ir 2015 m. Šilutės AVT

juostuotosios (Helminthosporium gramineum) dryžligių pažeidimai įvertinti po 6 balus. Kitų ligų pažeidimai

buvo nežymūs, veislės atsparumas atskiruose AVT skyriuose įvertintas 7-9 balais.

Salome. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Vokietijoje, Nordsaat Saatzucht GmbH

sėklininkystės įmonėje. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2012-2013 m. Plungės, Kauno,

Pasvalio ir Utenos AVT skyriuose. Tyrimo metais gautas vidutinis 7,27 t ha-1

grūdų derlius, kuris buvo

0,67 t ha-1

didesnis negu standartinių veislių. Didžiausias grūdų derlius - 9,30 t ha-1

- buvo išaugintas 2012 m.

Pasvalio AVT skyriuje.

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 52,23 g, juose nustatyta: baltymų - 10,7 proc., krakmolo -

63,4 proc., stambių grūdų ant 2,5 mm sieto - 95,3 proc.

'Salome' veislės miežių vidutinis aukštis buvo 64 cm. Jie atsparūs išgulimui, kuris tyrimo metais buvo

įvertintas vidutiniškai 7,9 balo (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari

išgulimui veislė). Veislė yra vidutinio ankstyvumo, vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 79 dienos

(skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos). Ji vidutiniškai 1 diena ankstyvesnė už

standartinių veislių miežius.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2012 m.

'Salome' veislės miežius Pasvalio AVT skyriuje daugiausiai pažeidė tinkliškoji (Helminthosporium teres) ir

rudadėmė (Helminthosporium sativum) dryžligės, o Plungės AVT skyriuje - rinchosporiozė (Rhynchosporium

secalis). Atsparumas šioms ligoms atitinkamai buvo įvertintas 4 ir 6 balais (9 balai - labai atspari veislė).

Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose 2013 m. smulkiosios rūdys (Puccinia hordey) pažeidė iki 25 proc. augalų ir

atsparumas joms įvertintas 7 balais. Kitų ligų pažeidimai buvo nežymūs, visuose AVT skyriuose jų kiekis

neviršijo 15 proc., veislės atsparumas įvertintas 7-9 balais.

Sanette. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Jungtinėje Karalystėje, Syngenta UK Ltd.

sėklininkystės įmonėje. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2012-2013 m. Plungės, Kauno,

Pasvalio ir Utenos AVT skyriuose. Tyrimo metais gautas vidutinis 6,91 t ha-1

grūdų derlius, kuris buvo

0,31 t ha-1

didesnis negu standartinių veislių. Didžiausias grūdų derlius - 9,25 t ha-1

- buvo išaugintas 2012 m.

Pasvalio AVT skyriuje.

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 53,02 g, juose nustatyta: baltymų - 10,5 proc., krakmolo -

63,3 proc., stambių grūdų ant 2,5 mm sieto - 96 proc.

'Sanette' veislės miežiai neaukšti, tyrimo metais jų vidutinis aukštis buvo 66 cm, atsparumas išgulimui

įvertintas vidutiniškai 7,2 balo (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari

išgulimui veislė). 2012 ir 2013 m. šios veislės miežiai bandymų laukeliuose, kuriuose nebuvo naudoti augalų

augimo reguliatoriai, labiausiai išgulė Kauno AVT skyriuje, jų atsparumas išgulimui atitinkamai buvo

įvertintas 2 ir 3 balais.

Veislė yra vidutinio ankstyvumo, vegetacijos periodo vidutinė trukmė tokia pat kaip standartinių

veislių - 81 diena (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos).

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2012 m.

'Sanette' veislės miežius Pasvalio AVT skyriuje daugiausia pažeidė tinkliškoji (Helmin-thosporium teres) ir

rudadėmė (Helminthosporium sativum) dryžligės, o 2013 m. - smulkiosios rūdys (Puccinia hordei).

Atsparumas šioms ligoms buvo įvertintas 5 ir 4 balais (9 balai - labai atspari veislė). Kitų ligų pažeidimai

buvo nežymūs, visuose AVT skyriuose jų kiekis neviršijo 15 proc., veislės atsparumas įvertintas 7-9 balais.

Selene. Vasarinių miežių veislė, sukurta Švedijoje, Lantmӓnnen ek. fӧr. sėklininkystės įmonėje.

Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2014 ir 2015 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 9,67 t ha-1

grūdų derlius. Didžiausias šios veislės miežių

derlius buvo išaugintas 2015 m. Pasvalio AVT skyriuje - 11 t ha-1

.

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose vidutiniškai buvo nustatyta 11 proc. baltymų ir 63,3 proc.

krakmolo. Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų masė - 52,35 g, hektolitro masė - 68 kg hl- 1

, stambių grūdų

ant 2,5 mm skersmens akučių sieto - 90,1 proc.

