Vasarinių salyklinių miežių veislės

2013-04-12 11:42   Peržiūros : 1800   Spausdinti
miežiai


Afrodite. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Danijoje, Sejet Planteforaedling sėklininkystės firmoje. Šios salyklinių miežių veislės ūkinio vertingumo ir jų grūdų tinkamumo salyklo gamybai tyrimai atlikti 2007-2008 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Tyrimo metais šiose AVT stotyse gautas vidutinis 6,60 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias jų grūdų derlius - 9,37 t ha-1 buvo išaugintas 2008 m. Kauno AVT stotyje. Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris - 55,31 g. Laboratorijoje įvertinus atskirose AVT stotyse veislės tyrimo metais išaugintų grūdų kokybę, juose nustatyta vidutiniškai 10,9 proc. baltymų, o krakmolo - 66,3-67,7 proc. (absoliučiai sausoje medžiagoje). Auginant šiuos miežius pagal specialią salyklinių miežių auginimo technologiją, išauginti jų grūdai kaip taisyklė būna tinkami salyklo gamybai, nes juose esantys baltymai neviršija nustatyto jų kiekio (11,5 proc.). Atskirais tyrimo metais įrengtuose bandymuose 'Afrodite' veislės miežių aukštis svyravo nuo 46 cm iki 90 cm. Tam įtakos turėjo vyravusios meteorologinės sąlygos. Šių miežių atsparumas išgulimui įvertintas 8,5 balo. 'Afrodite' veislės miežiai yra vidutinio ankstyvumo. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 82 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos). Pasvalio AVT stotyje 2007-2008 m. įrengtuose specialiuose miežių veislių atsparumo ligoms įvertinimo bandymuose, kuriuose iš viso nebuvo naudoti fungicidai, smulkiosios rūdys pažeidė 10-20 proc., o rudadėmės dryžligės - 10-50 proc. augalų.

Alisa DS. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Lietuvoje, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filiale Žemdirbystės institute. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2008 ir 2009 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Tyrimo metais šiose AVT stotyse gautas vidutinis 6,92 ha-1 grūdų derlingumas, kuris šiek tiek buvo didesnis už vidutinį standartinių veislių derlingumą, gautą per tą patį tyrimo laikotarpį. Didžiausias jų grūdų derlius - 9,16 t ha-1 buvo išaugintas 2008 m. Kauno AVT stotyje.  Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris - 51,02 g. Laboratorijoje nustatytas salykliniams miežiams būdingas mažas vidutinis baltymų kiekis - 10,1 proc., o krakmolo - 66,2 proc. (sausojoje medžiagoje). Vidutinė hektolitro masė buvo 66,18 kg/100 l. Savo kokybiniais rodikliais - baltymų kiekiu ir hektolitro mase - veislė atitiko tuo metu I klasės miežiams taikytus supirkimo ir tiekimo reikalavimus. 'Alisa DS' veislė neaukšta. Jos augalų vidutinis aukštis tyrimo laikotarpiu buvo 68 cm. Stiebai tvirti. Bandymo metais šie miežiai neišgulė, todėl jų atsparumas išgulimui įvertintas 9 balais. Veislės vegetacijos periodo vidutinė trukmė buvo 86 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos). Tyrimo metais vaškinę brandą šios veislės miežiai pasiekdavo viena diena vėliau negu standartinės veislės. Selekcininko duomenimis, veislė atspari dulkančioms kūlėms, miltligei, dryžligei ir vidutiniškai atspari rinchosporiozei. Pasvalio AVT stotyje 2008 ir 2009 m. įrengtuose specialiuose salyklinių miežių veislių atsparumo ligoms įvertinimo bandymų laukeliuose, kuriuose nebuvo naudota fungicidų, juostuotoji, rudadėmė ir tinkliškoji dryžligės pažeidė 25-50 proc. šių miežių. Plungės AVT stotyje 2009 m. iki 20 proc. šios veislės augalų sirgo miltlige ir rudosiomis rūdimis

Amber. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Švedijoje, Svalöf Weibull AB sėklininkystės firmoje. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo ir jų grūdų tinkamumo salyklo gamybai tyrimai atlikti 2008-2009 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Tyrimo metais šiose AVT stotyse gautas vidutinis 6,62 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias jų grūdų derlius - 9,17 t ha-1 buvo išaugintas 2008 m. Kauno AVT stotyje. Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinis svoris - 51,46 g. Laboratorijoje įvertinus veislės tyrimo metais išaugintų grūdų kokybę, juose nustatytas salykliniams miežiams būdingas mažas vidutinis baltymų kiekis - 10,0 proc., o krakmolo - 66,6 proc. (absoliučiai sausoje medžiagoje).'Amber' veislės miežiai neaukšti. Jų au alų vidutinis aukštis - 67 cm. Stiebai gana tvirti. Bandymo metais šie miežiai neišgulė, todėl jų atsparumas išgulimui įvertintas 9 balais. Veislė yra vidutinio ankstyvumo. Jos augalų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 83 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos). Pasvalio AVT stotyje 2008-2009 m. įrengtuose specialiuose salyklinių miežių veislių atsparumo ligoms įvertinimo bandymuose, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, smulkiosios rūdys ir juostuotoji dryžligė pažeidė 50-75 proc. šių miežių. Kitų ligų ženklesnių pažeidimų nenustatyta.

Barke. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Vokietijoje, Saatzucht J. Breun sėklininkystės firmoje. Ši veislė ūkinio vertingumo įvertinimo bandymuose tirta 2001-2002 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos augalų veislių tyrimo stotyse. Veislės tyrimo metais visose stotyse gautas vidutinis 4,47 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias jų derlius - 7,72 t ha-1 gautas 2002 m. Kauno augalų veislių tyrimo stotyje.  Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinė masė yra net 48,52 gramo. Grūduose nustatytas mažas, tik 10,3% vidutinis baltymų kiekis, o krakmolo -61,2%. Augalų vidutinis aukštis 63 cm, jie mažai išgula. Atsparumas išgulimui įvertintas 8 balais. Vegetacijos periodo vidutinė trukmė 82 dienos. "Barke" veislės miežių grūdai subręsta 3 dienom anksčiau už standartinės "Pasadena" veislės. Augalai atsparūs ligoms. Bandymo metais jie buvo pažeisti tik dryžligės (6%).

