Granuliuotos paukščių mėšlo trąšos

2018-08-22 18:10   Peržiūros : 7041   Spausdinti


granuliuotas pauksciu meslasVerslo veiklos sistema, nukreipta patenkinti paukštienos ir kiaušinių paklausą rinkoje, ne tik kad plečia esamus, bet ir steigia naujus paukštynus. Su tuo neišvengiamai susidaro vis didesni įvairių paukščių šviežio mėšlo rūšių kiekiai. Bet koks ūkininkas patvirtins, kad mėšlas - labai vertinga ir natūrali trąša, tačiau jo forma nepatogi žemdirbystėje. Naudingosios mėšlo savybės skatina mokslininkus pasukti galvą, kaip jas panaudoti, atsikratant trūkumų. Jau praeito šimtmečio pabaigoje atsirado granuliuotos organinės trąšos, t. y. perdirbtas ir biologiškai praturtintas sausas granuliuotas mėšlas. Tokias trąšas yra patogiau naudoti, jos neskleidžia nemalonaus kvapo, neturi patogenų, o jų sudėtis gerai žinoma. Mokslininkų yra nustatyta, kad tręšti žemės ūkio augalų šviežiu mėšlu negalima, nes jame esantis amoniakinis azotas nudegina augalų šaknis, ir augalai žūva arba labai išretėja, todėl toliau auginti tokį pasėlį yra ekonomiškai nuostolinga. Siekiant išspręsti šią problemą yra kuriamos mėšlo granuliavimo technologijos. Vakarų Europoje mėšlo granuliavimo technologija naudojama jau seniai, tuo tarpu, Lietuvoje - tik prieš keletą metų. Prieš granuliuojant paukščių mėšlas yra džiovinamas, smulkinamas ir po to suspaudžiamas į granules. Tokiose granulėse yra kelis kartus mažiau vandens, negu šviežiame mėšle, o sausųjų medžiagų kiekis jose priklauso nuo gamybos technologijos.

Paukščių mėšlo granuliavimo technologija yra žymiai pranašesnė už mėšlo kompostavimą. Be to, granuliuotą paukščių mėšlą galima panaudoti kitų organinių trąšų kūrimui ir gamybai, tačiau svarbiausia, kad šiose granuliuotose trąšose yra labai daug organinės medžiagos - net 50-75 proc. Tai reiškia, kad įterpus vieną toną granuliuotų organinių trąšų, kurios turi 70 proc. organinių medžiagų, į dirvą įterpiama maždaug 350 kg/ha organinės anglies ir taip atkuriamas metinis humuso balansas dirvožemyje auginant javus, rapsus, kukurūzus. Jei į hektarą įterpiama 2 t tokių trąšų, tai atstatomas humuso balansas dirvožemyje auginant bulves, runkelius, šakniavaisines ir kopūstines daržoves.

 

Paukščių mėšlo granulių gamybos technologija

Paukščių mėšlas yra vertinga organinė trąša, bet dėl mineralinio azoto, o ypatingai dėl amoniakinio azoto didelio kiekio paukščių mėšle, naudojant jį šviežią augalų tręšimui, galima patirti ženklių nuostolių. Lietuvoje amoniakinio azoto sumažinimui paukščių mėšle naudojami įvairūs būdai. Vienas jų - kai mėšlas laikomas ilgesnį laiką mėšlidėse ar išvežamas į laukus ir ten sukraunamas į krūvas. Mėšlas palaikomas tam tikrą laiką ir tik tuomet juo tręšiami žemės ūkio augalai. Kitas svarbus būdas yra paukščių mėšlo kompostavimas. Kompostuoti galima įvairiomis technologijomis.

Yra keletas technologijų, kurias galima naudoti kompostuojant paukščių mėšlą. Iki šiol paukščių mėšlas buvo laikomas mėšlidėse. Pagal Nitratų direktyvą mėšlą mėšlidėse buvo galima laikyti iki metų (12 mėn). Mėšlidės būdavo užpildomos pusiau skystu ar kraikiniu mėšlu, kuris būdavo uždengiamas 10-20 cm durpių, pjuvenų ar kitos medžiagos sluoksniu. Vykstant natūraliam kompostavimuisi procesas užtrukdavo gan ilgai, bet jo pasekoje buvo sunaikinami patogeniniai mikroorganizmai, musių ir helmintų kiaušinėliai ir lervos. Paukščių mėšlo laikymo trukmė turi esminę įtaką jo cheminei sudėčiai, tačiau, vadovaujantis Nitratų direktyva, po 12 mėn. jis turi būti panaudotas augalų auginime ir dirvos savybių gerinime.