'Selene' veislės miežių vidutinis aukštis - 69 cm. Jie atsparūs išgulimui, tai įvertinta 8 balais

vidutiniškai (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

Šios veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 90 dienų (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo

iki grūdų vaškinės brandos), nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai praeidavo 49,9 dienos, t. y. jie buvo

beveik tokio pat ankstyvumo kaip standartinės veislės 'Iron' ir 'Propino', ir atitinkamai 1,3 ir 1,9 dienomis

vėlyvesni negu 'Ema DS' ir 'Milford' veislių augalai.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2014-2015 m.

daugiausia miežius pažeidė miltligė (Erisyphe graminis) ir tinkliškoji dryžligė (Helminthosporium teres).

'Selene' veislės atsparumas tinkliškajai dryžligei visuose AVT skyriuose 2014 m. buvo įvertintas vidutiniškai

6,3 ir 2015 m. - 7,3 balo. Atsparumas miltligei atitinkamai 8,7 ir 8,8 balo (9 balai - labai atspari veislė).

Pasvalio AVT skyriuje 2014 m. rudadėmės dryžligės (Helminthosporium sativum) pažeidimai įvertinti 6

balais. Kitų ligų pažeidimai buvo nežymūs, veislės atsparumas atskiruose AVT skyriuose įvertintas 7-9

balais.

Soldo. Paprastųjų vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Vokietijoje, Nordsaat Saatzucht GmbH

sėklininkystės įmonėje. Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2012 ir 2013 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir

Utenos AVT skyriuose. Tyrimo metais buvo gautas geras 7,10 t ha-1

vidutinis grūdų derlius. Didžiausias šios

veislės miežių grūdų derlius buvo išaugintas 2013 m. Plungės AVT skyriuje - 9,28 t ha -1

.

Grūdai labia stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 57,18 g. Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę,

nustatytas vidutinis baltymų kiekis sudarė 10,8 proc., krakmolo - 63,0 proc., ant 2,5 mm skersmens akučių

sieto vidutiniškai likdavo 96,2 proc. grūdų.

'Soldo' veislės miežiai neaukšti, jų vidutinis aukštis 66 cm, atsparūs išgulimui, tai įvertinta 7,8 balo

(atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

'Soldo' veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 79,6 dienos (skaičiuojant nuo sėklų

sudygimo iki grūdų vaškinės brandos). Ji šiek tiek (0,75 dienos) ankstyvesnė už standartinių veislių miežius.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2012 m.

'Soldo' veislės miežius Pasvalio AVT skyriuje daugiausia pažeidė tinkliškoji (Helmin-thosporium teres) ir

rudadėmė (Helminthosporium sativum) dryžligės. Atsparumas šioms ligoms buvo įvertintas 5 balais (9 balai -

labai atspari veislė). Kitų ligų pažeidimai buvo nežymūs, visuose AVT skyriuose jų kiekis neviršijo 15 proc.,

veislės atsparumas įvertintas 7-9 balais.

Soulmate. Vasarinių miežių veislė sukurta Danijoje, Nordic Seed A/S sėklininkystės įmonėje.

Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2013 ir 2014 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 7,96 t ha-1

grūdų derlius, kuris buvo 0,36 t ha-1

(4,7 proc.)

didesnis negu standartinių veislių 'Luokė', 'Iron', 'Milford' ir 'Propino'. Didžiausias šios veislės miežių

derlius buvo išaugintas 2014 m. Kauno AVT skyriuje - 11,88 t ha-1

.

Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinė masė - 49,97 g, hektolitro masė - 65,9. kg hl-1

.

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose buvo nustatyta: baltymų - 11,0 proc., krakmolo - 63,3 proc.,

stambių grūdų ant 2,5 mm skersmens akučių sieto - 93,1 proc.

'Soulmate' veislės miežių vidutinis aukštis - 61,9 cm. Jie atsparūs išgulimui, tai įvertinta 8,4 balo

vidutiniškai (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

'Soulmate' veislės miežiai vidutinio ankstyvumo - nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai

praeidavo 46,5 dienos, o vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 84 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo

iki vaškinės brandos).

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2013- 2014 m.

miežius pažeidė miltligė (Erisyphe graminis), tinkliškoji (Helminthosporium teres) ir rudadėmė

(Helminthosporium sativum) dryžligės, rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis), smulkiosios rūdys

(Puccinia hordei) ir varpų septoriozė. 'Soulmate' veislės miežius kiek daugiau pažeidė tinkliškoji dryžligė

2014 m. Kauno, Pasvalio, Šilutės ir Utenos AVT skyriuose. Veislės atsparumas šioms ligoms buvo įvertintas

4 - 6 balais (9 balai - labai atspari veislė). Kitų ligų pažeidimai buvo nežymūs, visuose AVT skyriuose veislės

atsparumas įvertintas 7-9 balais.

Subway. Vasarinių miežių veislė, sukurta Danijoje, Sejet Planteforaendling I/S sėklininkystės

įmonėje.

Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2016 ir 2017 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 7,86 t ha-1

grūdų derlius. Didžiausias šios veislės miežių

derlius buvo išaugintas 2017 m. Šilutės AVT skyriuje - 9,90 t ha-1

.

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose buvo nustatyta 12,3 proc. baltymų ir 63,0 proc. krakmolo.

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 52,01 g, hektolitro masė - 64,0 kg hl-1

, stambių grūdų ant 2,5 mm

skersmens akučių sieto - 92,9 proc.

'Subway' veislės miežių vidutinis aukštis - 57,4 cm. Jie labai atsparūs išgulimui, tai įvertinta

vidutiniškai 9 balais (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui

veislė).

'Subway' miežių veislė yra vidutinio ankstyvumo - nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai

praeidavo 45 dienos, o vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 86,9 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo

iki vaškinės brandos), t. y. jie buvo 1 diena ankstyvesni už standartinę veislę 'Milford', 1,6 dienos už 'RGT

Planet' ir vidutiniškai 1 diena vėlyvesni negu standartinės veislės 'Laureate' miežiai.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2016-2017 m.

miltligės (Erisyphe graminis) pažeistų augalų buvo labai nedaug, visų veislių atsparumas įvertintas 8-9 balais.

Juostuotoji (Helminthosporium graminea), tinkliškoji (Helminthosporium teres) ir rudadėmė

(Helminthosporium sativum) dryžligės miežius pažeidė daugiau. 'Subway' veislės miežių atsparumas šioms

ligoms buvo vertintas nuo 5,5 iki 8 balų (kai 9 balai - labai geras atsparumas). 2017 m. Kauno AVT skyriuje

vasarinius miežius pažeidė varpų fuzariozė (Fusarium graminearum). 'Subway' veislės atsparumas šiai ligai

įvertintas 7 balais.

SU Lilly. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Vokietijoje, Nordsaat Saatzucht GmbH

sėklininkystės firmoje. Šios miežių veislės tyrimai atlikti 2009 ir 2010 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos

AVT stotyse. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 5,90 t ha-1

grūdų derlius, kuris buvo lygus standartinių

veislių vidutiniam derlingumui per tą patį tyrimo laikotarpį. Didžiausias šios veislės miežių grūdų derlius

buvo išaugintas 2010 m. Pasvalio AVT stotyje - 7,54 t ha-1

.

Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinis svoris - 48,62 g. Laboratorijoje įvertinus atskirose AVT

stotyse išaugintų grūdų kokybę, juose nustatytas salykliniams miežiams būdingas mažas vidutinis baltymų

kiekis - 9,7proc. Grūduose nustatytas vidutinis krakmolo kiekis sudarė 64,2 proc. Vidutinė hektolitro masė

buvo 64,23 kg/100 l. Savo kokybiniais rodikliais - baltymų kiekiu ir hektolitro mase - veislė atitiko tuo metu

I klasės miežiams taikytus supirkimo ir tiekimo reikalavimus.

'SU Lilly' veislės miežiai neaukšti, jų vidutinis aukštis - 64 cm. Jis buvo toks pat kaip standartinės

veislės 'NFC Tipple' ir beveik 10 cm mažesnis už standartinės veislės 'Barke' miežius. Atsparumas išgulimui

labai geras, vidutiniškai įvertintas 9 balais.

'SU Lilly' veislės miežiai yra ankstyvi. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 77 dienos

(skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos). Tyrimo metais ji subręsdavo vidutiniškai trim

dienomis anksčiau negu standartinės veislės 'Barke', 'NFC Tipple' ir 'Publican'.

Pasvalio AVT stotyje 2008 ir 2009 m. įrengtuose specialiuose salyklinių miežių veislių atsparumo

ligoms įvertinimo bandymų laukeliuose dryžligės (juostuotoji, rudadėmė ir tinkliškoji) pažeidė nuo 25 iki

50 proc. augalų. Kitose AVT stotyse tyrimo laikotarpiu ligų nustatyta nedaug, augalų pažeidimo ligomis

laipsnis neviršijo 10 proc.

SU Lolek. Vasarinių miežių veislė, sukurta Vokietijoje, Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG

sėklininkystės įmonėje.

Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2014 ir 2015 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 9,56 t ha-1

grūdų derlius. Didžiausias šios veislės miežių

derlius buvo išaugintas 2015 m. Pasvalio AVT skyriuje - 11,06 t ha-1

.

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose vidutiniškai buvo nustatyta 10,9 proc. baltymų ir

63,1 proc. krakmolo. Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 53,15 g, hektolitro masė - 66,5 kg hl-1

, stambių

grūdų ant 2,5 mm skersmens akučių sieto - 93,6 proc.

