Patvirtintas paramos paraiškų priėmimo grafikas 2019 metams

2018-12-11 16:54   Peržiūros : 126   Spausdinti


Žemės ūkio ministerija patvirtino Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiką.

Jau sausio mėnesį startuos priemonės „Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose", „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas", „Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas" (paraiškos pagal šią priemonę bus renkamos visus metus).

2018 m. populiariausios buvo šios priemonės: „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių (pateikta 74,5 tūkst. paraiškų 55,3 mln. eurų sumai), „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas" (pateiktos 6811 paraiškos 13,7 mln. eurų sumai), "Su Natura 2000" ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos" (pateiktos 4128 paraiškos 3,3 mln. eurų sumai).

Šiemet buvo pradėta ir visiškai nauja priemonė - „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse"  (iki 16 tūkst. eurų). Šiai paramai gauti jau pateiktos 26 paraiškos 409 tūkst. eurų sumai, o paraiškų rinkimas tęsis iki gruodžio 21 d.

Grafiką galima rasti čia:

 


Kategorijos: Parama žemės ūkiui

Išmokos smulkiems ūkininkams: kam priklauso, kur kreiptis ir kada pasieks pinigines

Periodinė išmoka už vieną pilną karantino mėnesį taip pat siekia 200 eurų.  

Valstybės pagalba veislininkystei – ką reikėtų žinoti?

Valstybė kasmet skiria daugiau kaip 3 mln. eurų plėtoti nacionalinę gyvūnų veislininkystės sistemą.  

Parama ūkių biosaugai stiprinti

Priemonės prioritetas bus teikiamas kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams 

Aktualūs ūkininkų įsipareigojimai spalį

Primename spalio mėnesio įsipareigojimų terminus ūkininkams, šiais metais pateikusiems paraiškas gauti tiesiogines išmokas bei dalyvaujantiems su plotu susijusių Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose. 

Kokia parama gali pasinaudoti bitininkai?

Žemės ūkio ministerija, siekdama padėti bitininkams, yra numačiusi ne vieną priemonę, galinčią jiems padėti. 

Nuo lapkričio 19 d. – paraiškos naujam verslui pradėti (kompensuojant išlaidas iki 16 tūkst.)

Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad bus remiama ne žemės ūkio veikla. 

Rudens pradžia – metas planuoti miško veisimą

Miškininkai, dar nepasinaudoję šia galimybe, tačiau numatę plėsti savo miškų plotus, paraiškas galės teikti iki spalio 31 d. 

sausra

Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai

Pareiškėjai, negalintys įvykdyti paramai gauti keliamų reikalavimų ar prisiimtų įsipareigojimų dėl sausros ir ūkininkaujantys teritorijoje, kurioje nepaskelbta stichinė sausra, turi pranešti apie tai Nacionalinei mokėjimo agentūrai 

Temą atitinkančios įmonės