Mokesčiai privačių miškų savininkams

2014-12-23 15:15   Peržiūros : 819   Spausdinti


Nuo 2015 m. sausio 1 d. visi miško valdytojai privalės apskaičiuoti ir sumokėti 5 procentus iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką

 

2014 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1380 patvirtino naują Privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo redakciją (toliau - Aprašas), kuriame reglamentuojama miško valdytojų privalomųjų atskaitymų, nurodytų Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse, iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo, mokėjimo ir deklaravimo tvarka. Šis Vyriausybės nutarimas ir juo patvirtinta nauja Aprašo redakcija įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d. Toliau pateikiami svarbiausi klausimai apie privalomuosius atskaitymus į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką bei atsakymai į juos.

                            

Kas privalės apskaičiuoti ir sumokėti privalomuosius atskaitymus?

Privalomuosius atskaitymus privalės apskaičiuoti ir sumokėti visi fiziniai ir juridiniai asmenys miško valdytojai, kurie gaus pajamų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką.

                            

Kaip reikės apskaičiuoti privalomuosius atskaitymus bei kokio dydžio šie atskaitymai bus?

Privalomuosius atskaitymus reikės apskaičiuoti iš per mokestinį laikotarpį miško valdytojo gautų pajamų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką. Vadovaujantis Miškų įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, miško valdytojas iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką, privalės apskaičiuoti privalomuosius 5 procentų atskaitymus.

                            

Kur reikės sumokėti apskaičiuotus privalomuosius atskaitymus?

Apskaičiuotus privalomuosius atskaitymus miško valdytojui reikės sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pagal mokesčių administratoriaus, t. y. Valstybinės mokesčių inspekcijos, nustatytą įmokos kodą.

                            

Ar reikės pateikti privalomųjų atskaitymų deklaraciją?

 Taip, užpildytą ir tinkamai pasirašytą deklaraciją FR0463 reikės pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai per elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt) arba pateikti bet kuriai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, arba Valstybinės mokesčių inspekcijos Deklaracijų tvarkymo skyriui Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaracijos FR0463 formos užpildymo taisykles rengia ir tvirtina Valstybinė mokesčių inspekcija. Su šio teisės akto ir deklaracijos FR0463 formos pakeitimo projektu galima susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo interneto puslapyje.

                            

 Kaip dažnai reikės apskaičiuoti, sumokėti privalomuosius atskaitymus ir pateikti deklaraciją Valstybinei mokesčių inspekcijai?

Miško valdytojai privalės apskaičiuoti ir sumokėti privalomuosius atskaitymus iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką, bei mokesčių administratoriui, t. y. Valstybinei mokesčių inspekcijai, pateikti privalomųjų atskaitymų deklaraciją iki kito mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, 15 dienos. Miško valdytojo juridinio asmens privalomųjų atskaitymų mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo. Miško valdytojo fizinio asmens privalomųjų atskaitymų mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis.

 Pažymime, kad miško valdytojui per mokestinį laikotarpį negavus pajamų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką, už šį mokestinį laikotarpį privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą mokėti ir privalomųjų atskaitymų deklaracijų teikti nereikia.


Kategorijos: Miškotvarka, planavimas, priežiūra
Augalų apsauga nuo laukinių gyvūnų

Augalų apsauga nuo laukinių gyvūnų

Efektyvios priemonės, saugančios augalus nuo laukinių gyvūnų daromos žalos, ir jų naudojimo būdai. 

Jaunas danieliaus patinas

Danielių auginimo verslas

Danielius auginti apsimokės mažo našumo žemese, kur kiti verslai bus nerentabilūs. 

Temą atitinkančios įmonės

Šiaulių aps.


1 2

Daujočių k., Liolių sen., Kelmės r.
Telefonas: +370-610-07431, Mobilus: +370-610-07431, El. paštas: kasperegyda@gmail.com

Linksmučių k. , Pakruojo r.
Telefonas: +370-421-69100, El. paštas: info@pakmu.lt
1 2
1 2 3 4
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Skaldytos malkos Ukmergėje
Skaldytos malkos Ukmergėje

Prekyba beržinėmis, pušinėmis malkomis, kuro briketais Uk...

Beržinės malkos Molėtuose
Skaldytos malkos Molėtuose

Prekyba kapotomis malkomis Molėtų rajone, beržo, juodalks...

Vandens siurbliai

Sukūriniai siurbliai, siurbliai hidrauliniu varikliu, did...

Medienos smulkintuvai Mus-Max

Mus-Max smulkinimo mašinos

"HORO MECHANIKA" technika miško projektams

Sertifikuotos miško mašinos miškų ūkio modernizavimui

Smulkintuvai medienai

Medžio smulkintuvas

Motorinių pjūklų akcija su „SENU PJŪKLU“

Specialūs pasiūlymai perkant STIHL motorinius pjūklus

Motoriniai grandininiai pjūklai
Motoriniai grandininiai pjūklai

Motorinis grandininis pjūklas

1 2 3 4