'SU Lolek' veislės miežių vidutinis aukštis - 65,5 cm. Jie atsparūs išgulimui, tai įvertinta vidutini6kai

30

8,3 balo (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

Šios veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 90 dienų (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo

iki grūdų vaškinės brandos), nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai praeidavo 49 dienos, t. y. jie buvo

beveik tokio pat ankstyvumo kaip standartinės veislės 'Ema DS', 'Iron' ir 'Propino' ir 1 diena vėlyvesni negu

'Milford' veislės augalai.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2014-2015 m.

daugiausia miežius pažeidė miltligė (Erisyphe graminis) ir tinkliškoji dryžligė (Helminthosporium teres). 'SU

Lolek' veislės atsparumas tinkliškajai dryžligei visuose AVT skyriuose 2014 m. buvo įvertintas vidutiniškai

5,5 ir 2015 m. - 7,7 balo. Atsparumas miltligei - 9 balais (9 balai - labai atspari veislė). Pasvalio AVT

skyriuje 2014 m. rudadėmės (Helminthosporium sativum) ir 2015 m. Šilutės AVT juostuotosios dryžligės

(Helminthosporium gramineum) pažeidimai įvertinti atitinkamai 5 ir 6 balais. Kitų ligų pažeidimai buvo

nežymūs, veislės atsparumas atskiruose AVT skyriuose įvertintas 7-9 balais.

Sunshine. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Vokietijoje, Saatzucht Josef Breun GdbR

sėklininkystės firmoje. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2009 ir 2010 m. Plungės, Kauno,

Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 5,72 t ha-1

grūdų derlius. Didžiausias

šios veislės miežių derlius buvo išaugintas 2010 m. Pasvalio AVT stotyje - 7,20 t ha-1

.

Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinis svoris - 48,41 g. Laboratorijoje įvertinus atskirose AVT

stotyse išaugintų grūdų kokybę, juose nustatytas salykliniams miežiams būdingas mažas vidutinis baltymų

kiekis - 9,8 proc. Grūduose nustatytas vidutinis krakmolo kiekis sudarė 64,8 proc. Vidutinė hektolitro masė

buvo 64,90 kg/100 l. Savo kokybiniais rodikliais - baltymų kiekiu ir hektolitro mase - veislė atitiko tuo metu

I klasės miežiams taikytus supirkimo ir tiekimo reikalavimus.

'Sunshine' yra vidutinio ankstyvumo ir vidutinio aukščio (68 cm), labai atspari išgulimui (9 balai)

salyklinių miežių veislė. Vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 79 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo

iki grūdų vaškinės brandos). Vegetacijos periodas buvo vidutiniškai 1 diena trumpesnis negu standartinių

'Barke', 'NFC Tipple' ir 'Publican' veislių.

Pasvalio AVT stotyje 2008 ir 2009 m. įrengtuose specialiuose miežių veislių atsparumo ligoms

įvertinimo bandymų laukeliuose dryžligės (juostuotoji, rudadėmė ir tinkliškoji) pažeidė nuo 20 iki 75 proc.

augalų. Plungės AVT stotyje 2009 m. iki 20 proc. šios veislės augalų sirgo miltlige ir iki 15 proc. -

rudosiomis rūdimis. Kitose AVT stotyse tyrimo metais ligos pažeidė ne daugiau kaip 5 proc. augalų.

Teksas. Vasarinių miežių veislė, sukurta Lenkijoje, Hodowla Roslin Strzelce Sp. Z o.o.

sėklininkystės įmonėje.

2018 m. laikotarpis nuo sėklų sudygimo iki visiško augalų išplaukėjimo visuose AVT skyriuose buvo

itin sausas ir šiltas. Vidutinė paros temperatūra Kauno ir Utenos AVT skyriuose buvo 2-3 °C, o Pasvalio ir

Šilutės AVTS net iki 6 °C aukštesnė už vidutinę daugiametę. Kritulių kiekis atitinkamai buvo nuo 2,1 iki 4,3

karto mažesnis, lyginant su daugiamečiu vidurkiu. Susidariusios klimato sąlygos labai stipriai paveikė visas

tiriamas veisles, augalai buvo žemesni, mažai krūmijosi, plaukėti pradėjo 4-12 dienų anksčiau nei įprastai. Tai

sutrumpino ir lėmė beveik vienodą skirtingų veislių vegetacijos trukmę, turėjo didelės įtakos grūdų derliui.

Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2017 ir 2018 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 7,89 t ha-1

grūdų derlius. Didžiausias šios veislės miežių

derlius buvo išaugintas 2017 m. Pasvalio AVT skyriuje - 11,15 t ha-1

.

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose vidutiniškai buvo nustatyta 12,4 proc. baltymų ir 62,5

proc. krakmolo. Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 54,93 g, hektolitro masė - 67,0 kg hl-1

, stambių

grūdų ant 2,5 mm skersmens akučių sieto - 95,6 proc.

