Grūdų elevatoriai ir jų automatizavimas

2020-08-26 09:22   Peržiūros : 4605   Spausdinti


Vienas iš svarbiausių etapų grūdų pramonėje yra jų apdorojimas  po derliaus nuėmimo ir tinkamas išsaugojimas. Dėl klaidų ir nekokybiško grūdų apdirbimo bei saugojimo kasmet prarandami dideli jų kiekiai.

Pagrindiniai grūdų pramonės uždaviniai yra išsaugoti grūdus neprarandant jų kokybės ir minimaliai prarandant svorio. Naudojant tinkamas technologines priemones ir režimus, sėklinių grūdų kokybę galima netgi padidinti. Šiuolaikinėje grūdų pramonėje  naudojama vis daugiau automatizuotų procesų, kurie žymiai sumažina darbo ir energijos sąnaudas ruošiant ir saugant grūdus. Tai sumažina grūdų ir gaminamų iš jų produktų, pašarų savikainą, užtikrina didesnį pelną juos realizuojant.

Elevatorius yra grūdų apdorojimo fabrikas, kuriame priimami, apdirbami, saugomi ir vėliau išvežimui paskirstomi grūdai. Čia grūdai, priklausomai nuo numatyto jų naudojimo, pasiekia reikiamą kondiciją. Šiuolaikiškame elevatoriuje dauguma  procesų kompiuterizuoti,  matomi centrinėje dispečerinėje, iš kur vyksta elevatoriaus valdymas ir grūdų priežiūra.

Grūdų apdirbimo procesai

Pilnas grūdų apdirbimo ciklas susideda iš grūdų priėmimo ir svėrimo, kokybės ir klasės nustatymo, panašaus tipo grūdų partijų formavimo, priemaišų pašalinimo, džiovinimo, pakartotinio grūdų valymo, aktyvaus ventiliavimo. Efektyviausia procesą vykdyti pastovaus darbo technologinėse linijose, nepertraukiant proceso iki pat grūdų paruošimo sandėliavimui.

 

Grūdų elevatoriaus automatizavimas

Praktiškai visus procesus elevatoriuje rekomenduojama automatizuoti, tokiu atveju darbo sąnaudos dažnai sumažėja perpus. Šiuolaikiniame grūdų elevatoriuje visą grūdų srauto judėjimą seka davikliai, per elektrines sklendes transporteriais srautas paskirstomas į tinkamą vietą ir tai gali atlikti vienas darbuotojas  iš operatorinės. Pasak Sauliaus Jatauto, UAB "Automatizavimo sprendimai" vadovo, automatizavimo svarbą puikiai patvirtina UAB "Linas Agro" 32 000 tonų grūdų elevatoriaus rekonstrukcijos pavyzdys. Pasak elevatoriaus vadovo Tomo Ignatavičiaus, automatizavus elevatorių buvo 50 procentų sumažintas darbuotojų skaičius pamainoje, sumažėjo energijos poreikiai, grūdai  geriau paruošiami ir geriau išsilaiko. Šiuo metu procesai kontroliuojami iš operatorinės, į viską reaguojama daug operatyviau ir darbai vyksta gerokai sklandžiau.

Elevatoriaus valdymo punktas

Valdymo pulto operatoriaus ekrane rodomi visi grūdų elevatoriaus objektai, jų užimtumas, grūdų būklė. Įrengta UAB "Automatizavimo sprendimai"

Grūdų priėmimas ir pirminis paskirstymas

Ūkininkui atvykus iki elevatoriaus, sveriama transporto priemonė, grūdai iškraunami ir atliekami kokybės tyrimai. Kokybei nustatyti operatorius iš kelių vietų paima mėginius su specialia paėmimo įranga, iš kurios mėginiai patenka į laboratoriją. Grūdai iškraunami į grūdų duobę, iš kurios transporteriais  nukreipiami į paskirstymo talpą. Automatika reguliuoja dirbančių variklių apkrovimą ir darbinę būklę. Atsiradus gedimams ar perkrovoms, gaunamas signalas nukreipiamas į valdymo pultą.

