Gyvulininkystės modernizavime – naujovės

2013-09-18 12:17   Peržiūros : 136   Spausdinti


Nuo rugsėjo 9 dienos iki spalio 11 dienos renkamos paraiškos paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas" antrąją veiklos sritį (gyvulininkystės sektorius) gauti. Pristatome gyvulininkystės sektoriaus modernizavimo naujų taisyklių pagrindinius akcentus.  

 Dėmesys gyvulių ir paukščių augintojams

  Pagal KPP priemonės ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas" antrąją veiklos sritį remiama veikla - žemės ūkio pirminių produktų (mėsos ir pieno) gamyba. Šiemet daug dėmesio bus skiriama būtent mėsos gamybai. Pagal tai išskirti ir prioritetiniai sektoriai, kurie nebuvo akcentuoti ankstesniais metais. Galvijininkyste, kiaulininkyste, avininkyste, ožkininkyste, triušininkyste ir paukštininkyste užsiimantys asmenys šiemet sulauks daugiau galimybių gauti paramą savo ūkių modernizavimui.  

 Paramos paraiškas planuojančių teikti naujai įsteigtų kooperatyvų taip pat laukia naujovė. Naujai įsteigtas pripažintas žemės ūkio kooperatyvas atitiks gyvulininkystės ūkio kriterijų tik tuo atveju, jei naujai įsteigto pripažinto žemės ūkio kooperatyvo ne mažiau kaip 50 proc. narių užsiima gyvulininkyste. Taip pat svarbu, kad kooperatyvas planuotų vykdyti gyvulininkystės gamybinę veiklą ir realizuoti gyvulininkystės produktus. Be to, kiekvienas kooperatyvo narys, užsiimantis gyvulininkyste, turi ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio pajamų praėjusiais arba ataskaitiniais metais gauti iš gyvulininkystės veiklos.

  Nauji įsipareigojimai  

 Pareiškėjai, kurie gaus paramą kaip gyvulių augintojai, turėtų žinoti, kad jų laukia vienas naujas įsipareigojimas. Auginantys galvijus, kiaules, avis, ožkas ir dar nevykdantys gyvulių genetinės kokybės gerinimo arba produktyvumo kontrolės, turės tai daryti. Laikantys triušius taip pat gaus papildomą užduotį - jie privalės vykdyti veislinių triušių apskaitą ne mažiau kaip 5 metus nuo paramos sutarties pasirašymo arba nuo sprendimo skirti paramą priėmimo datos.

  Naujai įsteigto pripažinto kooperatyvo nariams taip pat aktuali ir kita naujovė - jie įsipareigoja, kad pirmais metais po projekto įgyvendinimo metų ir kitais projekto kontrolės laikotarpio metais kooperatyvo ir (arba) jo narių laikomų nuosavų gyvūnų skaičius sudarys ne mažiau kaip 200 SGV.  

 Įsipareigojimas auginti daugiau gyvulių - svarbus

  Kaip paprastai, jei bus sulaukta daugiau paraiškų nei numatytas šių metų biudžetas, paraiškoms bus taikomi pirmumo kriterijai ir taip bus atrinktos paraiškos, gausiančios finansavimą. Pirmumo kriterijų šiemet 8. Keli iš jų - nauji.

  Pirmąjį pagal svarbumą pirmumo kriterijų atitiks tie pareiškėjai, kurie nėra gavę investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai ne tik pagal KPP, bet ir pagal ankstesniojo finansinio laikotarpio - BPD. Išimtis taikoma pareiškėjams, kurie gavo (gauna) paramą pagal priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra" veiklą „Asbestinių stogų keitimas". Šis pirmumo kriterijus nesikeičia jau kelerius metus.