'Teksas' veislės miežių vidutinis aukštis - 59 cm. Atsparumas išgulimui vidutiniškai įvertintas 8,9 balo

(atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

'Teksas' veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 85,4 dienos (skaičiuojant nuo sėklų

sudygimo iki grūdų vaškinės brandos), nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai praeidavo 44,6 dienos, t. y.

jie buvo 1,2 dienos vėlyvesni negu standartinių 'Avalon' ir 'Laureate', 2,2 dienos - negu 'RGT Planet' veislių

augalai.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2017-2018 m.

miežius nežymiai pažeidė juostuotoji (Helminthosporium gramineum), tinkliškoji Helminthosporium teres) ir

rudadėmė (Helminthosporium sativum) dryžligės. 'Teksas' veislės atsparumas dryžligėms visuose AVT

skyriuose buvo įvertintas vidutiniškai 7-9 balais. Kauno AVT skyriuje 2017 m. miežius kiek daugiau pažeidė

varpų fuzariozė. 'Teksas' veislės miežių atsparumas buvo įvertintas 8,5 balo (9 balai - labai atspari veislė).

Kitų ligų pažeidimų nenustatyta.

Thermus. Vasarinių miežių veislė, sukurta Danijoje, Sejet Planteforaedling I/S sėklininkystės

įmonėje.

Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2015 ir 2016 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 8,36 t ha-1

grūdų derlius, kuris buvo 1,4 proc. didesnis negu

standartinių veislių derliaus vidurkis. Didžiausias derlius buvo išaugintas 2015 m. Pasvalio AVT skyriuje -

11,62 t ha-1

.

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose buvo nustatyta vidutiniškai 11,3 proc. baltymų ir 63,2 proc.

krakmolo. Grūdai stambūs, 1000 jų masė - 53,03 g, hektolitro masė - 65,1 kg hl-1

, stambių grūdų ant 2,5 mm

skersmens akučių sieto - 93 proc.

'Thermus' veislės miežių vidutinis aukštis - 64,9 cm. Atsparumas išgulimui vidutiniškai įvertintas 7,9

balo (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

Šios veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 86,4 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo

iki grūdų vaškinės brandos), nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai praeidavo 45,9 dienos, t. y. jie

išplaukėdavo atitinkamai 0,7, 1,5 ir 0,2 dienos anksčiau negu standartinių veislių 'Milford', 'Propino' ir 'RGT

Planet' miežiai.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2015-2016 m.

miltligės (Erisyphe graminis) pažeistų augalų buvo labai nedaug, visų veislių atsparumas įvertintas 8-9 balais.

Juostuotoji (Helminthosporium graminea), tinkliškoji (Helminthosporium teres) ir rudadėmė

(Helminthosporium sativum) dryžligės miežius pažeidė daugiau. 'Thermus' veislės miežių atsparumas šioms

ligoms buvo vertintas nuo 5 iki 9 balų (kai 9 balai - labai geras atsparumas).

Trekker. Vasarinių miežių veislė, sukurta Suomijoje, Boreal Plant Breeding Ltd. sėklininkystės

įmonėje.

Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2013 ir 2014 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 7,87 t ha-1

grūdų derlius, kuris buvo 0,27 t ha-1

(3,6 proc.)

didesnis negu standartinių veislių 'Luokė', 'Iron', 'Milford' ir 'Propino'. Didžiausias šios veislės miežių

derlius buvo išaugintas 2014 m. Kauno AVT skyriuje - 11,75 t ha-1

.

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 52,12 g, hektolitro masė - 67,3 kg hl-1

. Laboratorijoje

įvertinus grūdų kokybę, juose buvo nustatyta: baltymų - 11,6 proc., krakmolo - 62,7 proc., stambių grūdų ant

2,5 mm skersmens akučių sieto - 91,1 proc.

'Trekker' veislės miežių vidutinis aukštis - 66 cm. Jie atsparūs išgulimui, tai įvertinta 7,8 balais

vidutiniškai (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

'Trekker' veislės miežiai išplaukėdavo vidutiniškai per 48 dienas nuo sudygimo. Jų vegetacijos

periodo vidutinė trukmė - 84 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki vaškinės brandos). Bandymų

laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2013-2014 m. miežius pažeidė

miltligė (Erisyphe graminis), tinkliškoji (Helminthosporium teres) ir rudadėmė (Helminthosporium sativum)

dryžligės, rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis), smulkiosios rūdys (Puccinia hordei) ir varpų septoriozė

(Septoria nodorum). 'Trekker' veislės miežius kiek daugiau pažeidė tinkliškoji dryžligė Kauno, Pasvalio,

Šilutės ir Utenos AVT skyriuose 2014 m. Veislės atsparumas šioms ligoms buvo įvertintas 4-7 balais (9

balai - labai atspari veislė). Kitų ligų pažeidimai buvo nežymūs, visuose AVT skyriuose veislės atsparumas

ligoms įvertintas 7-9 balais.

