Socialiniai partneriai išsakė savo nuomonę dėl mažiau palankių ūkininkauti vietovių ir miškų sektoriaus priemonių rėmimo

2013-08-07 12:12   Peržiūros : 16   Spausdinti


Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) tęsia diskusijas dėl paramos priemonių kaimo plėtrai 2014-2020 m. programiniu laikotarpiu. Rugpjūčio 5 d. žemės ūkio viceministrai Mindaugas Kuklierius, Leokadija Počikovska, Rytis Šatkauskas ir ŽŪM įvairių sričių specialistai susitiko su Jungtinio Lietuvos kaimo tinklo Kraštovaizdžio ir kaimo vietovių planavimo komiteto, Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonių, skirtų miškų ūkio sektoriaus plėtrai, koordinavimo komiteto bei darbo grupės, sudarytos dėl mažiau palankų vietovių išskyrimo klausimams spręsti, nariais.

Tinkamas paramos gavėjas - aktyvus ūkininkas

„Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir miškai visada kėlė daug diskusijų, todėl šiandien turime gerą progą išgirsti mūsų socialinių partnerių nuomonę ir kartu modeliuoti situaciją", - sakė viceministras M.Kuklierius. Viceministras R.Šatkauskas ypač pabrėžė tarpusavio supratimo ir įsiklausymo į vienas kito nuomonę svarbą. „Kadangi lėšų 2014-2020 m. laikotarpiu kaimo plėtrai skirta mažiau, visi turėsime pasispausti ir ieškoti kompromisų", - padėtį charakterizavo viceministrė L.Počikovska.

 Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, ypač jaudina Lietuvos ūkininkus. ES jau yra parengtas metodikos projektas (galioja visoms 28 ES valstybėms narėms) atrinkti nepalankias ūkininkauti teritorijas pagal 8 bendruosius dirvožemio, klimato ir paviršiaus kriterijus. Šie kriterijai, kurie skirti klasifikuoti žemei pagal jos tinkamumą bendrai žemės veiklai, dar nėra galutiniai. Beje, Lietuvai iš jų aktualūs tik 5 kriterijai.  Bendras mažiau palankių ūkininkauti žemės ūkio naudmenų plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 60 procentų seniūnijos žemės ūkio naudmenų ploto.

 Atlikus šį vertinimą, atrinktose vietovėse vykdomas papildomas ekonominis vertinimas.  ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento direktorius Audrius Petkevičius informavo, kad vykdant šį vertinimą, Lietuvoje buvo naudojami 2 kriterijai: vyraujančio pasėlio vidutinis derlingumas ir gyvulių tankumas. Atliekant vietovių patikrą, iš dokumentais patvirtintų mažiau palankių vietovių sąrašo yra išbraukiamos tos teritorijos, kuriose gamtinė kliūtis yra įveikta investicijomis ar ekonomine veikla. 

Būsimo 2014-2020 m. programinio laikotarpio finansinę perspektyvą pristačiusi ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktorė Jurgita Stakėnienė konstatavo, kad, įvykdžius visus privalomuosius įsipareigojimus, iš 6,551 mlrd. Lt kitų kaimo plėtros priemonių įgyvendinimui liktų tik 3,536 mlrd. Lt. Mažiau palankių ūkininkauti vietovų rėmimui tenkanti lėšų dalis sudarytų tik  889 mln. Lt, nors lėšų poreikis šiai priemonei yra dvigubai didesnis - net 1,808 mln. Lt Didžiausia paramos suma negalės viršyti 250 eurų/ha per metus, o išmokos dydis negalės būti mažesnis kaip 25 eurai/ha.

 .„Lėšų mažiau palankių ūkininkauti vietovių rėmimui yra nedaug, todėl turime susitarti - mažinsime išmokas ar remsime mažesnį skaičių pareiškėjų", - sakė direktorė. Ji pabrėžė ir tai, kad naujajame finansiniame laikotarpyje tinkamas paramos gavėjas bus ūkininkas, atitinkantis „aktyvaus ūkininko" sąvoką.

