Gyvulių ganymas elektriniuose aptvaruose

2023-04-05 16:26   Peržiūros : 2825   Spausdinti


Su prasidėjusiu pavasariu artėja pats palankiausias metas gyvulių ganymui - ganyklinis laikotarpis. Tačiau ganyti pradedama pradžiūvus ganykloms bei kai žolė pasiekia 5-10 cm aukštį.

Prieš išginant gyvulius į ganyklas reikalingas pereinamasis laikotarpis. Pavyzdžiui karves ganiavos sezonui reikėtų pradėti ruošti vidutiniškai apie dvi savaitės prieš planuojamą išleidimą į ganyklas. Pirmąsias tris dienas išleidžiama pasiganyti dviem valandoms, papildomai duodamas visas tvartinio laikotarpio pašarų davinys. Vėliau ganymo laikas palaipsniui ilginamas ir proporcingai mažinamas tvartinio raciono pašarų davinys. Jau 10 dieną galima ganyti visą dieną.

Gyvulių ganymas elektriniuose aptvaruose

Jaunoje žolėje trūksta ląstelienos, tad ir po dviejų savaičių pereinamojo šėrimo reikėtų papildomai duoti daugiau ląstelienos ir sausųjų medžiagų turinčių pašarų (pvz. šieno). Tai pagerins gyvulio sveikatingumą ir sumažins įvairių nepageidaujamų pieno sudėties pakitimų ir ligų tikimybę. Labai gerai pereinamuoju šėrimo laikotarpiu karvėms su pašarais duoti melasos, kuri papildo racionus lengvai virškinamais angliavandeniais (cukrumi) ir sumažina pieno riebumo svyravimus. Nuo pirmųjų ganiavos dienų gyvuliams reikėtų duoti druskos, mineralinių pašarų ir pakankamai geriamo vandens. Pavyzdžiui karvė per parą gali išgerti 80-100 l. Jei vandens trūksta, produktyvumas sumažėja 10-12 proc., o karštomis dienomis - dar daugiau.

Pasitaiko, kad pavasarį stengiamasi greitai nuganyti kuo didesnius ganyklų plotus. Ilgametė gyvulių augintojų praktika rodo, kad pagreitintas ganymo būdas, palyginti su normaliu, neapsaugo varpinių žolių nuo išplaukėjimo, o jei ganyklos velėna dar ir šlapia, tik sumažina metinį žolės derlių.

Ganyklų ir pievų žolių mišiniai bei jų kokybė

Ganymo laikotarpis gyvulių augintojams yra svarbus metas. Nuo ankstyvo pavasario žemdirbiai ruošiasi šiltajam metų sezonui bei žolinių pašarų auginimui. Nuo jų didele dalimi priklauso gyvulių produktyvumas: pieninėje gyvulininkystėje - pieno primilžis, o mėsinėje - priesvoris. Suprantama, jį reikia pasiekti kuo mažesnėmis sąnaudomis. Dėl šios priežasties rekomenduojama ganyklose ir pievose auginti tik aukštos kokybės žolių mišinius. Kokybiški žolynai reiškia didelį žolės derlių, kuriame daug maisto medžiagų, reikalingų gyvulio organizmui. Kadangi išlaikyti įrengtus žolynus nėra kasdienis ir pigus darbas, labai svarbu, kad jie būtų ilgaamžiški ir duotų stabilų derlių.

Pradedant ganyti ir ganymo metu būtina atkreipti dėmesį į žalienų sudėtį ir žolės aukštį. Idealiausia žalienų sudėtis yra 60 proc. varpinių ir 40 proc. ankštinių žolių mišinys. Žolių mišinio sudėtyje gali būti nendrinių eraičinų, šunažolių, daugiamečių svidrių, motiejukų ir raudonųjų dobilų mišinys arba kitoks žolių mišinys. Esant proporcingam varpinių ir ankštinių žolių santykiui sumažėja mėsos bei pieno savikaina ir tikimybė susirgti medžiagų apykaitos sutrikimų ligomis, nes atrajotojai iš žolinių pašarų gauna pakankamą kiekį energijos ir baltymų. Be to, nereikia papildomai pirkti baltyminių priedų.

