Melžimo įranga

2023-05-10 10:21   Peržiūros : 2146   Spausdinti


Pienas yra labai vertingas ir kaip maisto produktas, ir kaip žaliava daugybės kitų maisto produktų gamybai, todėl ypatingai svarbi jo kokybė. Karvių melžimas yra sunkus ir atsakingas darbas, nes nuo melžimo kokybės priklauso ne tik karvės produktyvumas, jos tešmens sveikumas, bet svarbiausia - pieno kokybė. Nesilaikant karvių melžimo, melžimo įrangos ir melžėjų higienos reikalavimų, pienas tampa nekokybiškas ir net pavojingas žmonių sveikatai. Mikroorganizmai, kurių ypač gausu ant pačios karvės, karvidžių ore, pakratuose ir melžimo įrenginiuose, gali patekti į pieną. Jei toks pienas patenka vartotojui, galimi susirgimai ir apsinuodijimai.

Melžimo įranga

Karvių bandos sveikatingumas, pieno kokybė priklauso ne tik nuo tinkamo higienos reikalavimų laikymosi, bet ir nuo pasirinktos melžimo įrangos. Didinant pieno ūkio rentabilumą, labai svarbu fermoje įrengti optimalią melžimo sistemą, o ją pasirenkant, reikia įvertinti investicijų ir patalpų poreikį, žmonių darbo laiką, melžimo sąlygas ir galimybę išplėsti melžimo vietas, jei padidėtų karvių banda. Tinkamai pasirinkta įranga užtikrins pieno ūkio produktyvumo ir pajamų didėjimą. Pasirinkimo klaidos brangiai kainuoja, todėl šioje vietoje klysti neturime teisės. Melžimas sudaro 40 - 50 proc. bendrųjų darbo sąnaudų tvarte, todėl ypač svarbu efektyviai mechanizuoti melžimo procesą. Vienas iš pagrindinių melžimo įrangos pasirinkimo kriterijų yra galvijų laikymo būdas: jei karvės laikomos palaidos, patogiausia melžti melžimo aikštelėje, jei pririštos - į pieno liniją.

Paskutiniu metu vis daugiau pieno ūkių melžiamas karves laiko palaidas. Toks laikymo būdas turi daug privalumų: karvės laisvai juda, todėl pagerėja jų kraujotaka ir pagreitėja medžiagų apykaita. Be to, padidėja produktyvumas, lengviau pastebėti rują, atvedami gyvybingesni veršeliai, geresni reprodukcijos rezultatai. Tačiau toks laikymo būdas turi ir savo neigiamų pusių: padidėja traumų rizika, kai kurias karves reikia nuraginti, be to, pastebėta, kad ne visos karvės prisitaiko gyventi pagal bandos įstatymus, todėl daugiau jų tenka išbrokuoti. Šiame straipsnyje apžvelgsime palaidai laikomų karvių melžimo procesą  aikštelėse.

 

Geriausios melžimo aikštelės

 

Augant kokybiško pieno paklausai, didėja ir karvių melžimo procesui keliami reikalavimai. Kaip jau buvo minėta, melžimo įrangos pasirinkimas priklauso nuo karvių laikymo būdo, tačiau ne mažiau svarbūs pasirinkimo kriterijai yra karvių skaičius, melžėjų skaičiaus, pieno ūkio investavimo galimybės ir kt. Kuo automatizavimo lygis aukštesnis, tuo mažiau darbo sąnaudų. Tačiau reikia neužmiršti, kad įrengus pažangesnę melžimo sistemą, padidėja jos eksploatavimo sąnaudos. Be to, ne visos karvės gali prisitaikyti prie automatizuotų melžimo procesų, todėl tenka taikyti griežtesnę gyvulių atranką.