Vertikalieji kaušiniai transporteriai pakelia grūdus į paskirstymo talpas, kuriose yra sumontuotos operatoriaus iš valdymo pulto reguliuojamos elektrinės paskirstymo sklendės. Atsižvelgiant į grūdų būklę ir elevatoriaus bei džiovyklų apkrovimą, grūdai operatoriaus valdomais transporteriais siunčiami džiovinti, vėdinti arba į rezervines talpas. Šiame etape automatika  prižiūri ir kaušinių transporterių veiklą, saugodama nuo perkrovų signalizuoja, jei užsikerta skriemuliai taip apsaugojant transporterio diržą nuo trūkimo, bei signalizuoja, jei diržas pasislenka į šoną.

Grūdų paskirstymo vamzdžiai ir transporteriai kontroliuojami elektrinių sklendžių

Grūdų paskirstymas elevatoriuje per vamzdžius, transporterius reguliuojant srautus automatikos kontroliuojamomis elektrinėmis sklendėmis

 

Išankstinis grūdų valymas

Išankstinis grūdų valymas turi didelę įtaką tolimesnei jų kokybei, pagerina grūdų partijos kokybę, taip pat padidina apdirbimo efektyvumą bei vėlesniuose etapuose naudojamos technologinės įrangos produktyvumą. Dažniausiai į elevatorių patiekiami grūdai turi apie 23- 25 proc. drėgnumą, tuo tarpu priemaišos gali turėti 40- 45 proc. drėgnumą. Saugant tokius grūdus, drėgmė migruoja tarp priemaišų ir grūdų, didėja drėgmės kiekis grūduose ir džiovinimo išlaidos. Išankstinis valymas turėtų būti atliekamas pirmą parą, nes tada aktyviausiai vyksta apsikeitimas drėgme tarp grūdų ir priemaišų.

Grūdų valomosios būna sietinės ir būgninės. Sietinės išvalo šiaudus, smėlį, pelus, akmenukus, piktžolių sėklas, susmulkintus grūdus. Aukštesnį našumą užtikrina didesnis sietų plotis. Taip pat naudojami būgniniai valytuvai, kuriuose nevalyti grūdai patenka į dulkių nusiurbimo kamerą, kurioje oro srovė nupučia dulkes, lengvas šiukšles. Kitame valymo etape grūdai patenka į būgną su skirtingais valymo sietais. Sietai gali būti pritaikomi bet kokiam valymo tipui.

 

Pirminis grūdų valymas

Pirminis valymas atliekamas po džiovinimo. Jo metu pašalinamos tiek priemaišos, tiek nekokybiški grūdai. Iš grūdų pašalinama apie 60 proc. priemaišų, grūdų nuostoliai neturėtų viršyti 1,5 procento.

 

Antrinis grūdų valymas

Antrinis grūdų valymas naudojamas po pirminio valymo paruošti sėklinius grūdus arba atskirti sunkiai atskiriamas priemaišas grūduose, kurie bus naudojami maisto pramonėje. Nuo kitų valymų jis skiriasi ir tuo, kad atskiriami 2 klasės grūdai netinkantys sėjai. Grūdų drėgnumas šiame valyme turi būti mažiau 3 proc, priemaišų - iki 18 proc. Į atliekas negali patekti daugiau kaip 1 proc. kokybiškų grūdų ir ne daugiau 3 proc. 2 klasės grudų.

 

Grūdų džiovinimas

Grūdai džiovinami iki tokio drėgmės lygio, kuris užtikrina patikimą sandėliavimą bei išlaiko grūdų kokybines savybes. Dažniausiai naudojamas temperatūrinis grūdų džiovinimas, kai per grūdus leidžiamas pašildytas oras. Oras pašildomas leidžiant per šilumokaičius arba tiekiamas karštas iš tiesioginio  degimo dujų kameros.  Temperatūra turi būti optimali atsižvelgiant į grūdų rūšį,  panaudojimą ir drėgnį iki džiovinimo. Viršyti rekomenduojamos temperatūros negalima, nes tai gali pakenkti grūdų kokybei.

