Parama už konsultavimo paslaugas

2013-11-13 16:49   Peržiūros : 45   Spausdinti


Ūkininkai ir miškų savininkai, norėdami kompensuoti didžiąją dalį išlaidų, skirtų konsultacijoms ūkio valdymo, aplinkosauginių reikalavimų, darbo saugos standartų, buhalterinės apskaitos tvarkymo ir miškų ūkio veiklos klausimais, iki gruodžio 31 d. dar gali teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis". Pagal šią priemonę kompensuojama didžioji dalis išlaidų, patirtų konsultuojantis su Žemės ūkio ministerijos akredituotomis konsultavimo įmonėmis bei individualia veikla užsiimančiais ekspertais.  

 Paramos gali kreiptis

 visi fiziniai ir juridiniai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka įregistravę žemės ūkio valdas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Parama gali pasinaudoti ir miško valdytojai, privačią miško valdą įregistravę Žemės ūkio ir kaimo verslo registre.   2013 m. priemonei įgyvendinti skirta daugiau nei 5 mln. Lt. Šiais metais paraiškas pateikė daugiau nei 170 ūkininkų ir miškų valdytojų.

  Remiamos įvairios sritys  

 Priemonė siūlo platų remiamų paslaugų pasirinkimą. Tarp jų - trūkumų ir pažeidimų identifikacija, buhalterinės apskaitos būklės tobulinimas, pagalba diegiant inovatyvius ūkininkavimo metodus. Efektyvus ūkio finansų valdymas ir geriausios praktikos pritaikymas užtikrina ūkininkų konkurencingumą, optimalius veiklos rezultatus. Be to, nuoseklus geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų laikymasis garantuoja maksimalų Europos Sąjungos paramos įsisavinimą. Priemonės „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis" įgyvendinimo taisyklėse išskirtos penkios konsultacijų veiklos sritys.

  Pagal pirmąją veiklos sritį remiamos konsultacinės paslaugos, kurių tikslas - įvertinti, ar ūkis atitinka Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus valdymo ir GAAB reikalavimus, darbo saugos standartus. Pagal antrąją sritį remiamas konsultavimas dėl nustatytų valdymo ir GAAB reikalavimų neatitikimų ar pažeidimų pašalinimo, darbo saugos standartų įgyvendinimo.   Pagal trečiąją veiklos sritį parama teikiama ūkininkams, siekiantiems konsultavimo paslaugų agrarinės aplinkosaugos klausimais. Pagal šią sritį parama skiriama asmenims dalyvaujantiems arba ketinantiems dalyvauti agrarinės aplinkosaugos priemonėse.

  Pagal ketvirtąją sritį remiamas konsultavimas ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais. O penktoji veiklos sritis aktuali privačių miškų savininkams - pagal ją miškų valdytojai gali gauti paramą konsultavimui miškų ūkio veiklos klausimais, tokiais kaip miškų įveisimas, atkūrimas, miško priežiūra, apsauga, tvarkymas bei ūkinė veikla.   Pareiškėjas paramą pagal trečiąją, ketvirtąją ir penktąją veiklos sritis gali gauti tik prašydamas paramos konsultavimo paslaugoms pagal pirmąją veiklos sritį. Pažymėtina, kad šis apribojimas nėra taikomas privačių miškų valdytojams, kurie neužsiima žemės ūkio veikla.  

 Finansuojama iki 80 proc. išlaidų  

 Priemonei taikomas išlaidų kompensavimo būdas. Tai reiškia, kad paramos gavėjas už konsultantų paslaugas sumoka savomis lėšomis ir vėliau pateikia mokėjimo prašymus kartu su patirtas išlaidas pagrindžiančiais įrodymo dokumentais.   Pažymėtina, kad PVM nėra laikomas tinkamu finansuoti, o atsiskaitymai su konsultavimo paslaugų teikėjais turi būti atlikti tik per bankines institucijas. Paramos gavėjai taip pat turėtų atkreipti dėmesį, kad pirmąjį mokėjimo prašymą būtina pateikti per 24 mėnesius nuo paraišką teikusio asmens patvirtinimo paramos gavėju.  

