Kur kreiptis iškilus nesutarimams dėl grūdų kokybės vertinimo?

2015-08-26 14:55   Peržiūros : 39   Spausdinti


Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdo funkcijas, susijusias su grūdų sektoriaus veikla. Viena iš jų - kontroliuoti, kaip grūdus superkančios ir perdirbančios įmonės bei kiti ūkio subjektai supirkdami grūdus, įvertindami jų kokybės rodiklius, laikosi valstybės standartų bei kitų teisės aktų.

Derliaus nuėmimo metu, parduodant grūdus, ypač padaugėja ginčų ir nepasitenkinimo atvejų tarp grūdų pirkėjų ir pardavėjų dėl grūdų kokybės vertinimo ir atsiskaitymo už grūdus teisingumo.

Siekiant išvengti nesutarimų dėl grūdų kokybės įvertinimo tarp grūdų pirkėjo ir pardavėjo, grūdų pardavėjas ar jo atstovas, atvežęs grūdus į grūdų supirkimo įmonę, turėtų asmeniškai dalyvauti grūdų ėminio paėmime. Ėminio paėmimas iš transporto priemonės turi būti atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 24333 „Grūdai ir jų produktai. Ėminių ėmimas" arba standarto LST EN ISO  542 „Aliejingosios sėklos. Mėginių ėmimas" reikalavimais.

Jeigu pirkėjas ir pardavėjas nesutaria dėl superkamų grūdų kokybės įvertinimo, tyrimai kartojami dalyvaujant pardavėjui. Kai pardavėjui nepriimtini kartotinų tyrimų rezultatai, pardavėjas per parą, laiką skaičiuojant nuo kitos paros 0:00 val. grūdų laboratorinį ėminį, įformintą aktu su dalyvavusių pusių parašais, įpakuotą į polietileninį maišelį ir uždarytą taip, kad maišelyje liktų kuo mažiau oro, užplombuotą bei apsaugotą nuo išorinių pažeidimų, pateikia Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijai (skyriui) (vedėja V. Timinskienė) - Ozo g. 4A, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 276 0342, el. p. vida.timinskiene@vatzum.lt. Pristatyti grūdų ėminius galima asmeniškai arba pasinaudoti pašto paslaugomis. Siunčiant grūdų ėminį paštu, būtina pridėti Prašymą dėl kokybės tyrimų atlikimo ir, kreipiantis pirmą kartą, pridėti du Sutarties dėl kokybės tyrimų atlikimo egzempliorius. Grūdų kokybės tyrimų tarifus galima rasti internetinėje svetainėje www.vatzum.lt arba paskambinus nurodytuoju telefonu.

Iškilus neaiškumams dėl grūdų kokybės vertinimo kreiptis į Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos specialistus:

Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (skyrius), Ozo g. 4A, Vilnius:

vedėja Vida Timinskienė, tel. (8 5) 276 0342;

specialistai tel. (8 5) 237 5571.

Kauno regioninis skyrius, K. Donelaičio g. 33, Kaunas,
Alma Paltarokaitė, tel. (8 37) 208 718, (8 607) 92 046.

Klaipėdos regioninis skyrius, Sankryžos g. 7, Klaipėda,
Kazys Reichenbachas, tel. (8 46) 471 844, (8 677) 60 250.

Šiaulių regioninis skyrius, A. Mickevičiaus g. 34, Šiauliai,
Stanislovas Mankevičius, tel. (8 41) 432 812,
Žemaičių g. 8, Joniškis,
Renata Balčiūnienė, tel. (8 426) 52 489, (8 607) 47 061.

Panevėžio regioninis skyrius, Anykščių g. 4, Panevėžys,
Irena Stirkienė, tel. (8 607) 90 240,
Rimantas Rudminas, tel. (8 45) 462 887.

Alytaus regioninis skyrius, Pulko g. 21, Alytus,
Antanas Urbanavičius, tel. (8 315) 71 616.

Marijampolės regioninis skyrius, S. Nėries g.1, Vilkaviškis,
Alė Šarkauskienė, tel. (8 342) 53 206.

Tauragės regioninis skyrius, Bažnyčių g. 14, Tauragė,
Sigita Bružienė, tel. (8 446) 61 220.


Agrožinios pristato
Augalininkystės pasiūlymai