Džiovinant grūdus vieno proceso metu maistinių grūdų drėgnis sumažinamas iki 6 proc.  ir iki  4-5 proc. sėklinių grūdų. Todėl grūdus su padidintu drėgniu gali tekti perleisti per džiovyklą kelis ar net daugiau kartų.

Kai grūdai džiovinimo metu perkraunami tokios  džiovyklos vadinamos cirkuliacinės. Tokiose grūdai džiovinami tolygiai. Šiuolaikinėse cirkuliacinėse džiovyklose  įmontuojama ir grūdų valymo bei atšaldymo įranga.  Automatika reguliuoja į džiovyklą paduodamo oro temperatūrą didindama arba mažindama degiklio galią, seka grūdų ir oro temperatūrą. Temperatūros ir drėgnumo davikliai leidžia nustatyti optimalų džiovinimo  režimą.

Viena iš naujienų, kurias siūlo "Automatizavimo sprendimai", yra drėgmės matuokliai grūdų sraute.

Taip pat naudojamos mobilios džiovyklos, kurios dažniausiai skirtos mažiems ir vidutiniams ūkiams. Paruošti darbui tokią džiovyklą užtrunka kelias dešimtis minučių, galią perduoti galima nuo traktoriaus darbinio veleno, oras šildomas kuru arba dujomis.  Norint gauti geresnę grūdų kokybę, naudojami šilumokaičiai atskiriant dūmus nuo karšto oro.

Šiuolaikinėse džiovyklose 1 tonoje javų ir rapsų sumažinti grūdų drėgmę 1 procentu prireikia apie 1,1 - 1,2 l, kukurūzų -  1,2- 1,5 litro degalų.

 

Aktyvus vėdinimas

Šviežius grūdus galima padaryti fiziologiškai pasyviais, atsparesniais dėl mažesnio drėgnio ir temperatūros, naudojant aktyvią ventiliaciją. Aktyvus ventiliavimas naudojamas tiek prieš, tiek po džiovinimo. Džiovinami ne didesnio kaip 20 -22 proc. drėgnio javų grūdai ir sėklos, žolių kūlenos - iki 35 proc. drėgnio.  Grūdus, kuriuos galima laikyti ventiliuojamuose sandėliuose - iki 15,5 proc. drėgnumo,  galima išdžiovinti nenaudojant papildomo pašildymo, pučiant iki 75 proc. santykinio drėgnio orą.  Iki 14 proc. drėgnumo grūdai,  kai  bus galima laikyti neventiliuojamuose sandėliuose, džiovinami naudojant papildomą pašildymą ir iki 65 proc. drėgnio orą.

Ventiliavimui naudojami vamzdinė, bunkerinė ir grindinė įranga. Grindinė įranga gali būti stacionari ir pernešama, vamzdinė - vertikali ir teleskopinė. Priklausomai nuo grūdų drėgnio, į grūdų masę paduodamas  tam tikras oro kiekis.  Automatika gali reguliuoti ventiliavimo laiką.

 

Grūdų saugojimas

Apdoroti ir sutvarkyti grūdai gali  saugiai išsilaikyti neprarasdami savo kokybinių savybių. Ilgalaikio grūdų laikymo pastatai  būna aruodinio arba bokštinio tipo. Šiuo metu populiaresni  įvairių konstrukcijų metaliniai grūdų saugojimo bokštai. Tai gali būti plokščiadugniai bokštai, bokštai ant atramų, po kuriais įvažiuoja grūdavežiai įsipilti grūdų.

grūdų elevatorius

Grūdų sandėliavimo bokštai

Grūdams saugoti iš esmės naudojami trys režimai:

Grūdų saugojimas, kai grūdų gyvybinės funkcijos sustabomos juos atšaldžius. Laikino grūdų atšaldymo režimas taip pat naudojamas, kai nespėjama išdžiovinti grūdų. Prieš pervežimą taip pat rekomenduojama grūdus atšaldyti.
Grūdų saugojimas hermetiškos talpose, į kurias nepatenka oras.
Grūdų saugojimas sausame būvyje, kei grūdų drėgnis mažesnis nei kritinis. Tokios būsenos grūduose stipriai sulėtėja  apykaitos procesai, mikroorganizmų, erkučių vystymasis, didžioji grūdų masė atsiduria anabiotiniame būvyje  Toks saugojimo būdas laikomas efektyviausiu, tinkamai saugant grūdai gali išlikti kokybiški kelerius ar net daugiau metų. Ypač geras efektas būna sausus grūdus laikant atšaldytus.

