Papildoma parama melioracijai

2013-09-25 15:15   Peržiūros : 45   Spausdinti


Nuo šių metų spalio 10 d. iki lapkričio 15 d. renkamos paraiškos paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemonės Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra" veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka" gauti. Didžioji dalis lėšų, skirtų šiai priemonei įgyvendinti, jau panaudotos. Tikėtina, kad skirstant likusias paramos lėšas, paraiškoms bus taikomas pirmumo vertinimas.


  Tikėtinas paraiškų pirmumo vertinimas  

2007 m. ir 2008 m. pagal šią veiklos sritį buvo surinkta po 27 paraiškas, 2009 metais pateiktos jau 89. 2011 m. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) sulaukė net 152 paraiškų. Taigi, veiklos srities „Žemės ūkio vandentvarka" populiarumas nuo KPP įgyvendinimo pradžios tolygiai auga.  

 Atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. paraiškos renkamos nebuvo, o lėšų likę nedaug, tikėtina, kad šiais metais bus atliekamas paraiškų pirmumo vertinimas. 2013 m. rugsėjo mėnesį buvo pakeisti iki šiol galioję paraiškų vertinimo pirmumo kriterijai.  

 Šiuo paraiškų rinkimo laikotarpiu pirmenybė teikiama projektams, kuriuose numatoma vykdyti dirbtinių vandens telkinių avarinės būklės hidrotechnikos statinių rekonstravimą.

  Antras pagal svarbumą kriterijus - didesnis numatomų rekonstruoti žemės plotų našumo balas. Dėl informacijos apie projekto žemės plotų našumo balą reikėtų kreiptis į savivaldybės administraciją. Trečią pirmumo kriterijų atitiks tie projektai, kuriuose numatoma rekonstruoti polderius.

  Vertinant gautas paraiškas, pirmumo kriterijai taikomi mažėjančios svarbos tvarka. Jeigu paraiška neatitinka nė vieno pirmumo kriterijaus, ji vertinama nebus, išskyrus tuos atvejus, kai lieka lėšų.

  Paraiškas teikia asociacijos ir savivaldybės

   Parama pagal priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra" veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka" gali pasinaudoti savivaldybės arba melioracijos sistemų naudotojų asociacijos, į kurias gali vienytis ūkininkai, žemės ūkio bendrovės bei kiti žemės naudotojai. Daugiausiai paraiškų sulaukiama iš melioracijos sistemų naudotojų asociacijų.

  Paraiškas gali teikti pareiškėjai, siekiantys rekonstruoti sausinimo sistemas bei jų hidrotechninius statinius, nukalkinti rūgščias dirvas sausinamos teritorijos ariamoje žemėje (kur pH ≤ 5,5), rekonstruoti dirbtinių vandens telkinių hidrotechninius statinius ir polderius.  

 Verta atkreipti dėmesį, kad už gautas lėšas galima rekonstruoti tik tuos statinius, kurie yra Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitoje ir kurių nusidėvėjimas didesnis nei 30 proc. Parama neteikiama sausinimo sistemų ir jų hidrotechninių statinių rekonstrukcijos, rūgščių dirvų kalkinimo projektams didelės gamtinės vertės teritorijose bei „Natura 2000" teritorijose, kurios yra naujai sausinamose vietovėse.

  Paramos dydžiai

  Šiais metais priemonei skirta 5 083 576 litų suma. Vienam projektui iš viso gali būti skiriama 1 035 840 litų parama. Rekonstruojant polderius, didžiausia prašoma suma siekia 2 071 680 litų. Paramos lėšomis gali būti padengiama iki 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

  Kaip ir anksčiau, paramos lėšomis gali būti finansuojamos rekonstrukcijos išlaidos, rūgščių dirvų kalkinimo sausinamos teritorijos ariamoje žemėje, naujų statybinių medžiagų ir įrenginių, skirtų projekto reikmėms, įsigijimo, bendrųjų išlaidų, projekto viešinimo išlaidos.

