Parama jauniesiems ūkininkams

2014-03-12 09:58   Peržiūros : 424   Spausdinti


Sparčiausiai Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) paramos lėšomis remiamus projektus įgyvendinti sekasi jauniesiems ūkininkams - jiems jau išmokėta 98 proc. visam laikotarpiui skirtų lėšų. Tačiau jaunieji ūkininkai, gaunantys paramą pagal KPP priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas", turėtų nepamiršti laikytis įsipareigojimų, kuriuos prisiėmė teikdami paraiškas ir pasirašydami paramos sutartis.

Jaunieji ūkininkai mažiausiai penkerius metus nuo paramos sutarties pasirašymo dienos negali keisti ES finansuojamo projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų. Jie turi vykdyti verslo plane numatytą žemės ūkio veiklą, taip pat jie negali parduoti ir perleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto. Paramos sutarties pakeitimai yra galimi tik gavus rašytinį KPP paramą administruojančios Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) sutikimą.

Jeigu ūkius jaunieji ūkininkai yra perėmę pagal kitą KPP priemonę - ,,Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos", jie taip pat turi vykdyti ir visus perėmėjui nustatytus įsipareigojimus. Šių reikalavimų taip pat būtina laikytis penkerius metus nuo ūkio perėmimo datos. Nuo paraiškos pateikimo dienos privaloma tvarkyti ir buhalterinę apskaitą: sudaryti balansą, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitas.

Svarbu išlaikyti plotą

Jauniesiems ūkininkams skiriamos paramos dydis priklauso ne tik nuo tinkamų finansuoti išlaidų, bet ir nuo naudojamo žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) ploto. Todėl iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos paramos gavėjai turi išlaikyti tokio pat dydžio ŽŪN plotą, už kurį ir buvo suteikta parama.

Jeigu iki paraiškos pateikimo dienos jaunieji ūkininkai neturėjo reikiamo nuosavybės teise valdomo ŽŪN ploto, įgyti reikiamą ŽŪN plotą jie įsipareigojo iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos.

Tuo atveju, jeigu ūkio dalį ketinama kurti nuomojamoje ar kitais pagrindais valdomoje žemėje, visos žemės valdymo sutartys turi būti sudarytos ne trumpesniam kaip penkerių metų laikotarpiui nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projekto kontrolės laikotarpiu nutraukus žemės valdymo sutartis, turi būti išsinuomotas ar kitais teisiniais pagrindais valdomas žemės sklypas su tokio pat dydžio ŽŪN plotu. Visos nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomos žemės sutartys, kuriose yra nurodytas ŽŪN plotas, turi būti įregistruotos Registrų centre.

 

Išplėsti valdą

Paramos gavėjai, kurie teikė paraiškas pagal 2007 metų priemonės įgyvendinimo taisykles, turėjo ne tik išlaikyti paraiškoje nurodytą ŽŪN plotą, bet savo valdas dar ir išplėsti. Išplėsti savo valdas iki ne mažesnio kaip 20 hektarų ŽŪN ploto ūkininkai turi per penkerius metus nuo paramos paraiškos pateikimo.

Specializuotiems daržininkystės, uogininkystės, vaistažolininkystės, gėlininkystės, sodininkystės ūkiams toks reikalavimas nėra taikomas. Tačiau nuo paramos sutarties pasirašymo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos jaunieji žemdirbiai būtinai turi išlaikyti kuriamo ūkio specializaciją ir specializuota žemės ūkio produkcija užsodintą ŽŪN plotą.

Tie jaunieji ūkininkai, kurie paraiškas teikė pagal 2012 metų priemonės įgyvendinimo taisykles ir kuria gyvulininkystės ūkį, taip pat turi išplėsti ūkį iki 20 hektarų nuosavybes teise priklausančio ploto. Tačiau valdos išplėtimui įsigyjami žemės plotai turi būti priskiriami mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms.

 

Padidinti sutartinių gyvulių skaičių

Gyvulininkystės ūkius kuriantys ir pagal 2012 metų taisykles paramą gaunantys jaunieji ūkininkai įsipareigoja projekto kontrolės laikotarpiu atitinkamai didinti ir sutartinių gyvulių (SGV) skaičių: antraisiais projekto įgyvendinimo metais SGV skaičius, tenkantis 1 ha ŽŪN, negalės būti mažesnis kaip 0,2, trečiaisiais - 0,3, ketvirtaisiais - 0,4, projekto kontrolės laikotarpio pabaigoje - 0,5.

Atsižvelgiant į veiklos pobūdį, ūkiai taip pat turi atitikti higienos, aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės reikalavimus. Šių reikalavimų laikymąsi užtikrinti reikia per ne ilgesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį nuo ūkio įkūrimo. Taip pat paramos gavėjai turi laikytis Valdymo ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų.

 

Įgyti profesinių žinių

Siekdami gauti paramą, jaunieji ūkininkai turi atitikti ir tam tikrus profesinių žinių bei kompetencijos reikalavimus. Jeigu teikdamas paraišką jaunasis ūkininkas yra išklausęs tik minimalią ūkininkavimo pradmenų programą, atitinkamą išsilavinimą jis privalo įgyti per 36 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Tai gali būti profesinis arba aukštasis žemės ūkio srities išsilavinimas, taip pat išklausyta Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programa.