 Diskutuojant dėl išmokų ūkininkaujantiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, socialinių partnerių nuomonės išsiskyrė. „Šios išmokos mums padėjo atsigauti ir išgyventi, negi dabar turime palikti nederlingas žemes, kad jos užželtų?", - piktinosi Nederlingų žemių naudotojų asociacijos pirmininkas Juozas Baublys. Ne vienas ragino remti tik tuos, kuriems tikrai labai reikia paramos. Žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidento Jeronimo Kraujelio ir Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininko Jono Talmanto nuomone, mažiau palankioms vietovėms reikia lėšų išgyventi šiandien, tačiau ateitis - žemės ūkio valdų modernizavimui. „Išmokas reikėtų skirti ne vietovėms, bet ūkio vienetui. Jeigu ūkis turi perspektyvą, jis turi gauti išmokas. O kas dabar darosi -  patekai į tą vietovę ir jau gauni išmoką. Viena paklode visų neuždengsi," - kalbėjo ilgamečiai žemės ūkio specialistai.

Dėmesys skiriamas ūkinei veiklai miške

Posėdžio dalyviams buvo pristatytos naujuoju finansiniu laikotarpiu planuojamos įgyvendinti miškų sektoriaus priemonės ir veiklos: priemonės „Investicijos į materialųjį turtą" veikla „Prieigos prie miško žemės gerinimas", priemonės „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimas" veiklos sritys „Miškų įveisimas ir miškingų plotų kūrimas", „Miškų gaisrų, gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių prevencija ir padarytos žalos miškui atlyginimas", „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė", „Investicijos į miškininkystės technologijas ir į miško produktų perdirbimą, gabenimą bei jų rinkodarą", taip pat priemonė „Su Natura 2000 susijusios išmokos".

 Šias priemones pristatęs ŽŪM Kaimo plėtros departamento vyr. specialistas Gediminas Mažeika atkreipė dėmesį į tai, kad naujuoju programiniu laikotarpiu atsisakoma miškų aplinkosaugos priemonės, nes ji praėjusiame programiniame laikotarpyje buvo visiškai nepopuliari. Miškų valdytojai bus remiami įveisiant miškus, skatinami didinti miško ekonominę vertę į jį investuojant ir atliekant ne visuomet pelningus, tačiau naudingus darbus. Siekiant efektyvesnio miškų valdymo bus skatinama kooperuotis.

Tai, kad miškai yra ilgalaikės investicijos, nesiginčijo nei vienas posėdžio dalyvis, tačiau atkreiptas dėmesys, kad skirstant lėšas, daugiau jų reikėtų numatyti priemonėms, skatinančioms žemės ūkio produktų gamybą.

 Išmokų dydžiai dar nežinomi

Naujuoju 2014-2020 m. laikotarpiu ekologiniam ūkininkavimui (parama skiriama už sertifikuotą ekologišku plotą) bei agroaplinkosaugos ir klimato priemonėms (parama skiriama už savanoriškai prisiimtus įsipareigojimus žemės ūkio paskirties žemėje, kurie nėra privalomi, tačiau naudingi aplinkai) numatoma skirti daugiau kaip 700 mln. litų. Išmokų dydžius pavesta apskaičiuoti Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui.

Kaip informavo ŽŪM Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriaus vedėja Rovena Grikienė, prisiimtų įsipareigojimų reikės laikytis 5-7 metų laikotarpiu. Pareiškėjai kasmet turės deklaruoti pasėlius, laikytis kompleksinės paramos reikalavimų. Dar tebediskutuojama, ar bus atsisakyta 2007-2013 m. galiojusio reikalavimo, nurodančio, kad ekologiškai ūkininkaujantieji turi bent dalį produkcijos parduoti ir teikti į rinką.

              

Žemės ūkio viceministrė L.Počikovska, atkreipusi dėmesį į tai, kad priemonių yra tikrai labai daug ir reikia viską gerai apsvarstyti, paprašė visų aktyviai diskusijoje dalyvavusių socialinių partnerių savo pastabas ir pasiūlymus iki rugsėjo 1 d.  atsiųsti Žemės ūkio ministerijai.

Žemės ūkio ministerijos informacija


Kategorijos: Žemės ūkio bendrovės, ūkininkai, bendruomenės, Žemdirbiai, augalininkystės ūkiai, Miško technika, įranga, remontas, miškovežiai, Žemės ūkio ir miško technika
Hidraulinės sistemos gedimai

Hidraulinių sistemų gedimai

Žemės ūkio ir kitos technikos hidraulinė įranga hidraulinių sistemų dėka dirba didelėmis apkrovomis ir yra linkusi į gedimus. 

kaip išsirinkti traktorių

Kaip išsirinkti traktorių

Į kokius kriterijus reikia atsižvelgti renkantis traktorių 

Zoliniu pasaru ruosimas

Žolinių pašarų ruošimas ir saugojimas

Praktiniais šienainio ruošimo ir išsaugojimo patarimai. Stambiųjų pašarų saugojimas lauko sąlygomis. 