Planuojant ganiavą svarbu žinoti, kiek kartų ganysime žolynus, kokios ganyklos ploto vidutinės normos reikalingos gyvuliams, per kiek laiko atželia ganyklų žolynai, kokia yra ganyklos apkrova. Per ganiavos laikotarpį ganyklų žolynuose tas pats plotas vidutiniškai nuganomas 4-5 kartus. Gyvuliams rekomenduojamos ganyklos ploto vidutinės normos:

  • karvei - 0,7-0,8 ha,
  • 1-2 m. galvijų prieaugliui - 0,25-0,3 ha,
  • aviai su prieaugliu - 0,1-0,15 ha.

Tame pačiame ganyklos plote vasaros pradžioje galima ganyti gyvulius kas 3-4 savaites, vasarą - kas 4-5, rudenį - kas 5-6 savaites. Ganyklos apkrovą rodo gyvulių skaičius, tenkantis 1 ha ganyklos per visą ganiavą. Pvz., jei karvei skiriama 0,8 ha, apkrova bus 1,25 (1:0,8) karvės. Dieną ir naktį ganant karves, kurių metinis primilžis yra 7000 kg pieno, vienai karvei per parą reikia 92 m2 žolyno ploto.

Gyvulių ganymas porcijiniu būdu naudojant elektrinius aptvarus.

Gyvulių ganymas skirstomas į tris pagrindinius ganymo būdus - rotacinį, nuolatinį bei porcijinio ganymo būdą. Taikant rotacinį ganymo būdą ganykla suskirstoma į daug laukų ar aptvarų, kuriuose gyvuliai ganomi paeiliui. Naudojant nuolatinį ganymo būdą gyvuliai ganomi visame aptvaro plote, neatitveriant užuoganų. Vis tik racionaliausia aptvaruose ganyti porcijiniu (normuotu) būdu.

Ganant porcijiniu ganymo būdu dalis ganyklos aptveriama elektriniu aptvaru, o gyvuliams nuėdus žolę banda perkeliama į kitą ganyklą. Tokiu būdu racionaliau naudojama ganykla, o gyvuliai suėda daugiau žolės. Naudojant didelius, 4-6 paras ganyti tinkamus aptvarus, priklausomai nuo laikomų gyvulių skaičiaus, rekomenduojama ganyklą elektriniu aptvaru padalinti į vienkartines porcijas. Produktyviausiems gyvuliams per parą skiriama iki 3-4 šviežios žolės porcijų. Porcijiniu būdu naudojamų ganyklų našumas padidėja 10-15 %. Kuo mažesnis vienkartinis aptvaras, tuo efektyvesnis ganymas: gyvuliai tolygiai nuėda žolę, žolė trumpiau mindoma ir geriau atželia.

Gyvulininkystės veiklos aprūpinimu bei profesionaliomis gyvulių augintojų konsultacijomis užsiima UAB „Avena". Šios bendrovės specialistai siūlo prekes gyvulių priežiūrai, darbams fermose ir ūkiuose, konsultuoja bei teikia patarimus elektrinių aptvarų įsirengimo klausimais. Elektrinių aptvarų pagalba gali būti ganomi žirgai, melžiamos karvės, mėsiniai galvijai, avys, ožkos, kiaulės, triušiai ir paukščiai. Šie aptvarai taip pat naudojami apsaugai nuo laukinių žvėrių - apsaugoti pasėlius nuo stumbrų, stirnų, šernų, žemės ūkio gyvulius nuo vilkų, žuvininkystės tvenkinius nuo ūdrų ir t.t.

Elektrinis aptvaras gyvuliams

Ganant gyvulius elektrinio aptvaro pagalba sudaromas barjeras, elektros impulsu atbaidantis gyvūnus. Aptvarai yra stacionarūs, pusiau stacionarūs ir kilnojami - tai priklauso nuo to, kokie naudojami kuolai, kaip jie įtvirtinti bei kaip įrengtas elektros tiekimas. Stacionariam aptvarui geriausia rinktis medinius kuolus ir kalamus ar įsukamus izoliatorius. Pusiau stacionarūs aptvarai įrengiami vienam sezonui arba gali būti kas kelios savaitės lengvai kilnojami. Kilnojamam aptvarui reikia rinktis lengvus plastikinius arba metalinius kuoliukus, o avims - elektrifikuotą tinklą.
Kilnojamas aptvaras labiau tinkamas ganant gyvulius aprašytu porcijiniu būdu. Pagal ganymo trukmę aptvare skiriamas pusės paros ir valandinis ganymas. Pusės paros aptvarai, kur viename aptvare gyvuliai (dažniausiai galvijų prieauglis, avys, penimi galvijai) ganomi 12 val., įrengiami toli nuo tvartų esančiose ganyklose. Valandiniu vadinamas toks ganymas, kai gyvuliai aptvare ganomi 6-8 val. per parą, t. y. tiek laiko, per kurį jie paėda. Po to jie genami į tvartus. Pastarasis būdas tinka derlingose ganyklose, kuriose vienam gyvuliui tenka mažiau ganyklos ploto, dėl to žolė mažiau mindoma ir teršiama. Mažuose ūkiuose galima aptverti nedidelį plotą, kur gyvuliai būtų suvaromi nakčiai.

