Parama veislininkystės paslaugoms – 3,3 mln. eurų

2015-03-04 17:38   Peržiūros : 24   Spausdinti


Žemės ūkio ministerija, ieškodama optimaliausių sprendimų dėl nepertraukiamo valstybės pagalbos teikimo subjektams, teikiantiems gyvulių veislininkystės paslaugas, žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės įsakymu patvirtino su Konkurencijos taryba suderintas ir Europos Komisijos aprobuotas Pagalbos veislininkystei taisykles (taisyklės). 

Šių taisyklių projektas parengtas vadovaujantis Europos  Komisijos reglamento (ES) nuostatomis. Reglamente tiksliai įvardytos pagalbos teikimo kryptys ir intensyvumas. Jame numatyta, kad leidžiama teikti valstybės pagalbą ir apmokėti: iki 70 proc. tinkamų finansuoti genetinės kokybės nustatymo ir produktyvumo tyrimų, kuriuos vykdo trečiosios šalys, išlaidų; iki 100 proc. - kilmės knygų tvarkymo administracinių tinkamų finansuoti išlaidų ir iki 100 proc. - apmokėti tinkamas finansuoti konkursų, prekybos mugių arba parodų organizavimo ir dalyvavimo jose išlaidas.

Paraiškas pagalbai gauti dėl genetinės kokybės nustatymo ir produktyvumo tyrimų išlaidų ir kilmės knygų tvarkymo administracinių išlaidų kompensavimo Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos turės teikti pačios pripažintos veislininkystės institucijos, o paraiškas dėl konkursų, prekybos mugių arba parodų organizavimo ir dalyvavimo jose išlaidų kompensavimo Valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybai turės teikti Žemės ūkio rūmai.

Pagalba bus teikiama remti ūkinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymą, įskaitant ir gyvulių eksterjero vertinimus, kuriuos atliks pripažintos veislininkystės institucijos, o taip pat ir  produktyvumo tyrimus, kuriuos vykdo AB „Lietuvos veislininkystė", UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė", AB „Kiaulių veislininkystės" ir UAB „Šilutės veislininkystė".

Ministerija nagrinėja Žemės ūkio rūmų, pripažintų veislininkystės institucijų ir kitų suinteresuotų institucijų raštu teiktus pasiūlymus dėl taisyklių, atsižvelgs į konstruktyvias pastabas bei pasiūlymus ir parengs taisyklių pakeitimo projektą, kuris bus pakartotinai derinamas su Konkurencijos taryba ir Europos Komisija.

Iš viso pagalbai veislininkystei 2015 m., kaip ir ankstesniaisiais metais, numatyta skirti 3,3 mln. Eur (11,3 mln. Lt).

 

Žemės ūkio ministerijos informacija


Kategorijos: Gyvulininkystė, paukštininkystė, žuvininkystė, bitininkystė, Veislininkystė, galvijų ir paukščių pardavimas
Gyvunu veisimas

Gyvūnų augintinių veisimas: ką reikėtų žinoti apsisprendusiems to imtis?

Gyvūnų augintinių veisiamos rūšys - ne tik šunys, katės ar šeškai, tačiau ir kitos: pelės, smiltpelės, žiurkėnai, degu, žiurkės, jūrų kiaulytės, šinšilos, dekoratyviniai triušiai, paukščiai ir kt.  

Šiuolaikinė „Big Dutchman" narvelinė sistema vištoms dedeklėms su pašildyto oro padavimo sistema, padžiovintu mėšlo pašalinimu.

Vištų auginimo sąlygos ir moderni vištidės įranga

Optimalus mikroklimatas, šėrimo laikymo salygos vištoms, kalakutams, antims, žasims, kaip šiuolaikiškai įrengti vištų fermą siekiant užtikrinti aukštą produktyvumą 

Karvidės statyba ir įranga

Pieno ūkiai ypač perspektyvūs maženio derlingumo dirvožemio rajonuose 

avys

Avių veislių klasifikacija

Avių veislių kodai, veislės sutrumpinimas 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Kainą skaičiuojančios svarstyklės su LCD ekranu (KSP)
Kainą skaičiuojančios ir etiketes spausdinančios svarstyklės

Prekybai skirtos elektroninės svarstyklės, leis ne tik pa...

Gyvulių draudimas

Galvijų draudimas

Sėklos Hycolor
Sėklos Hycolor

Hibridinių žieminių rapsų sėklos

Sėklos Chagall
Sėklos Chagall

Žieminių rapsų sėklos

Pašarinių žolių sėklų mišiniai

Pašarinės žolės, pašarinės žolės sėk...