Ar pirčiai statyti reikalinga topografinė nuotrauka?

2014-08-20 18:03   Peržiūros : 204   Spausdinti


Klausimas: Namų valdos sklype noriu statyti iki 80 kv. m pirtį. Ar šiam pastatui suprojektuoti reikalinga topografinė nuotrauka? 

Atsako Dovilė Aleksienė, UAB "Statikada" technikos direktorė

 

Jeigu statoma pirtis yra iki 8,5 m aukščio ir iki 80 kv.m ploto (t. y. visų patalpų plotų suma, išskyrus rūsio plotą), vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai" (Žin., 2010, Nr. 115-5903; 2011, Nr. 96-4531)  žemiau pateiktos 1 lentelės 1 punktu, jis priskiriamas prie II-os nesudėtingų statinių grupės. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" (Žin., 2010, Nr. 116-5944) 6 priedo 3.2 punktu, rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui (statybą leidžiantis dokumentas), būtų reikalingas statant - mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje ir jų apsaugos zonose, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo vietovės apsaugos zonoje. Statant tokį pastatą kaimo vietovėje (kurioje gyventojų skaičius ne daugiau kaip 3000) nereikalingas nei supaprastintas projektas, nei rašytinis įgalioto savivaldybės darbuotojo pritarimas. Tačiau šiais atvejais statinio paskirtis turi atitikti žemės paskirtį.

Jei, įvertinus jūsų turimą namų valdos sklypą, projektas yra reikalingas, topografinę nuotrauką rengti reikia.

Topografinė nuotrauka atliekama ir yra būtina prieš pradedant projektuoti, rekonstruoti pastatus, klojant komunikacijas bei keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį ir t. t. Topografiniame plane atvaizduojama situacija (aiškių kontūrų ir situacijos elementai), statiniai, reljefas ir požeminės komunikacijos. Tai yra svarbu įvedant inžinerinius tinklus (vandentiekį kanalizaciją, elektrą) į jūsų pastatą, kad nebūtų pažeisti jau esami sklype tinklai ir projektuojant parinkta tinkama naujam pastatui vieta.

Reglamentas netaikomas: nesudėtingam statiniui [5.26] (STR 1. 01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai") ir statinio paprastajam remontui [5.34] STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys", kai statinio projektas neprivalomas.

1 lentelė. Nesudėtingų statinių lentelės ištrauka [STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai"]

Eil. Nr.

 

 

Pastatai

Techniniai parametrai

 

 

Pastabos

Didžiausias aukštis, m

 

Didžiausias

plotas, m2

I grupė

 

II grupė

 

I grupė

 

II grupė

 

1.

 

Pagalbinio ūkio paskirties pastatai - be gyvenamųjų patalpų [4.19 ]

 

5

 

8,5

 

50

 

80

 

 

Asmeniškai aš, topografinę nuotrauką daryčiau bet kokiu atveju -  ar statiniui reikia projekto, ar ne. Turint ją, architektui paprasčiau įvertinti galimybę nutiesti inžinerinius tinklus jūsų sklype, suprojektuoti pastatą atitinkamais atstumais iki žemės sklypo ribų, gauti gretimų žemės sklypų savininkų rašytinius sutikimus (projektavimo metu) ir išspręsti galimus nesutarimus tiek su kaimynais, tiek su valstybinėmis institucijomis.


Agrožinios pristato
Augalininkystės pasiūlymai