Melžimo sistemai atnaujinti ar pakeisti reikės nemažų investicijų ir didelių statybinių pertvarkymų tvarte, todėl pigiausias sprendimas yra melžimo aikštelės. Šiuo metu senas melžimo linijas ir aikšteles baigia pakeisti melžimo sistemos, kurios  remiasi žmogaus, gyvulio ir įrengimų sąveika: karvės yra melžiamos švelniai ir sveikai - tą padeda užtikrinti unikali kintamojo žemo vakuumo lygio sistema. Vakuumas yra viena iš svarbiausių charakteristikų melžimo metu. Nuo vakuumo lygio spenio gale priklauso sąveika tarp melžiklio ir spenio, todėl tai veikia melžimo greitį bei spenio būklę, taigi, ir karvių sveikatingumą. Tokiu būdu yra užtikrinamas greitas, patogus, sveikas ir efektyvus melžimas. Didžiausias dėmesys skiriamas maksimaliam žmogaus ir gyvulio komfortui melžimo vietoje, tuo pačiu iš pienininkystės užtikrinamas maksimalus pelnas.

Pastaruoju metu Lietuvos pieno ūkiai karves melžia įvairių tipų melžimo aikštelėse:

„Eglutės" tipo aikštelė - tai lankstus sprendimas mažiems ir vidutiniams ūkiams, suteikiantis galimybę ūkiui plėstis. Šio tipo melžimo aikštelės užtikrina sklandų ir greitą melžimo procesą. Darbo našumą didina tai, kad karvės įleidžiamos ir išleidžiamos grupėmis. Karvės gali įeiti į aikštelę tik tada, kai visa jų eilė yra tuščia ir palieka melžimo aikštelę vienu metu. Eglutiniame melžimo įrenginyje melžiamos karvės stovi viena šalia kitos, pasisukusios 30 º arba rečiau - 50 º kampu į įgilintos tranšėjos pusę, kas leidžia sutaupyti pastato erdvę ir optimizuoti melžėjo darbo našumą. Melžimas gali būti vykdomas viena arba dviem eilėmis. Greitas melžimas palieka daugiau laiko individualiems karvių poreikiams ir poilsiui, o tai skatina didesnę pieno gamybą.

Galimos aikštelių modifikacijos: 1x3 iki 2x24. Rekomenduojamas bandos dydis: 20 - 150 karvių.

„Eglutės" tipo aikštelės privalumai:

  • gerai matomas gyvulys ir patogiai pasiekiamas tešmuo;
  • platus gyvulių judėjimo takas užtikrina greitą ir tvarkingą karvių pasikeitimą;
  • duobės apsauginis kantas užtikrina operatoriaus saugumą.

Nors „Eglutės" tipo aikštelės yra žymiai pigesnės, tačiau vertėtų išanalizuoti, ar pigesnė konstrukcija tikrai atsvers kaštus, susijusius su darbo jėgos kaina ir su laiku, sugaištamu melžimui. Be to, pasirinkus minėto tipo melžimo sistemą, pageidautina įrengti palyginti didelę laukimo prieš melžimą patalpą, kas didina išlaidas statyboms. Tokias aikšteles paprastai apsimoka įrengti, jei bandoje yra laikoma daugiau kaip 120 melžiamų karvių.

„AutoTandem" tipo melžimo aikštelė - daugiau komforto tiek gyvuliams, tiek operatoriui. Aikštelė rekomenduojama mažiems šeimos ūkiams. Naudojant šią sistemą nereikia laukti, kol bus pamelžtos sunkiai melžiamos karvės, lėtinančios procesą. AutoTandem melžimo aikštelėse yra įdiegtos naujausios technologijos, solidi konstrukcija ir didelis automatizavimo lygis. Melžimo stendai yra sustatyti šonu, kas leidžia skirti išskirtinį dėmesį kiekvienai karvei individualiai - gyvulys matomas visu ilgiu, todėl galima greitai identifikuoti tešmens sveikatos sutrikimus. Kiekvienas stendas turi savo praėjimą, todėl karvės melžimui keičiasi viena po kitos kiekviename stende. Karvės melžiamos viena arba dviem eilėmis, dažniausiai su 1 papildomu melžimo aikštelės stendu priekyje.

Galimi aikštelės variantai nuo 1x3 iki 2x6. Bandos dydis: iki 60 karvių.

Aikštelės privalumai:

  • optimali kiekvienos karvės apžiūra;
  • individualus melžimo laikas kiekvienai karvei;
  • atskiri gardai, todėl karvės neužspaudžia viena kitos;
  • mažo triukšmingumo vartai varomi vakuuminių cilindrų.

Trūkumai - didesnės darbo sąnaudos, mažesnis našumas ir brangesnė, negu tiek pat vietų turinti  „Eglutės" tipo melžimo aikštelė.

