Sparčiausiai deklaravimo klaidas ištaisiusiems pareiškėjams – greitesnės išmokos

2013-08-28 08:56   Peržiūros : 21   Spausdinti


Pasibaigus žemės ūkio naudmenų deklaravimui bei paraiškų pagal kai kurias su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemones teikimui, specialistai įvertino, su kokiais sunkumais deklaruodami plotus dažniausiai susiduria ūkininkai.  

 Šiemet pateiktose paraiškose rastų neatitikimų skaičius viršijo 30 tūkst. ribą, tačiau jų užfiksuota 688 mažiau negu pernai. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) specialistai pareiškėjams jau pranešė apie jų deklaracijose užfiksuotus neatitikimus ir paaiškino, kaip juos galima ištaisyti. Kai kurie pareiškėjai, norintys gauti išmokas, turėtų suskubti pateikti papildomus reikalingus dokumentus.

  Avansinės išmokos - sparčiausiems

  Dėl deklaracijose pastebėtų neatitikimų skubos atvejų nėra numatyta, tačiau jei pareiškėjas dels pateikti papildomus dokumentus, tai gali lemti vėlesnį išmokos apskaičiavimą ir, žinoma, mokėjimą.  

 Tie pareiškėjai, kurie nori sulaukti avansinio mokėjimo (numatyta mokėti nuo š. m. spalio 16 d.) turėtų suskubti ištaisyti deklaracijose nustatytus neatitikimus. Iš esmės, skubus klaidų ištaisymas yra susijęs su tuo, kaip labai paramos gavėjas yra suinteresuotas kuo greičiau gauti paramą. Galutinių išmokų mokėjimas prasidės 2013 m. gruodžio 1 d. ir tęsis iki kitų metų balandžio 30 d. Vėliausiai, su tam tikromis išlygomis, galutinis mokėjimo terminas numatytas iki 2014 metų birželio 30 d.

   Pareiškėjams deklaruoti pasėlius padeda seniūnijų žemės ūkio specialistai, todėl pasitaiko klaidų, kurios kyla ne dėl ūkininko kaltės, pavyzdžiui, kartais seniūnijos darbuotojai sumaišo pasėlio kodą. Siunčiamame pranešime apie nustatytus neatitikimus paramos gavėjui paaiškinama, koks neatitikimas nustatytas ir kokius veiksmus jis turėtų atlikti, siekdamas pašalinti identifikuotą neatitikimą. Tačiau kiekviena situacija yra pakankamai individuali, todėl kilus neaiškumams, pareiškėjai visada gali kreiptis tiesiogiai į NMA bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841. Pareiškėjai apie paraiškoje nustatytus neatitikimus taip pat gali sužinoti rajonų savivaldybių žemės ūkio skyriuose, jei tokį informacijos gavimo būdą pažymėjo paraiškoje.  

 Ištaisius neatitikimus, galima išvengti ir numatytų sankcijų. Administruojant paraiškas aiškinamasi, kuris neatitikimas tėra akivaizdi klaida, o kuris reiškia, kad pareiškėjas neatitinka deklaravimo tinkamumo kriterijų.  

 Dažniausios klaidos  

 Tarp dažniausiai pasitaikiusių klaidų pagal pastarųjų metų statistiką pirmavo viršdeklaravimai ir deklaruotų plotų persidengimai. Prieš metus buvo užfiksuotas 3 101 viršdeklaravimo atvejis, o 2013 m. - 2 732. Norėdami išvengti šios klaidos, ūkininkai turėjo deklaracijoje tiksliai įbraižyti deklaruojamą plotą, kad šis sutaptų su kontrolinių žemės sklypų duomenų bazėje esančiais duomenimis.  

