Žieminių rugių veislės

2013-04-12 17:19   Peržiūros : 324   Spausdinti


Agronom. Sėjamųjų žieminių rugių hibridinė veislė sukurta Vokietijoje, Hybro Saatzucht
GmbH & Co. KG sėklininkystės firmoje.
Ūkinio vertingumo tyrimuose, atliktuose 2008-2010 m. Šilutės, Plungės ir Vilniaus AVT stotyse, gautas vidutinis 8,75 t ha-1 derlius, kuris 2,9 proc. buvo didesnis negu standartinės rugių veislės 'Balistic' vidutinis derlingumas. Didžiausias 'Agronom' veislės grūdų derlius - 11,41 t ha-1 buvo gautas 2009 m. Šilutės AVT stotyje.
Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinis svoris - 36,15 g. Atskirais tyrimo metais išaugintuose grūduose nustatyta 62,1-65,6 proc. krakmolo. Vidutinis kritimo skaičius - 214 s ir hektolitro masė - 76,1 kg/100 l, o tai atitiko tuo metu I klasės rugiams taikytus supirkimo ir tiekimo reikalavimus.
'Agronom' veislės rugiai gerai žiemojo. Jų žiemkentiškumas įvertintas 9 balais (pagal 9 balų vertinimo skalę), išskyrus 2009 m. Plungės AVT stotyje - 8 balais. Atsparumas išgulimui įvertintas vidutiniškai 7,6 balo. Stiebų vidutinis aukštis - 130 cm.
Šios hibridinės veislės rugių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 209 dienos (skaičiuojant nuo sausio 1 d. iki grūdų vaškinės brandos).
Visos rugių veislės tyrimo metais mažai sirgo. Atskirose AVT stotyse įrengtuose bandymų laukeliuose tik nedidelę dalį jų, nuo 1 iki 4 proc., pažeidė rudosios rūdys.

Balistic. Hibridinė žieminių rugių veislė sukurta Vokietijoje, KWS Lochow GmbH sėklininkystės firmoje. Veislės ūkinio vertingumo ir tinkamumo Lietuvos agroklimato sąlygoms tyrimai atlikti 2006-2007 m. Šilutės, Plungės, Kauno ir Vilniaus AVT stotyse. Tyrimo metais gautas labai geras - 7,16 t ha-1 vidutinis grūdų derlius. Didžiausias 'Balistic' veislės rugių derlius buvo išaugintas 2007 m. Šilutės AVT stotyje - 8,79 t ha-1.
Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinis svoris - 34,03 g. 'Balistic' veislės rugių grūdai pasižymi gera kokybe. Veislės tyrimo metais išaugintų grūdų vidutinis kritimų skaičius buvo 187 s, o krakmolas juose vidutiniškai sudarė 63 proc.
Šios veislės rugiai tyrimo metais palyginti gerai žiemojo. Jų ištvermingumas žiemojimui vidutiniškai įvertintas 8,2 balo (pagal 9 balų vertinimo skalę). Tačiau 'Balistic' veislės rugių atsparumas išgulimui palyginti mažas - įvertintas tik 6 balais. Jų stiebų vidutinis aukštis - 128 cm. Atsižvelgiant į tai, kad 'Balistic' veislės rugiai subrandina gerą grūdų derlių, o jų šiaudas yra silpnas, rekomenduotina jų pasėlius apdoroti retardantais. Šių rugių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 202 dienos (skaičiuojant nuo sausio 1 d. iki grūdų vaškinės brandos). 'Balistic' veislės rugių grūdai subręsta 3-4 dienom anksčiau už standartinės 'Joniai' veislės rugius.
Veislės tyrimo metais augalus mažai pažeidė ligos. Atskirose AVT stotyse palyginti
nedidelį kiekį šių rugių pažeidė miltligė (5-10 proc.) ir rudosios rūdys (1-10 proc.).