Elektrinis aptvaras reikalauja nemažų pradinių investicijų - reikės įsigyti laidus, generatorių, akumuliatorių, kuolus, testerį. Kaina santykinai mažėja didėjant aptveriamam plotui. Tačiau ši priemonė yra ilgaamžė (geros juostos, laidai turi didelį atsparumą UV poveikiui ir dėl to daug metų nesusidėvi), o jos nuolatinė priežiūra ir atnaujinimas nebereikalaus daug lėšų. Todėl pradinės investicijos išsidalins per kelis metus, ir galutinė priemonės kaina bus nebe tokia ir didelė.
Generatorių reikia rinktis pagal numatomą aptvaro ilgį (žiūr. lentelę), ganomų gyvulių rūšį, laidininko varžą bei aplinkos sąlygas - ganyklos žolyno lygį, dirvožemio drėgmę. Jei tik yra galimybė maitinti generatorių nuo 230 V įtampos - geriau rinktis 230 V generatorių, nes jie pigesni, patikimesni ir nereikalauja nuolatinės priežiūros. Šiuo metu dauguma generatorių yra universalūs - maitinami nuo skirtingos įtampos šaltinių.

Pavadinimas, gamintojas

Maitinimo šaltinis

Atiduodama energija (OUT), J

Suku-

riama įtampa, kV

Aptvaro ilgis km

Tinklo po 50m skaičius

Geromis sąlygomis

Normaliomis sąlygomis

Sunkiomis sąlygomis

UBIson 15000, Lacme (Skaitmeninis displėjus)

230V

15

10

75

25

10

30

Ubison 10000, Lacme

230V

10

10

50

17

7

25

Secur 2700, Lacme, (Skaitmeninis displėjus, su alarmo funkcija)

230V

6

12

55

10

5

20

Secur 2600, Lacme (Skaitmeninis displėjus)

230V

6

12

55

10

5

20

Secur 2500 ,Lacme,

230V

6

12

55

10

5

20

Power N 4800, AKO

230V

4,8

10,3

30

8

4

12

Secur 2000, Lacme +

230V

4

10

35

8

4

12

Power N 3500, AKO

230V

3.5

11,5

20

6

2,5

9

Secur Classic, Lacme

230V

3

10

25

7

3

10

Secur 1800+, Lacme

230V

2

10

18

6

2,5

7

Power N1200, AKO

230V

1.2

12,5

10

2

1

3

Secur 1100, Lacme

230V

1.1

13

10

4

2

4

EBS872/M1, Pomelac

230V

1,2

8

10

4

2

4

 

 

 

 

 

 

 

Secur 500, Lacme

12V/230V*

5

15

50

30

12

20

AN 5500 MobiPower, AKO

12/230V*

4.8

11.6

40

15

6

20

AN 5500 MobiPower, AKO su GPS**

12/230V*

4.8

11.6

40

15

6

20

AN 3100 MobilPower, AKO

12/230V*

3.5

12.5

33

12

4,5

14

AN 3100 MobilPower, AKO su GPS**

12/230V*

3.5

12.5

33

12

4,5

14

Power A 3300, AKO

12V

3.3

11,6

28

6

3

12

Secur 300, Lacme

12V/230V*

3

15

30

15

8

10

Duo X 4000, AKO

12V/230V

3

11.4

30

10

4

12

Secur 200, Lacme

9-12V/230V

2

15

25

8

4

7

Dual 200, Lacme

12/230V

2

11,6

25

8

4

6

Duo Power X 2500 AKO

12V/230V

2

11

18

4

1,7

6

Power A 2000, AKO

12V

2

11

18

4

1.7

6

Secur 130, Lacme

9-12V/230V

1,3

15

20

5

2

5

Dual 100, LAacme

12/230V

1

10,4

15

3

1,5

4

Duo Power X 1000, AKO

12V/230V

1

10

5

1,5

0,5

2

EBS872/M, Pomelac

5,6V/ 12V/230V*

0,32

8

4

1,5

0,5

-

Sąlygų sudėtingumas priklauso nuo:

