Glifosato naudojimas

2018-09-05 11:53   Peržiūros : 721   Spausdinti


Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, jau ne vienerius metus diskutuojama dėl glifosato naudojimo. Diskusijos kilo, kai 2015 m. kovo 20 d. Tarptautinė vėžio organizacija paskelbė išvadas, kad augalų apsaugos produktai (toliau - AAP), į kurių sudėtį įeina glifosatas, gali sukelti vėžį. Europos maisto saugos agentūra, remdamasi Vokietijos atliktu vertinimu, pateikė išvadas, nurodančias, kad glifosatas nepasižymi kancerogeninėmis savybėmis. Šias išvadas patvirtino Europos cheminių medžiagų agentūra, atsakinga už veikliųjų medžiagų klasifikavimą.

Remdamasi vertinimo išvadomis, praeitų metų pabaigoje Europos Komisija leido dar penkerius metus naudoti glifosatą, tačiau šiai veikliajai medžiagai visoje ES skiriamas ypatingas dėmesys. Europos bendrijoje glifosatą leidžiama naudoti tik kaip herbicidą - t.y. tik piktžolėms naikinti.

Šiuo metu Lietuvoje profesionaliajam naudojimui yra registruoti 27 AAP, savo sudėtyje turintys glifosato (herbicidai) ir 10 - neprofesionaliajam naudojimui. Daugelio Lietuvoje registruotų herbicidų, sudėtyje turinčių glifosato, paskirtis - naikinti daugiametes ir vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles prieš derliaus nuėmimą javų, žirnių, linų, žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose, laukuose po derliaus nuėmimo, pūdymuose bei vaismedžių pomedžiuose, miškuose ir ne žemės ūkio paskirties plotuose.

Už AAP registravimą ir kontrolę atsakinga Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Augalininkystės tarnyba) kasmet nuo ankstyvo pavasario iki pat vėlyvo rudens atlieka AAP naudotojų planinius ir neplaninius (pagal gautus skundus, pranešimus ar iš kitų institucijų gautą informaciją) patikrinimus. 2017 metais buvo atlikta 2675 patikrinimų, iš kurių 144 buvo neplaniniai, ir nustatyta 319 pažeidėjų. Šiais metais iki rugpjūčio 1 patikrinti 1274 AAP naudotojai, iš kurių 53 neplaniniai. Patikrinimų metu nustatyti 237 pažeidėjai.

Nuo 2016 m. Augalininkystės tarnyba stebi glifosato turinčių herbicidų naudojimą  javuose ir kituose pasėliuose prieš derliaus nuėmimą. 2016 m. buvo nustatyta 20 tokiais AAP purkštų laukų, tačiau jie visi buvo nukulti praėjus nustatytam karenciniam laikotarpiui, t. y. nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų. 2017 m. užfiksuoti 36 glifosatų naudojimo atvejai, iš kurių 3-is atvejais buvo pažeisti glifosato naudojimo reikalavimai. Šiųmetinės stebėsenos metu nustatyta 30  glifosatų purškimo atvejų, tačiau šių laukų derlius buvo nukultas išlaukus reikiamą laikotarpį nepažeidžiant nustatytų reikalavimų.

Nuo 2017 m. Augalininkystės tarnyba taip pat vykdo tikslinę grikių pasėlių stebėseną prieš derliaus nuėmimą siekdama nustatyti, ar juose nėra neleistinai naudojami AAP. Primename, kad grikių pasėliams apdoroti Lietuvoje nėra registruota jokių AAP, todėl jų naudoti negalima. Siekiant nustatyti grikių purškimo atvejus, pernai buvo apžiūrėti 3037 ūkio subjektų grikių pasėliai ir buvo nustatyti 9 atvejai, kai grikiai buvo neleistinai purškiami veikliosios medžiagos glifosatoturinčiais AAP. Visiems nustatytiems pažeidėjams skirtos baudos, taip pat informacija perduota Nacionalinei mokėjimo agentūrai bei pagal kompetenciją Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ir VšĮ „Ekoagros".

