Patvirtinti avansinių išmokų dydžiai – kviečiame susipažinti

2020-10-13 16:03   Peržiūros : 127   Spausdinti


2020 m. spalio 9 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtinti šiais metais mokamų avansinių išmokų dydžiai. Tiesioginių išmokų avansas sudaro 70 proc. tiesioginių išmokų dalies, o pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių" ir KPP priemonę „Ekologinis ūkininkavimas" - 85 proc. skirtos paramos sumos. Avansines išmokas Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pradeda mokėti jau šią savaitę, spalio 16 d.

Avansiniai išmokų dydžiai Už 2020 metais deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, atitinkančius paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus:

Paramos schema 2020 m.
Vienkartinės išmokos už plotus 47 Eur už ha
Žalinimo išmokos 38 Eur už ha
Išmokos jauniesiems ūkininkams 57 Eur už ha
Išmokos už pirmuosius hektarus 44 Eur už ha
Susietosios išmokos už baltyminius augalus 46 Eur už ha
Susietosios išmokos už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus 10 Eur už ha
Susietosios išmokos už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai 76 Eur už ha
Susietoji parama už pienines karves 90 Eur už pieninę karvę
Susietosios išmokos už vaisius ir uogas 177 Eur už ha
Susietosios išmokos už daržoves, auginamas atvirajame grunte 193 Eur už ha

 

Pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių":

Paramos schema 2020 m.
ūkininkaujantiems didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių (trūkumų) vietovėse:
  • iki 100 ha imtinai plotas remiamas
52 Eur už ha
  • didesnis nei 100 ha iki 500 ha imtinai plotas remiamas
36 Eur už ha
  • didesnis nei 500 ha plotas remiamas
21 Eur už ha
ūkininkaujantiems mažesnio intensyvumo gamtinių kliūčių (trūkumų) vietovėse:
  • iki 100 ha imtinai plotas remiamas
42 Eur už ha
  • didesnis nei 100 ha iki 500 ha imtinai plotas remiamas
29 Eur už ha
  • didesnis nei 500 ha plotas remiamas
21 Eur už ha
ūkininkaujantiems vietovėse, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso 21 Eur už ha
ūkininkaujantiems intensyviai karsto zonai priskiriamose vietovėse 21 Eur už ha
ūkininkaujantiems potvynių užliejamoms teritorijoms priskiriamose vietovėse 21 Eur už ha

 

Pagal KPP priemonę „Ekologinis ūkininkavimas":

Paramos schema 2020 m.
Už javus 185 Eur už ha
Už javus pašarams 197 Eur už ha
Už javus, daugiametes žoles sėklai 232 Eur už ha
Už daugiamečių žolių įsėlį 50 Eur už ha
Už daugiametes žoles 149 Eur už ha
Už daržoves, bulves 446 Eur už ha
Už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus 413 Eur už ha
Už uogynus ir sodus 440 Eur už ha

 

Informacija apie avansų išmokėjimo laikotarpius ir sumas Pareiškėjai savo pateiktų paraiškų administracinę būseną gali stebėti informaciniame portale. Prisijungę prie informacinio portalo ir paspaudę 2020 m. pateiktos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos nuorodą, ūkininkai jau gali matyti ir jiems planuojamus avansų išmokėjimo laikotarpius. Taip pat apie išmokų avanso mokėjimo terminus galima sužinoti NMA bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841 (paskambinus spausti „1"). Robotas skambinančiajam pateiks aiškią ir tikslią informaciją, jei tik pareiškėjas skambins iš paraiškoje nurodyto telefono numerio. Preliminarias išmokų sumas taip pat galima apskaičiuoti naudojantis atitinkama skaičiuokle čia.


Kategorijos: Parama žemės ūkiui

Išmokos smulkiems ūkininkams: kam priklauso, kur kreiptis ir kada pasieks pinigines

Periodinė išmoka už vieną pilną karantino mėnesį taip pat siekia 200 eurų.  

Valstybės pagalba veislininkystei – ką reikėtų žinoti?

Valstybė kasmet skiria daugiau kaip 3 mln. eurų plėtoti nacionalinę gyvūnų veislininkystės sistemą.  

Parama ūkių biosaugai stiprinti

Priemonės prioritetas bus teikiamas kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams 

Aktualūs ūkininkų įsipareigojimai spalį

Primename spalio mėnesio įsipareigojimų terminus ūkininkams, šiais metais pateikusiems paraiškas gauti tiesiogines išmokas bei dalyvaujantiems su plotu susijusių Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose. 

Kokia parama gali pasinaudoti bitininkai?

Žemės ūkio ministerija, siekdama padėti bitininkams, yra numačiusi ne vieną priemonę, galinčią jiems padėti. 

Nuo lapkričio 19 d. – paraiškos naujam verslui pradėti (kompensuojant išlaidas iki 16 tūkst.)

Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad bus remiama ne žemės ūkio veikla. 

Rudens pradžia – metas planuoti miško veisimą

Miškininkai, dar nepasinaudoję šia galimybe, tačiau numatę plėsti savo miškų plotus, paraiškas galės teikti iki spalio 31 d. 

sausra

Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai

Pareiškėjai, negalintys įvykdyti paramai gauti keliamų reikalavimų ar prisiimtų įsipareigojimų dėl sausros ir ūkininkaujantys teritorijoje, kurioje nepaskelbta stichinė sausra, turi pranešti apie tai Nacionalinei mokėjimo agentūrai 

Temą atitinkančios įmonės