 Nustačius viršdeklaravimą, pareiškėjui jo pasirinktu būdu siunčiamas pranešimas. Jei atsakymas negaunamas arba, nors ir gautas, tačiau nepadeda išspręsti ploto perviršio atvejo, užsakomos patikros. Jų metu išsiaiškinama, kiek viršytas realus plotas. Atitinkamai tam tikru procentu mažinama parama.   Antroji pagal dažnumą klaida buvo deklaruotų plotų persidengimas, kai kito pareiškėjo paraiškoje toje pačioje vietoje deklaruotas analogiškas laukas arba jo dalis. 2012 m. tokių neatitikimų rasta 875, o 2013 m. šio neatitikimo skaičius sumažėjo iki 825.

  Paaiškėjus deklaruoto ploto persidengimui, reikės pateikti žemės valdymo ir dirbimo dokumentus. Dokumentai reikalingi, siekiant išsiaiškinti, kuris pareiškėjas teisėtai deklaravo plotą. Pareiškėjui, kuris negali įrodyti, kad deklaruotą žemę valdo ir dirba pagrįstai, atitinkamai mažinama parama.

  Ankstesnių metų patirtis rodo, kad nustačius deklaruotų laukų persidengimą, didžioji dalis pareiškėjų pateikė žemės dirbimą bei žemės valdymo teisę įrodančius dokumentus. Išanalizavus šiuos dokumentus, nustatyta, kad didžioji dalis tokių plotų atsirado dėl įbraižymo klaidų. Ūkininkai neturėtų, paaiškėjus deklaruotų laukų persidengimui, skubėti atsisakyti jiems priklausančių plotų, o imtųsi tvarkyti reikiamus dokumentus, kuriais  įrodytų, kam priklauso ir kas dirba deklaruotą žemę.  

 Kitas, nors ir rečiau pasitaikantis, tačiau rimtas pažeidimas yra laisvų plotų deklaravimas. Pasitaikė atvejų, kai žmonės deklaruoja ne tik jiems priklausančius plotus, bet ir tuos, kuriuos žino esant nenaudojamus arba apleistus. Laisvų plotų deklaravimas, neturint tam jokio juridinio pagrindo, yra neteisėtas. Jei pareiškėjas negali pateikti žemės valdymo teisę ir dirbimo faktą patvirtinančių dokumentų, už šį plotą jam nemokama parama.

  Duomenų atnaujinimas - svarbu

  Kurie neatitikimai paraiškose atsirado dėl to, kad pareiškėjai pamiršo atnaujinti kontaktinius duomenis ar nurodyti pasikeitusį banko sąskaitos numerį.

  Pareiškėjai turėtų atsiminti, kad, pasikeitus adresui, telefonui, elektroniniam paštui ar, juo labiau, banko sąskaitos numeriui, apie tai reikia pranešti NMA. Siekiant įrodyti, kad duomenis atnaujinti prašo tikrai paramos siekiantis asmuo, prašymą dėl banko sąskaitos numerio keitimo pasirašiusiojo asmens parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba seniūno Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka. Paliudyti pasirašiusiojo asmens parašo tikrumą taip pat gali NMA darbuotojas.  

Kitas su duomenų atnaujinimu susijęs svarbus dalykas yra tas, kad valdos arba dalies valdos perleidėjas per 30 kalendorinių dienų nuo valdos perdavimo dienos privalo atnaujinti pasikeitusius valdos registravimo duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Žemės ūkio valdos išregistravimo atveju, kai valda išregistruojama iki einamųjų metų gruodžio 31 d., pareiškėjas nebetenka teisės į jam priklausiusią paramą. Tais atvejais, kai parama ar jos dalis iki einamųjų metų gruodžio 31 d. pareiškėjui jau išmokėta, jis privalo paramą grąžinti.  

 Lietuvoje šiais metais iš viso surinktos 151 157 paraiškos, o bendras deklaruotas plotas buvo kiek didesnis nei 2,8 milijonai hektarų.