Uta. Vasarinių miežių salyklinio tipo veislė, sukurta Vokietijoje, Nordsaat Saatzucht GmbH

sėklininkystės įmonėje.

32

Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2014 ir 2015 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT

skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 9,85 t ha

-1

grūdų derlius. Didžiausias šios veislės miežių

derlius buvo išaugintas 2014 m. Kauno AVT skyriuje - 11,82 t ha-1

.

Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose buvo nustatyta 11,1 proc. baltymų ir 63,3 proc. krakmolo.

Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 57,79 g, hektolitro masė - 67,3 kg hl-1

. stambių grūdų ant 2,5

mm skersmens akučių sieto - 94,5 proc.

'Uta' veislės miežių vidutinis aukštis - 72 cm. Jie atsparūs išgulimui, tai įvertinta 8,3 balo vidutiniškai

(atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

Šios veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 90 dienų (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo

iki grūdų vaškinės brandos), nuo sudygimo iki išplaukėjimo vidutiniškai praeidavo 48,4 dienos, t. y. jie buvo

beveik tokio pat ankstyvumo kaip standartinės veislės 'Ema DS' ir 'Milford' ir atitinkamai 1,2 ir 1,4 dienos

ankstyvesni negu 'Iron' ir 'Propino' veislių augalai.

Bandymų laukeliuose atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 2014-2015 m.

daugiausia miežius pažeidė miltligė (Erisyphe graminis) ir tinkliškoji dryžligė (Helminthosporium teres).

'Uta' veislės atsparumas tinkliškajai dryžligei visuose AVT skyriuose 2014 m. buvo įvertintas vidutiniškai 5,5

ir 2015 m. - 7,7 balo, atsparumas miltligei - 9 balais (9 balai - labai atspari veislė). 2014 m. Pasvalio AVT

skyriuje rudadėmės (Helminthosporium sativum) ir 2015 m. Šilutės AVT juostuotosios dryžligės

(Helminthosporium gramineum) ir smulkiųjų rūdžių (Puccinia hordei) pažeidimai įvertinti atitinkamai 6, 5 ir

6 balais. Kitų ligų pažeidimai buvo nežymūs, veislės atsparumas atskiruose AVT skyriuose įvertintas 7-9

balais.

Viking Gold. Paprastųjų vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Švedijoje, Lantmännen SW

Seed AB sėklininkystės įmonėje. Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2010 ir 2011 m. Plungės, Kauno,

Pasvalio ir Utenos AVT skyriuose. Tyrimo metais gautas vidutinis 5,61 t ha-1

grūdų derlius. Didžiausias šios

veislės miežių grūdų derlius buvo išaugintas 2011 m. Kauno AVT skyriuje - 8,08 t ha-1

.

Grūdai nestambūs, 1000 jų vidutinė masė - 47,54 g. Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, nustatytas

vidutinis baltymų kiekis sudarė 10,5 proc., krakmolo - 63,2 proc. ir ant 2,5 mm skersmens akučių sieto

vidutiniškai likdavo 95,4 proc. grūdų.

'Viking Gold' veislės miežių vidutinis aukštis 60,6 cm, jie labai atsparūs išgulimui, tai įvertinta 9

balais (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė).

'Viking Gold' veislės miežių vegetacijos periodo vidutinė trukmė buvo 78 dienos (skaičiuojant nuo

sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos).

Pasvalio ir Kauno AVT skyriuose 2010 ir 2011 m. įrengtuose specialiuose salyklinių miežių veislių

atsparumo ligoms įvertinimo bandymuose, kuriuose nenaudoti fungicidai, juostuotoji (Helminthosporium

gramineum), tinkliškoji (Helminthosporium teres) ir rudadėmė dryžligės (Helminthosporium sativum) pažeidė

nuo 10 iki 25 proc. augalų.

Waldemar. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Švedijoje, Svalöf Weibull AB sėklininkystės

firmoje. Šios salyklinių miežių veislės ūkinio vertingumo ir jų tinkamumo salyklo gamybai tyrimai atlikti

2006-2007 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Tyrimo metais šiose AVT stotyse gautas

vidutinis 5,53 t ha-1

grūdų derlius. Didžiausias jų derlius - 7,67 t ha-1

buvo išaugintas 2007 m. Kauno AVT

stotyje.

Grūdai palyginti stambūs, 1000 jų vidutinis svoris - 50,40 g. Laboratorijoje įvertinus atskirose AVT

stotyse veislės tyrimo metais išaugintų grūdų kokybę, juose nustatyta 11,5-12,6 proc. baltymų ir 61,0-62,9

proc. krakmolo. Neleistinai didelis - 15,8 proc. baltymų kiekis buvo nustatytas 2006 m. Kauno AVT stotyje

įrengtame bandyme išaugintuose grūduose, kur šie miežiai buvo pasėti po cukrinių runkelių. Auginant

'Waldemar' veislės miežius pagal specialią salyklinių miežių auginimo technologiją, išauginti jų grūdai, kaip

taisyklė, būna tinkami salyklo gamybai, nes juose esantys baltymai neviršija nustatyto jų kiekio (11,5 proc.).