  • laidininko kokybės. Aptvaras su laidu, kurio varža yra mažiau 1Ω/m, priskiriamas prie gerų sąlygų, o kai laidininko varža daugiau kaip10 omų - prie sunkių sąlygų;
  • ganomų gyvulių rūšies. Jei aptvaras skirtas jautriems elektrai gyvūnams - melžiamiems galvijams, arkliams, kiaulėms, šunims - generatorių galima rinktis pagal stulpelį „geros sąlygos"; jei avims, ožkoms, stambiems mėsiniams galvijams bei laukiniams žvėrims - pagal stulpelį „sunkios sąlygos";
  • ganyklos vegetacijos gausumo. Kuo gausiau žolė, krūmai siekia aptvaro laidus - tuo sąlygos yra sunkesnės;
  • dirvožemio drėgmės ir sudėties. Smėlingi sausi dirvožemiai mažiau laidūs elektrai - sunkios salygos; molingame, drėgname dirvožemyje, ypač žemumoje, kuri neperdžiūna, įrengtas aptvaras dirbs geresnėmis sąlygomis;
  • renkantis laidą arba vielą aptvarui reikia įvertinti aptvaro ilgį, generatoriaus stiprumą bei ganomų gyvulių rūšį. Dažnai renkantis geresnę, mažesnės varžos vielą, laidą ar juostą, galima sutaupyti parenkant aptvarui pigesnį mažesnio galingumo generatorių.
  • Neužmirškite suplanuoti aptvaro vartų, įžeminimo, jungčių laidui. Kilnojamam aptvarui prireiks ritės laidui susukti.

Elektrinio impulso generatorių gamintojai nuolat diegia naujas technologijas, didinančias elektrinio aptvaro saugumą ir lengvinančias priežiūrą. BiPulsatronic technologija Lacme gaminiuose išskaido elektros impulsą į keleta vienas po kito sekančių impulsų seką, tai sumažina skausmą ir pavojų sveikatai kai gyvūnas ar žmogus prisiliečia prie aptvaro. „Ultra žemos varžos" technologija Lacme Ubison generatoriuose išlaiko reikiamą įtampą net kai ypač gausi vegetacija (žolė, krūmai liečia aptvaro laidą). Generatorių maitinimui įmonė siūlo saulės baterijas, jos ganiavos sezono metu pilnai aprūpina energija net galingiausius generatorius. Šių metų naujovė AKO (Vokietija) generatoriai su įdiegta navigacijos sistema GPS. Sistema leidžia nustatyti generatoriaus koordinates Google Maps žemėlapyje, informuoja apie prietaiso pajudėjimą iš vietos. Ši naujovė gali apsaugoti nuo generatoriaus vagystės. AKO GSM prietaisų dėka, naudojant mobilų telefoną, galima valdyti (įjungti/ išjunti) generatorių, gauti informaciją apie aptvaro techninę būklę.

 

Algis Mačiukas


Kategorijos: Gyvulininkystė, paukštininkystė, žuvininkystė, bitininkystė, Gyvulininkystės įranga, Gyvulininkystė, Mėsiniai ir pieno ūkiai, galvijų, paukščių augintojai
Svarbu
Šunų ligos

Pagrindinės šunų ligos

Šunų ligos, šunų ligų simptomai, šunų ligų gydymas 

Pašarinės žolės auginimas

Pašarinės žolės auginimas

Geriausia pašarinė žolė, kaip auginti pašarinę žolę, dirvos žolynams paruošimas, pašarinės žolės tręšimas 

Trichineliozė

Trichineliozė

Trichineliozės simptomai, trichineliozės sukėlėjai, trichineliozės gydymas  

Ešerichijozė

Ešerichijozė

Ešerichijozės liga, galinti natūraliu būdu persiduoti iš gyvūnų žmogui  

Triušių auginimas

Triušių auginimas

Triušiai, kaip auginti triušius, triušių maitinimas, triušių ligos, triušių veislės, narvai triušiams 

Žolės siloso gamyba tranšėjose

Žolės siloso gamyba tranšėjose

Žolės paruošos siloso gamybai, žolės siloso gamybos technologija, technika ir įranga žolės silosui gaminti 