Šiais metais Augalininkystės tarnybos specialistai vėl pradeda vykdyti tikslinius grikių augintojų patikrinimus prieš nuimant grikių derlių. Kilus įtarimams dėl neleistino AAP panaudojimo ir jeigu ūkininkas  nepripažįsta įtariamo pažeidimo, gali būti imami ėminiai siekiant įsitikinti ar grikiai buvo apdoroti AAP. Nustačius AAP panaudojimo faktą, grikių augintojui būtų skiriama bauda ir jam taip pat tektų sumokėti už laboratorinius tyrimus. Be to, informacija apie nustatytus pažeidėjus teikiama Nacionalinei mokėjimo agentūrai bei pagal kompetenciją Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai bei VšĮ „Ekoagros". Augalininkystės tarnyba taip pat aktyviai reaguoja į visus visuomenės pranešimus apie įtariamus pažeidimus.

Kadangi veikliosios medžiagos glifosato turintys herbicidai taip pat naudojami ir ne žemės ūkio paskirties plotuose, atkreipiame dėmesį, kad mėgėjų sodų žemės sklypuose, sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypuose, rekreaciniuose žemės sklypuose ir teritorijose, komercinės paskirties objektų, daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijose nepageidaujamą augaliją galima naikinanti tik neprofesionaliajam naudojimui skirtais glifosatoveikliosios medžiagos turinčiais herbicidais. Be to, apdorojant šiuos plotus AAP, tarp jų ir glifosato veikliosios medžiagos turinčiais herbicidais, būtina ne vėliau kaip prieš dvi kalendorines dienas iki planuojamo purškimo informuoti visuomenę ir ne vėliau kaip dvi valandos iki būsimo purškimo planuojamas purkšti vietas ar sklypus paženklinti tokiu būdu ir tokia įspėjamąja informacija ir, kaip nurodyta Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

Taip pat norime priminti, kad AAP registravimas yra labai griežtai reglamentuotas. Todėl visi šiuo metu Lietuvoje registruoti AAP, jeigu jie yra naudojami pagal paskirtį, laikantis naudojimo reglamento, naudojant saugos priemones, kurios yra surašytos etiketėje, yra saugūs tiek žmogui, tiek aplinkai. Tinkamai panaudojus AAP, susidarę veikliųjų medžiagų likučiai neviršija Europos Sąjungoje nustatytų didžiausių leistinų koncentracijų.

Raginame glifosato naudotojus elgtis itin atsakingai. Augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų klausimais galima pasikonsultuoti telefonu (8 5) 275 41 82, arba galite kreiptis el. paštu info@vatzum.lt.

Visuomenę kviečiame nebūti abejinga bei pranešti apie pastebėtus galimus augalų apsaugos produktų naudojimo pažeidimus  Augalininkystės tarnybos regioniniams skyriams, kurių kontaktus pagal aptarnaujamas zonas galima rasti Augalininkystės tarnybos interneto tinklapyje www.vatzum.lt arba kreiptis į centrinį Augalininkystės tarnybos biurą Ozo g. 4A, tel. +370 (5) 2375631, faks. +370 (5) 2730233, el. paštas info@vatzum.lt.

 

VATZUM.LT inf


Kategorijos: Trąšos, augalų priežiūros ir auginimo priemonės
Javinio lapinio pjūklelio lerva

Vasarinių kviečių ligos ir kenkėjai

Kaip atpažinti svarbiausius vasarinių kviečių kenksmingus organizmus ir kokias aktyvias apsaugos priemones būtina  

Pažeistas maro bulvės gumbas

Bulvių ligos ir kenkėjai

Kaip atpažinti ir kovoti su bulvių ligomis bei kenkėjais. 

Dulkačiosiomis kūlėmis sergantys miežiai

Vasarinių miežių ligos ir kenkėjai

Kaip atpažinti ir kovoti su vasarinių miežių ligomis ir kenkėjais 

Dirva

Ištirtos mineralinio azoto atsargos dirvožemyje

Mineralinio azoto stebėsenos tyrimų rezultatai leidžia įvertinti po vasaros sezono augalams likusias lengvai įsavinamo azoto atsargas ir numatyti, kiek jų gali likti pavasarį atsinaujinančiai augalų vegetacijai 

Dirvos kalkinimas

Dirvos kalkinimas - kada, kuo ir kodėl

Kodėl rūgštėja dirvos, koks yra optimaliausias pH skirtingiems augalams, kaip šį rodiklį nustatyti ir kokiu būdu bei kokiomis priemonėmis mažinti dirvos rūgštingumą.  

Vaisių puvinys

Vaisių puvinys

Vaisių puvinys, vaisių puvinio išnaikinimas, apsauga nuo vaisių puvinio  

Žieminių kviečių tręšimas

Žieminių kviečių tręšimas

Žieminių kviečių sėja ir rudeninis tręšimas. Pavasarinis kviečių tręšimas. 