Fugato. Hibridinė žieminių rugių veislė sukurta Vokietijoje, Hybro Saatzucht GmbH & Co.
KG sėklininkystės firmoje. Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2005, 2006 ir 2008 m. Šilutės, Plungės, Kauno ir Vilniaus AVT stotyse. Tyrimo metais gautas geras - 7,39 t ha-1 vidutinis grūdų derlius. Didžiausias 'Fugato' veislės rugių grūdų derlius - 10,8 t ha-1 buvo išaugintas 2005 m. Kauno AVT stotyje įrengtame rugių veislių bandyme.
Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinis svoris - 36,43 g. 'Fugato' veislės rugių grūdai pasižymi gera kokybe. Veislės tyrimo metais išaugintų grūdų vidutinis kritimų skaičius buvo 173 s, o krakmolas juose vidutiniškai sudarė 63,4 proc.
Šios veislės rugiai tyrimo metais palyginti gerai žiemojo. Jų ištvermingumas žiemojimui
vidutiniškai įvertintas 8,4 balo (pagal 9 balų vertinimo skalę). Tačiau 'Fugato' veislės rugių atsparumas išgulimui palyginti mažas - įvertintas tik 6,3 balo. Stiebų vidutinis aukštis - 142 cm.
Atsižvelgiant į tai, kad šios veislės rugiai subrandina gerą grūdų derlių, o šiaudas yra silpnokas, jų pasėlius reikėtų apdoroti retardantais.
'Fugato' veislės rugių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 208 dienos (skaičiuojant nuo sausio 1 d. iki grūdų vaškinės brandos).
Veislės tyrimo metais augalus labai mažai pažeidė ligos. Atskirose AVT stotyse
įrengtuose bandymuose labai nedidelę dalį (1-7 proc.) šių rugių buvo pažeidusios rudosios rūdys.

Joniai. Žieminių rugių veislė sukurta Lietuvos žemdirbystės institute individualios
atrankos metodu iš kryžminimo kombinacijos 'Borba' x 'Duoniai'. Veislės autoriai: V.
Plyčevaitienė, dr. V. Ruzgas, J. Sprainaitienė.
Augalų veislių tyrimo stotyse veislė tirta 2000 - 2001 metais. Bandymuose vidutiniškai
prikulta 5,79 t ha-1 grūdų. Standartinę veislę 'Duoniai' lenkė 0,52 t ha-1. Didžiausias derlius gautas 2001 m. Kauno augalų veislių tyrimo stotyje - 6,69 t ha-1.
'Joniai' veislės rugių grūdai vidutinio stambumo, 1000 grūdų vidutinė masė 35,7 g.
Grūduose vidutiniškai nustatyta: baltymų - 11,5 proc., krakmolo - 57,5 proc., o kritimo skaičius buvo 113 s. 2001 m. derliaus grūdų vidutinis kritimo skaičius - 156 s. Augalų vidutinis aukštis 125 cm. Jų atsparumas žiemojimui įvertintas 9 balais, išgulimui - 6 - 7 balais. Veislė vidutinio ankstyvumo. Vegetacijos periodo vidutinė trukmė 212 dienų, kaip ir standartinės veislės 'Duoniai'.
Augalai lapų ligų (miltligės, pavasarinio pelėsio, juodųjų rūdžių) mažai
pažeidžiami.

Kapitän. Sėjamųjų žieminių rugių veislė sukurta Vokietijoje, Dieckmann GmbH & Co. KG
sėklininkystės įmonėje. Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2010-2012 m. Šilutės, Plungės ir Vilniaus AVT skyriuose, gautas vidutinis 7,77 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias derlius - 12,06 t ha-1
buvo išaugintas 2012 m. Šilutės AVT skyriuje.
Grūdai smulkūs, 1000 jų vidutinė masė - 32,65 g, tačiau veislė pasižymi gerais kokybiniais rodikliais, kurie atitinka šiuo metu I klasės rugiams taikomus supirkimo ir tiekimo reikalavimus.
Vidutinis kritimo skaičius buvo 158 s, hektolitro masė - 73,8 kg hl-1. Tyrimo metais išaugintuose grūduose nustatyta nuo 62,3 iki 68,2 proc. krakmolo.
'Kapitän' veislės rugiai tyrimo metais žiemojo gerai. Jų žiemken-tiškumas vidutiniškai
įvertintas 8,4 balo, o atsparumas išgulimui - 7,7 balo (atsparumas išgulimui vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai - labai atspari išgulimui veislė). Vidutinis šios veislės rugių aukštis - 133 cm.
Vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 201 diena (skaičiuojant nuo sausio 1 d. iki grūdų vaškinės brandos). Tyrimo metais 'Kapitän' veislės rugiai subręsdavo vidutiniškai per tą patį laikotarpį kaip standartinių veislių 'Matador' ir 'Virgiai' ir 3 dienomis anksčiau negu standartinės 'Joniai' veislės rugiai.
2010 m.'Kapitän' veislės rugių ligos beveik nepažeidė. 2011 ir 2012 m. visuose AVT skyriuose nuo 5 iki 32 proc. augalų pažeidė miltligė (Erisyphe graminis), septoriozės ir juodosios (Puccinia graminis) ar rudosios rūdys (Puccinia recondita).