Pieno gamybos higiena

Pieno gamybos higiena

Pieno įrangos dezinfekavimas ir plovimas, tešmens valymas ir valymo priemonės,  

Pagrindiniai vėdinimo - vėsinimo sistemos uždaviniai paukštidėse

Vėdinimo ir vėsinimo sprendimai vištidėms

Vėdinimo - vėsinimo sistemos panaudojimas gali sukurti optimalų mikroklimatą paukštyne, sumažinti šilumos apkrovą paukščiams ir sumažinti jų gaišimą 

Karvidės statyba

Karvidės statyba ir įranga

Karvidės projektavimas, karvidžių tipai, fermos įranga, karvių šėrimo įranga, karvių melžimo įranga 

Žarnyno jersiniozė

Žarnyno jersiniozė

Žarnyno jersiniozė persiduoda iš kiaulių žmonėms  

Danielių auginimas

Danielių auginimo verslas

Kaip auginti danielius, ar apsimoka auginti danielius, danielių priežiūra, maitinimas 

Lynų mailius

Lynų auginimas

Kaip auginti lynus tvenkiniuose, kuo maitinti lynus, lynų mailius, lynų ligos 

Karpių auginimas

Karpių auginimas

Kaip tvenkiniuose auginti karpius, karpių priežiūra, karpių šėrimas, karpių ligos, karpių auginimo verslas 

Plačiakaktis

Plačiakakčių auginimas, kuo maitinasi plačiakakčiai, plačiakakčių mailius tvenkiniams, plačiakakčių mailiaus kaina  

Šinšila

Šinšilų auginimas

Kaip auginti šinšilas, šinšilos šėrimas, šinšilos ligos, šinšilų auginimo patalpos 

Teleskopiniai krautuvai

Nauji teleskopiniai krautuvai

Naujas teleskopinis krautuvas, teleskopinio krautuvo pasirinkimas, teleskopinio krautuvo dalys, NEW HOLLAND teleskopiniams krautuvams bei visai NEW HOLLAND statybinei technikai specialios finansavimo sąlygos. Palūkanos nuo 1,25%. 

pasiutligė

Pasiutligė

Kaip atpažinti pasiutusį gyvūną, vakcinacija nuo pasiutligės, kaip apsaugoti save ir augintinius nuo pasiutligės, kaip elgtis, jei įkando ar apdraskė nepažįstamas gyvūnas?  

Srutų talpyklos įrengimas

Srutų talpyklos įrengimas

Mėšlo ir srutų iš šalinimas iš fermos, mėšlo kaupimas ir mėšlo panaudojimas. 

Mikroelementai karvėms

Mikroelementai karvėms

Mikroelementų įtaka karvių reprodukcijai, produktyvumui ir sveikatingumui 

Mobilios melžimo aikštelės

Mobilios melžimo aikštelės

Mobili melžimo įranga sutaupo daug resursų prižiūrint ganomą karvių bandą 

Vištų auginimas

Vištų auginimas

Vištų auginimo sąlygos ir moderni vištidės įranga, vištų šėrimo įranga, vištidės projektavimas, vėdinimas, šildymas, apšvietimas  

Melžimo įranga

Melžimo įranga

Geriausios melžimo aikštelės, kokią melžimo įrangą rinktis, pieno melžimo robotai, pieno aušinimo talpos 

Gyvulių ganymas elektriniuose aptvaruose

Gyvulių ganymas elektriniuose aptvaruose

Elektrinis aptvaras gyvuliams, efektyviausi gyvulių ganymo būdai, perkeliami elektriniai piemenys 

Kiaulidės įrengimas

Kiaulidės įrengimas

Kiaulių auginimas, kiaulidės statyba ir įrengimas, kiaulių veisimas 

Laižomoji druska

Laižomoji druska

Druskos ir mineralų laižalai, laižomosios druskos poveikis primilžiams 

Sūrio gamyba

Sūrio gamyba

Sūrio gamybos įranga, sūrio gamybos technologija, kietojo, puskiečio, minkštojo sūrio gaminimo receptai. 

