Gyvulininkystės modernizavime – naujovės

2013-09-18 12:17   Peržiūros : 136   Spausdinti


Nuo rugsėjo 9 dienos iki spalio 11 dienos renkamos paraiškos paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas" antrąją veiklos sritį (gyvulininkystės sektorius) gauti. Pristatome gyvulininkystės sektoriaus modernizavimo naujų taisyklių pagrindinius akcentus.  

 Dėmesys gyvulių ir paukščių augintojams

  Pagal KPP priemonės ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas" antrąją veiklos sritį remiama veikla - žemės ūkio pirminių produktų (mėsos ir pieno) gamyba. Šiemet daug dėmesio bus skiriama būtent mėsos gamybai. Pagal tai išskirti ir prioritetiniai sektoriai, kurie nebuvo akcentuoti ankstesniais metais. Galvijininkyste, kiaulininkyste, avininkyste, ožkininkyste, triušininkyste ir paukštininkyste užsiimantys asmenys šiemet sulauks daugiau galimybių gauti paramą savo ūkių modernizavimui.  

 Paramos paraiškas planuojančių teikti naujai įsteigtų kooperatyvų taip pat laukia naujovė. Naujai įsteigtas pripažintas žemės ūkio kooperatyvas atitiks gyvulininkystės ūkio kriterijų tik tuo atveju, jei naujai įsteigto pripažinto žemės ūkio kooperatyvo ne mažiau kaip 50 proc. narių užsiima gyvulininkyste. Taip pat svarbu, kad kooperatyvas planuotų vykdyti gyvulininkystės gamybinę veiklą ir realizuoti gyvulininkystės produktus. Be to, kiekvienas kooperatyvo narys, užsiimantis gyvulininkyste, turi ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio pajamų praėjusiais arba ataskaitiniais metais gauti iš gyvulininkystės veiklos.

  Nauji įsipareigojimai  

 Pareiškėjai, kurie gaus paramą kaip gyvulių augintojai, turėtų žinoti, kad jų laukia vienas naujas įsipareigojimas. Auginantys galvijus, kiaules, avis, ožkas ir dar nevykdantys gyvulių genetinės kokybės gerinimo arba produktyvumo kontrolės, turės tai daryti. Laikantys triušius taip pat gaus papildomą užduotį - jie privalės vykdyti veislinių triušių apskaitą ne mažiau kaip 5 metus nuo paramos sutarties pasirašymo arba nuo sprendimo skirti paramą priėmimo datos.

  Naujai įsteigto pripažinto kooperatyvo nariams taip pat aktuali ir kita naujovė - jie įsipareigoja, kad pirmais metais po projekto įgyvendinimo metų ir kitais projekto kontrolės laikotarpio metais kooperatyvo ir (arba) jo narių laikomų nuosavų gyvūnų skaičius sudarys ne mažiau kaip 200 SGV.  

 Įsipareigojimas auginti daugiau gyvulių - svarbus

  Kaip paprastai, jei bus sulaukta daugiau paraiškų nei numatytas šių metų biudžetas, paraiškoms bus taikomi pirmumo kriterijai ir taip bus atrinktos paraiškos, gausiančios finansavimą. Pirmumo kriterijų šiemet 8. Keli iš jų - nauji.

  Pirmąjį pagal svarbumą pirmumo kriterijų atitiks tie pareiškėjai, kurie nėra gavę investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai ne tik pagal KPP, bet ir pagal ankstesniojo finansinio laikotarpio - BPD. Išimtis taikoma pareiškėjams, kurie gavo (gauna) paramą pagal priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra" veiklą „Asbestinių stogų keitimas". Šis pirmumo kriterijus nesikeičia jau kelerius metus.

  Antrasis pirmumo kriterijus - naujas, skirtas būtent gyvulininkystės vystymui. Tai įsipareigojimas didinti laikomų gyvulių skaičių. Jei pareiškėjas nurodė savo paraiškoje, kad ketina iki savo projekto įgyvendinimo pabaigos padidinti SGV skaičių - jam bus teikiama pirmenybė gauti paramą. Įsipareigojimus prisiėmusiuose ūkiuose, kur auginama iki 100 SGV, gyvulių turėtų padaugėti 20 proc., ten kur auginami nuo 101 iki 200 SGV - 15 proc. Jei auginama nuo 201 iki 300 SGV - 10 proc., nuo 301 SGV - tik 5 proc. Jei pareiškėjai neįgyvendins numatytų įsipareigojimų, jiems bus taikomos sankcijos, atitinkamu procentu mažinama parama.   Trečiasis pagal svarbumą kriterijus - kuo ilgesnį laiką nepertraukiamai iki paramos paraiškos pateikimo  vykdytas gyvulių genetinės kontrolės gerinimas arba produktyvumo kontrolė. Laikantys triušius gaus pirmenybę tuo atveju, jei kuo ilgesnį laiką vykdė nepertraukiamą veislinių triušių apskaitą.