Labai svarbu stebėti saugomus grūdus, laiku atšaldyti ir izoliuoti nuo išorės veiksnių - pavyzdžiui, temperatūros ir oro drėgnio svyravimų. Iš valdymo pulto situaciją sandėliuose reguliuojama pasitelkus temperatūros daviklius. Temperatūrai pakilus, operatorius padidina ventiliavimą arba mažina temperatūrą perkraunant grūdus.
Tačiau, saugojant net ir gerai išdžiovintus grūdus, išlieka pavojus dėl įvairių kenkėjų, kuriems grūdų sausumas nėra kliūtis. Tokiais atvejais grūdai atšaldomi iki temperatūros, kurioje kenkėjai nėra aktyvūs.  Dar įmanomas grūdų sugedimas,  kai atskirose sandėlio vietose formuojasi drėgmės lašeliai dėl ryškios temperatūros kaitos.

 

Grūdų krovimas

Grūdų pakrovimo talpoje dažniausiai įtaisomas lygio daviklis, kuris reguliuoja į talpą pilamų grūdų kiekį.

Grūdų atkrovimo talpa

Grūdų atkrovimo talpa valdoma elektrinių sklendžių ir reaguojanti į pasikeičiantį grūdų tūrį.

Vietą elevatoriui verta parinkti patogioje transportui, taip pat ir geležinkeliui. Atsižvelgiama į vietovės specifiką, nes gruntiniai vandenys turi būti mažiausiai 1 metro gylyje nuo paviršiaus. Pastatai įrengiami atsižvelgiant į technologinių, sanitarinių, aplinkos apsaugos ir priešgaisrinių normų reikalavimus.  Numatomas elektros tiekimas, vandens tiekimas ir jo pašalinimas bei išvalymas.

Atsižvelgiant į aukščiau nagrinėtus procesus, elevatoriuje statomi:

  • Grūdų priėmimo pastatai, automobilių svarstyklės, grūdų iškrovimo, duobės valymo įrengimai, drėgnų grūdų laikino laikymo ir džiovinimo pastatai.
  • Tarp technologių įrenginių grūdų srauto  judėjimą užtikrina kaušiniai (dažniausiai vertikalia kryptimi) arba sraigtiniai transporteriai (dažniausiai horizontalia kryptimi).
  • Beicavimo patalpos ir beicuotų sėklų saugojimo sandėliai, kurie turi būti atskirti nuo kitų gamybinių pastatų.
  • Taip pat elevatoriuje numatomos vietos  katilinei ir   kuro saugyklai, patalpos personalui, dispečerinė, eksploatacinių medžiagų sandėlys.

 


0kininko gido AgroZinios.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama


Kategorijos: Žemės ūkio produkcija, saugojimas ir perdirbimas, maisto pramonė, Žemės ūkio pastatų statyba ir įrengimas, Sandėliavimo ir džiovinimo įranga, Grūdų prekyba, saugojimas, perdirbimas, Žemės ūkio mokslas ir inovacijos
Svarbu
Arkiniai angarai

Arkiniai angarai

Arkinio angaro statyba, arkinio angaro konstrukcija, arkinio angaro šiltinimas, arkiniai angarai gyvuliams, technikai, grūdams,  

Karkasinio namo statyba

Karkasinio namo statyba

Karkasinis namas, karkasinio namo projektavimas, pažingsninė instrukcija kaip statyti karkasinį namą, karkasinio namo statybos klaidos 

Karvidės statyba

Karvidės statyba ir įranga

Karvidės projektavimas, karvidžių tipai, fermos įranga, karvių šėrimo įranga, karvių melžimo įranga 

Šuns voljeras

Šuns voljeras

Koks turi būti šuns voljeras? Kaip įrengti šuns voljerą, šuns voljero dydžiai 

Vištų auginimas

Vištų auginimas

Vištų auginimo sąlygos ir moderni vištidės įranga, vištų šėrimo įranga, vištidės projektavimas, vėdinimas, šildymas, apšvietimas  

