Keičiamas paraiškų ES paramai gauti priėmimo grafikas

2020-03-25 16:05   Peržiūros : 51   Spausdinti


Keičiamas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2020 metais grafikas. Daugelio priemonių paraiškų surinkimas pratęstas mėnesiu.

Paraiškų priėmimas pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą" veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas" vyks nuo 2020-04-01 iki 2020-06-30, o pagal veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti" - nuo 2020-03-02 iki 2020-05-29.

Priemonės „Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas" paraiškų priėmimas vyks  nuo 2020-03-02 iki 2020-04-30.

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)" paraiškų rinkimas šiais metais nebus organizuojamas, o veiklos srities „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų" paraiškų rinkimas vyks  nuo 2020-04-01 iki 2020-06-30.

Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą" veiklos „Parama asbestinių stogų dangos keitimui" paraiškų priėmimas vyks nuo 2020-03-02 iki 2020-05-29.

Priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą" veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas" paraiškų priėmimas vyks nuo 2020-04-01 iki 2020-06-30.

Priemonės „Bendradarbiavimas" veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu" paraiškų rinkimas vyks nuo 2020-03-16 iki 2020-06-15.

Priemonės „LEADER programa" dviejų veiklos sričių paraiškų rinkimas organizuojamas taip: „Teritorinio bendradarbiavimo projektai" - nuo 2020-03-02 iki 2020-05-15, „Tarptautinio bendradarbiavimo projektai" -  nuo 2020-03-02 iki 2020-05-15.

Priemonės „Techninė pagalba" veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklo narių projektai" paraiškų rinkimas vyks nuo 2020-03-02 iki 2020-05-15 ir nuo 2020-08-17 iki 2020-10-30.

Atkreipiame dėmesį, kad karantino laikotarpiu paraiškos gali būti teikiamos ir per „paraiškų dėžutę". Tokiu būdu jų teikimas vyks dviem darbo dienomis trumpiau nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo pabaiga. „Paraiškų dėžutės" yra Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose specialiai įrengtos vietos, kuriose pareiškėjas galės pateikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis.

Žemės ūkio ministerijos informacija


Kategorijos: Parama žemės ūkiui

Valstybės pagalba veislininkystei – ką reikėtų žinoti?

Valstybė kasmet skiria daugiau kaip 3 mln. eurų plėtoti nacionalinę gyvūnų veislininkystės sistemą.  

Parama ūkių biosaugai stiprinti

Priemonės prioritetas bus teikiamas kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams 

Aktualūs ūkininkų įsipareigojimai spalį

Primename spalio mėnesio įsipareigojimų terminus ūkininkams, šiais metais pateikusiems paraiškas gauti tiesiogines išmokas bei dalyvaujantiems su plotu susijusių Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose. 

Kokia parama gali pasinaudoti bitininkai?

Žemės ūkio ministerija, siekdama padėti bitininkams, yra numačiusi ne vieną priemonę, galinčią jiems padėti. 

Nuo lapkričio 19 d. – paraiškos naujam verslui pradėti (kompensuojant išlaidas iki 16 tūkst.)

Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad bus remiama ne žemės ūkio veikla. 

Rudens pradžia – metas planuoti miško veisimą

Miškininkai, dar nepasinaudoję šia galimybe, tačiau numatę plėsti savo miškų plotus, paraiškas galės teikti iki spalio 31 d. 

sausra

Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai

Pareiškėjai, negalintys įvykdyti paramai gauti keliamų reikalavimų ar prisiimtų įsipareigojimų dėl sausros ir ūkininkaujantys teritorijoje, kurioje nepaskelbta stichinė sausra, turi pranešti apie tai Nacionalinei mokėjimo agentūrai 

Temą atitinkančios įmonės