„Karuselės" tipo aikštelė - tai aikštelė, skirta ypač didelei karvių bandai pamelžti, kurios pagrindinis privalumas - didelis našumas. Karuselės tipo melžimo aikštelės yra jau pasitvirtinusi koncepcija stambesniuose melžiamų karvių kompleksuose. Tačiau investicijos į tokią aikštelę paprastai yra 30 - 40 proc. didesnės, palyginti su investicijomis į „eglutės" tipo aikštelę.        

Karuselės tipo melžimo aikštelės užtikrina aukštą darbo našumą ir didelį karvių pralaidumą, todėl populiarios didesniuose karvių ūkiuose. Karvės išlieka labai ramios, o melžimo procedūra kiekvienai karvei kiekvieną dieną yra ta pati. Karvių produktyvumas būna didesnis tuomet, kai visi darbai atliekami visada tuo pačiu laiku. Tada gyvuliai žino ėdimo, mėšlo valymo, melžimo, poilsio laiką. Jų organizmas pasiruošia tuo laiku paimti ir virškinti pašarą, atleisti pieną. Karvės labai lengvai sueina į karuselės tipo melžimo aikštelę ir žymiai lengviau pripranta prie jos, lyginant su kitomis melžimo sistemomis. Pamažu sukant platformą karvės viena po kitos sueina į melžimo vietas, o kol platforma apsisuka vieną kartą, karvė pamelžiama, ir jos vietą užima dar nemelžta karvė. Šioje melžimo aikštelėje kuo lengviau karvės sueis į ją, atsistos į optimalią melžimo padėtį ir baigus melžti išeis iš jos, tuo didesnis bus melžimo aikštelės pralaidumas.

Jau pastebėta, kad naudojant šio tipo melžimo aikšteles gerokai sumažėjo pieno gamybos sąnaudos, reikalingas darbuotojų skaičius ir pieno nuostoliai iš karvės.

Pieno ūkiams siūlomos trijų dydžių karuselės tipo melžimo aikšteles.

Karuselinės melžimo aikštelės
Karuselės tipo melžimo aikštelė

 

Apie karuselės tipo melžimo aikštelę filmuotą medžiagą galima pamatyti čia:

„Šonas prie šono" tipo melžimo aikštelė  - nesvarbu koks bandos dydis, ši melžimo aikštelė iš kitų išsiskiria ekonomiškumu ir galimybe itin efektyviai dirbti. Populiarios tarp vidutines bei dideles bandas turinčių ūkių. Ji stabili, saugi tiek žmogui, tiek gyvuliams. Kompaktiškas dizainas užtikrina, kad nebus užimama daug vietos ir bus paprasta įrengti.

Šonas prie šono melžimo aikštelė
SBS tipo melžimo aikštelė (šonas prie šono)

Šios aikštelės išsiskiria saugumu bei pelningumu. Dėl trumpesnio atstumo mažesnės melžėjo laiko sąnaudos, prieinant prie gyvulio. Šios aikštelės neužima daug vietos ir yra paprastai įrengiamos. Melžimo stendai sustatomi paraleliai vienas kitam ir vertikaliai nuo melžimo duobės, melžimo stendai yra sugrupuoti po 5 ir turi savo pneumatiniais cilindrais atveriamus vartus. Karvės į aikštelę įleidžiamos ir išleidžiamos po penkias, todėl nereikia laukti, kol bus pamelžta visa eilė ir taip optimizuojamas melžimo laikas. Karvės gali būti melžiamos viena arba dviem eilėmis. 

Šio tipo melžimo aikštelė užtikrina didelę erdvę bet kurios veislės karvėms. Privalumai - greitas gyvulių išleidimas, užtikrinamas didelis gyvulių pralaidumas.

Apie melžimo aikštelės „šonas prie šono" darbą filmuotą medžiagą galima pamatyti čia:

Tokio tipo melžimo aikštelės pasirinkimas yra grindžiamas keletu faktorių, tokių kaip bandos ir pastato dydis. Kai kuriais atskirais atvejais yra geriau diegti dvi mažesnes melžimo aikšteles (pvz., 2x2x20) viename pastate, net jeigu pastato matmenys leistų diegti vieną didelę melžimo aikštelę (2x40). Diegiant šio tipo melžimo aikštelę labai svarbu pasidaryti skaičiavimus, kiek laiko užima karvių suvarymas į melžimo aikšteles, nes tai turi tiesioginį ryšį su bendru melžimui sugaištamu laiku, ypač kalbant apie dideles karvių bandas.