Braemar. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Anglijoje, NFC/Syngenta Seeds Ltd sėklininkystės firmoje. Veislės ūkinio vertingumo bandymuose 'Braemar' miežiai tirti 2001 -2003 m. keturiose augalų veislių tyrimo stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis 4,86 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias jų derlius - 6,78 t ha-1 buvo subrandintas 2002 m. Kauno augalų veislių tyrimo stotyje. Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris 48,41 g. Juose nustatytas vidutinis baltymų kiekis - 10,9 proc., o krakmolo - 60,3 proc. Augalai trumpo ir tvirto šiaudo. Jų vidutinis aukštis 58 cm. Atsparumas išgulimui įvertintas 8,2 balo. 'Braemar' veislės miežiai šiek tiek (vidutiniškai 1 diena) ankstyvesni už standartinės 'Pasadena' veislės miežius. Jų augalų vegetacijos periodo vidutinė trukmė 80 dienų. Augalai palyginti atsparūs ligoms. Kauno augalų veislių tyrimo stotyje įrengtame miežių veislių atsparumo ligoms nustatymo bandyme dryžligės buvo pažeista 9 proc., o rinchosporiozės tik 1 proc. augalų lapų.

Calcule. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Vokietijoje, Saatzucht Streng GmbH & Co. KG sėklininkystės firmoje. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo ir jų grūdų tinkamumo salyklo gamybai tyrimai atlikti 2007-2008 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 7,18 t ha-1grūdų derlius. Bandymuose 'Calcule' veislės miežiai subrandino 0,64 t ha-1 (9,8 proc.) didesnį grūdų derlių už standartinių miežių veislių ir visų kitų minėtais metais tirtų salyklinių miežių veislių vidutinį derlių. Didžiausias šios veislės miežių grūdų derlius buvo išaugintas 2008 m. Kauno AVT stotyje - 9,85 t ha-1. Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris - 52,18 g. Laboratorijoje įvertinus atskirose AVT stotyse veislės tyrimo metais išaugintų grūdų kokybę, juose buvo nustatytas vidutinis 11,4 proc. baltymų kiekis ir 62,9 - 64,9 proc. krakmolo (absoliučiai sausoje medžiagoje). 'Calcule' veislės miežių stiebai gana tvirti, atsparūs išgulimui. Jų atsparumas išgulimui įvertintas net 8,9 balo. Atskirais veislės tyrimo metais įrengtuose bandymuose šių miežių augalų vidutinis aukštis svyravo nuo 52 cm iki 82 cm. Tam įtakos turėjo meteorologinės sąlygos. Veislė vidutinio ankstyvumo. Jos augalų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 83 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos). Pasvalio AVT stotyje 2007-2008 m. įrengtuose specialiuose atskirų miežių veislių atsparumo ligoms įvertinimo bandymuose, kuriuose nebuvo naudotos cheminės kovos su ligomis priemonės, smulkiosios rūdys pažeidė 5-20 proc., o dryžligė - net iki 75 proc. 'Calcule' veislės miežių augalų.

Conchita. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Vokietijoje, KWS Lochow GmbH sėklininkystės firmoje. Šios salyklinių miežių veislės ūkinio vertingumo ir jų grūdų tinkamumo salyklo gamybai tyrimai atlikti 2006-2007 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Veislės tyrimo metais šiose AVT stotyse gautas vidutinis 5,78 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias šių salyklinių miežių grūdų derlius - 8,25 t ha-1 buvo išaugintas 2007 m. Kauno AVT stotyje. Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris - 53,67 g. Laboratorijoje įvertinus atskirose AVT stotyse išaugintų grūdų kokybę, juose nustatyta 8,8-13,1 proc. baltymų, o krakmolo - 57,9-67,7 proc. (absoliučiai sausoje medžiagoje). Auginant šiuos miežius pagal specialią salyklinių miežių auginimo technologiją, išauginti grūdai būna tinkami salyklo gamybai, nes juose esantys baltymai neviršija nustatyto jų kiekio (11 proc.). 'Conchita' veislės miežiai neaukšti. Jų augalų vidutinis aukštis - tik 58 cm. Stiebai tvirti, todėl šie miežiai beveik neišgula. Jų atsparumas išgulimui įvertintas 8,4 balo. 'Conchita' veislės salykliniai miežiai yra vidutinio ankstyvumo. Jų grūdai subręsta vidutiniškai per 80 dienų (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos). Pasvalio AVT stotyje 2007 m. įrengtame specialiame atskirų miežių veislių atsparumo ligoms įvertinimo bandyme rinchosporiozės buvo pažeista iki 50 proc. augalų. Kitų ligų pažeidimai buvo labai nežymūs.

Cropton. Paprastųjų vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Jungtinėje Karalystėje, Syngenta Seeds Ltd sėklininkystės firmoje. Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2009 ir 2010 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Veislės tyrimo metais gautas labai geras - 5,59 t ha-1 vidutinis grūdų derlius. Didžiausias šios veislės miežių grūdų derlius buvo išaugintas 2010 m. Kauno AVT stotyje - 6,81 t ha-1. Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinis svoris - 47,34 g. Laboratorijoje įvertinus bandymų laukeliuose išaugintų grūdų kokybę, nustatytas vidutinis baltymų kiekis sudarė 9,7 proc., o krakmolas - 64,4 proc. (sausojoje medžiagoje). Vidutinė hektolitro masė buvo 65,29 kg/100 l. Savo kokybiniais rodikliais - baltymų kiekiu ir hektolitro mase - veislė atitiko tuo metu I klasės miežiams taikytus supirkimo ir tiekimo reikalavimus. Atskirose AVT stotyse įrengtuose bandymų laukeliuose 'Cropton' veislės miežių aukštis svyravo nuo 61 iki 84 cm. Šios veislės miežiai labai atsparūs išgulimui, tai įvertinta net 9 balais. 'Cropton' veislė yra vidutinio ankstyvumo. Jos augalų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 79 dienos. Tyrimo metais ji subręsdavo vidutiniškai viena diena anksčiau negu standartinės 'Barke', 'NFC Tipple' ir 'Publican' veislės. Pasvalio AVT stotyje 2009 ir 2010 m. specialiuose salyklinių miežių veislių atsparumo ligoms įvertinimo bandymų laukeliuose, kuriuose iš viso nebuvo naudota fungicidų, juostuotoji, rudadėmė ir tinkliškoji dryžligės pažeidė net iki 75 proc. augalų. 2009 m. Plungės AVTS iki 20 proc. augalų sirgo miltlige. Kitose AVT stotyse veislės tyrimo metais ligos nepažeidė daugiau kaip 10 proc. augalų.