Puspriekabė Dina DP 14

Savivartės žemės ūkio puspriekabės

Žemės ūkio produktų pervežimas yra vienas iš svarbiausių žemės ūkio darbų aspektų. Geriausias variantas, leidžiantis bet kokiu atstumu perkelti net ir mažiausią krovinį be nuostolių, yra savivarčių puspriekabių naudojimas. 

Ekskavatorinio krautuvo pasirinkimas

Kaip išsirinkti ekskavatorinį krautuvą? Ekskavatorinių krautuvų eksploatacinės savybės 

Kaip išsirinkti vikšrinį mini krautuvą?

Vikšrinių mini krautuvų galimybės, naudojimo sritys, priedai ir universalumas 

Ratinis mini krautuvas

Kaip išsirinkti ratinį mini krautuvą?  

Kaip išsirinkti javų nuėmimo kombainą

Kaip išsirinkti javų nuėmimo kombainą

Į kokius kriterijus reikia atsižvelgti renkantis javų kombainą. Nauji Rostselmash kombainai. 

Kukurūzai

Kukurūzų auginimas

Kukurūzų sėja, priežiūra, derliaus nuėmimas. 

Mini ekskavatoriaus pasirinkimo kriterijai

Kaip išsirinkti naują mini ekskavatorių? Mini ekskavatorių gedimų atsiradimas ir šalinimas  

Pakabinamas priešsėjinio dirvos įdirbimo kultivatorius KLL – 6

Dirvos kultivavimo technika

Į ką atsižvelgti renkantis kultivatorių  

Rulonų transportavimo priekabos

Stambių pašarų rulonų transportavimas 

Ritininis presas - vyniotuvas  McHale Fusion3

Žolės presai ir presai - vyniotuvai

Šios žemės ūkio mašinos ne tik surenka žalią masę, bet ir ją susmulkina, supresuoja bei išsaugo pašaro kokybę 

Lauko purkštuvai

Lauko purkštuvai

Lauko purkštuvų gamybos naujienos, technologijos, nauda žemdirbiams. Į ką reikia atkreipti didžiausią dėmesį, kad renkantis purkštuvą pasėlių priežiūra duotų geriausią rezultatą, o išleisti pinigai nenueitų vėjais. 

Kaip išsirinkti kombainą

Kaip išsirinkti kombainą?

Tinkamas kombainas pagreitina darbus, mažina darbo sąnaudas ir derliaus nuostolius, gali dirbti nepalankiomis derliaus nuėmimui sąlygomis. 

Patarimai perkantiems žoliapjovę

Patarimai perkantiems žoliapjovę

Kiemo, laukų, sodo bei įvairių kitų pievų priežiūra reikalauja nemenko susitelkimo bei geros technikos. 

Giluminis dirvos purentuvas IMPLEMEX UGP – 700

Giluminis dirvos purenimas – investicija didesniam derliui

Suslėgtoje dirvoje yra užspaudžiamos dirvos poros, kuriomis augalų šaknis pasiekia ne tik kapiliarinė drėgmė, bet ir deguonis.  

Plūgo pasirinkimas

Plūgo pasirinkimas

Pats svarbiausias ir pats sunkiausias žemės ruošimo darbas yra arimas. Čia padarytos klaidos yra sunkiai ištaisomos. 

Sodo šakų smulkintuvai

Sodo šakų smulkintuvai

Kaip išsirinkti sodo šakų smulkintuvą, kaip su juo dirbti. 

Orsi žoliapjovė su automatine kopijavimo sistema

Kelių komunalinė technika

Technika, kurios pagalba aptarnaujamos kelio apsaugos zonos, lyginami žvyrkeliai, valomas sniegas bei atliekamos kitos kelių aptarnavimo procedūros.  

Javų kombaino pasirinkimas

Javų kombaino pasirinkimas

Ką reikia žinoti renkantis javų kombainą 

Automobilinės svarstyklės su pakelta plienine platforma.

Automobilinės svarstyklės

Kaip išsirinkti automobilines svarstykles? 

