Parama žemės ūkio produktų perdirbėjams

2015-06-09 17:37   Peržiūros : 185   Spausdinti


Įmonės ir žemės ūkio kooperatyvai, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, kviečiami teikti paraiškas gauti valstybės ir Europos Sąjungos (ES) paramą. Paramos lėšomis finansuojamos nekilnojamojo turto statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto, naujų įrenginių bei įrangos, įskaičiuojant ir techniką, įsigijimo, taip pat bendrosios išlaidos. 

Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą" veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą" renkamos nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d. Šiuo paraiškų rinkimo etapu skirta 45 mln. eurų paramos lėšų.

 

Neremiamas pieno perdirbimas 

Pagal veiklos sritį remiamas vaisių, uogų, daržovių, grybų bei augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas. Remiamas ir mėsos, trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų bei kitų Sutarties dėl ES veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara. 

Šiemet pagal šią veiklos sritį neremiamas pieno perdirbimas ir (arba) rinkodara.

 

Turi nepertraukiamai veikti 

Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara. Paramos paraiškos, pateiktos juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos. 

Pareiškėjai, norėdami gauti paramą, turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Vienas iš reikalavimų - pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai veikti, t. y. vykdyti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklą bei gauti iš šios veiklos pajamų ne trumpiau kaip vienerius metus. Jeigu pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, kurio visi nariai užsiima žemės ūkio veikla, jis turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

 

Būtinas verslo planas 

Teikiant paraišką būtina pateikti ir verslo planą. Verslo plane pagrindžiamos planuojamos investicijos, investavimo tikslai, projektui įgyvendinti reikalingos lėšos, finansavimo būdai, projekto įgyvendinimo terminai. 

Svarbu, kad pareiškėjai pateiktų ir kitus reikalaujamus dokumentus. Jei projekte numatyti statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) arba infrastruktūros įrengimo darbai, kartu su paramos paraiška turi būti pateiktas statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto vertės skaičiavimu. Statinių techninis projektas (pateikiamos statinio techninio projekto, bendroji, sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūros, technologijos, aplinkos apsaugos, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys) ir statybą, rekonstravimą arba kapitalinį remontą leidžiantis dokumentas gali būti pateikti iki pirmojo mokėjimo prašymo. 

Jei projekte numatyta nesudėtingų statinių statyba, rekonstravimas arba kapitalinis remontas, kartu su paramos paraiška pareiškėjas pateikia nustatyta tvarka atsakingų institucijų suderintą supaprastintą statybos, rekonstravimo arba kapitalinio remonto projektą (kai jis privalomas) arba kitus bendruosius projektinius dokumentus (sklypo planą su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikaciją ir aiškinamąjį raštą). Rengiant projektus turi būti atlikta statinio techninio projekto statybos skaičiuojamosios kainos dalies ekspertizė. Ekspertizės išvada turi būti parengta įstaigos, turinčios teisę užsiimti šia veikla, ir ji gali būti pateikta iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos.

 

Paramos intensyvumas skiriasi 

Pagal veiklos sritį teikiamos paramos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), įmonės dydį ir perdirbto galutinio produkto priskyrimą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedui. 

Didžiausioji paramos suma labai mažoms ir mažoms įmonėms gali siekti iki 3 mln. eurų, o vidutinėms ir didesnėms nei vidutinės įmonėms - 4 mln. eurų vienam projektui bei 2014-2020 metų laikotarpiui. Įmonėms, kurios žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl ES veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, parama siekia iki 200 tūkst. eurų.   

Galimas didžiausias paramos intensyvumas gali  siekti iki 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo), o labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių statuso neatitinkančioms įmonėms - 20 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Pareiškėjams, gaminantiems ekologiškus žemės ūkio produktus, gali būti finansuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių statuso neatitinkančioms įmonėms, gaminančioms ekologiškus žemės ūkio produktus, padengiama iki 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

 

Mažiausias atrankos balų skaičius - 35 

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, suplanuotos verslo plane, turi būti  realios, pagrįstos ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų. 

Pagal KPP veiklos sritį numatytos trys tinkamų išlaidų kategorijos: nekilnojamojo turto statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto išlaidos; naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaičiuojant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės; bendrosios išlaidos. Detalus tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas pagal remiamos veiklos sektorius pateiktas KPP veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse. 

Pareiškėjai paramai gauti atrenkami taikant balus už atitiktį projektų atrankos kriterijams. Iš viso pagal šią veiklos sritį numatyti 9 atrankos kriterijai. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius - 35 privalomieji balai. Jeigu atrankos metu  nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo atrankos balų skaičiaus, tokios paraiškos  atmetamos.

 NMA inf.


Kategorijos: Žemės ūkio produkcija, saugojimas ir perdirbimas, maisto pramonė
daržovių perdirbimas

Daržovių ir vaisių perdirbimo technologija bei įrengimai

Daržovių ir vaisių perdirbimo bei maistinės vertės išsaugojimo galimybės mažame ūkininko ūkyje. 

Daržovių, grybų ir vaisių džiovintuvas Biosec

Vaisių džiovyklės

Verslo idėja sodininkui ar ūkininkui – nebrangi įranga derlių paverčia sveikais produktais 

Prieskoninių žolelių tunelinė džiovyklė

Prieskoninių ir vaistinių žolelių džiovinimas

Prieskonių ir vaistažolių džiovinimo ir prekybos verslas, ypač kaimiškoje vietovėje, yra labai perspektyvus.  

Šiuolaikinė „Big Dutchman" narvelinė sistema vištoms dedeklėms su pašildyto oro padavimo sistema, padžiovintu mėšlo pašalinimu.

