Kaip išsirinkti kombainą?

2019-02-27 16:36   Peržiūros : 8441   Spausdinti


Kiekvienas didesnis ūkis ar ūkinė bendrija, užsiimanti žemės ūkiu, naudoja pačių įvairių modelių kombainus, pagamintus tiek Rusijoje, tiek ir Vakarų Europoje. Lietuvoje, kaip ir daugelyje Europos šalių, ūkiai nėra milžiniški, klimatas nuspėjamas, ekonominės sąlygos prognozuojamos, dešimtmečiais buvo tobulinama ir dabar puikiai veikia atsarginių dalių, tepalų ir kuro tiekimo sistema. Vienas mūsų regiono pranašumų yra tas, kad klimatas ir reljefas visur daugmaž tas pats, tad vienam ūkiui visiškai užtenka vieno-dviejų tipų kombainų.

Kombainų pasiūla didelė

Lietuvos rinkoje prekiaujantys žemės ūkio technika siūlo daugiau negu 100 skirtingų kombainų modelių. Produkcija nuolat atnaujinama, modeliai tobulėja, atsiranda naujų rinkos žaidėjų iš Rytų Europos ar Tolimųjų Rytų. Pastaraisiais metais Lietuvos ūkininkai nuperka apie 200 naujų kombainų. Pasirinkimas didelis ir  gana sudėtinga išsirinkti kombainą, kuris geriausiai tiks konkrečioms sąlygoms ir galimybėms. Tinkamas kombainas pagreitina darbus, mažina darbų  ir  derliaus nuėmimo sąnaudas, gali dirbti nepalankiomis derliaus nuėmimui sąlygomis.

Kombaino dalys

Klasikinį kombainą sudaro pjaunamoji su nuožulniu transporteriu, kuliamoji su šiaudų smulkintuvu, važiuoklė, kabina, grūdų bunkeris ir variklis.

Javų kombaino schema

 

Javų kombaino  schema: 1 - hidraulinė lenktuvų pavara, 2 - universali pjaunamoji su platesniu dugnu, 3 - Shumaher pjovimo aparatas ir planetinis reduktorius, 4 - elektrohidraulinė pjaunamosios dirvos paviršiaus nelygumų kopijavimo sistema, 5 -  dviejų sekcijų ventiliatorius, 6 -  kratomoji lenta, 7 - dvikaskadė valymo sistema, 8 - trijų menčių rotorinis perkūlimo aparatas, 9 - būgninis seperatorius, 10 - smulkintuvas, 11 - informacinė sistema su S K -monitoriumi, situacijos paveikslais ir garsiniu signalu,  12 - amortizuojanti, sandari, dviejų vietų kabina su padidinta triukšmo izoliacija, 13 - grūdų bunkeris, 14 - Grudų iškrovimo sraigė, 15 - variklis


Pagrindiniai kombainų pasirinkimo kriterijai

Smulkesniems ūkininkams kartais labiau apsimoka kombainus ne pirkti, o nuomotis juos iš atitinkamas paslaugas teikiančios įmonės arba kooperuotis keliems ūkiams. Paskaičiuota, kad nuomotis kombainus apsimoka, kai apsėtas mažiau negu 50 h plotas, didesniems plotams kombainai pasirenkami pagal konkretų sezoninį išdirbį. Šiuolaikiniai našūs kombainai per sezoną nupjauna apie 500 ha grūdinių kultūrų, galingi gali prikulti apie 20-70 t grūdų per valandą. Vis dėl to daugumai Lietuvos  ūkininkų aktualiausi vidutinio galingumo kombainai, dirbantys efektyviai ir ekonomiškai.

Pirmasis pasirinkimo kriterijus turi būti kombaino tinkamumas auginamai  kultūrai ir jos plotams. Paskui - techninės charakteristikos: laidumas, valdymo ir darbo patogumas, galimybė operatyviai gauti atsargines dalis, priežiūros paprastumas ir jos kaina.