 Pagal priemonės veiklos sritis gali būti finansuojama iki 80 proc. tinkamų išlaidų. Vienintelė išimtis - konsultavimas ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais. Šiuo atveju paramos gavėjui finansuojama iki 50 proc. tinkamų išlaidų.

  Paramos suma priklauso nuo konsultavimo veiklos srities, tačiau ji negali viršyti 5179 Lt vienam paramos gavėjui per visą 2007-2013 metų laikotarpį.  

Maksimalūs skiriamos paramos pagal priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis" dydžiai  

 • Pirmoji veiklos sritis - iki 1209 Lt, finansuojant 80 proc. tinkamų išlaidų;
 • Antroji - iki 2244 Lt, finansuojant 80 proc. tinkamų išlaidų;
 • Trečioji - iki 1726 Lt, finansuojant 80 proc. tinkamų išlaidų;
 • Ketvirtoji - iki 1726 Lt, finansuojant 50 proc. tinkamų išlaidų;
 • Penktoji - iki 1726 Lt, finansuojant 80 proc. tinkamų išlaidų.

  Paraišką užpildyti nesunku  

 Pažymėtina, kad paraiškas bei mokėjimo prašymus pagal šią priemonę jau priimamos ir elektroniniu būdu. Elektroninę paraišką galima pateikti adresu: https://portal.nma.lt, prisijungus per elektroninės bankininkystės sistemą, Lietuvos kredito unijas arba elektroninius valdžios vartus.

  Atkreiptinas dėmesys, kad mokėjimo prašymus per informacinį portalą pateikti gali visi paramos gavėjai, nepriklausomai nuo paraiškos pateikimo būdo.  

 Aktualūs terminai  

 • Paraiškų pagal priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis" laukiama iki 2013 m. gruodžio 31 d.
 • Pirmąjį mokėjimo prašymą reikia pristatyti per 24 mėn. nuo paraiškos patvirtinimo datos.
 • Paramos gavėjas konsultavimo veiklas turi suplanuoti taip, kad NMA paskutinis mokėjimo prašymas būtų pateiktas iki 2015 m. birželio 30 d.
 • 2015 m. gruodžio 31 d. - galutinis terminas, iki kurio turi būti išmokėtos paramos lėšos.

  Kartu su mokėjimo prašymu pateikiami dokumentai  

 • Konsultavimo paslaugų suteikimo aktas (-ai), akto (-ų) priedai nėra teikiami;
 • Sąskaita (-os) už suteiktas konsultavimo paslaugas (sąskaitoje (-ose) nurodomos suteiktos konsultavimo paslaugos ir konsultantas pagal kiekvieną veiklos sritį, jų teikimo trukmė ir mokėtinos sumos už kiekvieną paslaugą pagal veiklos sritis);
 • Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai (banko sąskaitos išrašai, banko išrašyti kasos išlaidų orderiai, internetine bankininkyste besinaudojančių pareiškėjų pateikti išrašai, patvirtinti pareiškėjo parašu ar kiti įrodymo dokumentai);
 • Konsultavimo paslaugų suteikimo sutartis (-ys) su konsultavimo paslaugų teikėju (-ais), jei sudaroma;
 • Paramos gavėjas gali pateikti ir kitus papildomus dokumentus, jei jo manymu, jie gali būti svarbūs.

  Svarbu  

 • Pareiškėjai, kuriems parama suteikiama pagal trečiąją veiklos sritį turi dalyvauti arba per dvejus kalendorinius metus nuo patvirtinimo paramos gavėju turi pradėti dalyvauti priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos" veikloje.
 • Pareiškėjai užsiimantys žemės ūkio veikla, teikdami paraiškas pagal trečiąją, ketvirtąją ir penktąją veiklos sritis, turi prašyti paramos pagal pirmą veiklos sritį.
 • Pareiškėjai neužsiimantys žemės ūkio veikla, teikdami paraiškas pagal trečiąją, ketvirtąją ir penktąją veiklos sritis, kartu su paraiška turi pateikti metinės pajamų mokesčių deklaracijos kopiją.