Matador. Žieminių rugių veislė sukurta Vokietijoje, P. H. Petersen / Saaten - Union sėklininkystės firmoje. Šios veislės rugiai pasižymi geru derlingumu ir ištvermingumu šalčiams. Veislės ūkinio vertingumo tyrimuose, atliktuose 2002 - 2003 m. Šilutės, Plungės, Kauno ir Vilniaus AVT stotyse, vidutiniškai prikulta 7,25 t ha-1 grūdų. Didžiausias šių rugių grūdų derlius - 9,77 t ha-1 gautas 2002 m. Kauno augalų veislių tyrimo stotyje. Šios veislės rugiai tyrimo metais buvo net 23,5 proc. derlingesni už standartinės 'Joniai' veislės rugius ir 14,7 proc. už visų minėtais metais tirtų rugių veislių vidutinį derlių.
Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinė masė 36,81 g. 'Matador' veislės rugiai pasižymi geros kokybės grūdais. Veislės tyrimo metais išaugintų grūdų vidutinis kritimų skaičius sudarė 224 s, kai tuo tarpu standartinės 'Joniai' veislės - 161 s. Augalų atsparumas išgulimui vidutiniškai įvertintas 6,5 balo, o ištvermingumas žiemos šalčiams - 8,5 balo. Vidutinis stiebų aukštis 116 cm. 'Matador' veislės rugių vidutinė vegetacijos periodo trukmė 200 dienų. Jų grūdai subręsta vidutiniškai penkiom dienom anksčiau už standartinės 'Joniai' veislės rugius. 'Matador' veislės rugių augalai bandymuose labiausiai buvo pažeisti stiebinių rūdžių (25 proc.). Kitų ligų pažeidimai buvo labai nežymūs.

Placido. Hibridinė žieminių rugių veislė sukurta Vokietijoje, KWS Lochow GmbH sėklininkystės firmoje. Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2008-2010 m. Šilutės, Plungės ir Vilniaus AVT stotyse. Tyrimo metais gautas 8,59 t ha-1 vidutinis grūdų derlius, kuris yra nežymiai, 1,1 proc. didesnis už standartinės veislės 'Balistic' vidutinį derlingumą, gautą per tą patį tyrimo laikotarpį. Didžiausias - 10,71 t ha-1 - derlingumas buvo gautas 2009 m. Vilniaus AVT stotyje įrengtuose bandymų laukeliuose.
Šios veislės 1000 grūdų svoris - 35,41 g, krakmolas juose vidutiniškai sudarė 64,2 proc., išaugintų grūdų vidutinis kritimo skaičius buvo 257 s, hektolitro masė - 76,5 kg/100 l, o tai atitiko tuo metu I klasės rugiams taikytus supirkimo ir tiekimo reikalavimus.
'Placido' veislės rugiai tyrimo metais gerai žiemojo. Jų žiemkentiškumas vidutiniškai įvertintas 8,9 balo (pagal 9 balų vertinimo skalę). Atsparumas išgulimui įvertintas vidutiniškai 7,5 balo. Stiebų vidutinis aukštis - 129 cm. Šios veislės vidutinė vegetacijos periodo trukmė - 209 dienos (skaičiuojant nuo sausio 1 d. iki grūdų vaškinės brandos).
Visais tyrimo metais veislė mažai sirgo. Atskirose AVT stotyse įrengtuose bandymų laukeliuose tik nedidelę dalį jų, nuo 1 iki 4 proc., pažeidė rudosios rūdys.