Jau ne vienas dešimtmetis ieškoma būdų, kaip sumažinti darbo sąnaudas, t. y. kas melžimo aikštelėje pakeistų žmogų. Dar 1980 m. Švedijoje gimė idėja sukurti melžimo robotą, t. y. melžti karves nenaudojant žmogaus darbo jėgos. Tokia idėja buvo unikali ir labai patraukli ne tik fermų savininkams, bet ir mokslininkams. 1992 m. vienoje Olandijos gamybinėje fermoje įrengtas pirmasis melžimo robotas. Šis melžimo įrenginys sulaukė didelio pieno gamintojų susidomėjimo, todėl melžimo robotai ypač pradėjo populiarėti nuo 1997 m. Vakarų Europoje, kurioje ypač trūksta darbo jėgos.

Melžimo robotas - tai kompiuterizuotas įrenginys, atliekantis visą melžimo procesą: priima, pamelžia ir išleidžia karvę. Šio roboto pagalba galima pasiekti optimalų lankstumo lygį tiek plėtojant fermą, tiek planuojant asmeninį laiką. Naudojant melžimo robotą galima daugiau laiko skirti bandos reikalams ar kitai veiklai, be to, užtikrinama aukšta pieno kokybė ir aukštas komforto lygis karvėms.

Dvivietis melžimo boksas su robotu
Dvivietis melžimo boksas su robotu

Tai olandų kompanijos Roeters SAC Melk sukurti robotai, kurie yra viena pažangiausių karvių melžimo technologijų. Dėka pramonėje naudojamos melžiklių uždėjimo rankos ir melžiklių dezinfekavimo garais sistemos jie pasižymi patikimumu ir mažomis eksploatacijos išlaidomis.  Kompiuterine šio roboto programa melžimo režimas nustatomas pagal kiekvienos karvės individualius poreikius. Elektroninė sistema identifikuoja į roboto patalpą įžengusią karvę. Automatiškai įvertinama, ar laikas ją melžti ir kiek koncentruotų pašarų konkrečiam gyvuliui patiekti. Tuomet ranką primenanti roboto dalis priartėja prie tešmens. Pažangiausiomis video kameromis bei lazeriu nustatoma, kur prijungti melžiklius. Visam RDS Futureline MAX roboto melžimo procesui paruošiama ir melžiama vienoje vietoje. Kiekvienas spenys nuplaunamas ir pastimuliuojamas atskiru kaušeliu - melžikliu, tada išmelžiamos pirmosios čiurkšlės. Melžimo procesas nuolatos sekamas įvairiais jutikliais ir matavimų prietaisais. Po melžimo speniai dezinfekuojami.

Apie melžimo roboto darbą filmuotą medžiagą galima pamatyti čia:

Šis robotas yra lengvai valdomas, todėl nereikalauja specialaus mokymo vartotojams. Jo dizainas ne tik paprastas ir orientuotas į vartotoją, bet ir lengvai prižiūrimas. Pieno ūkiams yra siūlomas vienvietis arba dvivietis boksas. Dviviečio bokso sistema pritaikyta pamelžti nuo 70 iki 120 karvių ūkį. Automatizuoto melžimo proceso metu karvės jaučiasi ypač patogiai. Ši technologija leidžia iki minimumo sumažinti gyvulį blaškančių dirgiklių, dėl to melžiama karvė išlieka rami. Nustatyta, kad melžiant robotu pagerėja pieno kokybė, o karvių pieningumas padidėja vidutiniškai 15 procentų. Ne mažiau reikšmingas robotų privalumas - mažesnis ūkininko užimtumas. Melžiant karves robotu, jis išvaduojamas iš griežtos darbo dienos darbotvarkės ir gali laisviau planuoti dieną. Pagerėja ūkininkų gyvenimo kokybė, jie turi daugiau laisvo laiko.

