Gyvulių ganymas elektriniuose aptvaruose

2015-04-02 16:26   Peržiūros : 1667   Spausdinti


Su prasidėjusiu pavasariu artėja pats palankiausias metas gyvulių ganymui - ganyklinis laikotarpis. Tačiau ganyti pradedama pradžiūvus ganykloms bei kai žolė pasiekia 5-10 cm aukštį.

Prieš išginant gyvulius į ganyklas reikalingas pereinamasis laikotarpis. Pavyzdžiui karves ganiavos sezonui reikėtų pradėti ruošti vidutiniškai apie dvi savaitės prieš planuojamą išleidimą į ganyklas. Pirmąsias tris dienas išleidžiama pasiganyti dviem valandoms, papildomai duodamas visas tvartinio laikotarpio pašarų davinys. Vėliau ganymo laikas palaipsniui ilginamas ir proporcingai mažinamas tvartinio raciono pašarų davinys. Jau 10 dieną galima ganyti visą dieną.

Jaunoje žolėje trūksta ląstelienos, tad ir po dviejų savaičių pereinamojo šėrimo reikėtų papildomai duoti daugiau ląstelienos ir sausųjų medžiagų turinčių pašarų (pvz. šieno). Tai pagerins gyvulio sveikatingumą ir sumažins įvairių nepageidaujamų pieno sudėties pakitimų ir ligų tikimybę. Labai gerai pereinamuoju šėrimo laikotarpiu karvėms su pašarais duoti melasos, kuri papildo racionus lengvai virškinamais angliavandeniais (cukrumi) ir sumažina pieno riebumo svyravimus. Nuo pirmųjų ganiavos dienų gyvuliams reikėtų duoti druskos, mineralinių pašarų ir pakankamai geriamo vandens. Pavyzdžiui karvė per parą gali išgerti 80-100 l. Jei vandens trūksta, produktyvumas sumažėja 10-12 proc., o karštomis dienomis - dar daugiau.

Pasitaiko, kad pavasarį stengiamasi greitai nuganyti kuo didesnius ganyklų plotus. Ilgametė gyvulių augintojų praktika rodo, kad pagreitintas ganymo būdas, palyginti su normaliu, neapsaugo varpinių žolių nuo išplaukėjimo, o jei ganyklos velėna dar ir šlapia, tik sumažina metinį žolės derlių.

Ganyklų ir pievų žolių mišiniai bei jų kokybė

Ganymo laikotarpis gyvulių augintojams yra svarbus metas. Nuo ankstyvo pavasario žemdirbiai ruošiasi šiltajam metų sezonui bei žolinių pašarų auginimui. Nuo jų didele dalimi priklauso gyvulių produktyvumas: pieninėje gyvulininkystėje - pieno primilžis, o mėsinėje - priesvoris. Suprantama, jį reikia pasiekti kuo mažesnėmis sąnaudomis. Dėl šios priežasties rekomenduojama ganyklose ir pievose auginti tik aukštos kokybės žolių mišinius. Kokybiški žolynai reiškia didelį žolės derlių, kuriame daug maisto medžiagų, reikalingų gyvulio organizmui. Kadangi išlaikyti įrengtus žolynus nėra kasdienis ir pigus darbas, labai svarbu, kad jie būtų ilgaamžiški ir duotų stabilų derlių.

Pradedant ganyti ir ganymo metu būtina atkreipti dėmesį į žalienų sudėtį ir žolės aukštį. Idealiausia žalienų sudėtis yra 60 proc. varpinių ir 40 proc. ankštinių žolių mišinys. Žolių mišinio sudėtyje gali būti nendrinių eraičinų, šunažolių, daugiamečių svidrių, motiejukų ir raudonųjų dobilų mišinys arba kitoks žolių mišinys. Esant proporcingam varpinių ir ankštinių žolių santykiui sumažėja mėsos bei pieno savikaina ir tikimybė susirgti medžiagų apykaitos sutrikimų ligomis, nes atrajotojai iš žolinių pašarų gauna pakankamą kiekį energijos ir baltymų. Be to, nereikia papildomai pirkti baltyminių priedų.

Planuojant ganiavą svarbu žinoti, kiek kartų ganysime žolynus, kokios ganyklos ploto vidutinės normos reikalingos gyvuliams, per kiek laiko atželia ganyklų žolynai, kokia yra ganyklos apkrova. Per ganiavos laikotarpį ganyklų žolynuose tas pats plotas vidutiniškai nuganomas 4-5 kartus. Gyvuliams rekomenduojamos ganyklos ploto vidutinės normos:

  • karvei - 0,7-0,8 ha,
  • 1-2 m. galvijų prieaugliui - 0,25-0,3 ha,
  • aviai su prieaugliu - 0,1-0,15 ha.