  Daugiau informacijos apie paraiškos pagal priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis" teikimą ir paramos gavėjo įsipareigojimus galima rasti priemonės įgyvendinimo taisyklėse, paspaudus šią nuorodą.


Kategorijos: Žemės ūkio mokymo įstaigos ir profesijos, Žemės ūkio bendrovės, ūkininkai, bendruomenės
šparagai

Šparagų auginimas

Kaip auginti šparagus ( smidrus), dirvos paruošimas, auginimas, šparagų derliaus surinkimas ir apdorojimas 

dobilai

Žalioji trąša

Žaliosiomis trąšomis, arba sideratais, vadinami augalai, kurie specialiai auginami ir užkasami į dirvą, kad ją patręštų.  

Avių ganykla Heide regione

Geroji kaimiškų vietovių vystymo patirtis iš Vakarų Europos

Kaip vystyti žemės ūkio regioną pasinaudojant Vakarų Europos patirtimi 

Antrametis derlius kiek smulkesnis, aktyviai nenaudojant cheminių apsaugos priemonių uogos kiek pažeistos ligų

Kultūrinių žemuogių auginimas

Žemuogės yra labai perspektyvios prekiaujant sodinukais, šviežių uogų skynimui ir prekybai konservuotomis žemuogėmis. 

Šiuolaikinė „Big Dutchman" narvelinė sistema vištoms dedeklėms su pašildyto oro padavimo sistema, padžiovintu mėšlo pašalinimu.

Vištų auginimo sąlygos ir moderni vištidės įranga

Optimalus mikroklimatas, šėrimo laikymo salygos vištoms, kalakutams, antims, žasims, kaip šiuolaikiškai įrengti vištų fermą siekiant užtikrinti aukštą produktyvumą 

Jaunas danieliaus patinas

Danielių auginimo verslas

Danielius auginti apsimokės mažo našumo žemese, kur kiti verslai bus nerentabilūs. 

braškyno priežiūra

Braškyno priežiūra nuėmus derlių

Piktžolių braškyne naikinimas, braškyno paruošimas žiemojimui, braškių tręšimas prieš žiemą, braškyno apsauga nuo kenkėjų ir ligų 

Universali daržovių plovimo mašina su išvertimu

Konservavimo verslas

Pelningos veiklos kaime yra daug, trūksta idėjų ir drąsos. 

žemė

Kas yra žemės ūkio valdos ekonominis dydis?

Pristatome atsakymą į vieną dažniausiai kylančių klausimų. 

Corbis nuotr.

Ridikėliai

Ridikėlių sėjimas, auginimas, priežiūra, ligos ir kenkėjai  

9 patarimai pradedantiesiems daržininkams

Daržo priežiūra, vietos daržui parinkimas, tinkamų auginimui daržovių parinkimas 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 62
1 2
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Dubajus Jūsų laukia!

Perkant 1 toną Terra Sorb COMPLEX ir ARMUROX 100 l, UAB "...

Ieškomas agronomas-konsultantas

UAB "Kustodija", teikianti profesionalias konsultacijas ž...

Gatvių pavadinimų bei namo numerių lentelės

Gatvės pavadinimo lentelė, namo numerio lentelė

Nauja Išlaužo žuvies parduotuvė Kaune!

Prekyba žuvimi Kaune, karštai rūkyta žuvis, šaltai rūkyta...

Vandens pašildymo aparatas

Vandens pašildymas nuo šaldytuvo kompresoriaus

Mobili įranga lauko melžimiui

Karvių lauko melžimo įranga

Kelių tiesimas ir remontas

Smėlis kelių tiesimui, žvyras keliams

1 2