Įmirkusių dirvų dirbimas

Nors dėl liūčių ūkininkai patyrė didžiulius nuostolius ir paskelbta ekstremali situacija, tačiau įmirkusias dirvas įdirbti ir paruošti jas naujiems derliams teks patiems ūkininkams. Būtent todėl reikalingos ne tik naujos žinios, bet ir novatoriškas mąstymas bei strateginis darbų organizavimas.  

 naujos kartos traktorius AXION 900

CLAAS išleidžia didžiuosius naujos kartos traktorius AXION 900

Daugiau galios, daugiau funkcijų, daugiau patogumų 

Tikslioji žemdirbystė - gausaus ir sveiko derlius pagrindas

Tikslioji žemdirbystė - gausaus ir sveiko derliaus pagrindas

Naujos technologijos leidžia itin tiksliai nustatyti trąšų pesticidų, normas, dirbti laukuose. Automatinės vairavimo sistemos, kintamos normos technologijos, augalų fiziologinės būklės jutikliai 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 17
Komunalinė technika. Žemės ūkio technika. Žemės ūkio technikos remontas.
Basanavičiaus g. 101a, Šiauliai
Telefonas: +370-41-211150, Mobilus: +370-620-6446, El. paštas: export@horomechanika.lt
Žemės ūkio technika, atsarginės detalės, tepalai ir alyvos
Vėrupės g.1, Babtai, Kauno r.
Telefonas: +370-37-490493, Mobilus: +370-686-39901, El. paštas: tomas.ragauskas@atechnika.lt
Nauja, sertifikuota žemės ūkio technika. Gaminame traktorines savivartes priekabas, puspriekabes, platformas rulonų transportavimui, taip pat puspriekabės, gardai gyvulių transportavimui, galvijų fiksavimo gardai, technikos pervežimo puspriekabės. Gaminame žemės įdirbimo techniką, germinatorius, tankinimo volus.
Stasiūnai, Kaišiadorių r.
Telefonas: +370-346-67039, +370-346-67040, Mobilus: +370-616-99606, El. paštas: info@dinapolis.lt
Žemės ūkio technika-atsarginės dalys, pogarantinis aptarnavimas.
V. A. Graičiūno g. 34,, Vilnius
Telefonas: +370-5-2603095 , Mobilus: 8-612-60662, El. paštas: info@agrodetales.lt
Žemės ūkio, industrinės ir automobilių padangos, ratlankiai, kameros, guminės žarnos, akumuliatoriai įvairiai technikai, kompresoriai, trapeciniai pavarų diržai ir kt. atsarginės dalys. El.parduotuvė-https://www.e-rytas.lt/
Žemdirbių g. 5, Vilkaviškis
Telefonas: +370-342-52365, Mobilus: +370-685-64695, El. paštas: rytas@rytas.lt
Nauja, naudota žemės ūkio technika. Laistymo įranga. Sandėlių įranga.
Kazio Naruševičiaus g. 2, Panevėžys
Mobilus: +370-615-50190, +370-614-51213, El. paštas: ttk@ttk.lt
Svarstyklės, betono tyrimo prietaisai, betono mazgas, laboratorinė įranga, dozatorius, metalo detektorius, presas, įrengimų valdymas, kelių eismo saugos įranga
Mokslininkų g. 6A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2491010, El. paštas: info.lt@kemek.eu
1 2 3 4 5 ... 17
1 2 3 4 5 ... 14
Produktai
Žemės įdirbimo technika

Plūgai, diskiniai skutikai, kultivatoriai, tankinimo volai, giluminiai purentuvai

Unia žemės ūkio-agrotechnika Vilniuje/visoje Lietuvoje

Unia žemės ūkio-agrotechnika Vilniuje/visoje Lietuvoje

Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Barstytuvai

Barstytuvas - sėjamoji

Sniego kastuvai

Kokybiški sniego kastuvai su garantija

Internetinė žemės ūkio, statybos, industrinių auto padangų parduotuvė

Greita ir patogi internetinė padangų parduotuvė- Rytas,Uab

Gamintojo ÖZKA agrotechnikos, industrinėms padangoms jau 5-ių metų garantija - Rytas,Uab

Gamintojo ÖZKA agrotechnikos, industrinėms padangoms jau...

Traktoriu hidraulikos atsargines dalys
Traktorių hidraulikos atsarginės dalys

Hidraulinės dalys traktoriams

KRONE originalios atsarginės dalys šienapjovėms, rulonų presams-vyniotuvams

KRONE originalios atsarginės dalys KRONE šienapjovėms, ru...

1 2 3 4 5 ... 14