Granuliuotos paukščių mėšlo trąšos

2023-05-17 18:10   Peržiūros : 26939   Spausdinti


Granuliuotos paukščių mėšlo trąšosVerslo veiklos sistema, nukreipta patenkinti paukštienos ir kiaušinių paklausą rinkoje, ne tik kad plečia esamus, bet ir steigia naujus paukštynus. Su tuo neišvengiamai susidaro vis didesni įvairių paukščių šviežio mėšlo rūšių kiekiai. Bet koks ūkininkas patvirtins, kad mėšlas - labai vertinga ir natūrali trąša, tačiau jo forma nepatogi žemdirbystėje. Naudingosios mėšlo savybės skatina mokslininkus pasukti galvą, kaip jas panaudoti, atsikratant trūkumų. Jau praeito šimtmečio pabaigoje atsirado granuliuotos organinės trąšos, t. y. perdirbtas ir biologiškai praturtintas sausas granuliuotas mėšlas. Tokias trąšas yra patogiau naudoti, jos neskleidžia nemalonaus kvapo, neturi patogenų, o jų sudėtis gerai žinoma. Mokslininkų yra nustatyta, kad tręšti žemės ūkio augalų šviežiu mėšlu negalima, nes jame esantis amoniakinis azotas nudegina augalų šaknis, ir augalai žūva arba labai išretėja, todėl toliau auginti tokį pasėlį yra ekonomiškai nuostolinga. Siekiant išspręsti šią problemą yra kuriamos mėšlo granuliavimo technologijos. Vakarų Europoje mėšlo granuliavimo technologija naudojama jau seniai, tuo tarpu, Lietuvoje - tik prieš keletą metų. Prieš granuliuojant paukščių mėšlas yra džiovinamas, smulkinamas ir po to suspaudžiamas į granules. Tokiose granulėse yra kelis kartus mažiau vandens, negu šviežiame mėšle, o sausųjų medžiagų kiekis jose priklauso nuo gamybos technologijos.

Paukščių mėšlo granuliavimo technologija yra žymiai pranašesnė už mėšlo kompostavimą. Be to, granuliuotą paukščių mėšlą galima panaudoti kitų organinių trąšų kūrimui ir gamybai, tačiau svarbiausia, kad šiose granuliuotose trąšose yra labai daug organinės medžiagos - net 50-75 proc. Tai reiškia, kad įterpus vieną toną granuliuotų organinių trąšų, kurios turi 70 proc. organinių medžiagų, į dirvą įterpiama maždaug 350 kg/ha organinės anglies ir taip atkuriamas metinis humuso balansas dirvožemyje auginant javus, rapsus, kukurūzus. Jei į hektarą įterpiama 2 t tokių trąšų, tai atstatomas humuso balansas dirvožemyje auginant bulves, runkelius, šakniavaisines ir kopūstines daržoves.

 

Paukščių mėšlo granulių gamybos technologija

Paukščių mėšlas yra vertinga organinė trąša, bet dėl mineralinio azoto, o ypatingai dėl amoniakinio azoto didelio kiekio paukščių mėšle, naudojant jį šviežią augalų tręšimui, galima patirti ženklių nuostolių. Lietuvoje amoniakinio azoto sumažinimui paukščių mėšle naudojami įvairūs būdai. Vienas jų - kai mėšlas laikomas ilgesnį laiką mėšlidėse ar išvežamas į laukus ir ten sukraunamas į krūvas. Mėšlas palaikomas tam tikrą laiką ir tik tuomet juo tręšiami žemės ūkio augalai. Kitas svarbus būdas yra paukščių mėšlo kompostavimas. Kompostuoti galima įvairiomis technologijomis.