Vienas iš efektyvesnių paukščių mėšlo perdirbimo būdų yra jo biofermentavimas. Biofermentatorių yra labai įvairių konstrukcijų (dažniausiai pailgos formos, horizontalios, besisukančios didelės talpos). Besisukantis biofermentatorius - tai plieninis tuščiaviduris, ilgas, lėtai aplink savo ašį besisukantis vamzdis. Jo ilgis gali siekti 60 m, diametras - iki 4 m, sienelių storis - net keli centimetrai. Viename gale organinės atliekos pakraunamos, pastoviai maišomos, aeruojamos ir lėtai slenka pirmyn. Savo konstrukcija besisukantis biofermentatorius labai panašus į cemento rotacinę krosnį. Netgi gamintojai dažnai būna tie patys. Biofermentatoriuose automatiškai reguliuojama temperatūra, atliekų judėjimo greitis, aeracija, drėkinimas. Procesams suaktyvinti taip pat gali būti naudojami inokuliantai ir mineraliniai priedai. Dažnai automatizuota būna ir pradinė atliekų paruošimo (rūšiavimo, smulkinimo, maišymo, drėgmės sureguliavimo) stadija. Kadangi naudojama uždara sistema, nesunkiai išsprendžiama kvapų ir filtrato problema - išsiskiriančios dujos renkamos ir valomos biofiltruose.

Iš kompostuoto ar biofermentuoto mėšlo yra gaminamos įvairios skystos, birios ar granuliuotos trąšos.


Paukščių mėšlo perdirbimo ir įvairių paukščių mėšlo trąšų gamybos schema

Granuliuotų trąšų naudojimas

Šiuo metu yra taikomos intensyvios žemės ūkio kultūrų auginimo technologijos, siekiant užauginti aukštą ir kokybišką derlių. Tačiau dėl intensyvios žemdirbystės susiduriama su problema, kurios pasekmės gali būti sunkiai įveikiamos. Dėl netinkamos sėjomainos ar visiško jos nebuvimo, intensyvaus žemės dirbimo ir mineralinių trąšų bei augalų apsaugos priemonių naudojimo dirvožemyje mažėja organinių medžiagų, blogėja jo sudėtis. Taip palaipsniui prarandame dirvožemio struktūrą. Toks dirvožemis turi mažesnį drėgmės imlumą, pablogėja jo šiluminės savybės, mažiau jame mainų katijonų, daugiau kaupiasi judrūs sunkieji metalai bei toksinės medžiagos. Kinta ir dirvožemio mikroorganizmai bei jų sudėtis, mažėja svarbiausių dirvožemio fermentų, labai reikalingų dar nesuirusių augalų liekanų mineralizacijai.

Žemdirbių seniai išbandytas ir patikrintas būdas atkurti dirvožemyje organines medžiagas yra mėšlas: jis veikia lėtai, o poveikis jaučiamas 3-4 metus. Daugiausia maisto medžiagų turi paukščių mėšlas, mažiau - kiaulių ir galvijų. Šiuo atveju technologiškai greitas sprendimo būdas yra paukščių mėšlo granulių naudojimas.

UAB "Bio Green" gamina natūralias granuliuotas vištų mėšlo trąšas Friendly Poop. Tai universalios trąšos, tinkamos daržovių, augalų, grūdinių kultūrų tręšimui tiek lauko sąlygomis, tiek šiltnamyje.