Avių auginimas

Avių auginimas

Kaip auginti avis, tinkamiausios auginimui avių veislės, mėsinės avių veislės, avių priežiūra, bevilnės avys, avių maitinimas, avių ligos 

Rekuperacinės sistemos įrengimas

Rekuperacinės sistemos įrengimas

Vėdinimo projektavimas, buitiniai ir pramoniniai rekuperatoriai, galingumo nustatymas, ortakiai, valdymas ir kitos detalės, svarbios teisingam vėdinimo įrangos pasirinkimui ir montavimui. 

Vėdinimo sistemos įrengimas

Vėdinimo sistemos įrengimas

Rekuperacinės sistemos kaina nėra tokia didelė, kad rizikuotume savo sveikata. Pilnaverčio vėdinimo trūkumas gali būti alergijų, astmos, pelėsių atsiradimo priežastimi.  

Terasos statyba

Terasos statyba

Ar įmanoma pastatyti beveik amžiną lauko terasą? Juk terasos medžiagos ir tvirtinimo elementai veikiami pačių agresyviausių sąlygų. Lietaus ir sniego tirpsmo vanduo, aukšta temperatūra, ultravioletiniai spinduliai, dviguba temperatūra ir ultravioletiniai spinduliai atsispindėję nuo vitrininės sienos stiklų. 

Grūdų džiovyklų automatizavimas

Grūdų džiovyklų ir elevatorių automatizavimo perspektyvos

Kodėl reikalinga automatizuoti grūdų kokybinį apdorojimą ir kokios šio proceso transformacijos perspektyvos. 

Grūdų elevatoriaus įrengimas

Grūdų elevatoriaus įrengimas

Į ką reikia atkreipti didžiausią dėmesį renkantis elevatorių.  

grūdų elevatorius

Grūdų elevatoriai ir jų automatizavimas

Grūdų apdorojimo įranga ir elevatoriaus darbas, elevatoriaus automatizavimo sprendimai. 

Betoninės aikštelės įrengimas

Betoninės aikštelės įrengimas

Betono danga be betono ir asfalto trūkumų 

Elektros instaliacija name

Namo elektros instaliacijos planas turėtų būti parengtas iki pamatų užpylimo 

Ištraukiamo oro šilumos siurbliai

Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį. 

Karkasinio namo šiltinimas

Karkasinio namo šiltinimas

Karkasinio namo sienų šiltinimas akmens vata, sandarumo sprendimai, vėjo ir garo izoliacija. Karkasinių sienų konstrukcija. 

Vandens gręžiniai – viskas, ką reikia žinoti

Kaip turi būti įrengtas vandens gręžinys, kad tarnautų šimtą metų? Kaip užsakovui atpažinti kvalifikuotus hidrogeologus? Kodėl žymiai skiriasi gręžinių įrengimo kainos ir kokios galimos nekokybiškai įrengto gręžinio pasekmės?  

Gamybinių ir sandėliavimo patalpų vėdinimas

Pramoninės gamybos cechai, gyvulių fermos ir žemės ūkio produkcijos sandėliai, logistikos įmonių patalpos, serverinės, laboratorijos – yra daugybė įvairios paskirties gamybos ir sandėliavimo patalpų, kuriose būtinas geras vėdinimas. Kokiais kriterijais vadovaujantis rengiami gamybinių patalpų vėdinimo projektai, kokia naudojama įranga?  

Kaip įrengti saulės elektrinę?

Mažos galios saulės elektrinės įrengimas, valstybės strategija ir parama, finansavimo modeliai. 

Pirmas žingsnis norint įteisinti naudojamą žemės sklypą - kadastriniai matavimai.

Sklypo suformavimas, paskirties keitimas ir įteisinimas: kaip tą atlikti?

Jūs esate žemės sklypo bendrasavininkis ir norite savo dalį parduoti, dovanoti ar įkeisti. Turite sklypą, kurį norite padalinti į mažesnius ir pakeisti jų naudojimo paskirtį. Ketinate statytis namą žemės ūkio paskirties žemėje? Sitaucijų gali būti daug. Kokie pagrindiniai jų sprendimo žingsniai?  

