Patvirtintas paramos paraiškų priėmimo grafikas 2020 metais

2019-12-04 13:51   Peržiūros : 270   Spausdinti


Patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2020 metais grafikas.

Apkreiptinas dėmesys į tai, kad paraiškų priėmimo grafike numatyta ir naujų priemonių / veiklos sričių, pagal kurias kitais metais pareiškėjai galės kreiptis paramos:

  • „Apsauga nuo vilkų" - paraiškos renkamos dviem etapais: vasario 2-28 d. ir nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.;
  • „Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas" - paraiškos renkamos nuo balandžio 1 d. iki gegužės 4 d.

Paminėtina, kad jau pirmąjį kitų metų mėnesį renkamos paraiškos pagal keturias priemones / veiklos sritis:

  • „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos" (naujos paraiškos) - nuo sausio 2 d. iki kovo 31 d. (pirmasis paraiškų rinkimo etapas);
  • „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas" - nuo sausio 2 d. iki gruodžio 31 d.;
  • „EIP veiklos grupių projektų paraiškų teikimas" - nuo sausio 2 d. iki gruodžio 31 d.;
  • „Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas" - nuo sausio 6 d. iki gruodžio 31 d.

Paraiškų rinkimo grafikas patvirtintas š. m. lapkričio 29 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-664, kurį galite rasti čia

 


Kategorijos: Parama žemės ūkiui

Valstybės pagalba veislininkystei – ką reikėtų žinoti?

Valstybė kasmet skiria daugiau kaip 3 mln. eurų plėtoti nacionalinę gyvūnų veislininkystės sistemą.  

Parama ūkių biosaugai stiprinti

Priemonės prioritetas bus teikiamas kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams 

Aktualūs ūkininkų įsipareigojimai spalį

Primename spalio mėnesio įsipareigojimų terminus ūkininkams, šiais metais pateikusiems paraiškas gauti tiesiogines išmokas bei dalyvaujantiems su plotu susijusių Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose. 

Kokia parama gali pasinaudoti bitininkai?

Žemės ūkio ministerija, siekdama padėti bitininkams, yra numačiusi ne vieną priemonę, galinčią jiems padėti. 

Nuo lapkričio 19 d. – paraiškos naujam verslui pradėti (kompensuojant išlaidas iki 16 tūkst.)

Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad bus remiama ne žemės ūkio veikla. 

Rudens pradžia – metas planuoti miško veisimą

Miškininkai, dar nepasinaudoję šia galimybe, tačiau numatę plėsti savo miškų plotus, paraiškas galės teikti iki spalio 31 d. 

sausra

Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai

Pareiškėjai, negalintys įvykdyti paramai gauti keliamų reikalavimų ar prisiimtų įsipareigojimų dėl sausros ir ūkininkaujantys teritorijoje, kurioje nepaskelbta stichinė sausra, turi pranešti apie tai Nacionalinei mokėjimo agentūrai 

Temą atitinkančios įmonės