Yra keletas technologijų, kurias galima naudoti kompostuojant paukščių mėšlą. Iki šiol paukščių mėšlas buvo laikomas mėšlidėse. Pagal Nitratų direktyvą mėšlą mėšlidėse buvo galima laikyti iki metų (12 mėn). Mėšlidės būdavo užpildomos pusiau skystu ar kraikiniu mėšlu, kuris būdavo uždengiamas 10-20 cm durpių, pjuvenų ar kitos medžiagos sluoksniu. Vykstant natūraliam kompostavimuisi procesas užtrukdavo gan ilgai, bet jo pasekoje buvo sunaikinami patogeniniai mikroorganizmai, musių ir helmintų kiaušinėliai ir lervos. Paukščių mėšlo laikymo trukmė turi esminę įtaką jo cheminei sudėčiai, tačiau, vadovaujantis Nitratų direktyva, po 12 mėn. jis turi būti panaudotas augalų auginime ir dirvos savybių gerinime.

Vienas iš efektyvesnių paukščių mėšlo perdirbimo būdų yra jo biofermentavimas. Biofermentatorių yra labai įvairių konstrukcijų (dažniausiai pailgos formos, horizontalios, besisukančios didelės talpos). Besisukantis biofermentatorius - tai plieninis tuščiaviduris, ilgas, lėtai aplink savo ašį besisukantis vamzdis. Jo ilgis gali siekti 60 m, diametras - iki 4 m, sienelių storis - net keli centimetrai. Viename gale organinės atliekos pakraunamos, pastoviai maišomos, aeruojamos ir lėtai slenka pirmyn. Savo konstrukcija besisukantis biofermentatorius labai panašus į cemento rotacinę krosnį. Netgi gamintojai dažnai būna tie patys. Biofermentatoriuose automatiškai reguliuojama temperatūra, atliekų judėjimo greitis, aeracija, drėkinimas. Procesams suaktyvinti taip pat gali būti naudojami inokuliantai ir mineraliniai priedai. Dažnai automatizuota būna ir pradinė atliekų paruošimo (rūšiavimo, smulkinimo, maišymo, drėgmės sureguliavimo) stadija. Kadangi naudojama uždara sistema, nesunkiai išsprendžiama kvapų ir filtrato problema - išsiskiriančios dujos renkamos ir valomos biofiltruose.

Iš kompostuoto ar biofermentuoto mėšlo yra gaminamos įvairios skystos, birios ar granuliuotos trąšos.

Granuliuoto paukščių mėšlo gamyba
Paukščių mėšlo perdirbimo ir įvairių paukščių mėšlo trąšų gamybos schema

Granuliuotų paukščių mėšlo trąšų naudojimas

Šiuo metu yra taikomos intensyvios žemės ūkio kultūrų auginimo technologijos, siekiant užauginti aukštą ir kokybišką derlių. Tačiau dėl intensyvios žemdirbystės susiduriama su problema, kurios pasekmės gali būti sunkiai įveikiamos. Dėl netinkamos sėjomainos ar visiško jos nebuvimo, intensyvaus žemės dirbimo ir mineralinių trąšų bei augalų apsaugos priemonių naudojimo dirvožemyje mažėja organinių medžiagų, blogėja jo sudėtis. Taip palaipsniui prarandame dirvožemio struktūrą. Toks dirvožemis turi mažesnį drėgmės imlumą, pablogėja jo šiluminės savybės, mažiau jame mainų katijonų, daugiau kaupiasi judrūs sunkieji metalai bei toksinės medžiagos. Kinta ir dirvožemio mikroorganizmai bei jų sudėtis, mažėja svarbiausių dirvožemio fermentų, labai reikalingų dar nesuirusių augalų liekanų mineralizacijai.

Žemdirbių seniai išbandytas ir patikrintas būdas atkurti dirvožemyje organines medžiagas yra mėšlas: jis veikia lėtai, o poveikis jaučiamas 3-4 metus. Daugiausia maisto medžiagų turi paukščių mėšlas, mažiau - kiaulių ir galvijų. Šiuo atveju technologiškai greitas sprendimo būdas yra paukščių mėšlo granulių naudojimas.