'Waldemar' veislės miežiai neaukšti, atsparūs išgulimui. Jų vidutinis aukštis - 54 cm. Šių miežių

atsparumas išgulimui įvertintas 8,5 balo.

'Waldemar' veislės miežiai yra vidutinio ankstyvumo. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė 79

dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos).

Kauno ir Pasvalio AVT stotyse 2006-2007 m. įrengtuose specialiuose miežių veislių atsparumo

ligoms įvertinimo bandymuose, kuriuose iš viso nebuvo naudoti fungicidai, tinkliškoji dryžligė pažeidė 8-10

proc., o rinchosporiozė - iki 50 proc. augalų.

 

Vasarinių miežių veislės

 

 


Kategorijos: Augalininkystė, žemdirbystė, Veislininkystė, sėklų ir sodinukų prekyba, Žemdirbiai, augalininkystės ūkiai
Svarbu
Teleskopiniai krautuvai

Nauji teleskopiniai krautuvai

Naujas teleskopinis krautuvas, teleskopinio krautuvo pasirinkimas, teleskopinio krautuvo dalys, NEW HOLLAND teleskopiniams krautuvams bei visai NEW HOLLAND statybinei technikai specialios finansavimo sąlygos. Palūkanos nuo 1,25%. 

kaip įkurti ūkį

Kaip įkurti ūkį

Nagrinėjant Vakarų Europos patirtį galima būtų daryti išvadą, kad Lietuvoje dar yra didžiulės perspektyvos kurti sėkmingus, rentabilius ūkius. 

Braškyno priežiūra nuėmus derlių

Braškyno priežiūra nuėmus derlių

Braškių sutvarkymas po derliaus, , braškyno paruošimas žiemojimui, braškių tręšimas prieš žiemą, braškyno apsauga nuo kenkėjų ir ligų 

Pasėlių tręšimo ir purškimo įranga

Pagrindiniai tręšimo ir purškimo įrangos tipai, specifika, parengimas darbui, darbų sauga 

Smulkiosios rūdys

Fungicidai javams

Javus nuo ligų saugantys fungicidai, pagrindinės javų ligos ir jiems pritaikyti fungicidai  

Saugus pesticidų naudojimas

Saugus pesticidų naudojimas

Kaip saugiai naudoti pesticidus, saugus elgesys su pesticidais, pesticidų poveikis sveikatai 

Grūdų kokybės tyrimas

Grūdų kokybės tyrimas

Kaip tiriama grūdų kokybė, grūdų ėminiai ir jų vieta,  

Boro trąšos

Boro trąšos

Tręšimas boru per lapus, boro poveikis augalams, cukriniams runkeliams ir kviečiams, boro trąšų derinimas su kitais mikroelementais 

Aviečių auginimas

Aviečių auginimas

Avietės, aviečių auginimas, aviečių sodinimas, aviečių priežiūra, aviečių veislės 

Vynuogės

Vynuogių auginimas

Vynuogės, kaip auginti vynuoges, vynuogių sodinimas, auginimas, priežiūra, veislės, ligos  

Frigo braškės

Frigo braškių sodinimo technologija

Kaip sodinti frigo braškes, kas yra frigo braškės 

Automatinė laistymo sistema

Automatinė laistymo sistema

Automatinės laistymo sistemos įrengimas, lašelinis, požeminis laistymas, vejos, sodo, daržo laistymas 

Grūdų elevatorius

Grūdų elevatorius ir jo automatizavimas

Kaip įrengti grūdų elevatorių, grūdų elevatoriaus modernizavimas, grūdų elevatoriaus automatizavimas, grūdų elevatoriaus įranga 

Žieminių kviečių veislės

Žieminių kviečių veislės

Žieminiai kviečiai, geriausios kviečių veislės, žieminių kviečių charakteristikos, aprašymas, palyginimai 

Giluminiai purentuvai

Giluminiai dirvos purentuvai

Giluminis dirvos purenimas, giluminis dirvos purentuvas, giluminio purenimo technologija ir optimalus laikas 

Aviečių tręšimas

Aviečių tręšimas

Trąšos avietėms, kokios trąšos reikalingos avietėms, tręšimo normos, požymiai rodantys mineralinių trąšų trūkumą avietėms. 

Kaip kompostuoti

Kompostavimas

Atliekų kompostavimas, kaip kompostuoti, talpos ir kompostavimo dėžės. 