Grace. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Vokietijoje, Nordsaat Saatzucht GmbH sėklininkystės firmoje. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2010 ir 2011 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT skyriuose. Tyrimo metais šiuose skyriuose gautas vidutinis 5,76 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias derlingumas - 8,06 t ha-1 buvo gautas 2011 m. Kauno AVT skyriuje. Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinė masė - 49,19 g. Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose nustatytas salykliniams miežiams būdingas mažas vidutinis baltymų kiekis - 10,4 proc. ir labai geras grūdų stambumas - ant 2,5 mm sieto vidutiniškai likdavo net 96,3 proc. grūdų. Grūduose vidutiniškai nustatyta 63,1 proc. krakmolo (sausojoje medžiagoje), vidutinė hektolitro masė - 65,5 kg hl-1. 'Grace' veislės miežių vidutinis aukštis - 64 cm. Tyrimo metais šie miežiai neišgulė, todėl jų atsparumas išgulimui įvertintas 9 balais. Veislės vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 76 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos). 'Grace' veislė vidutiniškai viena diena ankstyvesnė už standartinę 'Iron' veislę ir dviem dienomis ankstyvesnė už 'Honey' ir 'NFC Tipple' veisles. Pasvalio AVT skyriuje 2010 m. bandymų laukeliuose veislių atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudotos cheminės kovos su ligomis priemonės, juostuotoji, rudadėmė ir tinkliškoji dryžligės pažeidė nuo 10 iki 25 proc. 'Grace' veislės miežių. Pasvalio AVT skyriuje 2011 m. ir per visą tyrimo laikotarpį kituose AVT skyriuose augalų, kuriuos pažeidė ligos, buvo nedaug, jų kiekis neviršijo10 proc.

Henley. Paprastųjų vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Prancūzijoje, Nickerson International Research sėklininkystės firmoje. Veislės ūkinio vertingumo ir jų grūdų tinkamumo salyklo gamybai tyrimai atlikti 2008-2009 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Veislės tyrimo metais gautas labai geras - 7,24 t ha-1 vidutinis grūdų derlius. Bandymuose 'Henley' veislės miežiai subrandino 0,47 t ha-1 (6,9 proc.) didesnį grūdų derlių už standartinių salyklinių miežių veislių 'Barke', 'Publican' ir 'NFC Tipple'. Didžiausias šios veislės miežių grūdų derlius buvo išaugintas 2008 m. Kauno AVT stotyje - 10,11 t ha-1. Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris - 53,80 g. Laboratorijoje įvertinus veislės tyrimo metais išaugintų grūdų kokybę, nustatytas vidutinis baltymų kiekis sudarė 10,5 proc., o krakmolas - 65,7 proc. (absoliučiai sausoje medžiagoje). Atskirose AVT stotyse įrengtuose bandymuose 'Henley' veislės miežių aukštis svyravo nuo 50 iki 91 cm. Šios veislės miežiai labai atsparūs išgulimui, kas įvertinta net 9 balais. 'Henley' veislė yra vidutinio ankstyvumo. Jos augalų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 84 dienos. Pasvalio AVT stotyje 2008-2009 m. įrengtuose specialiuose salyklinių miežių veislių atsparumo ligoms įvertinimo bandymuose, kuriuose iš viso nebuvo naudoti fungicidai, miltligė pažeidė iki 25 proc., o dryžligės (juostuotoji ir rudadėmė) - net iki 75 proc. augalų.

Honey. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Švedijoje, Svalöf Weibull AB sėklininkystės firmoje. Šios salyklinių miežių veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2008-2009 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis 6,86 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias jų derlius - 9,55 t ha-1 buvo išaugintas 2008 m. Kauno AVT stotyje. Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinis svoris - 51,71 g. Tyrimo metais išaugintuose 'Honey' veislės miežių grūduose nustatytas vidutinis baltymų kiekis sudarė 9,9 proc., o krakmolo - 66,8 proc. Šios veislės miežiai neaukšti, labai atsparūs išgulimui. Jų vidutinis aukštis - 68 cm. Augalų atsparumas išgulimui įvertintas 9 balais. 'Honey' veislės miežiai yra vidutinio ankstyvumo. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 86 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos). Pasvalio AVT stotyje 2008-2009 m. įrengtuose specialiuose miežių veislių atsparumo ligoms įvertinimo bandymuose dryžligės (juostuotoji ir rudadėmė) pažeidė net 50-75 proc. augalų. Kitų ligų pažeidimai buvo labai nežymūs.

