Būtinieji ūkio darbai rugsėjo mėnesį

2018-09-10 13:01   Peržiūros : 95   Spausdinti


melioracijos griovysRugsėjo 30 d. terminas aktualus ūkininkams, dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas" veiklose bei tęsiantiems įsipareigojimus pagal analogišką praėjusio programinio laikotarpio priemonę.

KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas" veiklos orientuotos į aplinkos apsaugą, klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie jo, taikant į žemės ūkio praktiką, suderinamą su aplinkos, kraštovaizdžio ypatumais, gamtinių išteklių, dirvožemio išsaugojimu ir gerinimu.

 

„Rizikos" vandens telkinių būklės gerinimas

Ūkininkai, vykdydami įsipareigojimus pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas" veiklą „Rizikos" vandens telkinių būklės gerinimas", antrą kartą pjauti žolę gali pradėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d., o šienauti baigti iki rugsėjo 30 d.

Deklaruotuose laukuose ganant gyvulius, ganiavos laikotarpiu (nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.) ganyti gyvulius galima ne didesniu intensyvumu kaip 1 sutartinis gyvulys viename hektare (1SG / ha), o nenuganytos žolės likučius būtina nušienauti  ir išvežti iš lauko iki spalio 30 d.

 

Melioracijos griovių šlaitų priežiūra

Pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, vykdydami veiklą „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra" pagal KPP priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas", įsipareigoja melioracijos griovio šlaitą ir 1 m pločio apsauginę juostą nušienauti kartą per metus - pradėti šienauti ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti iki rugsėjo 30 d.

Jei pareiškėjas pasirinko melioracijos griovių šlaitų priežiūros būdą, kai nušienauta žolė susmulkinama ir paskleidžiama ant melioracijos griovio šlaito, nušienautą žolę jis turi susmulkinti ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir ne vėliau kaip rugsėjo 30 d., o nesusmulkintą žolę išvežti. Taip pat iki rugsėjo 30 d. jis turi pašalinti krūmus ir jų ataugas, augančias melioracijos griovių šlaituose ir 1 m pločio apsauginėje juostoje.

Tuo tarpu pasirinkę melioracijos griovių šlaito priežiūros būdą, kai nušienauta žolė išvežama, pareiškėjai privalo išvežti nušienautą žolę (nesusmulkintą arba susmulkintą), iškirstus krūmus ir jų ataugas iki rugsėjo 30 d.

 

Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje

Vykdydami veiklą „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje", pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai pasirinktinai galėjo prisiimti įsipareigojimus pagal veiklos sritį „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje" ir (arba) „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje".

Pasirinkę vykdyti įsipareigojimus pagal veiklos sritį „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje", ūkininkai privalėjo pusę ploto nupjauti dar vasaros pradžioje (birželio 1-30 d.). Tuo tarpu likusį plotą nupjauti jie turi rugsėjo 1-30 d. ir nupjautą žolę išvežti iki rugsėjo 30 d.

Ūkininkai, vykdantys įsipareigojimus pagal veiklos sritį „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje", antraisiais ir paskesniais metais po daugiamečių žolių pasėjimo šienauti galėjo pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d., o visą nupjautą žolę turi išvežti iki rugsėjo 30 d.

 

Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje

Ūkininkai, prisiėmę įsipareigojimus pagal KPP „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas" veiklą „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje", galėjo pradėti šienauti ne anksčiau kaip liepos 1 d. Pabaigti šienavimo darbus jie privalo iki rugsėjo 30 d., taip pat iki šios datos jie turi pašalinti nušienautą ar susmulkintą žolę.

Vykdantys minėtą veiklą ūkininkai gyvulius ganyti gali nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d. Vidutiniškai ganiavos laikotarpiu gyvulių ganymo ir laikymo intensyvumas negali būti didesnis kaip 0,3 SG hektarui deklaruoto pagal veiklą ploto.

 

Tęsiantiems įsipareigojimus

Tie patys ūkio darbų atlikimo terminai, kaip ir 2014-2020 metų programinio laikotarpio dalyviams, nustatyti ir tęsiantiems įsipareigojimus pagal ankstesnio finansinio laikotarpio programos analogiškas veiklas.

Daugiau apie svarbiausias ūkio darbų atlikimo datas galima paskaityti Nacionalinės mokėjimo agentūros parengtoje tiesioginių ir kitų išmokų už deklaruotą plotą atmintinėje.

 

NMA inf.


Kategorijos: Parama žemės ūkiui

Išmokos smulkiems ūkininkams: kam priklauso, kur kreiptis ir kada pasieks pinigines

Periodinė išmoka už vieną pilną karantino mėnesį taip pat siekia 200 eurų.  

Valstybės pagalba veislininkystei – ką reikėtų žinoti?

Valstybė kasmet skiria daugiau kaip 3 mln. eurų plėtoti nacionalinę gyvūnų veislininkystės sistemą.  

Parama ūkių biosaugai stiprinti

Priemonės prioritetas bus teikiamas kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams 

Aktualūs ūkininkų įsipareigojimai spalį

Primename spalio mėnesio įsipareigojimų terminus ūkininkams, šiais metais pateikusiems paraiškas gauti tiesiogines išmokas bei dalyvaujantiems su plotu susijusių Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose. 

Kokia parama gali pasinaudoti bitininkai?

Žemės ūkio ministerija, siekdama padėti bitininkams, yra numačiusi ne vieną priemonę, galinčią jiems padėti. 

Nuo lapkričio 19 d. – paraiškos naujam verslui pradėti (kompensuojant išlaidas iki 16 tūkst.)

Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad bus remiama ne žemės ūkio veikla. 

Rudens pradžia – metas planuoti miško veisimą

Miškininkai, dar nepasinaudoję šia galimybe, tačiau numatę plėsti savo miškų plotus, paraiškas galės teikti iki spalio 31 d. 

sausra

Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai

Pareiškėjai, negalintys įvykdyti paramai gauti keliamų reikalavimų ar prisiimtų įsipareigojimų dėl sausros ir ūkininkaujantys teritorijoje, kurioje nepaskelbta stichinė sausra, turi pranešti apie tai Nacionalinei mokėjimo agentūrai 

Temą atitinkančios įmonės