Aleksandro Stulginskio universitete atlikti moksliniai tyrimai, kurių tikslas buvo įvertinti Friendly Poop trąšų gamybos technologiją, trąšų cheminę sudėtį, jų fizikinių savybių, fitoksiškumo, maisto medžiagų atsipalaidavimo iš granulių bei lokalaus trąšų įterpimo įtaką žemės ūkio augalams. Tyrimų metu buvo nustatyta, kad šios trąšos yra rūgštokos reakcijos (ph 5,8), tačiau dirvos nerūgština. Granulėse sausųjų medžiagų nustatyta 90,61 proc., o tai reiškia, kad jų drėgnumas yra tik 9,39 proc. Tokio drėgnumo granules galima saugoti ilgesnį laiką. Granulėse yra labai gausu organinių medžiagų (82,02 proc.) ir labai gausu organinės anglies - 41,66 proc. Granuliuotos trąšos yra turtingos azotu, fosforu ir kaliu - atitinkamai 4,61, 1,19 ir 2,32 proc. Trąšose gausu kalcio, magnio ir sieros. Azoto ir anglies santykis yra per mažas greitesnei granuliuotų trąšų organinių medžiagų biodegradacijai dirvožemyje. Šių trąšų veikimas yra gerokai ilgesnis. Trąšose yra nemažai huminių rūgščių, geras jų santykis su fulvo rūgštimis. Dirvoje joms drėkstant ir yrant atpalaiduojamos maisto medžiagas, kurios ir atkuria dirvožemio organines medžiagas. Granulių dydis būna įvairus, tačiau paprastai gaminamos tokios granulės, kurias galima išberti su mineralinių trąšų barstytuvais. Išbarstant granules mechanizuotu būdu jų norma grūdinėms kultūroms yra 1,5-2,0 t/ha, daržovėms - 1,0-1,5 t/ha.

Šių granulių veiksmingumą patikrino ASU bandomojo ūkio laukuose atlikti tikslieji bandymai. Gauti rezultatai parodė, kad natūralus produktas iš paukščių mėšlo yra beveik toks pat veiksmingas, o kai kuriose srityse net lenkia chemijos gamybos trąšas.

Atlikus tyrimus nustatyta, kad granuliuotos trąšos turi esminę įtaką vasarinių miežių grūdų derlingumui, taip pat daro didelę įtaką vasarinių kviečių grūdų cheminės sudėties rodikliams.

 

Skirtingų Friendly Poop trąšų normų įtaka vasariniams miežiams

Variantai

Trąšų norma,

t ha-1

Vasarinių miežių augalų sudygimas, %

Žaliosios masės derlius, g

Santykinis derlius, lyginant su netręštais vasariniais miežiais, %

 

1,0

97,0

10,13

136,0

Friendly Poop

2,5

97,0

11,64

156,2

 

5,0

98,0

10,53

141,3

 

Bandymų metu Friendly Poop trąšos buvo įterptos lokaliai su augalų sėklomis. Neigiamo poveikio laboratorinių tyrimų metu nepastebėta. Tik maksimaliai tirta 5,0 t ha-1 norma sumažino žaliosios masės derlių, palyginti su 2,5 t ha-1 norma. Lokalaus įterpimo norma turėtų būti ne didesnė nei 1,5 t ha-1.

Paskutiniu metu Agroekologijos centre UAB "Bio Green" atliko labai daug tyrimų su paukščių mėšlo granulėmis. Bandymų metu buvo atliekami granuliuotų organinių trąšų fitotoksiškumo tyrimai. Tyrimų rezultatai leidžia teigti, kad paukščių mėšlo granulės nėra fitotoksiškos augalams.

Granuliuotos organinės trąšos ne tik kad puikiai atstato nualintas dirvas ir padidina derlių, tačiau puikiai tinka vaisių, daržovių, grūdinių kultūrų, uogų, vaiskrūmių, vaismedžių, vejų bei gėlių tręšimui. Tręšiant šiomis trąšomis augalai ne tik geriau augs, bet ir bus sveikesni.

 

Friendly Poop trąšų pagrindinės savybės:

 • - be cheminių priedų;
 • - be piktžolių sėklų ir ligų sukėlėjų;
 • - tinka mechanizuotam tręšimui;
 • - ilgalaikio veikimo trąša;
 • - gerai tirpsta vandenyje

 

Tręšimas. Tręšiant granuliuotomis paukščių mėšlo trąšomis bei siekiant pagerinti dirvos gyvybingumą ir ją aprūpinti reikalingomis maisto medžiagomis, būtina laikytis tręšimo normų.

Rekomenduojamos tręšimo normos:

 • - daržovėms 100-200 g/m²;
 • - uogakrūmiams 800 g/vnt,;
 • - vaismedžiams 1000-1500 g/vnt.;
 • - dekoratyviniams augalams 300 g/m²;
 • - žolynams ir vejai 200 g/m²;
 • - laistymo būdu ištirpinti 1kg/10l vandens.