Tame pačiame ganyklos plote vasaros pradžioje galima ganyti gyvulius kas 3-4 savaites, vasarą - kas 4-5, rudenį - kas 5-6 savaites. Ganyklos apkrovą rodo gyvulių skaičius, tenkantis 1 ha ganyklos per visą ganiavą. Pvz., jei karvei skiriama 0,8 ha, apkrova bus 1,25 (1:0,8) karvės. Dieną ir naktį ganant karves, kurių metinis primilžis yra 7000 kg pieno, vienai karvei per parą reikia 92 m2 žolyno ploto.

Gyvulių ganymas porcijiniu būdu naudojant elektrinius aptvarus.

Gyvulių ganymas skirstomas į tris pagrindinius ganymo būdus - rotacinį, nuolatinį bei porcijinio ganymo būdą. Taikant rotacinį ganymo būdą ganykla suskirstoma į daug laukų ar aptvarų, kuriuose gyvuliai ganomi paeiliui. Naudojant nuolatinį ganymo būdą gyvuliai ganomi visame aptvaro plote, neatitveriant užuoganų. Vis tik racionaliausia aptvaruose ganyti porcijiniu (normuotu) būdu.

Ganant porcijiniu ganymo būdu dalis ganyklos aptveriama elektriniu aptvaru, o gyvuliams nuėdus žolę banda perkeliama į kitą ganyklą. Tokiu būdu racionaliau naudojama ganykla, o gyvuliai suėda daugiau žolės. Naudojant didelius, 4-6 paras ganyti tinkamus aptvarus, priklausomai nuo laikomų gyvulių skaičiaus, rekomenduojama ganyklą elektriniu aptvaru padalinti į vienkartines porcijas. Produktyviausiems gyvuliams per parą skiriama iki 3-4 šviežios žolės porcijų. Porcijiniu būdu naudojamų ganyklų našumas padidėja 10-15 %. Kuo mažesnis vienkartinis aptvaras, tuo efektyvesnis ganymas: gyvuliai tolygiai nuėda žolę, žolė trumpiau mindoma ir geriau atželia.

Gyvulininkystės veiklos aprūpinimu bei profesionaliomis gyvulių augintojų konsultacijomis užsiima UAB „Avena". Šios bendrovės specialistai siūlo prekes gyvulių priežiūrai, darbams fermose ir ūkiuose, konsultuoja bei teikia patarimus elektrinių aptvarų įsirengimo klausimais. Elektrinių aptvarų pagalba gali būti ganomi žirgai, melžiamos karvės, mėsiniai galvijai, avys, ožkos, kiaulės, triušiai ir paukščiai. Šie aptvarai taip pat naudojami apsaugai nuo laukinių žvėrių - apsaugoti pasėlius nuo stumbrų, stirnų, šernų, žemės ūkio gyvulius nuo vilkų, žuvininkystės tvenkinius nuo ūdrų ir t.t.

Ganant gyvulius elektrinio aptvaro pagalba sudaromas barjeras, elektros impulsu atbaidantis gyvūnus. Aptvarai yra stacionarūs, pusiau stacionarūs ir kilnojami - tai priklauso nuo to, kokie naudojami kuolai, kaip jie įtvirtinti bei kaip įrengtas elektros tiekimas. Stacionariam aptvarui geriausia rinktis medinius kuolus ir kalamus ar įsukamus izoliatorius. Pusiau stacionarūs aptvarai įrengiami vienam sezonui arba gali būti kas kelios savaitės lengvai kilnojami. Kilnojamam aptvarui reikia rinktis lengvus plastikinius arba metalinius kuoliukus, o avims - elektrifikuotą tinklą.
Kilnojamas aptvaras labiau tinkamas ganant gyvulius aprašytu porcijiniu būdu. Pagal ganymo trukmę aptvare skiriamas pusės paros ir valandinis ganymas. Pusės paros aptvarai, kur viename aptvare gyvuliai (dažniausiai galvijų prieauglis, avys, penimi galvijai) ganomi 12 val., įrengiami toli nuo tvartų esančiose ganyklose. Valandiniu vadinamas toks ganymas, kai gyvuliai aptvare ganomi 6-8 val. per parą, t. y. tiek laiko, per kurį jie paėda. Po to jie genami į tvartus. Pastarasis būdas tinka derlingose ganyklose, kuriose vienam gyvuliui tenka mažiau ganyklos ploto, dėl to žolė mažiau mindoma ir teršiama. Mažuose ūkiuose galima aptverti nedidelį plotą, kur gyvuliai būtų suvaromi nakčiai.