Kombaino laidumo didinimas

Didėjant derliams, mažėjant grūdų kainoms,  trumpėjant dėl klimato pokyčio pjovimo sezonui itin svarbia kombaino savybe tampa laidumas. Didesnis laidumas pasiekiamas platinant pjaunamąsias ir tobulinat kratomąsias.
Dauguma dabar gaminamų kombainų turi klavišinius kratiklius, galinčius nuimti beveik visas grūdines kultūras. Klavišinių kratiklių laidumo didinimo galimybės beveik išsemtos, todėl šiuolaikiniuose laidumas didinamas naudojant rotorinius kratiklius. Didesnį laidumą galima pasiekti su ašine kūlimo separavimo įranga, kurioje vietoje kratiklio yra kūlimo separavimo būgnas nukreiptas kombaino važiavimo kryptimi. Yra modelių, kuriuose montuojami du ašiniai kūlimo - separavimo būgnai. Kombainų pralaidumas didinamas tobulinant pjaunamosios ir kuliamosios konstrukcijas, geriau derinant šių agregatų darbą bei daugiau procesų valdant automatizuotai.

Kombaino pjaunamosios

Pagrindinės pjaunamosios dalys yra šios: korpusas, nuožulnusis transporteris, lenktuvai, sraigė, pjovimo aparatas, pavaros. Pjaunamųjų dugnas gali būti keičiamo ir nekeičiamo pločio bei sudedamas. Dalgį šiuolaikinių  kombainų pjaunamosiose stumdo planetinis Shumacher reduktorius. Dalgio peiliukai tvirtinami kiekvienas atskirai varžteliais prie sijelės. Ilgėjant pjaunamosioms, svarbu mažinti dalgės trintį. Trintis ir jos poveikis mažinamas dalgį dalinant į dvi dalis, naudojant aktyvias, rutulines  peiliukų atramas. Reljefo nelygumus atkartoti padeda hidromechaninės arba elekrohidraulinės kopijavimo sistemos, tai leidžia tiksliau nupjauti javus. Pjaunant drėgnus javus  kartais susisuka stiebai  ir pjaunamoji užsikemša. Užsikimšimą lengviausia pašalinti, jei yra atbulinė hidrostatinė pavara, kuri padeda pašalinti po sraige ar nuožulniuoju transporteriu įstrigusius javus. Javų stūmimo tolygumą užtikrina paliekami didesni tarpai tarp sraigės ir dalgio, kai kuriuose kombainuose tarpą galima reguliuoti stumdant pjovimo aparatą.

Sraigių pirštai išdėstomi eilėmis, vienodais tarpais, tolygiau javai į transporterį tiekiami išdėsčius pirštus sraigtinėmis linijomis. Kai kuriuose kombainų modeliuose yra tarpinis pirštinis būgnas, kuris tolygiai paskleidžia javus ant nuožulniojo transporterio ir nustumia grandikliniam transporteriui.

Torum 770_2018
Kombaino nuožulniojo transporterio korpuse yra du papildomi būgnai su trikampio formos spragiliukais, kurie iškulia dalį grūdų ir tolygiau paskleidžia javų sluoksnį palengvindami ašinio kūlimo separavimo būgno darbą. Tai optimaliai tinkamas variantas dideliems nuo 400 ha grūdinių kultūrų ūkiams. Per valandą toks kombainas iškulia apie 24 t grūdų.

Pjaunamoji, pjovimo aparatas stumdomas ir kilnojamas pjovimo aparato pavarų pagalba. Šiuolaikiniai kombainai turi hidraulines pavaras, nėra diržinių ir grandininių pavarų. Hidraulinė sistema atskiriama nuo kombaino, sistemą įrengiant ant pjaunamosios.   
Sugulusius javus nupjauti padeda stiebų kėlikliai.

Kombaino kuliamosios

Pagrindinės kuliamosios dalys: kūlimo būgnas, akmenų gaudyklė, pobūgnis, atmušamasis būgnas, varpų grąžinimo elevatorius, kratikliai, varpų sraigė, kratomoji lenta, viršutinis sietas su ilgintuvu, grūdų sraigė, ventiliatorius, šiaudų smulkintuvas su priešpeiliais ir grūdų bunkeris.