Imidis. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Danijoje, Sejet Planteforaedling sėklininkystės firmoje. Šios veislės ūkinio vertingumo ir grūdų tinkamumo salyklo gamybai nustatymo tyrimai 2005-2006 m. vykdyti Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis 5,20 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias 'Imidis' veislės miežių grūdų derlius bandymuose buvo išaugintas 2005 m. Kauno AVT stotyje - 6,59 t ha-1. Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris 48,52 g. Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose buvo nustatytas mažiausias, lyginant su kitomis minėtais metais tirtomis salyklinių miežių veislėmis, vidutinis baltymų kiekis - 10,3 proc., o krakmolas sudarė 64,0 proc. absoliučiai sausoje medžiagoje. Augalai neaukšti, atsparūs išgulimui. Jų vidutinis aukštis 56 cm. Šių miežių atsparumas išgulimui įvertintas 8,6 balo. 'Imidis' veislės miežiai yra vidutinio ankstyvumo. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė 79 dienos. Augalai palyginti atsparūs ligoms. Kauno AVT stotyje įrengtame specialiame miežių veislių atsparumo ligoms įvertinimo bandyme, kuriame iš viso nebuvo naudoti fungicidai, tinkliškosios dryžligės buvo pažeista 6-16 proc. augalų. Kitų ligų pažeidimų nebuvo nustatyta.

Iron. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Danijoje, Nordic Seed A/S sėklininkystės firmoje. Šios miežių veislės tyrimai atlikti 2008-2009 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Veislės tyrimo metais gautas geras vidutinis 7,19 t ha-1 grūdų derlius. Bandymuose 'Iron' veislės miežiai subrandino 0,42 t ha-1 (6,2 proc.) didesnį grūdų derlių už standartinių salyklinių miežių veislių vidutinį derlių. Didžiausias šios veislės miežių grūdų derlius buvo išaugintas 2008 m. Kauno AVT stotyje - 9,74 t ha-1. Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinis svoris - 50,88 g. Laboratorijoje įvertinus atskirose AVT stotyse išaugintų grūdų kokybę, juose nustatytas salykliniams miežiams būdingas mažas vidutinis baltymų kiekis - 9,8 proc. Grūduose nustatytas vidutinis krakmolo kiekis sudarė 64,3 proc. 'Iron' veislės miežių augalai palyginti neaukšti, labai atsparūs išgulimui. Jų vidutinis aukštis - 68 cm. Stiebų atsparumas išgulimui vidutiniškai įvertintas 9 balais. 'Iron' veislės miežiai yra vidutinio ankstyvumo. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 85 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos). Pasvalio AVT stotyje 2008-2009 m. įrengtuose specialiuose salyklinių miežių veislių atsparumo ligoms įvertinimo bandymuose, kuriuose iš viso nebuvo naudoti fungicidai, dryžligės pažeidė iki 75 proc. augalų. Kitų ligų pažeidimai buvo nežymūs.

Isabella. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Danijoje, Sejet Planteforaedling sėklininkystės firmoje. Šios veislės ūkinio vertingumo nustatymo tyrimai 2004-2005 m. vykdyti Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis 6,02 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias 'Isabella' veislės miežių grūdų derlius bandymuose buvo išaugintas 2004 m. Kauno AVT stotyje - 8,48 t ha-1. Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinis svoris 45,37 g. Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose nustatytas palyginti nedidelis vidutinis baltymų kiekis - 10,5 proc., o krakmolo - 64,5 proc. Augalai neaukšti, atsparūs išgulimui. Jų vidutinis aukštis 63 cm. Šių miežių atsparu-mas išgulimui įvertintas 8,4 balo. 'Isabella' veislės miežiai yra vidutinio ankstyvumo. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė 87 dienos. Kauno AVT stotyje įrengtame specialiame atskirų miežių veislių atsparumo ligoms įvertinimo bandyme, kuriame nebuvo naudotos cheminės kovos su ligomis priemonės, tinkliškosios dryžligės buvo pažeista iki 26 proc., o rinchosporiozės - 8 proc. augalų. 2005 m. taip pat buvo nustatytas labai nežymus šios veislės miežių varpų pažeidimas dulkančiosiomis kūlėmis.

Jacobi. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Danijoje, Sejet Planteforaedling I/S sėklininkystės firmoje. Šios salyklinių miežių veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2009 ir 2010 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis 6,14 t ha-1 grūdų derlius, kuris 4,4 proc. buvo didesnis už vidutinį standartinių veislių derlingumą tuo pačiu laikotarpiu. Didžiausias jų derlius - 7,36 t ha-1 buvo išaugintas 2009 m. Kauno AVT stotyje. Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinis svoris - 45,98 g. Tyrimo metais išaugintuose 'Jacobi' veislės miežių grūduose nustatytas vidutinis baltymų kiekis sudarė 9,6 proc., o krakmolo - 64,2 proc. Vidutinė hektolitro masė buvo 64,4 kg/100 l. Savo kokybiniais rodikliais - baltymų kiekiu ir hektolitro mase - veislė atitiko tuo metu I klasės miežiams taikytus supirkimo ir tiekimo reikalavimus. Šios veislės miežiai vidutinio aukščio (68 cm), labai atsparūs išgulimui (8,9 balo). 'Jacobi' veislės miežiai yra vidutinio ankstyvumo. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 80 dienų (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos) ir yra tokia pat, kaip ir standartinių veislių 'Barke', 'NFC Tipple' ir 'Publican'. Pasvalio AVT stotyje 2008 ir 2009 m. įrengtuose specialiuose miežių veislių atsparumo ligoms įvertinimo bandymų laukeliuose dryžligės (juostuotoji, rudadėmė ir tinkliškoji) pažeidė nuo 50 iki 75 proc. augalų. Plungės AVT stotyje 2009 m. iki 30 proc. šios veislės augalų sirgo miltlige. Kitose AVT stotyse veislės tyrimo metais ligos pažeidė ne daugiau kaip 9 proc. augalų.