Šių trąšų panaudojime nėra sezoniškumo. Kadangi jos yra ilgalaikio veikimo, tai pagrindiniai tręšimai rekomenduojami sodinimo arba sėjos metu, o papildomi tręšimai (barstymo ar laistymo būdais) galimi ištisus metus. Tręšimas granuliuotomis paukščių mėšlo trąšomis skatina ne intensyvų augalų augimą, bet gerina dirvos gyvybingumą - humuso didėjimą. Didėjant jo kiekiui dirvoje, gerėja daugelis dirvožemio našumo rodiklių: fizikinės, cheminės, mikrobiologinės dirvožemio savybės bei drėgmės, oro, šilumos režimas, o kartu ir augalų derlius.

Ūkininkai, siekdami didesnio derliaus, didina mineralinių azoto trąšų normas, tačiau jos neretai lemia azoto perteklių dirvožemyje ir padidėjusią nitratų koncentraciją gruntiniuose ir paviršiniuose vandenyse. Be to, prasidėjus dirvožemio degradacijai, mažėja trąšų efektyvumas. Tuo tarpu granuliuoto paukščių mėšlo vartojimas būtų puiki alternatyva, nes jungia visus pozityvius organinio ir mineralinio tręšimo būdus, sutaupo laiką ir pinigus.

Pagal UAB "Bio Green" medžiagą tekstą parengė Algis Mačiukas


Kategorijos: Trąšos, augalų priežiūros ir auginimo priemonės
Augimo reguliatoriaus veikimas

Žieminių rapsų augimo reguliatoriai

Kas yra augimo reguliatoriai ir kodėl prie gamtos sukurtų reikalinga naudoti sintetinius augimo reguliatorius?  

granuliuotas pauksciu meslas

Granuliuotos paukščių mėšlo trąšos

Mėšlas - labai vertinga ir natūrali trąša, tačiau jo forma nepatogi žemdirbystėje. 

Rapsai

Žieminių rapsų herbicidai

Piktžolių naikinimas žieminiuose rapsuose. Herbicidai žieminiams rapsams. Žieminių rapsų apsauga, žieminių rapsų purškimas rudenį, žieminių rapsų apsauga nuo piktžolių. Herbicidai rapsams. 

Baltuliai

Cukrinių runkelių ligos

Dėl ligų prarasdami lapus, cukriniai runkeliai stengiasi išsiauginti naujus, tačiau tam sunaudoja šakniavaisiuose kaupiamas atsargines maisto medžiagas 

braškyno priežiūra

Braškyno priežiūra nuėmus derlių

Piktžolių braškyne naikinimas, braškyno paruošimas žiemojimui, braškių tręšimas prieš žiemą, braškyno apsauga nuo kenkėjų ir ligų 

superfosfatas

Fosforo trąšos

Fosforo trąšų rūšys, kaip ir kada tręšti fosforo trąšomis. 

Kekerinis puvinys (pilkasis puvinys)

Pomidorų ligos ir kenkėjai

Kaip atpažinti svarbiausias pomidorų ligas ir kenksmingus organizmus bei kokias aktyvias apsaugos priemones būtina naudoti 

Smulkiosios rūdys

Fungicidai javams

Fungicidai skiriami javų apsaugai nuo ligų, javų ligos ir jiems pritaikyti fungicidai 

BASF Agroforumas Panevėžio raj

Kokybiški augalų apsaugos produktai – ne išlaidos, o investicijos

BASF Agroforumas tęsia lauko dienų, kur ūkininkai gali savo akimis pamatyti ir rankomis pačiupinėti bręstančius pasėlius, maratoną. Į Bistrampolio dvarą Panevėžio rajone pa­kviestiems žemdirbiams „BASF Agro Lietuva" profesionalų komanda surengė turiningą dieną.  

Azoto trašos, amonio salietra

Azoto trąšos

Azotinių trąšų tipai, pritaikymas, tręšimo normos 

Kompleksinės NPK trąšos šparagams

Kompleksinės NPK trąšos

Geriausios kompleksinės NPK trąšos, NPK normos skaičiavimas augalams. 

Kalio chloridas

Kalio trąšos

Augalų atsparumas sausrai, šalčiui, ligoms, skonis, saldumas ir augumas priklauso nuo kalio trąšų. 