Klavišiniuose kombainuose grūdus nuo šiaudų atskiria kratikliai.

Laidesni yra kūlimo aparatai su platesniais ir sunkesniais  kūlimo būgnais ir ant kurių pritvirtinta daugiau spragiliukų. Paties kūlimo kokybė daug priklauso nuo pobūgnio gaubimo kampo, konstrukcijos ir padėties būgno atžvilgiu. Didžioji grūdų dalis iškrenta ant pobūgnio. Tarpas tarp pobūgnio ir būgno būna reguliuojamas. Didžiausią tarpą, siekiantį 800 mm, turintys kombainai, gaminami Rostselmash. 95 procentai javų iškuliami pagrindiniame būgne, sužalotų grūdų kiekis - iki 0,5 %.

Didesniam laidumui pasiekti, drėgnesniems ir netolygiai subrendusiems javams iškulti naudojama dviejų kūlimo būgnų sistema. Pirmasis būgnas iškulia dalį grūdų ir paruošia javus geresniam iškūlimui antrame būgne. Konstrukcijų yra įvairių: kai abu būgnai su spragiliukais, kai pirmasis būgnas su atramėlėmis padedančiomis iškulti mažą kiekį grūdų, bet tolygiau paskirsto javus ir padidina jų slinkimo į pagrindinį būgną greitį. Tačiau dvigubo būgno sistemoje būna didesnė sužalotų grūdų išeiga.

Vieno būgno kuliamosios laidumas didinamas už jo įrengiant rotorinį separatorių arba naudojant iš karto kelis. Tai hibridinės kuliamosios. Nuo transporterio patenkantys javai stumiami palei ašį pakeliui sklaidant šiaudus ir kuliant. Vien tik rotorinės kuliamosios konstrukcija yra Torum 760 kombaine, kuriame pobūgniu apjuostas visas kuliantis ir vėliau separuojantis rotorinis separatorius. Šio kombaino rotorinio separatoriaus skersmuo 762 mm, ilgis - 3,2 metro. Rotoriaus sukimosi greitis reguliuojamas. Tokia sistema gerokai padidina pralaidumą.

Dirbant Lietuvos laukuose su dažnai gana drėgnais javais,  kūlimo - separavimo būgnų konstrukcija skiriasi  nuo Amerikoje ir Vakarų Europoje naudojamų būgnų, skirtų sausų javų nuėmimui. Į tai reikėtų atkreipti dėmesį perkant dėvėtą kombainą.

Kombaino grūdų valytuvas

Su kūlimo aparato laidumu derinamas valytuvas. Mažesnio  laidumo kombainuose būna keli sietai, apie 3,5- 5 m2 pločio ir  ventiliatorius. Didelio laidumo kombainuose valymui be didesnio kiekio ir ploto sietų dažnai naudojama papildoma įranga, išcentriniai arba sekcijiniai centrifūginiai ventiliatoriai.  Sietų žvynų tarpai bei oro srauto greitis  reguliuojami, kad grūdai būtų kiek įmanoma švaresni, kad mažesni jų kiekiai būtų  nupūsti. Kombainų gamintojas Rostselmash (Acros 595, Vector 425 kombainai) yra patentavęs skirtingų mažesnių ir didesnių žvynų eilių ant paskutinio sieto sistemą, kuri leidžia tolygiau paskirstyti oro srautą ant valymo sietų.

Šiaudų smulkintuvas

Šiaudų smulkinimas išnaudoja daug kombaino galios. Vienas iš svarbiausių palengvinimų smulkinimo procese - kokybiško metalo ir aštrūs peiliukai. Peiliukus naudoja abipusiai dantytus ir juos apverčia įpusėjus sezonui.

Grūdų bunkeris ir iškrovimas

Mažesnio laidumo kombainai turi 6000-8000 l bunkerį, didesnio laidumo kombainams jo tūris siekia iki 12000 l. Iškraunami grūdai per sraigtinį transporterį, mažesniuose -  50-80 l/s, didesniuose - apie 100 l/s greičiu.