Elektrinis aptvaras reikalauja nemažų pradinių investicijų - reikės įsigyti laidus, generatorių, akumuliatorių, kuolus, testerį. Kaina santykinai mažėja didėjant aptveriamam plotui. Tačiau ši priemonė yra ilgaamžė (geros juostos, laidai turi didelį atsparumą UV poveikiui ir dėl to daug metų nesusidėvi), o jos nuolatinė priežiūra ir atnaujinimas nebereikalaus daug lėšų. Todėl pradinės investicijos išsidalins per kelis metus, ir galutinė priemonės kaina bus nebe tokia ir didelė.
Generatorių reikia rinktis pagal numatomą aptvaro ilgį (žiūr. lentelę), ganomų gyvulių rūšį, laidininko varžą bei aplinkos sąlygas - ganyklos žolyno lygį, dirvožemio drėgmę. Jei tik yra galimybė maitinti generatorių nuo 230 V įtampos - geriau rinktis 230 V generatorių, nes jie pigesni, patikimesni ir nereikalauja nuolatinės priežiūros. Šiuo metu dauguma generatorių yra universalūs - maitinami nuo skirtingos įtampos šaltinių.

Pavadinimas, gamintojas

Maitinimo šaltinis

Atiduodama energija (OUT), J

Suku-

riama įtampa, kV

Aptvaro ilgis km

Tinklo po 50m skaičius

Geromis sąlygomis

Normaliomis sąlygomis

Sunkiomis sąlygomis

UBIson 15000, Lacme (Skaitmeninis displėjus)

230V

15

10

75

25

10

30

Ubison 10000, Lacme

230V

10

10

50

17

7

25

Secur 2700, Lacme, (Skaitmeninis displėjus, su alarmo funkcija)

230V

6

12

55

10

5

20

Secur 2600, Lacme (Skaitmeninis displėjus)

230V

6

12

55

10

5

20

Secur 2500 ,Lacme,

230V

6

12

55

10

5

20

Power N 4800, AKO

230V

4,8

10,3

30

8

4

12

Secur 2000, Lacme +

230V

4

10

35

8

4

12

Power N 3500, AKO

230V

3.5

11,5

20

6

2,5

9

Secur Classic, Lacme

230V

3

10

25

7

3

10

Secur 1800+, Lacme

230V

2

10

18

6

2,5

7

Power N1200, AKO

230V

1.2

12,5

10

2

1

3

Secur 1100, Lacme

230V

1.1

13

10

4

2

4

EBS872/M1, Pomelac

230V

1,2

8

10

4

2

4

 

 

 

 

 

 

 

Secur 500, Lacme

12V/230V*

5

15

50

30

12

20

AN 5500 MobiPower, AKO

12/230V*

4.8

11.6

40

15

6

20

AN 5500 MobiPower, AKO su GPS**

12/230V*

4.8

11.6

40

15

6

20

AN 3100 MobilPower, AKO

12/230V*

3.5

12.5

33

12

4,5

14

AN 3100 MobilPower, AKO su GPS**

12/230V*

3.5

12.5

33

12

4,5

14

Power A 3300, AKO

12V

3.3

11,6

28

6

3

12

Secur 300, Lacme

12V/230V*

3

15

30

15

8

10

Duo X 4000, AKO

12V/230V

3

11.4

30

10

4

12

Secur 200, Lacme

9-12V/230V

2

15

25

8

4

7

Dual 200, Lacme

12/230V

2

11,6

25

8

4

6

Duo Power X 2500 AKO

12V/230V

2

11

18

4

1,7

6

Power A 2000, AKO

12V

2

11

18

4

1.7

6

Secur 130, Lacme + DOVANA 50 izoliatorių

9-12V/230V

1,3

15

20

5

2

5

Dual 100, LAacme

12/230V

1

10,4

15

3

1,5

4

Duo Power X 1000, AKO

12V/230V

1

10

5

1,5

0,5

2

EBS872/M, Pomelac

5,6V/ 12V/230V*

0,32

8

4

1,5

0,5

-

Sąlygų sudėtingumas priklauso nuo:

  • laidininko kokybės. Aptvaras su laidu, kurio varža yra mažiau 1Ω/m, priskiriamas prie gerų sąlygų, o kai laidininko varža daugiau kaip10 omų - prie sunkių sąlygų;
  • ganomų gyvulių rūšies. Jei aptvaras skirtas jautriems elektrai gyvūnams - melžiamiems galvijams, arkliams, kiaulėms, šunims - generatorių galima rinktis pagal stulpelį „geros sąlygos"; jei avims, ožkoms, stambiems mėsiniams galvijams bei laukiniams žvėrims - pagal stulpelį „sunkios sąlygos";
  • ganyklos vegetacijos gausumo. Kuo gausiau žolė, krūmai siekia aptvaro laidus - tuo sąlygos yra sunkesnės;
  • dirvožemio drėgmės ir sudėties. Smėlingi sausi dirvožemiai mažiau laidūs elektrai - sunkios salygos; molingame, drėgname dirvožemyje, ypač žemumoje, kuri neperdžiūna, įrengtas aptvaras dirbs geresnėmis sąlygomis;
  • renkantis laidą arba vielą aptvarui reikia įvertinti aptvaro ilgį, generatoriaus stiprumą bei ganomų gyvulių rūšį. Dažnai renkantis geresnę, mažesnės varžos vielą, laidą ar juostą, galima sutaupyti parenkant aptvarui pigesnį mažesnio galingumo generatorių.
  • Neužmirškite suplanuoti aptvaro vartų, įžeminimo, jungčių laidui. Kilnojamam aptvarui prireiks ritės laidui susukti.