Kangoo. Salyklinių miežių veislė sukurta Nyderlanduose, Limagrain Nederland B.V. sėklininkystės firmoje. 'Kangoo' veislės miežių ūkinio vertingumo ir jų grūdų tinkamumo salyklo gamybai tyrimai buvo atlikti 2007-2008 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 6,43 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias 'Kangoo' veislės salyklinių miežių grūdų derlius įrengtuose bandymuose buvo išaugintas 2008 m. Kauno AVT stotyje - 8,78 t ha-1. Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris - 53,32 g. Laboratorijoje įvertinus veislės tyrimo metais išaugintų grūdų kokybę, nustatytas vidutinis baltymų kiekis sudarė šiek tiek daugiau kaip 11,0 proc., o krakmolas - 63,7 proc. Šiuos miežius auginant pagal specialią salyklinių miežių auginimo technologiją, jų grūduose baltymai nesudaro daugiau kaip 11,5 proc., todėl jie būna tinkami salyklo gamybai. Atskirose veislių tyrimo stotyse įrengtuose bandymuose 'Kangoo' veislės miežių vidutinis aukštis svyravo nuo 46 iki 86 cm. 'Kangoo' veislės miežiai labai atsparūs išgulimui, kas įvertinta net 8,9 balo. Veislė yra vidutinio ankstyvumo. Jos augalų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 83 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos). Pasvalio AVT stotyje 2007-2008 m. įrengtuose specialiuose miežių veislių atsparumo ligoms įvertinimo bandymuose, kuriuose iš viso nebuvo naudoti fungicidai, dryžligė pažeidė 20-50 proc. šių miežių augalų. Miltligės ir kitų ligų pažeidimų nenustatyta.

NFC Tipple . Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Jungtinėje Karalystėje, Syngenta Seeds Ltd. sėklininkystės firmoje. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo ir grūdų tinkamumo salyklo gamybai tyrimai buvo atlikti 2006-2007 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 5,62 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias 'NFC Tipple' veislės salyklininių miežių grūdų derlius bandymuose buvo išaugintas 2007 m. Kauno AVT stotyje - 7,12 t ha-1. Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris - 52,37 g. Laboratorijoje įvertinus atskirose AVT stotyse veislės tyrimo metais išaugintų grūdų kokybę, juose buvo nustatyta 8,3-13,7 proc. baltymų ir 61,6-67,3 proc. krakmolo. Neleistinai didelis - 13,7 proc. baltymų kiekis nustatytas 2006 m. Kauno AVT stotyje įrengtame bandyme išaugintuose grūduose, kur šie miežiai buvo pasėti po cukrinių runkelių. Šios veislės miežiai palyginti neaukšti. Jų vidutinis aukštis - 60 cm. 'NFC Tipple' veislės miežiai labai atsparūs išgulimui, kas įvertinta net 8,9 balo. Veislė yra vidutinio ankstyvumo. Jos augalų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 80 dienų (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos). Pasvalio AVT stotyje 2007 m. įrengtame specialiame miežių veislių atsparumo ligoms įvertinimo bandyme, kuriame iš viso nebuvo naudoti fungicidai, dryžligės pažeidė 10 proc., o rinchosporiozė - iki 50 proc. 'NFC Tipple' veislės miežių augalų. Kitų ligų pažeidimų nenustatyta.

Power. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Danijoje, Sejet Planteforaedling sėklininkystės firmoje. Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai 2003-2004 metais vykdyti Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos augalų veislių tyrimo stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis 5,81 t ha-1 grūdų derlius. Šios veislės miežiai 4,7 proc. buvo derlingesni už standartinės 'Pasadena' veislės miežius. Didžiausias 'Power' veislės miežių grūdų derlius gautas 2004 m. Kauno augalų veislių tyrimo stotyje - 7,41 t ha-1. Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinė masė 47,03 g. Šios veislės miežių grūduose nustatytas vidutinis baltymų kiekis 11,0 proc., o krakmolo - 62,5 proc. Augalai neaukšti. Jų vidutinis aukštis tik 61 cm, tačiau jų atsparumas išgulimui įvertintas tik 7,1 balo. 'Power' veislės miežiai yra vidutinio ankstyvumo. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė 86 dienos. Bandymuose šios veislės augalai buvo pažeisti rinchosporiozės (10 proc.) ir tinkliškosios dryžligės (8 proc.). Kitų ligų pažeidimai buvo labai nežymūs.

Propino. Paprastųjų vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Jungtinėje Karalystėje, Syngenta Seeds Ltd. sėklininkystės firmoje. Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2010 ir 2011 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas 5,88 t ha-1 vidutinis derlingumas, kuris 0,26 t ha-1 (4,5 proc.) buvo didesnis už standartinių veislių 'Honey', 'Iron' ir 'NFC Tipple' derlingumą. Didžiausias šios veislės miežių grūdų derlius buvo išaugintas 2011 m. Kauno AVT skyriuje - 9,09 t ha-1. Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė - 52,11 g, ant 2,5 mm skersmens akučių sieto vidutiniškai likdavo 98,4 proc. grūdų. Laboratorijoje įvertinus išaugintų grūdų kokybę nustatytas vidutinis baltymų kiekis sausojoje medžiagoje sudarė 10,5 proc., krakmolas - 62,7 proc., vidutinė hektolitro masė - 63,6 kg hl-1. 'Propino' veislės miežių vidutinis aukštis 67 cm, jie labai atsparūs išgulimui, kuris įvertintas 9 balais visuose AVT skyriuose. Šios veislės vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 77 dienos, t. y. tokia pat kaip standartinės veislės 'Iron' ir viena diena ankstyvesnė už 'Honey' ir 'NFC Tipple' veisles. Pasvalio AVT skyriuje 2010 m. bandymų laukeliuose veislių atsparumui ligoms nustatyti, kuriuose nebuvo naudotos cheminės kovos su ligomis priemonės, juostuotoji, rudadėmė ir tinkliškoji dryžligės pažeidė nuo 10 iki 25 proc. 'Propino' veislės miežių. Pasvalio AVT skyriuje 2011 m. ir per visą tyrimo laikotarpį kituose AVT skyriuose ligų pažeistų augalų kiekis buvo nedidelis ir neviršijo 10 proc.