Įsigiję melžimo robotą kartu verta įsigyti ir bandos valdymo ir vadybos programą , kurioje visi elementai dirba kartu tam, kad jūsų pieno ūkis duotų optimalius rezultatus. Norint pasiekti gerų ūkininkavimo rezultatų būtina optimizuoti šėrimo, melžimo, veisimo duomenų  analizavimo ir pieno šaldymo darbus. Kiekviena grandis suteikia būtinos informacijos ir įneša  tam tikrą indėlį, kurį panaudojus tikslingai galima sumažinti išlaidas pašarams ir užtikrinti bandos  sveikatingumą, prailginti produktyvų karvės amžių. Tikrovėje tai reiškia, kad melžimo, šėrimo ir kitus tvarte atliekamus darbus galima sujungti į automatizuotą sistemą. Iš čia gaunami primilžio arba pieno kokybės pokyčiai sukels kitus pasikeitimus, pvz., tai karvei duodamo pašaro kiekį ir t.t.

Apie šios programos principinį darbą vaizdo įrašą galima pamatyti čia:

Bandos valdymo ir vadybos programa TIM padės susidaryti išsamų pieno ūkio bandos galvijų sveikatos būklės vaizdą, nes nuodugniai registruoja duomenis apie kiekvieną karvę: registruoja kiekvienos karvės duodamo pieno kiekį ir apsilankymų melžimo bokse skaičių, veterinaro apsilankymus, diagnozę, gydymą, pieno kokybę, kiekį ir t. t. Visa tai galima pamatyti karvės stebėjimo skystųjų kristalų ekrane ir atitinkamai pagal šiuos duomenis paruošti ataskaitą.

 

Pieno aušinimo įranga

 

Pienas iš tešmens išteka maždaug 35°C temperatūros, todėl siekiant išsaugoti pieno kokybę, labai svarbu jį greitai ir efektyviai ataušinti. Ką tik išmelžtas pienas išlaiko natūralų atsparumą bakterijoms, bet tik greitas ataušinimas maždaug iki 4-6 °C laikymo temperatūros apsaugo nuo tolimesnio mikroorganizmų vystymosi arba jį sulėtina.

Pieno aušinimui yra naudojamos tiesioginio arba netiesioginio aušinimo vonias, rezervuarai ar cisternas. Tiesioginio aušinimo aušintuvuose pienas atvėsinamas iki 4°C ir gali būti realizuojamas kas antrą dieną. Netiesioginio aušinimo (pieno vonios sieneles šaldo šaltas vanduo) aušintuve pienas atvėsinamas iki 6-8 °C ir parduodamas kasdien..

Serap - šaldymo įrangos ekspertai nuo 1963m. Produkcija parduodama 78 šalyse, Serap Industries lyderiai daugelyje pasaulio šalių užsiimančių pienininkyste, tame tarpe: Europoje, Japonijoje, Urugvajuje, Čilėje ir t.t. Gamykla įsikūrusi Prancūzijoje, užima 60000m2, Serap pagal dydį didžiausia pasaulyje t. p užima pirmą vietą pasaulyje pagal uždaro tipo šaldytuvų gamybą.

Šaldytuvai atitinka europines pieno aušinimo normas EN 13732 ir pasaulines normas ISO 5708. Ši kompanija gamina pieno šaldytuvus nuo 150 iki 40000 ltr.

Gamintojo filmuotą medžiagą galima rasti čia:

 

Pieno šaldytuvai
Pieno šaldytuvai kurių talpa nuo 500 iki 15000 litrų

Šių šaldytuvų gamykla yra įsikūrusi Prancūzijoje ir užima 60000m2. Serap pagal dydį didžiausia pasaulyje t. p užima pirmą vietą pasaulyje pagal uždaro tipo šaldytuvų gamybą.

Šaldytuvai atitinka europines pieno aušinimo normas EN 13732 ir pasaulines normas ISO 5708.