Jei ūkininkai neįgyja minėto išsilavinimo ir neišklauso Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programos, jie įsipareigoja tobulinti profesines ūkininkavimo žinias kiekvienais projekto įgyvendinimo metais ne mažiau kaip 30 val. NMA reikia pateikti ir tai įrodančius dokumentus.

 

Apdraustas turtas - penkeriems metams

Dar viena KPP lėšomis remiamų jaunųjų ūkininkų įsipareigojimų dalis yra susijusi su turto draudimais. Visas turtas, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, turi būti apdraustas ne trumpesniam kaip penkerių metų laikotarpiui nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projekto įgyvendinimo metu šiam turtui turi būti pritaikytas didžiausias turto atkuriamosios vertės draudimas nuo visų galimų rizikos atvejų. Įgyvendinus projektą, paramos lėšomis įgytas turtas turi būti apdraustas likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas.

Turto draudimo dokumentai NMA teritoriniams skyriams pateikiami kartu su mokėjimo prašymais, o projekto priežiūros laikotarpiu - kartu su metine užbaigto projekto ataskaita.

 

Ataskaitas teikti būtina

Baigus įgyvendinti projektą kartu su paskutiniu mokėjimo prašymu yra pateikiama galutinė užbaigto projekto ataskaita. O užbaigus projektą, visą priežiūros laikotarpį (5 metus) kasmet NMA teikiamos įvykdyto  projekto metinės ataskaitos (kada ir kokias ataskaitas būtina teikti, nurodyta paramos sutartyje). Pažymėtina, kad paramos gavėjai turi pildyti naujai patvirtintas ataskaitų formas, kurias galima rasti paspaudus šią nuorodą.

Jeigu paramos gavėjai negali laiku pateikti ataskaitų, jie turi NMA nurodyti priežastis raštu. Jei paramos gavėjai nepateikia ataskaitų ir NMA apie tai neinformuoja, paramos sutartis gali būti nutraukta - tuomet paramos gavėjams tektų grąžinti išmokėtą paramą.

NMA inf.


Kategorijos: Augalininkystė, žemdirbystė, Žemės ūkio bendrovės, ūkininkai, bendruomenės, Ūkininkų asociacijos, sąjungos, profesiniai susivienijimai
šparagai

Šparagų auginimas

Kaip auginti šparagus ( smidrus), dirvos paruošimas, auginimas, šparagų derliaus surinkimas ir apdorojimas 

dobilai

Žalioji trąša

Žaliosiomis trąšomis, arba sideratais, vadinami augalai, kurie specialiai auginami ir užkasami į dirvą, kad ją patręštų.  

Avių ganykla Heide regione

Geroji kaimiškų vietovių vystymo patirtis iš Vakarų Europos

Kaip vystyti žemės ūkio regioną pasinaudojant Vakarų Europos patirtimi 

Antrametis derlius kiek smulkesnis, aktyviai nenaudojant cheminių apsaugos priemonių uogos kiek pažeistos ligų

Kultūrinių žemuogių auginimas

Žemuogės yra labai perspektyvios prekiaujant sodinukais, šviežių uogų skynimui ir prekybai konservuotomis žemuogėmis. 

Šiuolaikinė „Big Dutchman" narvelinė sistema vištoms dedeklėms su pašildyto oro padavimo sistema, padžiovintu mėšlo pašalinimu.

Vištų auginimo sąlygos ir moderni vištidės įranga

Optimalus mikroklimatas, šėrimo laikymo salygos vištoms, kalakutams, antims, žasims, kaip šiuolaikiškai įrengti vištų fermą siekiant užtikrinti aukštą produktyvumą 

Jaunas danieliaus patinas

Danielių auginimo verslas

Danielius auginti apsimokės mažo našumo žemese, kur kiti verslai bus nerentabilūs. 

braškyno priežiūra

Braškyno priežiūra nuėmus derlių

Piktžolių braškyne naikinimas, braškyno paruošimas žiemojimui, braškių tręšimas prieš žiemą, braškyno apsauga nuo kenkėjų ir ligų 

Universali daržovių plovimo mašina su išvertimu

Konservavimo verslas

Pelningos veiklos kaime yra daug, trūksta idėjų ir drąsos. 

žemė

Kas yra žemės ūkio valdos ekonominis dydis?

Pristatome atsakymą į vieną dažniausiai kylančių klausimų. 

Corbis nuotr.

Ridikėliai

Ridikėlių sėjimas, auginimas, priežiūra, ligos ir kenkėjai  

9 patarimai pradedantiesiems daržininkams

Daržo priežiūra, vietos daržui parinkimas, tinkamų auginimui daržovių parinkimas 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 62
1 2
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Dubajus Jūsų laukia!

Perkant 1 toną Terra Sorb COMPLEX ir ARMUROX 100 l, UAB "...

Ieškomas agronomas-konsultantas

UAB "Kustodija", teikianti profesionalias konsultacijas ž...

Gatvių pavadinimų bei namo numerių lentelės

Gatvės pavadinimo lentelė, namo numerio lentelė

Nauja Išlaužo žuvies parduotuvė Kaune!

Prekyba žuvimi Kaune, karštai rūkyta žuvis, šaltai rūkyta...

Vandens pašildymo aparatas

Vandens pašildymas nuo šaldytuvo kompresoriaus

Mobili įranga lauko melžimiui

Karvių lauko melžimo įranga

Kelių tiesimas ir remontas

Smėlis kelių tiesimui, žvyras keliams

1 2