  Pareiškėjai informuojami apie nustatytus neatitikimus, atliekami papildomi administraciniai patikrinimai, jei:  

  • Neteisingas fizinio asmens kodas;
  • Neteisingai nurodytas įmonės kodas;
  • Kito pareiškėjo paraiškoje deklaruotas analogiškas laukas/neteisingo deklaravimo atvejis
  • Nustatytas žolės deginimo atvejis;
  • Pareiškėjas deklaruoja žemės ūkio naudmenas pasėlio kodu 5PP-2;
  • Ražienų plotas viršija leistiną ribą;
  • Medingų augalų plotas viršija leistiną ribą;
  • Vaistažolių, aromatinių ir prieskoninių augalų remiamos grupės plotas viršija leistiną ribą;
  • Laukas/dalis jo nepatenka į šlapynių teritoriją.

NMA informacija


Kategorijos: Žemės ūkio bendrovės, ūkininkai, bendruomenės
šparagai

Šparagų auginimas

Kaip auginti šparagus ( smidrus), dirvos paruošimas, auginimas, šparagų derliaus surinkimas ir apdorojimas 

dobilai

Žalioji trąša

Žaliosiomis trąšomis, arba sideratais, vadinami augalai, kurie specialiai auginami ir užkasami į dirvą, kad ją patręštų.  

Avių ganykla Heide regione

Geroji kaimiškų vietovių vystymo patirtis iš Vakarų Europos

Kaip vystyti žemės ūkio regioną pasinaudojant Vakarų Europos patirtimi 

Antrametis derlius kiek smulkesnis, aktyviai nenaudojant cheminių apsaugos priemonių uogos kiek pažeistos ligų

Kultūrinių žemuogių auginimas

Žemuogės yra labai perspektyvios prekiaujant sodinukais, šviežių uogų skynimui ir prekybai konservuotomis žemuogėmis. 

Šiuolaikinė „Big Dutchman" narvelinė sistema vištoms dedeklėms su pašildyto oro padavimo sistema, padžiovintu mėšlo pašalinimu.

Vištų auginimo sąlygos ir moderni vištidės įranga

Optimalus mikroklimatas, šėrimo laikymo salygos vištoms, kalakutams, antims, žasims, kaip šiuolaikiškai įrengti vištų fermą siekiant užtikrinti aukštą produktyvumą 

Jaunas danieliaus patinas

Danielių auginimo verslas

Danielius auginti apsimokės mažo našumo žemese, kur kiti verslai bus nerentabilūs. 

braškyno priežiūra

Braškyno priežiūra nuėmus derlių

Piktžolių braškyne naikinimas, braškyno paruošimas žiemojimui, braškių tręšimas prieš žiemą, braškyno apsauga nuo kenkėjų ir ligų 

Universali daržovių plovimo mašina su išvertimu

Konservavimo verslas

Pelningos veiklos kaime yra daug, trūksta idėjų ir drąsos. 

žemė

Kas yra žemės ūkio valdos ekonominis dydis?

Pristatome atsakymą į vieną dažniausiai kylančių klausimų. 

Corbis nuotr.

Ridikėliai

Ridikėlių sėjimas, auginimas, priežiūra, ligos ir kenkėjai  

9 patarimai pradedantiesiems daržininkams

Daržo priežiūra, vietos daržui parinkimas, tinkamų auginimui daržovių parinkimas 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 62
1 2
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Dubajus Jūsų laukia!

Perkant 1 toną Terra Sorb COMPLEX ir ARMUROX 100 l, UAB "...

Ieškomas agronomas-konsultantas

UAB "Kustodija", teikianti profesionalias konsultacijas ž...

Gatvių pavadinimų bei namo numerių lentelės

Gatvės pavadinimo lentelė, namo numerio lentelė

Nauja Išlaužo žuvies parduotuvė Kaune!

Prekyba žuvimi Kaune, karštai rūkyta žuvis, šaltai rūkyta...

Vandens pašildymo aparatas

Vandens pašildymas nuo šaldytuvo kompresoriaus

Mobili įranga lauko melžimiui

Karvių lauko melžimo įranga

Kelių tiesimas ir remontas

Smėlis kelių tiesimui, žvyras keliams

1 2