Požeminio betono hidroizoliacija

Požeminių betono konstrukcijų hidroizoliacijai naudojant betono priedus, nereikia tepti mastikų ar klijuoti bituminės hidroizoliacijos. 

Elektros instaliacija mediniame name – naujos statybos ir sename

Elektros instaliacijos mediniame name ypatumai ir taisyklės. Elektros instaliacijos atnaujinimas. 

Kadastriniai matavimai – kam reikalingi ir kiek kainuoja?

Kadastriniai ir geodeziniai matavimai - ar tai tas pats? 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4
Pamatų įrengimas Vilniuje ir visoje Lietuvoje
Olandų g. 10A-5, Vilnius
Mobilus: +370 647 06118, El. paštas: henrikopamatai@gmail.com
Šviestuvų parduotuvė internete www.gerasviesa.lt Platus pasirinkimas sodybų, fermų, sandėlių, angarų apšvietimui. Geros kainos ir kokybė. Pristatymas visoje Lietuvoje.
Ševčenkos 16H, Vilnius
Telefonas: +370 671 48457, Mobilus: +370 671 48457, El. paštas: info@gerasviesa.lt
Kokybiškos statybinės medžiagos stogui, fasadui, gerbūviui, vidaus apdailai, hidroizoliacijai
Birželio 23-iosios g. 5, Vilnius
Telefonas: +370-5-2610179, Mobilus: +370-655-55108, El. paštas: rimantas@mosas.lt
Medinės stogų konstrukcijos - projektavimas, gamyba, montavimas
Kooperacijos g. 3a-31, Klaipėda
Mobilus: +370-600-07027, El. paštas: info@eivuda.lt
Įrenginiai AntiCa – apsauga nuo užkalkėjimo ir korozijos, vandens filtrai, antikalkai, nukalkintojai, kalkių šalintojai, antikalkinai magnetai
Pamėnkalnio g. 4 - 1, Vilnius
Telefonas: +370-686-81634, Mobilus: +370-687-73616, El. paštas: info@armada1.lt
Angarų statyba. Šlaitinių, plokščių stogų įrengimas, dengimas, lietaus nuvedimo sistemos-fermoms, ūkiniams pastatams, sodyboms. Skardinimas. Metalo konstrukcijų montavimas
Pramonės pr. 4 i, Plungė
Mobilus: +370-613-11174, El. paštas: mbbliekorius@gmail.com
1 2 3 4
1 2 3 4 5 ... 7
Produktai
Pamatų įrengimas, liejimas, betonavimo darbai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir visoje Lietuvoje

Pamatų įrengimas, liejimas, betonavimo darbai Vilniuje, K...

Terasų stiklinimas Klaipėda
Terasų stiklinimas Klaipėda

Terasų, lodžijų, pavėsinių stiklinimas, stiklinių terasų ...

Priešgaisrinės katilinės durys Kaune
Priešgaisrinės katilinės durys Kaune

Ugniai atsparios, tvirtos ir gražios katilinės durys. Pri...

Trinkelių imregnantas
Trinkelių impregnantas

Trinkelių atnaujinimas bespalviu ir spalvotu impregnantu

Prekyba Led šviestuvais - apšvietimo projektavimas sandėliams, fermoms, ūkiniams pastatams

Prekyba Led šviestuvais - apšvietimo projektavimas sandėl...

Greičiausiai atsiperkantys šildytuvai

Infraraudonųjų spindulių šildytuvai

Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Mineralinės medžiagos mišinys (smėlio žvyro mišinys), fr. 0/5
Smėlis, žvyras, žvirgždas ir jų mišiniai

Betono užpildas, mineralinės medžiagos, akmenys, akmens s...

1 2 3 4 5 ... 7
Kaip auginti šilauoges

Kaip auginti šilauoges

Šilauogių auginimo filmas, kaip parinkti vietą šilauogėms, žemės mišinys šilauogėms, kaip sodinti šilauoges, šilauogių genėjimas ir priežiūra daugiau