Publican. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Jungtinėje Karalystėje, Syngenta Seeds Ltd. sėklininkystės firmoje. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo ir jų grūdų tinkamumo salyklo gamybai tyrimai buvo atlikti 2006-2007 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 5,78 t ha-1 grūdų derlius. Bandymuose 'Publican' veislės miežiai subrandino 0,30 t ha-1 (5,5 proc.) didesnį grūdų derlių už standartinių miežių veislių vidutinį derlių. Didžiausias šios veislės miežių grūdų derlius buvo išaugintas 2007 m. Kauno AVT stotyje - 7,12 t ha-1. Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris - 51,62 g. Laboratorijoje įvertinus veislės tyrimo metais išaugintų grūdų kokybę, juose nustatytas vidutinis baltymų kiekis sudarė šiek tiek daugiau kaip 11,0 proc., o krakmolo - 64,7 proc. (absoliučiai sausoje medžiagoje). Auginant šiuos miežius pagal nustatytą specialią salyklinių miežių auginimo technologiją, išauginti jų grūdai atitinka salyklinių miežių grūdų kokybės reikalavimus. Šios veislės miežiai neaukšti, atsparūs išgulimui. Augalų vidutinis aukštis - tik 61 cm. Jų atsparumas išgulimui vidutiniškai įvertintas 8,5 balo. Veislė vidutinio ankstyvumo. Jos augalų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 81 diena (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos). Pasvalio AVT stotyje 2007 m. įrengtame specialiame  atskirų miežių veislių atsparumo ligoms įvertinimo bandyme, kuriame nebuvo naudotos cheminės kovos su ligomis priemonės, dryžligės pažeidė iki 25 proc. šių miežių augalų. Kitų ligų pažeidimai buvo labai nežymūs.

Quench. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Jungtinėje Karalystėje, Syngenta Seeds Ltd. sėklininkystės firmoje. Veislės ūkinio vertingumo tyrimai buvo atlikti 2006-2007 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 5,78 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias 'Quench' veislės miežių grūdų derlius - 7,30 t ha-1 buvo išaugintas 2007 m. Kauno AVT stotyje. Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris - 49,79 g. Laboratorijoje įvertinus atskirose AVT stotyse 2006-2007 m. išaugintų grūdų kokybę, kai kuriuose jų bandiniuose buvo nustatyta daugiau kaip 11 proc. baltymų. Tačiau šiuos miežius auginant pagal specialią salyklinių miežių auginimo technologiją, jų grūduose baltymai nesudaro daugiau kaip 11 proc., todėl jie yra tinkami salyklo gamybai. Krakmolo šių miežių grūduose nustatyta 61,2-69,4 proc. Šios veislės miežiai neaukšti, atsparūs išgulimui. Augalų vidutinis aukštis - 61 cm. Jų atsparumas išgulimui įvertintas 8,6 balo. 'Quench' veislės miežiai yra vidutinio ankstyvumo. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 80 dienų (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos). Augalai palyginti atsparūs ligoms. Pasvalio AVT stotyje 2007 m. įrengtame specialiame miežių veislių atsparumo ligoms įvertinimo bandyme, kuriame iš viso nebuvo naudoti fungicidai, 10 proc. 'Quench' veislės miežių augalų buvo pažeisti rinchosporiozės ir tinkliškosios dryžligės. Kitų ligų pažeidimų nebuvo nustatyta.

Rosalina. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Danijoje, Sejet Planteforaedling I/S sėklininkystės firmoje. Ši veislė ūkinio vertingumo ir jų grūdų tinkamumo salyklo gamybai nustatymo bandymuose tirta 2008- 2009 m. keturiose AVT stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis 7,01 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias 'Rosalina' veislės salyklinių miežių grūdų derlius bandymuose buvo išaugintas 2008 m. Kauno AVT stotyje - 9,24 t ha-1. Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris - 52,58 g. Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę juose nustatytas labai nedidelis vidutinis baltymų kiekis - 10,1 proc., o krakmolo - 64,7 proc. Augalai neaukšti, atsparūs išgulimui. Jų vidutinis aukštis - 64 cm. Šių miežių atsparumas išgulimui įvertintas 8,9 balo. 'Rosalina' veislės miežiai yra vidutinio ankstyvumo. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 85 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos). Pasvalio AVT stotyje 2008-2009 m. įrengtuose specialiuose salyklinių miežių veislių atsparumo ligoms įvertinimo bandymuose, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, nustatyta, kad smulkiosios rūdys pažeidė iki 20 proc., o dryžligės - net iki 75 proc. augalų.

Sebastian. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Danijoje, Sejet Plantbreeding sėklininkystės firmoje. Šios veislės ūkinio vertingumo tyrimai buvo atlikti 2002 -2003 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Tyrimo metais gautas vidutinis 5,28 t ha-1 grūdų derlius. Šios veislės miežiai 7,3 proc. buvo derlingesni už standartinės 'Pasadena' veislės miežius. Didžiausias 'Sebastian' veislės grūdų derlius gautas 2002 m. Kauno augalų veislių tyrimo stotyje - 8,38 t ha-1. Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris 49,27 g. Šios veislės miežių grūduose nustatytas palyginti mažas vidutinis baltymų kiekis - 10,6 proc., o krakmolo gausus - 61,3 proc. Augalai neaukšti. Jų vidutinis aukštis tik 51 cm. Jie labai atsparūs išgulimui. Augalų atsparumas išgulimui įvertintas 8,7 balo. 'Sebastian' veislės miežiai yra vidutinio ankstyvumo. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė 83 dienos. Tyrimuose 'Sebastian' veislės miežiai iš kitų tirtų veislių išsiskyrė atsparumu ligoms. Nustatytas tik nedidelis lapų pažeidimas dryžlige ir rinchosporioze (2 proc. ir 6 proc.).