  Antrasis pirmumo kriterijus - naujas, skirtas būtent gyvulininkystės vystymui. Tai įsipareigojimas didinti laikomų gyvulių skaičių. Jei pareiškėjas nurodė savo paraiškoje, kad ketina iki savo projekto įgyvendinimo pabaigos padidinti SGV skaičių - jam bus teikiama pirmenybė gauti paramą. Įsipareigojimus prisiėmusiuose ūkiuose, kur auginama iki 100 SGV, gyvulių turėtų padaugėti 20 proc., ten kur auginami nuo 101 iki 200 SGV - 15 proc. Jei auginama nuo 201 iki 300 SGV - 10 proc., nuo 301 SGV - tik 5 proc. Jei pareiškėjai neįgyvendins numatytų įsipareigojimų, jiems bus taikomos sankcijos, atitinkamu procentu mažinama parama.   Trečiasis pagal svarbumą kriterijus - kuo ilgesnį laiką nepertraukiamai iki paramos paraiškos pateikimo  vykdytas gyvulių genetinės kontrolės gerinimas arba produktyvumo kontrolė. Laikantys triušius gaus pirmenybę tuo atveju, jei kuo ilgesnį laiką vykdė nepertraukiamą veislinių triušių apskaitą.

  Ketvirtasis pagal svarbumą kriterijus - laikomų gyvulių skaičius. Tie, kas augina iki 300 SGV (vertinama pagal 2012 m. gruodžio 31 d. Ūkinių gyvūnų registro duomenis) atitinka šį pirmumo kriterijų.   Kiti pirmumo kriterijai išrikiuoti tokia tvarka - penktąjį atitiks pareiškėjai, kurie paramos paraiškos pateikimo dieną yra jaunesni nei 40 metų. Šeštasis kriterijus - pareiškėjas vykdo veiklą mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje (pirmenybė teikiama, kai ūkininkaujama kuo didesniame mažiau palankiame ūkininkauti vietovės plote, kuris sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų žemės ūkio naudmenų ploto). Septintasis - ūkyje diegiamos inovacijos. Paskutinis pagal svarbumą kriterijus - projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo.

  Už paramos lėšas - tik vienas traktorius  

 Pagal šių metų priemonės antrosios veiklos srities (gyvulininkystės sektorius) įgyvendinimo taisykles, paramos lėšomis galima bus statyti ir rekonstruoti biosaugai užtikrinti skirtus gyvulininkystės gamybinius statinius.  

 Tačiau daugiau apribojimų atsirado tiems, kas ketina pirkti naują žemės ūkio techniką. Šių metų taisyklėse, kitaip nei ankstesniais metais, pažymima, kad projekte pareiškėjas gali numatyti įsigyti tik vieną traktorių ir didžiausia paramos suma šiam traktoriui įsigyti negali viršyti 50 tūkst. litų. Kitos žemės ūkio technikos, kurios vieneto vertė yra didesnė kaip 70 tūkst. litų, taip pat remiamas kiekvienos rūšies tik vieno vieneto įsigijimas.

  Kompensuojamos bendrosios išlaidos priklausys nuo prašomos sumos

  Pokyčių yra ir bendrųjų išlaidų kompensavime. Šios išlaidos šiemet nurodomas ne konkrečia suma, o procentine išraiška. Taigi kompensuojama suma priklausys nuo prašomos paramos dydžio. Tad finansuojama bendrųjų išlaidų suma, kai prašoma paramos suma iki 250 tūkst. litų, be PVM gali būti ne didesnė kaip 7 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų. Verslo planui parengti tokiu atveju gali būti skiriama ne daugiau kaip 4 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų.

  Kai prašoma paramos suma viršija 250 tūkst. litų, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų. Verslo planui parengti tokiu atveju skiriame ne daugiau kaip 2,5 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų.

  Gavus paramą pagal šią veiklą, finansuojama iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Išimtimi yra tie, kas ūkininkauja mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse. Jiems finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Taip pat - jaunieji - iki 40 metų - ūkininkai. Jiems finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Jei jaunasis ūkininkas ūkininkauja mažiau palankioje vietoje, jam bus grąžinta iki 60 proc. išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjo projektui negali viršyti 1 381 120 litų, o 2007-2013 metų laikotarpiu, jei pareiškėjas nepriklauso partnerių arba susijusių įmonių grupei - 2 416 960 litų.