Kombaino valdymas

Darbo režimas tame pačiame lauke dėl  augalų būklės, oro sąlygų, reljefo gali labai  skirtis. Optimaliam darbo režimui parinkti reikalingi labai aukštos kvalifikacijos kombainininkai. Pritaikyti kombaino darbo režimą prie besikeičiančių sąlygų padeda automatinės valdymo sistemos. Jos padeda vairuoti nustatydamos apsisukimo režimą galulaukėje, pačios valdo kombainą tiesaus važiavimo metu, nustato pjaunamosios poziciją, kad būtų maksimaliai išnaudotas pjaunamosios plotis. Atsižvelgiant į leistinus grūdų nuostolių parametrus ir kuliamosios maksimalų pralaidumą, nustato  optimalų nupjautų javų tiekimo greitį. Automatinės sistemos gali stebėti pjovimo aukštį, kad esant dirvos nelygumams pjovimo aukštis išliktų vienodas.

Kombaino kabina

Kombainininkas mažiau nuvargs patogioje kabinoje. Šiuolaikiniame kombaine kabinos turi įvairių tipų amortizaciją mažinančią kratymą, kombainams, kuriems gali tekti dirbti šlaituose, būna pritaikytos kabinos, išlaikančios vertikalią kryptį. Kabinos hermetizuotos ir kondicionuojamos. Patogu, kai kabina išsikiša į priekį ir vairuotojas nesilenkdamas į priekį puikiai mato pjaunamąją. Šiuolaikiniuose kombainuose įtaisomos atbulinio vaizdo ir grūdų iškrovimo vietos stebėjimo sistemos.

Kaip paskaičiuoti reikiamą kombainų kiekį?

Reikiamas kombainų kiekis paskaičiuojamas įvertinus laukų plotą ir vidutinį kombaino našumą ha/val. arba t/val.

Našumas skaičiuojamas taip:

Našumas (ha/val.) = kombaino greitis x pjovimo plotas x K1/1000

K1 - pagrindinio laiko naudojimo koeficientas.

Tarkim, vidutinis judėjimo greitis po lauką yra 6 km/val., pjovimo plotas - 6 m. Išeina, kad našumas bus 6 km/val. x 6 m x 65/1 000 = 2,34 ha/val.

Žinant lauko derlingumą, pjūties dienas ir paros darbo valandas, galima paskaičiuoti bendrą nukultų javų kiekį tiek hektarais, tiek ir centneriais.

Pavyzdžiui, vidutinis lauko derlingumas yra 20 cnt/ha, pjūties laikas - 10 dienų, kombainininkas per parą dirba 14 val.

Įdirbis hektarais = 2,34 х 10 х 14 = 327,6 ha

Įdirbis centneriais = 327,6 х 20 cnt/ha = 6552 cnt

Padalinus turimą laukų plotą iš įdirbio, galima bus preliminariai paskaičiuoti reikalingą kombainų skaičių.

Vector_425
Šitoks kombainas - puikus variantas grūdų ūkiui turinčiam 100 - 200 ha javų pasėlių.  Vidutiniškai iškuliama 12 tonų per valandą. Kombaine įtaisytas itin patikimu laikomas Cummins variklis.

Kombaino atsiperkamumo paskaičiavimas

Kombainas perkamas 10 - 20 metų. Jį įsigijant reiktų paskaičuoti jo efektyvumą visam šiam laikui. Vertinant kombaino ekonomiškumą, reikia atsiminti, kad pagrindinė jo užduotis - grūdų pjovimas. Taigi, kombaino šeimininkui reikia nukulti kaip galima daugiau javų, kad galėtų uždirbti.

Būna, kad žmonės pamiršta išlaidas ir skaičiuoja tik prikultų javų kiekį. Paprastai grūdų supirkimo įmonės moka ne tik už javų kiekį, bet ir už kokybę. Mažesnis, bet kokybiškų javų kiekis gali duoti daugiau pelno, negu didelis prastos produkcijos.