Streif. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Vokietijoje, Saatzucht Streng GmbH & Co. KG sėklininkystės firmoje. Ši veislė ūkinio vertingumo ir jų grūdų tinkamumo salyklo gamybai nustatymo bandymuose tirta 2008- 2009 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Tai stabiliu, geru derliumi pasižyminti salyklinių miežių veislė. Tyrimo metais minėtose stotyse buvo gautas vidutinis 7,04 t ha-1 grūdų derlius. Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinis svoris - 53,13 g. Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę juose nustatytas nedidelis vidutinis baltymų kiekis - 10,6 proc., o krakmolas sudarė 64,4 proc. 'Streif' veislės miežiai palyginti neaukšti, atsparūs išgulimui. Jų vidutinis aukštis - 66 cm. Šių miežių atsparumas išgulimui įvertintas 9 balais. 'Streif' veislės miežiai yra vidutinio ankstyvumo. Jų vegetacijos periodo v dutinė trukmė - 84 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos). Pasvalio AVT stotyje 2008-2009 m. įrengtuose specialiuose salyklinių miežių veislių atsparumo ligoms įvertinimo bandymuose, kuriuose nebuvo naudotos cheminės kovos su ligomis priemonės, miltligė pažeidė iki 50 proc., o dryžligės - net iki 75 proc. augalų.

Su Lilly. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Vokietijoje, Nordsaat Saatzucht GmbH sėklininkystės firmoje. Šios miežių veislės tyrimai atlikti 2009 ir 2010 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 5,90 t ha-1 grūdų derlius, kuris buvo lygus standartinių veislių vidutiniam derlingumui per tą patį tyrimo laikotarpį. Didžiausias šios veislės miežių grūdų derlius buvo išaugintas 2010 m. Pasvalio AVT stotyje - 7,54 t ha-1.  Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinis svoris - 48,62 g. Laboratorijoje įvertinus atskirose AVT stotyse išaugintų grūdų kokybę, juose nustatytas salykliniams miežiams būdingas mažas vidutinis baltymų kiekis - 9,7proc. Grūduose nustatytas vidutinis krakmolo kiekis sudarė 64,2 proc. Vidutinė hektolitro masė buvo 64,23 kg/100 l. Savo kokybiniais rodikliais - baltymų kiekiu ir hektolitro mase - veislė atitiko tuo metu I klasės miežiams taikytus supirkimo ir tiekimo reikalavimus. 'Su Lilly' veislės miežiai neaukšti, jų vidutinis aukštis - 64 cm. Jis buvo toks pat kaip standartinės veislės 'NFC Tipple' ir beveik 10 cm mažesnis už standartinės veislės 'Barke' miežius. Atsparumas išgulimui labai geras, vidutiniškai įvertintas 9 balais. 'Su Lilly' veislės miežiai yra ankstyvi. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 77 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos). Tyrimo metais ji subręsdavo vidutiniškai trim dienomis anksčiau negu standartinės veislės 'Barke', 'NFC Tipple' ir 'Publican'. Pasvalio AVT stotyje 2008 ir 2009 m. įrengtuose specialiuose salyklinių miežių veislių atsparumo ligoms įvertinimo bandymų laukeliuose dryžligės (juostuotoji, rudadėmė ir tinkliškoji) pažeidė nuo 25 iki 50 proc. augalų. Kitose AVT stotyse tyrimo laikotarpiu ligų nustatyta nedaug, augalų pažeidimo ligomis laipsnis neviršijo 10 proc.

Sunshine. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Vokietijoje, Saatzucht Josef Breun GdbR sėklininkystės firmoje. Šios miežių veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2009 ir 2010 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 5,72 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias šios veislės miežių derlius buvo išaugintas 2010 m. Pasvalio AVT stotyje - 7,20 t ha-1. Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinis svoris - 48,41 g. Laboratorijoje įvertinus atskirose AVT stotyse išaugintų grūdų kokybę, juose nustatytas salykliniams miežiams būdingas mažas vidutinis baltymų kiekis - 9,8 proc. Grūduose nustatytas vidutinis krakmolo kiekis sudarė 64,8 proc. Vidutinė hektolitro masė buvo 64,90 kg/100 l. Savo kokybiniais rodikliais - baltymų kiekiu ir hektolitro mase - veislė atitiko tuo metu I klasės miežiams taikytus supirkimo ir tiekimo reikalavimus. 'Sunshine' yra vidutinio ankstyvumo ir vidutinio aukščio (68 cm), labai atspari išgulimui (9 balai) salyklinių miežių veislė. Vegetacijos periodo vidutinė trukmė - 79 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos). Vegetacijos periodas buvo vidutiniškai 1 diena trumpesnis negu standartinių 'Barke', 'NFC Tipple' ir 'Publican' veislių. Pasvalio AVT stotyje 2008 ir 2009 m. įrengtuose specialiuose miežių veislių atsparumo ligoms įvertinimo bandymų laukeliuose dryžligės (juostuotoji, rudadėmė ir tinkliškoji) pažeidė nuo 20 iki 75 proc. augalų. Plungės AVT stotyje 2009 m. iki 20 proc. šios veislės augalų sirgo miltlige ir iki 15 proc. - rudosiomis rūdimis. Kitose AVT stotyse tyrimo metais ligos pažeidė ne daugiau kaip 5 proc. augalų.

Tolar . Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Olandijoje, Cebeco Seeds B.V. sėklininkystės firmoje. Veislė ūkinio vertingumo ir tinkamumo Lietuvos agroklimato sąlygoms bandymuose tirta 2000-2002 m. keturiose augalų veislių tyrimo stotyse. Bandymo metais gautas vidutinis 5,15 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias šios veislės miežių grūdų derlius buvo išaugintas 2000 m. Kauno ir Pasvalio augalų veislių tyrimo stotyse - 6,96 t ha-1.  Grūdai labai stambūs, 1000 jų vidutinė masė 48,59 g. Juose vidutiniškai nustatyta 11,0% baltymų ir 59,1% krakmolo. Augalai mažai išgula. Atsparumas išgulimui įvertintas 8,5 balo. Šios veislės miežių stiebai vieni iš trumpiausių. Jų vidutinis aukštis 63 cm. "Tolar" miežiai yra vidutinio ankstyvumo. Augalų vegetacijos periodo vidutinė trukmė 85 dienos. Bandymo metais šios veislės augalus mažai pažeidė ligos - rinchosporiozės buvo pažeista tik 3%, o dryžligės - 6% augalų.