Skruzdžių naikinimas

Skruzdžių naikinimas

Patikimos skruzdėlių kontrolės priemonės ir kaip jomis naudotis 

Grambuolių naikinimas

Grambuolių lervų ir kurklių naikinimas nematodais

Kaip išnaikinti grambuolių lervas ir kurklius? 

Naudojimo rekomendacijos

Piktžolių kukurūzuose naikinimas

Herbicidai kukurūzams, kaip naikinti piktžoles kukurūzuose 

Pirmas pavasarinis purškimas, kol neprabudę pumpurai

Pavasarinis vaismedžių purškimas

Pirmą kartą sodai purškiami anksti pavasarį, antrąjį kartą - prieš žydėjimą, trečiąjį kartą - jau po žydėjimo. Kai kurias priemones galima maišyti tarpusavyje bei vienu metu purkšti ir prieš ligas, ir kenkėjus, taip sutaupant laiko. 

rapsų fomozė

Pavasariniai augimo reguliatoriai rapsams

Augimo reguliatorių panaudojimas rapsuose pavasarį 

1

Kaip išvengti javų išgulimo

Nuostoliai dėl javų išgulimo: mažesnis javų derlius, blogesnė grūdų kokybė  

Varpų fuzariozė

Žieminių kviečių ligos ir kenkėjai

Kaip atpažinti svarbiausius žieminių kviečių kenksmingus organizmus ir kokias aktyvias apsaugos priemones būtina naudoti  

Salotos lape šliužo išgraužtos netaisyklingos skylės

Apsauga nuo šliužų ir sraigių

Vaisių ir lapų kenkėjai – šliužai ir sraigės. Kaip nuo jų apsisaugoti ir kaip su jais kovoti. 

Žalioji trąša

Žaliosiomis trąšomis, arba sideratais, vadinami augalai, kurie specialiai auginami ir užkasami į dirvą, kad ją patręštų.  

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 12
Kokybiškos paukščių mėšlo granulės Friendly Poop.
Radastų g. 21, Pamierio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r.
Telefonas: +370-655-00263, Mobilus: +370-655-22791, +370-698-25023, El. paštas: info@biogreen.lt
Augalų priežiūra, auginimo priemonės, sėklos, sodinukai, beicai, fungicidai, herbicidai, insekticidai
Gynėjų g. 16, Vilnius
Telefonas: +370-5-2420017
Žemės ūkio, kelių statybos, miško ruošos ir kita technika bei jų padargai. Žemės ūkio technika, traktoriai, prekyba ir remontas.
A. Goštauto g. 12-151, Vilnius
Telefonas: +370-5-2611118, +370-5-2614473, Mobilus: +370-686-55250, +370-670-34352, El. paštas: livila@livila.lt
Prekyba olandiškais šaldytais braškių daigais (Frigo, Henselmans). Šilauogių sodinukai, spanguolių sodinukai. Trąšos braškėms, trąšos spanguolėms, trąšos šilauogėms, trąšos gėlėms, trąšos pomidorams, trąšos agurkams. Agro plėvelė. Smidrų sodinamoji medžiaga.
Vilmanto Dilkos ūkis, UAB Moderniam Ūkiui, Lietuva
Mobilus: +370-657-73907, +370-643-99636, El. paštas: vilme75@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 12
1 2 3 4 5
Produktai
Žolių mišinys sausai pievai

Pašarinių žolių sėklos ganyklai ir pjaunamai pievai iš da...

Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Žieminiai hibridiniai miežiai "Zzoom": augintojų nuomonė ir patirtis

Zzoom miežių atsiliepimai, hibridinių miežių privalumai

Šilauogių tręšimas vazonuose
Trąšos šilauogėms

Šilauogių tręšimas, šilauogėms reikalingos trąšos, ilgala...

Braškių trąšos
Trąšos braškėms

Pavasarinės ir rudeninės trąšos braškėms, kaip tręšti bra...

Bio trąšos pomidorams

Pomidorų tręšimas bio trąšomis

Ilgo veikimo trąšos pomidorams su avies vilna 750g

Pomidorų trąšos, tręšimas su avies vilna

Bio trąšos daržovėms ir vaisiams

Daržovių ir vaisių trąšos

3
Pomidorų sėklos ir substratas pomidorams

Daržovių sėklos, daržovių substratas

Prikabinamas purkštuvas AGRO 4200

Purkštuvų gamyba, modernizavimas, patikra, atsarginės dalys

1 2 3 4 5