Aleksandro Stulginskio universitete atlikti moksliniai tyrimai, kurių tikslas buvo įvertinti Friendly Poop trąšų gamybos technologiją, trąšų cheminę sudėtį, jų fizikinių savybių, fitoksiškumo, maisto medžiagų atsipalaidavimo iš granulių bei lokalaus trąšų įterpimo įtaką žemės ūkio augalams. Tyrimų metu buvo nustatyta, kad šios trąšos yra rūgštokos reakcijos (ph 5,8), tačiau dirvos nerūgština. Granulėse sausųjų medžiagų nustatyta 90,61 proc., o tai reiškia, kad jų drėgnumas yra tik 9,39 proc. Tokio drėgnumo granules galima saugoti ilgesnį laiką. Granulėse yra labai gausu organinių medžiagų (82,02 proc.) ir labai gausu organinės anglies - 41,66 proc. Granuliuotos trąšos yra turtingos azotu, fosforu ir kaliu - atitinkamai 4,61, 1,19 ir 2,32 proc. Trąšose gausu kalcio, magnio ir sieros. Azoto ir anglies santykis yra per mažas greitesnei granuliuotų trąšų organinių medžiagų biodegradacijai dirvožemyje. Šių trąšų veikimas yra gerokai ilgesnis. Trąšose yra nemažai huminių rūgščių, geras jų santykis su fulvo rūgštimis. Dirvoje joms drėkstant ir yrant atpalaiduojamos maisto medžiagas, kurios ir atkuria dirvožemio organines medžiagas. Granulių dydis būna įvairus, tačiau paprastai gaminamos tokios granulės, kurias galima išberti su mineralinių trąšų barstytuvais. Išbarstant granules mechanizuotu būdu jų norma grūdinėms kultūroms yra 1,5-2,0 t/ha, daržovėms - 1,0-1,5 t/ha.

Šių granulių veiksmingumą patikrino ASU bandomojo ūkio laukuose atlikti tikslieji bandymai. Gauti rezultatai parodė, kad natūralus produktas iš paukščių mėšlo yra beveik toks pat veiksmingas, o kai kuriose srityse net lenkia chemijos gamybos trąšas.

Granuliuotos paukščių mėšlas

Atlikus tyrimus nustatyta, kad granuliuotos trąšos turi esminę įtaką vasarinių miežių grūdų derlingumui, taip pat daro didelę įtaką vasarinių kviečių grūdų cheminės sudėties rodikliams.

Bandymų metu trąšos buvo įterptos lokaliai su augalų sėklomis. Neigiamo poveikio laboratorinių tyrimų metu nepastebėta. Tik maksimaliai tirta 5,0 t ha-1 norma sumažino žaliosios masės derlių, palyginti su 2,5 t ha-1 norma. Lokalaus įterpimo norma turėtų būti ne didesnė nei 1,5 t ha-1.

Paskutiniu metu Agroekologijos centre mokslininkai atliko labai daug tyrimų su paukščių mėšlo granulėmis. Bandymų metu buvo atliekami granuliuotų organinių trąšų fitotoksiškumo tyrimai. Tyrimų rezultatai leidžia teigti, kad paukščių mėšlo granulės nėra fitotoksiškos augalams.

Granuliuotos organinės trąšos ne tik kad puikiai atstato nualintas dirvas ir padidina derlių, tačiau puikiai tinka vaisių, daržovių, grūdinių kultūrų, uogų, vaiskrūmių, vaismedžių, vejų bei gėlių tręšimui. Tręšiant šiomis trąšomis augalai ne tik geriau augs, bet ir bus sveikesni.

 

Friendly Poop trąšų pagrindinės savybės:

 • - be cheminių priedų;
 • - be piktžolių sėklų ir ligų sukėlėjų;
 • - tinka mechanizuotam tręšimui;
 • - ilgalaikio veikimo trąša;
 • - gerai tirpsta vandenyje

 

Tręšimas paukščių mėšlu. Tręšiant granuliuotomis paukščių mėšlo trąšomis bei siekiant pagerinti dirvos gyvybingumą ir ją aprūpinti reikalingomis maisto medžiagomis, būtina laikytis tręšimo normų.