Ši kompanija gamina pieno šaldytuvus nuo 150 iki 40000 ltr. Gamintojo filmuotą medžiagą galima rasti čia:

Tekstą parengė Algis Mačiukas


Kategorijos: Gyvulininkystė, paukštininkystė, žuvininkystė, bitininkystė, Žemės ūkio pastatų statyba ir įrengimas, Gyvulininkystės įranga
Svarbu
Šunų ligos, kurias platina erkės ir uodai

Šunų ligos, kurias platina erkės ir uodai

Erkių ir uodų platinamų ligų požymiai šunims, erkių ir uodų pernešamų šunų ligų gydymas 

Šunų ligos

Pagrindinės šunų ligos

Šunų ligos, šunų ligų simptomai, šunų ligų gydymas 

Pašarinės žolės auginimas

Pašarinės žolės auginimas

Geriausia pašarinė žolė, kaip auginti pašarinę žolę, dirvos žolynams paruošimas, pašarinės žolės tręšimas 

Trichineliozė

Trichineliozė

Trichineliozės simptomai, trichineliozės sukėlėjai, trichineliozės gydymas  

Ešerichijozė

Ešerichijozė

Ešerichijozės liga, galinti natūraliu būdu persiduoti iš gyvūnų žmogui  

Triušių auginimas

Triušių auginimas

Triušiai, kaip auginti triušius, triušių maitinimas, triušių ligos, triušių veislės, narvai triušiams 

Žolės siloso gamyba tranšėjose

Žolės siloso gamyba tranšėjose

Žolės paruošos siloso gamybai, žolės siloso gamybos technologija, technika ir įranga žolės silosui gaminti 

Pieno gamybos higiena

Pieno gamybos higiena

Pieno įrangos dezinfekavimas ir plovimas, tešmens valymas ir valymo priemonės,  

Pagrindiniai vėdinimo - vėsinimo sistemos uždaviniai paukštidėse

Vėdinimo ir vėsinimo sprendimai vištidėms

Vėdinimo - vėsinimo sistemos panaudojimas gali sukurti optimalų mikroklimatą paukštyne, sumažinti šilumos apkrovą paukščiams ir sumažinti jų gaišimą 

Karvidės statyba

Karvidės statyba ir įranga

Karvidės projektavimas, karvidžių tipai, fermos įranga, karvių šėrimo įranga, karvių melžimo įranga 

Žarnyno jersiniozė

Žarnyno jersiniozė

Žarnyno jersiniozė persiduoda iš kiaulių žmonėms  

Danielių auginimas

Danielių auginimo verslas

Kaip auginti danielius, ar apsimoka auginti danielius, danielių priežiūra, maitinimas 

Lynų mailius

Lynų auginimas

Kaip auginti lynus tvenkiniuose, kuo maitinti lynus, lynų mailius, lynų ligos 

Karpių auginimas

Karpių auginimas

Kaip tvenkiniuose auginti karpius, karpių priežiūra, karpių šėrimas, karpių ligos, karpių auginimo verslas 

Plačiakaktis

Plačiakakčių auginimas, kuo maitinasi plačiakakčiai, plačiakakčių mailius tvenkiniams, plačiakakčių mailiaus kaina  

Šinšila

Šinšilų auginimas

Kaip auginti šinšilas, šinšilos šėrimas, šinšilos ligos, šinšilų auginimo patalpos 

Teleskopiniai krautuvai

Nauji teleskopiniai krautuvai

Naujas teleskopinis krautuvas, teleskopinio krautuvo pasirinkimas, teleskopinio krautuvo dalys, NEW HOLLAND teleskopiniams krautuvams bei visai NEW HOLLAND statybinei technikai specialios finansavimo sąlygos. Palūkanos nuo 1,25%. 

pasiutligė

Pasiutligė

Kaip atpažinti pasiutusį gyvūną, vakcinacija nuo pasiutligės, kaip apsaugoti save ir augintinius nuo pasiutligės, kaip elgtis, jei įkando ar apdraskė nepažįstamas gyvūnas?  

Srutų talpyklos įrengimas

Srutų talpyklos įrengimas

Mėšlo ir srutų iš šalinimas iš fermos, mėšlo kaupimas ir mėšlo panaudojimas. 