Recrut. Žieminių rugių veislė sukurta Vokietijoje, Lochow-Petkus GmbH sėklininkystės firmoje. Šios veislės rugiai pasižymi aukštais, stabiliais grūdų derliais ir gera grūdų kokybe. Veislės ūkinio vertingumo tyrimuose, atliktuose 2003-2004 m. Šilutės, Plungės, Kauno ir Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyse, vidutiniškai prikulta 6,82 t ha-1 grūdų. Didžiausias šių rugių grūdų derlius - 8,84 t ha-1 gautas 2004 m. Kauno augalų veislių tyrimo stotyje.
Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinė masė 36,37 g. Veislės tyrimo metais išaugintų grūdų vidutinis kritimų skaičius sudarė 250 s, kai tuo tarpu standartinės 'Joniai' veislės - 219 s. Krakmolo grūduose vidutiniškai nustatyta 62,2 proc. Augalų ištvermingumas žiemos šalčiams įvertintas 8,3 balo, o atsparumas išgulimui - 7,2 balo. Vidutinis stiebų aukštis 138 cm. 'Recrut' veislės rugių vidutinė vegetacijos periodo trukmė 215 dienų. Jų grūdai veislės tyrimo metais subręsdavo vidutiniškai dviem dienom anksčiau už standartinės 'Joniai' veislės rugius.
'Recrut' veislės rugių augalai bandymuose labiausiai buvo pažeidžiami stiebinių ir rudųjų rūdžių (25 proc.) bei geltonųjų rūdžių (12 proc.). Tyrimo metais buvo nustatytas ir nežymus šių rugių varpų pažeidimas skalsėmis.

Rūkai DS. Tetraploidinė sėjamųjų žieminių rugių veislė sukurta Lietuvos agrarinių ir miškų
mokslų centro filiale Žemdirbystės institute.
Ši veislė tirta 2008-2010 m. Šilutės, Plungės ir Vilniaus AVT stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis 7,00 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias šios veislės grūdų derlius išaugintas 2010 m. Plungės AVT stotyje - 8,50 t ha-1.
Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris - 47,59 g. Veislės tyrimo metais išaugintų grūdų vidutinis kritimo skaičius buvo 133 s, o hektolitro masė buvo 71,3 kg/100 l, tai atitiko tuo metu I klasės rugiams taikytus supirkimo ir tiekimo reikalavimus. Atskirais veislės tyrimo metais išaugintuose grūduose nustatyta 59,3-68,9 proc. krakmolo.
'Rūkai DS' veislės rugiai labai atsparūs nepalankioms žiemojimo sąlygoms. Jų žiemkentiškumas įvertintas 9 balais (pagal 9 balų vertinimo skalę). Šios veislės rugiai aukšti, jų vidutinis aukštis buvo 142 cm, bet atsparūs išgulimui, kuris įvertintas vidutiniškai 8,1 balo.
Šios veislės rugių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 210 dienų (skaičiuojant nuo sausio 1 d. iki grūdų vaškinės brandos).
Visos rugių veislės tyrimo metais mažai sirgo. Atskirose AVT stotyse įrengtuose bandymų laukeliuose tik nedidelę dalį jų, nuo 1 iki 4 proc., pažeidė rudosios rūdys.

VB Duoniai. Sėjamųjų žieminių rugių veislė sukurta Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vokės filiale.
Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2008-2010 m. Šilutės, Plungės ir Vilniaus AVT stotyse. Tyrimo metais gautas 7,06 t ha-1 vidutinis grūdų derlius. Didžiausias 'VB Duoniai' veislės rugių grūdų derlius - 8,47 t ha-1 buvo išaugintas 2009 m. Šilutės AVT stotyje įrengtuose rugių veislių bandymų laukeliuose.
Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinis svoris - 35,60 g. 'VB Duoniai' veislės tyrimo metais išaugintų grūdų vidutinis kritimo skaičius buvo 145 s, o hektolitro masė buvo 75,4 kg/100 l, tai atitiko tuo metu I klasės rugiams taikytus supirkimo ir tiekimo reikalavimus. Veislės 'VB Duoniai' rugių grūduose nustatyta vidutiniškai 63,8 proc. krakmolo.
Šios veislės rugiai tyrimo metais labai gerai žiemojo. Jų žiemkentiškumas įvertintas 8,8 balo (pagal 9 balų vertinimo skalę). Vidutinis augalų aukštis - 147 cm, o atsparumas išgulimui įvertintas vidutiniškai 7,8 balo.
Šios veislės rugių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 209 dienos (skaičiuojant nuo sausio 1 d. iki grūdų vaškinės brandos).
'VB Duoniai' veislės rugių augalai subrandina gausų grūdų derlių, turi stambų šiaudą. Dėl to, kad šios veislės augalus mažai pažeidžia rudosios rūdys ir skalsės, jie tinkami auginti ekologiniuose ūkiuose. Auginant šios veislės rugius nebūtina naudoti chemines augalų apsaugos priemones. Visais tyrimo metais veislė mažai sirgo. Atskirose AVT stotyse įrengtuose bandymų laukeliuose tik nedidelę dalį jų, nuo 1 iki 4 proc., pažeidė rudosios rūdys.

