Parama žemės ūkio produktų perdirbėjams

2015-06-09 17:37   Peržiūros : 214   Spausdinti


Įmonės ir žemės ūkio kooperatyvai, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, kviečiami teikti paraiškas gauti valstybės ir Europos Sąjungos (ES) paramą. Paramos lėšomis finansuojamos nekilnojamojo turto statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto, naujų įrenginių bei įrangos, įskaičiuojant ir techniką, įsigijimo, taip pat bendrosios išlaidos. 

Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą" veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą" renkamos nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d. Šiuo paraiškų rinkimo etapu skirta 45 mln. eurų paramos lėšų.

 

Neremiamas pieno perdirbimas 

Pagal veiklos sritį remiamas vaisių, uogų, daržovių, grybų bei augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas. Remiamas ir mėsos, trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų bei kitų Sutarties dėl ES veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara. 

Šiemet pagal šią veiklos sritį neremiamas pieno perdirbimas ir (arba) rinkodara.

 

Turi nepertraukiamai veikti 

Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara. Paramos paraiškos, pateiktos juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos. 

Pareiškėjai, norėdami gauti paramą, turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Vienas iš reikalavimų - pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai veikti, t. y. vykdyti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklą bei gauti iš šios veiklos pajamų ne trumpiau kaip vienerius metus. Jeigu pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, kurio visi nariai užsiima žemės ūkio veikla, jis turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

 

Būtinas verslo planas 

Teikiant paraišką būtina pateikti ir verslo planą. Verslo plane pagrindžiamos planuojamos investicijos, investavimo tikslai, projektui įgyvendinti reikalingos lėšos, finansavimo būdai, projekto įgyvendinimo terminai. 

Svarbu, kad pareiškėjai pateiktų ir kitus reikalaujamus dokumentus. Jei projekte numatyti statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) arba infrastruktūros įrengimo darbai, kartu su paramos paraiška turi būti pateiktas statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto vertės skaičiavimu. Statinių techninis projektas (pateikiamos statinio techninio projekto, bendroji, sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūros, technologijos, aplinkos apsaugos, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys) ir statybą, rekonstravimą arba kapitalinį remontą leidžiantis dokumentas gali būti pateikti iki pirmojo mokėjimo prašymo. 

Jei projekte numatyta nesudėtingų statinių statyba, rekonstravimas arba kapitalinis remontas, kartu su paramos paraiška pareiškėjas pateikia nustatyta tvarka atsakingų institucijų suderintą supaprastintą statybos, rekonstravimo arba kapitalinio remonto projektą (kai jis privalomas) arba kitus bendruosius projektinius dokumentus (sklypo planą su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikaciją ir aiškinamąjį raštą). Rengiant projektus turi būti atlikta statinio techninio projekto statybos skaičiuojamosios kainos dalies ekspertizė. Ekspertizės išvada turi būti parengta įstaigos, turinčios teisę užsiimti šia veikla, ir ji gali būti pateikta iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos.

 

Paramos intensyvumas skiriasi 

Pagal veiklos sritį teikiamos paramos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), įmonės dydį ir perdirbto galutinio produkto priskyrimą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedui. 

Didžiausioji paramos suma labai mažoms ir mažoms įmonėms gali siekti iki 3 mln. eurų, o vidutinėms ir didesnėms nei vidutinės įmonėms - 4 mln. eurų vienam projektui bei 2014-2020 metų laikotarpiui. Įmonėms, kurios žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl ES veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, parama siekia iki 200 tūkst. eurų.   

Galimas didžiausias paramos intensyvumas gali  siekti iki 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo), o labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių statuso neatitinkančioms įmonėms - 20 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Pareiškėjams, gaminantiems ekologiškus žemės ūkio produktus, gali būti finansuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių statuso neatitinkančioms įmonėms, gaminančioms ekologiškus žemės ūkio produktus, padengiama iki 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

 

Mažiausias atrankos balų skaičius - 35 

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, suplanuotos verslo plane, turi būti  realios, pagrįstos ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų. 