Rekomenduojamos tręšimo normos:

 • - daržovėms 100-200 g/m²;
 • - uogakrūmiams 800 g/vnt,;
 • - vaismedžiams 1000-1500 g/vnt.;
 • - dekoratyviniams augalams 300 g/m²;
 • - žolynams ir vejai 200 g/m²;
 • - laistymo būdu ištirpinti 1kg/10l vandens.

Šių trąšų panaudojime nėra sezoniškumo. Kadangi jos yra ilgalaikio veikimo, tai pagrindiniai tręšimai rekomenduojami sodinimo arba sėjos metu, o papildomi tręšimai (barstymo ar laistymo būdais) galimi ištisus metus. Tręšimas granuliuotomis paukščių mėšlo trąšomis skatina ne intensyvų augalų augimą, bet gerina dirvos gyvybingumą - humuso didėjimą. Didėjant jo kiekiui dirvoje, gerėja daugelis dirvožemio našumo rodiklių: fizikinės, cheminės, mikrobiologinės dirvožemio savybės bei drėgmės, oro, šilumos režimas, o kartu ir augalų derlius.

Ūkininkai, siekdami didesnio derliaus, didina mineralinių azoto trąšų normas, tačiau jos neretai lemia azoto perteklių dirvožemyje ir padidėjusią nitratų koncentraciją gruntiniuose ir paviršiniuose vandenyse. Be to, prasidėjus dirvožemio degradacijai, mažėja trąšų efektyvumas. Tuo tarpu granuliuoto paukščių mėšlo vartojimas būtų puiki alternatyva, nes jungia visus pozityvius organinio ir mineralinio tręšimo būdus, sutaupo laiką ir pinigus.

Tekstą parengė Algis Mačiukas


Kategorijos: Trąšos, augalų priežiūros ir auginimo priemonės
Svarbu
Bulvių kenkėjai

Bulvių ligos ir kenkėjai

Bulvių ligų požymiai, bulvių apsaugos priemonės, bulvių kenkėjai ir kontrolės bei naikinimo priemonės 

Žieminių kviečių ligos

Žieminių kviečių ligos ir kenkėjai

Žieminių kviečių ligų požymiai ir simptomai, žieminių kviečių kenkėjai. Priemonės nuo žieminių kviečių ligų ir kenkėjų 

Žieminių kviečių tręšimas

Žieminių kviečių tręšimas

Žieminių kviečių sėja ir rudeninis tręšimas. Pavasarinis kviečių tręšimas. 

Boro trąšos

Boro trąšos

Tręšimas boru per lapus, boro poveikis augalams, cukriniams runkeliams ir kviečiams, boro trąšų derinimas su kitais mikroelementais 

Pavasarinis vaismedžių purškimas

Pavasarinis vaismedžių purškimas

Kada pavasarį purškiami vaismedžiai, kuo pavasarį purkšti vaismedžius, pavasarinis purškimas nuo grybelių, ligų ir kenkėjų, fungicidų, insekticidų maišymas 

Pomidorų ligos

Pomidorų ligos ir kenkėjai

Kokios būna pomidorų ligos, pomidorų kenkėjai, kaip atpažinti pomidorų ligas, pomidorų apsaugos priemonės  

Rapsų ligos ir kenkėjai

Rapsų ligos ir kenkėjai

Kaip atpažinti svarbiausius rapsų kenksmingus organizmus ir kokias efektyvias apsaugos priemones būtina naudoti 

Braškyno priežiūra nuėmus derlių

Braškyno priežiūra nuėmus derlių

Braškių sutvarkymas po derliaus, , braškyno paruošimas žiemojimui, braškių tręšimas prieš žiemą, braškyno apsauga nuo kenkėjų ir ligų 

Pasėlių tręšimo ir purškimo įranga

Pagrindiniai tręšimo ir purškimo įrangos tipai, specifika, parengimas darbui, darbų sauga 

Smulkiosios rūdys

Fungicidai javams

Javus nuo ligų saugantys fungicidai, pagrindinės javų ligos ir jiems pritaikyti fungicidai  