Mikroelementai karvėms

Mikroelementai karvėms

Mikroelementų įtaka karvių reprodukcijai, produktyvumui ir sveikatingumui 

Mobilios melžimo aikštelės

Mobilios melžimo aikštelės

Mobili melžimo įranga sutaupo daug resursų prižiūrint ganomą karvių bandą 

Vištų auginimas

Vištų auginimas

Vištų auginimo sąlygos ir moderni vištidės įranga, vištų šėrimo įranga, vištidės projektavimas, vėdinimas, šildymas, apšvietimas  

Melžimo įranga

Melžimo įranga

Geriausios melžimo aikštelės, kokią melžimo įrangą rinktis, pieno melžimo robotai, pieno aušinimo talpos 

Gyvulių ganymas elektriniuose aptvaruose

Gyvulių ganymas elektriniuose aptvaruose

Elektrinis aptvaras gyvuliams, efektyviausi gyvulių ganymo būdai, perkeliami elektriniai piemenys 

Kiaulidės įrengimas

Kiaulidės įrengimas

Kiaulių auginimas, kiaulidės statyba ir įrengimas, kiaulių veisimas 

Laižomoji druska

Laižomoji druska

Druskos ir mineralų laižalai, laižomosios druskos poveikis primilžiams 

Sūrio gamyba

Sūrio gamyba

Sūrio gamybos įranga, sūrio gamybos technologija, kietojo, puskiečio, minkštojo sūrio gaminimo receptai. 

Toksoplazmoze

Toksoplazmozė

Toksoplazmozė, kaip užsikrečiama toksoplazmoze, toksoplazmozės gydymas  

Galvijų veislių kodai

Galvijų veislių kodai

Galvijų veislių klasifikatorius, galvijų veislių kodai ir veislės trumpinimas 

Europinių šamų auginimas

Europinių šamų auginimas

Europinio šamo veisimas, auginimas, maitinimas, europinių šamų mailius, tvenkinio įžuvinimas europiniais šamais 

Mastito gydymas

Mastito gydymas

Mastitas, karvių pieno liaukos uždegimas, mastyto profilaktika, nustatymas ir gydymas  

Aviliai bitėms

Geriausi aviliai bitėms

Bičių avilys, kaip išsirinkti avilį bitėms, kokie būna aviliai 

Geriausios žuvys tvenkiniams

Sodybos vandens telkinio įžuvinimas

Kaip įžuvintii tvenkinį? Mėgėjiško tvenkinio paruošimas įžuvinimui, žuvų parinkimas ir priežiūra 

Karpio ir karoso hibridas

Karpio ir karoso hibridas

Žuvys kurios tvenkinį apsaugo nuo uždumblėjimo 

Avių auginimas

Avių auginimas

Kaip auginti avis, tinkamiausios auginimui avių veislės, mėsinės avių veislės, avių priežiūra, bevilnės avys, avių maitinimas, avių ligos 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 23
1 2 3 4 5 6
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Vandens telkinių įžuvinimas
Vandens telkinių įžuvinimas

Žuvų veisimas, žuvų pardavimas auginimui

Mettler Toledo PDX Powercell skaitmeniniai svėrimo davikliai.
Automobilinės svarstyklės

Kombinuotos automobilinės svarstyklės, vienos ašies svars...

Svarstyklės kėlimo/krovimo įrenginiams

Svarstyklės padėklų autokrautuvams, svėrimo įranga kaušin...

Kraninės svarstyklės

Kraninės svarstyklės, dinamometrai

Oro šildytuvai žemės ūkiui ir ne tik - MASTER
Oro šildytuvai žemės ūkiui ir ne tik - MASTER

Šildytuvai žemės ūkio pastatams. Žemės ūkio pastatų šildy...

Gelžbetoninės konstrukcijos automobilinės svarstyklės
Automobilinės svarstyklės ūkiui

Nepakeičiamas pagalbininkas sverti kroviniams Jūsų ūkyje ...

Fermų vidaus įranga
Fermų vidaus įranga

AniLEDlight apšvietimas fermoms, JOURDAIN fermų vidaus įr...

Pieno išpilstymo automatai

Pieno išpilstymo automatas Brunimat KS650

Melžimo įrangos komponentai

Pulsatorius, kolektorius, nerūdijančio plieno kibirėlis, ...

1 2 3 4 5 6
Kaip auginti šilauoges

Kaip auginti šilauoges

Šilauogių auginimo filmas, kaip parinkti vietą šilauogėms, žemės mišinys šilauogėms, kaip sodinti šilauoges, šilauogių genėjimas ir priežiūra daugiau