Pagal KPP veiklos sritį numatytos trys tinkamų išlaidų kategorijos: nekilnojamojo turto statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto išlaidos; naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaičiuojant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės; bendrosios išlaidos. Detalus tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas pagal remiamos veiklos sektorius pateiktas KPP veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse. 

Pareiškėjai paramai gauti atrenkami taikant balus už atitiktį projektų atrankos kriterijams. Iš viso pagal šią veiklos sritį numatyti 9 atrankos kriterijai. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius - 35 privalomieji balai. Jeigu atrankos metu  nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo atrankos balų skaičiaus, tokios paraiškos  atmetamos.

 NMA inf.


Kategorijos: Žemės ūkio produkcija, saugojimas ir perdirbimas, maisto pramonė
Svarbu
Šilauogių naudingos savybės

Šilauogių naudingos savybės

Naudingos šilauogių sąvybės, šilauogių poveikis organizmui, receptai su šilauogėmis 

Tunelinė grybų džiovykla

Tunelinės grybų džiovyklės

Pramoninės ir buitinės grybų džiovyklės, grybų džiovinimas, grybų džiovinimo verslas 

Kvapų disiliavimo įranga

Kvapų distiliavimo įranga

Eterinių aliejų distiliatoriai, eterinių aliejų ir hidrolatų gamyba 

Daržovių perdirbimas

Daržovių ir vaisių perdirbimo technologija bei įrengimai

Daržovių paruošimas perdirbimui, daržovių paruošimo perdirbimui įranga, daržovių ir vaisių plovimo, skutimo, pjaustymo ir džiovinimo įranga 

Daržovių džiovyklės

Daržovių ir vaisių džiovyklės

Džiovinimo verslas, ar verta imtis vaisių ir daržovių džiovinimo, buitinės ir pramoninės vaisių ir daržovių džiovyklės, džiovinamos žaliavos tvarkymo įranga, džiovintos produkcijos rentabilumas, pardavimai, reklama 

Prieskoninių žolelių tunelinė džiovyklė

Prieskoninių ir vaistinių žolelių džiovinimas

Kaip džiovinti prieskonines ir vaistines žoleles, kaip išsirinkti žolelių džiovyklę, vaistažolių ir prieskonių džiovinimo verslas 

Sidro gaminimas

Sidro gaminimas

Naminio sidro gamyba, kaip pagaminti skanų sidrą, sidro gamybos technologija, naminis sidras 

Oro drėkinimo rūko sistemos

Oro drėkinimo rūko sistemos

Dirbtinio rūko sistemos, apsaugos nuo šalnų sistema, oro filtravimo, vėsinimo, dulkių mažinimo, kvapų šalinimo, priešgaisrines ir kitas funkcijas. 

Graužikų naikinimas

Graužikų naikinimas

Pelių ir žiurkių naikinimo būdai, masalai graužikams 

Pelėsio naikinimas

Pelėsio naikinimas

Pelėsio poveikis, kaip apsisaugoti nuo pelėsio, kaip naikinti pelėsį 

Grūdų kokybės tyrimas

Grūdų kokybės tyrimas

Kaip tiriama grūdų kokybė, grūdų ėminiai ir jų vieta,  

Vištų auginimas

Vištų auginimas

Vištų auginimo sąlygos ir moderni vištidės įranga, vištų šėrimo įranga, vištidės projektavimas, vėdinimas, šildymas, apšvietimas  

Frigo braškės

Frigo braškių sodinimo technologija

Kaip sodinti frigo braškes, kas yra frigo braškės 

Eterinių aliejų gamybos įranga

Eterinių aliejų gamybos įranga

Lietuvoje eterinių aliejų rinka yra vis dar nedidelė ir tik užuomazgos stadijoje. Pasaulyje natūralių eterinių aliejų paklausa sparčiai auga dėl jų naudingų savybių ir plačios pritaikymo srities, įskaitant aromaterapiją, kosmetikos gamybą, maisto produktų pramonę. 

Automobilinės svarstyklės

Automobilinės svarstyklės

Kaip išsirinkti automobilines svarstykles? 