Išlaidas galima skirstyti į nuolatines ir laikinas.

Nuolatinės išlaidos - jos yra net tada, kai kombainas nedirba: amortizacija, lizingo įmokos, saugojimas, draudimas, mokesčiai ir t.t. Kuo technika naujesnė ir brangesnė, tuo daugiau teks jai išleisti.

Laikinos išlaidos - remontas, aptarnavimas, atsarginės dalys, užmokestis kombainininkams, kuras.

Vertinant šias išlaidas reikia atkreipti dėmesį į:

1. Kiek kainuos įsigijamos technikos remontas?

2. Ar pardavėjas gali profesionaliai ja pasirūpinti po pardavimo?

3. Kiek kainuoja atsarginės dalys?

4. Kiek kainuos samdyti kombainininkus ir kiek tai padidins išlaidas?

5. Kiek įsigijamai technikai reikės kuro ir tepalų?

6. Kokias dar kultūras galima kulti įsigijamu kombainu ir kiek kainuos papildoma įranga?

Paskaičiuota, kad vakarietiškų kombainų atsiperkamumas ilgesnis. Norint, kad tokia technika atsipirktų greičiau, reikia derlingų laukų, kuriuose ši technika bus naudojama labai intensyviai. Vakarietiški kombainai yra brangesni, tad ir jiems įsigyti reiks daugiau lėšų.

Tikslinga renkantis kombainą paskaičuoti vieno hektaro iškulimo kainą, kurią sudaro vidutinė amortizacija, atsarginės dalys, aptarnavimas, kuras, tepalai, darbo užmokestis ir kitos išlaidos.

Brangiau gali atsieiti pigus kombainas, jei jam neįmanoma greitai gauti atsarginių dalių, remontas ar dalių pakeitimas sudėtingas, kombainas dažnai genda. Tarkim, viena prastovos valanda ūkiui, priklausomai nuo kombaino našumo, kainuoja 5 - 10 tonų nenukultų javų. Ūkininkai puikiai žino, kad derliaus nuėmimo sezono neištempsi, jam baigiantis sparčiai didėja derliaus praradimas ir prastėja kokybė.

Acros_595 Plus_03

Optimalus kokybiškas kombainas vidutiniam 200 - 400 ha grūdinių kultūrų ūkiui. Juo prekiauja „Agrokoncerno technika", turinti patikimą atsarginių detalių ir servisų sistemą. Vidutiniškai iškuliama 14 t onų per valandą. Kombaine įtaisytas Cummins variklis.

 


0kininko gido AgroZinios.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama

 

 


Kategorijos: Žemės ūkio ir miško technika, Traktoriai, žemės įdirbimo, sodinimo technika, Žemės ir miškų ūkio technikos atsarginės dalys, Žemės ūkio ir miško technikos remontas, Kombainai, kasamosios ir kita derliaus nuėmimo technika
Svarbu
Medienos smulkintuvai

Medienos smulkintuvai

Didelio našumo šakų smulkintuvai, smulkintuvai rąstams, biokuro gamybos įranga 

Dirvos kultivavimo technika

Dirvos kultivavimo technika

Į ką atsižvelgti renkantis dirvos kultivatorių  

Mechanizuotas bulvių auginimas

Mechanizuota bulvių auginimo technologija

Bulvių auginimo mechanizacija, technika dirvos bulvėms paruošimui, bulvių sodinimo mašinos bulvių priežiūros mašinos, bulviakasės, bulvių perrinkimo, rūšiavimo, sandėliavimo įranga 

Kukurūzai

Kukurūzų auginimas

Kaip auginti kukurūzus, kukurūzų sėja, kukurūzų priežiūra ir tręšimas, kukurūzų kombainai ir pjaunamosios 

Plūgo pasirinkimas

Plūgo pasirinkimas

Pats svarbiausias ir pats sunkiausias žemės ruošimo darbas yra arimas. Čia padarytos klaidos yra sunkiai ištaisomos. 