  Ketvirtasis pagal svarbumą kriterijus - laikomų gyvulių skaičius. Tie, kas augina iki 300 SGV (vertinama pagal 2012 m. gruodžio 31 d. Ūkinių gyvūnų registro duomenis) atitinka šį pirmumo kriterijų.   Kiti pirmumo kriterijai išrikiuoti tokia tvarka - penktąjį atitiks pareiškėjai, kurie paramos paraiškos pateikimo dieną yra jaunesni nei 40 metų. Šeštasis kriterijus - pareiškėjas vykdo veiklą mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje (pirmenybė teikiama, kai ūkininkaujama kuo didesniame mažiau palankiame ūkininkauti vietovės plote, kuris sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų žemės ūkio naudmenų ploto). Septintasis - ūkyje diegiamos inovacijos. Paskutinis pagal svarbumą kriterijus - projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo.

  Už paramos lėšas - tik vienas traktorius  

 Pagal šių metų priemonės antrosios veiklos srities (gyvulininkystės sektorius) įgyvendinimo taisykles, paramos lėšomis galima bus statyti ir rekonstruoti biosaugai užtikrinti skirtus gyvulininkystės gamybinius statinius.  

 Tačiau daugiau apribojimų atsirado tiems, kas ketina pirkti naują žemės ūkio techniką. Šių metų taisyklėse, kitaip nei ankstesniais metais, pažymima, kad projekte pareiškėjas gali numatyti įsigyti tik vieną traktorių ir didžiausia paramos suma šiam traktoriui įsigyti negali viršyti 50 tūkst. litų. Kitos žemės ūkio technikos, kurios vieneto vertė yra didesnė kaip 70 tūkst. litų, taip pat remiamas kiekvienos rūšies tik vieno vieneto įsigijimas.

  Kompensuojamos bendrosios išlaidos priklausys nuo prašomos sumos

  Pokyčių yra ir bendrųjų išlaidų kompensavime. Šios išlaidos šiemet nurodomas ne konkrečia suma, o procentine išraiška. Taigi kompensuojama suma priklausys nuo prašomos paramos dydžio. Tad finansuojama bendrųjų išlaidų suma, kai prašoma paramos suma iki 250 tūkst. litų, be PVM gali būti ne didesnė kaip 7 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų. Verslo planui parengti tokiu atveju gali būti skiriama ne daugiau kaip 4 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų.

  Kai prašoma paramos suma viršija 250 tūkst. litų, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų. Verslo planui parengti tokiu atveju skiriame ne daugiau kaip 2,5 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų.

  Gavus paramą pagal šią veiklą, finansuojama iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Išimtimi yra tie, kas ūkininkauja mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse. Jiems finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Taip pat - jaunieji - iki 40 metų - ūkininkai. Jiems finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Jei jaunasis ūkininkas ūkininkauja mažiau palankioje vietoje, jam bus grąžinta iki 60 proc. išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjo projektui negali viršyti 1 381 120 litų, o 2007-2013 metų laikotarpiu, jei pareiškėjas nepriklauso partnerių arba susijusių įmonių grupei - 2 416 960 litų.

  Šių metų paramos gavėjai paskutinį mokėjimo prašymą NMA turės pateikti iki 2015 m. birželio 30 d. 2007-2013 metų laikotarpiu priemonei „Žemės ūkio modernizavimas" įgyvendinti skirta daugiau nei 1,4 mlrd. litų paramos. Didžioji dalis šių lėšų - apie 1 mlrd., jau paskirstyta. Paraiškos paramai gauti renkamos NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.   Su KPP priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas" antrosios veiklos srities (gyvulininkystės sektorius) įgyvendinimo taisyklėmis galite susipažinti čia.