Saugus pesticidų naudojimas

Saugus pesticidų naudojimas

Kaip saugiai naudoti pesticidus, saugus elgesys su pesticidais, pesticidų poveikis sveikatai 

Kaip išvengti javų išgulimo

Kaip išvengti javų išgulimo

Priemonės nuo javų išgulimo, kodėl išgula javai  

Granuliuotos paukščių mėšlo trąšos

Granuliuotos paukščių mėšlo trąšos

Tręšimas paukščių mėšlu, granuliuoto paukščių mėšlo naudojimas tręšimui 

Vaisių puvinys

Vaisių puvinys

Moniliozė, vaisių puvinio išnaikinimas, apsauga nuo vaisių puvinio  

Aviečių tręšimas

Aviečių tręšimas

Trąšos avietėms, kokios trąšos reikalingos avietėms, tręšimo normos, požymiai rodantys mineralinių trąšų trūkumą avietėms. 

Atmosferinį azotą fiksuojančios bakterijos

Atmosferinį azotą fiksuojančios bakterijos

Atmosferinį azotą fiksuojančių bakterijų panaudojimas, natūralus azotas augalams, azotines bakterijos javams ir kukurūzams. 

Kriaušių ligos

Kriaušių ligos ir kenkėjai

Kaip didinti kriaušių atsparumą, atpažinti svarbiausias kriaušių ligas ir kenkėjus bei kokiomis aktyviomis apsaugos priemonėmis būtina naudotis. 

Piktžolių naikinimas žieminiuose rapsuose

Žieminių rapsų herbicidai

Piktžolių naikinimas žieminiuose rapsuose. Herbicidai žieminiams rapsams. Žieminių rapsų apsauga, žieminių rapsų purškimas rudenį, žieminių rapsų apsauga nuo piktžolių. Herbicidai rapsams. 

Dirvožemio rūgštingumas

Dirvožemio rūgštingumas

Dirvožemio rūgštingumo (pH) nustatymas. Priemonės dirvos rūgštingumui keisti 

Šliužų naikinimas

Apsauga nuo šliužų ir sraigių

Šliužų ir sraigių naikinimas, priemonės nuo šliužų ir sraigių, biologinės priemonės nuo šliužų ir sraigių 

Vasarinių kviečių kenkėjai

Vasarinių kviečių ligos ir kenkėjai

Vasarinių kviečių apsauga nuo ligų ir kenkėjų, insekticidai ir fungicidai, apsaugos priemonės vasariniams kviečiams 

Piktžolių javuose naikinimas

Piktžolių javuose naikinimas

Herbicidai javams, vienskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimas javuose 

Vasarinių miežių ligos

Vasarinių miežių ligos ir kenkėjai

Kaip atpažinti ir kovoti su vasarinių miežių ligomis ir kenkėjais 

Piktzoliu naikinimas pupose

Piktžolių naikinimas pupose, apsauga nuo kenkėjų ir ligų

Pupų auginimas ir priežiūra, herbicidai pupoms, pupų ligos ir kenkėjai 

Grambuolių naikinimas

Grambuolių lervų ir kurklių naikinimas nematodais

Kaip išnaikinti karkvabalius, jų lervas ir kurklius? Nematodai karkvabalių ir kurklių naikinimui 

Azoto trašos, amonio salietra

Azoto trąšos

Azoto naudojimas tręšimui, azotinių trąšų tipai, pritaikymas, tręšimo azotu normos 

Dirvos kalkinimas

Dirvos kalkinimas

Dirvos rūgštingumas, kodėl rūgštėja dirvos, optimalus pH skirtingiems augalams, dolomitmilčių naudojimas dirvožemio rūgštingumui mažinti  

Slyvų ligos

Slyvų ligos ir kenkėjai

Kokios yra slyvų ligos ir kenkėjai bei kaip juos atpažint, slyvų kenkėjų ir ligų naikinimas,  

Žalioji trąša

Žalioji trąša

Kokias žalias trąšas pasirinkti, sideratinių augalų auginimas, užarimas, ką dirvožemiui duoda žalioji trąša  

Vaismedžių ligos

Vaismedžių ligos ir kenkėjai

Prevencinės, apsauginės priemonės su vaismedžių ligomis ir kenkėjais. Kas silpnina vaismedžių atsparumą nepalankiems aplinkos veiksniams? 