Žmogaus delne telpa apie 30 g trąšų

Rudeninis vaismedžių ir kitų sodo augalų tręšimas

Kokias trąšas naudoti rudenį? Kaip atpažinti, kokių trąšų trūksta augalams? 

Aviečių tręšimas

Kokios trąšos reikalingos avietėms, tręšimo normos, požymiai rodantys mineralinių trašų trūkumą avietėms. 

Slyvinis vaisėdis

Slyvų ligos ir kenkėjai

Kodėl nusilpsta slyvų vaismedžių imunitetas ir kaip jį stiprinti, kokios yra slyvų ligos ir kenkėjai bei kaip juos atpažinti ir kontroliuoti. 

superfosfatas

Fosforo trąšos

Fosforo trąšų rūšys, kaip ir kada tręšti fosforo trąšomis. 

Vaismežių purškimas

Vaismedžių ligos ir kenkėjai

Kas silpnina vaismedžių atsparumą nepalankiems aplinkos veiksniams? Prevencinės bei kovos priemonės su ligomis ir kenkėjais. 

braškyno priežiūra

Braškyno priežiūra nuėmus derlių

Piktžolių braškyne naikinimas, braškyno paruošimas žiemojimui, braškių tręšimas prieš žiemą, braškyno apsauga nuo kenkėjų ir ligų 

Kekerinis puvinys (pilkasis puvinys)

Pomidorų ligos ir kenkėjai

Kaip atpažinti svarbiausias pomidorų ligas ir kenksmingus organizmus bei kokias aktyvias apsaugos priemones būtina naudoti 

Grambuolių naikinimas

Grambuolių lervų ir kurklių naikinimas nematodais

Kaip išnaikinti grambuolių lervas ir kurklius? 

Skruzdžių naikinimas

Skruzdžių naikinimas

Patikimos skruzdėlių kontrolės priemonės ir kaip jomis naudotis 

Herbicidai daugiametėms piktžolėms

Piktžolių naikinimas herbicidais

Kaip išvengti ravėjimo ir išnaikinti piktžoles herbicidais? Praktinė herbicidų naudojimo patirtis.  

Dirvožemio rūgštingumas

Dirvožemio rūgštingumas

Dirvožemio rūgštingumo (pH) nustatymas. Priemonės dirvos rūgštingumui keisti 

Auksaakė amarų naikinimui

Amarų naikinimas

Amarų daroma žala. Kovos su amarais metodai. Ekologiškos amarų kontrolės priemonės 

Pirmas pavasarinis purškimas, kol neprabudę pumpurai

Pavasarinis vaismedžių purškimas

Pirmą kartą sodai purškiami anksti pavasarį, antrąjį kartą - prieš žydėjimą, trečiąjį kartą - jau po žydėjimo. Kai kurias priemones galima maišyti tarpusavyje bei vienu metu purkšti ir prieš ligas, ir kenkėjus, taip sutaupant laiko. 

Augimo reguliatorius rapsuose

Kada laikas naudoti augimo reguliatorius rapsuose pavasarį?

Ūkininkams pavasarį prireiks žymiai daugiau sąnaudų, nes teks gausiai tręšti per šiltą žiemą jėgas išeikvojusius augalus, daugiau purkšti nuo ligų, piktžolių bei suspėti tinkamu laiku panaudoti augalų augimo reguliatorius. 

Bakterinė degligė

Kriaušių ligos ir kenkėjai

Kaip didinti kriaušių atsparumą, atpažinti svarbiausias kriaušių ligas ir kenkėjus bei kokiomis aktyviomis apsaugos priemonėmis būtina naudotis. 

Amarai

Kukurūzų ligos ir kenkėjai

Kaip atpažinti tam tikrą kukurūzų ligą ir kenkėjus, kad vėliau nenukentėtų visas pasėlis 

Svarbu žinoti tręšiamųjų produktų naudotojams

Pagrindiniai reikalavimai, reglamentuojantys TP naudojimą 

dobilai

Žalioji trąša

Žaliosiomis trąšomis, arba sideratais, vadinami augalai, kurie specialiai auginami ir užkasami į dirvą, kad ją patręštų.  