Vištų auginimo sąlygos ir moderni vištidės įranga

Optimalus mikroklimatas, šėrimo laikymo salygos vištoms, kalakutams, antims, žasims, kaip šiuolaikiškai įrengti vištų fermą siekiant užtikrinti aukštą produktyvumą 

Verslo idėjos kaime

Verslo idėjos regionuose

Regioninio verslo sėkmės formulė 

Grūdų džiovyklų automatizavimas

Grūdų džiovyklų ir elevatorių automatizavimo perspektyvos

Kodėl reikalinga automatizuoti grūdų kokybinį apdorojimą ir kokios šio proceso transformacijos perspektyvos. 

Vaisių ir uogų liofilizavimas

Liofilizavimo įranga

Liofilizacija yra geriausiai vitaminus ir naudingas medžiagas išsaugantis džiovinimo būdas 

Grūdų elevatoriaus įrengimas

Grūdų elevatoriaus įrengimas

Į ką reikia atkreipti didžiausią dėmesį renkantis elevatorių.  

Daržovių ir vaisių džiovyklės

Vaisių ir daržovių džiovinimas yra vienas iš įdomiausių ir pelningiausių žemės ūkio produkcijos perdirbimo verslų. 

Javų nuėmimo kombainas

Žieminių kviečių auginimas

Dirvos paruošimas žieminiams kviečiams, žieminių kviečių veislės, ligos, agrotechnika, kviečių kokybės vertinimas ir saugojimas 

grūdų elevatorius

Grūdų elevatoriai ir jų automatizavimas

Grūdų apdorojimo įranga ir elevatoriaus darbas, elevatoriaus automatizavimo sprendimai. 

Zoliniu pasaru ruosimas

Žolinių pašarų ruošimas ir saugojimas

Praktiniais šienainio ruošimo ir išsaugojimo patarimai. Stambiųjų pašarų saugojimas lauko sąlygomis. 

Tarakonai

Tarakonų naikinimas

Panagrinėsime, pagal kokius požymius galima suprasti, kad namuose atsirado tarakonų; kodėl jie atsirado ir kokia jų žala; kokios yra geriausios priemonės atsikratyti tarakonų namuose; kokios efektyvių prevencijos priemonių imtis.  

Džiovintos produkcijos realizavimas

Džiovintos produkcijos realizavimas

Kaip parduoti džiovintus grybus, prieskonius, vaistažoles ir daržoves. 

žemės ūkio produktų rinkos tyrimai

Žemės ūkio produktų reklama Google

Kaip parduoti žemės ūkio produkciją Lietuvoje ir užsienyje naudojantis google reklama ir įrankiais 

Sūrių gamybos verslas

Sūrių gamybos įranga, gamybos patalpų įrengimas, verslo rentabilumas 

Universali daržovių plovimo mašina su išvertimu

Konservavimo verslas

Pelningos veiklos kaime yra daug, trūksta idėjų ir drąsos. 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 11
Įranga maisto pramonei, įrenginių modernizavimas. pieno perdirbimo įranga, sulčių gamybos įranga, vaisių ir daržovių perdirbimo įranga.
Bendorėlių 2-oji al., 32, Vilnius
Mobilus: +370 687 39377, El. paštas: info@tumosa.lt
Pieno perdirbimo įranga. Mėsos perdirbimo įranga. Higienos įranga. Pramoninė plovimo įranga. Pakavimo įranga.
Klaipėdos g. 104-3, Panevėžys
Telefonas: +37045401955, Mobilus: +37061811011, El. paštas: info@dotton.lt
Žemės ūkio objektų, technologinių ir gamybos procesų automatizavimas.
Basanavičiaus g. 51-1, Šiauliai
Mobilus: +370-698-24440 , El. paštas: saulius.j@autsprendimai.lt
Svarstyklės, betono tyrimo prietaisai, betono mazgas, laboratorinė įranga, dozatorius, metalo detektorius, presas, įrengimų valdymas, kelių eismo saugos įranga
Mokslininkų g. 6A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2491010, El. paštas: info.lt@kemek.eu
Gofruoto kartono dėžės, gamyba. Dėžės žemės ūkio produkcijai. Gofrokartono pakuotė pagal individualų užsakymą. Dėžės transportavimui. Pakuotė maisto produktams. Dėžės pieno produktams. Dėžės žuviai.
Raudondvario pl. 164A, Kauno r.
Telefonas: +370-688-12895, Mobilus: +370-698-24514, El. paštas: info@carttara.lt
1 2 3 4 5 ... 11
1 2 3 4
Produktai
Kvapų distiliavimo įranga
Kvapų distiliavimo įranga

Eterinių aliejų distiliatoriai, eterinių aliejų ir hidrol...

Grūdų drėgmės matuoklis

Birių medžiagų drėgmės matuoklis HPXT

Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Apsauginė pašarų danga
Apsauginė pašarų danga

Šieno saugojimo dangos, plėvelės pašarų apsaugai nuo krit...

Vaisių ir daržovių džiovyklė
Vaisių ir daržovių džiovinimas

Pusiau pramoninė vaisių ir daržovių džiovyklė, vaisių dži...

Mettler Toledo PDX Powercell skaitmeniniai svėrimo davikliai.
Automobilinės svarstyklės

Kombinuotos automobilinės svarstyklės, vienos ašies svars...

Svarstyklės kėlimo/krovimo įrenginiams

Svarstyklės padėklų autokrautuvams, svėrimo įranga kaušin...

Pramoninė vaisių, daržovių, žolelių džiovinimo įranga

Vaistažolių, prieskoninių žolelių, vaisių, daržovių džiov...

1 2 3 4