Zoliniu pasaru ruosimas

Žolinių pašarų ruošimas ir saugojimas

Praktiniais šienainio ruošimo ir išsaugojimo patarimai. Stambiųjų pašarų saugojimas lauko sąlygomis. 

Hidraulinės sistemos gedimai

Hidraulinių sistemų gedimai

Pagrindiniai hidraulinės sistemos gedimai, hidraulinių sistemų priežiūra ir remontas 

kaip išsirinkti traktorių

Kaip išsirinkti traktorių

Į kokius kriterijus reikia atsižvelgti renkantis traktorių 

Ekskavatorinio krautuvo pasirinkimas

Kaip išsirinkti ekskavatorinį krautuvą? Ekskavatorinių krautuvų eksploatacinės savybės 

Kaip išsirinkti vikšrinį mini krautuvą?

Vikšrinių mini krautuvų galimybės, naudojimo sritys, priedai ir universalumas 

Ratinis mini krautuvas

Kaip išsirinkti ratinį mini krautuvą?  

Kaip išsirinkti javų nuėmimo kombainą

Kaip išsirinkti javų nuėmimo kombainą

Į kokius kriterijus reikia atsižvelgti renkantis javų kombainą.  

Mini ekskavatoriaus pasirinkimo kriterijai

Kaip išsirinkti naują mini ekskavatorių? Mini ekskavatorių gedimų atsiradimas ir šalinimas  

Ritininis presas - vyniotuvas  McHale Fusion3

Žolės presai ir presai - vyniotuvai

Šios žemės ūkio mašinos ne tik surenka žalią masę, bet ir ją susmulkina, supresuoja bei išsaugo pašaro kokybę 

Lauko purkštuvai

Lauko purkštuvai

Lauko purkštuvų gamybos naujienos, technologijos, nauda žemdirbiams. Į ką reikia atkreipti didžiausią dėmesį, kad renkantis purkštuvą pasėlių priežiūra duotų geriausią rezultatą, o išleisti pinigai nenueitų vėjais. 

Kaip išsirinkti kombainą

Kaip išsirinkti kombainą?

Tinkamas kombainas pagreitina darbus, mažina darbo sąnaudas ir derliaus nuostolius, gali dirbti nepalankiomis derliaus nuėmimui sąlygomis. 

Patarimai perkantiems žoliapjovę

Patarimai perkantiems žoliapjovę

Kiemo, laukų, sodo bei įvairių kitų pievų priežiūra reikalauja nemenko susitelkimo bei geros technikos. 

Giluminis dirvos purentuvas IMPLEMEX UGP – 700

Giluminis dirvos purenimas – investicija didesniam derliui

Suslėgtoje dirvoje yra užspaudžiamos dirvos poros, kuriomis augalų šaknis pasiekia ne tik kapiliarinė drėgmė, bet ir deguonis.  

Sodo šakų smulkintuvai

Sodo šakų smulkintuvai

Kaip išsirinkti sodo šakų smulkintuvą, kaip su juo dirbti. 

Orsi žoliapjovė su automatine kopijavimo sistema

Kelių komunalinė technika

Technika, kurios pagalba aptarnaujamos kelio apsaugos zonos, lyginami žvyrkeliai, valomas sniegas bei atliekamos kitos kelių aptarnavimo procedūros.  

Javų kombaino pasirinkimas

Javų kombaino pasirinkimas

Ką reikia žinoti renkantis javų kombainą 

Automobilinės svarstyklės su pakelta plienine platforma.

Automobilinės svarstyklės

Kaip išsirinkti automobilines svarstykles? 

