Ūkininkams – finansinė parama saugant naminius gyvulius nuo vilkų

2018-10-22 16:50   Peržiūros : 36   Spausdinti


Žemės ūkio ir aplinkos ministrai pasirašė  ketinimų protokolą Dėl ūkinių gyvūnų apsaugos nuo vilkų prevencinių priemonių taikymo skatinimo, kuriuo įsipareigojo derėtis dėl vilkų daromos žalos prevencinių priemonių ir jų finansavimo.

„Pasiektas, sakyčiau, istorinis susitarimas - Lietuvos kaimo plėtros programa numatys paramą ūkininkų prevencinėms priemonėms, skirtoms naminiams gyvuliams nuo vilkų apsaugoti", -  sako aplinkos ministras Kęstutis Navickas.

Pasirašytame ketinimų protokole numatoma bendrai veikti rengiant priemones, kuriomis siekiama sumažinti vilkų daromą žalą naminiams gyvuliams, bet puoselėjant žmogaus ir vilko, kaip svarbios natūralios miško ekosistemos dalies, darnų sambūvį, užtikrinant šiai saugomai rūšiai palankią apsaugos būklę.

„Sujungdami savo patirtį, kompetenciją, finansinius ir žmogiškuosius išteklius parengsime tinkamiausias priemones, kuriomis sieksime sumažinti vilkų daromą žalą ūkiniams gyvūnams. Nereikia supriešinti žmogaus ir vilko - svarbu padaryti viską, kad tiek žmogus, tiek vilkas sugyventų darniai. Žemės ūkio ministerijos svarstomos kompensacijos prevencinėms apsaugos priemonėms įsigyti galėtų ženkliai prisidėti prie problemos sprendimo", - teigia žemės ūkio ministras Giedrius Surplys.

Viena iš svarbiausių sutartų priemonių - Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos parama žemės ūkio veiklos subjektams, kuriems svarbu įsigyti ir diegti apsaugos priemones nuo vilkų daromos žalos ūkiniams gyvūnams. Šią žalą atlyginti, Kęstučio Navicko žodžiais, yra būtina, tačiau tai neišsprendžia problemos. Atsižvelgiant į vilkų elgseną ir jų veiklos teritorijas, reikia rasti tokias ūkininkavimo formas, kurios būtų palankios ir vilkams, ir avims, ir ūkininkams.

 


Kategorijos: Parama žemės ūkiui

Išmokos smulkiems ūkininkams: kam priklauso, kur kreiptis ir kada pasieks pinigines

Periodinė išmoka už vieną pilną karantino mėnesį taip pat siekia 200 eurų.  

Valstybės pagalba veislininkystei – ką reikėtų žinoti?

Valstybė kasmet skiria daugiau kaip 3 mln. eurų plėtoti nacionalinę gyvūnų veislininkystės sistemą.  

Parama ūkių biosaugai stiprinti

Priemonės prioritetas bus teikiamas kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams 

Aktualūs ūkininkų įsipareigojimai spalį

Primename spalio mėnesio įsipareigojimų terminus ūkininkams, šiais metais pateikusiems paraiškas gauti tiesiogines išmokas bei dalyvaujantiems su plotu susijusių Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose. 

Kokia parama gali pasinaudoti bitininkai?

Žemės ūkio ministerija, siekdama padėti bitininkams, yra numačiusi ne vieną priemonę, galinčią jiems padėti. 

Nuo lapkričio 19 d. – paraiškos naujam verslui pradėti (kompensuojant išlaidas iki 16 tūkst.)

Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad bus remiama ne žemės ūkio veikla. 

Rudens pradžia – metas planuoti miško veisimą

Miškininkai, dar nepasinaudoję šia galimybe, tačiau numatę plėsti savo miškų plotus, paraiškas galės teikti iki spalio 31 d. 

sausra

Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai

Pareiškėjai, negalintys įvykdyti paramai gauti keliamų reikalavimų ar prisiimtų įsipareigojimų dėl sausros ir ūkininkaujantys teritorijoje, kurioje nepaskelbta stichinė sausra, turi pranešti apie tai Nacionalinei mokėjimo agentūrai 

Temą atitinkančios įmonės