Aktualūs įsipareigojimų terminai liepą

2018-07-04 12:41   Peržiūros : 163   Spausdinti


Svarbūs terminai ūkininkams, siekiantiems gauti tiesiogines išmokas.

Nušienauti pievas - iki rugpjūčio 1 d.

Pareiškėjai privalo laikytis žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų. Vienas iš jų - nušienauti pievas (kodai GPŽ, GPA, DGP) ne mažiau kaip 1 kartą per metus ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Tiesa, pareiškėjai, įregistravę Ūkinių gyvūnų registre bičių šeimas, pievas gali nušienauti iki rugpjūčio 31 d.

Taip pat ne mažiau kaip 1 kartą per metus ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. privalu nušienauti sodų ir uogynų tarpueilius, kuriuose yra pieva. Be to, sodų ir uogynų tarpueilius (išskyrus tarpueilius, kuriuose yra pieva) būtina periodiškai mechaniškai arba chemiškai įdirbti taip, kad juose būtų sunaikintos piktžolės.

Deklaruojantiems pūdymo plotus


Deklaruojant pūdymą, būtina užtikrinti, kad nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki liepos 31 d., šiame plote nebūtų vykdoma jokia žemės ūkio gamyba, t. y. juodajame pūdyme nebūtų vykdoma sėja, nebūtų auginamas ar nuimamas derlius, žaliajame pūdyme nebūtų ganomi gyvuliai, šienaujama žolė arba auginami kiti nei žoliniai (klasifikatoriaus III grupėje ir kodu GPŽ deklaruojami) augalai. Taip pat juodasis pūdymas turi būti periodiškai įdirbamas taip, kad jame nebūtų subrendusių ir žydinčių piktžolių, o žaliajame pūdyme dirvos struktūrai gerinti skirti žoliniai augalai iki rugsėjo 15 d. turi būti įterpiami į dirvą. Pūdyme, kuris naudojamas ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės (EASV) užskaitai, siekiant atitikti žalinimo EASV reikalavimą, draudžiama naudoti augalų apsaugos priemones laikotarpiu nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki liepos 31 d.

Išlaikyti pasėlį

Nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki liepos 31 d. pareiškėjai privalo užtikrinti, kad atliekantis patikrą vietoje NMA specialistas rastų paraiškoje deklaruotą pasėlį ar pasėlio liekanas, iš kurių būtų matyti, kad lauke buvo augintas paraiškoje deklaruotas pasėlis. Nebūtų laikoma pažeidimu, jei vietoje deklaruoto pasėlio būtų randamas kitas tai pačiai klasifikatoriaus augalų grupei priskiriamas pasėlis ir (arba) tai neturėtų įtakos nei pareiškėjo atitikties EASV reikalavimams, nei pretenduotų atitikti susietosios paramos reikalavimus.

Daugiau apie svarbiausias ūkio darbų atlikimo datas, pagrindinius įsipareigojimus bei reikalavimus galima paskaityti Nacionalinės mokėjimo agentūros parengtose atmintinėse.

Naudinga informacija:
• Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės

NMA inf.


Kategorijos: Parama žemės ūkiui

Valstybės pagalba veislininkystei – ką reikėtų žinoti?

Valstybė kasmet skiria daugiau kaip 3 mln. eurų plėtoti nacionalinę gyvūnų veislininkystės sistemą.  

Parama ūkių biosaugai stiprinti

Priemonės prioritetas bus teikiamas kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams 

Aktualūs ūkininkų įsipareigojimai spalį

Primename spalio mėnesio įsipareigojimų terminus ūkininkams, šiais metais pateikusiems paraiškas gauti tiesiogines išmokas bei dalyvaujantiems su plotu susijusių Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose. 

Kokia parama gali pasinaudoti bitininkai?

Žemės ūkio ministerija, siekdama padėti bitininkams, yra numačiusi ne vieną priemonę, galinčią jiems padėti. 

Nuo lapkričio 19 d. – paraiškos naujam verslui pradėti (kompensuojant išlaidas iki 16 tūkst.)

Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad bus remiama ne žemės ūkio veikla. 

Rudens pradžia – metas planuoti miško veisimą

Miškininkai, dar nepasinaudoję šia galimybe, tačiau numatę plėsti savo miškų plotus, paraiškas galės teikti iki spalio 31 d. 

sausra

Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai

Pareiškėjai, negalintys įvykdyti paramai gauti keliamų reikalavimų ar prisiimtų įsipareigojimų dėl sausros ir ūkininkaujantys teritorijoje, kurioje nepaskelbta stichinė sausra, turi pranešti apie tai Nacionalinei mokėjimo agentūrai 

Temą atitinkančios įmonės