Numoduliuotas lėšas ūkininkams planuojama gražinti dar šiais metais

2016-11-30 10:40   Peržiūros : 29   Spausdinti


Finansų ministerija patvirtino galimybę grąžinti 18,4 mln. eurų lėšų Lietuvos ūkininkams, kurie dėl 2012-2013 m. pritaikytos moduliacijos gavo sumažintas išmokas.

„Esu įsitikinusi, kad tokiam projektui šiandien bus pritarta Vyriausybės posėdyje ir numoduliuotos, sumažintos lėšos ūkininkams bus išmokėtos kaip kompensacija dar šiemet", - sako žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.

Žemės ūkio ministerija laikosi aiškios pozicijos - numoduliuotos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos (PNTI) turi būti kompensuotos visiems pareiškėjams, o ne tik tiems, kurie kreipėsi dėl to į teismą. Ministerija dar spalio mėnesį kreipėsi į Finansų ministeriją prašydama rasti  papildomai apie 18 mln. eurų, kurie būtų skirti kaip kompensacija Lietuvos žemdirbiams už numoduliuotas  2012-2013 m. PNTI  sumas.

Reaguodama į Žemės ūkio ministerijos prašymą, Finansų ministerija 2016 m. lapkričio 21 d. patvirtino, kad atsižvelgiant į lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principus, taip pat į naujausią projektuojamą 2016 m. valdžios sektoriaus balanso rodiklį ir jo atitiktį ES ir nacionaliniais teisės aktais reglamentuotoms fiskalinės drausmės taisyklėms bei į vėliausias ekonomines prognozes mato galimybę 18,43 mln. eurų dėl moduliacijos sumažintas nacionalinės paramos sumas kompensuoti žemės ūkio veiklos subjektams dar šiais metais.

„Žemės ūkio rūmai pastaruoju metu itin aktyviai skatina ūkininkus kreiptis į teismus, sudarinėti sutartis su advokatais ir bylinėtis su valstybe dėl numoduliuotų lėšų prisiteisimo. Tai yra bereikalingas, bergždžias darbas. Man net atrodo, kad tai galimai yra noras pasipinigauti ūkininkų sąskaita. Kam mokėti advokatams, jei tos numoduliuotos lėšos šiaip ar taip vis vien bus gražintos. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pasirengusi išmokėti tokias kompensacijas ūkininkams dar šiemet", - sako žemės ūkio ministrė V. Baltraitienė.

Primename, kad dėl pritaikytos PNTI moduliacijos, 2012-2013 m. Lietuvos ūkininkams buvo paskirstyta tiek pinigų, kiek buvo numatyta biudžete. PNTI dydžiai už remtinus objektus buvo apskaičiuoti remiantis teorine didesne išmokėtina suma, kai, pritaikius moduliaciją, vis tiek išmokama tiek, kiek skirta iš valstybės biudžeto, t. y. 2012 m. - 109 mln. Lt, 2013 m. - 117 mln. Lt.

Pritaikius moduliaciją iš esmės buvo perskirstytos lėšos tarp smulkesniųjų ir didesniųjų  ūkininkų. Smulkesnieji, kuriems priskaičiuota išmokų suma neviršijo 5000 eurų, gavo didesnes išmokų sumas, negu būtų gavę, jei moduliacija nebūtų taikoma. Didesniesiems išmokų sumos buvo sumažintos. Taigi  ūkininkams buvo išmokėtos visos Lietuvos biudžete PNTI numatytos lėšos.

 


Agrožinios pristato
Augalininkystės pasiūlymai