Įmirkusių dirvų dirbimas

Nors dėl liūčių ūkininkai patyrė didžiulius nuostolius ir paskelbta ekstremali situacija, tačiau įmirkusias dirvas įdirbti ir paruošti jas naujiems derliams teks patiems ūkininkams. Būtent todėl reikalingos ne tik naujos žinios, bet ir novatoriškas mąstymas bei strateginis darbų organizavimas.  

 naujos kartos traktorius AXION 900

CLAAS išleidžia didžiuosius naujos kartos traktorius AXION 900

Daugiau galios, daugiau funkcijų, daugiau patogumų 

Tikslioji žemdirbystė - gausaus ir sveiko derlius pagrindas

Tikslioji žemdirbystė - gausaus ir sveiko derliaus pagrindas

Naujos technologijos leidžia itin tiksliai nustatyti trąšų pesticidų, normas, dirbti laukuose. Automatinės vairavimo sistemos, kintamos normos technologijos, augalų fiziologinės būklės jutikliai 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 17
Komunalinė technika. Žemės ūkio technika. Žemės ūkio technikos remontas.
Basanavičiaus g. 101a, Šiauliai
Telefonas: +370-41-211150, Mobilus: +370-620-6446, El. paštas: export@horomechanika.lt
Žemės ūkio technikos pardavimas-traktoriai TYM, BELARUS. Atsarginės dalys. Plūgai, kultivatoriai ir kt. Traktoriuose montuojami žymiausių pasaulio gamintojų varikliai, tokie kaip (Deutz, Doosan, Perkins, Mitsubishi). Mūsų prekių kainos - vienos mažiausių Lietuvoje!
A. Goštauto g. 12-151, Vilnius
Telefonas: +370-5-2611118, El. paštas: livila@livila.lt
Žemės ūkio technika-atsarginės dalys, pogarantinis aptarnavimas.
V. A. Graičiūno g. 34,, Vilnius
Telefonas: +370-5-2603095 , Mobilus: 8-612-60662, El. paštas: info@agrodetales.lt
Nauja, naudota žemės ūkio technika. Laistymo įranga. Sandėlių įranga.
Šermukšnių g. 19, Panevėžys
Mobilus: +370-615-50190, +370-614-51213, El. paštas: ttk@ttk.lt
Katalizatoriai, DPF, SCR filtrai ūkio tecnikai, sunkvežimiams-remontas, pardavimas, priežiūra Vilniuje
Lentvario g. 18,, Vilnius
Mobilus: +370 674 66662, El. paštas: info@katalizatoriai.eu
Svarstyklės, betono tyrimo prietaisai, betono mazgas, laboratorinė įranga, dozatorius, metalo detektorius, presas, įrengimų valdymas, kelių eismo saugos įranga
Mokslininkų g. 6A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2491010, El. paštas: info.lt@kemek.eu
1 2 3 4 5 ... 17
1 2 3 4 5 ... 12
Produktai
Žemės įdirbimo technika- Livila Uab

Plūgai, diskiniai skutikai, kultivatoriai, tankinimo volai, giluminiai purentuvai

Katalizatoriai,DPF, SCR filtrai -žemės ūkio technikai, sunkvežimiams Vilniuje

Kietųjų dalelių filtro DPF keitimo intervalą SCR technol...

Traktoriai TYM - prekyba Lietuvoje-pristato Livila, Uab

Traktoriai TYM meritano-2 - prekyba Lietuvoje-pristato L...

Unia žemės ūkio-agrotechnika Vilniuje/visoje Lietuvoje

Unia žemės ūkio-agrotechnika Vilniuje/visoje Lietuvoje

Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Barstytuvai

Barstytuvas - sėjamoji

Sniego kastuvai

Kokybiški sniego kastuvai su garantija

Internetinė žemės ūkio, statybos, industrinių auto padangų parduotuvė

Greita ir patogi internetinė padangų parduotuvė- Rytas,Uab

Gamintojo ÖZKA agrotechnikos, industrinėms padangoms jau 5-ių metų garantija - Rytas,Uab

Gamintojo ÖZKA agrotechnikos, industrinėms padangoms jau...

1 2 3 4 5 ... 12
Kaip auginti šilauoges

Kaip auginti šilauoges

Šilauogių auginimo filmas, kaip parinkti vietą šilauogėms, žemės mišinys šilauogėms, kaip sodinti šilauoges, šilauogių genėjimas ir priežiūra daugiau