Ruloniniai presai

Ruloniniai presai

Ritininiai žolės presai vyniotuvai, rulonų vyniotuvai, 

Vaistinės ramunėlės

Vaistinė ramunė

Vaistinės ramunės auginimas, vaistinės ramunėlių savybės, vaistinių ramunėlių arbatos 

aktinidiju auginimas

Aktinidijų auginimas

Aktinidijos, aktinidijų sodinimas, aktinidijų priežiūra, aktinidijų auginimas, aktinidijų genėjimas, aktinidijų dauginimas, aktinidijų veislės 

Medlieva

Medlieva

Medlievų auginimas, medlievų sodinukai, medlievų sodinimas, medlievų priežiūra, medlievų ligos ir kenkėjai, medlievų veislės 

Kriaušių ligos

Kriaušių ligos ir kenkėjai

Kaip didinti kriaušių atsparumą, atpažinti svarbiausias kriaušių ligas ir kenkėjus bei kokiomis aktyviomis apsaugos priemonėmis būtina naudotis. 

Fenologinis sėjos kalendorius

Fenologinis sėjos kalendorius

Augalų sėjos laikas pagal fenologinį kalendorių 

Piktžolių naikinimas žieminiuose rapsuose

Žieminių rapsų herbicidai

Piktžolių naikinimas žieminiuose rapsuose. Herbicidai žieminiams rapsams. Žieminių rapsų apsauga, žieminių rapsų purškimas rudenį, žieminių rapsų apsauga nuo piktžolių. Herbicidai rapsams. 

kriausiu auginimas

Kriaušių auginimas

Kriaušės, kriaušių sodinimas, kriaušių priežiūra, kriaušių ligos, kriaušių kenkėjai, kriaušių veislės 

Slyvų auginimas

Slyvų auginimas

Slyvos, slyvų sodinimas, slyvų priežiūra, slyvų auginimas, slyvų ligos, slyvų kenkėjai 

Vasarinių miežių veislės

Vasarinių miežių veislės

Vasarinių miežių veislių, įrašytų į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, charakteristikos 

Šermunšnių auginimas

Šermukšnių auginimas

Šermukšniai, šermukšnių sodinimas, šermukšnių auginimas, šermukšnių priežiūra, šermukšnių ligos, šermukšnių kenkėjai, šermukšnių veislės 

vysniu auginimas

Vyšnių auginimas

Vyšnios, vyšnių sodinimas, vyšnių priežiūra, vyšnių veislės, vyšnių ligos, vyšnių kenkėjai 

Šliužų naikinimas

Apsauga nuo šliužų ir sraigių

Šliužų ir sraigių naikinimas, priemonės nuo šliužų ir sraigių, biologinės priemonės nuo šliužų ir sraigių 

Smidrų auginimas

Smidrų auginimas

Kaip auginti smidrus - šparagus, šparagų - smidrų sodinimas, smidrų priežiūra 

Vasarinių kviečių kenkėjai

Vasarinių kviečių ligos ir kenkėjai

Vasarinių kviečių apsauga nuo ligų ir kenkėjų, insekticidai ir fungicidai, apsaugos priemonės vasariniams kviečiams 

Daugiamečių gėlių auginimas iš plikų augalų šaknų

Daugiamečių gėlių auginimas iš plikų augalų šaknų

Gėlių auginimas iš šaknų, gėlių šaknys auginimui 

Šiluogių auginimas

Šilauogių auginimas

Šilauogių veislės, šilauogių sodinimas, šilauogių auginimas, priežiūra ir ligos 

Piktžolių javuose naikinimas

Piktžolių javuose naikinimas

Herbicidai javams, vienskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimas javuose 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 39
1 2 3 4 5 ... 7
Produktai
Laistymo sistemos Klaipėda
Laistymo sistemos Klaipėda

Laistymo įranga Klaipėda, automatinio laistymo įrengimas ...

Vejos pjovimo traktoriukas Tauragė
Vejos pjovimo traktoriukas Tauragė

Traktorius vejos pjovimui, žolės pjovimo traktorius Taura...

Kokybiškos daržovių sėklos internetu

"SYNGENTA" daržovių sėklos.

Grūdų drėgmės matuoklis

Birių medžiagų drėgmės matuoklis HPXT

Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

prikabinamas purkštuvas
Naujas purkštuvas aliuminėmis sijomis

Traktoriaus purkštuvas, prikabinamas purkštuvas, purkštuv...

Purkštuvų gamyba
Jubiliejiniai UAB “PASVALIO AGRODILERIS” metai

Nauji purkštuvai, purkštuvų gamyba, modernūs purkštuvai, ...

Sėklinės bulvės
Sėklinės bulvės internetu

Sėklinės bulvės prekyba internetu, sėklinių bulvių veislė...

Agurkų sėklos Cantara
Agurkų sėklos internetu

Agurkų sėklos, agurkų sėklos internetu, agurkų sėklos paš...

1 2 3 4 5 ... 7
Kaip auginti šilauoges

Kaip auginti šilauoges

Šilauogių auginimo filmas, kaip parinkti vietą šilauogėms, žemės mišinys šilauogėms, kaip sodinti šilauoges, šilauogių genėjimas ir priežiūra daugiau