Grūdų elevatorius

Grūdų elevatorius ir jo automatizavimas

Kaip įrengti grūdų elevatorių, grūdų elevatoriaus modernizavimas, grūdų elevatoriaus automatizavimas, grūdų elevatoriaus įranga 

Vynuoginių sraigių paruošimas

Vynuoginių sraigių paruošimas

Vynuoginės sraigės, receptai iš daržo sraigių, patiekalai iš vynuoginių sraigių, kaip paruošti vynuogines sraiges 

Grūdų elevatorius

Grūdų elevatoriaus įrengimas

Grūdų elevatorius, grudų sandėliai, džiovyklos, grūdų valymas  

Sūrio gamyba

Sūrio gamyba

Sūrio gamybos įranga, sūrio gamybos technologija, kietojo, puskiečio, minkštojo sūrio gaminimo receptai. 

Zoliniu pasaru ruosimas

Žolinių pašarų ruošimas ir saugojimas

Praktiniais šienainio ruošimo ir išsaugojimo patarimai. Stambiųjų pašarų saugojimas lauko sąlygomis. 

Tarakonų naikinimas

Tarakonų naikinimas

Kodėl namuose atsiranda tarakonai, tarakonų naikinimo priemonės, kaip išnaikinti tarakonus namuose  

Žieminių kviečių auginimas

Žieminių kviečių auginimas

Dirvos paruošimas žieminiams kviečiams, žieminių kviečių veislės, ligos, agrotechnika, kviečių kokybės vertinimas ir saugojimas 

Verslo idėjos kaime

Verslo idėjos regionuose

Regioninio verslo sėkmės formulė 

Grūdų džiovyklų automatizavimas

Grūdų džiovyklų ir elevatorių automatizavimo perspektyvos

Kodėl reikalinga automatizuoti grūdų kokybinį apdorojimą ir kokios šio proceso transformacijos perspektyvos. 

žemės ūkio produktų rinkos tyrimai

Žemės ūkio produktų reklama Google

Kaip parduoti žemės ūkio produkciją Lietuvoje ir užsienyje naudojantis google reklama ir įrankiais 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 11
Įranga maisto pramonei, įrenginių modernizavimas. pieno perdirbimo įranga, sulčių gamybos įranga, vaisių ir daržovių perdirbimo įranga.
Bendorėlių 2-oji al., 32, Vilnius
Mobilus: +370 687 39377, El. paštas: info@tumosa.lt
Žemės ūkio objektų, technologinių ir gamybos procesų automatizavimas.
Basanavičiaus g. 51-1, Šiauliai
Mobilus: +370-698-24440 , El. paštas: saulius.j@autsprendimai.lt
1 2 3 4 5 ... 11
1 2 3 4
Produktai
Pramoninė vaisių, daržovių, žolelių džiovinimo įranga

Vaistažolių, prieskoninių žolelių, vaisių, daržovių džiov...

Obuolių sulčių gamybos įranga

Presai sultims spausti. Pasterizatoriai, diskinės centrif...

Vaisių ir daržovių perdirbimo įranga

Žaliavos plovimo, valymo įranga. Kauliukų, sėklalizdžių a...

Vaisių ir daržovių džiovyklė
Vaisių ir daržovių džiovinimas

Pusiau pramoninė vaisių ir daržovių džiovyklė, vaisių dži...

Profesionali sulčių spaudimo įranga
Pramoninė sulčių gamybos įranga

Profesionali sulčių spaudimo, pasterizavimo įranga. Sulči...

Racijų nuoma
Racijų nuoma

Racijų nuoma Vilnius, Motorola racijos nuoma, racijos dar...

Grūdų drėgmės matuoklis

Birių medžiagų drėgmės matuoklis HPXT

Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

1 2 3 4
Kaip auginti šilauoges

Kaip auginti šilauoges

Šilauogių auginimo filmas, kaip parinkti vietą šilauogėms, žemės mišinys šilauogėms, kaip sodinti šilauoges, šilauogių genėjimas ir priežiūra daugiau