Toksoplazmoze

Toksoplazmozė

Toksoplazmozė, kaip užsikrečiama toksoplazmoze, toksoplazmozės gydymas  

Galvijų veislių kodai

Galvijų veislių kodai

Galvijų veislių klasifikatorius, galvijų veislių kodai ir veislės trumpinimas 

Europinių šamų auginimas

Europinių šamų auginimas

Europinio šamo veisimas, auginimas, maitinimas, europinių šamų mailius, tvenkinio įžuvinimas europiniais šamais 

Mastito gydymas

Mastito gydymas

Mastitas, karvių pieno liaukos uždegimas, mastyto profilaktika, nustatymas ir gydymas  

Aviliai bitėms

Geriausi aviliai bitėms

Bičių avilys, kaip išsirinkti avilį bitėms, kokie būna aviliai 

Geriausios žuvys tvenkiniams

Sodybos vandens telkinio įžuvinimas

Kaip įžuvintii tvenkinį? Mėgėjiško tvenkinio paruošimas įžuvinimui, žuvų parinkimas ir priežiūra 

Karpio ir karoso hibridas

Karpio ir karoso hibridas

Žuvys kurios tvenkinį apsaugo nuo uždumblėjimo 

Avių auginimas

Avių auginimas

Kaip auginti avis, tinkamiausios auginimui avių veislės, mėsinės avių veislės, avių priežiūra, bevilnės avys, avių maitinimas, avių ligos 

Patarimai pradedantiems bitininkams

Patarimai pradedantiems bitininkams

Ką būtina žinoti bitininkui mėgėjui. Įranga pradedančiam bitininkui. Pagrindinės bitininkavimo klaidos 

Temą atitinkančios įmonės

Lietuva


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 22

Žeimių k., Šiaulėnų apylinkės sen., Radviliškio r.
Mobilus: +370-616-08263, El. paštas: artojas@micro.lt

Atkočių k., Deltuvos sen., Ukmergės r.
Telefonas: +370-340-49396, El. paštas: atkociuagroservisas@info.lt

Perekšlių k., Smilgių sen., Panevėžio r.
Telefonas: +370-45-558638, +370-45-558611, El. paštas: pereksliai@erdves.lt

Vytauto g. 11, Plungės m., Plungės miesto sen., Plungės r.
Mobilus: +370-698-74611, El. paštas: jvasiliauskas@takas.lt

Kovelių k., Jūžintų sen., Rokiškio r.
Telefonas: +370-458-65248, El. paštas: audrupis@gmail.com

Smolensko g. 10, Vilnius
Telefonas: +370-5-2335340, El. paštas: info@agrowill.lt

Aukštadvario k., Ramygalos sen., Panevėžio r.
Telefonas: +370-45-592651, El. paštas: aukstadvaris@linasagro.lt
Žemės ūkio paskirties statinių projektavimas, statyba, renovacija.
Stanaičių k., Garliavos sen., Kauno r.
Telefonas: +370-37-552757, Mobilus: +370-614-88289, El. paštas: info@avastatyba.lt

Ažytėnų k., Krakių sen., Kėdainių r.
Telefonas: +370-347-42746, Mobilus: +370-687-53621, El. paštas: azytenuzub@erdves.lt

Ažulomio k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r.
Mobilus: +370-686-15876
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 22
1 2 3 4 5 6
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Vandens telkinių įžuvinimas
Vandens telkinių įžuvinimas

Žuvų veisimas, žuvų pardavimas auginimui

Mettler Toledo PDX Powercell skaitmeniniai svėrimo davikliai.
Automobilinės svarstyklės

Kombinuotos automobilinės svarstyklės, vienos ašies svars...

Svarstyklės kėlimo/krovimo įrenginiams

Svarstyklės padėklų autokrautuvams, svėrimo įranga kaušin...

Kraninės svarstyklės

Kraninės svarstyklės, dinamometrai

Oro šildytuvai žemės ūkiui ir ne tik - MASTER
Oro šildytuvai žemės ūkiui ir ne tik - MASTER

Šildytuvai žemės ūkio pastatams. Žemės ūkio pastatų šildy...

Gelžbetoninės konstrukcijos automobilinės svarstyklės
Automobilinės svarstyklės ūkiui

Nepakeičiamas pagalbininkas sverti kroviniams Jūsų ūkyje ...

Fermų vidaus įranga
Fermų vidaus įranga

AniLEDlight apšvietimas fermoms, JOURDAIN fermų vidaus įr...

Pieno išpilstymo automatai

Pieno išpilstymo automatas Brunimat KS650

Melžimo įrangos komponentai

Pulsatorius, kolektorius, nerūdijančio plieno kibirėlis, ...

1 2 3 4 5 6
Kaip auginti šilauoges

Kaip auginti šilauoges

Šilauogių auginimo filmas, kaip parinkti vietą šilauogėms, žemės mišinys šilauogėms, kaip sodinti šilauoges, šilauogių genėjimas ir priežiūra daugiau