  Pažymėtina, kad šiais metais pakeista bendrųjų išlaidų finansavimo tvarka: šių išlaidų dalis gali sudaryti iki 8 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, įskaitant konsultavimą projekto įgyvendinimo klausimais, kurios negali viršyti 0,3 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

  Siekiantiems finansavimo itin svarbu laikytis viešųjų pirkimų tvarkos. Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad vykdant viešuosius pirkimus, turi būti skelbiami atskiri konkursai projektavimo, ekspertizės ir rangos darbams atlikti. Visos išlaidos, padarytos nesilaikant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (taikoma paramos gavėjams, kurie pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą yra perkančios organizacijos) arba Žemės ūkio ministro patvirtintomis Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal KPP priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis, yra laikomos netinkamomis finansuoti.  

 Daugiau informacijos apie veiklos srities „Žemės ūkio vandentvarka" įgyvendinimo taisykles galima rasti NMA interneto svetainėje, paspaudę šią nuorodą.

NMA informacija


Kategorijos: Žemdirbiai, augalininkystės ūkiai, Žemės ūkio bendrovės, ūkininkai, bendruomenės, Žemės ūkio ir miško technika
šparagai

Šparagų auginimas

Kaip auginti šparagus ( smidrus), dirvos paruošimas, auginimas, šparagų derliaus surinkimas ir apdorojimas 

dobilai

Žalioji trąša

Žaliosiomis trąšomis, arba sideratais, vadinami augalai, kurie specialiai auginami ir užkasami į dirvą, kad ją patręštų.  

Avių ganykla Heide regione

Geroji kaimiškų vietovių vystymo patirtis iš Vakarų Europos

Kaip vystyti žemės ūkio regioną pasinaudojant Vakarų Europos patirtimi 

Antrametis derlius kiek smulkesnis, aktyviai nenaudojant cheminių apsaugos priemonių uogos kiek pažeistos ligų

Kultūrinių žemuogių auginimas

Žemuogės yra labai perspektyvios prekiaujant sodinukais, šviežių uogų skynimui ir prekybai konservuotomis žemuogėmis. 

Šiuolaikinė „Big Dutchman" narvelinė sistema vištoms dedeklėms su pašildyto oro padavimo sistema, padžiovintu mėšlo pašalinimu.

Vištų auginimo sąlygos ir moderni vištidės įranga

Optimalus mikroklimatas, šėrimo laikymo salygos vištoms, kalakutams, antims, žasims, kaip šiuolaikiškai įrengti vištų fermą siekiant užtikrinti aukštą produktyvumą 

Jaunas danieliaus patinas

Danielių auginimo verslas

Danielius auginti apsimokės mažo našumo žemese, kur kiti verslai bus nerentabilūs. 

braškyno priežiūra

Braškyno priežiūra nuėmus derlių

Piktžolių braškyne naikinimas, braškyno paruošimas žiemojimui, braškių tręšimas prieš žiemą, braškyno apsauga nuo kenkėjų ir ligų 

Universali daržovių plovimo mašina su išvertimu

Konservavimo verslas

Pelningos veiklos kaime yra daug, trūksta idėjų ir drąsos. 

žemė

Kas yra žemės ūkio valdos ekonominis dydis?

Pristatome atsakymą į vieną dažniausiai kylančių klausimų. 

Corbis nuotr.

Ridikėliai

Ridikėlių sėjimas, auginimas, priežiūra, ligos ir kenkėjai  

9 patarimai pradedantiesiems daržininkams

Daržo priežiūra, vietos daržui parinkimas, tinkamų auginimui daržovių parinkimas 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 62
1 2
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Dubajus Jūsų laukia!

Perkant 1 toną Terra Sorb COMPLEX ir ARMUROX 100 l, UAB "...

Ieškomas agronomas-konsultantas

UAB "Kustodija", teikianti profesionalias konsultacijas ž...

Gatvių pavadinimų bei namo numerių lentelės

Gatvės pavadinimo lentelė, namo numerio lentelė

Nauja Išlaužo žuvies parduotuvė Kaune!

Prekyba žuvimi Kaune, karštai rūkyta žuvis, šaltai rūkyta...

Vandens pašildymo aparatas

Vandens pašildymas nuo šaldytuvo kompresoriaus

Mobili įranga lauko melžimiui

Karvių lauko melžimo įranga

Kelių tiesimas ir remontas

Smėlis kelių tiesimui, žvyras keliams

1 2