Laikas teikti dokumentus kompensacijai už grynaveislius ūkinius gyvūnus gauti

2018-11-20 15:31   Peržiūros : 38   Spausdinti


Nuo š. m. lapkričio 1 d. Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT) pradėjus vykdyti ūkinių gyvūnų veislininkystės priežiūros ir kontrolės funkcijas, perimtas ir Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti taisyklių įgyvendinimas.

VMVT primena pagalbos gavėjams, šiais metais įsigijusiems grynaveislių ūkinių gyvūnų, apie būtinybę per 15 kalendorinių dienų nuo gyvūno perkėlimo pas pagalbos gavėją registravimo dienos informuoti apie tai VMVT. Toks reikalavimas numatytas Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332, 27 punkte.

Pagalbos gavėjai, įsigiję grynaveislius ūkinius gyvūnus, per 15 kalendorinių dienų nuo gyvūno perkėlimo pas pagalbos gavėją registravimo dienos VMVT asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta turi pateikti šiuos dokumentus ir jų patvirtintas kopijas:

1. Įsigytų grynaveislių ūkinių gyvūnų kilmės pažymėjimus ar sertifikatus, kuriuose turi būti nurodyta ne mažiau kaip dviejų kartų kilmė (tėvai ir protėviai).

2. Vieną grynaveislių ūkinių gyvūnų pirkimo-pardavimo sutarties ir (ar) vieną sąskaitos faktūros (arba PVM sąskaitos faktūros) arba perdavimo-priėmimo akto egzempliorių.

3. Mokėjimo patvirtinimo dokumentą. Pagalbos gavėjo atsiskaitymas su ūkinių gyvūnų pardavėju turi būti atliekamas iš pagalbos gavėjo sąskaitos arba mokėjimo dokumentuose mokėtoju turi būti nurodytas pagalbos gavėjas, kai atsiskaitymai atliekami ne iš jo sąskaitos.

Nurodyti dokumentai teikiami VMVT teritoriniams padaliniams, kurių kontaktinius duomenis rasite čia.

 


Kategorijos: Parama žemės ūkiui

Išmokos smulkiems ūkininkams: kam priklauso, kur kreiptis ir kada pasieks pinigines

Periodinė išmoka už vieną pilną karantino mėnesį taip pat siekia 200 eurų.  

Valstybės pagalba veislininkystei – ką reikėtų žinoti?

Valstybė kasmet skiria daugiau kaip 3 mln. eurų plėtoti nacionalinę gyvūnų veislininkystės sistemą.  

Parama ūkių biosaugai stiprinti

Priemonės prioritetas bus teikiamas kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams 

Aktualūs ūkininkų įsipareigojimai spalį

Primename spalio mėnesio įsipareigojimų terminus ūkininkams, šiais metais pateikusiems paraiškas gauti tiesiogines išmokas bei dalyvaujantiems su plotu susijusių Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose. 

Kokia parama gali pasinaudoti bitininkai?

Žemės ūkio ministerija, siekdama padėti bitininkams, yra numačiusi ne vieną priemonę, galinčią jiems padėti. 

Nuo lapkričio 19 d. – paraiškos naujam verslui pradėti (kompensuojant išlaidas iki 16 tūkst.)

Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad bus remiama ne žemės ūkio veikla. 

Rudens pradžia – metas planuoti miško veisimą

Miškininkai, dar nepasinaudoję šia galimybe, tačiau numatę plėsti savo miškų plotus, paraiškas galės teikti iki spalio 31 d. 

sausra

Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai

Pareiškėjai, negalintys įvykdyti paramai gauti keliamų reikalavimų ar prisiimtų įsipareigojimų dėl sausros ir ūkininkaujantys teritorijoje, kurioje nepaskelbta stichinė sausra, turi pranešti apie tai Nacionalinei mokėjimo agentūrai 

Temą atitinkančios įmonės