Virgiai. Sėjamųjų žieminių rugių veislė sukurta Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filiale Žemdirbystės institute. Veislę sukūrė V. Plyčevaitienė ir V. Ruzgas. Veislės ūkinio vertingumo tyrimuose, atliktuose 2007-2009 m. Šilutės, Plungės ir Vilniaus AVT stotyse, gautas vidutinis 6,82 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias šių rugių grūdų derlius - 8,35 t ha-1 buvo išaugintas 2008 m. Šilutės AVT stotyje.
Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinis svoris - 35,14 g. Veislės tyrimo metais išaugintų grūdų vidutinis kritimų skaičius buvo 123 s. Atskirais veislės tyrimo metais išaugintuose grūduose nustatyta 60,9-66,4 proc. krakmolo.
'Virgiai' veislės rugiai tyrimo metais palyginti gerai žiemojo. Jų ištvermingumas žiemojimui vidutiniškai įvertintas 8,8 balo (pagal 9 balų vertinimo skalę). Tačiau 'Virgiai' veislės rugių atsparumas išgulimui nėra didelis, kas įvertinta 6,9 balo. Jų stiebų vidutinis aukštis - 147 cm. Atsižvelgiant į tai, kad šios veislės rugiai subrandina gerą grūdų derlių, o šiaudas yra ilgas ir silpnokas, jų pasėlius būtina apdoroti retardantais.
'Virgiai' veislės rugių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 210 dienų (skaičiuojant nuo
sausio 1 d. iki grūdų vaškinės brandos). Jų grūdai veislės tyrimo metais subręsdavo vidutiniškai 2 dienom anksčiau už standartinės 'Joniai' veislės rugius.
Atskirais tyrimo metais 'Virgiai' veislės rugių augalus pažeidė rudosios rūdys (1-10 proc.)
ir skalsės (0,01-0,10 proc.).

Visello. Hibridinė sėjamųjų žieminių rugių veislė sukurta Vokietijoje, KWS Lochow GmbH sėklininkystės firmoje. Veislės ūkinio vertingumo nustatymo tyrimai atlikti 2007-2009 m. Šilutės, Plungės ir Vilniaus AVT stotyse. Tyrimo metais gautas geras - 8,37 t ha-1 vidutinis grūdų derlius. Didžiausias 'Visello' veislės rugių grūdų derlius - 11,53 t ha-1 buvo išaugintas 2009 m. Šilutės AVT stotyje įrengtame rugių veislių bandyme.
Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinis svoris - 34,47 g. 'Visello' veislės rugių grūdai pasižymi gera kokybe. Veislės tyrimo metais išaugintų grūdų vidutinis kritimų skaičius buvo 226 s, o krakmolas vidutiniškai sudarė 64,6 proc.
Šios veislės rugiai tyrimo metais palyginti gerai žiemojo. Jų ištvermingumas žiemojimui
vidutiniškai įvertintas 8,8 balo (pagal 9 balų vertinimo skalę). Augalų vidutinis aukštis -133 cm. Jų atsparumas išgulimui įvertintas 6,9 balo. Atsižvelgiant į tai, kad šios veislės rugiai subrandina gerą grūdų derlių, o šiaudas yra silpnokas, jų pasėlius reikėtų apdoroti retardantais.
'Visello' veislės rugių vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 211 dienų (skaičiuojant nuo sausio 1 d. iki grūdų vaškinės brandos).
Veislės tyrimo metais augalus labai mažai pažeidė ligos. Atskirose AVT stotyse įrengtuose bandymuose nedidelę dalį (1-4 proc.) šių rugių buvo pažeidusios rudosios rūdys.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos


Kategorijos: Veislininkystė, sėklų ir sodinukų prekyba
Svarbu
Paprikų auginimas

Paprikų auginimas

Paprikų dauginimas, paprikų auginimas, paprikų ligos ir kenkėjai, paprikų veislės; 

pomidoru auginimas

Pomidorų auginimas

Kaip auginti pomidorus? Pomidorų daigų sodinimas šiltnamyje ir lauke, pomidorų priežiūra, pomidorų veislės 