 

NMA informacija


Kategorijos: Gyvulininkystė, paukštininkystė, žuvininkystė, bitininkystė, Veislininkystė, galvijų ir paukščių pardavimas, Žemės ūkio bendrovės, ūkininkai, bendruomenės, Mėsiniai ir pieno ūkiai, galvijų, paukščių augintojai, Įranga maisto pramonei
Prieskoninių žolelių tunelinė džiovyklė

Prieskoninių ir vaistinių žolelių džiovinimas

Prieskonių ir vaistažolių džiovinimo ir prekybos verslas, ypač kaimiškoje vietovėje, yra labai perspektyvus.  

Šiuolaikinė „Big Dutchman" narvelinė sistema vištoms dedeklėms su pašildyto oro padavimo sistema, padžiovintu mėšlo pašalinimu.

Vištų auginimo sąlygos ir moderni vištidės įranga

Optimalus mikroklimatas, šėrimo laikymo salygos vištoms, kalakutams, antims, žasims, kaip šiuolaikiškai įrengti vištų fermą siekiant užtikrinti aukštą produktyvumą 

Vaisių ir uogų liofilizavimas

Liofilizavimo įranga

Liofilizacija yra geriausiai vitaminus ir naudingas medžiagas išsaugantis džiovinimo būdas 

Konseruoti pomidorai

Pomidorų konservavimas

Pomidorų ruošimo žiemai receptai 

Sūrių gamybos verslas

Sūrių gamybos įranga, gamybos patalpų įrengimas, verslo rentabilumas 

Universali daržovių plovimo mašina su išvertimu

Konservavimo verslas

Pelningos veiklos kaime yra daug, trūksta idėjų ir drąsos. 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3
Įranga maisto pramonei, įrenginių modernizavimas. pieno perdirbimo įranga, sulčių gamybos įranga, vaisių ir daržovių perdirbimo įranga.
Bendorėlių 2-oji al., 32, Vilnius
Mobilus: +370 687 39377, El. paštas: info@tumosa.lt
Svarstyklės, betono tyrimo prietaisai, betono mazgas, laboratorinė įranga, dozatorius, metalo detektorius, presas, įrengimų valdymas, kelių eismo saugos įranga
Mokslininkų g. 6A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2491010, El. paštas: info.lt@kemek.eu
Pieno perdirbimo įranga. Mėsos perdirbimo įranga. Higienos įranga. Pramoninė plovimo įranga. Pakavimo įranga.
Klaipėdos g. 104-3, Panevėžys
Telefonas: +37045401955, Mobilus: +37061811011, El. paštas: info@dotton.lt
Gofruoto kartono dėžės, gamyba. Dėžės žemės ūkio produkcijai. Gofrokartono pakuotė pagal individualų užsakymą. Dėžės transportavimui. Pakuotė maisto produktams. Dėžės pieno produktams. Dėžės žuviai.
Raudondvario pl. 164A, Kauno r.
Telefonas: +370-688-12895, Mobilus: +370-698-24514, El. paštas: info@carttara.lt
1 2 3
1 2 3
Produktai
Grūdų džiovyklų degiklių remontas, aptarnavimas

Grūdų džiovyklų degiklių remontas, aptarnavimas

Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Svarstyklės kėlimo/krovimo įrenginiams

Svarstyklės padėklų autokrautuvams, svėrimo įranga kaušin...

Pramoninė vaisių, daržovių, žolelių džiovinimo įranga

Vaistažolių, prieskoninių žolelių, vaisių, daržovių džiov...

Dėžės vaisiams
Dėžės vaisiams ir daržovėms

Gofrokartono įpakavimas, dėžės obuoliams, dėžės braškėms,...

Obuolių sulčių gamybos įranga

Presai sultims spausti. Pasterizatoriai, diskinės centrif...

Naudota įranga maisto pramonei
Naudota įranga maisto pramonei

Naudota gėrimų gamybos įranga, išpilstymo linijos, transp...

Atsarginės dalys, maisto pramonės įrangos modernizavimas
Maisto pramonės įrenginių modernizavimas

Pramonės įrenginių remonto, aptarnavimo, modernizavimo pa...

Pieno perdirbimo įranga
Pieno perdirbimo įranga

Pieno filtravimo įranga, šilumokaičiai, dozatoriniai siur...

Vaisių ir daržovių perdirbimo įranga

Žaliavos plovimo, valymo įranga. Kauliukų, sėklalizdžių a...

1 2 3