Fosforo trąšos

Fosforo trąšos

Fosforo trąšų rūšys, kaip ir kada tręšti fosforo trąšomis. 

Rudeninis vaismedžių tręšimas

Rudeninis vaismedžių tręšimas

Kuo vaismedžius ir vaiskrūmius tręšti rudenį, kaip atpažinti, kokių trąšų ir mikroelementų trūksta. 

NPK trašos

Kompleksinės NPK trąšos

Geriausios kompleksinės NPK trąšos, NPK normos skaičiavimas augalams. 

Kalio trąšos

Kalio trąšos

Tręšimas kaliu, kalio trąšų normos augalams, kalio trūkumo požymiai 

Baltuliai

Cukrinių runkelių ligos

Dėl ligų prarasdami lapus, cukriniai runkeliai stengiasi išsiauginti naujus, tačiau tam sunaudoja šakniavaisiuose kaupiamas atsargines maisto medžiagas 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 11
Augalų priežiūra, auginimo priemonės, sėklos, sodinukai, beicai, fungicidai, herbicidai, insekticidai
Gynėjų g. 16, Vilnius
Telefonas: +370-5-2420017
Prekyba olandiškais šaldytais braškių daigais (Frigo, Henselmans). Šilauogių sodinukai, spanguolių sodinukai. Trąšos braškėms, trąšos spanguolėms, trąšos šilauogėms, trąšos gėlėms, trąšos pomidorams, trąšos agurkams. Agro plėvelė. Smidrų sodinamoji medžiaga ir kt.
Vilmanto Dilkos ūkis, UAB Modernus Ūkis, Lietuva
Mobilus: +370-657-73907, +370-643-99636, El. paštas: vilme75@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 11
agronomas Aidas Liudžius Kaip sumažinti dirvos rūgštingumą?

Dirvos kalkinimas, dirvos rūgštingumo mažinimas, kaip nustatyti pH

daugiau
Ko imtis norint atstatyti dirvą ekologiniame ūkyje?

Atsako UAB Kustodija agronomė konsultantė Lina Drulienė

daugiau
Vytautas Kodėl svarbu įvertinti pesticidų žalą aplinkai?

Atsako UAB „Kustodija“ direktorius dr. Vytautas Rauckis

daugiau
Kas tas Albit? Kur jo efektyvumo paslaptis?

Atsako UAB "Kustodija" pardavimų vadovas Raimondas Kosteckas

daugiau
1 2 3 4 5 6
Produktai
Mikrobiologinės trąšos - naudingi dirvožemio grybai ir bakterijos

Mikrobiologinės trąšos Naudingi dirvožemio grybai ir bak...

Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Braškių trąšos
Trąšos braškėms

Pavasarinės ir rudeninės trąšos braškėms, kaip tręšti bra...

Žieminiai hibridiniai miežiai "Zzoom": augintojų nuomonė ir patirtis

Zzoom miežių atsiliepimai, hibridinių miežių privalumai

Trąšos šilauogėms
Trąšos šilauogėms

Šilauogių tręšimas, šilauogėms reikalingos trąšos, ilgala...

Bio trąšos pomidorams

Pomidorų tręšimas bio trąšomis

Ilgo veikimo trąšos pomidorams su avies vilna 750g

Pomidorų trąšos, tręšimas su avies vilna

Bio trąšos daržovėms ir vaisiams

Daržovių ir vaisių trąšos

1 2 3 4 5 6
Kaip auginti šilauoges

Kaip auginti šilauoges

Šilauogių auginimo filmas, kaip parinkti vietą šilauogėms, žemės mišinys šilauogėms, kaip sodinti šilauoges, šilauogių genėjimas ir priežiūra daugiau