  Šių metų paramos gavėjai paskutinį mokėjimo prašymą NMA turės pateikti iki 2015 m. birželio 30 d. 2007-2013 metų laikotarpiu priemonei „Žemės ūkio modernizavimas" įgyvendinti skirta daugiau nei 1,4 mlrd. litų paramos. Didžioji dalis šių lėšų - apie 1 mlrd., jau paskirstyta. Paraiškos paramai gauti renkamos NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.   Su KPP priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas" antrosios veiklos srities (gyvulininkystės sektorius) įgyvendinimo taisyklėmis galite susipažinti čia.

 

NMA informacija


Kategorijos: Gyvulininkystė, paukštininkystė, žuvininkystė, bitininkystė, Veislininkystė, galvijų ir paukščių pardavimas, Žemės ūkio bendrovės, ūkininkai, bendruomenės, Mėsiniai ir pieno ūkiai, galvijų, paukščių augintojai, Įranga maisto pramonei
šparagai

Šparagų auginimas

Kaip auginti šparagus ( smidrus), dirvos paruošimas, auginimas, šparagų derliaus surinkimas ir apdorojimas 

dobilai

Žalioji trąša

Žaliosiomis trąšomis, arba sideratais, vadinami augalai, kurie specialiai auginami ir užkasami į dirvą, kad ją patręštų.  

Avių ganykla Heide regione

Geroji kaimiškų vietovių vystymo patirtis iš Vakarų Europos

Kaip vystyti žemės ūkio regioną pasinaudojant Vakarų Europos patirtimi 

Antrametis derlius kiek smulkesnis, aktyviai nenaudojant cheminių apsaugos priemonių uogos kiek pažeistos ligų

Kultūrinių žemuogių auginimas

Žemuogės yra labai perspektyvios prekiaujant sodinukais, šviežių uogų skynimui ir prekybai konservuotomis žemuogėmis. 

Šiuolaikinė „Big Dutchman" narvelinė sistema vištoms dedeklėms su pašildyto oro padavimo sistema, padžiovintu mėšlo pašalinimu.

Vištų auginimo sąlygos ir moderni vištidės įranga

Optimalus mikroklimatas, šėrimo laikymo salygos vištoms, kalakutams, antims, žasims, kaip šiuolaikiškai įrengti vištų fermą siekiant užtikrinti aukštą produktyvumą 

Jaunas danieliaus patinas

Danielių auginimo verslas

Danielius auginti apsimokės mažo našumo žemese, kur kiti verslai bus nerentabilūs. 

braškyno priežiūra

Braškyno priežiūra nuėmus derlių

Piktžolių braškyne naikinimas, braškyno paruošimas žiemojimui, braškių tręšimas prieš žiemą, braškyno apsauga nuo kenkėjų ir ligų 

Universali daržovių plovimo mašina su išvertimu

Konservavimo verslas

Pelningos veiklos kaime yra daug, trūksta idėjų ir drąsos. 

žemė

Kas yra žemės ūkio valdos ekonominis dydis?

Pristatome atsakymą į vieną dažniausiai kylančių klausimų. 

Corbis nuotr.

Ridikėliai

Ridikėlių sėjimas, auginimas, priežiūra, ligos ir kenkėjai  

9 patarimai pradedantiesiems daržininkams

Daržo priežiūra, vietos daržui parinkimas, tinkamų auginimui daržovių parinkimas 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 62
1 2
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Dubajus Jūsų laukia!

Perkant 1 toną Terra Sorb COMPLEX ir ARMUROX 100 l, UAB "...

Ieškomas agronomas-konsultantas

UAB "Kustodija", teikianti profesionalias konsultacijas ž...

Gatvių pavadinimų bei namo numerių lentelės

Gatvės pavadinimo lentelė, namo numerio lentelė

Nauja Išlaužo žuvies parduotuvė Kaune!

Prekyba žuvimi Kaune, karštai rūkyta žuvis, šaltai rūkyta...

Vandens pašildymo aparatas

Vandens pašildymas nuo šaldytuvo kompresoriaus

Mobili įranga lauko melžimiui

Karvių lauko melžimo įranga

Kelių tiesimas ir remontas

Smėlis kelių tiesimui, žvyras keliams

1 2