Elektrinio impulso generatorių gamintojai nuolat diegia naujas technologijas, didinančias elektrinio aptvaro saugumą ir lengvinančias priežiūrą. BiPulsatronic technologija Lacme gaminiuose išskaido elektros impulsą į keleta vienas po kito sekančių impulsų seką, tai sumažina skausmą ir pavojų sveikatai kai gyvūnas ar žmogus prisiliečia prie aptvaro. „Ultra žemos varžos" technologija Lacme Ubison generatoriuose išlaiko reikiamą įtampą net kai ypač gausi vegetacija (žolė, krūmai liečia aptvaro laidą). Generatorių maitinimui įmonė siūlo saulės baterijas, jos ganiavos sezono metu pilnai aprūpina energija net galingiausius generatorius. Šių metų naujovė AKO (Vokietija) generatoriai su įdiegta navigacijos sistema GPS. Sistema leidžia nustatyti generatoriaus koordinates Google Maps žemėlapyje, informuoja apie prietaiso pajudėjimą iš vietos. Ši naujovė gali apsaugoti nuo generatoriaus vagystės. AKO GSM prietaisų dėka, naudojant mobilų telefoną, galima valdyti (įjungti/ išjunti) generatorių, gauti informaciją apie aptvaro techninę būklę.

 

Algis Mačiukas


Kategorijos: Gyvulininkystė, paukštininkystė, žuvininkystė, bitininkystė, Gyvulininkystės įranga

Karvidės statyba ir įranga

Pieno ūkiai ypač perspektyvūs maženio derlingumo dirvožemio rajonuose 

Triušių auginimas

Triušių auginimas

Šiuo metu triušiai auginami ne tik dėl to, kad juos auginti yra gana paprasta, tačiau daugiausia dėl to, kad žmonės nori sveikai maitintis. 

Šiuolaikinė „Big Dutchman" narvelinė sistema vištoms dedeklėms su pašildyto oro padavimo sistema, padžiovintu mėšlo pašalinimu.

Vištų auginimo sąlygos ir moderni vištidės įranga

Optimalus mikroklimatas, šėrimo laikymo salygos vištoms, kalakutams, antims, žasims, kaip šiuolaikiškai įrengti vištų fermą siekiant užtikrinti aukštą produktyvumą 

Srutų laikymas lagūnose

Srutų tvarkymas fermose

Uždaras ratas - pažeidimų nėra, tačiau daugybė gyventojų yra priversti kentėti dėl nemalonių srutų kvapų. Ar yra priemonių, leidžiančių sumažinti srutų smarvės intensyvumą bei sumažinti jos keliamą riziką ir žalą?  

Mėšlo šalinimo takas su dengtais latakais

Srutų talpyklos įrengimas

Mėšlo iš fermos pašalinimas, mėšlo kaupimas ir mėšlo panaudojimas. 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3
Mobilūs melžimo aparatai, įranga, pieno talpos - gamyba, prekyba. Įvairūs varikliai, vandens siurbliai, generatoriai, skaitmeniniai generatoriai - didmeninė, mažmeninė prekyba.
Šiaulių g.30, Degionių k., Panevėžio r.
Telefonas: +370-45-553418, Mobilus: +370-699-97517, +370-682-37334 (skambinti tik remonto kls.), El. paštas: info@agregatai.lt
1 2 3
1 2
Produktai
Pieno perdirbimo įranga
Pieno perdirbimo įranga

Pieno filtravimo įranga, šilumokaičiai, dozatoriniai siur...

Galvijų svarstyklės
Platforminės svarstyklės gyvuliams sverti

Svėrimo įranga ūkiui, judančiam svoriui, svarstyklės su g...

Dyzeliniai melžimo agregatai, generatoriai

Ypatingi pasiūlymai ir naujienos iš "Mototecha"

Karuselės tipo melžimo aikštelės

Melžimo aikštelė karuselė

Uždaro tipo pieno šaldytuvas

Serap Groupe pieno šaldytuvai nuo 150 l iki 40000 l

Pašarų bokštai ir veršelių nameliai

Pašarų bokštai AGRITECH

Silikon melžikliai

Originalūs melžikliai STIMULOR

Gyvulių fiksavimo gardas
Gyvulių fiksavimo gardas

Veterinarinės staklės

1 2