Varpų fuzariozė

Žieminių kviečių ligos ir kenkėjai

Kaip atpažinti svarbiausius žieminių kviečių kenksmingus organizmus ir kokias aktyvias apsaugos priemones būtina naudoti  

Kompleksinės NPK trąšos šparagams

Kompleksinės NPK trąšos

Geriausios kompleksinės NPK trąšos, NPK normos skaičiavimas augalams. 

granuliuotas pauksciu meslas

Granuliuotos paukščių mėšlo trąšos

Mėšlas - labai vertinga ir natūrali trąša, tačiau jo forma nepatogi žemdirbystėje. 

Kalio chloridas

Kalio trąšos

Augalų atsparumas sausrai, šalčiui, ligoms, skonis, saldumas ir augumas priklauso nuo kalio trąšų. 

rapsų sklerotinis puvinys

Rapsų apsauga nuo sklerotinio puvinio

Apsauga nuo sklerotinio puvinio, viena svarbiausių užduočių rapsų pasėliuose.  

Piktzoes javuose

Piktžolės javuose ir jų žala

Atsparumo herbicidams grėsmė nuolat auga, atsiranda kai kuriuose ūkiuose laukų, kur visiškai negalima auginti vienos ar kitos rūšies augalų, dėl to, kad tai agrocenozei būdingos piktžolės tapo atsparios herbicidams. 

Žieminių rapsų augimo reguliavimas

Žieminių rapsų augimo reguliavimas pavasarį

Taigi, kas yra augimo reguliatoriai ir kodėl prie jau gamtos sukurtų reikalinga naudoti sintetinius augimo reguliatorius? 

miežiai

Salyklinių miežių auginimas

Salyklo gamybos pajėgumų plėtra Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse atvėrė naujas perspektyvas mūsų šalies miežių augintojams, kurie pastaraisiais metais padarę didžiulę pažangą gali sėkmingai konkuruoti vietos ir užsienio rinkose. 

Patvirtinta inovatyvaus BASF fungicido Revysol® registracija Europoje

Patvirtinta inovatyvaus BASF fungicido Revysol® registracija Europoje

Revysol® itin veiksmingas nuo svarbiausių augalų ligų, tokių kaip: kviečių lapų septoriozė, rūdys, miežių ramularija ir kt. 

Beicuota s4kla

Pigiausia apsauga nuo ligų - tinkamo beico pasirinkimas

Kaip išsirinkti beicą? Kaip tinkamai paruošti ir kokybiškai beicuoti sėklą. 

Temą atitinkančios įmonės


1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12

Kepyklos g. 17, Alytus
Telefonas: +370-315-55971, Mobilus: +370-612-61111, El. paštas: info@lankava.lt

Juodkiškio g. 50, Kėdainiai
Telefonas: +370-347-66483, El. paštas: info@lifosa.com

A. Mapu g. 3-7, Kaunas
Telefonas: +370-37-203322, El. paštas: liprama@inbox.lt

Savanorių pr. 79, Kaunas
Telefonas: +370-37-211837 , El. paštas: info@litkoop.lt

Savanorių pr. 173, Vilnius
Telefonas: +370-5-2361600, El. paštas: office@litagra.lt

Savanorių pr. 173, Vilnius
Telefonas: +370-5-2361600, El. paštas: office@litagra.lt

Piliakalnio 68, Nemenčinė
Telefonas: +370-5-2726727, El. paštas: info@mkds.lt

Aušros al. 68, Šiauliai
Telefonas: +370-41-595524, El. paštas: info@nutrilita.com

Jonavos g. 204a, Kaunas
Telefonas: +370-37-330069, Mobilus: +370-614-32110, El. paštas: info@nsb.lt

Kniaudiškių g. 162, Panevėžys
Telefonas: +370-45-420206, El. paštas: info@oilseeds.lt
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Braškių trąšos
Trąšos braškėms

Pavasarinės ir rudeninės trąšos braškėms, kaip tręšti bra...

Žieminiai hibridiniai miežiai "Zzoom": augintojų nuomonė ir patirtis

Zzoom miežių atsiliepimai, hibridinių miežių privalumai

Šilauogių tręšimas vazonuose
Trąšos šilauogėms

Šilauogių tręšimas, šilauogėms reikalingos trąšos, ilgala...

Bio trąšos pomidorams

Pomidorų tręšimas bio trąšomis

Ilgo veikimo trąšos pomidorams su avies vilna 750g

Pomidorų trąšos, tręšimas su avies vilna

Bio trąšos daržovėms ir vaisiams

Daržovių ir vaisių trąšos

3
Pomidorų sėklos ir substratas pomidorams

Daržovių sėklos, daržovių substratas

1 2 3 4 5