Pomidorų daigai

Pomidorų daigai

Kada sėti pomidorus, pomidorų daigų auginimas, kaip auginti pomidorų daigus, pomidorų daiginimo temperatūra, geriausios pomidorų veislės  

Bulvių auginimas

Bulvių auginimas

Kaip išauginti gerą bulvių derlių, geriausios bulvių veislės, dirvožemio paruošimas, bulvių tręšimas, bulvių ligos ir kenkėjai 

Žieminių kviečių veislės

Žieminių kviečių veislės

Žieminiai kviečiai, geriausios kviečių veislės, žieminių kviečių charakteristikos, aprašymas, palyginimai 

aktinidiju auginimas

Aktinidijų auginimas

Aktinidijos, aktinidijų sodinimas, aktinidijų priežiūra, aktinidijų auginimas, aktinidijų genėjimas, aktinidijų dauginimas, aktinidijų veislės 

Medlieva

Medlieva

Medlievų auginimas, medlievų sodinukai, medlievų sodinimas, medlievų priežiūra, medlievų ligos ir kenkėjai, medlievų veislės 

Vasarinių miežių veislės

Vasarinių miežių veislės

Vasarinių miežių veislių, įrašytų į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, charakteristikos 

Paprikų daigų auginimas

Paprikų daigų auginimas

Paprikų sėjimo laikas, geriausios paprikų veislės, paprikų daigai 

Braškių daigai

Braškių daigai

Braškių dauginimas, kaip išauginami braškių daigai, elitiniai braškių daigai, kaip sodinti braškių daigus 

Žieminių rapsų auginimas

Žieminių rapsų auginimas

Žieminių rapsų auginimas, sėjos laikas, žemės įdirbimas, žieminių rapsų ligos ir kenkėjai 

Pirkti internetu

Ką reikėtų žinoti perkant sėklas ar augalus internetu?

Perkant augalus internetu yra labai svarbu įvertinti jų sveikatingumo dokumentus 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3
Augalų priežiūra, auginimo priemonės, sėklos, sodinukai, beicai, fungicidai, herbicidai, insekticidai
Gynėjų g. 16, Vilnius
Telefonas: +370-5-2420017
Platus asortimentas aukštos kokybės daržovių sėklų. Prekiaujame žinomų Europos gamintojų - Syngenta, Legutko, Seminis, Top Onions, Nunhems, Rijk Zwaan - sėklomis.
Lauko g. 1A Šingalių k., Kėdainių r.
Telefonas: +370-347-55262, Mobilus: +370 614 67288, El. paštas: info@darzoviuseklos.lt
Prekyba olandiškais šaldytais braškių daigais (Frigo, Henselmans). Šilauogių sodinukai, spanguolių sodinukai. Trąšos braškėms, trąšos spanguolėms, trąšos šilauogėms, trąšos gėlėms, trąšos pomidorams, trąšos agurkams. Agro plėvelė. Smidrų sodinamoji medžiaga ir kt.
Vilmanto Dilkos ūkis, UAB Modernus Ūkis, Lietuva
Mobilus: +370-657-73907, +370-643-99636, El. paštas: vilme75@gmail.com
1 2 3
1 2 3
Produktai
Naujiena : vejos mišiniai BARENBRUG

Žolės sėklų mišiniai

Grūdų drėgmės matuoklis

Birių medžiagų drėgmės matuoklis HPXT

Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Sėklinės bulvės
Sėklinės bulvės internetu

Sėklinės bulvės prekyba internetu, sėklinių bulvių veislė...

Begonijos

Bolivinės, gumbinės, svyrančios, visadžydės begonijos

Tulpių svogūnėliai internetu

Svogūninės gėlės, tulpių svogūnėliai

Svogūninės gėlės internetu

Tulpių svogūnėliai, hiacintų svogūnėliai, gėlių svogūnėli...

Spanguolės vazone
Šilauogių, spanguolių sodinukai

Spanguolės piligrim

Paprikų sėklos internetu

Paprikos e-seklos.lt

1 2 3
Kaip auginti šilauoges

Kaip auginti šilauoges

Šilauogių auginimo filmas, kaip parinkti vietą šilauogėms, žemės mišinys šilauogėms, kaip sodinti šilauoges, šilauogių genėjimas ir priežiūra daugiau