Waldemar. Vasarinių salyklinių miežių veislė sukurta Švedijoje, Svalöf Weibull AB sėklininkystės firmoje. Šios salyklinių miežių veislės ūkinio vertingumo ir jų tinkamumo salyklo gamybai tyrimai atlikti 2006-2007 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT stotyse. Tyrimo metais šiose AVT stotyse gautas vidutinis 5,53 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias jų derlius - 7,67 t ha-1 buvo išaugintas 2007 m. Kauno AVT stotyje. Grūdai palyginti stambūs, 1000 jų vidutinis svoris - 50,40 g. Laboratorijoje įvertinus atskirose AVT stotyse veislės tyrimo metais išaugintų grūdų kokybę, juose nustatyta 11,5-12,6 proc. baltymų ir 61,0-62,9 proc. krakmolo. Neleistinai didelis - 15,8 proc. baltymų kiekis buvo nustatytas 2006 m. Kauno AVT stotyje įrengtame bandyme išaugintuose grūduose, kur šie miežiai buvo pasėti po cukrinių runkelių. Auginant 'Waldemar' veislės miežius pagal specialią salyklinių miežių auginimo technologiją, išauginti jų grūdai, kaip taisyklė, būna tinkami salyklo gamybai, nes juose esantys baltymai neviršija nustatyto jų kiekio (11,5 proc.). 'Waldemar' veislės miežiai neaukšti, atsparūs išgulimui. Jų vidutinis aukštis - 54 cm. Šių miežių atsparumas išgulimui įvertintas 8,5 balo. 'Waldemar' veislės miežiai yra vidutinio ankstyvumo. Jų vegetacijos periodo vidutinė trukmė 79 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki grūdų vaškinės brandos). Kauno ir Pasvalio AVT stotyse 2006-2007 m. įrengtuose specialiuose miežių veislių atsparumo ligoms įvertinimo bandymuose, kuriuose iš viso nebuvo naudoti fungicidai, tinkliškoji dryžligė pažeidė 8-10 proc., o rinchosporiozė - iki 50 proc. augalų.


Kategorijos: Augalininkystė, žemdirbystė, Veislininkystė, sėklų ir sodinukų prekyba, Žemdirbiai, augalininkystės ūkiai
kaip įkurti ūkį

Kaip įkurti ūkį

Nagrinėjant Vakarų Europos patirtį galima būtų daryti išvadą, kad Lietuvoje dar yra didžiulės perspektyvos kurti sėkmingus, rentabilius ūkius. 

raktažolės

Fenologinis sėjos kalendorius

Augalų sėjos laikas pagal fenologinį kalendorių 

Antrametis derlius kiek smulkesnis, aktyviai nenaudojant cheminių apsaugos priemonių uogos kiek pažeistos ligų

Kultūrinių žemuogių auginimas

Žemuogės yra labai perspektyvios prekiaujant sodinukais, šviežių uogų skynimui ir prekybai konservuotomis žemuogėmis. 

Topinambai

Topinambų auginimas

Topinambų auginimas, laikymas, naudingosios savybės, receptai su topinambais. 

Javų nuėmimo kombainas

Žieminių kviečių auginimas

Dirvos paruošimas žieminiams kviečiams, žieminių kviečių veislės, ligos, agrotechnika, kviečių kokybės vertinimas ir saugojimas 

Aviečių tręšimas

Kokios trąšos reikalingos avietėms, tręšimo normos, požymiai rodantys mineralinių trašų trūkumą avietėms. 

braškyno priežiūra

Braškyno priežiūra nuėmus derlių

Piktžolių braškyne naikinimas, braškyno paruošimas žiemojimui, braškių tręšimas prieš žiemą, braškyno apsauga nuo kenkėjų ir ligų 

česnakai

Česnakai

Česnakų auginimas, dirvos česnakams paruošimas, česnakai iš sėklų, česnakų derliaus nuėmimas 

šparagai

Šparagų auginimas

Kaip auginti šparagus ( smidrus), dirvos paruošimas, auginimas, šparagų derliaus surinkimas ir apdorojimas 

dobilai

Žalioji trąša

Žaliosiomis trąšomis, arba sideratais, vadinami augalai, kurie specialiai auginami ir užkasami į dirvą, kad ją patręštų.  

Corbis nuotr.

Ridikėliai

Ridikėlių sėjimas, auginimas, priežiūra, ligos ir kenkėjai  

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 7
Ūkyje auginami moliūgai, cukinijos, bulvės, morkos, burokai ir įvairiausios kitokios daržovės.
Drąsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r.
Mobilus: +370-601-20151, El. paštas: asas.artur@gmail.com
„Naujamiesčio dekoratyvinių augalų ūkis“ siūlo įsigyti įvairiausių rūšių augalų – spygliuočių, lapuočių, vijoklių, gėlių – ir teikia profesionalias apželdinimo paslaugas.
Ragainės k., Panevėžio r.
Telefonas: +370-661-064367, Mobilus: +370-610-64367, El. paštas: sigitas@augaluukis.lt
Sėklinės bulvės
Žemaičių g. 2, Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r.
Telefonas: +370-46-476222, Mobilus: +370-650-17665, El. paštas: info@seklinesbulves.lt
Vienmetės gėlės, daugiametės gėlės, rožės, viržiai, rododendrai ir kiti augalai.
Varluvos km., Domeikavos sen., Kauno r.
Telefonas: +370-37-477494, Mobilus: +370-618-10794, El. paštas: augalai@augalai.lt
1 2 3 4 5 ... 7
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Braškių trąšos
Trąšos braškėms

Pavasarinės ir rudeninės trąšos braškėms, kaip tręšti bra...

Granuliuotos kalkės dirvos rūgštingumui mažinti
Granuliuotos kalkės dirvos rūgštingumui mažinti

Dirvos rūgštingumo mažinimas

Grėblių rinkinys

Universalus grėblys, mažų lapų grėblys, didelių lapų grėb...

Aptvėrimai elniams

Tvora elniams tve...

Tinklinė tvora

Tinklinės tvoros, tvoros iš tin...